Form of Work
Książki
(8)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(9)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(9)
Author
Major Tomasz
(2)
Pawłowska Beata
(2)
Baran Beata
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Chomiczewska Anna
(1)
Ciara Magda
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Duszczyk Maciej
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Jacyszyn Jerzy
(1)
Kaczmarczyk Paweł
(1)
Kalisz Anna
(1)
Klimek Krzysztof
(1)
Korczyńska Joanna
(1)
Korkus Andrzej
(1)
Kozłowska Małgorzata
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Krześ Sławomir
(1)
Król Karol
(1)
Kumidor Irena
(1)
Lenart Bożena
(1)
Lityński Adam
(1)
Majewski Kamil
(1)
Marszałkowska-Krześ Elwira
(1)
Mirtchanov Monika
(1)
Modzelewska-Koncewicz Elżbieta
(1)
Mokrysz-Olszyńska Anna
(1)
Moras Małgorzata
(1)
Moras-Olaś Kinga
(1)
Olma Małgorzata
(1)
Pisarczyk Joanna
(1)
Pogłódek Andrzej
(1)
Przeklasa Dorota
(1)
Pysiak Anna
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sobol-Kołodziejczyk Piotr
(1)
Storczyński Jarosław
(1)
Stych Marek
(1)
Suska Magdalena
(1)
Szady-Ślaska Aldona
(1)
Szynal Grzegorz
(1)
Wafflard Zbigniew
(1)
Wujczyk Marcin
(1)
Zieliński Marek
(1)
Łukowski Wojciech
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Zatrudnienie cudzoziemców
(7)
Zatrudnienie za granicą
(4)
Cudzoziemcy
(3)
Prawa dziecka
(2)
Prawo do nauki
(2)
Prawo pracy
(2)
Rynek pracy
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Świadczenia społeczne
(2)
Abolicja podatkowa
(1)
Daniny publiczne
(1)
Demografia
(1)
Dietetyczne środki spożywcze
(1)
Emigracja
(1)
Emigracja sezonowa
(1)
Europejska Karta Społeczna
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Koncesja
(1)
Kozioł ofiarny (socjol.)
(1)
Mandat radnego
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Nieruchomości
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Ojcostwo
(1)
Parlament
(1)
Podatek
(1)
Podwójne opodatkowanie
(1)
Porty
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo do mieszkania
(1)
Prawo do ochrony zdrowia
(1)
Prawo do pracy
(1)
Prawo do sądu
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Płynność kadr
(1)
Referendum lokalne
(1)
Rewolucja 1917 r. październikowa i wojna domowa
(1)
Ruchliwość społeczna
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Samorządowe kolegia odwoławcze
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Sądownictwo pracy
(1)
Służba więzienna
(1)
Umowa o pracę na czas określony
(1)
Wojsko
(1)
Wolność obywatelska
(1)
Wójt
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zawód
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Cypr
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-139-0
R.1 Pojęcie osoby zagranicznej i przedsiębiorcy zagranicznego; R.2 Warunki podejmowania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne; R.3 Podmiotowość praw na osoby zagranicznej; R.4 Oddział; R.5 Przedsiębiorstwo; R.6 Przepisy intertemporalne; R.7 Inne obowiązki oddziału i przedstawicielstwa; R.8 Porównanie oddziału i przedstawicielstwa; R.9 Nabywanie nieruchomości; R.10 Zatrudnianie cudzoziemców; R.11 Umowy o ochronie inwestycji zagranicznych; R.12 Aspekty podatkowe; R.13 Układ Europejski między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi; R.14 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania; R.15 Likwidacja i upadłość; R.16 Spółki handlowe z udziałem osób zagranicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Materiały ; 56)
1. Wprowadzenie; 2. Prawo do sądu i właściwej procedury sądowej; 3. Wolność osobista; 4. Bezpieczeństwo obywateli; 5. Ochrona praw ofiar przestępstw; 6. Konstytucyjne prawa i wolności obywateli; 7. Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego; 8. Rozbieżność w stosowaniu prawa; 9. Przestrzeganie praw obywateli przez administrację lokalna; 10. Prawo do pracy i do wykonywania zawodu; 11. Praca polaków za granicą; 12. Prawo do zabezpieczenia społecznego; 13. Ochrona zdrowia; 14. Ochrona środowiska; 15. Ochrona praw rodziny, dziecka i osób niepełnosprawnych; 16. Prawo do nauki; 17. Przestrzeganie praw obywateli w sprawach mieszkaniowych; 18. Gospodarka nieruchomościami i ochrona własności. Prawo budowlane; 19. Ochrona konsumentów; 20. Problematyka danin publicznych; 21. Działalność gospodarcza; 22. Ruch drogowy; 23. Wykonywanie kar i środków karnych; 24. Ochrona praw żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych; 25. Ochrona praw cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych; 26. Współdziałanie RPO z organizacjami obywatelskimi. Zespoły eksperckie; 27. Działalność pełnomocników terenowych RPO.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7373-105-3
