Form of Work
Książki
(20)
Czasopisma
(3)
Status
only on-site
(21)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(21)
Author
Ryć Kazimierz
(3)
Skrzypczak Zofia
(3)
Baran Beata
(2)
Borski Maciej (1975- )
(2)
Fleszer Dorota (1971- )
(2)
Golinowska Stanisława
(2)
Gurdek Magdalena (1977- )
(2)
Hartman Jan
(2)
Karski Jerzy B
(2)
Lityński Adam
(2)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(2)
BIelecki Leszek
(1)
Bajan Konrad
(1)
Bakonyi Jadwiga
(1)
Banasik Marcin
(1)
Baran Bartosz
(1)
Berezowski Jakub
(1)
Boni Michał
(1)
Budzik Tomasz
(1)
Buliński Leszek
(1)
Chmielnicki Paweł
(1)
Chrobak Gracjan
(1)
Czajka Kamil
(1)
Czarny Elżbieta
(1)
Czermińska Małgorzata
(1)
Dacko-Pikiewicz Zdzisława
(1)
Duraj Tomasz
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Folfas Paweł
(1)
Garlińska-Bielawska Joanna
(1)
Glajcar Rafał
(1)
Gołba Łukasz
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Grygiel-Kaleta Żaneta
(1)
Grygutis Jakub
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Halász Iván
(1)
Jurewicz Marcin
(1)
Kaczmarczyk Hubert
(1)
Kaczmarska-Krawczak Jadwiga
(1)
Karasiewicz Grzegorz
(1)
Kautsch Marcin
(1)
Kondak Anna
(1)
Korombel Anna
(1)
Korporowicz Violetta
(1)
Kozina Andrzej
(1)
Krawiec Grzegorz
(1)
Kubies Wacław
(1)
Kulchytska Nadia
(1)
Kuźnar Andżelika
(1)
Lewandowski Roman
(1)
Madyda Aneta
(1)
Maksymiuk Tomasz
(1)
Mazur Konstancja
(1)
Menkes Jerzy
(1)
Nitecki Stanisław
(1)
Nowak Alojzy Z
(1)
Nowicka-Skowron Maria
(1)
Odrobina Anna
(1)
Orosz Ladislav
(1)
Pera Bożena
(1)
Pera Jacek
(1)
Piechota Michał
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Prokopenko Olha V
(1)
Póltorak Magdalena
(1)
Rutkowska Małgorzata
(1)
Rymsza Marek
(1)
Shkola Viktoriia Yu
(1)
Skrzypczak Jędrzej
(1)
Smolarek Małgorzata
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sroka Lucyna
(1)
Stawnicka Jadwiga
(1)
Strug Ewa
(1)
Stych Marek
(1)
Suska Magdalena
(1)
Szymański Wojciech
(1)
Szymborski Janusz
(1)
Szymonik Andrzej
(1)
Szypulewska-Porczyńska Alina
(1)
Tarczydło Beata
(1)
Tobiasz Magdalena
(1)
Tworzydło Dariusz
(1)
Walkowiak Ryszard
(1)
Wieprow Joanna
(1)
Wierzbicka Ewa
(1)
Witkowski Jarosław
(1)
Wojtaszek Marta
(1)
Świątkowski Andrzej Marian
(1)
Żołyński Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(18)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Subject
Zdrowie publiczne
(21)
Służba zdrowia
(8)
Polityka społeczna
(4)
Gospodarka
(3)
Opieka społeczna
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Bezrobocie
(2)
Bioetyka
(2)
Dostęp do świadczeń zdrowotnych
(2)
Innowacje
(2)
Lekarze
(2)
Medycyna
(2)
Polska
(2)
Prawo do ochrony zdrowia
(2)
Rynek pracy
(2)
Strajki
(2)
Unia Europejska
(2)
Adaptacja zawodowa
(1)
Administracja
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Antyterroryzm
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Blogi
(1)
Brexit
(1)
Chorzy
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Diagnostyka prenatalna
(1)
Dochody indywidualne
(1)
Dzielnicowi
(1)
Dłużnicy
(1)
Edukacja
(1)
Eksport
(1)
Emerytura
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Handel
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Inwestycje
(1)
Izolacjonizm (politologia)
(1)
Jednolity rynek Unii Europejskiej
(1)
Kampania wyborcza samorządowa
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja autobusowa
(1)
Konkurencyjność
(1)
NAFTA (organizacja)
(1)
Nanotechnologia
(1)
Negocjacje
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Odpady
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Oświata
(1)
Państwowa Komunikacja Samochodowa
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka ludnościowa
(1)
Polityka migracyjna
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka naukowa
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Postępowanie dyscyplinarne
