Form of Work
Książki
(29)
Status
only on-site
(27)
available
(8)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(27)
Author
Gulczyński Mariusz
(4)
Kuciński Jerzy
(3)
Berdychowski Jerzy
(1)
Brodziński Marian G
(1)
Cytowicz Agnieszka
(1)
Cytowicz-Karpiłowska Wirginia
(1)
Dominik Piotr
(1)
Dragoń Witold
(1)
Duczkowska-Piasecka Małgorzata
(1)
Dudkiewicz Danuta
(1)
Eberhardt Andrzej
(1)
Gaj Jerzy
(1)
Kazimierska Barbara
(1)
Kirejczyk Edward
(1)
Kościelnik Justyna
(1)
Kuśmierski Stanisław
(1)
Kwilecka Maria
(1)
Maksimczuk Aleksander
(1)
Małkiewicz Adnrzej
(1)
Małysz Jerzy
(1)
Merski Janusz
(1)
Myśliwiec Grzegorz
(1)
Piotrkowski Kazimierz
(1)
Prystupa Mieczysław
(1)
Sarnowski Janusz
(1)
Sidorowicz Leszek
(1)
Solarz Małgorzata
(1)
Sołtysiak Grzegorz
(1)
Telep Jerzy
(1)
Waniek Danuta
(1)
Warecka Joanna
(1)
Zięba Stanisław
(1)
Ćwik Bogdan
(1)
Świątkowski Marek
(1)
Year
2000 - 2009
(29)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(29)
Subject
Turystyka
(5)
Polska
(4)
Demokracja
(2)
Odpoczynek
(2)
Państwo
(2)
Polityka
(2)
Prawo państwowe
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Sport
(2)
Unia Europejska
(2)
Agrosturystka
(1)
Arkusze kalkulacyjne
(1)
Autorstwo
(1)
Banki
(1)
Banki internetowe
(1)
Bezpieczeństwo żywnościowe
(1)
Bezrobocie
(1)
Biotechnologia
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Demokracja bezpośrednia
(1)
Etyka biznesu
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Excel
(1)
Fizykoterapia
(1)
Geriatria
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Granice
(1)
Gruczoły dokrewne
(1)
Hotelarstwo
(1)
Informatyka
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Internet
(1)
Inżynieria genetyczna
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Kadry
(1)
Karty płatnicze
(1)
Konferencja Okrągłego Stołu (1989 ; Warszawa)
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Ludzie starzy
(1)
Mięśnie
(1)
Mińsk Mazowiecki (woj. mazowieckie)
(1)
Nieruchomości
(1)
Odporność
(1)
Odżywianie
(1)
Opinia publiczna
(1)
Organizmy transgeniczne
(1)
Partie polityczne
(1)
Pionki (woj. mazowieckie)
(1)
Plagiat
(1)
Podróżnictwo
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Prawo
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Promocja handlowa
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
Przedsiębiostwo
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Public relations
(1)
Reklama
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek pracy
(1)
Spółdzielczość
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Szkolnictwo
(1)
Służba celna
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Turystyka zdrowotna
(1)
Uczniowie
(1)
Układ krążenia
(1)
Układ nerwowy
(1)
Układ oddechowy
(1)
Układ trawienny
(1)
Układ z Schengen (1985)
(1)
Usługi elektroniczne
(1)
Wieś
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wycieczki
(1)
Wysiłek fizyczny
(1)
Władza
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Łomża (woj. podlaskie)
(1)
Życie codzienne
(1)
Żywność
(1)
Żywność transgeniczna
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Człuchów (woj. pomorskie)
(1)
Żyrardów (woj. małopolskie)
(1)
29 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60197-58-5
1. Żywność- dobro szczególne: Miejsce żywności w strukturze potrzeb; Co to jest żywność?; Energia i białko, czyli ile ludzie jedzą; Co wybieramy i dlaczego; Dlaczego niedobre jest miłe?; 2. Żywność- żywienie-polityka: Niedostatki samowystarczalności żywnościowej; Co to jest bezpieczeństwo żywnościowe; Samowystarczalność a bezpieczeństwo żywnościowe; Czy żywność może być bronią? Problem żywnościowy- problemem globalnym; Globalizacja a bezpieczeństwo żywnościowe; Polityka żywnościowa; Polityka żywnościowa w warunkach integracji gospodarczej; Projekcja żywnościowa w warunkach integracji gospodarczej; Projekcja sytuacji żywnościowej świata
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60197-15-6
1. Wprowadzenie do zagadnień związanych z rekreacją. 2. Wypoczynek jako funkcja rekreacji. 3. Wypełnianie czasu wolnego jako funkcja rekreacji. 4. Zdrowotne funkcje rekreacji. 5. Korektywno-kompensacyjna funkcja rekreacji. 6. Socjalizacyjna funkcja rekreacji. 7. Ludyczna funkcja rekreacji. 8. Polskie i europejskie wzory aktywności rekreacyjnej. Badania własne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60197-42-4
