Form of Work
Książki
(19)
Status
only on-site
(17)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(17)
Author
Gorynia Marian
(2)
Zalewski Alojzy
(2)
Altkorn Jerzy
(1)
Andruszkiewicz Krzysztof
(1)
Bagińska Izabela
(1)
Banaszyk Piotr
(1)
Baran Michał
(1)
Bielski Ireneusz
(1)
Cichy Diana
(1)
Cyfert Szymon
(1)
Dobska Monika
(1)
Dudzic Ewa
(1)
Dworak Janusz
(1)
Dziurbejko Tomasz
(1)
Falencikowski Tadeusz
(1)
Glikamn Paweł
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Hryszkiewicz Dominik
(1)
Jakóbik Witold
(1)
Januszkiewicz Włodzimierz
(1)
Jarmułowicz Wacław
(1)
Kempa Ewa
(1)
Klimek Jan
(1)
Kotowicz-Jawor Joanna
(1)
Kozieł Krzysztof
(1)
Koźmiński Andrzej K
(1)
Kożuch Barbara
(1)
Krzyżanowski Jakub
(1)
Kwiatkowski Stefan
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Marcinkowska Monika
(1)
Matuszak Marek
(1)
Mączyńska Elżbieta
(1)
Noga Adam
(1)
Okręglicka Małgorzata
(1)
Olejniczak-Szuster Katarzyna
(1)
Olesiński Zbigniew
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Rogoziński Kazimierz
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Sadowski Zdzisław
(1)
Sajkiewicz Alicja
(1)
Skowronek Czesław
(1)
Sroślak Grzegorz
(1)
Stachowska Sylwia
(1)
Staszewska Jolanta (1960- )
(1)
Stolarska Elżbieta
(1)
Strużycki Marian
(1)
Suchanek Paweł
(1)
Sudoł Stanisław
(1)
Szabłowski Józef
(1)
Wawrzyniak Bogdan
(1)
Weresa Marzenna A
(1)
Wierzbicki Zbigniew R
(1)
Witkowski Janusz
(1)
Wnorowski Henryk
(1)
Wziątek-Kubiak Anna
(1)
Łukasik Katarzyna
(1)
Żabiński Leszek
(1)
Żelazko Beata
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(17)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Przedsiębiorstwo
(11)
Zarządzanie strategiczne
(11)
Samorząd gminny
(4)
Budżety terenowe
(3)
Gospodarka
(3)
Planowanie strategiczne
(3)
Gospodarka komunalna
(2)
Konkurencja
(2)
Marketing strategiczny
(2)
Rachunkowość
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Sektor publiczny
(2)
Wartość ekonomiczna
(2)
Zarządzanie
(2)
Agroturystyka
(1)
Analiza strategiczna
(1)
Benchmarking
(1)
Budżety gminne
(1)
Controlling
(1)
Ekonomia
(1)
Ekorozwój
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Internet
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kadry
(1)
Kanada
(1)
Kapitał
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Logistyka
(1)
Marketing
(1)
Menedżerowie
(1)
Nieruchomości
(1)
Państwo
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Policja
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Polska
(1)
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
(1)
Produkcja
(1)
Produktywność pracy
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Protekcjonizm
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
Przedsięborstwo
(1)
Przemysł
(1)
Pzredsiębiorstwo
(1)
Płaca
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Regionalizacja gospodarcza -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Regionalizm -- zagadnienia -- 20 w.
