Form of Work
Książki
(129)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(110)
available
(74)
unavailable
(6)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(81)
Czytelnia
(111)
Author
Ehrlich Andrzej
(5)
Durska Małgorzata
(3)
Hofstede Geert
(3)
Kaczmarek Tadeusz T
(3)
Aluchna Maria
(2)
Blaik Piotr
(2)
Błaszczyk Wanda
(2)
Freeman Edward R
(2)
Gilbert Daniel R. JR
(2)
Hofstede Gert Jan
(2)
Kożuch Barbara
(2)
Lock Dennis
(2)
Mikołajczyk Zofia
(2)
Płoszajski Piotr
(2)
Romanowska Maria
(2)
Rudolf Stanisław
(2)
Sikorski Czesław
(2)
Sokołowska Stanisława
(2)
Stoner James A.F
(2)
Sułkowski Łukasz
(2)
Albigowski Marek
(1)
Antonowicz Dominik
(1)
Armstrong Michael
(1)
Avery Gayle C
(1)
Baczyńska Anna Katarzyna
(1)
Bajerowski Tomasz
(1)
Bakalarz Dariusz
(1)
Balcarek Artur
(1)
Banaszyk Piotr
(1)
Baruk Jerzy
(1)
Beatty Jack
(1)
Bednarski Adam
(1)
Belbin Meredith
(1)
Bełz Grzegorz
(1)
Bielawa Anna
(1)
Bielski Marcin
(1)
Blinov Andrej Olegovič
(1)
Bogdanienko Jerzy
(1)
Borowska Joanna
(1)
Borówka Ewa
(1)
Bratnicki Mariusz
(1)
Caslione Johna A
(1)
Chrabański Karol
(1)
Chrisidu-Budnik Agnieszka
(1)
Chrościcki Zbigniew
(1)
Ciszewska Mariola
(1)
Czubała Anna
(1)
Daniecki Wojciech
(1)
Dobrodziej Barbara
(1)
Duchniewicz Stanisław
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Dąbkowski Grzegorz
(1)
Dąbrowski Jarosław Filip
(1)
Dębski Wiesław
(1)
Fenn Jackie
(1)
Fertsch Marek
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Forsyth Patrick
(1)
Freixas Xavier
(1)
Frąś Józef
(1)
Galata Stanisław
(1)
Gołębiowski Marian
(1)
Grajewski Piotr
(1)
Grant Robert G
(1)
Gwioździk Elżbieta
(1)
Górski Piotr
(1)
Głuszek Ewa
(1)
Hryniewicz Janusz T
(1)
Huczek Marian
(1)
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata
(1)
Iwin-Garzyńska Jolanta
(1)
Janczewski Jerzy
(1)
Janik Wojciech
(1)
Jaworski Władysław L
(1)
Jełowicki Marcin
(1)
Jonas Agata
(1)
Judge Timothy A
(1)
Kaczmarek Bogusław
(1)
Kaczmarek Bohdan
(1)
Karpiuk Mirosław
(1)
Karski Jerzy B
(1)
Kay Frances
(1)
Kieżun Witold
(1)
Kisielnicki Jerzy (1939- )
(1)
Kitler Waldemar
(1)
Klimowicz Magdalena
(1)
Kocot Damian
(1)
Kocot Maria
(1)
Korczak Jerzy
(1)
Kostera Monika
(1)
Kostka-Bochenek Aleksandra
(1)
Kotler Philip
(1)
Kotlicki Rafał
(1)
Kowalczyk Adam
(1)
Kowalczyk Jerzy
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Kołodziejczyk-Olczak Izabela
(1)
Koźmiński Andrzej K
(1)
Kożuch Antoni
(1)
Kożusznik Barbara
(1)
Year
2010 - 2019
(27)
2000 - 2009
(96)
1990 - 1999
(10)
Country
Poland
(133)
Language
Polish
(133)
Subject
Zarządzanie
(59)
Organizacja
(47)
Przedsiębiorstwo
(36)
Praca
(16)
Zarządzanie strategiczne
(16)
Kadry
(12)
Menedżerowie
(9)
Przywództwo
(9)
Zarządzanie wiedzą
(9)
Decyzje
(8)
Zarządzanie jakością
(6)
Zarządzanie ryzykiem
(6)
Innowacje
(5)
Marketing strategiczny
(5)
Motywacja
(5)
Zarządzanie projektami
(5)
Globalizacja
(4)
Marketing
(4)
Motywacja pracy
(4)
Normy ISO 9000
(4)
Organizacje
(4)
Praca zespołowa
(4)
Ryzyko
(4)
Teoria dystrybucji
(4)
Administracja
(3)
Banki
(3)
Controlling
(3)
Edukacja miedzykulturowa
(3)
Etnopsychologia
(3)
Gospodarka kapitalistyczna
(3)
Gospodarka materiałowa
(3)
Jakość
(3)
Kapitał
(3)
Kariera
(3)
Konkurencja
(3)
Kultura
(3)
Kultura organizacyjna
(3)
Mentoring
(3)
Organizacja ucząca się
(3)
Pluralizm społeczny
(3)
Stosunki interpersonalne
(3)
Usługi
(3)
Wypalenie zawodowe
