Source
Książki
(43)
Form of Work
Książki
(43)
Status
only on-site
(34)
available
(15)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(36)
Author
Marszałek Stanisław
(5)
Bieda Jolanta
(4)
Siemianowicz Jerzy
(4)
Tendera-Właszczuk Helena
(3)
Gruszczyńska-Malec Grażyna
(2)
Małecki Zdzisław
(2)
Meisner Joachim
(2)
Michna Jerzy
(2)
Nowak Anna
(2)
Olszak Celina M
(2)
Pituła Beata
(2)
Radziewicz-Winnicki Andrzej
(2)
Bielska Ewa
(1)
Chrabański Karol
(1)
Cichy Lucyna
(1)
Czarnecka-Wójcik Ewa
(1)
Czerkawski Andrzej
(1)
Dominik Alekasandra
(1)
Gierczycka Jadwiga
(1)
Gwioździk Elżbieta
(1)
Głowała Katarzyna
(1)
Janiga-Ćmiel Anna
(1)
Kostka-Bochenek Aleksandra
(1)
Kromolicka Barbara
(1)
Kwapuliński Jacek
(1)
Małecki Zdzisław. I Podstawy ochrony środowiska w aspekcie zagrożeń
(1)
Małecki Zdzisław. II Elementy zarządzania środowiskiem naturalnym
(1)
Michalski Rajmund
(1)
Mika Jerzy
(1)
Nocoń Witold
(1)
Noszczyk-Bernasiewicz Monika
(1)
Roter Adam
(1)
Szkutnik Włodzimierz
(1)
Tendera-Właszczyk Helena
(1)
Tyrpień Krystyna
(1)
Wójcik Marian
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(37)
1990 - 1999
(5)
Country
Poland
(43)
Language
Polish
(43)
Subject
Unia Europejska
(5)
Integracja europejska
(4)
Menedżerowie
(4)
Zarządzanie
(4)
Gospodarka
(3)
Produkcja
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Społeczeństwo informacyjne
(3)
Zarządzanie wiedzą
(3)
Decyzje
(2)
Ekonomia
(2)
Globalizacja
(2)
Gospodarka oparta na wiedzy
(2)
Marginalizacja społeczna
(2)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(2)
Nauczyciele
(2)
Patologia społeczna
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Przemysł
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Analiza matematyczna
(1)
Biochemia
(1)
Chemia
(1)
Ekologia
(1)
Energetyka
(1)
Geografia gospodarcza
(1)
Geografia społeczna
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Górnictwo
(1)
Informatyka
(1)
Innowacje
(1)
Jakość życia
(1)
Kadry
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kariera
(1)
Katowice (woj. śląskie ; okręg)
(1)
Komitet Regionów
(1)
Kompania Węglowa
(1)
Konflikt
(1)
Konflikt cypryjski
(1)
Koniunktura
(1)
Kontrola
(1)
Liberalizm
(1)
Logistyka
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Motywacja
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Negocjacje
(1)
Nieruchomości
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Normy ISO 9000
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opole (woj. opolskie ; okręg)
(1)
Organizacja
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Polska
(1)
Programowanie (informat.)
(1)
Programy komputerowe
(1)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Przywództwo
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Samorząd
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Studenci
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Technologia informacyjna
(1)
Transport drogowy
(1)
Transport morski
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Wychowanie
(1)
Władza
(1)
Zakład Doskonalenia Zawodowego (Katowice)
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zintegrowane systemy informatyczne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Środowisko człowieka-higiena i ochrona
(1)
Subject: time
1989-
(4)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Śląskie, województwo (od 1999)
(2)
Bielsko-Biała (woj. śląskie ; okręg)
(1)
Częstochowa (woj. śląskie)
(1)
Europa Środkowo - Wschodnia
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Śląskie, województwo ( od 1999 r.)