(1)
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
(1)
Rolnictwo
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Służba zdrowia
(1)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-0
(1)
19 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku ISSN 1899-9867 ; Tom 3/2009)
ISBN: 978-83-61712-12-1
1. Cele współczesnych przedsiębiorstw: Cele i uwarunkowania strategiczne dealerów samochodów osobowych w województwie pomorskim; Paradygmat celu zagregowanego w funkcjonowaniu przedsiębiorstw; Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem przez cele; 2. Uwarunkowania organizacyjne funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw: Aspekty ontologiczne odpowiedzialności kierowniczej; Controlling w odniesieniu do systemu produkcyjnego; Ewolucja modelu biznesu na przykładzie Zoho.com; Restrukturyzacja przedsiębiorstw połowowych; Rola długofalowego planowania w nieprzewidywalnej współczesnej gospodarce; Strategia "Rzeczpospolitej"- w sprzecznościach misji, celów i otoczenia marketingowego; Struktura firm wiedzy; Teorie motywacji i postaw; Wielowariantowe strategie rozwoju- przykład fabryki mebli FORTE SA; Wykorzystanie pozycjonowania w procesie budowy strategii konkurencyjności firm; Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie- alians jako sposób na przetrwanie i rozwój; Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach jako kryterium przetrwania w warunkach globalnych; 3. Uwarunkowania rynkowe funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw: Analiza porównawcza efektywności powszechnych towarzystw emerytalnych na przykładach firm z grup kapitałowych PZU i AIG; Klastry morskie jako czynnik konkurencyjności polskiej gospodarki morskiej; Nowe kanały dystrybucji kart kredytowych jako innowacje marketingowe współczesnych przedsiębiorstw handlowych; Oddziaływanie inwestycji publicznych na inwestycje przedsiębiorstw prywatnych w Polsce w latach 1995-2007; Rynkowe uwarunkowania lokalizacji centrum logistycznego w Gdańsku; Udział instytucji rządowej w działaniach na rzecz rozwoju regionu innowacyjnego na przykładzie Wschodniej Anglii; Zmiany w gospodarce jako przesłanki tworzenia organizacji sieciowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7225-122-3
1. Doskonalenie zarządzania - charakterystyka procesów zmian a świadomość menedżerska, 2. Restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw a zachowania kadry kierowniczej, 3. Uwarunkowani i bariery procesu zarządzania strategicznego w polskich przedsiębiorstwach w kontekście zmian świadomości menedżerskiej, 4. System informacyjny w przedsiębiorstwie, 5. Ewolucja w zarządzaniu marketingowym jako doskonalenia procesów zarządczych, 6.Wykorzystanie kontrolingu w polskich przedsiębiorstwach, 7. Doskonalenie zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwie - próba syntezy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Kształtowanie wartości firmy / Monika Marcinkowska. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2000. - 210,[1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-13192-6
Znaczenie wartości przedsiębiorstwa; Czynniki ujawniane w sprawozdaniach finansowych - jako źródła wartości firmy; Czynniki nie ujawniania sprawozdaniach finansowych - jako źródła wartości firmy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7378-129-3
1. Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, 2. Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, 3. Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego, 4. Gospodarka i polityka mieszkaniowa w gminach, 5. Problemy zarządzania gospodarką komunalną, 6. Usługi społeczne w jednostkach samorządu terytorialnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7378-129-3
1. Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, 2. Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, 3. Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego, 4. Gospodarka i polityka mieszkaniowa w gminach, 5. Problemy zarządzania gospodarką komunalną, 6. Usługi społeczne w jednostkach samorządu terytorialnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/254 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-616-2
1. Organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania zarządzania jednostkami samorządu gminnego, 2. Planowanie rozwoju gminy, 3. Programy pomocowe Unii Europejskiej jako instrumenty realizacji polityki rozwoju, 4. Praktyczne aspekty pozyskiwania funduszy strukturalnych a metody planowania rozwoju gminy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15298-7