(1)
Postępowanie egzekucyjne
(1)
Prace badawczo-rozwojowe
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo do sądu
(1)
Prawo spółdzielcze
(1)
Prawo urzędnicze
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prekariat
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przedsiębiorstwo internetowe
(1)
Przemysł
(1)
Przemysł motoryzacyjny
(1)
Przetwarzanie danych
(1)
Płód
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozród
(1)
Rynek finansowy
(1)
Ryć, Kazimierz (1935- )
(1)
Rzoród
(1)
Sportowcy
(1)
Społeczeństwo
(1)
Spółdzielczość produkcyjna
(1)
Spółdzielczość rolnicza
(1)
Spółdzielnia pracy
(1)
Straż graniczna
(1)
Towary
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Trump, Donald
(1)
Ubezpieczenia chorobowe
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Ubezpieczenia wzajemne
(1)
Umowa o pracę na czas nieokreślony
(1)
Subject: time
1989-
(8)
2001-0
(1)
Subject: place
Afryka Zachodnia
(1)
Azja
(1)
Azja Wschodnia
(1)
Chiny
(1)
Czechy
(1)
Kanada
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Niemcy
(1)
Polska
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Słowacja
(1)
Wielka Brytania
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(3)
Czasopismo prawnicze
(2)
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Zarządzanie i marketing
(1)
30 results Filter
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVII. Zeszyt 2)
Temat: Trump, Donald (1946- ) ; NAFTA (organizacja) ; Unia Europejska (UE) ; Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) ; Izolacjonizm (politologia) ; Polityka zagraniczna ; Polityka międzynarodowa ; Brexit ; Eksport ; Konkurencyjność ; Gospodarka narodowa ; Handel zagraniczny ; Integracja gospodarcza ; Handel międzynarodowy ; Umowy międzynarodowe gospodarcze ; Polityka migracyjna ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Polityka gospodarcza ; Przemysł motoryzacyjny ; Wartość dodana ; Jednolity rynek Unii Europejskiej ; Rynek finansowy ; Prace badawczo-rozwojowe ; Innowacje ; Polityka naukowa ; Nanotechnologia ; Prawo wspólnotowe europejskie ; Pracownicy samorządowi ; Kampania wyborcza samorządowa ; Odpowiedzialność dyscyplinarna ; Prawo urzędnicze ; Straż graniczna ; Postępowanie dyscyplinarne ; Prawo do sądu ; Przetwarzanie danych ; Ochrona danych osobowych ; Prawo cywilne ; Dzielnicowi ; Poczucie bezpieczeństwa ; Bezpieczeństwo publiczne ; Antyterroryzm ; Bezpieczeństwo narodowe ; Strajki ; Służba zdrowia ; Zbiorowe stosunki pracy ; Adaptacja zawodowa ; Spółdzielnia pracy ; Spółdzielczość rolnicza ; Spółdzielczość produkcyjna ; Prawo spółdzielcze ; Dłużnicy ; Wyjawienie majątku ; Postępowanie egzekucyjne ; Wierzyciele ; Odpowiedzialność cywilna ; Diagnostyka prenatalna ; Prawo do ochrony zdrowia ; Płód ; Zdolność prawna ; Prekariat ; Zatrudnienie elastyczne ; Umowa o pracę na czas nieokreślony ; Bezpieczeństwo społeczne ; Azja ; Chiny ; Stany Zjednoczone (USA) ; Kanada ; Czechy ; Niemcy ; Słowacja ; Węgry ; Wielka Brytania ; Kraje rozwijające się ; Afryka Zachodnia ; Kraje Unii Europejskiej ; Azja Wschodnia ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: THE INSTITUTIONALIZATION OF COOPERATION IN THE TRANSATLANTIC AREA: USA-Asia Relations in the Time of Trump's Administration; Will the Atlantic Bridge Withstand Shocks?; Changes in the export competitiveness of the Visegrad Group and Germany in years 2004-2014 - Is there convergence?. LEGAL-ECONOMIC ASPECTS OF THE EU OPERATION: Brexit and its Potential Effects on Trade Between the European Union and Selected Countries; The European Union's and Great Britain's Trade Relations with Selected Developing Countries in the Context of Brexit; European Union - West Africa Trade Relations: with or without Economi Partnership