Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(8)
available
(5)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(8)
Author
Bańka Waldemar
(1)
Buchen Irving H
(1)
Czernecka Małgorzata
(1)
Evans Christina
(1)
Falecki Janusz
(1)
Hyla Marek
(1)
Koppett Kat
(1)
Parys Joanna
(1)
Podsiadło Iwona
(1)
Rae Leslie
(1)
Rzędowski Jerzy
(1)
Sawicki Jarosław
(1)
Tyrała Paweł
(1)
Łais Sławomir
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Zarządzanie
(6)
Kadry
(4)
Szkolenie wewnątrzzakładowe
(3)
Zawód
(3)
Menedżerowie
(2)
Drama (pedagog.)
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Grywalizacja
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kryzys
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Organizacja
(1)
Perswazja
(1)
Pomoce dydaktyczne
(1)
Praca
(1)
Pracownicy umysłowi
(1)
Programowanie neurolingwistyczne
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rozwój zawodowy
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Wychowanie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
9 results Filter
Book
In basket
(Szkolenia)
ISBN: 83-7484-033-1
1. Wprowadzenie do szkolenia, 2. Kim jest trener?, 3. Prezentacja, 4. Rozpoczęcie prezentacji lub sesji, czyli co zrobić, żeby się uczyli (1)?, 5. W trakcie prezentacji lub sesji, czyli co zrobić, żeby się uczyli ? (2), 6. Indywidualne umiejętności prezentacji, czyli co zrobić, żeby się uczyli (3)?, 7. Korzystanie z pomocy szkoleniowych, 8. Inne pomoce szkoleniowe, 9. Szkolenie nie polega na samym mówieniu, 10. Inne rodzaje działań szkoleniowych, 11. Ludzie, których szkolisz, 12. Radzenie sobie z trudnymi osobami, 13. Potwierdzenie i ocena efektywności szkolenia, 14. Z myślą o przyszłości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89886-15-4
1. Instytucjonalizacja edukacji 2. Podstawy dydaktyki menadżerskiej 3. Metody kształcenia menedżerów 4. Podnoszenie efektywności edukacji menedżerskiej 5. Rola nauczyciela akademickiego 6. Praca dydaktyczno- wychowawcza 7. Pomoce dydaktyczne wspomagające efektywność nauczyciela 8. Łączenie procesu dydaktycznego z procesem wychowawczym 9. Funkcje dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela w kształceniu menedżerów 10. Narzędzia wirtualne - infostrady
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-580-8
1. Jak odkryć najlepsze zasoby do współpracy z innymi 2. Poznaj pierwszy sposób przetwarzania informacji 3. Spotkania, narady i negocjacje - czyli jak byc lubianym 4. Jak błyskawicznie odkryć strategie innych ludzi 5. Zaplanuj swoje zwycięstwo - czyli po co to ribisz 6. Szefie, motywuj! czyli technologia przekonywania 7. Twoje centrum dowodzenia umysłem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-48-2
