Form of Work
Książki
(2)
Status
only on-site
(2)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(2)
Author
Gerlach Ryszard
(1)
Kulpa-Puczyńska Aleksandra
(1)
Marynowicz-Hetka Ewa
(1)
Tomaszewska-Lipiec Renata
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Młodzież
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Rynek pracy
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Wartość
(1)
Wychowanie
(1)
Zawód
(1)
2 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14847-8
Cz. I Debata o dyscyplinie, jej zmienności i paradygmacie (tach): 1. Kształtowanie się dyscypliny - główne nurty polskiej pedagogiki społecznej w ujęciu historycznym, 2. Pedagogika społeczna, jej wyzwania na początku XXI w., 3. Pedagogika społeczna w społeczeństwie postmonocentrycznym - problemy i perspektywy rozwoju, 4. Pedagogika społeczna wobec kryzysu świata wartości, więzi i instytucji, 5. Pedagogika społeczna- pytania o tożsamość i przyszłość, 6 Przyszłość pedagogiki społecznej - o nowy paradygmat. Cz. II Debata o związkach pedagogiki społecznej z innymi (sub)dyscyplinami nauk o wychowaniu, o kulturze i społeczeństwie: 7. Pedagogika społeczna w kontekście sporów o przedmiot i strukturę pedagogiki oraz jej związki z innymi dyscyplinami, 8. Pytanie o pogranicze pedagogiki społecznej, 9. Pedagogika społeczna a inne obszary wiedzy naukowej, 10. Funkcje związków i ruchów młodzieży z perspektywy współczesnej teorii wychowania, 11. Od próżniaczenia do zniewolenia - w poszukiwaniu dyskursów czasu wolnego, 12. Wychowanie uwrażliwiające na inność w warunkach wielokulturowości, 13. Praca socjalno-opiekuńcza i pedagogika społeczna, 14. Ja zapewniać byt wartościom - wspólne pytanie polityków społecznych i pedagogów społecznych, 15. Uniwersalne przesłanki andragogiczne refleksji Heleny Radlińskiej. Cz. III Debata o odmianach społeczno - pedagogicznego punktu widzenia w innych krajach. 16. Edukacja do obywatelskości. Od pedagogiki socjalnej do pedagogiki społecznej, 17. Polityka społeczna a pedagogika społeczna/praca socjalna z perspektywy historyczno-socjalnej, 18. Równość płci i praca przedstawicieli zawodów pomocowych, 19. Przemiany myśli społeczno - pedagogicznej w Niemczech, 20.Koncepcja edukacji społecznej we francuskiej myśli społecznej XIX w. i idee kształtowania się pedagogiki społecznej Heleny Radlińskiej - analiza porównawcza, 21. Pedagogika społeczna w Republice Słowackiej i Republice Czeskiej na progu nowego tysiąclecia, 22. Pedagogika społeczna na Bałkanach. Cz. IV Debata na temat pól działania pedagoga społecznego, 23. Modernizacja środowisk lokalnych w świetle zmiany społecznej,24. Edukacja jako pomoc w rozwoju w ujęciu andragogiki i gerontologii, 25. Pomoc przez porady. Statyczna versus procesuralna struktura poradnictwa w przestrzeni życia społecznego, 25. Wychowawcze i edukacyjne funkcje regionalizmu, 27. Pedagogika społeczna i raca socjalna w procesie społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności, 8. Pedagogika społeczna i rodzina - obszary badań, 29. Mass media i multimedia - dominująca przestrzeń życia dziecka, 30. Styl życia a zagrożenie zdrowia jednostki i społeczeństwa w rozwijającej się cywilizacji, 31. Uwagi na zakończenie - w kierunku transwersalności pedagogiki społecznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7096-656-0
Cz I. Kształcenie i wychowanie przedzawodowe; 1. Fraktalność wyboru zawodu i pracy w całożyciowym rozwoju człowieka; 2. Aspiracje zawodowe współczesnej młodzieży. Perspektywa badawcza; 3. Wpływ szkoły na orientację zawodową młodzieży gimnazjalnej; 4. Kategoria "praca" w orientacji i poradnictwie zawodowym i pośrednictwie pracy; 5. Kategoria "praca" a rola poradnictwa zawodowego w opinii młodzieży; 6. Współczesne poradnictwo zawodowe- poradnictwo karier. Potrzeby a rzeczywistość; 7. Praca w treściach kształcenia pro zawodowego w liceum profilowanym; 8. Praca w systemie wartości młodzieży gimnazjalnej klas III; 9. Wychowanie prospołeczne w strukturach warsztatu terapii zajęciowej; 10. Wychowanie przez pracę dla wartości trans historycznych; 11. Kwalifikacje osobowościowe nauczyciela kształcenia zawodowego; 12. Zadania i model nauczyciela techniki w szkole XXI wieku; 13. Związek korelacyjny pomiędzy kompetencjami informacyjnymi a działaniami nauczycieli na rzecz projektowania i wykorzystywania materiałów dydaktycznych w świetle badań własnych; 14. Przywództwo nauczyciela w pracy zawodowej; Cz. II. Edukacja zawodowa wobec wyzwań rynku pracy; 1. Społeczne uwarunkowania zainteresowań edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych; 2. Wybrane determinanty rozwoju polskiego szkolnictwa zawodowego wobec wyzwań rynków pracy w Polsce i UE; 3. Polityka zatrudniania zalecana przez UE; 4. Europejski Fundusz Społeczny jako instrument finansowy wspierający rozwój polityki edukacyjnej i rynku pracy w UE; 4. Kierunki przemian w zawodach w XXI wieku; 5. Komu talent, komu? Talenty na rynku pracy- pilnie poszukiwane, niejednoznacznie rozumiane; 6. Przygotowanie osób zdiagnozowanych jako upośledzone umysłowo w stopniu lekkim do wejścia na otwarty rynek pracy; 7. Doskonalenie kompetencji społecznych instrumentem przeciwdziałania mobbingowie; Cz. III. Studia wyższe jako problem badawczy pedagogiki pracy; 1. Komunikowanie się a kultura organizacyjna szkoły wyższej; 2. Postawy rodzicielskie studentów pedagogiki w świetle założeń wychowania przez pracę; 3. Aktywność zawodowa w trakcie studiów wyższych- sposoby łączenia nauki z pracą; 4. Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy w percepcji studentów studiów pedagogicznych; 5. Aspiracje zawodowe i życiowe studentów; 6. Przygotowanie do zatrudnienia w opinii studiującej młodzieży
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again