Agreement (EPA); Debate on Issues Concerning the EU Citizens' Rights after Brexit; The economic position of the European Union in the contemporary world. The risk-based perspective; Poland in International Production Networks of Automotive Industry; Integration of Financial Markets in the European Union after 2018; The European Union in Globsl Research and Development. The balance and prospects; The Precautionary Principle as the Basis fo Legal Regulations in the Field of Nanotechnology. PUBLIC LAW ISSEUES: Effects of Involvement of Self-Government Employees in Local Election Campaigns; Selected Problems of Disciplinary Proceedings in the Case of Border Guard Officers in the Perspctive of Standards of Human Rights; Consent for Personal Data Processing in Digital Environment According to GDPR; The Characteristics of an Institution of a Police Community Support Officer (PCSO) in the Light of Legal and Political Changes; Statutory Regulations in the Field of Anti-terrorist Activities in Poland. Notes on the Special Use of Weapons. PRIVATE LAW ISSUES: The Right to Strike in Health Service; Candidate Internship in Cooperatives and Agricultural Cooperatives; Ways of Obtaining Information about the Debtor's Assets in Court Enforcement Proceedings; Liability for Prenatal Injuries in the Context of the Protection of the Rights of Conceived Children; Employment Security under Polish Law - Consderations Based on the Concept of Precariat by G. Standing. REPORTS: A Report on the "Legal Standards - Social and Cultural Standards. Case Studies" Conference in Cracow, 16-17 September 2017; A Report from the "Europe in the World: The Time of Breaktrough"Scientific Conference, Warsaw, 6 October, 2017; Report on the Internationa; Scientific Conference of the 2nd Central European Forum on Law and Administration "Judicial Protection of Individual Rights in Central European Countries - Current Experience and Trends". REVIEWS: Arkadiusz Bereza. The Supreme Court 1917-2017. Presidents, Judges, Prosecutors of the Supreme Court. Published by: The Supreme Court in Warsaw. Wasaw 2017, pp.671; Marcin Łysko. The Works on the Codification of the Substantive Misdemeanors Law in People's Poland (1960-1971), Wydawnictwo Temida2, Białystok 2016, pp.351. CHRONICLE: On the Activity of the Faculty of Administation and Law at Humanitas University.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
Bioetyka dla lekarzy / Jan Hartman. - Stan prawny na 31.10.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 199, [1] s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-306-0
1. Podstawy etyki ogólnej, 2. Przegląd problematyki bioetycznej, 3. Etos lekarza, 4. Dobra praktyka, 5. Prawdomówność i dyskrecja, 6. Trudne decyzje, 7. Etyka prokreacji, 8. Eksperymenty medyczne, 9. Polityka zdrowia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Bioetyka dla lekarzy / Jan Hartman. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - 207, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-1598-2
1. Podstawy etyki ogólnej, 2. Przegląd problematyki bioetycznej, 3. Etos lekarza, 4. Dobra praktyka, 5. Prawdomówność i dyskrecja, 6. Trudne decyzje, 7. Etyka prokreacji, 8. Eksperymenty medyczne, 9. Polityka zdrowia
1. Podstawy etyki ogólnej; 2. Przegląd problematyki bioetycznej; 3. Etos lekarza; 4. Dobra praktyka; 5. Prawdomówność i dyskrecja; 6. Trudne decyzje; 7. Etyka prokreacji; 8. Eksperymenty medyczne; 9. Polityka zdrowia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-52-0
