Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(11)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(11)
Author
Berliński Lechosław
(3)
Gralak Henryk
(3)
Sitkiewicz Franciszek
(3)
Grudowski Piotr
(2)
Nahotko Sławomir
(2)
Bakalarczyk Sebastian
(1)
Kolman Romuald
(1)
Liszewski Grzegorz
(1)
Meniów Daniel
(1)
Niemczyk Roman
(1)
Ochędzan Grzegorz
(1)
Wilimowska Zofia
(1)
Year
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Przedsiębiorstwo
(6)
Zarządzanie
(3)
Zarządzanie jakością
(3)
Jakość produktu
(2)
Banki
(1)
Bhp
(1)
Budżety terenowe
(1)
Kurs walutowy
(1)
Nieruchomości
(1)
Normy ISO 9000
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Podatek od nieruchomości
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo prywatne
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rynek walutowy
(1)
Ryzyko
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Upadłość
(1)
Subject: time
1989-
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89446-03-0
1. Wprowadzenie; 2. Rodzaje instrumentów stosowanych w transakcjach międzynarodowych; 3. Rynek walutowy; 4. Czynniki wpływające na fluktuację kursów walutowych; 5. Ryzyko walutowe i pozycja walutowa; 6. Prognozowa nie kursów walutowych i pomiar ryzyka walutowego; 7. Metody i instrumenty zabezpieczające transakcyjne ryzyko walutowe; 8. Strategie zabezpieczające przed ryzykiem walutowym z zastosowaniem instrumentów pochodnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89446-07-3
R.I Jakość i koncepcje zarządzania jakością: 1. Podstawowe pojęcia współczesnego zarządzania jakością, 2. Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM), 3. Zarządzanie ja kością według Deminga, 4. Doświadczenia japońskie, 5. Model Doskonałości EFQM. R.II Systemy jakości: 1. Geneza systemów jakości, 2. Rodzaje systemów jakości, 3. Systemy jakości wg norm ISO serii 9000, 4. Struktura norm ISO serii 9000:2000, 5. Wymagania normy ISO 9001:2000, 6. Korzyści z wdrożenia systemu ISO. R.III systemy zarządzania środowiskowego R.IV System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. R.V integracja systemów zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. R.VI Audit, wdrażanie i certyfikacja systemu zarządzania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89446-05-7
1. Wprowadzenie; 2. Podmioty podatki; 3. Przedmiot opodatkowania; 4.Podstawa opodatkowania; 5. Stawki podatkowe; 6. Tryb płatności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tom 1. Zarządzanie zasobami (366 s.: rys., tab.); Tom 2. Zarządzanie w otoczeniu (251, [4] s.).
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89446-08-1
R.1 Przedsiębiorstwo - istota, typologia, rozwój; R.2 Restrukturyzacja przedsiębiorstwa; R.3Sytuacja prawno-własnościowa przedsiębiorstwa; R.4 Zarządzanie przedsiębiorstwem; R.5 Zatrudnienie - gospodarka zasobami ludzkimi; R.6 Potencjał techniczny i innowacje; R.7 Działalność produkcyjna; R.8 Produkt i usługi; R.9 Marketing i sprzedaż; R.10 Model ekonomiczny przedsiębiorstwa; R.11 Jakość zarządzania przedsiębiorstwem; Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89446-11-1
1. Otoczenie przedsiębiorstwa, 2. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu, 3. Przedsiębiorstwo w przyszłym otoczeniu, 4. Systemowe uwarunkowania makrootoczenia, 5. Przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej, 6. Struktura społeczna przedsiębiorstwa, 7. Mikrootoczenia rynkowe przedsiębiorstwa, 8. Mikrootoczenie infrastrukturalne przedsiębiorstwa, 9. Oddziaływanie przedsiębiorstwa na otoczenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89446-04-9
1. Procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwie: Relacje ekonomiczne w gospodarce; Procesy w przedsiębiorstwie; Struktura procesów gospodarowania środkami trwałymi; Pojęcie i znaczenie inwestycji; Ryzyko w procesach inwestycyjnych; Etapy przygotowania inwestycji; Klasyfikacja inwestycji. 2. Podstawy zarządzania procesami inwestycyjnymi: Makroekonomiczne uwarunkowania procesów inwestycyjnych Analiza SWOT; Obszar wyboru ekonomicznego; Tradycyjny system zarządzania; Koncepcja systemu zarządzania; Założenia stymulowania inwestycyjnego. 3. System pomocy publicznej: Pojęcie pomocy publicznej Formy pomocy publicznej; Warunki udzielania pomocy publicznej. 4. System wsparcia finansowego: Podstawowe założenia; Warunki udzielenia wsparcia finansowego; Ocena skutków regulacji; Analiza sytuacyjna. 5. Podatkowe systemy stymulacji: System podatku dochodowego; System podatku akcyzowego; System podatku od nieruchomości. 6.System kredytowy: Uprawnienie do ubiegania się o po ręczenia; Dotacje z funduszu pracy; Refundacja kosztów szkolenia; Zwrot części kosztów; Pożyczki z funduszu pracy; Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 7. System specjalne strefy ekonomiczne: Podstawa praw na; Cele specjalnych stref ekonomicznych; Warunki i za sady udzielania pomocy; Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych; Strefy ekonomiczne a negocjacje z Unią Europejską. 8. System ulg inwestycyjnych w krajach Unii Europejskiej: Dyrektywy i rekomendacje unijne; Instrumenty unijne; Fundusze strukturalne UE dla krajów stowarzyszonych; Piąty program ramowy; Stymulatory procesów inwestycyjnych w Austrii. 9. Analiza porównawcza ulg w Polsce i UE: Podstawy metodologiczne; Ocena polskiego systemu podatkowego; Różnice między rozwiązaniami polskimi i unijnymi; Podstawowy dylemat zarządzania. Uwagi końcowe i wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; Zeszyt 252)
ISBN: 83-89446-13-8
1. Jakość w zarządzaniu firma; 2. Fenomen norm dot. systemów zarządzania; 3. Korzyści z systemu zarządzania jakością; 4. Zarządzanie jakością a małe firmy; 5. Rodzina norm ISO 9000; 6. Wymagania normy ISO 9001; 7. Zakres systemu zarządzania jakością i możliwe wyłączenia wymagań; 8. Metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością; 9. Wskaźniki skuteczności dla elementów systemu jakości; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89446-14-6
1. Zarządzanie finansami gminy, 2. Przesłanki i obszary współdziałania gmin z bankami, 3. Gmina jako kredytobiorca, 4. Gmina jako depozytariusz, 5. Bank w systemie rozliczeń pieniężnych gminy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89446-00-6
1. Planowanie i utworzenie firmy: Predyspozycje przedsiębiorcy; Wybór odpowiedniego personelu; Możliwości zbytu w gospodarce rynkowej; Przedmiot działalności; Organizacja i wielkość firmy; Rola i znaczenie marketingu we własnym biznesie; Lokalizacja firmy. 2. Formy prawne działalności gospodarczej: Działalność gospodarcza; Przedsiębiorca i jego ch-ka; Jak wybrać spółkę?; Spółka cywilna; Spółka jawna; Spółka partnerska; Spółka komandytowa; Spółka komandytowo-akcyjna; Spółka z ograniczona odpowiedzialnością; Spółka akcyjna; Wybór formy prawnej i przygotowanie rozpoczęcia działalności; Podsumowanie- porady praktyczne. 3. Czynności związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej: Rejestracja działalności gospodarczej; Urząd statystyczny; Założenie rachunku w banku; Urząd skarbowy; Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Państwowa Inspekcja Pracy i Państwowa Inspekcja Sanitarna; Opłaty ponoszone przy rozpoczęciu działalności gospodarczej; Kredytowanie działalności gospodarczej; Leasing w działalności gospodarczej. 