Cz.I Rynkowe i środowiskowe uwarunkowania strategicznego zarządzania zakładami opieki zdrowotnej: 1. Zakład opieki zdrowotnej jako samodzielny podmiot na wyłaniającym się rynku usług medycznych, 2. Rynek usług medycznych i jego otoczenie, 3. Wybrane koncepcje i metody zarządzania strategicznego. Cz.II Ekonomiczne i finansowe podstawy zarządzania w sferze opieki zdrowotnej: 4. Ekonomiczne aspekty zarządzania opieką zdrowotną, 5. Zarzadzanie gospodarką finanswą zakłądów opeiki zdrowotnej. Cz.III Istota i kierunki restrukturyzacji zakąłdu opieki zdrowotnej: 6. Teoria i praktyka restrukturyzacji ochrony zdrowia w Polsce, 7. Restrukturyzacja opieki zdrowotnej w wymiarze regionalnym i loklanym. Cz.IV Współczesne koncepcje zintegrowanego zarządzania zakładami opieki zdrowotnej: 8. Wprowadzenie do marketingowego zarządzania organizacją świadczącą usługi medyczne, 9. Marketingowa interpretacja jakości w usługach medycznych, 10. wykorzystanie strategii projakościowej w zarządzaniu zakłądem opieki zdrowotnej, 11. Zarządzanie wiedzą w zakładach opieki zdrowotnej. Cz.V Kluczowa rola personelu w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej: 12. Geneza i teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, 13. Dobór personelu medycznego, 14. Motywowanie personelu i zarządzanie kompetencjami w zakładzie opieki zdrowotnej, 15. Podnoszenie kwalifikacji i samorozwój personleu medycznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 4)
Cz. I Współczesne problemy ekonomii i polityki ekonomicznej: 1.Konkurencje jako podstawa systemu gospodarczego w doktrynie Fridricha Augusta von Hayeka, 2.Wybrane czynniki zmian wydajności pracy w sektorze publicznym i prywatnym, 3.Przedstawicielstwo pracownicze w polskich radach nadzorczych, 4.Zasada zrównoważonego rozwoju jako priorytet polskiej polityki społecznej i gospodarczej oraz jako zasada ogólna systemu prawa, 5.Przyczyny protekcjonizmu rolnego w Polsce w okresie transformacji systemowej. Cz. II Orientacja marketingowa : 1.Orienatacja marketingowa a rozumienie strategii marketingowej, 2.Pozycjonowanie przedsiębiorstwa poprzez kreatywne kształtowanie wizerunku rynkowego, 3.Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorców, 3.Idea tożsamości firmy - koncepcja Corporate Identity, 5.Pozyskiwanie inwestorów zagranicznych jako ważny element strategii rozwoju gospodarczego miasta Glasgow. Cz. III Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw: 1.Różnice w krajowych systemach rachunkowości oraz jej harmonizacja i standaryzacja, 2.Analiza kosztów przedsiębiorstwa w układzie rodzajowym, 3.Ocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw budowlanych określana za pomocą rozmytej metody analizy skupień, 4.Problem implementacji controllingu operatywnego i jego informatyzacja we współczesnym przedsiębiorstwie, 5.Analiza punktów krytycznych jako narzędzie wyboru optymalnej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Cz.IV Problemy politologii: 1.O pojęciu potęgi państw (jednostek politycznych), 2.Grupy narodowe i etniczne a polityka multikulturalizmu w Kanadzie, 3.Altywne wykorzystanie Internetu w polityce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(VII Kongres Ekonomistów Polskich ; Tom IV)
ISBN: 83-11-09358-X
Słowo wstępne; Wstęp; Zarządzanie wiedzą warunkiem konkurencyjności firmy; Przedsiębiorczość a polityka makroekonomiczna; Przedsiębiorczość XXI wieku (Intelektualizacja przedsiębiorczości, intelektualizacja przedsiębiorstw); Szanse rozwojowe przedsiębiorstw; Nadzór korporacyjny w Polsce w kontekście światowych doświadczeń i wyzwań globalizacji; Efektywność polskich przedsiębiorstw i jej pomiar; Konkurencyjność gospodarki polskiej. Stan i perspektywy; Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych; Sposób kształtowania przewag konkurencyjnych; Systemy wynagradzania w motywowaniu menedżerów; Konkurencyjność polskiego sektora usług; Inwestowanie w kapitał ludzki a rozwój gospodarki; Orientacje marketingowe polskich przedsiębiorstw; Pracownicy jako wartość firmy; Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji gospodarczej lat 1990-2000; Nowoczesne metody i techniki zarządzania w praktyce polskich przedsiębiorstw; Czynniki i bariery innowacyjności gospodarki. Wnioski dla Polski; Znaczenie marki produktu w kształtowaniu lojalności nabywców względem firmy; Strategiczne zachowania marketingowe przedsiębiorstw a mikroekonomiczny mechanizm rozwoju; Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw, a ich możliwości rozwojowe; Wybrane elementy konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego; Przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość w polskiej gospodarce; Jaka polityka proeksportowa dla Polski?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-918853-8-0
