Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(5)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(5)
Author
Flis Andrzej
(1)
Giza-Poleszczuk Anna
(1)
Handy Charles
(1)
Janiszewski Adam
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Marody Mirosława
(1)
Niedźwiedzki Dariusz
(1)
Ponikowski Henryk
(1)
Sztompka Piotr
(1)
Wnuk-Lipiński Edmund
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Zmiana społeczna
(7)
Globalizacja
(2)
Socjologia
(2)
Społeczeństwo
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Antropologia społeczna
(1)
Czas
(1)
Demokracja
(1)
Historia
(1)
Ideologia
(1)
Innowacje
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Obywatelstwo
(1)
Organizacja
(1)
Patologia społeczna
(1)
Polityka
(1)
Postęp
(1)
Praca
(1)
Prognozy
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rewolucja
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Społeczeństwo otwarte
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Struktura społeczna
(1)
Sukces
(1)
Sztompka, Piotr (1944- )
(1)
Tradycja
(1)
Transfromacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Więź społeczna
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Świadomość społczna
(1)
Świadomość społeczna
(1)
7 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7383-106-1
Wprowadzenie; R.1 Kryzys czy zmiana - o kłopotach z opisem współczesnej rzeczywistości polskiej; R.2 Czym jest społeczeństwo?; R.3 Mechanizmy uspołecznienia; R.4 Przemiany więzi społecznych; R.5 Społeczeństwo jako proces; R.6 Przemiany rodziny; R.7 Przemiany pracy; R.8 Przemiany w sferze publicznej; R.9 W stronę społeczeństwa ponowoczesnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Socjologia zmian społecznych / Piotr Sztompka. - Kraków : Znak, 2005. - 232 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-240-0598-6
Cz.I Pojęcia i kategorie : 1. Podstawowe pojęcia w badaniu zmiany, 2. Zmienne koleje idei postępu, 3. Czasowy wymiar społeczeństwa: czas społeczny, 4. Modalności tradycji historycznej, 5. Nowoczesność i co dalej?, 6. Globalizacja społeczeństwa ludzkiego. Cz.II Trzy wielkie wizje historii : 7. Klasyczny ewolucjonizm, 8. Neoewolucjonizm. 9. Teorie modernizacji: dawne i nowe, 10. Teorie cykli historycznych, 11. Materializm historyczny. Cz.III Wizja alternatywna; tworzenie historii : 12. Przeciwko progresywizmowi: współczesna krytyka, 13. Historia jako wytwór człowieka: rozwój teorii podmiotowości, 14. Nowa socjologia historyczna: konkretność i uwarunkowanie, 15. Stawanie się społeczeństwa: sedno zmiany historycznej. Cz.IV Aspekty stawania się społeczeństwem : 16. Idee jako siły historyczne, 17. Wyłanianie się norm: uniki i innowacje, 18. Wielkie jednostki jako podmioty zmiany, 19. Ruchy społeczne jako siły zmiany, 20. Rewolucje: szczytowy przejaw zmiany społecznej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Wykłady z Socjologii / red. nauk. Piotr Sztompka ; Tom 3)
ISBN: 83-7383-175-4
1. Teorie radykalnej zmiany społecznej, rewolucje demokratyczne, 2. Struktura społeczne, relatywna deprywacja a uczestnictwo w życiu publicznym, 3. Podmiotowość społeczne i poczucie sprawstwa, 4. Status obywatelski, 5. Społeczeństwo obywatelskie, 7. Obywatelskość i społeczeństwo obywatelskie w warunkach globalizacji świata, 8. Kultura polityczna a jakość demokracji, 9. Wartości, interesy i ideologie, 10. Zbiorowi aktorzy życia publicznego, 11. Konflikty społeczne, 12. Marginalizacja i wykluczenie społeczne, 13. Patologia życia publicznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-242-0720-1
I. Z dziejów myśli społecznej i współczesnej socjologii: O związkach między naukami społecznymi a polityką i rozwojem; O pewnych przeciwstawnych tendencjach przemian współczesnych teorii socjologicznych; O narodowych szkołach socjologicznych we współczesnym świecie; Socjologia wobec statusu socjologii oraz edukacji socjologicznej. Rosyjskie tematy 2005 roku; Wartościowanie w naukach społecznych. Krytyczna analiza koncepcji Maxa Webera; Sir Bertranda Russella realistyczne spojrzenie na władze; Z Czerniowców w szeroki światů. Eugen Ehrlich i narodziny idei socjologii prawa; Amitai Etzioni i jego komunitarianizm. II. Naród, etniczność, kultura symboliczna: Indywidualizmy później nowoczesności; Antropologia późnego kapitalizmu; Archetyp ruchu i kod językowy: środki symbolicznej strukturalizacji przestrzeni; O świecie przezywanym; Naród a społeczeństwo obywatelskie. Rozważania teoretyczne; Przyczynek do analizy stosunków etnicznych. Stosunki miedzy aktorami zbiorowymi a ład etniczny; Teatr awangardowy a socjalizm państwowy - czyli co było globalne przez era globalizacji (w teatrze Kantora). I co z tego (wynika)?; Telewizyjny entertainment - analiza procesu komercjalizacji telewizyjnej oferty programowej. Na przykładzie polskich stacji telewizyjnych. III. Zmiana społeczna i transformacje ustrojowe: Osobliwe strefy zmian społecznych; Niezamierzone konsekwencje działań makrospołecznych. Paradoksy westernizacji Dalekiego Wschodu; Kapitał społeczny i nowoczesność. O dyskursywnych zasobach przemian w Europie Środkowo-Wschodniej; Konsolidacja demokracji w Europie Wschodniej i Centralnej po wejściu do Unii Europejskiej; Drogi do niepodległości. O niektórych siłach społecznych wielkiej zmiany 1989 roku; Dynamika tworzenia się i odtwarzania się podmiotowości społecznej regionów w Polsce; Prawo w działaniu. Klientelizm polityczny w administracji publicznej w świetle norm prwnych określających zasady funkcjonowania służby cywilnej w Polsce. IV. Trauma, transgresje, tożsamość i pamięć zbiorowa: Rui Gao, Trauma kulturowa i walka o chińską tożsamość; Trauma i transgresje. Polska transformacja w oglądzie socjologicznym; Trauma codziennego życia: z badań nad migrantkami polskimi w USA i Włoszech; Kaci, ofiary i bierni widzowie (przyczynek do rozumienia Holocaustu); Trauma i pamięć zbiorowa. Przypadek Jedwabnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Inspiracje)
(Inspiracje) Lektura pomocnicza i dane bibliograficzne.)
