Form of Work
Książki
(104)
Status
only on-site
(92)
available
(50)
Branch
Wypożyczalnia
(50)
Czytelnia
(92)
Author
Mruk Henryk (1948- )
(4)
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
(4)
Florek Magdalena
(3)
Mendel Tadeusz
(3)
Orczyk Józef
(3)
Szymczak Maciej
(3)
Banaszyk Piotr
(2)
Barczyk Ryszard
(2)
Cieślukowski Maciej
(2)
Czyżewski Andrzej
(2)
Hauke Aleksandra
(2)
Janc Alfred
(2)
Januszek Henryk
(2)
Krzakiewicz Kazimierz
(2)
Małuszyńska Ewa
(2)
Niezgoda Agnieszka
(2)
Pilarczyk Bogna (1948- )
(2)
Piszczała Janusz
(2)
Ratajczak Marek
(2)
Ratajczak Milena
(2)
Sikora Jan
(2)
Szulce Halina (1939- )
(2)
Zmyślony Piotr
(2)
Żukowski Maciej
(2)
Abramowicz Witold
(1)
Abt Stefan
(1)
Adamczewski Piotr
(1)
Bartkowiak Piotr
(1)
Bernaciak Arnold
(1)
Borusiak Barbara
(1)
Brzozowski Maciej
(1)
Budner Waldemar
(1)
Chłodnicki Marcin
(1)
Ciesielski Marek
(1)
Czternasty Waldemar
(1)
Czyżewski Bazyli
(1)
Dehnel Grażyna
(1)
Denek Emilia
(1)
Deszczyński Przemysław
(1)
Frąckowiak Waldemar
(1)
Gabrusewicz Wiktor
(1)
Gaczek Wanda Maria
(1)
Garczarczyk Józef
(1)
Gawron Henryk
(1)
Gorynia Marian
(1)
Gołembska Elżbieta (1946- )
(1)
Gołembski Grzegorz
(1)
Gruchman Bohdan
(1)
Gruszczyńska-Brożbar Elżbieta
(1)
Gryko Józefa Monika
(1)
Grzelak Aleksander
(1)
Guzik Bogusław
(1)
Hamrol Mirosław
(1)
Henisz Anna
(1)
Henisz-Matuszczak Anna
(1)
Iwańczuk Anna
(1)
Janc Agnieszka
(1)
Janczyk Marek
(1)
Jarmołowicz Wacław
(1)
Jarmułowicz Wacław
(1)
Jaworski Witold
(1)
Jurek Michał
(1)
Jurek Witold
(1)
Kalinowska-Nawrotek Barbara
(1)
Kalinowski Sławomir
(1)
Karaś Roman
(1)
Kałużny Radosław
(1)
Kańduła Sławomir
(1)
Kliber Paweł
(1)
Kluzek Marta
(1)
Knapińska Magdalena
(1)
Kochalski Cezary
(1)
Kopczyński Tomasz
(1)
Kotliński Grzegorz
(1)
Krymarys-Balcerzak Agnieszka
(1)
Krzemińska Danuta
(1)
Krzykała Franciszek
(1)
Krzyminiewska Grażyna
(1)
Kubiak Jarosław
(1)
Kufel-Siemińska Anna
(1)
Kujaczyński Tomasz
(1)
Majchrzak Jadwiga
(1)
Marchewka-Bartkowiak Kamilla
(1)
Marszałek Paweł
(1)
Matuszak-Flejszman Alina
(1)
Michoń Piotr
(1)
Mińska-Struzik Ewa
(1)
Najlepszy Eugeniusz
(1)
Nowaczyk Tomasz
(1)
Nowak Jacek F
(1)
Nowara Wanda
(1)
Olsztyńska Agnieszka
(1)
Roeske-Słomka Iwona
(1)
Samelak Janusz
(1)
Sapa Agnieszka
(1)
Sapała Magdalena
(1)
Schroeder Jerzy
(1)
Siwek-Ziarno Urszula
(1)
Skowron-Mielnik Beata
(1)
Sobiech Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(95)
1990 - 1999
(8)
Country
Poland
(104)
Language
Polish
(104)
Subject
Przedsiębiorstwo
(17)
Zarządzanie
(9)
Marketing
(8)
Gospodarka terenowa
(7)
Polska
(7)
Unia Europejska
(7)
Logistyka gospodarcza
(6)
Samorząd terytorialny
(6)
Banki
(5)
Gospodarka
(5)
Polityka społeczna
(5)
Rynek kapitałowy
(5)
Usługi
(5)
Globalizacja
(4)
Marketing strategiczny
(4)
Organizacja
(4)
Papiery wartościowe
(4)
Praca
(4)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(4)
Rynek
(4)
Bezrobocie
(3)
Integracja europejska
(3)
Marketing terytorialny
(3)
Rynek pracy
(3)
Strategia marketingowa
(3)
Transport
(3)
Turystyka
(3)
Zarządzanie strategiczne
(3)
Budżety terenowe
(2)
Ekonomia
(2)
Finanse
(2)
Handel zagraniczny
(2)
Inwestycje
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Jakość produktu
(2)
Kadry
(2)
Keynesizm
(2)
Klasyfikacja kredytowa
(2)
Komunikacja marketingowa
(2)
Koniunktura
(2)
Konkurencja
(2)
Konsumenci (ekonomia)
(2)
Logistyka gospodarcza międzynarodowa
(2)
Matematyka
(2)
Miasta
(2)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(2)
Motywacja
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Oświata
(2)
Pieniądz
(2)
Plan marketingowy
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Popyt