Dekada transformacji. W poszukiwaniu interpretacji; Unia Gospodarczo-Walutowa. Ukoronowanie polskiej transformacji ekonomicznej?; Egzemplifikacja wybranych modeli makroekonomicznych w gospodarce polskiej w okresie 1993-2005; Finansowanie wzrostu gospodarczego w Polsce; Konsekwencje strumieniowego charakteru podatków; Transformacja systemu finansowego w Polsce na przykładzie systemu bankowego (lata 1989-2005); Rynek kredytu konsumpcyjnego - stan i perspektywy rozwoju po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej; Analiza efektywności wydatków socjalnych w Unii Europejskiej i w Polsce; Polski system ochrony zdrowia w okresie reformy na tle systemów europejskich; Rynek pracy w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej; Teoria optymalnego obszaru walutowego a konwergencja nominalna w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
(Raporty CASE ; Nr 65)
ISBN: 978-83-7178-406-4
Wprowadzenie: O nowych i starych dylematach polityki. 1. Zewnętrzne uwarunkowania polskiej polityki. 2. Decentralizacja a polityka społeczna. 3. Problemy trudnego rynku pracy. 4. Bieżące i przyszłe problemy zabezpieczenia emerytalnego. 5. Problemy z koncepcją i efektami systemu edukacyjnego. 6. Problemy funkcjonowania i referowania ochrony zdrowia. 7. Partnerstwo państwa i organizacji pozarządowych w polityce społecznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie ochroną zdrowia)
1. Wizerunek ochrony zdrowia - wymiar makroekonomiczny. 2.Wizerunek placówek medycznych - wymiar mikroekonomiczny. 3.Kształtowanie wizerunku placówek medycznych a marketing relacji. 4.Instrumenty kształtowania wizerunku placówek ochrony zdrowia. Jakość a wizerunek placówki medycznej. Wizerunek placówki medycznej - aspekt praktyczny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89069-88-1
1. Jaka jest w Polsce rzeczywista relacja wydatków na ochronę zdrowia do PKB, 2. PKB a wydatki na ochronę zdrowia. Analiza porównawcza krajów OECD, 3. Wydatki gospodarstw domowych na zakup leków w Polsce w latach 1995-2005, 4. Determinanty nierównowagi polskiego systemu opieki zdrowotnej, 5. Systemowe podejście do problemu reformy systemu ochrony zdrowia, 6. Błąd systemowy przyczyną zadłużenia szpitali, 7. Ocena funkcjonowania ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 8. Skutki ograniczania kosztów zużycia leków w krajach Unii Europejskiej, 9. Import równoległy leków w Polsce, 10. Reforma amerykańskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych MEDICARE
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61276-07-4
I. Organizacje i finansowanie ochrony zdrowia, aspekty rynkowe w sektorze ochrony zdrowia: Organizacyjne fazy reformy ochrony zdrowia w Polsce; Regulacje publiczne i prawne, równość sektorów w ochronie zdrowia; Polski system zdrowotny - socjalizm w rynkowym otoczeniu; Ocena funkcjonowania systemu ochrony zdrowia finansowanego ze źródeł publicznych w świetle sondaży ankietowych i doniesień prasowych; Narodowy rachunek zdrowia. Wydatki na ochronę zdrowia 1999, 2004 i 2006; Deregulacja rynku aptecznego - szanse i bariery; Czynniki wspierające i osłabiające konkurencję w systemie ochrony zdrowia; Konkurencja w podsektorze stacjonarnej opieki zdrowotnej; Płynność finansowa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej a regulacje prawne; Zarządzanie w ochronie zdrowia w krajach transformacji; Znaczenie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jako elementu systemu finansowania ochrony zdrowia w krajach transformacji; Determinanty kształtujące poziom sprzedaży leków generycznych w wybranych krajach europejskich. II. Problemy i jakości w ochronie zdrowia: Wpływ procesu decentralizacji na efektywność działania jednostek ochrony zdrowia; Poziom i struktura nakładów na ochronę zdrowia a zadowolenie społeczeństw z opieki zdrowotnej; Podejście zakładów opieki zdrowotnej do jakości świadczonych usług; Jakość usług szpitalnych w ocenie pacjenta; Jakość obsługi a satysfakcja klientów usług zdrowotnych; Outsourcing w