Form of Work
Książki
(35)
Status
only on-site
(33)
available
(17)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(33)
Author
Bańka Waldemar
(2)
Golnau Wiesław
(2)
Jarmuż Sławomir
(2)
Jeruszka Urszula
(2)
Kalinowski Marek
(2)
Kossowska Małgorzata
(2)
Kwiatkowski Stefan M
(2)
Litwin Joanna
(2)
Witkowski Tomasz
(2)
Bartkowicz Zdzisław
(1)
Bednarczyk Henryk
(1)
Biliński Witold
(1)
Burkett Holly
(1)
Chmielewski Witold
(1)
Cichoń Seweryn
(1)
Evans Christina
(1)
Fortuna Paweł
(1)
Geisler Robert
(1)
Karney Janina E
(1)
Klin Lidia
(1)
Konieczny Olgierd
(1)
Kowalczyk Małgorzata
(1)
Kowaluk Marzena
(1)
Kwiatkowska Henryka
(1)
Lany Magdalena
(1)
Laska Eugenia Iwona
(1)
Mackiewicz Michał
(1)
Mayo Andrew
(1)
Michalski Mariusz
(1)
Nowacki Tadeusz W
(1)
Oleksiuk Adam
(1)
Phillips Jack J
(1)
Podsiadło Iwona
(1)
Pulliam-Phillips Patricia
(1)
Rae Leslie
(1)
Sadowska-Snarska Cecylia
(1)
Samujło Małgorzata
(1)
Sawicki Jarosław
(1)
Schmidtke Rafał
(1)
Silberman Mel
(1)
Sloman Martyn
(1)
Sołtysińska Iwona
(1)
Stone Ron Drew
(1)
Stopińska-Pająk Agnieszka
(1)
Stopolska Joanna
(1)
Suchar Marek
(1)
Szałkowski Adam
(1)
Tyrała Paweł
(1)
Wiatrowski Zygmunt
(1)
Woodruffe Charles
(1)
Łaguna Mariola
(1)
Ściborek Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(33)
Country
Poland
(35)
Language
Polish
(35)
Subject
Zawód
(32)
Kadry
(12)
Oceny pracowników
(7)
Nauczyciele
(6)
Organizacja
(5)
Praca
(5)
Kariera
(4)
Nauczanie
(4)
Pedagogika pracy
(4)
Zatrudnienie
(4)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(3)
Kształcenie ustawiczne
(3)
Motywacja pracy
(3)
Uczenie się
(3)
Konflikt
(2)
Menedżerowie
(2)
Oświata dorosłych
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Prześladowanie w miejscu pracy
(2)
Płaca
(2)
Szkolnictwo zawodowe
(2)
Zarządzanie
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Doradcy zawodowi
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Kobieta
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Metody aktywizujące (pedagog.)
(1)
Motywacja
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nowacki, Tadeusz Wacław
(1)
Pedagogika
(1)
Pedeutologia
(1)
Pomoce dydaktyczne
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Pracownicy umysłowi
(1)
Programy szkoleń
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Psychologia
(1)
Rentowność
(1)
Rybnik (woj. śląskie)
(1)
Rynek pracy
(1)
Siła robocza
(1)
Szkolenie wewnątrzzakładowe
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo wewnątrzzakładowe
(1)
Telepraca
(1)
Weryfikacja kadr
(1)
Wychowanie
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zatrudnienie elastyczne
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Subject: place
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
35 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Sytuacja społeczno-gospodarcza mieszkańców województwa śląskiego; 2. Kształcenie na kierunkach pedagogika oraz filologia angielska w województwie śląskim w kontekście regionalnych uwarunkowań gospodarczych i społecznych; 3. Wyniki badań empirycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-70-3
Część I: Edukacja dorosłych. 1. Edukacja dorosłych i poradnictwo zawodowe wobec wyzwań rynku pracy. 2. Autorefleksja zawodowa nauczycieli dorosłych a ich funkcjonowanie w roli ucznia i nauczyciela. Część II: Doradca zawodowy. 1. Doradztwo zawodowe jako profesjonalna pomoc psychologiczna. 2. Rola nauczyciela w systemie orientacji zawodowej. 3. Empatia jako podstawowa umiejętność doradcy zawodowego. Część III: Rynek pracy. 1. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w systemie obsługi rynku pracy (na przykładzie doświadczeń gmin w kraju). 2. Kobieta na współczesnym rynku pracy. 3. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89729-93-4