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Rachunkowość
(2)
Rachunkowość zarządcza
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Rynek finansowy
(2)
Ryzyko finansowe
(2)
Służba zdrowia
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Ubóstwo
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
Łańcuch dostaw
(2)
Środki obrotowe
(2)
Świadczenia społeczne
(2)
Administracja publiczna
(1)
Agrobiznes
(1)
Analiza SWOT
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Badania marketingowe
(1)
Badania operacyjne
(1)
Badania rynku
(1)
Banki internetowe
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Benchmarking
(1)
Bezpieczeństwo produktu
(1)
Ceny
(1)
Controlling
(1)
Czas
(1)
Czas pracy
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Demografia
(1)
Dysertacje i prace magisterskie
(1)
Dysertacje naukowe
(1)
Dług
(1)
EMAS
(1)
Ekonometria
(1)
Ekorozwój
(1)
Emerytura
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Finanse publiczne
(1)
Geografia gospodarcza
(1)
Giełda Papierów Wartościowych
(1)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Subject: time
1901-
(1)
1945-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(3)
Praca zbiorowa
(2)
Opracowanie
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(5)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Transport i logistyka
(1)
104 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 89)
ISBN: 978-83-7417-244-8
Wyzwania polityki społecznej w Polsce, Przemiany pracy i ich konsekwencje dla polityki społecznej, Wyzwania wobec rynku pracy w Polsce, Potrzeba zmiany paradygmatu polityki społecznej w Polsce, od ochrony socjalnej do wspierania aktywności. Warunki i możliwości, Walka z bezrobociem wyzwaniem dla polityki społecznej - doświadczenia niemieckie, Ekonomiczne problemy ograniczania bezrobocia w Polsce, Opodatkowanie pracy a aktywność zawodowa w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, Preferencje w podatku dochodowym od osób fizycznych w aspekcie aktywności zawodowej, Zatrudnienie socjalne i spółdzielnie socjalne a aktywizacja zawodowa, Systemy emerytalne a aktywność zawodowa - w Polsce i innych krajach UE, Polityka państwa wobec aktywności zawodowej matek, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania aktywizacji zawodowej mieszkańców wsi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7417-017-4
Cz.I Studium przypadku - "Kord": Prezentacja przedsiębiorstwa; Analiza przychodów, wyniku finansowego i rentowności przedsiębiorstwa; Analiza kosztów; Analiza sytuacji majątkowej i finansowej oraz pokrycia finansowego majątku; Analiza gospodarowania kapitałem obrotowym netto; Analiza płynności oraz siły finansowej przedsiębiorstwa; Analiza progu rentowności i wspomagania operacyjnego; Analiza symptomów zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością; Analiza tworzenia wartości w przedsiębiorstwie; Analiza pozycji przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym. Cz.II Studium przypadku - "Farmacja" (do rozwiązania): Prezentacja przedsiębiorstwa; problemy analityczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7417-330-8
