Form of Work
Książki
(14)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(12)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(12)
Author
Bakonyi Jadwiga
(1)
Białynicki-Birula Paweł
(1)
Budzik Tomasz
(1)
Chrobak Gracjan
(1)
Czajka Kamil
(1)
Dacko-Pikiewicz Zdzisława
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Famulska Teresa
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Goryński Paweł
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Głowacka Maria Danuta
(1)
Jasłowski Janusz
(1)
Kaczmarska-Krawczak Jadwiga
(1)
Kondak Anna
(1)
Korombel Anna
(1)
Kozina Andrzej
(1)
Kulchytska Nadia
(1)
Lewandowski Roman
(1)
Madyda Aneta
(1)
Mazur Konstancja
(1)
Miłek Marian
(1)
Moskalewicz Bożena
(1)
Niżnik Joanna
(1)
Nowakowski Jerzy
(1)
Nowicka-Skowron Maria
(1)
Ostrowska Martyna
(1)
Owocorz-Cydzik Barbara
(1)
Prokopenko Olha V
(1)
Rosati Dariusz K
(1)
Shkola Viktoriia Yu
(1)
Sieńko Agnieszka
(1)
Smolarek Małgorzata
(1)
Sobusik Dariusz
(1)
Suchecka Jadwiga
(1)
Szołno-Koguc Jolanta
(1)
Szymański Wojciech
(1)
Szymonik Andrzej
(1)
Tarczydło Beata
(1)
Tobiasz Magdalena
(1)
Tworzydło Dariusz
(1)
Walkowiak Ryszard
(1)
Wasilewski Dariusz
(1)
Wieprow Joanna
(1)
Wierzbicka Ewa
(1)
Wojtaszek Marta
(1)
Wojtyniak Bogdan
(1)
Węgrzyn Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Zdrowie publiczne
(13)
Służba zdrowia
(8)
Finanse publiczne
(5)
Samorząd terytorialny
(4)
Dostęp do świadczeń zdrowotnych
(2)
Fundusze celowe
(2)
Gospodarka kapitalistyczna
(2)
Medycyna
(2)
Promocja zdrowia
(2)
Banki
(1)
Blogi
(1)
Budżet
(1)
Budżety terenowe
(1)
Controlling
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Emerytura
(1)
Epidemiologia
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Giełda Papierów Wartościowych
(1)
Gospodarka
(1)
Innowacje
(1)
Inwestycje
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja autobusowa
(1)
Lekarze
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia
(1)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(1)
Negocjacje
(1)
Odpady
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Opieka społeczna
(1)
Oświata
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Państwowa Komunikacja Samochodowa
(1)
Podatek
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo internetowe
(1)
Referendum lokalne
(1)
Restrukturyzacja
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Siła robocza
(1)
Sportowcy
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szpitale
(1)
Służba zdrowia niepubliczna
(1)
Towary
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Unia Europejska
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zarządzanie talentami
(1)
Związek Harcerstwa Polskiego
(1)
Śmiertelność
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-0
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
15 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1810-9
1. Europejski Model Społeczny. Osiągnięcia, problemy i kierunki zmian. 2. Polityka społeczna w Unii Europejskiej. 3. Analiza wydatków sektora finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej. 4. Funkcjonowanie rynku pracy w Unii Europejskiej. 5. Systemy emerytalne. 6. Kwestie zdrowia i opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej. 7. Efektywność systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-654-5
Część I: Finanse publiczne, sektor publiczny, finanse publiczne ponadnarodowe. 1. Fundusze jako forma dywersyfikacji środków publicznych. 2. Dostosowanie fiskalne w krajach przystępujących do strefy euro. 3. Miary deficytu budżetowego w kontekście fiskalnych kryteriów konwergencji. 4. Samorząd terytorialny jako główny kreator rozwoju lokalnego i regionalnego. 5. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej w zakresie harmonizacji podatków pośrednich. 6. Redystrybucyjna funkcja systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej. 7. Znaczenie podatków w dochodach budżetu federacji w Niemczech i budżetu państwa w Polsce. 8. Systemy finansowania ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej. 9. New public management w sektorze publicznym - idea czy rzeczywistość? 10. Wdrażanie środków funduszy strukturalnych w Polsce na tle innych nowo przyjętych członków Unii Europejskiej. 11. Gospodarka finansowa w wybranych regionach Unii Europejskiej. 