(1)
43 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88789-27-4
I. Chemia nieorganiczna: 1. Budowa atomów; 2. Układ okresowy pierwiastków; 3. Reakcje chemiczne; 4. Prawa rządzące reakcjami chemicznymi; 5. Wiązania chemiczne; 6. Właściwości związków nieorganicznych; 7. Roztwory; 8. Reakcje Redox; 9. Podstawy elektrochemii; II. Chemia organiczna: 1. Węglowodory; 2. Alkohole i fenole; 3. Aldehydy i ketony; 4. Kwasy karboksylowe; 5. Estry; 6. Tłuszcze, woski, mydła; 7. Polimery; Biochemia: Węglowodany; Związki azotowe; Wybrane wiadomości o enzymach i szlakach metabolicznych; III. Konwersatorium z chemii nieorganicznej; IV. Konwersatorium z chemii organicznej; V. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii: Wprowadzenia; Klasyczna analiza jakościowa; Klasyczna analiza ilościowa; 4. Analiza instrumentalna; 5. Elektrochemia; 6. Atomowa spektrometria absorpcyjna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88789-32-8
1. Wstęp; 2. Aktualne zużycie oraz prognozy dotyczące zapotrzebowania na energię w skali świata i Europy;3. Zrównoważony rozwój energetyki; 4. Odnawialne źródła energii- definicja i charakterystyka poszczególnych odnawialnych źródeł energii w krajach UE; 5. Mechanizmy wspierające rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł w krajach UE; 6. Rozwiązania wspierające rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce; 7. Opis procedury wyodrębnienia i oceny czynników mających znaczenie dla wybranego problemu badawczego; 8. Prezentacja wyników przeprowadzonych badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88789-86-4
1. Miejsce informatyki w rozwoju społeczeństwa informacyjnego: Trandy i kierunki zmian w obszarze europejskiego szkolnictwa wyższego; Portale dydaktyczne w polsko-japońskiej szkole technik komputerowych; Systemy komputerowe wspomagające procesy dydaktyczne; Pracownia projektowa w nauczaniu informatyki w zakresie techniki cyfrowej; 2. Problemy nauczania na kierunku informatyka w dobie społeczeństwa informacyjnego: Droga do "świadomego społeczeństwa informacyjnego"; Doświadczenia i zalecenia metodologiczne z zakresu nauczania języków programowania komputerów; Przygotowanie administracji publicznej i samorządowej do funkcjonowania w warunkach społeczeństwa informacyjnego; Nauczanie systemów zarządzania jakością zgodnych z międzynarodowymi standardami na kierunku informatyka wyższych uczelni; Wybrane problemy projektowania systemów informatycznych. Projektowanie procesów; 3. Narzędzia i technologie wspomagające nauczanie na kierunku informatyka: Internetowy system testowania wiedzy jako element portalu uczelnianego; Program PSPICE w nauczaniu elektroniki; Wybrane zagadnienia dotyczące języków i narzędzi programowania oraz ich nauczania; Analiza funkcjonalna witryn internetowych niepublicznych uczelni wyższych o kierunkach informatyka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8879-28-1
1. Dyskusja wokół sposobów pomiaru dystansu społeczno-ekonomicznego; 2. Dobór zmiennych diagnostycznych; 3. Analiza dystansu społeczno-ekonomicznego w krajach UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88789-55-4
1. Dwadzieścia lat transformacji w Polsce; 2. Proces transformacji systemowej w ocenach ekonomistów; 3. Państwo a proces transformacji polskiej gospodarki; 4. Parametryczne metody oceny realizacji zagadnień podejmowania optymalnych decyzji w procesach transformacji i optymalizacji ; 5. Postęp w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce; 6. Tworzenie warunków dla pobudzania wzrostu gospodarczego i wspierania przedsiębiorczości; 7. Sytuacja sektora górnictwa węgla kamiennego w okresie restrukturyzacji; 8. Transformacja polskiego hutnictwa żelaza i stali na tle hutnictwa światowego; 9. Przekształcenia energetyki makroregionu południowego na przykładzie Południowego Koncernu Energetycznego S.A. Efekty po roku funkcjonowania; Budownictwo- czyli polska kwadratura Koła; 10. Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec przystąpienia Polski do UE; 11. Edukacja zawodowa ważny czynnik transformacji- doświadczenia ZDZ Katowice w kształceniu dorosłych na tle transformacji gospodarki regionu; 12. Rynek pracy woj. Śląskiego w perspektywie dwunastu lat transformacji; 13. Kady jutra potrzebne są dzisiaj; 14. Kto odpowiada za zdrowie narodu?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-910034-0-X