1. Koncepcje kształcenia nauczycieli z lat 1939-1944. 2. Trudności kadrowe szkolnictwa po 1944 roku. 3. Wznowienie kształcenia nauczycieli. 4. Stanowisko zjazdu łódzkiego i konferencji krakowskiej w 1945 roku. 5. Umacnianie organizacyjne i rozwój szkolnictwa nauczycielskiego. 6. Ofensywa ideologiczna w oświacie a kwestwia kształcenia nauczycieli. 7. Doskonalenie systemu kształcenia nauczycieli szkół podstawowych. 8. Dokształcanie nauczycieli niewykwalifikowanych. 9. Troska o wyniki nauczania. 10. Ideologizacja egzaminów dojrzałości. 11. Szkoły ćwiczeń, praktyka pedagogiczna i społeczna.. 12. Stanowisko ZNP.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-306-7
Geneza i główne orientacje metodologiczne w polskiej pedeutologii w początkach XX wieku; Nauczyciel w obliczu ponowoczesności (uwagi na marginesie pedagogii artystycznej); Proces twórczy sztuką dialogu i wartości w procesie edukacji artystycznej; Aksjologiczne konteksty edukacyjnej wspólnoty kształtowane przez muzykę w szkole wyższej; W poszukiwaniu wyznaczników rozważań o nauczycielu akademickim edukacji jutra; Refleksje nad skutecznością (efektywnością) kształcenia nauczycieli; Młodzież akademicka wobec mniejszości seksualnych; Samoograniczenia studentów w procesie dydaktycznym. Dwa spojrzenia; Nauczyciel pedagogicznych studiów zawodowych w opinii absolwentów; Młodziez akademicka wobec wyznawców innych religii; Obraz nauczyciela w percepcji młodzieży akademickiej; Poczucie satysfakcji z wykonywanego zawodu w grupie nauczycieli o różnym stażu pracy a ich poczucie sensu życia; Smak sukcesu w szkole publicznej a w szkole społecznej; Optymizm nauczyciela podstawą sukcesu jego uczniów - modelowa sylwetka wykładowcy UTW; Sukces lub porażka miarą kreatywności nauczyciela; Styl wyjaśniania zdarzeń nauczycieli; Optymizm czy pesymizm kandydatów na nauczycieli w sytuacji bezrobocia; Postawy i wartości - zarys problematyki; Hipotetyczne modele twórczej pracy nauczycieli i ich ogólna ch-ka (problem do dyskusji); Nauczyciel zawodu a tranzycja młodzieży ze świata edukacji do świata pracy; Współczesny model nauczyciela zawodu w kształceniu pielęgniarek; Oczekiwania studentów kierunku peięgniarstwa wobec nauczycieli zawodu; Perspektywy dla pracy socjalnej w szkole.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87925-97-0
Przeobrażenia i przyszłość pracy w ujęciu Zygmunta Wiatrowskiego; Zagadnienia pedentologiczne w pedagogice pracy; Pedagogika a pedagogika pracy; Perspektywy rozwoju pedagogiki pracy w żywiołowym rozwoju społecznym; W kręgu dialogiczności i normatywności pracy ludzkiej; Edukacyjne wymiary pedagogiki pracy; Edukacja szkolna podstawą edukacji całożyciowej; Edukacja ustawiczna w ujęciu Roberta Kidda; Jaques'a Delorsa i polskiej strategii z 2003 r.; Edukacja permanentna wobec potrzeb rynku pracy; Edukacja permanentna nauczycieli; Edukacja permanentna a wielka migracja zarobkowa; Ustawiczna edukacja integracyjna osób niepełnosprawnych w perspektywie pracy; Kształcenie pracownicze - potrzeba i konieczność; O permanentnym rozwoju kwalifikacji zawodowych człowieka w Polsce; Rozwój zawodowy w okresie poprzemysłowym; Rozwój zawodowy czy kariera zawodowa?; Sukces zawodowy młodych pracowników; Człowiek pracy a bezrobocie; Ustawiczna edukacja pracowników wyznacznikiem rozwoju organizacji XXI wieku; System informacji kierowniczej - podstawowym elementem sprawnego kierowania placówką oświatową; Uwarunkowania psychologiczno-pedagogiczne przygotowania do efektywnej pracy zawodowej; Motywacja do pracy jako element funkcjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi w rozwoju zawodowym pracowników w organizacji; Drogi edukacyjne jako element edukacji w całożyciowym rozwoju zawodowym absolwentów liceów profilowanych; Społeczne uwarunkowania udziału kobiet we współczesnym rynku pracy; kierunki zmian kapitału społecznego w cywilizacji wiedzy; Wolontariat - etap i element kształcenia zawodowego oraz edukacji permanentnej na każdym etapie życia zawodowego oraz osobistego; Uznawanie kwalifikacji z wykorzystaniem krajowych standardów kwalifikacji zawodowych; Standaryzacja kwalifikacji zawodowych ratownika medycznego na tle wymagań rynku pracy; Wykorzystanie multimediów w procesie kształcenia i doskonalenia; Rola i zadania nauczycielskiego zespołu postępu pedagogicznego w edukacji permanentnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Szkolenia)