1. audyt wewnętrzny w banku: Struktura systemów kontroli wewnętrznej w instytucjach bankowych; Definicje oraz standardy i regulacje audytu wewnętrznego w banku; Funkcja audytu wewnętrznego w polskich regulacjach; Audyt wewnętrzny w standardach międzynarodowych; Zasady efektywnego funkcjonowania audytu wewnętrznego w banku; Ryzyko w banku a audyt wewnętrzny; Rodzaje audytów; Identyfikacja ryzyka i mechanizmów kontrolnych; Dokumentowanie ustaleń - dokumentacja robocza; Raportowanie i monitoring; Audyt kredytów dla klientów korporacyjnych - wstęp; Audyt kredytów dla klientów korporacyjnych - przykłady testów i wnioskowania; Etyka w pracy audytora. 2. Audyt zewnętrzny w banku: Wymogi dotyczące sprawozdawczości banków komercyjnych; Regulacje prawne dotyczące badania sprawozdań finansowych banków; Krajowe i międzynarodowe normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta; Czynności wykonywane przed rozpoczęciem badania sprawozdania finansowego; Badanie właściwe - badanie zgodności i wiarygodności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Badania marketingowe rynków zagranicznych / Jerzy Schroeder. - Wyd.5 zm. - Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2007. - 210 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7417-215-8
1. Pojęcie i zasady prowadzenia badań marketingowych. 2. Zakres badań marketingowych. 3. Informacje wtórne w badaniach marketingowych rynków zagranicznych. 4. Wykorzystanie metod pomiaru pierwotnych źródeł informacji marketingowych. 5. Badania strukturalne rynków zagranicznych. 6. Badanie elementów rynku. 7. Badanie elementów marketingu. 8. Organizowanie badań marketingowych w przedsiębiorstwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7417-180-9
1. Funkcjonalno-genetyczna interpretacja rozwoju idei i praktyki spółdzielni kredytowych, 2. Spółdzielczy sektor bankowy w Poslce w latach 1990-2005, 3. Paradygmaty i modele bankowości spółdzielczej, 4. Efektywność banków spółdzielczych w Polsce w procesach konsolidacji w różnych ujęciach metodycznych, 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi w bankach spółdzielczych, 6. Banki spółdzielcze w Poslce na tle spółdzielczych grup bankowych w wybranych krajach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; 216)
ISBN: 978-83-7417-327-8
1. Rozliczenia pieniężne i sysremy płatniczy w gospodarce rynkowej, 2. Rachunki bankowe jako podstawa bankowych rozliczeń pieniężnych, 3. technologie informacyjne w rozowju rozliczeń pieniężnych, 4. Rozliczenia między bankami, 5. Formy rozliczeń pieniężnych, 6. Usługi bankowe w realizacji rozliczeń zagranicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7417-121-9
Część I: Biznes międzynarodowy - formy i metody działania w zróżnicowanych warunkach konkurencji międzynarodowej. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski i jej pomiar przy zastosowaniu analizy czynnikowej; Dylematy polityk i konkurencji Unii Europejskiej; Konkurencyjność, atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne Polski na tle innych krajów Europy Środkowowschodniej; Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1919-2002 i jego wkład w handel zagraniczny; Determinanty rozwoju regionalnego i globalnego. Przypadek energii; Analiza rynku wyrobów mleczarskich w Polsce w obliczu przystąpienia do Unii Europejskiej; Międzynarodowa wymiana handlowa produktami technologii informatycznych - specyfikacja i implikacje; Technologiczne aspekty funkcjonowania łańcuchów dostaw - ujęcie międzynarodowe; Logistyka międzynarodowa w biznesie międzynarodowym; Uwarunkowania rozwoju transportu w krajach alpejskich; Żegluga morska bliskiego zasięgu. Część II: Zróżnicowanie współczesnej polityki gospodarczej i zagranicznej z perspektywy rozwoju globalizacji. Globalizacja a handel międzynarodowy - uwagi ogólne; Globalizacja - szansa czy zagrożenia dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - wyniki badań ekspertów; Globalizacja a polityka przemysłowa; Perspektywy delokalizacji działalności