Subject
Przedmiot i metoda ekonomii politycznej; Metoda ekonomii politycznej; Społeczny proces gospodarowania; Produkcja - podstawowa forma gospoda- rowania; Społeczny charakter produkcji; Periodyzacja rozwoju gospodarczego; Zasada racjonalnego gospodaro- wania. Rachunek ekonomiczny; Podmioty gospodarcze; System gospodarczy; Społeczny proces gospodarowania. Produkcja towarowo-pieniężna; Produkcja towarowa i towar; Pieniądz i jego funkcje; Inflacja; Ceny. Prawo podaży i popytu; Struktura ceny i funkcje cen; Monopolistyczna dyfernccjacja cenowa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-910034-0-X
Subject
Przedmiot i metoda ekonomii politycznej; Metoda ekonomii politycznej; Społeczny proces gospodarowania; Produkcja - podstawowa forma gospoda- rowania; Społeczny charakter produkcji; Periodyzacja rozwoju gospodarczego; Zasada racjonalnego gospodaro- wania. Rachunek ekonomiczny; Podmioty gospodarcze; System gospodarczy; Społeczny proces gospodarowania. Produkcja towarowo-pieniężna; Produkcja towarowa i towar; Pieniądz i jego funkcje; Inflacja; Ceny. Prawo podaży i popytu; Struktura ceny i funkcje cen; Monopolistyczna dyfernccjacja cenowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88789-40-6
1.Geografia ekonomiczna jako nauka, 2.System i źródła informacji geograficznej, 3.Mapa polityczna świata i czynniki jej zmian, 4.Czynniki i wskaźniki zróżnicowania społeczno-ekonomicznego państw świata, 5.Międzynarodwe procesy integracyjne, 6.Problemy demograficzne świata, 7.Gospodarka rolno-żywnościowa, 8.Przemysł i jego baza surowcowa, 9.Usługi jako element aktywizacji gospodarczej krajów, 10.Handel międzynarodowy, 11.Wybrane elementy procesów społeczno-gospodarczych w przestrzeni geograficznej, 12.Ekologiczne i społeczno-ekonomiczne skutki działalności człowieka,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88789-66-X
1. Województwo śląskie w procesie transformacji i integracji; 2. Losy naszej transformacji czyli droga przez mękę; 3. Proces transformacyjno-integracyjny w Kampanii Węglowej S.A.; 4. Ocena procesu transformacyjno-integracyjnego w koksownictwie województwa śląskiego; 5. Konkurencyjność polskiego hutnictwa żelaza i stali na tle hutnictwa europejskiego i światowego; 6. Bilans przekształceń energetyki śląskiej w procesie transformacji i integracji- stan zamknięcia i otwarcia energetyki śląskiej w UE; 7. Omówienie transformacji regionalnej; 8. Infrastruktura transportowa w Polsce oraz jej dostosowanie do Standarów Unii Europejskiej; 9. Śląsk w nowym międzynarodowym podziale pracy i wymiany; 10. Problem ochrony środowiska w procesie transformacji i integracji; 11. Transformacja ustrojowa 1989-2004 i jej oddziaływanie na działalność Zakładu Doskonalenia Zawodowego Katowice.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach ; nr 19/2008)
1. Systemy wspomagania decyzji: Analiza kierunków rozwoju komputerowego wspomagania decyzji w zarządzaniu; Witryna internetowa firmy usługowej jako instrument wspomagania działalności tej firmy; Zarządzanie wiedzą jako element inteligentnego systemu wspomagania decyzji; Zastosowanie systemu wspomagania w obszarach zarządzania logistycznego w aspekcie zrównoważonego rozwoju; Informatyczne wsparcie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym; Outsourcing kadrowy w branży IT; Platforma elektroniczna jako element integracji uczestników rynku usług logistycznych; Kompetencje zespołów wdrożeniowych dla zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem- studium przypadku; 2. Inżynieria systemów informatycznych: Środowisko Delphi jako nowoczesne wieloplatformowe i uniwersalne środowisko programistyczne z wieloma technologiami programowania; Ujęcie planów jakości w organizacjach wytwarzających oprogramowanie stosujących międzynarodowy standard ISO 88; Język programowania RUBY; Przykłady oprogramowania komputerowego wspomagającego metodę QFD; 3. Społeczeństwo informacyjne i e-learning: Uwarunkowania i stan rozwoju e-Government w Polsce; Szkolenia elektroniczne jako istotny element rozwoju polskiego