ISBN: 83-8747-40-1
Podziękowania; Wstęp do wydania drugiego; Cz.1 Zmiany: Przesłanie; Liczby; teoria. Cz.2 Praca: Wstęp; Organizacja o strukturze koniczyny; Organizacja federalna; Organizacja potrójnego "I". Cz.3 Życie: Wstęp; Portfele; Odkrywanie edukacji na nowo; Społeczeństwo zorganizowane na opak; Epilog.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 0 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-232-0079-7
Problematyka zmiany społecznej: Zagadnienia teoretyczne; Zmiana systemowa w Polsce w literaturze socjologicznej. Kluczowe pojęcia analizy - migracja, zmiana społeczna, władza i tożsamość: Teoria migracji a analiza głębokiej zmiany systemowej; Władza w procesie mediacji między starym a nowym porządkiem społecznym; Rekonstrukcja tożsamości społecznej. Władza, tożsamość i zmiana społeczna analiza empiryczna: Rozwój wioski agroturystyczne w Śladkowie Małym; Turystyka w rozwoju gospodarczym miasta i gminy Zwierzyniec; Rozwój turystyki w mieście i gminie Szczytna; Rozwój poprzez mobilizację społeczną w gminie lubomirskiej; Znaczenie samorządowych liderów w rozwoju lokalnej społeczności. Podsumowanie: Zróżnicowanie przekształceń społecznych w warunkach głębokiej zmiany systemowej; Sposoby sprawowania władzy lokalnej i jej wpływ na tożsamość w warunkach zmiany systemowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Nauk Społecznych ; Tom 4)
ISBN: 83-7363-171-2
I. Zmiany jako czynnik rozwoju organizacji: 1. Ryzyko menedżerskie wobec niepewności zmiany, 2.Zmiany roli zasobów ludzkich w organizacji, 3. Psychospołeczna ocena zmian w organizacji, 4. Modele dojrzałości jako mapy drogowe doskonalenia organizacji, 5. Uniwersytet jako wizjonerska organizacja-mity i rzeczywistość, 6. Public Relations w instytucjach kultury, 7. Edukacja międzykulturowa, 8. Regres i rozwój jako skutek zmian w zarządzaniu organizacjami opieki zdrowotnej, 9. Kultura organizacyjna a zarządzanie zmianami, 10. Partycypacja jako narzędzie pozyskiwania społecznej akceptacji dla zmian organizacyjnych. Zarys badań empirycznych, 11. Socjalne funkcje państwa - tendencje zmian, 12. Struktury procesowe w jednostkach samorządu terytorialnego, 13. Zmiany w administracji publicznej a bezpieczeństwo obywateli. II. Zmiany w przestrzeniach zjawisk regionalnych: 1. Globalizacja i metropolizacja jako determinanta rozwoju Polski w świetle uwarunkowań transformacji systemowej, 2. Managment gospodarki globalnej, 3. Granice regionów a ciągłość zmian przestrzennych, 4. Statystyczne metody analizy nierównomierności rozkładów płac w Polsce według województw, 5. Podnoszenie konkurencyjności regionów poprzez wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw, 6. Innowacje istotnym czynnikiem zmian struktury gospodarczej regionu, 7. Działalność korporacji międzynarodowych w formie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w warunkach liberalizacji przepływu kapitału, 8. Zmiany szkolnictwa wyższego w europejskiej przestrzeni edukacyjnej, 9. Przedsiębiorczość i zmiana: perspektywa makroekonomiczna i lokalna, 10. Zmiany społeczno-gospodarcze wschodniego pogranicza Polski, 11. Zmiany społeczno-gospodarcze w rolnictwie Warmii i Mazur a rozwój regionu, 12. Zmiany w polityce ekologicznej Ukrainy i Polski w warunkach integracji europejskiej, 13. Aglomeracja Trójmiasta jako środek metropolitalny w regionie pomorskim (aspekt innowacyjny), 14. Aglomeracja lubelska - planowanie i rzeczywistość, 15. Badania transformacji krajobrazów osadniczych niskogórza karpackiego dla stworzenia modeli stałego rozwoju
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again