Forma i typ
Książki
(9)
Dostępność
tylko na miejscu
(8)
dostępne
(7)
Placówka
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(8)
Autor
Capiński Marek
(1)
Cira Katarzyna
(1)
Dietl Jerzy
(1)
Kozina Andrzej
(1)
Kukliński Antoni
(1)
Lisiński Marek
(1)
Pawłowska Kinga
(1)
Pocztowski Aleksy
(1)
Rutkowski Bogdan
(1)
Sitek Magdalena
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Ujwary-Gil Anna
(1)
Wójcik Leszek
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(6)
Kraj wydania
Polska
(9)
Język
polski
(9)
Temat
Zarządzanie
(3)
Przedsiębiorstwo
(2)
Daniny publiczne
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Innowacje
(1)
Innowacyjność
(1)
Integracja europejska
(1)
Kadry
(1)
Marketing
(1)
Małopolska
(1)
Menedżerowie
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przywództwo
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Reklama
(1)
Twórczość
(1)
9 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Seria Sądecka T.1)
ISBN: 83-907998-5-5
Procesy tworzenia i dyfuzji innowacji; Transformacja, przywództwo, kształcenie elit politycznych; Uwarunkowania instytucjonalne; Konferencja "program Leonardo da Vinci a rozwój regionalny i lokalny, Polonia, region, szkoła, polonia
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-88421-37-9
1. Edukacja menedżerska - kreatywny aspekt kształcenia przywódcy, 2. Kształcenie dla innowacyjności w dydaktyce, 3. Tworzenie nowej wiedzy i innowacji w organizacyjnych warunkach, 4. Dokonywanie skojarzeń źródłem pomysłów w reklamie oraz nowości produktowych, 5. Analiza morfologiczna czyli trysocjacyjne ujęcie odkrycia, 6. Wykorzystywanie umysłowych transformacji w tworzeniu nowych produktów i usług, 7. Antologie i metafory źródłem nowego produktu widzenia na rozpatrywany problem, 8. Sonety oraz myślenie krytyczne w ocenie tworzenia sonetów, 9. Pomysły na logo firmy oraz myślenie krytyczne w ocenie loga firm istniejących, 10. Definiowanie problemów, 11. Rozwiązywanie problemów - sesja "burzomózgowa" i jej wyniki, 12. Rozwiązywanie rzeczywistych problemów przez studentów, 13. Twórczość w praktyce - -pomysły na nowe i rozszerzone usługi w przewozach pasażerskich, 14. Skojarzenia i cechy dobrej organizacji źródłem sloganów reklamowych, 15. Analiza morfologiczna w projektowaniu systemów zarządzania jakością, 16. Myślenie przez analogie, 17. Myślenie krytyczne w ocenie informacji
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 65.01 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-88421-10-7
Liberalizacja rynku i integracja europejska (uwagi wstępne); Podstawowe instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej; Rada Europejska; Rada Unii Europejskiej Komisja Europejska; Parlament europejski; Trybunał Sprawiedliwości i Sąd I instancji; Trybunał rewidentów księgowych; Prawo wspólnotowe - źródła, rodzaje, procedury, zasady stosowania; Proces integracji europejskiej a budowa jednolitego rynku; Swoboda przepływu towarów; Swobodny przepływ osób; Swobodny przepływ usług; Wolność przedsiębiorczości; Swoboda przepływu kapitału i płatności; Harmonizacja prawa wymiar wewnętrzny; Regulacje krajowe a europejskie reguły konkurencji; Regulacje zachowań rynkowych; Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw; Przedsiębiorstwa publiczne lub przedsiębiorstwa, którym powierzono prawa specjalne lub wyłączne w interesie publicznym; Zamówienia publiczne; Sektory o specjalnym statusie; Ochrona konsumenta w UE i w Polsce; Prawo własności intelektualnej; Prawo środków masowego przekazu; Spółki kapitałowe - spółka akcyjna i spółka z o. o. we wspólnocie europejskiej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 341 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-88421-20-4
Geneza i rozwój Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej; Powstanie i rozwój terytorialny Wspólnot Europejskich i unii Europejskiej; Organy Unii Europejskiej; Prawo Unii Europejskiej; Budżet ogólny; Cła; Podatki; Harmonizacja podatku; System walutowy; Instytucje bankowe i ubezpieczeniowe.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 341 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Projekt Phare-Fiesta II)
ISBN: 83-907998-4-7
Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej; Pani Ania bierze inicjatywę gospodarczą w swoje ręce; Podatkowe obciążenie dochodów; Powstawanie, wykonywanie i wygasanie zobowiązań podatkowych; Analiza efektywności działania firmy na przykładzie Zakładów Przemysłu Odzieżowego VISTULA S.A.; Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; Analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstwa budownictwa przemysłowego "X" po jego prywatyzacji; Młode małżeństwo a problem mieszkaniowy; Jak decyzja inwestycyjna może wpłynąć na dochód właściciela; Ocena opłacalności inwestycyjnej "Budowa stacji paliw" w firmie COMPLEX S.A.; Inwestować czy nie - oto jest pytanie; Przypadek z zarządzania finansami "Dylematy zbrojeniówki".