produkcyjnej poza Europę w opinii europejskich ekspertów; Wpływ procesów integracji i globalizacji rynków finansowych na usługi bankowości inwestycyjnej; Wpływ japońskiego kryzysu gospodarczego na reformy strukturalne w Japonii; Polityka wspierania wymiany gospodarczej krajów ASEAN. Część III: Procesy internacjonalizacji - korporacje międzynarodowe - strategie przedsiębiorstw - konkurencyjność międzynarodowa. Korporacje transnarodowe jako podmioty współczesnej gospodarki światowej; Struktury przedsiębiorstw międzynarodowych w świetle nowego instytucjonalizmu w teorii organizacji; Zarządzanie wiedzą w korporacjach transnarodowych; Przeciwdziałanie kryzysom - wnioski dla przedsiębiorców międzynarodowych; Teoretyczny model funkcjonowania konsorcjum eksportowego; Sieci biznesowe jako forma integracji w celu optymalizacji warunków działania na rynku globalnym - ujęcie teoretyczne; Typologia oraz kierunki przepływu wiedzy wewnątrz powiązania sieciowego działającego na rynku zagranicznym; Możliwości czołowej rywalizacji polskich przedsiębiorstw z korporacjami międzynarodowymi; Wpływ konkurencji na strategie przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych; Determinanty strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa na etapie wyboru rynku zagranicznej ekspansji; Inwestycje jako forma wejścia przedsiębiorstw na rynek Federacji Rosyjskiej; Rozwój rynku fuzji i przejęć w Europie Środkowowschodniej - determinanty szóstej fali fuzji i przejęć; Cele i strategie działania polskich przedsiębiorców w perspektywie roku 2008 - wyniki badań; Kształtowanie polityki cenowej na rynkach międzynarodowych; Zagadnienia kadrowe w kontekście internacjonalizacji rynków pracy; Wpływ pomocy publicznej na konkurencyjność przedsiębiorstw; Dominujące postawy strategiczne firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych; Wpływa nowoczesnych technologii na działalność firm fonograficznych; Internacjonalizacja polskiej branży meblarskiej. Część IV: Międzynarodowe rynki finansowe. Rozwój globalnych rynków finansowych na przełomie wieków; Ryzyko kraju i instrumenty jego ograniczania; Ocena skuteczności tzw. pośrednich reżimów kursowych; Problematyka uwarunkowania pomocy kredytowej MFW oraz efektywności programów dostosowywania tej organizacji; Wpływ globalizacji rynków finansowych na politykę pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa; Ocena stabilności deficytu na rachunku obrotów bieżących - podejście bezpośrednie i pośrednie; Liberalizacja przepływów kapitału w krajach Unii Europejskiej na tle ewolucji światowego systemu walutowego; Sektor finansowy w nowych krajach Unii Europejskiej i jego znaczenie w finansowej intermediacji i transmisji impulsów polityki pieniężnej; Integracja rynku papierów wartościowych w Unii Europejskiej; Kontrowersje wokół polityki fiskalnej w strefie euro; Perspektywy integracji walutowej Polski w ramach Europejskiego Systemu Walutowego; Rozwój detalicznego rynku usług bankowych po akcesji Polski do Unii Europejskiej na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw; Rozwój światowego rynku kwitów depozytowych w latach 1993-2004.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; 145)
ISBN: 83-89224-95-X
1.Budżet ogólny w systemie finansowym UE, 2.Włąsne źródła dochodów budżetowych, 3.Wydatki budżetowe, 4.Planowanie, uchwalanie i wykonywanie budżetu ogólnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Budżet Unii Europejskiej / Maciej Cieślukowski. - Wyd.2 zm. - Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006. - 104, [2] s. : tab. ; 24 cm.
(Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; 145)
ISBN: 83-89224-95-X
1.Budżet ogólny w systemie finansowym UE, 2.Włąsne źródła dochodów budżetowych, 3.Wydatki budżetowe, 4.Planowanie, uchwalanie i wykonywanie budżetu ogólnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7417-090-5
1.Dyskryminacja na rynku pracy - aspekt teoretyczny, 2.Dyskryminacja w sferze pracy, 3.Dyskryminacja płacowa, 4.Polityka równościowa państwa na rynku pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ekonometria i badania operacyjne: zagadnienia podstawowe / red. nauk. Bogusław Guzik. - Wyd.2 popr. iuzupeł. - Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1999. - 315 s. : rys.,tab.,wykr. ; 24 cm.
(Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; 50)
Ekonometryczne podejście do modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych; Wyznaczanie modeli liniowych klasyczna metodą najmniejszych kwadratów Weryfikacja modelu liniowego wyznaczonego klasyczną mnk; Wyznaczanie i weryfikacja modeli nieliniowych cz. 1 Modele liniowe względem parametrów; Wyznaczanie i weryfikacja modeli nieliniowych cz. 2 Modele linearyzowane przez logarytmowanie; Ekonometryczne modelowanie sezonowości; Badania operacyjne; Formułowanie zadań decyzyjnych; Metoda geometryczna; Metoda simpleks; Dualność; Zagadnienia transportowe; Zagadnienia sprowadzalne do ZZT; Optymalizacja wielocalowa; programowanie w warunkach niepewności; Programowanie w warunkach ryzyka; Analiza czasowa przedsięwzięć.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
(Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; 123)
(Materiały Dydaktyczne, 123)
ISBN: 83-88760-95-5
Część I: Podstawy ekonomii środowiskowej; Środowisko w teorii ekonomii; Ekologiczne problemy współczesnej teorii wzrostu; Problemy wyceny wartości i własność środowiska; Ekonomika zasobów środowiska; Koncepcje wykorzystania i ochrony środowiska w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego; Straty i korzyści ekologiczne; Ekonomiczne trudności gospodarowania zasobami środowiska; Globalne i regionalne zagrożenia środowiska przyrodniczego; Globalne zagrożenia środowiska i perspektywy ich rozwiązywania; Część III Polityka ekologiczna i jej instrumenty; Podstawy polityki ekologicznej; Polityka ekologiczna w Polsce; Prawne podstawy ochrony środowiska w Polsce; Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska w Polsce; Finansowanie ochrony środowiska w Polsce; Polityka ekologiczna i instrumenty ochrony środowiska w Unii Europejskiej; Część IV: zarządzanie środowiskowe; Przedsiębiorstwo w otoczeniu społeczno-przyrodniczym; Polityka środowiskowa przedsiębiorstwa; Program czystszej Produkcji; Ekoetykietowanie produktów; Ekomarketing; Ochrona środowiska w gminie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7417-315-5
Cz.I Dane, informacja, wiedza i mądrość, Cz.II Opis rzeczywistości, Cz.III Reprezentowanie dokumentów, Cz.IV Potrzeby informacyjne i ich realizacja, Cz.V Systemy informacyjne, Cz.VI Filtrowanie jako zaspokajanie stałych potrzeb informacyjnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; 202)
ISBN: 978-83-7417-241-7
1. Instrumenty obrotu giełdowego, 2. Zasady funkcjonowania GWP w Warszawie SA, 3. Analizy giełdowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89621-08-8