I. Strategia gminy; 1. Analiza potencjału gminy. II. Gmina agroturystyczna; 1. Charakterystyka gminy, 2. Strategia rozwoju gminy-część zasadnicza. III. Strategia rozwoju gminy; 1. Informacje wstępne, 2. Analiza budżetu gminy, 3. Analiza SWOT stanu istniejące go, 4. Karta działań. IV. Strategia rozwoju - przykładowe miasto; 1. Podstawowe informacje o mieście, 2. Analiza czynników, 3. Strategia rozwoju. V. Formularze
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
Strategiczna odnowa przedsiębiorstwa / Piotr Banaszyk, Szymon Cyfert. - Warszawa : Difin, 2007. - 92, [4] s. : rys., tab., wykr. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7251-736-4
1. Rekonstrukcja istoty strategicznej odnowy przedsiębiorstwa we współczesnych koncepcjach teoretycznych. 2. Zakres i metodyka odnowy strategii biznesowej w przedsiębiorstwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-231-2139-8
1. Przemiany w toczeniu a koncepcja działania przedsiębiorstwa, 2. Podstawowe problemy teoretyczne marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, 3. Stany kryzysowe w polskich przedsiębiorstwach w świetle badania empirycznego, 4. Zarządzanie marketingowe i marketingiem w polskich przedsiebiorstwach w kryzysie w świetle badania empirycznego - analiza porównawcza, 5. Strategia marketingowe przedsiębiorstwa w procesie walki z kryzysem
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-75-7
1. Metodologiczne zagadnienia konkurencyjności, 2. Rola polityki państwa w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw, 3. Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, 4. Kapitał ludzki czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, 5. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw w świetle doświadczeń
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7188-762-0
1. Charakterystyka oraz rodzaje strategii, 2. Wpływ otoczenia na strategię, 3. Formułowanie założeń strategii sfery produkcji, 4. Strategiczna zmiana pozycji konkurencyjnej, 5. Strategie restrukturyzacyjne a sukces przedsiębiorstwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-313-4
1. Istota i znaczenie wynagrodzeń, 2. Miejsce i rola wynagrodzeń w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, 3. Znaczenie wynagrodzeń w realizacji strategicznych celów badanych przedsiębiorstw, 5. Rola instrumentów strategicznego zarządzania poprzez wynagrodzenia w badanych przedsiębiorstwach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-94-9
Zawiera: Wpływ wspólnych wartości na zjawisko izomorfizmu organizacyjnego; Proinnowacyjne kierunki zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Koncepcja budowania marki firmy rodzinnej na przykładzie Ciche International Trade & Investment; Selected clustering problems; Hotel brand image and loyalty of customers; Komunikacja w organizacji jako element wzrostu konkurencyjności; Wybrane aspekty kultury organizacyjnej miarą odpowiedzialnego zarządzania; Rola kapitału ludzkiego w organizacjach pozarządowych na przykładzie Fundacji Mozaika; The importance of theories that have emerged on a practical business basis for science - questions and dilemmas; Budżet samorządowy jako prawno-finansowy instrument polityki na rzecz równości; Obrót nieruchomościami w wybranych miastach w Polsce - makroekonomiczne determinanty wielkości sprzedaży.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-420-6
1.Współczesne koncepcje zarządzania strategicznego; 2. Analiza strategiczna; 3. Planowanie strategiczne; 4. Zarządzanie strategiczne w Policji jako organizacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i porządek publiczny; 5. Planowanie strategiczne w Policji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-532-8
1. Charakterystyka otoczenia biznesu, 2. Metody badania burzliwego otoczenia biznesu, 3. Charakterystyka połączeń sieciowych, 4. Postrzeganie rzeczywistości przez organizację, 5. Umiejętność pozyskiwania przez organizację środków finansowych, 6. Umiejętność organizacji współdziałania w sieci, 7. Generowanie synergii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again