12. Budżet Unii Europejskiej - kierunki reformy. Część II: System bankowy, instytucje i instrumenty rynku finansowego, finanse podmiotów gospodarczych. 13. System gwarantowania depozytów w krajach Unii Europejskiej - uwarunkowania działalności i propozycje zmian dla systemu polskiego. 14. Wdrażanie postaniowień Nowej Umowy Kapitałowej w Unii Europejskiej. 15. Międzynarodowy Rynek Private Banking. 16. Ewolucja systemu bankowego w Niemczech - wniosek dla Polski 17. Komparatystyka systemów finansowych. 18. Inwestycje zagraniczne na polskim rynku giełdowym w latach 2003-2005. Wpływ inwestycji private equity na rozwój gospodarczy. 20. Wybrane formy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. 21. Zaangażowanie europejskich instytucji finansowych w finansowanie rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 22. Rola afiliacji Banku Światowego a Polska. 23. Nowa międzynarodowa architektura finansowa z perspektywy Unii Europejskiej. 24. Rynki ubezpeiczeniowe wybranych krajów Unii Europejskiej - analiza porównawcza.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Finansjalizacja w ochronie zdrowia / Martyna Ostrowska. - Warszawa : CeDeWu , 2016. - 138 s. : il. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7556-891-2
1. System ochrony zdrowia - ujęcie teoretyczne teoretyczne; 2. Wprowadzenie do problematyki zjawiska finansjalizacji; 3. Zjawisko finansjalizacji w systemie ochrony zdrowia; 4. Metodyka badań; 5. Zjawisko finansjalizacji a system ochrony zdrowia.
Rozdział 1. Transformacja współczesnych systemów zdrowotnych w wybranych krajach; Rozdział 2. Wydatki publiczne na ochronę zdrowia w ujęciu narodowych rachunków zdrowia; Rozdział 3. Makroekonomiczne uwarunkowania wydatków publicznych na ochronę zdrowia; Rozdział 4. Finansowanie prywatne ochrony zdrowia w Polsce; Rozdział 5. Skłonność do płacenia za świadczenia zdrowotne; Rozdział 6. Partnerstwo publiczno-prywatne w ochronie zdrowia; Rozdział 7. Przydział uprawnień kontrolnych podmiotom współpracującym w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym; Rozdział 8. Outsourcing - metoda pozyskiwania wewnętrznych źródeł finansowania; Rozdział 9. Koszyk świadczeń gwarantowanych; Rozdział 10. Jednorodne grupy diagnostyczne narzędziem finansowania świadczeń zdrowotnych w wybranych krajach UE - analiza porównawcza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finansowanie ochrony zdrowia : wybrane zagadnienia / red. nauk. Jadwiga Suchecka. - Wyd. 2 zm. - rozszerz. i uaktual. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA , 2015. - 340 s : il. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-264-9378-2
Rozdział 1. Transformacja współczesnych systemów zdrowotnych w wybranych krajach; Rozdział 2. Wydatki publiczne na ochronę zdrowia w ujęciu narodowych rachunków zdrowia; Rozdział 3. Makroekonomiczne uwarunkowania wydatków publicznych na ochronę zdrowia; Rozdział 4. Finansowanie prywatne ochrony zdrowia w Polsce; Rozdział 5. Skłonność do płacenia za świadczenia zdrowotne; Rozdział 6. Partnerstwo publiczno-prywatne w ochronie zdrowia; Rozdział 7. Przydział uprawnień kontrolnych podmiotom współpracującym w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym; Rozdział 8. Outsourcing - metoda pozyskiwania wewnętrznych źródeł finansowania; Rozdział 9. Koszyk świadczeń gwarantowanych; Rozdział 10. Jednorodne grupy diagnostyczne narzędziem finansowania świadczeń zdrowotnych w wybranych krajach UE - analiza porównawcza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2645-7
1.Teoretyczne aspekty racjonalności gospodarowania środkami publicznymi, 2. miejsce funduszy celowych w doktrynie finansowej, 3. Doświadczenia wybranych państw w zakresie gospodarki funduszowej, 4. EWolucja gospodarki funduszowej w Polsce, 5. Fundusz celowy w świetle aktualnej regulacji polskiego prawa finansowego, 6. Zakres i znaczenie gospodarki funduszowej w polskim systemie finansów publicznych przełomu XX i XXI wieku, 7.Fundusze ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, 8. Państwowe fundusze celowe o charakterze socjalnym, 9. Państwowe fundusze ekologiczne, 10. Fundusze celowe zarządzanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 11. Samorządowe fundusze celowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego we Wrocławiu ; Nr 1103)