ekonomicznego szkolnictwa wyższego w XXI wieku; Wybrane problemy rozwoju krajowej e-administracji; Europejski system transferu i akumulacji punktów (ECTS) oraz warunki jego wdrożenia w uczelni na kierunku nauczania Informatyka; Polityka jakości kształcenia w wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie; Społeczeństwo informacyjne w mikroskali komputer i Internet w życiu młodzieży tyskich szkół ponadgimnazjalnych; Kurs "Rozwój informacyjnego społeczeństwa" i jego rola w przygotowaniu specjalistów z socjologii na przykładzie Lwowskiego Uniwersytetu "Politechnika Lwowska"; System Inspirowania Studentów jako kompleksowe podejście do zarządzania wyższą szkołą zawodową; Internetowe narzędzia CMS jako platforma problemowej integracji i synchronizacji dydaktyki na wyższej uczelni; Zalety i wady elektronicznej demokracji na tle społeczeństwa informacyjnego; Wymagania stawiane przez pracodawców wobec kandydatów na stanowiska informatyczne w województwie śląskim; Wybrane aspekty kształcenia seniorów z zakresu technologii informacyjnej w dobie społeczeństwie informacyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-910034-1-8
Subject
Menedżer - identyfikacja profesji, Role menedżerskie, Treść pracy, Planowanie pracy własnej, Zasady organizacji czasu pracy, Motywowanie, Przywództwo menedżerskie, Kontrola i ocena wyników, Model idealnego menedżera, Etyka menedżera.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88789-01-5
Cz. I Jutro: R.I Zmiany w otoczeniu firmy: 1. Globalizacja, 2. Informatyzacja, 3. Profil konsumenta. R.II Nowy model firmy 1. Firma globalna, 2. Organizacja oparta na wiedzy. R.III Koncepcje zarządzania. Cz. II Menedżer: R.IV Treść pracy menedżera, R.V Sylwetka menedżera, R.VI Styl pracy menedżera
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88789-96-1
Subject
1. Etyka w pracy nauczyciela; 2. Pedagogika milczenia czy zaangażowania- o dylematach współczesnego nauczyciela; 3. Wartość sprawiedliwości w procesie wychowania; 4. Refleksja o potrzebie edukacji etycznej studentów; 5. Nauka katechezy dylematy i nadzieje; 6. Post- konteksty roli społecznej nauczyciela. Wybrane aspekty dyskursu; 7. Zadania nauczyciela wobec dziecka, którego rodzina jest "nieobecna". Refleksje na przykładzie filmu "Wrony"; 8. Nauczyciel a problem biedy; 9. Nauczyciel wobec sekt; 10. Nauczyciel kształcenia zintegrowanego jako promotor zdrowia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88789-00-7
I. Podstawy ochrony środowiska w aspekcie zagrożeń / Zdzisław Małecki (275 s.: rys.); II. Elementy zarządzania środowiskiem naturalnym / Zdzisław Małecki (218 s.: rys.).
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-910034-9-3
1. Wstęp; 2. Statystyka w ochronie środowiska: Ochrona atmosfery Gospodarka odpadami; Gospodarka wodno-ściekowa; Zasoby przyrody; Finansowanie inwestycji proekologicznych. 3. Zmiany klimatyczne, a czynniki zanieczyszczające środowisko: Efekt cieplarniany a zmiany klimatu; Promieniowanie słoneczne; Wpływ działalności człowieka na ocieplenie klimatu; Międzynarodowe i polityczne aspekty zmian klimatu. 4.Monitoring stanu środowiska: Rodzaje sieci monitoringowych; Przykłady sieci monitoringowych. 5. Ochrona środowiska w prawodawstwie polskim i unijnym: Polskie prawo ochrony środowiska; Dyrektywy i rozporządzenia krajów EWG z zakresu ochrony środowiska; Proces dostosowywania polskich przepisów do unijnych norm ochrony środowiska; Konwencje UE, do których przy stąpiła RP; Zadania i kompetencje organów administracji publicznej w Polsce w zakresie ochrony środowiska. 6. Wybrane przykłady strategii ochrony i zarządzania środowiskiem: Recykling; Gospodarka odpadami medyczny mi; Odzyskiwanie terenów poprzemysłowych. 7. Rekultywacja: Wstęp; Działania rekultywacyjne; Wy brane metody rekultywacji. 8. Charakterystyka problemu zarządzania środowiskiem: Wprowadzenie; Zasady zarządzania środowiskiem na poziomie województwa; Zarządzanie środowiskiem w aspekcie ekorozwoju i wymogów prawnych. 9. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88789-13-7
