Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(4)
Author
Flis Andrzej
(1)
Giza-Poleszczuk Anna
(1)
Kaźmierczak Tomasz
(1)
Kurczewski Jacek
(1)
Marody Mirosława
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Zmiana społeczna
(4)
Socjologia
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Antropologia społeczna
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Opieka społeczna
(1)
Praca
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Sztompka, Piotr (1944- )
(1)
Więź społeczna
(1)
Świadomość społeczna
(1)
6 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7383-106-1
Wprowadzenie; R.1 Kryzys czy zmiana - o kłopotach z opisem współczesnej rzeczywistości polskiej; R.2 Czym jest społeczeństwo?; R.3 Mechanizmy uspołecznienia; R.4 Przemiany więzi społecznych; R.5 Społeczeństwo jako proces; R.6 Przemiany rodziny; R.7 Przemiany pracy; R.8 Przemiany w sferze publicznej; R.9 W stronę społeczeństwa ponowoczesnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-242-0720-1
I. Z dziejów myśli społecznej i współczesnej socjologii: O związkach między naukami społecznymi a polityką i rozwojem; O pewnych przeciwstawnych tendencjach przemian współczesnych teorii socjologicznych; O narodowych szkołach socjologicznych we współczesnym świecie; Socjologia wobec statusu socjologii oraz edukacji socjologicznej. Rosyjskie tematy 2005 roku; Wartościowanie w naukach społecznych. Krytyczna analiza koncepcji Maxa Webera; Sir Bertranda Russella realistyczne spojrzenie na władze; Z Czerniowców w szeroki światů. Eugen Ehrlich i narodziny idei socjologii prawa; Amitai Etzioni i jego komunitarianizm. II. Naród, etniczność, kultura symboliczna: Indywidualizmy później nowoczesności; Antropologia późnego kapitalizmu; Archetyp ruchu i kod językowy: środki symbolicznej strukturalizacji przestrzeni; O świecie przezywanym; Naród a społeczeństwo obywatelskie. Rozważania teoretyczne; Przyczynek do analizy stosunków etnicznych. Stosunki miedzy aktorami zbiorowymi a ład etniczny; Teatr awangardowy a socjalizm państwowy - czyli co było globalne przez era globalizacji (w teatrze Kantora). I co z tego (wynika)?; Telewizyjny entertainment - analiza procesu komercjalizacji telewizyjnej oferty programowej. Na przykładzie polskich stacji telewizyjnych. III. Zmiana społeczna i transformacje ustrojowe: Osobliwe strefy zmian społecznych; Niezamierzone konsekwencje działań makrospołecznych. Paradoksy westernizacji Dalekiego Wschodu; Kapitał społeczny i nowoczesność. O dyskursywnych zasobach przemian w Europie Środkowo-Wschodniej; Konsolidacja demokracji w Europie Wschodniej i Centralnej po wejściu do Unii Europejskiej; Drogi do niepodległości. O niektórych siłach społecznych wielkiej zmiany 1989 roku; Dynamika tworzenia się i odtwarzania się podmiotowości społecznej regionów w Polsce; Prawo w działaniu. Klientelizm polityczny w administracji publicznej w świetle norm prwnych określających zasady funkcjonowania służby cywilnej w Polsce. IV. Trauma, transgresje, tożsamość i pamięć zbiorowa: Rui Gao, Trauma kulturowa i walka o chińską tożsamość; Trauma i transgresje. Polska transformacja w oglądzie socjologicznym; Trauma codziennego życia: z badań nad migrantkami polskimi w USA i Włoszech; Kaci, ofiary i bierni widzowie (przyczynek do rozumienia Holocaustu); Trauma i pamięć zbiorowa. Przypadek Jedwabnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Obyczaje Prawo i Polityka Życie Codzienne / przewod. rady Jacek Kurczewski)
ISBN: 978-83-74-36-205-4
Trzy pytania na przełomie ustrojów; 1. Rzeczpospolita w 1990 roku; 2. Struktura emancypacji; 3. Trójkąt polityczny; 4. Droga do prawa; 5. Naród u władzy; 6. Antypolityka, czyli polityka bez partii; 7. Prawem i lewem; 8. Królestwo Maryi; 9. Klasy średnie po latach; 10. Dramat niespełniony; Polacy o minionym dwudziestoleciu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89817-37-2
Cz. I. Praca socjalna: animacja społeczna, kapitał społeczny, networking 1. Wiedza a praktyka 2. Współczesna praca socjalna 3. Modele animacji społecznej i ich cechy wspólne 4. Kapitał społeczny. Kapitał społeczny a praca socjalna 5. Networking w "tradycyjnej" pracy socjalnej 6. Sieci i ich własności 7. Animacja społeczna: funkcje sieci 8. Animacja społeczna: praca nad networkingiem 9. Animacja społeczna jako networking w złożonym świecie 10. Uwagi końcowe Cz. II Budowanie potencjału społeczności lokalnej 1. Co to jest potencjał społeczności lokalnej? 2. Strategie budowania potencjału społeczności lokalnej Cz. III. Lisków: model rozwoju lokalnego? 1. Wprowadzenie 2. Projekt lisowski - budowa potencjału społeczności lokalnej 3. Cechy projektu lisowskiego 4. Konkluzja Cz. IV. Wprowadzanie zmian: wybór teorii do wykorzystania w animacji społecznej 1 Wprowadzenie 2. Zmiana i towarzyszące jej mechanizmy, czyli co warto wiedzieć o tym, na czym polega zmiana, kto się nią zajmuje i jakie reakcje może wywoływać 3. Strategie i techniki wprowadzania zmian
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again