Część I: Prywatyzacja i restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej. Komercjalizacja i prywatyzacja placówek ochrony zdrowia w Polsce a globalny rynek usług medycznych; Wady systemowe w ochronie zdrowia jako zagrożenie dla sukcesu komercjalizacji i prywatyzacji opieki zdrowotnej w Polsce; Restrukturyzacja i co dalej? - kształtowanie strategii szpitala na bazie doświadczeń francuskich; Forma organizacyjno-prawna a gospodarka finansowa szpitala; Kilka uwag na temat przekształcania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; Korzyści z prywatyzacji SP ZOZ - wynik doświadczeń praktycznych; Restrukturyzacja placówki medycznej - doświadczenia praktyczne. Część II: Zarządzanie. Umiejętności menedżerskie i struktura czasu pracy kadry kierowniczej w jednostkach służby zdrowia; Firmy medyczne na rynku zamówień publicznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; Marketing relacji jako orientacja zwiększająca szansę powodzenia procesów restrukturyzacji i prywatyzacji placówek służby zdrowia w Polsce; Nowoczesny szpital - efektywność inwestycji, wymagania rynkowe; Kompleksowe zarządzanie jakością na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu; Współpraca samorządów powiatów w zakresie ochrony zdrowia na podstawie porozumienia administracyjnego. Część III: Controlling w firmie medycznej i potrzeba jego zastosowania. Budżetowanie jako metoda zarządzania zakładami opieki zdrowotnej; Znaczenie controllingu w zakładach opieki zdrowotnej; Zastosowanie controllingu w zakładach opieki zdrowotnej szansą na lepszą przyszłość; Nowoczesne koncepcje rachunku kosztów i budżetowania w zakładach opieki zdrowotnej; Zarządzanie nowoczesnym szpitalem - analiza technicznej efektywności; Niepubliczny ZOZ 0 znaczenie controllingu w świadczeniu usług medycznych - okiem praktyka. Część IV: Dodatkowe źródła finansowania działalności medycznej. Model ubezpieczeniowy w polskim systemie zabezpieczenia zdrowotnego w kontekście rozwoju produktów ubezpieczeniowych; Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce; Zasady opracowania studium wykonalności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo ochrony zdrowia / Agnieszka Sieńko. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. - 175 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7416-751-3
1. Prawo ochrony zdrowia, 2. Źródła prawa ochrony zdrowia, 3. Formy uczestnictwa w rynku usług medycznych, 4. Zasady finansowania uczestników rynku medycznego, 5. Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej, 6. Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88018-33-7
Sesja plenarna. Przywództwo w systemie opieki zdrowotnej; Polityka finansowa Zakładu Opieki Zdrowotnej; Odpowiedzialność menedżerów za koszty w zarządzaniu opieką zdrowotną; Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ - kluczowe warunki do osiągnięcia sukcesu. Sesja I: Jakość w usługach medycznych. Zintegrowany system komunikacji w budowaniu jakości zakładu opieki zdrowotnej; Sposoby budowania marki na rynku usług zdrowotnych; Jakość, środowisko, bhp - integracja systemów zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej; Jakość w usługach medycznych z punktu widzenia pacjenta - próba oceny niektórych jej aspektów; Audyt jako narzędzie doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w Wielkopolskim Centrum Onkologii; Wpływ zmian legislacyjnych na jakość i koszty w radioterapii; Uwagi na temat szkolenia menedżerów systemu ochrony zdrowia w Polsce; Kontrola zakażeń miejsca operowanego w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim elementem zarządzania jakością. Sesja II: Koszty i finansowanie. Rachunek kosztów i jego optymalizacja w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej; Prywatyzacja szpitali w Polsce - perspektywy i przeszkody; Rachunek kosztów działań w zarządzaniu zakładami opieki medycznej; Doświadczenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii w zakresie opracowania projektu o dofinansowanie w ramach ZPORR; Zarządzanie płynnością finansową w opiece zdrowotnej; Badanie sytuacji ekonomicznej ZOZ metodą macierzy EFE; Wykorzystanie metod ekonometrycznych do optymalizacji działalności ZOZ; Zarządzanie finansami w zakładzie opieki zdrowotnej. Leasing jako forma finansowania majątku trwałego; Recepty z kodem kreskowym - sposób