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są obecnie niedostępne
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Projekt Phare-Fiesta II)
ISBN: 83-907998-3-8
Wprowadzenie; Zarządzanie marketingowe w firmie "Spetech" Sp. z o.o.; Strategia zmierzająca do umacnia nia pozycji rynkowej produktu na przykładzie wyboru wariantu umacniania pozycji handlowej na rynku margary ny w Polsce; Strategia marketingowa firmy "Medex"; Wprowadzenie serii kosmetyków pilęgnacyjnych przez fir mę Cosmetics S.A.; Strategia merchandisingu na przykła dzie "International Foods Company"; Wejście na rynek Polski oraz ekspansja firmy "International Chemist Di stributor"; Wprowadzenie na rynek napoju izotonicznego "Dynamic" (szansa czy ryzyko dla ZPOW "Agros-Łowicz"; L.G.Petro Bank - strategia wprowadzania na rynek nowe go produktu - "Home Banking"; Działania promocyjne jako element strategii marketingowej firmy; Hurtownia artykułów chemicznych i kosmetycznych "Nochem"; Strate gia produktu w Zakładach Przemysłu Odzieżowego "Vistu la" S.A.; Kształtowanie wizerunku firmy na podstawie przedsiębiorstwa "Tymbark" S.A.; Wprowadzenie na rynek nowej marki komputerów - "Oxford" Komputer; "Orion" - kasy fiskalne na rynku kas rejestracyjnych; "Alfa" Sp. z o.o. - na rynku automatycznej identyfikacji; Akcja promocyjna kredytów konsumpcyjnych Banku PKO BP; Kampa nia promocyjno-reklamowa "Inwazji mocy`97" Radia RMF FM; Planowanie kampanii reklamowej kamery video Sony NP-55H.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.138 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Projekt Phare-Fiesta II)
ISBN: 83-907998-8-X
Wprowadzenie; "Happy Days"; Bank Inicjatyw Gospodarczych SA. Zastosowanie metody scenariuszy stanów otoczenia do analizy otoczenia firmy; Wydawnictwo Muza SA Analiza kluczowych czynników sukcesu; Działalność DAEWOO MOTOR w Polsce. Ocena atrakcyjności sektora; Narodowy Fundusz Inwestycyjny. Zastosowanie macierzy Mckinseya do analizy i oceny portfela inwestycyjnego firmy; Optymalizacja portfela produkcji przedsiębiorstwa w celu uzyskania strategicznej przewagi konkurencyjnej. Przykład produkcji ALPEX KARLINO SA; Wykorzystanie analizy sektorowej w określeniu strategii firmy Analiza strategiczna Kopalni Kamienia "Czatkowice" sp. z o.o.; Czy prezydent powinien być zadowolony? Zastosowanie metody SPACE do analizy strategicznej firmy; "Jak się buduje imperium prasowe w Polsce, czyli strategie rozwoju organizacji medialnej na przykładzie koncernu Orkla Media Polska"; Przesłanki i skutki prze kształcenia stoczni Szczecińskiej w Holding; Zastosowanie systemu MRP II do planowania produkcji w OPTIMUS SA; Jak wydać płytę kompaktową-Gamma sc.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 65.01 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Projekt Phare-Fiesta II)
ISBN: 83-907998-7-1
Wprowadzenie; Polityka personalna jako element zmian strategicznych; Formułowanie strategii personalnej firmy; Organizacja zarządzania personelem; Rola komór ki ds. personalnych w procesie rozwoju firmy; "Outpla cement" w Zakładach Przemysłu Tytoniowego w Krakowie SA; Analiza kosztów pracy w przedsiębiorstwie "ASTRA" SA; System motywacyjny na przykładzie Huty Szkła; System wynagrodzeń na przykładzie Firmy Handlowej "Krak Chemia" SA; Wynagradzanie pracowników w Rejonowym Urzędzie Pracy; Planowanie karier w ZPC "Wawel" SA. Podejście współdziałające; "Awans czy ucieczka", czyli cykl rozwoju pracownika w wydawnictwie; Techniki szkolenia i treningu w koncernie prasowym na przykładzie "Orkla Media Polska"; Szkolenie personelu w procesie wdrażania systemu zapewnienia jakości; Negocjacje w sprawie zakupu maszyny dziewiarskiej przez Firmę "Oczko" Sc. od partnera niemieckiego; Negocjacje Kolpoltera z Wydawcą "RUCH" SA kontra "ALEKS" Sp. z o.o.; Uszyj spodnie - negocjacje "Vistula" SA z kontrahentem
niemieckim.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.3 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Projekt Phare-Fiesta II)
ISBN: 83-907998-9-8
Cz.1 Zarządzanie rozwojem firmy: Strategia rozwojowa firmy; Zmiany organizacyjne i rozwój PPHU "Mag" w Bochni; Powstanie i strategia rozwoju Radia "Łan" Proszowice; Diagnozowanie rozwoju Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A.; Ocena zdolności firmy do rozwoju na przykładzie "Mostostalu" Kraków S.A.; Łącka śliwowica. Cz.2 Restrukturyzacja przedsiębiorstw: Program restrukturyzacji pięciu kopalń węgla kamiennego w ramach Holdingu Węglowego S.A.; Restrukturyzacja organizacyjna Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego "Nowy Sącz" S.A Zmiany ekonomiczno-produkcyjne w procesie przekształceń Krakowskiej Fabryki Aparatów Pomiarowych S.A.; Opis sytuacji Przedsiębiorstwa "Ogród" pod katem formułowania programu restrukturyzacji; Założenia programu naprawczego dla Zakładu Hutniczego. Cz.3 Doskonalenie struktur organizacyjnych: Diagnoza i projekt struktury organizacyjnej Zakładu Energetycznego Analiza i usprawnienie struktury organizacyjnej Przedsiębiorstwa Usług Socjalnych "HUT-PUS" S.A.; Analiza wybranych aspektów struktury organizacyjnej Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Vistula" S.A.
na skróty przywiedzie cię do sukcesu.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej