Form of Work
Książki
(23)
Status
only on-site
(20)
available
(15)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(20)
Author
Drobniak Adam
(2)
Kisielnicki Jerzy (1939- )
(2)
Krawiec Frank
(2)
Ackoff Russell L
(1)
Addison Herbert J
(1)
Brandenburg Henryk
(1)
Dylewski Marek
(1)
Dąbrowski Paweł
(1)
Ehrlich Andrzej
(1)
Filipiak Beata
(1)
Flasiński Mariusz
(1)
Foemmel Matthew
(1)
Fowler Martin
(1)
Frame J. Davidson
(1)
Frączkowski Kazimierz
(1)
Gorzałczyńska-Koczkodaj Małgorzata
(1)
Kasiewicz Stanisław
(1)
Kasperek Marek
(1)
Koronkiewicz Paweł
(1)
Król Magdalena B
(1)
Magdison Jason
(1)
Mee Robert
(1)
Pawlak Marek
(1)
Rajca Piotr
(1)
Rice David
(1)
Sierpińska Maria
(1)
Sońta-Drączkowska Ewa
(1)
Stabryła Adam
(1)
Stafford Rendy
(1)
Szczepańska Katarzyna
(1)
Szwabe Michał
(1)
Szyjewski Zdzisław
(1)
Zioło Magdalena
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(18)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Subject
Zarządzanie projektami
(15)
Przedsiębiorstwo
(8)
Zarządzanie
(6)
Systemy informatyczne
(4)
Zarządzanie jakością
(4)
Inwestycje
(3)
Organizacja
(3)
Projektowanie
(3)
Systemy informatyczne zarządzania
(3)
Informatyka
(2)
Innowacje
(2)
Baza danych
(1)
Controlling
(1)
Finanse
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Instytucje użyteczności publicznej
(1)
Inwestycje -- projekty -- podręcznik akademicki
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Logistyka
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Menedżerowie
(1)
Outsourcing
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Projekty
(1)
Przedsiębiorstwo -- prognozy
(1)
Sektor publiczny
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Strony WWW
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Łańcuch dostaw
(1)
23 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7361-715-9
Cz.I Wprowadzenie : 1. Warstwy aplikacji, 2. Porządkowanie logiki dziedziny, 3. Mapowanie do relacyjnych baz danych, 4. Prezentacja w sieci www, 5. Przetwarzanie współbieżne, 6. Stan sesji, 7. Obiekty rozproszone, 8. Podsumowanie. Cz.II Wzorce : 9. Wzorce logiki dziedziny, 10. Wzorce architektury źródła danych, 11. Wzorce zachowań dla mapowania obiektowo-relacyjnego, 12. Wzorce struktury dla mapowania obiektowo-relacyjnego, 13.Wzorce odwzorowań obiektów i relacyjnych metadanych, 14.Wzorce prezentacji internetowych, 15. Wzorce dystrybucji, 16. Wzorce współbieżności autonomicznej, 17. Wzorce stanu sesji, 18. Wzorce podstawowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-140-4
R.1 Istota zarządzania operacyjnego; R.2 Międzynarodowa i krajowa konkurencyjność; R.3 Strategie operacyjne i zasady ich budowy; R.4 Zarządzanie projektami; R.5 Zarządzanie przez jakość; R.6 Projektowanie produktu; R.7 Projektowanie procesu; R.8 Projektowanie lokalizacji; R.9 Zarządzanie zaawansowanymi technologiami; R.10 Zarządzanie łańcuchem dostaw; R.11 Prognozowanie; R.12 Planowanie zdolności produkcyjnej; R.13 Systemy planowania produkcji; R.14 Zarządzanie zapasami; R.15 Planowanie zaopatrzenia materiałowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-43-4
1. Istota i rodzaje controllingu w przedsiębiorstwie, 2. Controlling działalności badawczo-rozwojowej, 3. Controlling projektów, 4. Controlling logistyki, 5. Controlling produkcji, 6. Controlling kosztów produkcji, 7. Controlling personalny, 8. Controlling marketingu i sprzedaży, 9. Eko-controlling przedsiębiorstwa, 10. Controlling finansowy, 11. Controlling inwestycji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Finanse / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-6718-7
1.Finanse publiczne a gospodarka; 2. Formalnoprawne podstawy funkcjonowania sektora finansów publicznych; 3. Aktywność sektora publicznego w aspekcie gospodarowania środkami publicznymi; 4. Problemy stanowienia danin publicznych; 5. Procesy decyzyjne w sektorze publicznym; 6. Redystrybucja budżetowa; 7. Ewaluacja zadań i odpowiedzialności w sektorze publicznym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
MIS : systemy informatyczne zarządzania / Jerzy Kisielnicki. - Warszawa : PLACET, 2008. - 503 s. : il. ; 24 cm.
(Informatyka Dla Zarządzania)
ISBN: 978-83-7488-138-8
Część I: Systemy Informacyjne Zarządzania - SIZ [MIS] i ich rola w procesie zarządzania. 1. Zarządzanie informacją i wiedzą. 2. Infrastruktura zarządzania i miejsce w niej systemów informacyjnych i Technologii Informacyjnej. 3. System infomacyjny organizacji. 4. Bank Handlowy w Warszawie S.A. jako przykład rozwoju systemu informacyjnego. Część II: Zarządzanie projektami czyli tworzrenie, wdrażanie i doskonalenie systemów informacyjnych. 5. Projekt systemu informacyjnego. 6. Analiza organizacji. 7. Projektowanie systemu informacyjnego zarządzania. 8. Wdrażanie systemów informacyjnych. Część III: Zastosowania technologii informacyjnej (TI), czyli o podstawowych systemach informacyjnych. 9. Zasoby informacyjne i ich przedstawienie w systemach informacyjnych. 10. Zarządzanie zasobami informacyjnymi. 11. Charakterystyka podstawowych systemów informacyjnych wspierających proces zarządzania. 12. Zintegrowane systemy informacyjne wspierających procesy zarządzania, czyli systemy klasy MRP II/ERP I i II. Część 4: E-zarządzanie. 13. E-zarządzanie jako współczesny kierunek zarządzania. 14. Wirtualizacja i jej elementy. 15. O niektórych zastosowaniach procedur e-zarządzania w gospodarce. 16. System Amadeus jako przykład zastosowania TI dla wspomagania e-zarządzania. Część 5: Społeczny, ekonomiczny i prawny kontekst zastosowań technologii informacyjnej. 17. Społeczny kontekst zastosowań technologii informacyjnej. 18. Ekonomiczny kontekst zastosowań technologii informacyjnej. 19. Prawny kontekst zastosowań technologii informacyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-391-3
1.Ocena ex ante jako etap planowania projektów publicznych, 2.Ocean społeczno-ekonomiczna projektów z wykorzystaniem analizy kosztów i korzyści, 3.Ocena wielokryteriowa projektu, 4.Ocena oddziaływania projeku, 5.Ocena ryzyka projektu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręcznik. Materiały dydaktyczne)
ISBN: 83-7246-962-8
1. Istota i podstawowe cechy projektów logistycznych; 2. Miejsce projektu logistycznego w przedsiębiorstwie i organizacja prac zespołów projektowych;3. Inicjalizacja projektu; 4. Planowanie w projekcie; 5. Planowanie kosztów i budżetowanie projektu; 6. Planowanie ryzyka w projekcie logistycznym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręcznik. Materiały dydaktyczne)
ISBN: 978-83-7246-496-5
1.Projekt publiczny: Pojęcia podstawowe, Atrybuty projektu publicznego, Rodzaje projektów publicznych, Funkcje projektu publicznego, Projekt a strategia rozwoju organizacji. 2. Kryteria oceny projektów publicznych: Koncepcje procesu oceny, Pojęcie i rodzaje oceny, Funkcje oceny projektów, Proces oceny a cykl życia projektu, Wpływ procesu oceny na projekt, Kryteria oceny projektu publicznego i relacje pomiędzy nimi, Współczesne uwarunkowania oceny projektów publicznych - wybrane zagadnienia. 3. Ocena projektu publicznego - kryterium efektywności finansowej, Proste metody oceny, Dyskontowe metody oceny, Uzupełniające metody oceny. 4. Ocena projektu publicznego - kryterium efektywności ekonomicznej: Efektywność ekonomiczna, ocena projektu z wykorzystaniem analizy kosztów i korzyści; Wybrane techniki szacowania do zapłaty na podstawie bada ankietowych, Analiza kosztów i korzyści z wagami dystrybucyjnymi. 5. Analizy kosztowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wharton School Piblishing)
ISBN: 978-83-60501-73-3