(3)
Analiza strategiczna
(2)
Bhp
(2)
Ekonomia
(2)
Informacja gospodarcza
(2)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(2)
Kontrola
(2)
Kredyt
(2)
Logistyka gospodarcza
(2)
Negocjacje
(2)
Oceny pracowników
(2)
Osobowość
(2)
Outsourcing
(2)
Planowanie
(2)
Planowanie strategiczne
(2)
Pracodawcy
(2)
Produkcja
(2)
Przestępstwo komputerowe
(2)
Public relations
(2)
Płaca
(2)
Rachunkowość
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Ryzyko finansowe
(2)
Ryzyko gospodarcze
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Stres
(2)
Systemy informatyczne zarządzania
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Teoria systemów
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Zatrudnienie
(2)
Agroturystyka
(1)
Algorytmy genetyczne
(1)
Analiza SWOT
(1)
Analiza systemowa
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Autorytet
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bankowość prywatna
(1)
Benchmarking
(1)
Bezrobocie
(1)
Certyfikacja zgodności
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Drucker, Peter F.
(1)
Dyrektor
(1)
Ekorozwój
(1)
Emerytura
(1)
Etyka biznesu
(1)
Ewolucja
(1)
Factoring
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Futurologia
(1)
Giełda
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Holdingi
(1)
Subject: time
1901-
(2)
1918-
(1)
1989-
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
157 results Filter
Book
In basket
Bankowość : zagadnienia podstawowe / Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Władysław L. Jaworski, Zofia Zawadzka. - Nowe wydanie zaktual. i rozszerz. - Warszawa : Poltext, 2010. - 334 s. : rys. , tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7561-072-7
Cz. I System bankowy i jego otoczenie: Banki i system bankowy; Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny; Nadzór na działalnością bankową w Polsce. Cz. II Operacje bankowe: Operacje kredytowo-depozytowe; Operacje zagraniczne; Operacje bankowości elektronicznej; Operacje bankowości inwestycyjnej; Sekuratyzacja; Operacje instrumentami pochodnymi. Cz. III Zarządzanie bankiem komercyjnym: Cele polityki bankowej; Kapitał własny banku; Strategia marketingowa banków komercyjnych; Ocena działalności banku; Cz. IV Ryzyko bankowe: Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego; Ryzyko płynności; Ryzyko kredytowe; Ryzyko kraju; Ryzyko stopy procentowej; Ryzyko walutowe; Ryzyko operacyjne; Modele VaR.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61732-41-9
1. Podejmowanie nowych wyzwań; 2. Świat wszedł w nową epokę gospodarczą; 3. Obecnie błędne podejście zarządzającego do turbulencji staje się niebezpieczne; 4. Modele działania w chaosie; 5. Opracowanie systemów zarządzania zachowujących prężność; 6. Projektowanie systemu marketingowego umożliwiającego zachowanie prężności; 7. Prosperity w erze turbulencji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-246-1908-5
1. Perspektywa nauki: Coaching oparty na dowodach; Psychologia coachingu; Coaching umiejętności interpersonalnych; 2. Perspektywa praktyki: Coaching jako profesja. Standardy nauczania i praktyki coachingu; Executive coaching, czyli o metodzie dążenia do doskonałości przez menedżerów wyższego szczebla; Coaching kariery; Coaching wewnętrzny w firmie; 3. Perspektywa klienta: E-coaching: zalety i ograniczenia; Coaching z perspektywy menedżera; Wdrożenie programu coachingu w organizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-7526-680-1
