Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(11)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(11)
Author
Ziółkowski Marek
(2)
Bokszański Zbigniew
(1)
Bondyra Krzysztof
(1)
Buczkowski Piotr
(1)
Gumała Wiesław
(1)
Gładys-Jakóbik Jolanta
(1)
Jurczyńska-McCluskey Ewa
(1)
Koralewicz Jadwiga
(1)
Krause Amadeusz
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Marody Mirosława
(1)
Niczyporuk Danuta
(1)
Olszewska-Dyoniziak Barbara
(1)
Ponikowski Henryk
(1)
Radziewicz-Winnicki Andrzej
(1)
Roter Adam
(1)
Szczepański Marek S
(1)
Wasilewski Jacek
(1)
Winiecki Jan
(1)
Zagała Zbigniew
(1)
Śliwa Paweł
(1)
Year
2000 - 2009
(15)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Zmiana społeczna
(14)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(5)
Polska
(4)
Struktura społeczna
(3)
Polityka
(2)
Rodzina
(2)
Rozwój społeczny
(2)
Socjologia
(2)
Społeczeństwo
(2)
Wieś
(2)
Świadomość narodowa
(2)
Świadomość społeczna
(2)
Ekonomia
(1)
Etyka
(1)
Indywidualizm (filoz.)
(1)
Innowacje
(1)
Integracja europejska
(1)
Korupcja
(1)
Miasta
(1)
Mniejszości naroodowe
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Partie polityczne
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Postawy
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Publicystyka polska
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Socjalizm
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Spożycie
(1)
Styk, Józef (1942- )
(1)
Sukces
(1)
Szkolnictwo
(1)
Tradycja
(1)
Ubóstwo
(1)
Unia Europejska
(1)
Wartość
(1)
Wychowanie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Subject: time
1989-
(3)
22 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7308-521-1
Cz.I Niepełnosprawność w perspektywie zmian - kontekst globalny : 1. Przeobrażenia globalne w kategoriach przejścia społecznego, 2. Przeobrażenia w wybranych interpretacjach. Cz.II Niepełnosprawność w perspektywie zmiany - kontekst lokalny : 1. Przeobrażenia polskie w kategoriach przejścia społecznego, 2. Pedagogiczne następstwa przeobrażeń
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15267-3
1. Indywidualizm: pojęcie, konteksty, funkcje, 2. O indywidualizmie "pierwszej nowoczesności", 3. Postacie indywidualizmu "później nowoczesności", 4. Indywidualizm później nowoczesności jako przedmiot badań empirycznych, 5. Polacy a indywidualizm. Założenia projektu empirycznego, 6. Orientacje indywidualistyczne a oceny moralne, 7. Przekonania religijne w później nowoczesności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7205-288-3
I. Ku demokratycznej gospodarce rynkowej: "Nowi dzicy" wracają do Europy - demokratyczny konstytucjonalizm po komunizmie wobec procesów integracji europejskiej; Problemy demokracji w warunkach europejskiej integracji gospodarczej; Katechizm nowego industrializmu. Pierwsza dekada polskiej transformacji w perspektywie socjologicznych teorii zmiany; Adaptacja systemowa z globalizacja w tle. II. Europa samorządowa: Rola elit samorządowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską; Jak to ze Śląskiem było. Gospodarcze źródła regionalizmu górno śląskiego. Refleksje socjologiczne; Region lubelski w perspektywie integracji z Unią Europejska; Europejski wymiar sfery publicznej - współpraca samorządów terytorialnych na forum Rady Europy; Wybór organu wykonawczego w gminach w Polsce i niektórych krajach europejskich. III. społeczny wymiar integracji europejskiej: Europeizacja protestu. Konflikty społeczne w jednoczącej się Europie; Rola religii w jednoczącej się Europie; Edukacja europejska w polskich szkołach; "Jaka Europa?" - wiele zależy od nas samych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