1. Idea demokracji w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku; 2. Zasady demokracji politycznej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; 3. Demokratyczne instytucje procesu kreacji organów przedstawicielskich- Sejmu i Senatu; 4. Instytucje zabezpieczające demokratyczne zachowania posłów i senatorów w parlamencie; 5. Demokratyczne rozwiązania zabezpieczające pozycję i działalność najwyższego przedstawicielstwa władzy narodu- Sejmu i Senatu; 6. Władcza forma demokracji bezpośredniej- referendum; 7. Niewładcza forma demokracji bezpośredniej- obywatelska inicjatywa ustawodawcza
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
Dzieje turystyki w Polsce / Jerzy Gaj. - Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006. - 257 s., [14] k.tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN: 83-60197-21-0
1. Tradycje turystyczne w dawnej Polsce. 2. U podstaw nowożytnej turystyki. 3. Turystyka na przełomie XIX i XX wieku. 4. Turystyka w Polsce w Dwudziestoleciu Międzywojennym i w latach okupacji. 5. Turystyka w Polsce Ludowej. 6. Turystyka w pierwszych latach III Rzeczypospolitej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 375.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60197-83-7
1. Biotechnologia jako innowacyjny kierunek gospodarki w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska; 2. Ekonomiczne znaczenie roślin modyfikowanych genetycznie; 3. Dylematy konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego; 4. Współistnienie (koegzystencja) upraw GMO z innymi technologiami produkcji roślinnej; 5. Skutki zakazu pasz GMO oraz rynkowe wyzwania dla konkurencyjności pasz zmodyfikowanych genetycznie; 6. Stan prawny produkcji i stosowania żywności transgranicznej w Unii Europejskiej- przypadek Polski; 7. Genetycznie zmodyfikowane organizmy w opinii Europejczyków; 8. Ekonomiczne i społeczne skutki zaniechania stosowania biotechnologii; 9. Uwarunkowania zdrowotne żywności z udziałem surowców modyfikowanych genetycznie; 10. Dominujący udział innowacyjnych produktów farmaceutycznych na rynku światowym i europejskim; 11. Od genu do GMO, czyli rzecz o doskonaleniu organizmów użytkowych i walce z głodem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60197-46-2
1. Układ nerwowy; 2. Układ oddechowy; 3. Układ krążenia; 4. Mięśnie; 5. Krew; 6. Układ odpornościowy; 7. Układ dokrewny; 8. Wydolność fizyczna; 9. Charakterystyka fizjologiczna wysiłków fizycznych; 10. Odżywianie; 11. Układ trawienny; 12. Zmęczenie; 13. Wypoczynek; 14. Rytmy biologiczne; 15. Wprowadzenie do zagadnienia hipoksji; 16. Podróże a fizjologia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60197-48-6
1. Transformacja systemowa - warunek zasadniczych zmian w gospodarce poslki, 2. Wybrane aspekty polskiej transformacji systemowej, 3. Integracja regionalna i gloablizacja - teoria i praktyka (na przykładzie europejskiej integracji gospodarczej), 4. Tendencje zmian w granicznej kontroli miedzynarodowych migracji ludności (na przykładzie Unii Europejskiej), 5. Ochrona polskiej granicy państwowej (zewnątrznej granicy Unii Europejskiej) w zakresie przepływu osób, 6. Wybrane aspekty prawa i procedur celnych wspólnoty europejskiej, 7. Administracja celna w obsłudze obrotu towarowego Unii Europejskiej (na przykłdzie polskiej służby celnej), 8. Podatki w handlu zaganicznym i wewnatrzwspólnotowym obrocie towarowym, 10. Graniczna kontrola i ochrona sanitarna wspólnotowego rynku, 10. Wybrane problemy przenikalności polskiej granicy państwowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60197-16-4
1. Zastosowania informatyki w turystyce i rekreacji. 2. Formuły i funkcje tablicowe programu Microsoft Excel. 3. Wybrane funkcje finansowe programu Microsoft Excel. 4. Wykorzystanie narzędzia "Analiza danych" do wykonywania analiz statystycznych. 5. Wykonywanie obliczeń symulacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60197-67-7
1. Forpoczty okręgłego stołu, 2. Od reformowania socjalizmu do restaurowania kapitalizmu, 3. Oswajanie demokracji rynkowej, 4. Kształtowanie demokratycznego ładu konstytucyjnego, 5. Rady na wady polskiej demokracji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60197-47-9