opiece zdrowotnej - implikacje dla polskiej służby zdrowia; Bodźce ekonomiczne w działaniach profilaktycznych na rzecz zdrowia w środowisku pracy; Opłacalność szczepień przeciwko grypie z perspektywy pracodawcy; Istota kreowania i zarządzania wizerunku jednostki publicznej - w poszukiwaniu metod zwiększających efektywność organizacji publicznej. III. Prawne aspekty funkcjonowania sektora ochrona zdrowia: Funkcjonowanie sektora ochrony zdrowia z perspektywy zakazu praktyk ograniczających konkurencję; wpływ wybranych regulacji na funkcjonowanie podmiotów sektora ochrony zdrowia na rynku zamówień publicznych; Ochrona własności intelektualnej w przemyśle farmaceutycznym i jej społeczne implikacje; Prawo farmaceutyczne a rozwój tendencji do samoleczenia w Polsce; Pracodawca jako klient rynku usług medycznych w Polsce; Publicznoprawna regulacja odpowiedzialności zawodowej lekarzy; Publiczna i prywatna własność w systemie ochrony zdrowia w kontekście form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności medycznej; wady mechanizmu rynkowego w ochronie zdrowia jako determinanty współistnienia ponadnarodowego i państwowego szczebla regulacji w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89069-75-7
1. Spojrzenie makro- i mikroekonomiczne na system ochrony zdrowia w Polsce i krajach Unii Europejskiej: Znaczenie ochrony zdrowia w gospodarce - ujęcie makroekonomiczne; Relacje między publicznym a prywatnym sektorem opieki zdrowotnej - próba klasyfikacji; Wydajność fiskalna i efektywność ekonomiczna instrumentów gromadzenia dochodów przeznaczonych na opiekę zdrowotną; Finansowanie ochrony zdrowia ze środków publicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej; Niedobór jako regulator w publicznym w publicznym systemie ochrony zdrowia. Model formalny. 2. Funkcjonowanie rynków i rola państwa w sektorze opieki zdrowotnej: Analiza wydatków polskich gospodarstw domowych na zakup leków; Struktura i funkcjonowanie rynku leków w Polsce; Dostępność i finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych w świetle badań GUS i CSIOZ; Rynek zamówień publicznych jako przykład powiązań publiczno-prywatnych; Promocja placówek służby zdrowia; An examination of the potential impast of the EU paralel trade-allowing legislation on a mltinational resaerch-based pharmaceutical company operating In Poland, after the EU accession; Sektor publiczny ochrony zdrowia a prywatne ubezpieczenia zdrowotne - analiza relacji na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej. 3. Wybrane aspekty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce: Partnerstwo publiczno-prywatne w polityce zdrowotnej samorządu; Ewaluacja w zarządzaniu programami zdrowotnymi; Koszty chorób zawodowych i wypadków przy pracy w Polsce; Restrukturyzacja zatrudnienia pielęgniarek: przesłanka czy bariera dla przedsiębiorczego działania pielęgniarek w systemie ochrony zdrowia?; Ekonomiczne determinanty wyboru technologii medycznych przez szpitale; Stochastyczna graniczna funkcja produkcji w ocenie efektywności technicznej szpitali ogólnych w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-221-7
1. Polityczno-historyczne podstawy ochrony zdrowia; 2. Opieka zdrowotna- bezład czy system?; 3. Narodowa ochrona zdrowia- priorytety polityczne; 4. Sektor niepubliczny opieki zdrowotnej; 5. Perspektywa zdrowia publicznego w polityce zdrowotnej w Polsce; 6. Zakład Opieki Zdrowotnej- podstawowa jednostka organizacyjna zabezpieczająca potrzeby zdrowotne ludności- ewolucja problematyki; 7. Gdańskie realia niepublicznego lecznictwa w latach 2003-2007- badania własne; Zakończenie: Między polityką a zarządzaniem prywatną opieką zdrowotną
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89808-11-0