R.1 Model banku na tle przemian systemowych w Polsce; R.2 Wybrane przepisy prawa i ich znaczenie dla działalności banków komercyjnych; R.3 Podatność banków komercyjnych na instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego; R.4 Współczesne metody oddziaływania banku centralnego na banki komercyjne; R.5 Rola kapitału zagranicznego w transakcjach fuzji i przejęć oraz efekty potransakcyjne; R.6 Znaczenie badań rynkowych dla kreowania oferty i podnoszenia jakości obsługi w placówce bankowej; R.7 Bankowość elektroniczna w działalności banku komercyjnego; R.8 Credit scoring jako metoda oceny wiarygodności klienta; R.9 Znaczenie orientacji marketingowej w zarządzaniu bankiem; R.10 Makro o mikroekonomiczna koncepcja płynności; R.11 Rezerwy celowe w banku komercyjnym; R.12 Controlling jako instrument zarządzania bankiem; R.13 Rachunek kosztów w oddziale banku; R.14 Rozliczenia i rozrachunki międzybankowe; R.15 Funkcjonowanie i znaczenie Krajowej Izby Rozliczeniowej; R.16 Banki a eurorynki pieniężne i kapitałowe; R.17 Rating i rankingi w bankowości komercyjnej; R.18 Fuzje i przejęcia banków w warunkach polskich; R.19 Dostosowanie instrumentów polityki pieniężnej NBP do instrumentów polityki pieniężnej Eurosystemu; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 44)
ISBN: 83-7417-004-2
Wstęp; Makroekonomiczne tendencje w krajach OECD w latach 1960-1999; Handel wewnątrzgałęziowy w przepływach globalnych; Państwa ASEAN wobec procesów globalizacji; Wybrane przejawy globalizacji polskiego rynku kapitałowego; Proces internacjonalizacji polskiego sektora bankowego w latach 1993-2002; Polityka pieniężna NBP w obliczu procesów globalizacyjnych; Rozwój systemów informacyjnych a globalizacja gospodarki; Systemy pozyskiwania informacji gospodarczej w Internecie w procesie globalizacji; Globalny wymiar zarządzania jakością; Globalizacja konsumpcji; Customer Relationship Management konsekwencją globalizacji; Różnicowanie miejsca recepcji turystycznej poprzez image. Polsko-austriackie studium przypadku; Zapewnienie jakości kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym na tle procesu integracji europejskiej; Płaszczyzny międzynarodowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87152-26-9
Wstęp; Wahania koniunkturalne jako przedmiot badań; Geneza i mechanizm wahań koniunkturalnych we współczesnych gospodarkach rynkowych - modele z wewnętrzną niestabilnością układu gospodarczego; Neoklasyczne wyjaśnienie współczesnych wahań koniunkturalnych - modele z wewnętrzną stabilnością sektora prywatnego; Przyczyny powstania i mechanizm zakłóceń w procesie wzrostu w gospodarce centralnie zarządzanej; Hipotezy dotyczące procesów koniunkturalnych w okresie transformacji na przykładzie gospodarki polskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Doktorantów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ISSN 1895-9970 ; 3)
ISBN: 978-83-7417-298-1
1. Globalne i regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarki: Polityka przemysłowa państwa a sektor małych i średnich przedsiębiorstw; System kontroli w procesie zarządzania programami operacyjnymi finansowanymi z funduszy strukturalnych; Klastry w ewolucji podejścia do rozwoju regionalnego; Współpraca czy rywalizacja technologiczna krajów w kształtowaniu globalnej gospodarki opartej na wiedzy i globalnego społeczeństwa informacyjnego; Realna konwergencja krajów CEE-4 w świetle dekompozycji wzrostu gospodarczego; Rola małych i średnich przedsiębiorstw sektora wysokiej techniki (high-tech) w gospodarce polskiej. 2. Marketingowe ujęcie budowania relacji w usługach bankowości elektronicznej wspomagających procesy zarządzania dla korporacji/instytucji finansowych; Kryteria wyboru dostawcy na rynku B2B w procesie zaopatrzenia w branży drzewnej; Porównanie systemu organizacyjno -prawnegorynku usług szkoleniowych w Szwajcarii i Polsce; Struktura pierwotnych nośników energii a bezpieczeństwo energetyczne państwa; Tendencje rozwoju lokalnego rynku mieszkaniowego na przykładzie miasta Poznania. III. Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce: Amortyzacja środków trwałych w prawie podatkowym a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; Syntetyczna ocena zmian corporate governance w świetle współczesnych zasad odpowiedzialności społecznej; Wykorzystanie zarządzania projektami w warunkach organizacji procesowej na przykładzie spółki MAN Accounting Center Sp. z o. o. należącej do grupy MAN AG; Metodyka myślenia sieciowego w systemie uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości wewnętrznej; Wartość jako nadrzędny cel działalności przedsiębiorstwa; Klient jak źródło kreowania wartości przedsiębiorstwa; Powiązania sieciowe jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa; Analiza wybranych aspektów finansowania i funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Polsce; Strategie ekologiczne przedsiębiorstw; Uwarunkowania rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej; Internalizacja zewnętrznych kosztów ekologicznych jako warunek zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa; Dylematy rozwoju dużych firm handlowych na rynku polskim - rola fuzji i przejęć w rozwoju sieci handlowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 106)
ISBN: 978-83-7414-302-5
Metoda wyboru strategii finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstwa; Metody identyfikacji strategii kapitału obrotowego; Zarządzanie kapitałem obrotowym w małych przedsiębiorstwach w świetle wyników badań empirycznych; Ocena atrakcyjności wykorzystania factoringu w działalności przedsiębiorstwa; Znaczenie papierów komercyjnych w strukturze źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa; Znaczenie papierów komercyjnych w strukturze źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa; Jakość aktywów w transakcjach sekurytyzacji; Wykorzystanie modeli analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw; Wykorzystanie modeli analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw; Związki między płynnością finansową a inwestycjami jako przejaw konfliktów interesów w przedsiębiorstwie; Czynniki kształtujące poziom płynnych aktywów poziom płynnych aktywów w przedsiębiorstwie. Implikacje dla strategii zarządzania ryzykiem oraz polityki dywidend; Czynniki kształtujące zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwach innowacyjnych; Przegląd możliwych do zastosowania modeli ekonomicznych w bieżącej działalności szpitala;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Debiuty Ekonomiczne ; 4)
ISBN: 83-7417-138-3
Płaca realna a bezrobocie w gospodarkach Europy Środkowej; Analiza zmian w wielkości i strukturze bezrobocia kobiet w środowiskach wielkomiejskich na przykładzie Warszawy i Poznania; Dłużne instrumenty pozyskiwania kapitału w amerykańskim sektorze bankowym, Leasing nieruchomości w Polsce i perspektywy jej rozwoju, Podstawy prawne funkcjonowania organów spółki europejskiej z siedzibą w Polsce, Pierwotny układ urbanistyczny w kształtowaniu ładu przestrzennego, Badanie efektywności komunikacji elektronicznej w podejmowaniu decyzji, Usługi sieciowe jako nowy rodzaj usług komercyjnych świadczonych na rynku elektronicznym, Znaczenie zespołu projektowego w organizacji studenckiej na przykładzie Internetowego Biura Karier (IBK), Rynek produktów przemysłu drobiarskiego w Polsce, Dostosowania instytucjonalne na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce w procesie integracji z UE, Projektowanie i weryfikacja systemu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP na przykładzie produkcji herbaty, Determinanty skuteczności reklamy społecznej w ocenie jej odbiorców, Pomiar satysfakcji klientów korzystających z usług świadczonych przez Miejskiej Przedsiębiorstwa Komunikacyjne w Poznaniu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again