1. Pojecie i odmiany coachingu; 2. Coaching a zarządzanie strategiczne; 3. Coaching jako wsparcie procesu adaptacji pracowników awansowanych na stanowiska kierownicze; 4. Kompetencje profesjonalnego coacha; 5. Zawieranie kontraktu coachingowego; 6. Coach- klient: etapy budowania relacji; 7. Metody i narzędzia pracy coacha; 8. Coaching międzykulturowy; 9. Efektywność coachingu; 10. Coaching wewnętrznego nastawienia; 11. Coaching biznesowy a psychologia pozytywna; 12. Pojecie i istota life coachingu; 13. Superwizja coachingu w odniesieniu do realiów polskich organizacji; 14. Etyka coachingu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-0322-4
1. Cykl popularności: Zwycięzcy i przegrani cyklu popularności; Za kulisami cyklu popularności; Pułapki i wyzwania; Okazji i wnioski. 2. Program STREET: Co jest potrzebne do opanowania cyklu popularności; Zakres: określenie kontekstu dla innowacji; Śledzenie: gromadzenie propozycji innowacji; Rangowanie: szeregowanie propozycji innowacji; Ocena: rozumienie nagród i ryzyka; Ewangelizacja i transfer: wieńczenie dzieła; Przyszłe cykle
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-827-9
1. Zarządzanie i stawiane mu wymagania, 2. Menedżerowie i pełnione przez nich role, 3. Problemy w organizacji i ich rozwiązywanie, 4. Sztuka podejmowania decyzji, 5. Grupowe podejmowanie decyzji, 6. realizacja decyzji, wprowadzanie zmian w organizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
Decyzyjne systemy zarządzania / red. nauk. Jerzy Kisielnicki, Jan Turyna. - Warszawa : Difin , 2012. - 544 s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-622-9
1. Pojęcia; 2. Projektowanie i procesy decyzyjne; 3. Informacyjne wspomaganie DSZ; 4. Narzędzia wspomagania DSZ; 5. Otoczenie DSZ; 6. Ocena i doskonalenie DSZ.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
Determinanty zachowań menedżerów w chronicznym stresie zawodowym / Jacek Szostak. - Warszawa : Difin, 2009. - 223, [1] s. : rys.; tab.; wykr. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-153-8
1. Psychologiczne i społeczne koncepcje pojęcia zachowań menedżerskich; 2. Osobowość i jej znaczenie dla regulacji zachowania jednostki; 3. Problematyka stresu w ujęciu psychologicznym; 4. Specyfika stresu zawodowego; 5. Zjawisko stresu chronicznego w pracy menedżera w świetle badań własnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7361-861-9
1. Czym jest projekt?; 2. Czym jest tradycyjne zarządzanie projektami?; 3. Zakres projektu; 4. Działania w ramach projektu; 5. Prognozowanie czasu, zasobów, wymagań i kosztów projektu; 6. Diagram sieci projektu; 7. Dostępność zasobów i koszty projektu a zmiany w harmonogramie; 8. Wspólne sesje planowania projektowego: organizowanie i prowadzenie; 9. Rekrutacja, organizowanie i zarządzanie zespołem projektowym; 10. monitorowanie i kontrola postępów prac nad projektem; 11. Zamykanie projektu; 12. Zarządzanie projektami metodą łańcucha krytycznego; 13. Adaptacyjna struktura projektu - wprowadzenie; 14. Zakres wersji; 15. Plan cyklu; 16. Budowanie cyklu; 17. Punkt kontrolny klienta; 18. Przegląd rezultatów wersji; 19. Odmiany APF; 20. Zarządzanie portfelem projektów; 21. Biuro wsparcia projektów; Podsumowanie i wnioski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-12392-3