R.1 Orientacje indywidualne a system społeczny; R.2 Wizje porządku społecznego w Polsce: stan pożądany, percepcja rzeczywistości, wyjaśnienia przyczyn kryzysu; R.3 Elementy orientacji indywidualistycznej i kolektywistycznej w społeczeństwie polskim; R.4 Orientacje produktywna i receptywno-roszczeniowa w Polsce; R.5 Orientacja podmiotowość - podporządkowanie w społeczeństwie polskim; R.6 Konkluzje: typy mentalności współczesnych Polaków; R.7 Dziesięć lat później. Przemiany percepcji ładu społecznego, strategii przystosowawczych oraz mentalności społeczeństwa polskiego w latach 1988-1998.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7247-012-X
Cz.I Fundamenty zmian systemu gospodarczego; Cz.II Zmiany systemowe a znajomość ekonomii; Cz.III "Socjalizm wiecznie żywy" (o nawykach myślowych rodem z nie dawnej przeszłości); Cz.IV "Trzecią drogą" donikąd; Cz.V Społeczno-polityczna otoczka transformacji; Cz.VI Polska i obraz świata.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7112-099-0
Przemiany społeczeństwa polskiego w ostatniej dekadzie XX wieku w perspektywie długiego trwania; Interesy i wartości jako elementy świadomości społecznej; Rola interesów i wartości w funkcjonowaniu pamięci zbiorowej; O różnorodności polskiej teraźniejszości. Zróżnicowanie i przemiany interesów i wartości w Polsce lat dziewięćdziesiątych; Typy kapitałów, konwersja i strategie inwestowania społeczeństwa polskiego; Przemiany percepcji ładu społecznego, mentalności oraz strategii przystosowawczych społeczeństwa polskiego w latach 1988-1998.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60732-06-9
1. Wybrane teorie rozwoju społecznego: Koncepcje filozoficzne i socjologiczne; Antropologiczne koncepcje rozwoju kultury; 2. Wyznaczniki rozwoju społecznego: Jednostka a rozwój kultury; "Dusza narodu i rasy"; Rola ideologii ustrojów społeczno-politycznych; Religia a kultura; Nauka a rozwój społecznych; 3. Dynamika zmian społecznych; 4. Idea postępu i problem stadialności rozwoju społecznego; 5. Zmiana społeczna w dobie transformacji ustrojowych w Polsce; 6. Współczesne przemiany rodziny w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-35-X
Cz. I Dynamika przemian struktur społecznych: Społeczne koszty polskiej transformacji; Odroczony koniec chłopów w Polce; Inteligencja - zanikanie, Trwanie czy przemiana? Zmiana statusu i pozycji inteligencji w społeczeństwie polskim na przełomie XX i XXI wieku; Menedżer - człowiek organizacji czy przedstawiciel polskiej creative class?; Bezrobocie a kapitał społeczny; Chałupnicza przedsiębiorczość. Cz. II Młodzież, kobiety i mężczyźni wobec nowoczesności i tradycji: Młodzież akademicka Podbeskidzia wobec nowoczesności; Transformacja ustrojowa a postawy młodzieży akademickiej wobec małżeństwa i rodziny; Z młodzież trzeba rozmawiać; Dysonans wychowawczy, doświadczany przez polską młodzież przyczyną wolnego tempa procesów integracyjnych ze środowiskami Unii Europejskiej; Społeczno - ekonomiczna sytuacja mieszkanek województwa śląskiego w okresie transformacji ustrojowej; Struktura, jakość i rola wykształcenia kobiet w województwie polskim; Uczestnictwo kobiet w procesie podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym; Kobiety w świecie polskich mediów; Kryzys mężczyzny w ponowoczesnym świecie. Cz. III Tożsamość lokalna, regionalna i etniczna w dobie globalizacji: Globalizacja a miejsce społeczności lokalnych we współczesnym świecie; Nowe wspólnoty lokalne; Regionalny habitus a lokalny patriotyzm; Tożsamość