ISBN: 83-7484-033-1
1. Wprowadzenie do szkolenia, 2. Kim jest trener?, 3. Prezentacja, 4. Rozpoczęcie prezentacji lub sesji, czyli co zrobić, żeby się uczyli (1)?, 5. W trakcie prezentacji lub sesji, czyli co zrobić, żeby się uczyli ? (2), 6. Indywidualne umiejętności prezentacji, czyli co zrobić, żeby się uczyli (3)?, 7. Korzystanie z pomocy szkoleniowych, 8. Inne pomoce szkoleniowe, 9. Szkolenie nie polega na samym mówieniu, 10. Inne rodzaje działań szkoleniowych, 11. Ludzie, których szkolisz, 12. Radzenie sobie z trudnymi osobami, 13. Potwierdzenie i ocena efektywności szkolenia, 14. Z myślą o przyszłości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Inwestowanie w kapitał ludzki w Polsce / Adam Oleksiuk. - Szczecin : ECONOMICUS, 2009. - 172 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60606-33-9
1. Człowiek kapitałem kraju, regionu i organizacji: Kapitał ludzki - jego znaczenie oraz wzrost gospodarczy; Kapitał ludzki w polityce podnoszenia konkurencyjności regionu; Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji; Wybrane aspekty zarządzania kapitałem ludzkim. 2. Kariera zawodowa pracownika: Pojęcie kariery zawodowej; Modele kariery zawodowej; Planowanie kariery zawodowej; Pozyskiwanie zasobów ludzkich do organizacji; Etapy kariery zawodowej; Model kariery zawodowej na przykładzie polskiej administracji publicznej. 3. Współczesne systemy wynagradzania pracowników a rozwój kapitału ludzkiego: Pojęcie i funkcja systemu wynagrodzeń; Formy systemu wynagrodzeń; Premie i nagrody jako ruchome składniki wynagrodzenia; Gainsharing, bony, "bonusy" jako sposoby na wynagrodzenie pracownika; zmiany w sferze wynagrodzeń w Polsce. 4. Szkolenia pracowników jako inwestycja w kapitał ludzki: Cele i formy kształcenia; Formy i metody szkolenia pracowników; Etapy rozwoju i szkolenia pracowników; Przyczyny wzrostu potrzeb szkoleń; Analiza rynku szkoleń w Polsce. 5. Inwestowanie w kapitał ludzki w ramach pomocy z Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Inwestowanie w personel / Zbigniew Ściborek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. - 213 s. : tab., rys. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7441-398-5
Wprowadzenie; 1. Pewne uwarunkowania funkcjonowania współczesnych strategii; 2. Ludzie we współczesnej organizacji; 3. Kształtowanie karier zawodowych; 4. O czym należy wiedzieć, aby odnieść sukces szkoleniowy; 5. Cykl szkoleniowy; Zakończenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-926034-5-0
Cz. I Relacje z projektu: 1. Projekt Inwestycja w Kadry, 2. Seminaria dla doradców ds. szkoleń. relacja prowadzącego. Cz. II Sektor MSP: 1. Perspektywy rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce, 2. Możliwości rozwoju zawodowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Cz. III Artykuły problemowe: 1. Idea Lifelong Learning, 2. Sprzedaż i marketing usług szkoleniowych, 3. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, 4. Dobre szkolenie - efektowne i efektywne, 5. E-learning i nowe media szkoleniowe, 6. Neurolingwistyka dla każdego. Co każdy trener powinien wiedzieć o funkcjach mózgu i procesach pamięciowych, 7. Certyfikat w dziedzinie zarządzania i rozwoju zasobami ludzkimi. Model dla sektora małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce. Cz. IV Skrzynka narzędziowa: 1. Rekrutacja i selekcja personelu - podręcznik dla trenera, 2. Oceny okresowe pracowników - podręcznik trenera
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
Kariera i rozwój zawodowy / Marek Suchar. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK, 2003. - 143,[3] s. : tab., rys. ; 24 cm.