1. Pojęcie, zasady i instrumenty marketingu usług turysytcznych, 2. Zachowania konsumentów usług turystycznych, 3. Proces planowania marketingowego w przedsiębiorstwie turystycznym, 4. Produkt turystyczny, 5. Cena jako instrument marketingu w turystyce, 6. Dystrybucja produktu turystycznego, 7. Promocja w turystyce, 8. E-marketing usług turystycznych, 9. Marketing regionu w turystyce, 10. Marketing usług agroturystycznych, 11. Marketing międzynarodowy usług turystycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60197-74-5
1. Istota i geneza państwa, 2. Państwo w relacjach ze społeczeństwem i narodem, 3. Państwo a jednostka, 4. Cele i funkcje państwa, 5. Formy państwa, 6. Władza państwowa, 7. Organy państwowe i ich systemy, 8. Demokracja w państwie, 9. Państwo a inne formy organizacji życia społecznego, 10. Prawo jako zespół norm, 11. Tworzenie prawa, źródła prawa, 12. Obowiązywanie prawa, stosowanie prawa, wykładnia prawa, 13. Stosunki prawne, 14. System prawa, przestrzeganie prawa i odpowiedzialnosć prawna, 15. Państwo a prawo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60197-49-3
1. Czym jest polityka, 2. Retrospekcja naukowego definiowania istoty polityki, 3. Polityczna podmiotowość i przedmiotowość, 4. Stosunki władzy i podporządkowania, 5. Cele i metody działalności politycznej, 6. Systemy polityczne, 7. Państwo, 8. typy państw, 9. Instytucjonalne struktury i zasady państw demokratycznych, 10. Formy i funkcje samoorganizacji społeczeństw, 11. Oprogramowanie systemów politycznych, 12. Przeobrażenie systemów politycznych, 13. Polityczne problemy epoki globalizacji, 14. Społeczne funkcje politologii, 15. Właściwości naukowego poznawania polityki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60197-88-2
1. Hotelarstwo w turystyce; 2. Wybrane zagadnienia z teorii organizacji; 3. Organizacja współczesnego hotelu; 4. Czynnik osobowy w hotelu; 5. Organizacja jakości usług w przedsiębiorstwie hotelarskim; 6. Organizacja bezpieczeństwa w hotelu; 7. Organizacja nowego przedsiębiorstwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60197-84-4
1. Systematyka plagiatu: Plagiat w prawie polskim; Plagiat w konwencjach międzynarodowych; Rodzaje plagiatu; Plagiat a cytat; Odpowiedzialność karna za plagiat; 2. Plagiat w ujęciu historycznym: Plagiat w literaturze; Plagiat w innych dziedzinach twórczości; 3. Plagiat w Internecie: Etykieta; Etykieta a plagiat; 4. Plagiat akademicki: Plagiat studencki; Kupowanie prac naukowych; jak walczyć z plagiatem akademickim?; 5. Metody walki z plagiatem: Walka z plagiatem w świetle kodeksów etycznych; Programy internetowe do walki z plagiatem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60198-85-1
1. Charakterystyka procesu starzenia; 2. Choroby najczęściej występujące u osób starszych; 3. Specyfika postępowania usprawniającego w geriatrii; 4. Badania klinometryczne osób w starszym wieku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60197-29-6
R.1 Geneza public relations; R.2 Public relations a pojęcia pokrewne; R.3 Opinia publiczna jako proces komunikacji międzygrupowej; R.4 Psychospołeczne elementy opinii publicznej; R.5 Public relations w praktycznej działalności organizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60197-17-2
1. Pojęcie i istota bankowości elektronicznej. 2. Rozwój bankowości terminalowej. 3. Rozwój bankowości komputerowej. 4. Rozwój bankowości telefonicznej i telewizyjnej. 5. Perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60197-45-5
1. Cel i metodyka badań, 2. Warunki kształtowania się więxi członkowskich w spółdzielczości w warunkach gospodarki centralnie planowanej, 3. Kształtowanie się więzi członkowskich w spółdzielczosci wiejskiej w warunkach gospodarki rynkoewj, 4. Społeczne podstawy funkcjonowania spółdzielczości wiejskiej, 5. Współpraca samorządu spółdzielczego z samorządem terytorialnym na rzecz członków i lokalnej spółdzielczości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60197-81-3
1. Proces kształtowania demokratycznego systemu politycznego RP; 2. System prawny Rzeczypospolitej Polskiej; 3. Suwerenność narodu; 4. Pluralizm systemu politycznego RP; 5. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela; 6. Zasady ładu światopoglądowego; 7. Zasady ładu medialnego; 8. System organów państwowych; 9. System administracji publicznej RP; 10. Samorządne społeczeństwo obywatelskie w RP; 11. System bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego RP; 12. System polityczny RP a regionalne i globowe systemy polityczne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again