poprawy zarządzania refundacją leków; Instrumenty promocji na rynku farmaceutycznym. Sesja III: Zarządzanie operacyjne, motywowanie kadr, wprowadzanie zmian. Rola odpowiedzialności społecznej firmy (w opinii kadry kierowniczej i pracowników wykonawczych w Polsce i we Francji); Diagnoza kultury organizacyjnej w ochronie zdrowia; Kształcenie i samodoskonalenie instrumentami motywacji personelu na przykładzie doświadczeń Wielkopolskiego Centrum Onkologii; Palny emigracji zarobkowej studentów medycyny - kto i dlaczego zamierza wyjechać?; Tworzenie ośrodków odpowiedzialności w zakładach opieki zdrowotnej; Niektóre czynniki wspomagające i utrudniające proces komunikowania się; Rola położnej w koordynowaniu i zarządzanie wdrażaniem programu WHO UNICEF "Szpital Przyjazny Dziecku" w PZOZ w Inowrocławiu; Zarządzanie czasem - przybliżenie zagadnienia. Sesja IV: Promocja pożądanych zachowań zdrowotnych. Profilaktyka w pracy pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej; Animacja środowisk lokalnych w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży; Jakość życia i poczucie koherencji u osób starszych - wyniki wstępne; Wybrane aspekty edukacji zdrowotnej pacjentów w starszym wieku po leczeniu operacyjnym; Wspieranie zdrowego psychicznie starzenia się; Analiza jakości życia osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej; Zachowania zdrowotne kobiet zamieszkałych na wsi na podstawie badań środowiskowych; Promowanie pożądanych zachowań zdrowotnych w tekstowej warstwie polskiej muzyki rozrywkowej; Reklama społeczna w promocji zdrowia w Polsce. Czy reklama społeczna jest dobrym nośnikiem informacji promocji spraw istotnych społecznie? Media a kształtowanie wizerunku instytucji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-236-4
1. Polityka ochrony zdrowia i warunki jej tworzenia, 2. Samorząd terytorialny jako podmiot polityki ochrony zdrowia, 3. Finansowanie sfery ochrony zdrowia w jednostce samorządu terytorialnego, 4. Diagnoza potrzeb zdrowotnych jako narzędzie racjonalnej polityki zdrowotnej, 5. Zasady tworzenia planów zdrowotnych dla jednostek samorządu terytorialnego, 6. Informacja jako narzędzie wspierające racjonalne zarządzanie ochroną zdrowia w skali regionalnej i ogólnokrajowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89379-63-5
1. Wybrane aspekty sytuacji demograficzno-społecznej; 2. Długość życia i umieralność ludności Polski; 3. Chorobowość hospitalizowana; 4. Obciążenie nowotworami złośliwymi w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej; 5. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania; 6. Zachorowania na choroby zakaźne i pasożytnicze; 7. Wypadki i wypadkowe zatrucia jako zagrożenie zdrowia mieszkańców Polski; 8. Przyczyny chorobowe niezdolności do pracy w 2009 roku w badaniach zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 9. Zagrożenia środowiskowe; 10. Wybrane czynniki ryzyka zdrowotnego związane ze stylem życia; 11. Wydatki na ochronę zdrowia oraz infrastruktura systemu ochrony zdrowia w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89073-77-3
1. Koncepcja zdrowia i ochrony zdrowia, 2. Rola państwa w systemie ochrony zdrowia, 3. Systemy finansowania ochrony zdrowia w krajach Unii Europejskiej, 4. Próba weryfikacji racjonalności systemu ochrony zdrowia na podstawie doświadczeń Unii Europejskiej, 5. Doświadczenia Unii Europejskiej a poszukiwanie systemu finansowania zdrowia w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-88629-43-3
1. Finansowanie systemu zdrowia ochrony zdrowia: Finansowanie systemu ochrony zdrowia w wybranych krajach "starej" i "nowej" Unii Europejskiej; System finansowania ochrony zdrowia w Polsce; Determinanty rozwoju niepublicznego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce; Wydatki bezpośrednie gospodarstw domowych na ochronę zdrowia; Partycypacja pacjentów w kosztach leczenia - analiza metod badawczych; Narodowe systemy kalkulacji kosztów leczenia pacjentów - doświadczenia australijskie; Wpływ zmian w systemie podatkowym na rozliczanie się lekarzy; 2. Powiązania kapitałowe i inwestycje w sektorze opieki zdrowotnej: Budowanie grup kapitałowych w sektorze ochrony zdrowia; Zastosowanie klastrów w usługach medycznych; Polityka cen transferowych dla celów podatkowych w powiązanych jednostkach