1.Migracje sezonowe. Zarys problemów badawczych, 2.Przepływ siły roboczej w świetle niemiecko-polskiej umowy dwustronnej o pracownikach sezonowych, 3.Popytowe uwarunkowania migracji zarobkowych - przypadek migracji sezonowych, 4."Dla nich nie ma alternatywy" Polsce pracownicy sezonowi w opinii niemieckich pracodawców, 5.Dzień codzienny polskiego pracownika sezonowego, 6.Aktywność eknomiczna migrantów sezonowych na polskim rynku pracy, 7.Mobilność zawodowa i terytorialna pracowników sezonowych, 8.Kobiety i mężczyźni w migracjach sezonowych, 9.Znaczenie migracji sezonowych dla migrantów, ich rodzin i społeczności wysyłających, 10.Społeczny sens migracji sezonowych, 11.Legalne migracje sezonowe z Polski do Niemiec i Francji. Analiza porównawcza, 12.Migracja sezonowa jako strategia działania w kontekście sytuacji na polskim i hiszpańskim rynku pracy, 13.Migracje do Belgii: o mozliwościach i barierach wychodzenia z nielegalności, 14.CZłonkowstwo Polski w Unii Europejskiej oraz szanse na uzyskanie pracy za granicą w opinii polskiego społeczeństwa i polskich pracowników sezonowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-255-4454-6
1. Zatrudnianie cudzoziemców będących obywatelami UE; 2. Zatrudnianie cudzoziemców niebędących obywatelami UE; 3. Uzyskiwanie zezwolenia na pracę; 4. Zatrudnianie cudzoziemców w oparciu o oświadczenia o zamiarze wykonywania pracy; 5. Zatrudnianie cudzoziemców zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę lub objetych procedurą uproszczona; 6. Zasady udzielania wiz w celu wykonywania pracy na terytorium polski; 7. Zasady sporządzania deklaracji rozliczeniowych ZUS za cudzoziemców zatrudnionych w Polsce; 8. Zasady sporządzania deklaracji podatkowych za cudzoziemców zatrudnionych w Polsce; 9. Konsekwencje naruszenia przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców; 10. Przepisy regulujące zatrudnianie cudzoziemców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVI. Zeszyt 2.)
Zawiera: Dwuizbowy parlament Republiki Tadżykistaniu; Sądownictwo Republiki Cypryjskiej - wybrane zagadnienia; „(…) pater vero is est quem nuptiae demonstrant?” - czyli o prawie dziecka do ustalenia pochodzenia ze strony ojca w kontekście wolności prokreacyjnej; Ukraina - od Rządu Tymczasowego do zamachu bolszewickiego. W setną rocznicę rewolucji 1917 roku; Kozioł ofiarny - kozioł wypędzony; Polskie sądownictwo pracy w okresie międzywojennym; Udział obywateli w tworzeniu w wybranych gminach województwa śląskiego; Referendum w sprawie odwołania wójta - obligatoryjne czy fakultatywne?; Kontrowersje dotyczące chwili wygaśnięcia mandatu wójta odwołanego w drodze referendum - głos w dyskusji; Analiza działalności samorządowych kolegiów odwoławczych w Małopolsce w latach 2010-2015; Wybrane aspekty regulacji prawnej i funkcjonowania portu morskiego we Władysławowie; Stosowanie wykładni funkcjonalnej w interpretacji przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; Reklama suplementów diety jako wyzwanie dla ustawodawcy i regulatora; Ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych; Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w orzecznictwie sądów administracyjnych - wybrane zagadnienia; Społeczna odpowiedzialność biznesu - studium porównawcze reżimów prawnych; Horyzontalna klauzula społeczna w świetle nowych regulacji prawnych w zamówieniach publicznych; Disciplinary proceedings of the prion service officers in the light of human rights’ standards (Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy służby więziennej