Cz.I Projektowanie ideału - podstawy: 1. Etapy projektowania ideału, 2. Organizowanie procesu projektowania ideału, 3. Przygotowanie do projketowania ideału. Cz.II Projektowania ideału: aplikacje - proces w działalniu: 4. Przedsiębiorstwa, 5. Organizacje niekomercyjne oraz instytucje państwowe, 6. Ulepszanie procesów, 7. Zapobieganie problemom, 8. Projektowanie pomieszczeń i urządzeń, 9. Skocz na głęboką wodę. Cz.III Projektowanie ideału bez organiczeń - zastosowania w odniesieniu do wyzwań stojących przed światem: 10. Wyzwanie miejskie, 11. Wyzwanie dotyczące opieki zdrowotnej, 12. Wyzwania stojące przed rządami państw. Cz.IV Pełne projekty idealne: 13. Energetics (przedsiębiorstwo), 14. Academy of Vocal Arts (organizacja niekomercyjna), 15. White House Communications agency (agencja rządowa)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-961-2
Zawiera: Rozdział 1. Skuteczność w zarządzaniu projektami: 1.1. Projekt jako podstawa zarządzania projektami; 1.1.1. Geneza pojęcia „projekt”; 1.1.2. Określenie znaczenia projektu w zarządzaniu projektami; 1.1.3. Cechy charakterystyczne projektów; 1.1.4. Typologie i podziały projektów; 1.2. Istota zarządzania projektami; 1.2.1. Rozwój dziedziny zarządzania projektami; 1.2.2. Znaczenie pojęcia „zarządzania projektami”; 1.2.3. Specyfika pracy projektowej; 1.2.4. Tendencje rozwoju w zarządzaniu projektami; 1.3. Czynnik ludzki w zarządzaniu projektami; 1.3.1. Menedżer projektu; 1.3.2. Style zarządzania zespołem projektowym; 1.3.3. Skuteczność pracy menedżera projektu. Rozdział 2. Zarządzanie kompetencjami menedżera projektu: 2.1. Znaczenie terminu „kompetencje”; 2.1.1. Wieloznaczność pojęcia; 2.1.2. Kompetencje – kwalifikacje – umiejętności; 2.1.3. Typologie kompetencji; 2.1.4. Model KSA a model góry lodowej; 2.2. Kompetencje menedżerskie; 2.2.1. Zakres pojęcia kompetencji kierowniczych; 2.2.2. Role i umiejętności menedżerskie; 2.2.3. Cechy skutecznego menedżera; 2.3. Specyfika kompetencji interpersonalnych menedżera projektu; 2.3.1. Kompetencje menedżera projektu; 2.3.2. Kompetencje interpersonalne menedżera projektu; 2.3.3. Modele kompetencji menedżera projektu. Rozdział 3. Kompetencje interpersonalne menedżera projektu społecznego – wprowadzenie do własnych badań empirycznych: 3.1. Metodyczne zagadnienia własnych badań empirycznych; 3.1.1. Cel, zakres i sposób prowadzenia badań; 3.1.2. Uzasadnienie wyboru metody badań; 3.1.3. Teoretyczne podstawy metod badawczych; 3.1.4. Charakterystyka grup badawczych; 3.2. Specyfika Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy; 3.2.1. Istota Funduszy Szwajcarskich; 3.2.2. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych – cel i obszary tematyczne; 3.2.3. Skuteczność działań Operatora i Partnera Funduszu; 3.2.4. Rodzaje projektów i nabory wniosków; 3.3. Opinie badanych o kompetencjach interpersonalnych skutecznych menedżerów projektów w świetle badań pilotażowych; 3.3.1. Charakterystyka badanej grupy i metodyka badań; 3.3.2. Specyfika pracy projektowej w opinii studentów; 3.3.3. Kluczowe kompetencje interpersonalne menedżera projektu w świetle badań pilotażowych. Rozdział 4. Kompetencje interpersonalne menedżera projektu w świetle własnych badań empirycznych: 4.1. Perspektywa kierownika projektu – wstęp do badań; 4.2. Samoocena kompetencji interpersonalnych menedżerów projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy; 4.2.1. Wiedza i umiejętności praktyczne menedżerów projektów społecznych; 4.2.2. Cechy osobowe i umiejętności interpersonalne menedżerów projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy; 4.2.3. Doświadczenie menedżerów projektów i doświadczenie organizacyjne; 4.3. Kompetencje interpersonalne menedżerów projektów w ocenie ekspertów; 4.3.1. Diagnoza poziomu kompetencji menedżerów projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy; 4.3.2. Niedobory kompetencji interpersonalnych menedżerów projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Rozdział 5. Doskonalenie kompetencji interpersonalnych menedżerów projektów: 5.1. Ograniczenia w zakresie badania i pomiaru kompetencji; 5.2. Ocena stanu kompetencji menedżerów projektów; 5.2.1. Profil społeczno-demograficzny kierownika projektu społecznego; 5.2.2. Stan wiedzy i opanowanych umiejętności; 5.2.3. Potencjał kierowników projektów i dojrzałość organizacyjna; 5.3. Propozycja modelu kompetencji interpersonalnych; 5.3.1. Zasadność tworzenia modeli; 5.3.2. Profil kompetencji interpersonalnych menedżera projektu społecznego; 5.4. Doskonalenie kompetencji interpersonalnych menedżerów projektów; 5.4.1. Istota doskonalenia kompetencji menedżerskich; 5.4.2. Warsztaty „szyte na miarę” dla menedżerów projektów społecznych. Zakończenie. Bibliografia. Załączniki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie jakością : w dążeniu do doskonałości / Katarzyna Szczepańska. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - 431 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
(Uczelnie Techniczne)
ISBN: 978-83-255-1600-0
Cz. Pierwsza : Podstawy doskonałości : 1. Doskonalenie zarządzania jakością , 2. Podejścia w zarządzaniu jakością , 3. Procesy w zarządzaniu jakością ; Cz. Druga : Współczesne koncepcje w zarządzaniu jakością : 4. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa , 5. Zarządzanie wiedzą , 6. Zarządzanie projektami , 7. Zarządzanie wartością, 8. Nowe zarządzanie publiczne , Aneks.Modele nagród jakości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie projektami / Henryk Brandenburg. - Katowice : Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2002. - 254 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-7246-078-7
Inwestycje i ich podział, Definicja projektu i jego cele, Cykl rozwoju projektu inwestycyjnego, Organizacja prac projektowych, Planowanie zakresu i harmonogramu realizacji projektu, metody analizy projektu, Nadzór nad projektem w trakcie jego realizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie projektami / Marek Pawlak. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2006. - 276 s. : rys. ; 24 s.
ISBN: 83-01-14625-7
1. Pojęcie projektu 2. Tworzenie rozwiązań w ramach zarządzania projektami 3. Zarządzanie projektem w sensie funkcjonalnym 4. Struktury organizacyjne zarządzania projektami 5. Zarządzanie zespołem projektowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-1243-1
1. Projekt i jego charakterystyka; 2. Zarządzanie procesem projektowania; 3. Procesy projektowania; 4. Ludzie w projekcie; 6. Wspomagania projektowania- narzędzia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14846-1
Część I: Podstawy koncepcji zarządzania projektami. 1. Charakterystyka zarządzania projektami. 2. Specyfika projektów ekonomicznych i organizacyjnych. 3. Instytucjonalne formy zarządzania projektami. 4. Planowanie przebiegu i zasobów projektu. 5. Standardowe metody oceny projektów. 6. Metody oceny agregatowej w diagnozie i projektowaniu. Część II: Metodyki badawcze w praktyce projektowania. 7. Ogólne zasady i koncepcje projektowania. 8. Projektowanie strategii zarządzania. 9. Ryzyko i wykonalność projektów. 10. Metody analizy procesów. 11. Metodyka zarządzania programami i projektami europejskimi. 12. Organizacja systemu zarządzania jakością. 13. Metodyka projektowania zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. 14. Projektowanie organizacji systemów referencyjnych zarządzania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie projektami informatycznymi / Mariusz Flasiński. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2006. - 194 s. : rys., tab., wykr. ; 25 cm.