opieki zdrowotnej; Inwestycje w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia w latach 1999-2007; Zamówienia publiczne na usługi diagnostyki laboratoryjnej w latach 2004-2007; 3. Przekształcenia prawne i własnościowe zakładów opieki zdrowotnej: rola organu założycielskiego w procesie restrukturyzacji szpitali na przykładzie szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy; Przekształcenia własnościowe jednostek ochrony zdrowia w województwie pomorskim; Prawne problemy przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego; Prywatyzacja zarządcza w publicznych zakładach opieki zdrowotnej; Komercjalizacja w służbie zdrowia na przykładzie "Szpital Powiatowy" Sp. z o.o. w Gołubiu-Dobrzyniu;4. Dostosowanie systemu do potrzeb zdrowotnych społeczeństwa: Wybrane trendy demograficzne i zdrowotne społeczeństwa polskiego a kierunki zmian w systemie opieki zdrowotnej; Regionalna analiza statystyczna dostępności świadczeń ginekologiczno-położniczych; Szacowanie kosztów chorób cywilizacyjnych na przykładzie cukrzycy - poszukiwanie wskaźników ekonomicznych; Prywatna usługa medyczna na przykładzie wad leczenia mowy, jako alternatywa dla medycznej usługi publicznej; Zastosowanie rzeczywistości wirtualnej w medycynie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-918537-5-6
1. Administracja publiczna, 2. Administracja samorządowa, 3. Referendum lokalne, 4. Nadzór nad organami jednostek samorządu terytorialnego, 5. Finanse samorządów, 6. Administracja rządowa, 7. Odwołania i zaskarżenia, 8. Kodeks postępowania administracyjnego, 9. Finanse publiczne, 10. System oświaty, 11. Szkolnictwo wyższe, 12. Nowy system ubezpieczeń społecznych, 13. Ochrona zdrowia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Tom XVIII Zeszyt 4/2017)
Zawiera: Innowacje i działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw w świetle krajowych i zagranicznych badań; Źródła finansowania działalności innowacyjnej w Polsce; The investment processes in the state: national practices and international experience; Przykład nieefektywnej zmiany w przedsiębiorstwie w aspekcie retrospekcji działalności PKS; Zasady negocjowania w sytuacjach kryzysowych; Znaczenie narzędzi analitycznych w skutecznym zarządzaniu sklepem internetowym i stopień ich wykorzystania przez właścicieli e-sklepów; Komunikacja poprzez bloga osobistego i jej wartość dla interesariuszy. Wyniki badań; Rola podejścia analitycznego w planowaniu kosztów działalności operacyjnej przedsiębiorstwa; Zmiany w systemie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia; Rola ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa; Zarządzanie talentami w organizacjach non-profit na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego; Efektywność wybranych elementów systemu motywacyjnego w opinii zawodników sportów drużynowych; Wybrane problemy przechowalnictwa towarów w magazynach; Sieciowy system wytwarzania w warunkach koopetycji sektorowej; Resource-efficient and energy-efficient changes in waste oils management; Rozwój kariery zawodowej kobiet województwa śląskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie, Prace Doktorskie / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; Nr 4)
ISBN: 83-7252-314-2
1. Ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia: 1.1. Zdrowie jako przedmiot badań. 1.2. Mikroekonomiczne uwarunkowania ochrony zdrowia. 1.3. Makroekonomiczne uwarunkowania ochrony zdrowia. 2. Finansowanie systemu ochrony zdrowia w krajach o gospodarce rynkowej: 2.1. Modele ochrony zdrowia. 2.2. Instytucjonalne uwarunkowania finansowania systemu ochrony zdrowia w krajach o gospodarce rynkowej. 2.3. Transfery środków finansowych na ochronę zdrowia. 3. Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce: 3.1. Uwarunkowania reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce. 3.2. Charakterystyka systemu ochrony zdrowia w Polsce. 3.3. Analiza dynamiczna podstawowych danych charakteryzujących sektor ochrony zdrowia w Polsce na tle wybranych krajów. 4. Analiza wpływu modelu finansowania ochrony zdrowia na finanse publiczne: 4.1. Ochrona zdrowia w systemie finansów publicznych w Polsce. 4.2. Finansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce na tle wybranych krajów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again