Form of Work
Książki
(2)
Status
available
(1)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(1)
Author
Adamczyk Mieczysław
(1)
Kubuj Katarzyna
(1)
Pastuszka Stefan
(1)
Wawrzyniak Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Zmiana konstytucji
(2)
Harmonizacja prawa
(1)
Konstytucja
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo państwowe
(1)
konstytucjonalizm (ustrój)
(1)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Polska
(1)
2 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-508-5
1. Europeizacja konstytucji- rekonstrukcja znaczenia; 2. Zmiany Konstytucji Austrii jako wyraz jej europeizacji; 3. Zmiany Konstytucji Republiki Czeskiej a europeizacja jej zasad; 4. Europeizacja konstytucji w świetle zmian Konstytucji V Republiki Francuskiej; 5. Anonimowa konstytucja. Dyskretna europeizacja (uwagi na tle procedury zmian Konstytucji Królestwa Niderlandów); 6. Europeizacja Konstytucji Irlandii; 7. Europeizacja Konstytucji Republiki Litewskiej; 8. Zmiany Ustawy Zasadniczej w świetle członkostwa Niemiec w UE; 9. Przyczyny i skutki zmian w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo w Unii Europejskiej; 10. Demokratyczno-liberalno-proeuropejskie zmiany w Konstytucji Rumunii; 11. Zmiany w Konstytucji Republiki Słowackiej; 12. Europeizacja Konstytucji Republiki Słowenii; 13. Prawo Unii Europejskiej a zmiany Konstytucji we Włoszech; 14. Zmiany ustrojowe w związku z członkostwem we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-02-02304-3
Zawiera: I.Konstytucje Rzeczypospolitej Szlacheckiej: Walka o model ustrojowy państwa polskiego u schyłku Rzeczypospolitej; Ch-ka Konstytucji 3 maja; Ustawa Rządowa (3 maja 1791 r.); Prawo o miastach z dnia 18 kwietnia 1791 r. Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej; Konstytucje grodzieńskie; Prawa kardynalne; Pacta conventa dla królów polskich; Materie status rozwiązaniu trzech części sejmujących przeciw czwartej podpadające. II.Ustawy konstytucyjne okresu zaborów: Francuski model konstytucji na gruncie polskim; Ustawa konstytucyjna Księstwa Warszawskiego z dnia 22 lipca 1807 r.; Wypis z protokołu Sekretariatu Stanu w pałacu Naszym w Warszawie dnia 21 miesiąca grudnia r. 1807. Fryderyk August z Bożej łaski, król saski, książę warszawski; Dekret o przystosowaniu Ustawy Konstytucyjnej Księstwa Warszawskiego do Kraju Poaustriackiego z dnia 24 lutego 1810 r.; Ustawodawstwo carskie w Królestwie Polskim; Ustawa konstytucyjna Królestwa Polskiego z dnia 27 listopada 1815 r.; Artykuł dodatkowy do Ustawy konstytucyjnej Królestwa Polskiego z dnia 13 lutego 1825 r.; Ustrój Rzeczypospolitej Krakowskiej; Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu z 15 lipca-11 września 1818 r.; Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa z dnia 29 lipca 1833 r.; Zmiany wprowadzone do konstytucji Królestwa Polskiego w czasie Powstania Listopadowego; Teksty zmian konstytucji Królestwa Polskiego, wprowadzonych przez Sejm Rzeczypospolitej w 1831 r.; Ograniczenia konstytucyjne Królestwa Polskiego po upadku Powstania Listopadowego; Statut ograniczony dla Królestwa Polskiego z dnia 26 lutego 1832 r.; Urządzenia autonomiczne w Galicji; Statut krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim ogłoszony jako allegat do patentu cesarskiego z 26 lutego 1861 r.; Ustawa wyborcza z dnia 26 lutego 1861 r. III.Konstytucje II Rzeczypospolitej: Kształtowanie się podstaw ustrojowych II Rzeczypospolitej dekret Naczelnika Państwa z dnia 22 listopada 1918 r. o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej; Uchwała sejmu z dnia 20 lutego 1919 r. o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa; Autonomia województwa śląskiego; Ustawa konstytucyjna województwa śląskiego z 15 lipca 1920 r. zawierająca statut organiczny województwa śląskiego; Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; Ustawa przechodnia z dnia 18 maja 1921 r. do ustawy konstytucyjnej z dnia 17 marca 1921 r. w sprawie tymczasowej organizacji władzy zwierzchniej Rzeczypospolitej; Ewolucja ustroju II Rzeczypospolitej w kierunku autorytarnym; Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. zmieniająca i uzupełniająca konstytucję Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1921 r.; ustawa z 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy; Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 sierpnia 1926 r. o wydawaniu dekretów w zakresie najwyższego zwierzchnictwa sił zbrojnych państwa; Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 sierpnia 1926 r. o sprawowaniu dowództwa nad siłami zbrojnymi w czasie pokoju i o ustanowieniu Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych; Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 kwietnia 1929 r. o wprowadzeniu zmian w dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 sierpnia 1926 r. o sprawowaniu dowództwa nad siłami zbrojnymi w czasie pokoju i o ustanowieniu Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych; Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy; Ustawa z dnia 25 marca 1933 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy; Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. IV.Konstytucje Polski Ludowej: Kształtowanie się podstaw ustrojowych Polski Ludowej; Ustawa konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej ; deklaracja Sejmu Ustawodawczego z dnia 22 lutego 1947 r. w przedmiocie realizacji praw i wolności obywatelskich; Socjalistyczny charakter konstytucji Polski Ludowej; Obwieszczenie przewodniczącego Rady Państwa z dnia 16 lutego 1976 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy z dnia 22 lipca 1952 r.; Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy z dnia 22 lipca 1952 r. Jednolity tekst z dnia 16 lutego 1976 r.; Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej; Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu; uchwała Sejmu PRL z dnia 26 marca 1982 r. w sprawie utworzenia Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie PRL; Ustawa z dnia 20 lip[ca 1983 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again