Ekonomia kosztów transakcyjnych; Człowiek kontraktu- jący; Zarządzanie stosunkami kontraktowymi; Integra- cja pionowa - teoria i polityka; Integracja pionowa - kilka dowodów; Granice firmy: bodźce i elementy biuro- kracji; Wiarygodne zobowiązania I: zastosowania jedno- stronne; Wiarygodne zobowiązania II: zastosowania bilateralne; Organizacja pracy; Organizacja pracowni- cza; Współczesna korporacja; Zarządzanie korporacja; Umowa franszyzowa dla monopolu naturalnego; Wykonywa- nie przepisów prawa antymonopolowego; Wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1590-8
1. Podstawowe problemy poznawcze w naukach o zarządzaniu, 2. Nurty epistemologii zarządzania, 3. Metodologia nauk o zarządzaniu, 4. Interpretetywna koncepcja organizacji i zarządzania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1872-7
1. Neoewolucjonizm - nowy paradygmat nauk społecznych?; 2. Paradygmat neoewolucyjny od darwinizmu społecznego do zarządzania ewolucyjnego; 3. Zarządzanie z perspektywy darwinizmu; 4. Metodyka neoewolucjonizmu w naukach społecznych; 5. Inspiracje prymatologią w zarządzaniu; 6. Kultura widziana okiem ewolucjonisty; 7. Kultura organizacyjna w paradygmacie neoewolucyjnym; 8. Władza według neodarwinizmu; 9. Przywództwo jako dziedzictwo ewolucji; 10. Ewolucja a myślenie strategiczne; 11. Dobro wspólne jako podstawa zarządzania publicznego w świetle neoewolucjonizmu; 12. Marketing neoewolucyjny; 13. Ewolucyjne ograniczenia racjonalności człowieka w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-65929-57-0
Straż Miejska została powołana do szeroko pojętej pomocy w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej – gminy. Jej struktura została dostosowana do jak najlepszego kontaktu z mieszkańcem, do jego oczekiwań. Strażnik - to nie „człowiek wyrwany z innego świata”, to z reguły mieszkaniec tej samej gminy, który wie jakiego rodzaju problemy mogą występować na jej terenie, ale jednocześnie potrzebuje wsparcia logistycznego, permanentnego dokształcania się, właściwego podejścia do osób w skrajnych sytuacjach, jakie często nieoczekiwanie spotyka w swojej pracy. Potrzebuje w swoich działaniach wsparcia, zrozumienia członków społeczności lokalnej. Ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie zajmują się władze i organy gminy. W systemie samorządowym, przy dużej samodzielności gmin, ochrona bezpieczeństwa lokalnego wymaga dodatkowych odpowiednich służb. Konsekwencją takiego stanu rzeczy było powołanie nowej, umundurowanej formacji porządkowej - Straży Miejskiej, podporządkowanej organom samorządu terytorialnego. Celem pracy jest przedstawienie specyfiki straży miejskiej jako szczególnej instytucji samorządowej w systemie zarządzania kryzysowego. Sformułowano następującą hipotezę badawczą: Decentralizacja władzy publicznej w Polsce po 1990 roku, wprowadzająca struktury samorządu terytorialnego na poziomie gmin i miast wymusiła powołanie instytucji o charakterze porządkowym – straży miejskich (gminnych). Aby udowodnić hipotezę postawiono następujące pytania badawcze: 1. Na czym polega istota systemu samorządowego w Polsce? 2. Jakie miejsce wśród instytucji samorządowych zajmuje straż miejska? 3. Jaka jest struktura straży miejskiej? 4. Jakie są kompetencje straży miejskiej? 