w świetle międzynarodowych standardów praw człowieka); Guilt of the employee and the liability for the damage inflicted on a third party - some remarks with regard to the polish labour code regulations (Wina pracownika a szkoda wyrządzona osobie trzeciej - kilka uwag odnośnie do regulacji polskiego Kodeksu pracy); Przesłanki nabycia statusu osoby bezrobotnej przez cudzoziemca w świetle ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Kilka refleksji na temat znowelizowanego art. 251 k.p.; Karta Praw Społecznych Rady Europy jako szansa ustanowienia jednolitej koncepcji obywatelstwa Unii Europejskiej; |Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2010 r., sygn. Akt: II OSK 1417/09; Postanowienia Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej № 21-P z dnia 14 lipca 2015 roku (Dotyczy prawa Sądu Konstytucyjnego do kontroli wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka); Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami”; Sprawozdanie z XXII Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa; Tadeusz Maciejewski, The Histroy of Polish Legal System from the 10th to the 20th century (recenzja); O rozmytych relacjach pomiędzy psychologią sądową, psychiatrią sądową a prawem karnym: na przykładzie pracy Anny Golonki „Niepoczytalność i poczytalność ograniczona; Z działalności Instytutu administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo dla Firm)
ISBN: 978-83-255-1621-5
1. Prawo socjalne międzynarodowe- zagadnienia teoretyczne 2. Zasady opłacania i rozliczania składek na ubezpieczenia za obywateli polskich zatrudnionych za granicą i cudzoziemców zatrudnionych w Polsce; 3. Określenie właściwego ustawodawstwa w prawie wspólnotowym; 4. Komentarz do przepisów Tytułu II rozporządzenia nr 883/2004.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo dla Firm)
ISBN: 83-7387-241-8
R.1 Prawo socjalne międzynarodowe - zagadnienia teoretyczne; R.2 Przepisy kolizyjne w prawie wewnętrznym; R.3 Określenie właściwego ustawodawstwa w prawie wspólnotowym; R.4 Komentarz do przepisów Tytułu II Rozporządzenia 1408/71; R.5 Przepisy kolizyjne zawarte w umowach bilateralnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89817-50-0
1.Ocena przepisów regulujących zatrudnianie cudzoziemców w Polsce (indywidualne zezwolenia na pracę), 2.Poziom i struktura zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, 3.Zmiany demograficzne do roku 2030, 4.Prognozy zmian na polskim rynku pracy w zakresie stopy bezrobocia i stopy zatrudnienia, 5.Imigracja zawodów-skala luk na polskim rynku pracy, 6.Prognozy dotyczące popytu i podaży na polskim rynku pracy w perspektywie roku 2010, 7.Czynniki wypychające i przyciągające (push & pull factors) oraz ich wpływ na polski rynek pracy, 8.Przepisy i programy realizowane przez inne państwa europejskie, 9.Bilateralne uzgodnienia zatrudnieniowe - wnioski dla polskiej polityki migracyjnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podatkowe Komentarze Tematyczne)
ISBN: 83-7483-169-3
1. Wprowadzenie - System prawny w Unii Europejskiej. 2. Wykonywanie pracy - formy zatrudnienia. 3. Oddelegowanie pracowników. 4. Swobodny przepływ pracowników w Unii Europejskiej. 5. Ustawodawstwo unijne w zakresie ubezpieczeń społecznych. 6. Polski system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. 7. Opłacanie i rozliczanie składek. 8. Aspekty podatkowe podlegania ubezpieczeniom społecznym. 9. Rezydencja podatkowa w polskich przepisach. 10 Polskie przepisy podatkowe a postanowienia umów międzynarodowych w zakresie rezydencji podatkowej. 11. Wykonywanie pracy - międzynarodowe aspekty w zakresie opodatkowania. 12. Metody unikania podwójnego opodatkowania. 13. Polacy za granicą - opodatkowanie w świetle polskich przepisów. 14. Zasady ustalania dochodu. 15. Zasady opodatkowania i rozliczeń dochodów w zakresie różnych struktur wynagradzania. 16. Zasady wynagradzania w aspekcie oddelegowań zagranicznych. 17. Koszty podatkowe. 18. Pracodawca jako płatnik. 19. Zasada "samoopodatkowania" przy wybranych kategoriach przychodów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again