1. Rozwój gospodarczy polskie (ujęcie skrótowe). 2. Polityka Gospodarcza - zagadnienia ogólne. 3. Czynniki i narzędzia polityki gospodarczej. 4. Ekonomiczne aspekty rozwoju gospodarczego. 5. Unia Europejska. 6. Zasady polityki gospodarczej Unii Europejskiej. 7. Przemysł w polityce gospodarczej. 8. Rolnictwo w polityce gospodarczej. 9. Usługi. 10. Biznes w polityce gospodarczej. 11. Polityka gospodarcza w zakresie handlu zagranicznego. 12. Polityka społeczna. 13. Opieka społeczna UE. 14. Dochody ludności. 15. Bezrobocie w polityce społecznej. 16. Niektóre zagadnienia ochrony zdrowia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego / Jerzy B. Karski. - Warszawa : CeDeWu, 2009. - 116 s. : rys. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7556-076-3
1. Współczesne kierunki rozwoju zdrowia publicznego: Problemy definiowania zdrowia publicznego; Geneza zdrowia publicznego; Rozwój polityki społecznej (Polityka społeczne Unii Europejskiej; Polityka społeczna w Polsce); Historia zdrowia publicznego: Wprowadzenie; Rozwój polityki zdrowotnej w Unii Europejskiej; Traktat Amsterdamski; Rozwój polityki zdrowotnej w Polsce; 2. Sytuacja zdrowotna ludności w Polsce i w państwach Unii Europejskiej; 3. Zadania samorządu terytorialnego wobec zdrowia publicznego; 4. Wyniki badań własnych w perspektywie krajowej i europejskiej; 5. Sugestie dotyczące realizacji zadań samorządu terytorialnego w dziedzinie polityki zdrowotnej; Podsumowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60089-01-9
1. Współczesne kierunki rozwoju zdrowia publicznego, 2. Sytuacja zdrowotna ludności w Polsce i w państwach Unii Europejskiej, 3. Zadania samorządu terytorialnego wobec zdrowia publicznego, 4. Wyniki badań własnych w perspektywie krajowej i europejskiej, 5. Sugestie dotyczące realizacji zadań samorządu terytorialnego w dziedzinie polityki zdrowotnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Opracowania PBZ - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
1. Społeczne uwarunkowania zdrowia. Podejścia badawcze; 2. Polityka zdrowotna i wykluczenie społeczne; 3. Reformowanie opieki zdrowotnej w kontekście problemu równości dostępu opieki zdrowotnej i zwalczania nierówności zdrowia w Polsce; 4. Problemy dostępności opieki zdrowotnej w aktach prawnych; 5. Dostęp do świadczeń zdrowotnych w regulacjach ministerstwa zdrowia; 6. Problemy dostępności opieki zdrowotnej w strategiach i programach narodowych; 7. Rozwiązywanie problemu nierówności dostępu oraz zdrowia w planach i strategiach wojewódzkich; 8. Fakty statystyczne o dostępności opieki zdrowotnej do świadczeń zdrowotnych; 9. Nierówności zdrowia. Analiza wpływu zmiennych społeczno-ekonomicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-01-8
I. Godność człowieka i pacjenta. Proces integracji europejskiej a polityka zdrowotna w Unii Europejskiej. Stan i perspektywy polskiej polityki zdrowotnej. II.W jaki sposób związki z Europą wpływają na zmiany w kształceniu przed dyplomowym lekarzy w Polsce. Status zawodowy lekarzy po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Status polskich lekarzy dentystów po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Status pielęgniarek i położnych po wejściu Polski Do Unii Europejskiej. Zjednoczona Europa - zagrożenie czy nadzieje polskiego aptekarstwa. Prawa pacjenta. Ochrona danych medycznych w przepisach Unii Europejskiej, jak i w polskich aktach prawnych. Kasy chorych w Wielkopolsce w początkach II Rzeczypospolitej. Narodowy Fundusz Zdrowia - instytucja właściwa w polskim systemie opieki zdrowotnej. Zasada wolności przepływu osób w Unii Europejskiej a prawa pacjentów do świadczeń medycznych. Zarządzanie finansami w zakładzie opieki zdrowotnej - jak minimalizować zagrożenia i maksymalizować korzyści. Służby sanitarno-epidemiologiczne przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zmiany i rozwój prawa wspólnotowego w zakresie substancji niebezpiecznych, prekursorów narkotyków, promieniowania jonizującego, wyrobów medycznych oraz krwi. Fundusze Unii Europejskiej - możliwości wykorzystania dla celów zdrowia publicznego. Zakażenia szpitalne - wybrane zagadnienia. Promocja zdrowia w Unii Europejskiej. Zmiany w zakresie współpracy międzynarodowej po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Reformy społeczne : bilans dekady / pod red. Marek Rymsza. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2004. - 286,[10] s. : tab., rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-88594-29-X
Wprowadzenie; Zmiany w obszarze zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu: w kierunku równowagi na rynku pracy; Reforma systemu zabezpieczenia społecznego: ku rozwiązaniom ubezpieczeniowym; Zakres i kierunki zmian w pomocy społecznej; Zmiany w ochronie zdrowia: permanentna reforma systemu; Edukacja: od prób uspołecznienia do prób komercjalizacji; Co dalej z polityką społeczną w Polsce? Od socjalistycznych gwarancji paternalistyczno-rynkowej hybrydy; Reformy społeczne lat 90-tych: próba podsumowania; Adaptacja Polaków do zmiany społecznej: dla kogo III Rzeczpospolita okazała się matką, dla kogo zaś - macochą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XII)
1. Z zagadnień teorii i filozofii prawa: Podejmowanie decyzji w warunkach prawnego i prawniczego potopu informacyjnego; prawo i gospodarka w poglądach Leona Petrażyckiego; 2. Zagadnienia prawo konstytucyjne: Kilka uwag na temat procedury głosowania w nowym kodeksie wyborczym; Polski kościół w dobie transformacji systemowej; Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia jako prawo socjalne i prawo podstawowe; 3. Z problematyki funkcjonowania administracji publicznej: Udział podmiotów niepublicznych w realizacji zadań pomocy społecznej; Funkcjonowanie elektronicznej administracji na przykładzie EPUAP; Termin przeprowadzenia wyborów uzupełniających do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego; Wybrane problemy mieszkaniowego zasobu gminy w działalności w działalności rzecznika praw obywatelskich; Geneza, struktura oraz wybrane zadania Głównego Inspektora Sanitarnego; Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla spraw administracyjnych i sądowo administracyjnych "w toku"; 4. Z problematyki prawno karnej: Dwa kodeksy karne 1932 w osiemdziesiątą rocznicę; Instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia po nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego z dnia 16 września 2011 roku; 5. Zagadnienia prawa prywatnego: Naruszenie dóbr osobistych w Internecie oraz ich ochrona na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Kryteria warunkujące legalność strajku lub innej akcji protestacyjnej; Locatio conductio operarum a umowa o pracę w systemie polskiego prawa pracy; Wolność zrzeszania się w związki zawodowe w aktach prawa międzynarodowego; Dochodzenie roszczeń powstałych ze stosunku służbowego przez funkcjonariuszy służb mundurowych- wybrane zagadnienia; Charakterystyka poszczególnych (innych niż strajk) akcji protestacyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-924678-2-3