Zawiera: Wstęp; R. I Planowanie i podejmowanie decyzji w zarządzaniu kryzysowym: Planowanie w systemie zarządzania kryzysowego; Proces podejmowania decyzji podczas sytuacji kryzysowej; R. II Zagrożenia mogące powodować sytuacje kryzysowe: Zagrożenia naturalne; Zagrożenia cywilizacyjne; Zagrożenia wynikające z zachowań społecznych; Zagrożenia terrorystyczne; R. III Gry decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym: Istota gier decyzyjnych w kontekście zarządzania kryzysowego; Przykładowe podstawowe zadania uczestników gry decyzyjnej - członków powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego; R.IV Założenia do gry decyzyjnej - wariant: Ch-ka powiatu zawierciańskiego; sytuacja ogólna i szczegółowa - zadania do wykonania; Siły i środki do użycia w sytuacjach kryzysowych; R.V cele, etapy gry decyzyjnej i jej przebieg (harmonogram gry)) - wariant: Opracowanie zadań i obowiązków uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa powiatu; wypracowanie decyzji starosty do akcji przeciwpowodziowej; Działanie powiatowego systemu zarządzania kryzysowego w sytuacji powodzi i skażenia środowiska; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-264-0605-8
Część pierwsza : Partnerstwo nowego HR i pracowników : 1. Centralna pozycja pracowników oraz samookreślenie organizacji , 2. Relacja partnerska z działem badań , 3. Techniczna strona HR , 4. Wsparcie HR dla wyłaniających się menedżerów-liderów , 5. Innowacyjność pracowników i kultura organizacyjna , 6. HR i symulacja ; Część druga : Definiowanie misji HR na nowo : 7. Wdrażanie nowych pracowników i praktyki zatrudnienia , 8. Satysfakcja z pracy jako wyzwanie , 9. Strategie zarządzania retencją pracowników , 10. Ponowna analiza pracy i zachodzących w niej relacji ; Część trzecia : Ocena i szkolenia - perspektywy : 11. Ocena osób , szkoleń i zespołów , 12. Nowy podręcznik szkoleniowy , 13. Cele i role menedżerów i liderów ; Część czwarta : Przyszłość HR : 14. Działania specjalistów HR i HPT w przyszłości , 15. Demografia i przyszłość HRM.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-9428-4
Przedmowa; Jak czytać tę publikację; Rozdział 1. Narodziny koncepcji Learning Battle Cards Rozdział 2. Wyzwania rozwojowe XXI wieku: Nawyk uczenia się; Symbioza pokoleń; Atak klonów czy Drużyna Pierścienia?; W sieci rozwoju; Źródła wiedzy; Mądrość tłumu; Nie ma jednej drogi do celu; Nauczanie a uczenie się; Prosumer - daj mi się uczyć po swojemu; Masowa personalizacja w uczeniu - sposób na indywidualizację rozwoju; Ciągła adaptacja - agile w uczeniu; Samodzielnie nie oznacza samotnie; Praktyka przede wszystkim; Uczenie się przy okazji; Świat jest grą; Relacja uczący się – nauczyciel; Big data. Rozdział 3. Koncepcja i talia Learning Battle Cards: Cel; Inspiracje; Podejście; Czym są Learning Battle Cards?; Talia kart; Struktura karty; Konstelacje kart; Sposoby pracy z kartami; Karty szkoleniowe i karty wsparcia; Trzy stopnie złożoności kart w talii. Rozdział 4. Metoda Learning Battle Cards: Warstwy w metodzie LBC; Analiza potrzeb rozwojowych; Kształtowanie świadomości osoby szkolonej; Transfer wiedzy; Budowanie umiejętności; Wpływanie na postawy; Wdrożenie nowo nabytych umiejętności i wsparcie w tym procesie; Pomiar rezultatów procesu rozwojowego; Metoda LBC a inne praktyki projektowania procesów rozwojowych; Przykład wykorzystania metody LBC - analiza przypadku; Tło; Charakterystyka firmy; Sytuacja przed realizacją projektu; Potrzeby firmy; Zastosowane rozwiązanie; Szczegółowy opis modelu; Trudności; Wnioski i rezultaty. Rozdział 5. Learning