Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(17)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(17)
Author
Falecki Janusz
(3)
Miłkowski Tomasz (1970- )
(2)
Wentkowska Aleksandra
(2)
Bakalarz Dariusz
(1)
Bożyk Paweł
(1)
Caslione Johna A
(1)
Domagała Jacek
(1)
Duczmal Marian
(1)
Jakubczak Ryszard
(1)
Kasiewicz Stanisław
(1)
Kolasa Mirosław
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kotler Philip
(1)
Krawiec Grzegorz (1977- )
(1)
Kubies Wacław
(1)
Kurowski Stefan
(1)
Kuźniar Roman
(1)
Kwiatkowski Stefan
(1)
Larkin Judy
(1)
Lipa Michał
(1)
Lutkowski Karol
(1)
Makles Cezary
(1)
Masiukiewicz Piotr
(1)
Motylewska Aleksandra
(1)
Murdoch Anna
(1)
Nogalski Bogdan
(1)
Oręziak Leokadia
(1)
Pawłowicz Leszek
(1)
Paśnik Jerzy
(1)
Pokusa Tadeusz
(1)
Regester Michael
(1)
Ritter Magdalena
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Skoczylas Józef Jan
(1)
Słodaczuk Józef
(1)
Wajda Iwona
(1)
Wiśniewski Bernard
(1)
Woźniczka Zygmunt
(1)
Zook Chris
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Zarządzanie kryzysowe
(18)
Przedsiębiorstwo
(5)
Kryzys
(4)
Bezpieczeństwo narodowe
(3)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Gospodarka
(2)
Kryzys gospodarczy
(2)
Zarządzanie
(2)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Broń jądrowa
(1)
Centra zarządzania kryzysowego
(1)
Ekonomia
(1)
Finanse
(1)
Globalizacja
(1)
Kadry
(1)
Klęski elementarne
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Komunizm
(1)
Konkurencja
(1)
Kryzys finansowy
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marketing
(1)
Nadzór korporacyjny
(1)
Operacje pokojowe
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Policja
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polska
(1)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(1)
Pożarnictwo
(1)
Public relations
(1)
Ratownictwo
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Strategia
(1)
System obronny państwa
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Teoria systemów
(1)
Terroryzm
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
ZSRR
(1)
18 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-33-8
1. Funkcjonowanie służb porządku i bezpieczeństwa państwa w stanach nadzwyczajnych; 2. Stany nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe a uprawnienia organów administracji publicznej; 3. Sytuacja kryzysowa a stan klęski żywiołowej- podobieństwa i różnice; 4. Odszkodowanie jako rekompensata za stratę majątkową poniesioną w czasie stanu nadzwyczajnego; 5. Problem systemu zarządzania kryzysowego w badaniach Rzecznika Praw Obywatelskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-40-6
1. W poszukiwaniu współczesnej filozofii bezpieczeństwa; 2. Bezpieczeństwo państwa a prawa i wolności człowieka- wybrane problemy na tle dziejów Polski w XX w.; 3. Państwo jako gwarant ładu społecznego w kontekście Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej i dokumentów jej towarzyszących; 4. Poczucie bezpieczeństwa w aspekcie bezpieczeństwa państwa; 5. Współdziałanie w systemie zarządzania kryzysowego; 6. Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ skarg i kontroli nad działaniami Policji; 7. Porządek społeczny a prawa człowieka w działaniach Policji. Etyczne aspekty wolności; 8. Prawa człowieka a policja- wybrane problemy teorii i praktyki; 9. Nieposzlakowana opinia policjanta- zamach na Konstytucję czy stan wyższej konieczności; 10. O niektórych konsekwencjach rozumienia prawa do prywatności i legalności pozyskiwania przez państwo informacji o obywatelu w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r., sygn. K 23/11; 11. Skutki ingerencji dekretu Rady Państwa PRL z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w prawa i wolności konstytucyjne w perspektywie czasowej. Próba analizy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61732-41-9
1. Podejmowanie nowych wyzwań; 2. Świat wszedł w nową epokę gospodarczą; 3. Obecnie błędne podejście zarządzającego do turbulencji staje się niebezpieczne; 4. Modele działania w chaosie; 5. Opracowanie systemów zarządzania zachowujących prężność; 6. Projektowanie systemu marketingowego umożliwiającego zachowanie prężności; 7. Prosperity w erze turbulencji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-54-6
W kierunku nowego paradygmatu ocen. Badania zarządzania wiedzą zrealizowane w Centrum Studiów Zarządzania WSPIZ - aspekty metodyczne. Jak mierzyć kreatywność jednostki? Definiowanie rynków dla potrzeb kontroli koncentracji przedsiębiorstw (na przykładzie sektora rafineryjnego w Unii Europejskiej). Refleksyjny praktyk i jego kształcenie. Technologie informacyjne w zarządzaniu strategicznym. Warunki i bariery budowy gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Kobiety w zarządzaniu - wyzwanie dla XXI wieku. Corporate governance - perspektywa właścicielska oraz perspektywa stakeholders. Practical Reason, use and meaning in management - the argument in ethnomethodology. Rady dyrektorów w dobie reform. Doświadczenia zza oceanu i nie tylko. The Challenge Lab: Polish Management and Management Education. Współczesne rozumienie polityki personalnej. Research Progress Reports to Rector Bogdan Wawrzyniak. Modele architektury zasobów ludzkich - warunki zastosowania. Nadzór nad przedsiębiorstwem i grupą kapitałową. Zarządzanie w kryzysie. Od nadzoru właścicielskiego do nadzoru korporacyjnego. Ewolucja polskiego systemu nadzoru. Zarządzanie ryzykiem systemowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Warsztaty Menedżerskie)
ISBN: 83-88840-30-4
1. Co to jest kryzys?, 2. Komunikowanie w firmie - klient wewnętrzny, 3. Skandal w mediach, 4. Studia przypadków, 5. Megakryzysy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-88980-75-6 (Wydawnictwa WSZiA)
Zawiera: Cz. I Logistyka humanitarna i zarządzanie kryzysowe - zarys wybranych aspektów: Aspekty prawne logistyki humanitarnej; Działalność dobroczynna przedsiębiorstwa jako składowa globalnego potencjału antykryzysowego; Organizacja przewozu ładunków niebezpiecznych transportem drogowym; Rola państwa w sytuacji globalnego kryzysu gospodarczego; Stan badań nad powodzią w 1997 r. na Śląsku; Produkt w tworzeniu wartości kulturowych w wymiarze etycznym zarządzania logistycznego. Cz. II Logistyka humanitarna - istota i przejawy: Logistyka humanitarna w świetle literatury angielskojęzycznej; Logistyka humanitarna w świetle literatury niemieckojęzycznej; Logistyka wojskowa w operacji pomocy humanitarnej na przykładzie misji w Pakistanie; Pomoc psychologiczna jako element wsparcia logistycznego w sytuacjach kryzysowych; Medycyna ratunkowa i katastrof; Zarządzanie kryzysowe w organizacjach pozarządowych (na przykładzie wybranych organizacji miasta Opola); Miejsce wolontariatu w niesieniu pomocy humanitarnej; Logistyka docierania do osób potrzebujących pomocy (na przykładzie Stowarzyszenia „Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych”); Analiza statystyczna polskiej pomocy humanitarnej; Formalizm rozwiązań rachunkowo-finansowych zarządzania kryzysowego i pomocy humanitarnej; Świadomość występowania katastrof naturalnych w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi w Polsce; Kształtowanie postawy humanitarnej młodzieży poprzez wspieranie działań charytatywnych na przykładzie PLO nr II w Opolu; Zarządzanie kryzysowe o logistyka humanitarna jako rola i zadania rządowe i samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia. Cz. III Wybrane narzędzia zarządzania kryzysowego i pomocy humanitarnej: Numer alarmowy 112 - koncepcja i stan na dzień dzisiejszy; Perspektywy rozwoju systemu TETRA w Polsce; Komputerowy system bazy wiedzy w planowaniu strategii działań logistycznych prowadzonych w sytuacjach kryzysowych; Regulacje prawne w zarządzaniu kryzysowym. Cz. IV Media a pomoc humanitarna i zarządzanie kryzysowe: Współczesna rola mediów w sytuacjach kryzysowych (polska perspektywa); Wybrane aspekty wykorzystania marketingu w zarządzaniu antykryzysowym; Rola lokalnego radia w sytuacji kryzysowej oraz znaczenie informacji w logistyce humanitarnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-48-2
Zawiera: Wstęp; R. I Planowanie i podejmowanie decyzji w zarządzaniu kryzysowym: Planowanie w systemie zarządzania kryzysowego; Proces podejmowania decyzji podczas sytuacji kryzysowej; R. II Zagrożenia mogące powodować sytuacje kryzysowe: Zagrożenia naturalne; Zagrożenia cywilizacyjne; Zagrożenia wynikające z zachowań społecznych; Zagrożenia terrorystyczne; R. III Gry decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym: Istota gier decyzyjnych w kontekście zarządzania kryzysowego; Przykładowe podstawowe zadania uczestników gry decyzyjnej - członków powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego; R.IV Założenia do gry decyzyjnej - wariant: Ch-ka powiatu zawierciańskiego; sytuacja ogólna i szczegółowa - zadania do wykonania; Siły i środki do użycia w sytuacjach kryzysowych; R.V cele, etapy gry decyzyjnej i jej przebieg (harmonogram gry)) - wariant: Opracowanie zadań i obowiązków uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa powiatu; wypracowanie decyzji starosty do akcji przeciwpowodziowej; Działanie powiatowego systemu zarządzania kryzysowego w sytuacji powodzi i skażenia środowiska; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-222-0
1. Myśl strategiczna czasów przednowożytnych. 2. Idea i narów w służbie strategii, czyli strategii wiek dojrzały. 3. Druga wojna światowa - strategia na manowcach geopolityki. 4. Strategie komunizmu. 5. Strategie zachodu (powstrzymywanie). 6. Strategie nuklearne - odstraszanie i jego proliferacja. 7. Strategia państwowa. 8. Strategie sojusznicze. 9. Strategie reagowania kryzysowego. 10. Problemy strategii w epoce globalizacji. 11. Tradycja myśli strategicznej w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo ratownicze / Józef Jan Skoczylas. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 486, [2] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7334-798-4
1. Prawo ratownicze i powstanie oraz realizacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 2. Ochotnicze straże pożarne i inne podmioty ratownicze. 3. Bezpieczeństwo publiczne, zarys systemu prawnej ochrony ludności i zarządzanie kryzysowe. 4. Wpływ reformy administracyjnej na funkcjonowanie powszechnego systemu ratowniczego. 5. Pozycja w prawie administracyjnym oraz status prawny i zakres przedmiotowy Państwowej Straży Pożarnej. 6. Środki administracyjnoprawne stosowane przez organy Państwowej Straży Pożarnej. 7. Uregulowania prawne dotyczące ratownictwa medycznego w Polsce. 8. Regulacje prawne bezpieczeństwa i higieny służby w Państwowej Straży Pożarnej. 9. Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów i terenów budowlanych w świetle obowiązujących przepisów prawnych. 10. Problematyka przestępstw przeciwko bezpieczeństwu pożarowemu. 11. Postępowanie odszkodowawcze w Państwowej Straży Pożarnej. 12. Ratownictwo i ochrona ludności w Unii Europejskiej. 13. Współdziałanie organów Państwowej Straży Pożarnej z mediami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7361-756-6
1. Kryzys wzrostu, 2. Wyobrażenie ideału, 3. Ocena ruchów ekspansywnych, 4. Planowanie ruchów ekspansywnych, 5. Wykonywanie ruchów ekspansywnych, 6. Transformacja poprzez ruchy ekspansywne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Ekonomia / red. nauk Jerzy Gawinecki ; 1)
ISBN: 83-86919-75-2
Geneza międzynarodowego kryzysu walutowego- jego real ne i monetarne uwarunkowania; Przyczyny kryzysu finan sowego w Azji Południowo-Wschodniej; Międzynarodowy kryzys finansowy a gospodarka światowa. Skutki dla polskiego handlu zagranicznego; Kryzys finansowy w Rosji- jego wpływ na stosunki gospodarcze z Polską; Atuty i słabości gospodarki polskiej w obliczu świato wego kryzysu walutowego; Wpływ kryzysu rosyjskiego na bezpieczeństwo polskiego biznesu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-536-4
1. Żywotne kwestie dla współczesnej teorii bezpieczeństwa narodowego; 2. Zakres znaczeniowy pojęć: wyzwania, szanse, zagrożenie i ryzyko; 3. Ogólna dynamika wpływu wewnętrznych procesów społecznych, politycznych i ekonomicznych na bezpieczeństwo RP; Wyzwania i szanse dla bezpieczeństwa narodowego RP o charakterze wewnętrznym; 5. Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego RP, możliwa ich dynamika oraz ryzyko wystąpienia w wymiarze wewnętrznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-419-4
R.1 Przedsiębiorstwo w sytuacji kryzysowej: 1. Sytuacja kryzysowa, 2. Rozpoznawanie sytuacji kryzysowej, 3. Systemy wczesnego ostrzegania przed kryzysem. R.2 Przedsiębiorstwo konkurencyjne: 1.Rozwój jako cel zarządzania przedsiębiorstwem, 2. Konkurencyjność przedsiębiorstwa, 3. Ocena konkurencyjności przedsiębiorstwa w kryzysie. R.3. Sukces w zarządzaniu kryzysem: 1. Przykłady udanych transformacji, 2. Przejście przedsiębiorstwa z sytuacji kryzysowej do rozwoju, 3. Koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie.
zarządzania przedsiębiorstwem, 2.Konkurencyjność przedsiębiorstwa, 3.Ocena konkurencyjności przedsię biorstwa w kryzysie. R.3 Sukces w zarządzaniu kryzysem : 1.Przykłady uda nych transformacji, 2.Przejście przedsiębiorstwa z sy tuacji kryzysowej do rozwoju, 3.Koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1555-X
Cz. I Zarządzanie sytuacjami problemowymi: 1. Ukierunkowanie na otoczenie, 2. Podstawy zarządzania sytuacjami problemowymi, 3. Model zarządzania sytuacjami problemowymi, 4. Ignorowany problem to pewnik kryzysu, 5. Wdrożenie programu zarządzania sytuacjami problemowymi. Cz. II Zarządzanie kryzysem: 6. Sytuacja wymknęła się spod kontroli - co teraz?, 7. Percepcja to rzeczywistość, 8. Sytuacja kryzysowa a media, 9. Perspektywa prawna, 10. Planowanie tego, co może się zdarzyć, 11. Zarządzanie komunikacją w kryzysie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Człowiek. Społeczeństwo. Polityka - red. nauk. Marek Jabłonowski ; T.7)
ISBN: 978-83-7549-010-7
Identyfikacja sytuacji kryzysowych. Ocena ryzyka: " Od powietrza, głodu, ognia i wojny"; Próba ewaluacji ryzyka globalnego polskiej gospodarki; Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku; Służby i organy reagowania kryzysowego a zarządzanie jakością; Międzynarodowe aspekty stanów kryzysowych: Globalna strategia walki z terroryzmem; Zagrożenia asymetryczne - istota, specyfika, strategiczna ranga z polskiej perspektywy; Współpraca Polski z państwami ościennymi w zapobieganiu i usuwaniu skutków katastrof i klęsk żywiołowych; Sytuacje kryzysowe. Wybrane zdarzenia i działania: Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w polskim systemie prawnym; Wyzwania i zagrożenia w polskiej polityce bezpieczeństwa. Analiza zagrożeń kryzysowych po 1990 roku; Zadania realizowane przez jednostki policji po wprowadzeniu gotowości czasu kryzysu. Policyjne sytuacje kryzysowe; Użycie sił policyjnych w sytuacjach kryzysowych; Kryterium czasu w planach reagowania kryzysowego; Funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na przykładzie katastrofy budowlanej w Chorzowie; Rola organizacji pozarządowych w systemie zarządzania kryzysowego; Kształcenie kadr na potrzeby bezpieczeństwa; Logistyka w sytuacjach kryzysowych; Kryzysy konsekwencją zagrożeń cywilizacyjnych; Kryzys jako sytuacja decyzyjna w organizacji; Społeczne konsekwencje kryzysów: Kultura bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych; Wykorzystanie macierzy celów wizerunkowych w prognozowaniu i zapobieganiu sytuacjom kryzysowym; Rola mediów w komunikacji kryzysowej; Zapobieganie sytuacjom kryzysowym: Prawnomiędzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie zwalczania terroryzmu; Zapobieganie i likwidacja skutków katastrof i klęsk żywiołowych w polskiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa; Bezpieczeństwo powietrzne elementem systemu bezpieczeństwa państwa; Uwarunkowania rozwoju zagrożeń terrorystycznych; Stanowisko I Krajowej Konferencji. Zarządzanie kryzysowe w Polsce. Stan i perspektywy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89274-72-4
1. Wybrane pojęcia z obszaru zarządzania kryzysowego; 2. Typologia i charakterystyka zagrożeń; 3. Monitoring zagrożeń; 4. System zarządzania kryzysowego w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-582-3