4. Formy opodatkowania: Możliwości wyboru formy opodatkowania; Opodatkowanie na zasadach ogólnych; Ryczałtowy podatek dochodowy; Przedsiębiorca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych; Praktyczne uwagi prowadzenia księgi przychodów i rozchodów; Kalendarium podatnika. 5. Kapitały własne spółek: Kapitały własne; Kapitały spółki akcyjnej; Kapitały spółki z ograniczoną odpowiedzialności; Kapitały spółki komandytowo-akcyjnej; Kapitały spółki komandytowej; Kapitały spółki partnerskiej Kapitały spółki jawnej; Typowa ewidencja księgowa kapitałów spółek. 6. Podstawowe założenia do biznes planu: Pojęcie biznes planu; Cele i zawartość biznes planu; Zasady sporządzania poprawnego biznes planu. 7. Biznes plan przedsiębiorcy: Streszczenie biznes plany; Sytuacja na rynku w zakresie podejmowania działalności; Analiza mocnych i słabych stron; Analiza sytuacji firmy i wybór rynku; Planowanie kierunku rozwoju firmy; Strategia rozwoju produktu; Streszczenie kierownicze; Ch-ka firmy; Rynek branżowy; Produkt i produkcja; Plan marketingowy; Zestawienie i analizy finansowe Ustawa z dn.19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89446-09-X
1. Równowaga finansowa przedsiębiorstwa: Procesy w przedsiębiorstwie; Ruch okrężny środków obrotowych; Relacje ekonomiczne w przedsiębiorstwie; Prawidłowości i tendencje finansowe; Definicja równowagi finansowej; Czynniki wpływające na równowagę finansową; Funkcje zysku; Płynność jako element równowagi finansowej; Zagrożenia w działalności gospodarczej; Dylematy zarządzania w warunkach zagrożenia. 2. Model upadłości przedsiębiorstwa: Pojęcie upadłości Relacje między pojęciami niewypłacalności i bankructwo a upadłość; Przyczyny upadłości; Cele i znaczenie upadłości; Dynamika upadłości w Polsce; Symptomy upadłości przedsiębiorstwa; Model Argentiego; Trajektorie rozwoju i upadłości przedsiębiorstwa; Casusy upadłości przedsiębiorstw. 3. Metody prognozowania zagrożenia upadłością: Ogólna ch-ka metod scoringowych; Klasyfikacja metod; Metody amerykańskie; Metody europejskie; Metoda japońska. 4. Analiza użyteczności metod prognozowania upadłości: Analiza użyteczności metod scoringowych; Analiza metod wskaźnikowych. 5. Systemy formalne zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością: Podstawy prawne; Postępowanie uzdrawiające; Likwidacja podmiotu gospodarczego; Postępowanie upadłościowe; Postępowanie układowe; Bankowe postępowanie ugodowe; Rozwiązania w innych krajach. 6. Systemy praktyczne zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością: Zrównoważona karta wyników; System antykryzysowy; System naprawczy; System wczesnego ostrzegania. Uwagi końcowe i wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89446-02-2
1. Wprowadzenie; 2. Pojęcia podstawowe; 3. Elementy inżynierii jakości; 4. Konkretyzowanie jakości; 5. Kryteria jakości; 6. Ważność kryteriów jakości; 7. Optymalizacja wielokryterialna; 8. Analityczne wzorce jakości; 9. Metodyka kompleksowej analizy jakości; 10. Metody odbiorów jakościowych; 11. Porównanie jakości; 12. Graficzne ujęcia jakości; 13. Inżynieria jakości w systemach zarządzania; 14. Zastosowania w przygotowaniu produkcji; 15. Zastosowania w procesach wytwarzania; 16. Zastosowania w procesach usługowych; 17. Konsumencka inżynieria jakości; 18. Zastosowania w procesach użytkowania; 19. Testowanie jakości życia; 20. Zagadnienia gospodarcze; 21. Komputeryzacja w inżynierii jakości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again