regionalna Śląska Opolskiego; Migracje na Śląsk a ewolucja tożsamości Ślązaków; Identyfikacja etniczna, obywatelstwo narodowe, europejskość; Rezydenci i przybysze. Refleksje wokół przemian etnicznych w Polsce; Problemy kształtowania się tożsamości regionalnej w Polsce; Specyfika etnickiej kultury so zretelom na kulturu slovanskich minorat zijucich v Madarsku ( slovati, chorvati, bulhari); Doświadczenie tożsamości; Rola i funkcje metafor wykluczenia w dyskursach kultury dominującej. Cz. IV Społeczeństwo informacyjne w Polsce - wizja czy rzeczywistość? : Społeczeństwo informacyjne jako kategoria socjologiczna; Internet i nowe technologie komunikowania. Ich rola w procesie wyrównywania szans edukacyjnych na przykładzie krakowskich uczelni; E-student, czyli formy wykorzystania Internetu przez studentów krakowskich uczelni: AGH, UJ i AE; "Włączeni i wykluczeni" - użytkowanie Internetu jako element normatywny w amerykańskim i polskim środowisku akademickim; Kierunki zmian kultury organizacyjnej w polskich instytucjach; Wpływ trendów globalnych na funkcjonowanie społeczności lokalnych. Cz. V Patologie i bezpieczeństwo w trakcie transformacji ustrojowej: Patologiczne struktury społeczne w procesach transformacji ustrojowej; Miejsce bezpieczeństwa publicznego w przestrzeni miejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-172-2
1. Zmiana społeczna. Zmiana systemowa w Polsce; Kulturowe wzory osobowości; Wartość jako kategoria socjologiczna. 2. Wygrani i przegrani transformacji. Środowiska biznesu w Polsce; Sukces i ludzie sukcesu w świadomości studentów SGH; Ciemna strona sukcesu - zasięg biedy i postrzeganie ludzi biednych w Polsce. Podsumowanie: polska miara sukcesu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88789-95-3
Pedagogika a socjologia wychowania. Konfrontacje polsko-brytyjskie; Pedagogika a ekonomia. Rozwój życia gospodarczego na tle rozwoju nauk o wychowaniu; Ubóstwo jako efekt nierówności społecznych; Asynchronizacja rozwoju, ubóstwo i marginalizacja. Wykluczenie społeczne w bilansie polskiej transformacji; Teorie modernizacji a kształtowanie środowisk wychowawczych w warunkach zmiany społecznej; Świat instytucji w warunkach dążenia do demokracji, a teorie i poglądy E. Goffmana, R. Mertona, i M. Webera; Zmiana społeczna, a kultura i edukacja - próby diagnozy; Emancypacja społeczna a kłopoty z instytucjonalizowaniem się edukacji jutra; Dylematy reform systemu edukacji w Polsce w kontekście priorytetów oświatowych Unii Europejskiej; Proces socjalizacji dzieci - dzieciństwo jako kategoria społeczna; Między socjologią a pedagogiką. Obie dyscypliny w obliczu zmieniającej sie współczesności; Zakończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-271-8
1. Co jest niezwykłego w transformacji ustrojów społecznych, 2. Kiełkowanie, czyli o pierwszych strukturalnych przesłankach transformacji ustrojowej w Polsce, 3. Dekompozycja ustrojowych struktur pospolitych w latach 1967-1983, 4. Coraz więcej osobliwości (1984-1994), 5. Społeczeństwo po przejściach (1995-2007)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Nauk Społecznych ; Tom 4)
ISBN: 83-7363-171-2