1.Teoretyczne podstawy sankcji banków; 2. Strategiczne decyzje nadzoru w sytuacji kryzysu w banku; 3. Zarządzanie zasobami w warunkach banku; 4. Zarządzanie zaufaniem publicznym; 5. Zarządzanie płynnością a bariery refinansowania; 6. Zarządzanie paniką klientów; 7. Przygotowanie fuzji lub przejęcia banku; 8. Zmiany modeli zarządzania sankcją; 9. Przyszłe zagrożenia kryzysowe a koncepcje reform.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-35-5
1. Projektowane podstawy prawne restrukturyzacji przedsiębiorstwa w kryzysie, 2. Destrukcja wartości dla akcjonariuszy-wybrane czynniki, 3. Restrukturyzacja zadłużenia pośredniego i bezpośredniego w warunkach trudności finansowych przedsiębiorstwa, 4. Koszt kapitału a wartość firmy w okresie dekoniunktury, 5. Epidemiologiczny model wyceny spółek internetowych, 6. Wirtualizacja organizacji zarządzania przedsiębiorstwem, 7. Reorganizacja firmy w organizację orientowaną projektowo jako element realizacji strategii w dobie globalizacji, 8. Zmiana sytuacji finansowej wybranych przedsiębiorstw przemysłu chemicznego realizujący usługi bankowe, 9. Rola kultury organizacyjnej w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie, 10. Rola public relations w zarządzaniu kryzysem i sytuacjami kryzysowymi przedsiębiorstwa, 11. Public relations w sytuacjach kryzysowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, 12. Programy lojalnościowe dla akcjonariuszy w procesie zarządzania wartością firmy, 13. Stopa zwrotu z kapitału - problemy definiowania, 14. Opcje rzeczywiste w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, 15. Wykorzystanie Market Value Added i Econmic Value Added w procesie tworzenia wartości na drodze zawierania transakcji fuzji i przejęć, 16. Nadzór korporacyjny, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a nowelizacja prawa bilansowego, 17. Wykorzystanie usług audytorskich jako narzędzi nadzoru korporacyjnego, 18. Ochrona środowiska w procesie zarządzania wartością firmy - wybrane przykłady instytucji rynku finansowego.
organizacji zarządzania przedsiębiorstwem w okresie kryzysu, 7.Reorganizacja firmy w organizację zoriento waną projektowo jako element realizacji strategii w do bie globalizacji, 8./zmiana sytuacji finansowej wybran ych przedsiębiorstw przemysłu chemicznego realizują cych ugody bankowe, 9.Rola kultury organizacyjnej w przezwyciężaniu sytuacji krysysowych w przedsiębiorstw ie, 10.Rola public relations w zarządzaniu kryzysem i sytuacjami kryzysowymi przedsiębiorstwa, 11.Public re lations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstwa gos podarki morskiej, 12.Programy lojalnościowe dla akcjo] nariuszy w procesie zarządzania wartoscią firmy, 13. Stopa zwrotu z kapitału-problemy definiowania, 14.Op cje rzeczywiste w zarządzaniu wartością przedsiębior stwa, 15.Wykorzystanie Market Value Added (MVA) i Eco nomic Value Added (EVA) w procesie tworzenia wartości na drodze zawierania transakcji fuzji i przejęć, 16.Na dzór korporacyjny, zarządzanie wartością przedsiębior stwa a nowelizacja prawa bilansowego, 17.Wykorzystanie
usług audytorskich jako narzędzi nadzoru korporacyjne go, 18.Ochrona środowiska w procesie zarządzania warto ścią firmy-wybarne przykłady instytucji rynku finansow ego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again