(Biblioteka Zarządzania Personelem / red. Marek Suchar)
ISBN: 83-71877-93-5
Cz. I Rozwój zawodowy: Życie i praca; Etapy życia zawodowego; Potencjał zawodowy; Praca w hierarchii wartości życiowych; Potrzeby związane z pracą; Modele kariery zawodowej. Cz. II Zarządzanie karierą: Kierowanie karierą pracowników; Diagnozowanie potencjału zawodowego; Ścieżki karier; Tworzenie kadry rezerwowej; Plany sukcesji; Coaching; Mentoring; Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników; Analiza potrzeb rozwojowych i szkoleniowych; Strategie robienia kariery; Metody diagnozy potencjału rozwojowego pracowników; Kwestionariusz wymiarów kariery; Kwestionariusz oceny kompetencji fachowych w zakresie zarządzania personelem; Kwestionariusz rozmowy oceniającej w ramach audytu menedżerskiego w międzynarodowej firmie logistycznej; Kwestionariusz stylu pełnienie funkcji menedżerskich; Kwestionariusz oceny potencjału menedżerskiego. Aneks: Warsztat "Zaplanuj swoją karierę".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89886-15-4
1. Instytucjonalizacja edukacji 2. Podstawy dydaktyki menadżerskiej 3. Metody kształcenia menedżerów 4. Podnoszenie efektywności edukacji menedżerskiej 5. Rola nauczyciela akademickiego 6. Praca dydaktyczno- wychowawcza 7. Pomoce dydaktyczne wspomagające efektywność nauczyciela 8. Łączenie procesu dydaktycznego z procesem wychowawczym 9. Funkcje dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela w kształceniu menedżerów 10. Narzędzia wirtualne - infostrady
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87925-93-2
1. Dylematy kształcenia zawodowego: Uwarunkowania globalne; Uwarunkowania lokalne; 2. Rodzime wyzwania rozwoju kształcenia ustawicznego: Rola i znaczenia kształcenia ustawicznego; Dostępność do kształcenia ustawicznego; Jakość kształcenia ustawicznego; Współdziałanie i partnerstwo; Inwestycje w zasoby ludzkie; Informacje (bez danych)- poradnictwo i doradztwo; 3. Priorytety w kształceniu zawodowym; 4. Globalne i lokalne cele kształcenia zawodowego; 5. Procedury projektowania kierunków kształcenia ponadgimnazjalnego; 6. Społeczności lokalne w zarządzaniu oświatą; 7. Standaryzacja procesu kształcenia zawodowego; 8. Standardy kwalifikacji zawodowych; 9. Ramy kwalifikacji zawodowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Szkolenia)
ISBN: 83-88597-72-8
Myślenie strategiczne, Determinanty strategii rozwoju zasobów ludzkich, Strategie profesjonalnego zarządzania rozwojem zasobów ludzkich, Tworzenie podstaw polityki organizacji w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich, Hierarchizacja potrzeb i pozyskiwanie zasobów, Marketing i polityka, Dokumenty Rady Hrabstwa Hertfordshire.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Metody aktywizujące w szkoleniach / Mel Silberman. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 351 s. : tab. ; 24 cm.
(Szkolenia)
ISBN: 83-89355-38-8
Cz.I Wprowadzenie. Cz.II Opracowanie programu aktywnego szkolenia : 1.Ustalenie potrzeb szkoleniowych i określenie profilu uczestników, 2.Wyznaczenie celów nauczania i zadań szkoleniowych, 3.Projektowanie ćwiczeń wprowadzających, 4.Przygotowanie skutecznego wykładu, 5.Wykorzystanie metod zastępujących wykład, 6.Uczenie się przez działanie, 7.Projektowanie ćwiczeń, 8.Ustalanie kolejności ćwiczeń, 9.Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy, 10.Planowanie programu aktywnego szkolenia. Cz.III Realizacja programu aktywnego szkolenia : 1.Rozpoczęcie programu aktywnego szkolenia, 12.Kierowanie grupą szkoleniową, 13.Wygłaszanie wykładów i prowadzenie dyskusji, 14.Prowadzenie ćwiczeń w grupach i wspomaganie zespołowego uczenia się, 15.Zakończenie i ocena programu aktywnego szkolenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7193-347-9
1. Proces zmian w edukacji: Wstęp, Rola edukacji w gospodarce rynkowej; Nowe tendencje polityki oświatowej w Deklaracji Bolońskiej; Europejski wymiar edukacji; 2. Nauczyciel w procesie kształcenia: Wstęp; Teoria rozwoju zawodowego nauczyciela ze względu na jego cechy zawodowe; Nauczyciel w dążeniu do właściwej jakości kształcenia studenta; Nauczyciel- jednostka trwale dążąca do rozwoju intelektualnego; 3. Proces kształcenia kandydatów do zawodu nauczyciela: Wstęp; Rola metodyki nauczania w kształceniu nauczycieli zawodu; Przykładowa budowa konspektu lekcji; Specyfika pracy studenta podczas praktyk miesięcznych w szkole średniej; Najczęstsze błędy popełniane przez studentów podczas prowadzenia zajęć; 4. Proces projektowania zajęć dydaktycznych: Wstęp; Cele kształcenia- istota i główne założenia; Metody kształcenia- istota, kwalifikacje; Wybrane przykłady metod kształcenia; Przykładowe projekty zajęć dydaktycznych; 5. Projektowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem doświadczeń własnych: Wstęp; Proces nauczania przedmiotu: ocena jakości świadczonych usług; Przykładowa budowa scenariusza lekcji; Przygotowanie merytoryczne do przedmiotu; 6. Ewaluacja procesu kształcenia jako badanie krytyczne jego celów, programu, metod i efektów: Wstęp; Badania ankietowe jako technika badań sondażowych; Uzyskane wyniki ich interpretacja; 7. Wybrane problemy związane z pracą wychowawczą nauczyciela: Wstęp; Stres w nauczaniu; Metody utrzymania dyscypliny podczas zajęć dydaktycznych; Jak przeciwdziałać lobbingowi w szkole?; Jakość kształcenia w szkole średniej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2634-1
Cz. I Kształcenie nauczyciela kompetentnego, Cz. II Nauczyciel kompetentny w działaniu, Cz. III Nauczyciel wobec zagrożeń i wyzwań współczesnego świata.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Szkolenia)
ISBN: 978-83-264-0418-4
1. Podstawowe założenie; 2. Kontekst: Nowa gospodarka; Ludzie i organizacja; Rozszerzanie nowego wpływu; 3. Obecne praktyki: Metody zorientowane na ucznia; Kluczowe procesy; Kurs szkoleniowy w kontekście; Wsparcie i wyzwania; Konsekwencje rozwoju techniki; Tworzenie wartości; 4. Szersza perspektywa: Wyzwanie naszych czasów: podsumowanie; Kultura i uczenie się; Wymiar międzynarodowy; Czy Chiny są inne?; Podsumowanie, czyli co to wszystko oznacza
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-765-5
I. Człowiek w nowoczesnej organizacji, II. Strategia organizacji podstawą opracowania modelu kierowania operacyjnego, III. Kierowanie pracownikami na poziomie operacyjnym, IV. Kierownik podstawowego szczebla zarządzania. Próba zarysowania modelu, V. Pracownicy - wykonawcy bieżących zadań, VI. Pracownik podmiotem w organizacji, VII. Planowanie na poziomie operacyjnym, VIII. Kierownik operacyjny liderem zespołu pracowniczego, IX. Kierowanie pojedynczymi pracownikami, X. Kierowanie zespołem, XI. Ocena pracy pracowników wykonawczych, XII. Szkolenie pracowników na poziomie operacyjnym, XIII. Motywowanie pracowników na poziomie operacyjnym, XIV. Konflikty w zespole pracowniczym, sposoby ich rozwiązania, XV. Mobbing zjawiskiem patologicznym w zespole pracowniczym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Szkolenia)