I. Zmiany jako czynnik rozwoju organizacji: 1. Ryzyko menedżerskie wobec niepewności zmiany, 2.Zmiany roli zasobów ludzkich w organizacji, 3. Psychospołeczna ocena zmian w organizacji, 4. Modele dojrzałości jako mapy drogowe doskonalenia organizacji, 5. Uniwersytet jako wizjonerska organizacja-mity i rzeczywistość, 6. Public Relations w instytucjach kultury, 7. Edukacja międzykulturowa, 8. Regres i rozwój jako skutek zmian w zarządzaniu organizacjami opieki zdrowotnej, 9. Kultura organizacyjna a zarządzanie zmianami, 10. Partycypacja jako narzędzie pozyskiwania społecznej akceptacji dla zmian organizacyjnych. Zarys badań empirycznych, 11. Socjalne funkcje państwa - tendencje zmian, 12. Struktury procesowe w jednostkach samorządu terytorialnego, 13. Zmiany w administracji publicznej a bezpieczeństwo obywateli. II. Zmiany w przestrzeniach zjawisk regionalnych: 1. Globalizacja i metropolizacja jako determinanta rozwoju Polski w świetle uwarunkowań transformacji systemowej, 2. Managment gospodarki globalnej, 3. Granice regionów a ciągłość zmian przestrzennych, 4. Statystyczne metody analizy nierównomierności rozkładów płac w Polsce według województw, 5. Podnoszenie konkurencyjności regionów poprzez wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw, 6. Innowacje istotnym czynnikiem zmian struktury gospodarczej regionu, 7. Działalność korporacji międzynarodowych w formie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w warunkach liberalizacji przepływu kapitału, 8. Zmiany szkolnictwa wyższego w europejskiej przestrzeni edukacyjnej, 9. Przedsiębiorczość i zmiana: perspektywa makroekonomiczna i lokalna, 10. Zmiany społeczno-gospodarcze wschodniego pogranicza Polski, 11. Zmiany społeczno-gospodarcze w rolnictwie Warmii i Mazur a rozwój regionu, 12. Zmiany w polityce ekologicznej Ukrainy i Polski w warunkach integracji europejskiej, 13. Aglomeracja Trójmiasta jako środek metropolitalny w regionie pomorskim (aspekt innowacyjny), 14. Aglomeracja lubelska - planowanie i rzeczywistość, 15. Badania transformacji krajobrazów osadniczych niskogórza karpackiego dla stworzenia modeli stałego rozwoju
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-202-2
1. Ani Elizjanum, ani Hades. Piętnastolecie polskiej transformacji w perspektywie socjologicznych teorii zmiany, 2. Formowanie sie nowej struktury społecznej, 3. Płodność i rodzina w okresie transformacji, 4. Zmiany systemu wartości, 5. Przemiany miast i zbiorowości miejskich, 6. Przemiany zbiorowości wiejskich, 7. Partie polityczne w Polsce po 1989 roku, 8. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w procesie transformacji systemowej, 9. Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Koncepcje i polskie problemy, 10. Korupcja w warunkach postkomunistycznych przemian ustrojowych podejście instytucjonalne, 11. Przebudowa ustrojowa i pamięć przeszłości, 12. Kultura polska w oczach mniejszości, 13. Postkomunizm: instytucjonalny ład czy chaos?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7383-093-6
Cz.I Stare i nowe podziały : 1. Zmieniający się stosunek Polaków do obcych - czy w stronę otwartego świata?, 2. Strukturalne mistyfikacje : współcześni "ludzie luźni", 3. W poszukiwaniu "nowego przymierza" - wzajemne oczekiwania mężczyzn i kobiet w Polsce. Cz.II Wyłanianie się nowego konsumenta : 1. Konsumpcja jako model doświadczenia kulturowego, 2. Konsumpcja doznań w społeczeństwie transformacji, 3. Dzieci w roli konsumentów - przyspieszona socjalizacja konsumencka. Cz.III Polityka w życiu Polaków : 1. Cienie PRL, 2. Polityka symboliczna i pamięć zbiorowa. Zmiany nazw ulic po komunizmie, 3. Socjolog czasu transformacji-portret z negatywu. Cz.IV Przemiany sfery publicznej : 1. Od wartości postmaterialistycznych do materialistycznych - casus Polski, 2. Demokracja w małym mieście, 3. Przemiany więzi społecznych i ich konsekwencje dla sfery publicznej, 4. Brzydkie Kaczątko Europy, czyli Polska po czternastu latach transformacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again