ISBN: 83-01-14592-7
Część I: Planowanie i realizacja programów informatyzacji przedsiębiorstw i organizacji. 1. Problematyka informatyzacji przedsiębiorstw i organizacji. 2. Zasady opracowywania strategii informatyzacji. Część II: Projekty wdrożeniowe systemów informatycznych. 3. Główne fazy i charakterystyka przedsięwzięć wdrożeniowych. 4. Analiza przedwdrożeniowa. 5. Projekt wdrożeniowy systemu informatycznego. Część III: Projekty konstrukcji systemów informatycznych. 7. Fazy projektów i modele konstrukcji systemów oprogramowania. 8. Analiza wymagań i modelowanie systemu informatycznego. 9. Projektowanie systemu informatycznego. 10. Implementacja i testowanie systemu informatycznego. 11. Pielęgnacja i dalszy rozwój systemu informatycznego. Część IV: Metody i techniki zarządzania kluczowymi aspektami projektów informatycznych. 12. Metody szacowania wielkości przedsięwzięcia konstrukcji systemu informatycznego. 13. Zarządzanie harmonogramem i budżetem projektów informatycznych. 14. Analiza finansowa projektów informatycznych. 15. Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych. 16. Zarządzanie jakością w projektach informatycznych. 17 Zarządzanie zmianami w projektach informatycznych. 18 Zarządzanie konfiguracjami i wersjami systemu informatycznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85428-64-X
Problematyka zarządzania projektami, Metodyka tworzenia systemów informatycznych, Czynniki krytyczne sukcesu, Zarządzanie zakresem projektu, Wymiarowanie projektów informatycznych, Zarządzanie czasem w projekcie Zarządzanie zasobami projektu, Zarządzanie komunikacją w projekcie, Zarządzanie ryzykiem w projekcie, Zarządzanie zmianami w projekcie, Kierownik projektu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Akademia Zarządzania Projektami)
(Akademia Zarządzania Projektami)
ISBN: 83-87014-77-X
Zrozumienie procesu zarządzania projektem, Pozyskiwanie ludzi i praca z nimi, Budowanie struktury i spójności zespołu projektowego, Odbiorca i wymogi techniczne projektu, Precyzyjne definiowanie potrzeb, Jak sprecyzować cel projektu, Planowanie i kontrola projektu, narzędzia i techniki umożliwiające realizacje projektu, Specjalne problemy i złożone projekty, Jak osiągnąć wyniki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-038-0
1. Inicjowanie, definiowanie i planowanie projektu, 2. Planowanie projektu według metody project cycle management, 3. Możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej, 4. Dobór uczestników i zarządzanie zespołem projektowym, 5. Motywacja uczestników zespołu projektowego, 6. Zarządzanie zmianą, 7. Techniki heurystyczne w zarządzaniu projektami, 8. Ryzyko projektu, 9. Zarządzanie jakością, 10. Monitoring i ewaluacja projektu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7085-731-0
1. Geneza zarządzanie projektami; 2. Planowanie projektu informatycznego; 3. Śledzenie i zarządzanie zmianami projektu; 4. Modele pracy i komunikacji; 5. Zarządzanie ryzykiem; 6. Projekty wdrożeniowe - outsourcing 7. Czynniki sukcesów i niepowodzeń projektów; 8. Rola i zadania kierownika projektu; 9. Dodatek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again