ISBN: 83-88597-81-7
R.1 Ośrodki rozwoju i oceny - wprowadzenie; R.2 Zalety ośrodków rozwoju i oceny; R.3 Strategiczne podstawy funkcjonowania ośrodków rozwoju i oceny; R.4 Ośrodki selekcji; R.5 Ośrodki rozwoju; R.6 Podjęcie decyzji o zorganizowaniu ośrodka; R.7 Zarządzanie ośrodkiem jako projektem; R.8 Analiza kompetencji; R.9 Ćwiczenia wykorzystywane podczas zajęć ośrodka; R.10 Działania dodatkowe realizowane podczas zajęć ośrodka; R.11 Przy gotowania do przeprowadzenia zajęć ośrodka; R.12 Ludzie potrzebni do przeprowadzenia zajęć ośrodka i nie zbędne zasoby; R.13 Przeprowadzanie zajęć ośrodka; R.14 Szkolenie oceniających i obserwatorów; R.15 Działania podejmowane po zakończeniu zajęć ośrodka; R.16 Ocena trafności ośrodka; R.17 Problemy związane z ośrodkami oceny i rozwoju. Załączniki: Wytyczne i kwestie etyczne dot. ośrodków oceny; Adresy internetowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88278-44-4
1. Akcenty jubileuszowe: 90 lat życia i 66 lat pracy naukowo-badawczej Profesora Tadeusza W. Nowackiego; Humanista i idee humanizmu spełnione w pedagogice pracy; O pracach naukowych Tadeusza Nowackiego; 2. 30 lat pedagogiki pracy- dawniej- dziś- jutro; O potrzebie badań obszarów pedagogiki pracy; Pedagog pracy w procesie humanizacji; Elementy strategii rozwoju edukacji ustawicznej; Analiza współpracy międzynarodowej w zakresie pedagogiki pracy; Pedagogika pracy- 30 lat później; Podstawowe pojęcia pedagogiki pracy; Andragogika pracy w ujęciu Tadeusza W. Nowackiego; Wspólna problematyka socjologii pracy i pedagogiki pracy w kontekście uprzemysłowienia; Tendencje i kierunki rozwoju edukacji w Europie a reforma systemu edukacji w Polsce; Wybrane aspekty badań w dziedzinie pedagogiki pracy; 3. Kształcenie przedzawodowe i pro zawodowe- instrumenty, uwarunkowania i możliwości rozwoju: Jakość radzenia komuś a jakość radzenia sobie w codziennym życiu; Poradnictwo zawodowe w kształtowaniu kariery zawodowej; Wychowanie przez pracę- czy wciąż aktualne?; Nauczyciele techniki w edukacji przedzawodowej. Szanse zatrudnienia; Prozawodowe marzenia dzieci 6-letnich; Założenia, formy organizacyjne i rzeczywistość kształcenia zawodowego; Doświadczenia projektu Leonardo da Vinci- ewaluacja kształcenia pro zawodowego w liceum profilowanym o profilu mechatronicznym; Wychowanie do bezpieczeństwa w świetle wyników badań; 4. Edukacja zawodowa i edukacja ustawiczna dorosłych wobec europejskiego rynku pracy: Gospodarka oparta na wiedzy wyzwaniem dla edukacji zawodowej i ustawicznej dorosłych; Edukacja zawodowa z perspektywy rynku pracy; Globalizacja, rynek, edukacja; Nowa Klasyfikacja Zawodów i Specjalności w świetle standardów europejskich; Programy Unii Europejskiej w dziedzinie kształcenia zawodowego; Idea i rzeczywistość dualnego systemu kształcenia zawodowego; Współczesne polskie doświadczenia w zakresie dokształcania i doskonalenia kadr; Zadania edukacji ustawicznej w dokumentach strategicznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu; Edukacja ustawiczna procesem kształtowania gotowości pro zawodowej; Przezwyciężanie zjawiska bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych; Refleksje o edukacji menedżerskiej w kontekście integracji z Unią Europejską; Problemy przygotowania zawodowego na studiach inżynierskich w kontekście integracji europejskiej; Jakość w doskonaleniu zawodowym w wersji Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again