Battle Cards na tle innych podejść do procesów edukacyjnych i rozwojowych: Andragogika a pedagogika; LBC a andragogika i pedagogika; Flow; LBC a flow; Dziewięć działań dydaktycznych według Roberta Gagnégo; LBC a dziewięć działań dydaktycznych; Facylitacja i próżniactwo społeczne; LBC a facylitacja i próżniactwo społeczne; Piramida Dale'a; LBC a piramida Dale'a; Brain rules; LBC a brain rules; Model ADDIE; LBC a model ADDIE; LBC jako inspiracja dla wybranych etapów modelu ADDIE; Cykl Kolba; LBC jako inspiracja do realizacji szkolenia opartego na cyklu Kolba; Taksonomia Blooma; LBC jako inspiracja do zastosowania taksonomii Blooma przez projektanta procesu rozwojowego. Rozdział 6. Gry w Learning Battle Cards: Poznaj mnie; Reguły gry; Podpowiedzi; Dobierany; Reguły gry; Podpowiedzi; Bitwa; Reguły gry; Podpowiedzi; Konstelacja; Reguły gry; Przyporządkowanie; Reguły gry. Dodatek 1. Karty w oczach praktyków - kompendium wiedzy: Opiekunowie kart; Forma współpracy; Struktura opisów kart; Metody pracy z opisami kart; OCENA 360 STOPNI; ARTYKUŁ; ANIMACJA; UCZENIE PRZEZ APP-LIKACJE; RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA; OCENA; AUDIOKONFERENCJA; KSIĄŻKA; AUDIOBOOK; DRUGI OBIEG TREŚCI; MASYWNE DANE; E-BOOK; BLOG; BENCHMARKING; TABLICA; KONFERENCJA; OPIEKOWANIE SIĘ TREŚCIĄ; CERTYFIKACJA; CHAT; LISTA KONTROLNA; COACHING; SPOŁECZNOŚĆ PRAKTYKÓW; REPOZYTORIUM TREŚCI; ANALIZA PRZYPADKU; DYSKUSJA; DEMONSTRACJA; MAPA ODKRYWCÓW; HISTORIA MULTIMEDIALNA; E-SZKOLENIE; E-MAIL; WYJAŚNIENIE; EKSPERYMENTOWANIE; EKSPONAT; INFORMACJA ZWROTNA; FACYLITACJA; GRUPA FOKUSOWA; GRA; HIPERMEDIA; INFOGRAFIKA; KOMUNIKATOR; WYWIAD; ZADANIE WDROŻENIOWE; SPOŁECZNE DZIENNIKARSTWO; WSPARCIE STANOWISKOWE; ROTACJA STANOWISK; I POZIOM KIRKPATRICKA; II POZIOM KIRKPATRICKA; III POZIOM KIRKPATRICKA; IV POZIOM KIRKPATRICKA; PIGUŁKA WIEDZY; WYKŁAD; JEDZ I UCZ SIĘ; FILM; MIKROBLOG; MENTORING; MULTIMEDIA; MAPA MYŚLI; METAFORA; TAJEMNICZY KLIENT; BIULETYN; NOTOWANIE; OBSERWACJA; OTWARTE TREŚCI; WARSZTATY ON-LINE; ĆWICZENIE; UCZENIE PROJEKTOWE; PODCAST; ANKIETA ; PARTNERSKIE UCZENIE SIĘ; PREZENTACJA; QUIZ; POWTARZANIE; BADANIE; REFLEKSJA; ZWROT Z INWESTYCJI; ODGRYWANIE ROLI; SEMINARIUM; SPOŁECZNOŚCIOWE OZNACZANIE; SZKICOWANIE; WYSZUKIWARKA; METODA CIENIA; SYMULACJA; MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE; SIEĆ SPOŁECZNA; DRUGI EKRAN; HISTORIA; STRESZCZENIE; SONDAŻ; WSPÓLNA PRZESTRZEŃ PRACY; TUTORING; ZADANIE ZESPOŁOWE; UCZ NAUCZYCIELA; FORUM DYSKUSYJNE; TAGOWANIE; SMS; WYCIECZKA; TEST; WIRTUALNY AGENT; WIDEOKONFERENCJA; WIDEO NA ŻĄDANIE; WIZUALIZACJA; WIRTUALNY ŚWIAT; WARSZTATY; KONFERENCJA INTERNETOWA; WEBINARIUM; WIKI; ZESZYT ĆWICZEŃ; POSZUKIWANIE SKARBÓW. Dodatek 2. Learning Battle Cards w praktyce - case studies: Case study 1: Szkoła trenerów blended learningu Akademii TROP - jak przygotować trenera umiejętności "miękkich" w cywilizacji informacji; Case study 2: Wdrożenie pakietu szkoleń on-boardingowych w dużej organizacji; Case study 3: Bezpieczeństwo pracy kierowców w firmie CEMEX Polska; Case study 4: Przygotowanie nauczycieli do wykorzystania e-learningu w praktyce szkolnej; Case study 5: Wdrożenie Akademii Wiedzy w Firmie Produkcyjnej X. Dodatek 3. Listy nazw form rozwojowych: 1. Lista nazw kart (form rozwojowych) opisanych w dodatku 1; 2. Lista głównych polskich nazw form rozwojowych (kart) opisanych w dodatku 1 - w układzie alfabetycznym; 3. Lista angielskich nazw form rozwojowych (kart) opisanych w dodatku 1 - w układzie alfabetycznym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Szkolenia)