I. Zręby teoretycznych refleksji z obszaru współczesnej pedagogiki społecznej, Zerwanie i nieciągłość-atrybuty procesu instytucjonalizacji i dyscyplinaryzacji pedagogiki społecznej w Polsce, Pedagogika społeczna-pytania o tożsamość i przyszłość, Warunki uczsastnictwa społecznego-pytanie o perspektywę pedagogiki społefcznej, Pedagogika społecxna w początkach XXI wieku:perspektywa integracji i społeczeństwa ryzyka, Kręgi tematyczna badań i analiz pedagogów społecznych okresu transformacji, Wybrane konteksty liberalizmu i społeczeństwa obywatelskiego w refleksji społecznej początków XXI wieku, Wybrane przykłady współpracy międzynarodowej rodzimych ośrodków akademickich w latach 1990-2005, Zmiany w naukach o wychowaniu po 1990 roku w Republice Czeskiej, Norma w zajemności w życiu społecznym w perspektywie pedagogiki społecznej, Narodziny i rozwój polskiej pedagogiki społecznej-refleksje o drogach rozwoju promocji naukowych, Szkoła Poznańska-między socjologią wychowania a pedagogiką społeczną, 2. Nowa rzeczywistość społeczna jako szczególna sytuacja badawcza doby transformacji, Nowe problemy metodologiczne oraz dylematy badaczy w eksplikacjach lokalnych środowisk wychowawczych w okresie zmiany społecznej, Formuły metodologiczne w analizach zjawisk przemocy występujących w środowisku lokalnym, Opcje metodologiczne w badaniach poradoznawczych, Dylematy i problemy w badaniu zachowań ryzykownych, O interpretacji i wyjaśnieniu naukowym w badaniach w ramach nauk społecznych, 3. Pomoc społeczna a profesjonalna praca socjalna, Praktyczne odniesienia pedagogiki społecznej-refleksje nad działaniem zawodowym, Budowa kultury socjalnej jako zadanie pedagogiki sopołecznej, Koncepcje polskiej pedagogiki społecznej jako inspiracje dla europejskiej pracy socjalnej, Wokół aktualnych pytań dotyczących teorii i praktyki socjalnej w Republice Słowackiej, Szkoła a praca socjalna w Słowacji-stan aktualny, Kształtowanie tożsamości zawodowej jako zadanie rozwojowe okresu adolescencji, Proces instytucjonalizacji zawodu i kształtowania profesjonalnej tożsamości na przykładzie grupy zawodowej logopedów, Pedagog a klient w sytuacji konfilktu, 4. Patologia i upośledzenie społeczne.Wybrane przykłady marginalizacji i wykluczenia społecznego, Pedagogika społeczna wobec syndromu "niepewnego jutra", Pedagogika społeczna w obliczu patologicznych wymiarów życia społecznego, Zagrożenia występujące wśród młodzieży na przykładzie przestępczości nieletnich, Socjalizacyjne konteksty konstruowania i społecznej kwalifikacji przestępczej biografii, Psychospołeczneuwarunkowania agresji jako wyznacznik oddziaływań interwencyjnych, Sytuacja zdrowotna bezdomnych, Rodzima pedagogika społeczna wobec bezrobocia i marginalizacji społecznej, Pedagogika społeczna i jaj kompensacyjny wymiar w odniesieniu do więźniów i ich rodzin, Starość jako problem i zagadnienie badań polskiej pedagogiki społecznej, Rodzima pedagogika społeczna wobec bezrobocia i marginalizacji społecznej Common Ground-przykład pomocy imigrantom i azylantom w Wielkiej Brytanii, 5. Empiryczne egzemplifikacje ciągłości i zmiany rodzimej rzeczywistości (raporty i doniesienia badawcze), Czas wolny w obszarze zaintereswoania pedagogiki społecznej okresu transformacji, Dziecko i dzieciństwo w zróżnicowanych środowiskach współczesnej Polski jako problem badawczy polskiej pedagogiki społecznej, Istota autorytetów w zmieniającym się społeczeństwie-doniesienie z badań empirycznych, Yuppie,milkie,bobo,yettie czyli nowe wzory osobowe w Polsce, Integrowanie wsparcia społecznego dziecka i ropdziny zastępczej wyzwaniem społecznym w Polsce (refleksje teoretyczno-badawcze)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowo-Badawcze i konferencje / Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach ; 2)
(Prace Naukowo-Badawcze i Konferencyjne; Seria A; Nr Z)
ISBN: 83-908905-5-0