5. Na czym polega specyfika pracy w straży miejskiej? 6. Jakie są kryteria doboru pracowników do straży miejskiej? 7. Jakie są doświadczenia w pracy Straży Miejskiej w Gdyni? 8. Jakie są oczekiwania mieszkańców miasta Gdyni dotyczące działalności Straży Miejskiej? Aby odpowiedzieć na postawione pytania zastosowano następujące metody badawcze: analiza systemowa, analiza literatury przedmiotu, dokumentów i aktów prawnych, obserwacja w tym - uczestnicząca. Od 1 lipca 1992 roku do 30 listopada 2010 roku byłem strażnikiem w Straży Miejskiej w Gdyni. Przy pisaniu pracy szczególne pomocne okazały się następujące akty prawne: Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca 1990 roku („Dziennik Ustaw”, nr 16, z dn. 8 marca 1990 r., poz. 95), Ustawa o strażach gminnych z dn. 29 sierpnia 1997 r. („Dziennik Ustaw”, nr 123, z dn. 9 października 1997 r., poz. 779), Ustawa o Policji z dn. 6 kwietnia 1990 r. („Dziennik Ustaw”, nr 287, z dn. 14 października 2011 r., poz. 1687) oraz następujące opracowania: „Samorząd terytorialny – ustrój i gospodarka” (Bydgoszcz 2011) Bogdana Dolnickiego, Samorząd terytorialny (Kraków 2003) Zygmunta Niewiadomskiego, „Straż Miejska i Gminna” (Szczytno 2007), Ireneusza Kobus oraz Ireneusza Dziugiel. Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono zagadnienia związane z istotą samorządu terytorialnego, definicję systemu samorządowego w Polsce, podstawy prawne jego funkcjonowania. Wskazano na strukturę organizacyjną gminy oraz scharakteryzowano zadania własne i zlecone gminy. W rozdziale drugim przedstawiono miejsce straży gminnej (miejskiej), wskazując na tryb jej tworzenia oraz genezę jej powstania. Scharakteryzowano podstawowe pojęcia, związane ze strażą gminną (miejską). Omówiono jej zadania oraz kompetencje strażników. W trzecim rozdziale przedstawiono specyfikę pracy w straży miejskiej w Gdyni, a także jej historię, wskazano kryteria doboru osób na strażników. Omówiono prawa i obowiązki strażnika gminnego (miejskiego), jak i również oczekiwania mieszkańców miasta Gdyni na podstawie ankiety. W zakończeniu podsumowano znaczenie straży miejskiej we wspólnocie lokalnej. Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych potrzeb zarówno każdego człowieka, jak i całego społeczeństwa. Sam termin jest ściśle związany z dynamicznymi zmianami i nie jest stanem stałym. Bezpieczeństwo wewnętrzne zmienia się równolegle ze zmia (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-12968-9
Wprowadzenie do teorii zagadnień sztucznej inteli- gencji; Systemy ekspertowe; Zbiory rozmyte; sztuczne sieci neuronowe, Sieci Kohonena; Algorytmy ewolucyjne; Teoria chaosu, Systemy hybrydowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1570-3
1. Istota amortyzacji i kapitału amortyzacyjnego w teorii finansów przedsiębiorstw, 2. Podatkowa i inflacyjna erozja kapitału na tle rozważań podatkowych, 3. Podatkowy efekt amortyzacji a wartość kapitału amortyzacyjnego, 4. Wykorzystanie amortyzacji i kapitału amortyzacyjnego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw - badania empiryczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1942-7