Zawiera: R. 1 Ochrona zdrowia jako kategoria polityki społecznej: O pojęciu zdrowia; Ochrona zdrowia jako kategoria empiryczna, normatywna i naukowa; Polityka ochrony zdrowia; Europejska polityka ochrony zdrowia. R.2 Miejsce i rola samorządu terytorialnego w systemie ochrony zdrowia: Polityczne aspekty reformy systemu ochrony zdrowia; Kształtowanie się zadań samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony zdrowia; Podstawy nałożenia na jednostki samorządu terytorialnego zadań własnych z ochrony zdrowia. R.3 Samorządowa polityka ochrony zdrowia: Wprowadzenie; Gminna polityka ochrony zdrowia; Powiatowa polityka ochrony zdrowia; Regionalna polityka ochrony zdrowia. R.4 Finansowanie ochrony zdrowia: Modele organizacji i finansowania ochrony zdrowia; Ubezpieczenie zdrowotne jako podstawowe źródło finansowania ochrony zdrowia w Polsce; Finansowanie świadczeń zdrowotnych przez NFZ; Samorząd terytorialny jako podmiot realizujący świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego. R.5 Powiązania między jednostkami samorządu terytorialnego a podmiotami świadczącymi usługi z zakresu ochrony zdrowia: Wprowadzenie; Typologia zakładów opieki zdrowotnej; Podstawowa rola samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; Inne podmioty świadczące w ochronie zdrowia. R.6 Realizacja regionalnej polityki ochrony zdrowia na przykładzie województwa opolskiego: Wprowadzenie; Formy i sposoby realizacji obligatoryjnych zadań wojewódzkich w ochronie zdrowa; Strategie i programy ochrony zdrowa w województwie opolskim. R.7 Prowadzenie lokalnej polityki zdrowotnej na przykładzie miasta Opola: Wprowadzenie; Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej w Opolu jako przykład zadań obligatoryjnych; Problemy prywatyzacji zadań jako kierunek polityki zdrowotnej Opola; Programy gminne jako przedmiot zadań dobrowolnych. Wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14389-3
1. Polityka ochrony zdrowia jako element polityki społecznej. 2. Organizacja i metody finansowania ochrony zdrowia. 3. Istota i rozwój towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. 4. Charakterystyka ubezpieczeń zdrowotnych oferowanych przez firmy komercyjne i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej. 5. Polski system ochrony zdrowia. 6. Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne na polskim rynku ubezpieczeniowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-88629-41-9
1. Zarządzanie strategiczne i operacyjne: Strategia zakładu opieki zdrowotnej - mrzonka czy konieczność?; Zrównoważona karta wyników i możliwości jej zastosowania w szpitalach; innowacje operacyjne w jednostkach ochrony zdrowia; Efekty wdrażania planu strategicznego w pionie pielęgniarskim Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej - studium przypadku; Systemowe lekarstwo; Informatyzacja w zakładach opieki zdrowotnej; Stosowanie wybranych planów trwale obowiązujących w zakładach opieki zdrowotnej; Standardy identyfikacyjne i komunikacyjne w procesie zarządzania szpitalem; Racjonalizacja kosztów jako źródło wzrostu efektywności ZOZ; Analiza porównawcza wybranego szpitala powiatowego w Polsce i USA; 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach ochrony zdrowia: Występowanie negatywnych zachowań w miejscu pracy a etyka zarządzania zasobami ludzkimi; System oceniania pracowników wybranego zakładu opieki zdrowotnej; Praktyki zarządzania personelem w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; Problemy zarządzania kadrami w jednostkach ochrony zdrowia (wyniki badań empirycznych); poziom zgodności istniejącego systemu motywacyjnego z oczekiwaniami pracowników. Studium przypadku; Kompetencje zarządcze pielęgniarki oddziałowej w świetle wyników badań; Wykorzystanie asan i ćwiczeń oddechowych w procesie samoregulacji psychicznej; 3. Kierunki zmian organizacyjnych w zakładach opieki zdrowotnej: Strategia outsourcingu w polskich szpitalach; Outsourcing w zakładach opieki zdrowotnej - szanse czy zagrożenia?; Zmiany organizacyjne w publicznych jednostkach ochrony zdrowia; Rola Internetu w marketingu świadczeń zdrowotnych; Komunikacja z pacjentem - wymysł public relations czy wymiar bezpieczeństwa opieki w praktyce?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again