Restrukturyzacja regionalno - sektorowa jako podstawa gospodarki regionalnej; Konieczność determinacji rządu na rzecz restrukturyzacji sektorów i przedsiębiorstw problemowych; Wpływ samorządu terytorialnego na restrukturyzacje gospodarki lokalnej; Podstawowe problemy restrukturyzacji produkcji w województwie katowickim; Podstawowe problemy restrukturyzacji produkcji w górnictwie węgla kamiennego; Restrukturyzacja produkcji oraz podstawowe problemy restrukturyzacji w województwie bielskim; Podstawowe problemy restrukturyzacji produkcji województwa częstochowskiego; Problemy restrukturyzacji województwa opolskiego (1990-2010); Dotychczasowe dokonania restrukturyzacji w polskim hutnictwie żelaza i stali i ich konsekwencje techniczne i społeczne; Stworzyć i uwierzyć w szanse tej ziemi; Instytucjonalno-organizacyjne uwarunkowania przebiegu procesów restrukturyzacji na przykładzie regionu bielskiego; Restrukturyzacja jako instytucjonalny warunek technologicznej integracji Polski z UE; Zmiany w produkcji przedsiębiorstw eksporterów makroregionu południowego; Znaczenie analizy społecznych kosztów i korzyści dla oceny efektywności restrukturyzacji gospodarki; Dylematy restrukturyzacji polskiego przemysłu w obliczu integracji z Unią Europejską; Wybrane aspekty restrukturyzacji polityki regionalnej; Możliwości i bariery restrukturyzacji produkcji w makroregionie południowym (kilka uwag); Postawy autonomiczne w edukacji a restrukturyzacja produkcji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowo-Badawcze i konferencje / Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach)
Zwalczanie bezrobocia jako wymóg integracji Polski z Unią Europejską; Problemy restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego; Studia nad możliwymi kierunkami zmian w poziomie i strukturze zatrudnienia w Polsce w perspektywie 2010 r.; Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych (MZDiN) oraz trójstronne umowy szkoleniowe (TUS); Problemy restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutniczym; Problemy restrukturyzacji gospodarki województwa częstochowskiego; Problemy restrukturyzacji zatrudnienia w województwie katowickim; Podstawowe problemy restrukturyzacji zatrudnienia Śląska Opolskiego; Społeczne problemy restrukturyzacji w obszarze rynku pracy; Restrukturyzacja i zatrudnienie w makroregionie południowym; Edukacja dorosłych- możliwości przeciwdziałania bezrobociu i zagrożeniu utratą miejsc pracy; Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w rejonie Zabrza, Gliwic, Knurowa i Pyskowic; Zmiany strukturalne w polskim górnictwie węglowym podłożem bezrobocia w wymiarze lokalnym; Restrukturyzacja zatrudnienia ekspertów makroregionu południowego; Społeczne skutki restrukturyzacji zatrudnienia w województwie katowickim; Ogólne uwarunkowania procesu restrukturyzacji zatrudnienia w kontekście restrukturyzacji gospodarki województwa bielskiego; Przesłanki działania gminy na rzecz restrukturyzacji gospodarki lokalnej; Nowa koncepcja pracy; Wpływ systemu kształcenia na pozycję bezrobotnych na rynku pracy- niektóre aspekty teoretyczne i praktyczne; Potrzeby i preferencje maturzystów w zakresie usług szkolnictwa wyższego (wynik badań sondażowych).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88789-76-7
1. Post-konteksty stylów życia, 2. Liberalizm jako nurt społeczny, 3. Liberalizm a demokracja, 4. Specyfika społeczeństwa duńskiego i polskiego jako kontekst realizowanych badań, 5.Założenia metodologiczne realizowanych badań, 6.Przyjęty paradygmat badawczy, 7. Charakterystyka badanej grupy, 8. Motywy wyboru kierunku studiów i aspiracje zawodowe studentów, 9. Percepcja zasad liberalizmu kulturowego, 10. Autorytet w deklaracji studentów, 11. Podsumowanie wyników badań. Uogólnienia teoretyczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8879-19-9
1. Tożsamość europejska: stereotypy europejczyków: Europa w poszukiwaniu wspólnej tradycji, dziedzictwa i tożsamości; Czy zjednoczona Europa skazana jest na stereotypy?; 2. Samorząd i rozwój regionalny w Unii Europejskiej: Zgromadzenie regionów Europejskich jako polityczna reprezentacja władz samorządowych Europy; Polityka regionalna Unii Europejskiej jako współczesne forma interwencjonalizmu w dziedzinie rozwoju regionalnego; 3. Sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości: Uregulowanie problematyki spraw wewnętrznych i sprawiedliwości w Traktatach Europejskich- z Maastricht i Amsterdamskim; Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo- działania podejmowane w ramach III filaru UE; 4. Stosunki UE z krajami trzecimi: Przyszłe członkostwo Turcji w UE; Ukraina w polityce zagranicznej Węgier.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again