Przedmowa; Część I: Kierowanie i kierownicy, Ewolucja teorii organizacji i zarządzania; Część II ZARZĄDZANIE W XXI wieku: Środowisko organizacji i środowisko naturalne, Odpowiedzialność społeczna i etyka, Globalizacja a zarządzanie, Tworzenie i przekształcanie organizacji, Kultura i wielokulturowość, Jakość; Część III: PLANOWANIE: Podejmowanie decyzji, Planowanie i zarządzanie strategiczne, Wdrażanie strategii, Część IV: ORGANIZOWANIE: Projektowanie organizacji i jej struktura, Władza i autorytet, Gospodarowanie zasobami ludzkimi, Kierowanie zmianami organizacyjnymi i innowacją; Część V: PRZEWODZENIE: Motywacja, Przywództwo, Zespoły i praca zespołowa, Komunikacja i negocjowanie; Część VI: KONTROLOWANIE: Skuteczna kontrola, Kierowanie operacjami, Systemy informacyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1094-9
Przedmowa; Część I: Kierowanie i kierownicy, Ewolucja teorii organizacji i zarządzania; Część II ZARZĄDZANIE W XXI wieku: Środowisko organizacji i środowisko naturalne, Odpowiedzialność społeczna i etyka, Globalizacja a zarządzanie, Tworzenie i przekształcanie organizacji, Kultura i wielokulturowość, Jakość; Część III: PLANOWANIE: Podejmowanie decyzji, Planowanie i zarządzanie strategiczne, Wdrażanie strategii, Część IV: ORGANIZOWANIE: Projektowanie organizacji i jej struktura, Władza i autorytet, Gospodarowanie zasobami ludzkimi, Kierowanie zmianami organizacyjnymi i innowacją; Część V: PRZEWODZENIE: Motywacja, Przywództwo, Zespoły i praca zespołowa, Komunikacja i negocjowanie; Część VI: KONTROLOWANIE: Skuteczna kontrola, Kierowanie operacjami, Systemy informacyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (7 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1589-4
1.Grupa - zespół pracowniczy, 2.Kierownik jako wyróżniony członek zespołu pracowniczego, 3.Nowe wyzwania wobec kierowania zespołem pracowniczym, 4.Zwiększanie efektywności kierowania zespołem pracowniczym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7299-461-5
1.Komunikacja interpersonalna w ujęciu ogólnym: 1.1.Histroyczny kontekst komunikacji społecznej. 1.2. Komunikowanie się jako proces przekazywania informacji. 1.3. Mowa werbalna w procesach przekazu informacji. 1.4.Komunikacja niewrbalna w zachowaniach międzyludzkich. 1.4.1.Główne cele komunikacji niewrbalnej. 1.4.2.Fizjologia i cechy psychiczne a presja w komunikacji. 1.4.3. Znaczenie postawy i ruchów ciała w komunikacji interpersonalnej. 1.4.4.Gesty zamknięte i otwarte. 2. Elementy komunikacji w budowaniu porozumienia biznesowego: 2.1.Źródła potrzeb komunikacji w biznesie. 2.2.Komunikacja interopersonalna w realizacji przywództwa. 2.3.Przemówienia w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 2.4. Prezentacje jako formy komunikacji menedżera z otoczeniem. 2.5.Planowanie i realizacja wystąpień biznesowych. 3.Komunikacja interpersonalna w negocjacjach biznesowych: 3.1.Negocjowanie jako sztuka prowadzenia biznesu. 3.2.Motywowanie werbalne w budowaniu porozumienia. 3.2.1.Style negocjowania. 3.2.2.Negocjacje międzykulturowe. 3.3.Skuteczność technik niewerbalnych. 3.4.Środowisko komunikacji w negocjacjach . 3.5.Inteligencja emocjonalna w negocjacjach. 4. Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu biznesem: 4.1.Istota i zasady sprawnej komunikacji interpersonalnej w biznesie. 4.2.Komunikacja interpersonalna między menedżerem a pracownikem. 4.3. Komunikacja interepersonalna menedżera z klientem. 4.4.Relacje interpersonalne biznesmen-menedżer.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again