Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(3)
Author
Gerlach Ryszard
(1)
Kornaszewska-Polak Monika (1972- )
(1)
Kulpa-Puczyńska Aleksandra
(1)
Stopińska-Pająk Agnieszka
(1)
Tomaszewska-Lipiec Renata
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Zawód
(3)
Rynek pracy
(2)
Doradcy zawodowi
(1)
Jakość życia
(1)
Kobieta
(1)
Młodzież
(1)
Nauczyciele
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Rodzina
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
3 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-88278-70-3
Część I: Edukacja dorosłych. 1. Edukacja dorosłych i poradnictwo zawodowe wobec wyzwań rynku pracy. 2. Autorefleksja zawodowa nauczycieli dorosłych a ich funkcjonowanie w roli ucznia i nauczyciela. Część II: Doradca zawodowy. 1. Doradztwo zawodowe jako profesjonalna pomoc psychologiczna. 2. Rola nauczyciela w systemie orientacji zawodowej. 3. Empatia jako podstawowa umiejętność doradcy zawodowego. Część III: Rynek pracy. 1. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w systemie obsługi rynku pracy (na przykładzie doświadczeń gmin w kraju). 2. Kobieta na współczesnym rynku pracy. 3. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7096-656-0
Cz I. Kształcenie i wychowanie przedzawodowe; 1. Fraktalność wyboru zawodu i pracy w całożyciowym rozwoju człowieka; 2. Aspiracje zawodowe współczesnej młodzieży. Perspektywa badawcza; 3. Wpływ szkoły na orientację zawodową młodzieży gimnazjalnej; 4. Kategoria "praca" w orientacji i poradnictwie zawodowym i pośrednictwie pracy; 5. Kategoria "praca" a rola poradnictwa zawodowego w opinii młodzieży; 6. Współczesne poradnictwo zawodowe- poradnictwo karier. Potrzeby a rzeczywistość; 7. Praca w treściach kształcenia pro zawodowego w liceum profilowanym; 8. Praca w systemie wartości młodzieży gimnazjalnej klas III; 9. Wychowanie prospołeczne w strukturach warsztatu terapii zajęciowej; 10. Wychowanie przez pracę dla wartości trans historycznych; 11. Kwalifikacje osobowościowe nauczyciela kształcenia zawodowego; 12. Zadania i model nauczyciela techniki w szkole XXI wieku; 13. Związek korelacyjny pomiędzy kompetencjami informacyjnymi a działaniami nauczycieli na rzecz projektowania i wykorzystywania materiałów dydaktycznych w świetle badań własnych; 14. Przywództwo nauczyciela w pracy zawodowej; Cz. II. Edukacja zawodowa wobec wyzwań rynku pracy; 1. Społeczne uwarunkowania zainteresowań edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych; 2. Wybrane determinanty rozwoju polskiego szkolnictwa zawodowego wobec wyzwań rynków pracy w Polsce i UE; 3. Polityka zatrudniania zalecana przez UE; 4. Europejski Fundusz Społeczny jako instrument finansowy wspierający rozwój polityki edukacyjnej i rynku pracy w UE; 4. Kierunki przemian w zawodach w XXI wieku; 5. Komu talent, komu? Talenty na rynku pracy- pilnie poszukiwane, niejednoznacznie rozumiane; 6. Przygotowanie osób zdiagnozowanych jako upośledzone umysłowo w stopniu lekkim do wejścia na otwarty rynek pracy; 7. Doskonalenie kompetencji społecznych instrumentem przeciwdziałania mobbingowie; Cz. III. Studia wyższe jako problem badawczy pedagogiki pracy; 1. Komunikowanie się a kultura organizacyjna szkoły wyższej; 2. Postawy rodzicielskie studentów pedagogiki w świetle założeń wychowania przez pracę; 3. Aktywność zawodowa w trakcie studiów wyższych- sposoby łączenia nauki z pracą; 4. Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy w percepcji studentów studiów pedagogicznych; 5. Aspiracje zawodowe i życiowe studentów; 6. Przygotowanie do zatrudnienia w opinii studiującej młodzieży
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-29-1
1. Uwarunkowania dobrego życia we współczesnej rodzinie: Jakość życia w kontekście niskiej dzietności; Wzór osobowy ojca w kształtowaniu tożsamości córki w okresie późnego dzieciństwa; Nadzieja i samoocena jako predyktatory radzenia sobie ze stresem u młodzieży szkół średnich; Poczucie jakości życia u młodzieży doświadczającej przemocy w rodzinie; Zagrożenia dobrostanu rodziny- rodzaje, formy i uwarunkowania przemocy domowej stosowanej przez kobiety- sprawczynie; (Nie)wystarczająco dobra matka. Analiza sytuacji pracujących kobiet będących matkami; Różnice w zakresie satysfakcji z życia kobiet będących matkami po leczeniu niepłodność a matkami adopcyjnymi; Styl radzenia sobie ze stresem z poziom satysfakcji małżeńskiej; 2. Dobrostan w zaburzeniach zdrowia psychicznego i fizycznego oraz możliwość terapii: O wstydliwych chorobach oraz reakcjach emocjonalnych wobec osób zarażających; Analiza związków między systemem przywiązania i rodzicielską zdolnością do mentalizacji a funkcjonowaniem psychospołecznym dziecka. Włączenie rodzica w proces terapii dziecka; Przywiązanie a zaburzenia w kształtowaniu się struktury osobowości u młodzieży- przyczyna i rozwiązanie; Relacja między pacjentem i psychoterapeutą a skuteczność psychoterapii. Wyniki badań kat amnestycznych; Internacja sądowo-psychiatryczna. Możliwość, nadzieja, perspektywy. Studium przypadku pacjenta z rozpoznaniem schizofrenii; 3. Opytmalne funkcjonowanie zawodowe- możliwości i ograniczenia: Twórcza przedsiębiorczość a poziom aspiracji w środowisku zawodowym; Satysfakcja z pracy jako pozytywne konsekwencja dobrego dopasowania do elastycznej formy zatrudnienia; Dobrostan psychiczny i poziom empatii u pielęgniarek i lekarzy; Bilans psychologiczny w pracy nauczyciela przedszkola; Czy pojęcie normy w psychologii stosowanej ma sens?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again