ISBN: 83-88597-88-4
1. Zasady: Przegląd; Zaufanie; Spontaniczność; Przyjmowanie propozycji; Słuchanie i świadomość; Opowiadanie; Komunikacja niewerbalna; 2. Ćwiczenia: Brzmiący krąg; Eliminacja; Emocjonalne zebranie; Fotografie i matematyka; Głupie pytania; Historia mojego imienia; Informacje; Jednostronny dialog; Karciany status; Konferencja prasowa w tajemniczym języku; Krąg pomysłów; Liczenie grupowe; Mówienie inosono; Nasiona opowiadania; Nie udało mi się; Niewidzialne piłki; Odbijanie piłki; Odpadasz; Opowiadanie z dyrygentem; Opowiadanie z wizją; Opowiadanie ze szkieletem; Poezja obrazu; Pokaz statusu; Pokaz się; Prawda czy zmyślenie; Przekazywane klaśnięcia; Przekazywanie historyjek; Przekazywanie statusu; Przełączana mowa; Rozgrzewka; Rysowanie parami; Rzucanie piłka; Schematy słów; Słowna musztra; Słowo po słowie; Snucie wizji; Spacer z zamkniętymi oczami; Splot opowiadań; Spontaniczny marketing; Strefa bezpieczeństwa; Test spostrzegawczości; Tworzenie postaci; Ubarwić- kontynuować; Wręczanie prezentów; Wywiad z ekspertem; Zgódź się; Zmiany statusu; Zwierciadło klasyczne; Zwierciadło w kręgu; Dodatek: Wątki improwizacyjne w ćwiczeniach; Cele szkoleniowe ćwiczeń
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7174-639-3
Od klasycznej szkoły zarządzania do zarządzania zasobami pracy; Sprawowanie władzy w organizacji; Kierowanie pracownikami; System kadrowy w organizacji; Rozwój pracowników; Stosunki pracownicze w organizacji Grupy pracownicze. Kierowanie zespołami zadaniowymi; Procesy motywacyjne w kierowaniu ludźmi. Zjednywanie kierowanych dla realizacji zadań; Przywództwo i autorytet; Konflikty. Kierowanie konfliktami w organizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1575-4
Cz. I Zarządzanie wiedzą jako strategiczne wyzwanie dla działu zasobów ludzkich 1. Zmiany w świecie biznesu wymuszające zarządzanie wiedzą, 2. Awans działu kadr za szczebla operacyjnego na strategiczny, 3. Jak wykształcić kulturą podporządkowaną wiedzy. Cz. II Budowanie kultury podporządkowanej wiedzy: 4. Struktura, funkcje i zakres obowiązków w kulturze podporządkowanej wiedzy, 5. Rola działu zasobów ludzkich w budowaniu kultury podporządkowanej wiedzy, 6. Nauka od nowa, 7. Co motywuje pracowników umysłowych do nauki?, 8. Nauka i praca we wspólnotach praktyków. Cz. III Zwiększenie umiejętności i wiarygodności działu zasobów ludzkich w zakresie zarządzania wiedzą: 9. Dostosowanie zarządzania zasobami ludzkimi do zarządzania wiedzą, 10. Dowiedz się, co wiesz: język i narzędzia do tworzenia mapy wiedzy, 11. Kompletowanie własnego zestawu narzędzi zarządzania wiedzą, 12. Jak mądrze wykorzystać technologię
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again