Form of Work
Książki
(27)
Status
only on-site
(25)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(25)
Author
Juchnowicz Marta
(2)
Bartkowiak Piotr
(1)
Bohdziewicz Piotr
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Geryk Żaneta
(1)
Goliński Jan
(1)
Głowacka Maria Danuta
(1)
Haffer Joanna
(1)
Jelonek Dorota
(1)
Konieczny Olgierd
(1)
Kowalska Aleksandra
(1)
Kramer Józef
(1)
Krynojewski Franciszek R
(1)
Lewandowska Hanna
(1)
Lewicka Dagmara
(1)
Lipińska-Grobelny Agnieszka
(1)
Lisiecka-Biełanowicz Mira
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Mojs Ewa
(1)
Nowicki Adam
(1)
Owsiak Stanisław
(1)
Piechota Grażyna
(1)
Pietrek Grzegorz
(1)
Pomykalski Andrzej (1941- )
(1)
Raczkowski Konrad
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Samojlik Bazyli
(1)
Samoliński Bolesław
(1)
Schmidtke Rafał
(1)
Sienkiewicz-Małyjurek Katarzyna
(1)
Szymonik Andrzej
(1)
Urbaniak Bogusława
(1)
Walas-Trębacz Jolanta
(1)
Ziarko Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(27)
Subject
Kadry
(6)
Bezpieczeństwo publiczne
(5)
Przedsiębiorstwo
(5)
Zarządzanie kryzysowe
(5)
Zarządzanie wiedzą
(4)
Bezpieczeństwo narodowe
(3)
Służba zdrowia
(3)
Zarządzanie
(3)
Zarządzanie jakością
(3)
Ekorozwój
(2)
Finanse publiczne
(2)
Innowacje
(2)
Motywacja pracy
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Baza danych
(1)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Budżety terenowe
(1)
Controlling
(1)
Dług publiczny
(1)
Ekonomia
(1)
Finanse
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Informatyka
(1)
Internet
(1)
Jakość produktu
(1)
Kanada
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Konkurencja
(1)
Kryzys finansowy 2007 r.
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Marketing
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Organizacja
(1)
Outsourcing
(1)
Państwo
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Podatek
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Postawy
(1)
Praca
(1)
Pracownicy biurowi
(1)
Produktywność pracy
(1)
Protekcjonizm
(1)
Przedsiębiorstwo komunalne
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Płaca
(1)
Rachunkowość
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Rolnictwo
(1)
Rolnictwo ekologiczne
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sektor publiczny
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo niepubliczne
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Służba celna
(1)
Unia Europejska
(1)
Współpraca cywilno-wojskowa
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
2001-0
(13)
Subject: place
Polska
(3)
27 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88469-62-2
Cz. I Wpływ technologii informacyjnej na współczesne procesy zarządzania : 1. Strategia informacyjna przedsiębiorstwa - istota, cele i zadania, 2. Rola zasobów informacyjnych w dynamice przedsiębiorstwa, 3. System zarządzania bazą danych elementem integrującym współczesne organizacje, 4. Wpływ technologii informacyjnej na funkcjonowanie jednostek w systemach franchisingowych, 5. Architektura wirtualnych branżowych systemów wspomagania decyzji, 6. Specyfika wirtualnego outsourcingu informatycznego, 7. Sieci neuronowe jako alternatywne narzędzie prognostyczne w przedsiębiorstwie, 8. Arkusz kalkulacyjny jako narzędzie symulacji próbki z populacji, 9. Technologie informatyczne umożliwiające komunikację w korporacjach na szczeblach Rad Nadzorczych, 10. Wybrane źródła konkurencyjnej przewagi przedsiębiorstwa w przestrzeni Internetowej. Cz. II Zarządzanie informacją i wiedzą : 11. Technologie sieciowe i elektroniczna wymiana danych (EDI) jako narzędzia wspomagające obieg dokumentów księgowych w przedsiębiorstwie , 12. Pakiety oprogramowania służące weryfikacji wiedzy analizujące wypowiedzi otwarte, 15. Znaczenie systemów informacyjnych w łańcuchu wartości uczelni wyższej, 16. Standardy wymiany informacji naukowej w Internecie. Cz. III Teoria i praktyka projektowania, wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych zarządzania : 17. Proces Tworzenia systemu klasy ERP na przykładzie metodyki BPSC S.A., 18. Wpływ elastycznego oprogramowania SIZ na proces wdrażania i eksploatację, 19 .Integracja sieciowa systemów informatycznych. Analiza wybranych rozwiązań modelowych, 20. Próba klasyfikacji informatycznych systemów budżetowania firm, 21. Specyfikacja wdrażania współczesnych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie projektami, 22.Integracja procesowa w projektowania systemów zintegrowanych klasy ERPII w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw SCM. Cz. IV Kierunki zmian w metodach i technikach nauczania informatyki ekonomicznej : 23. Kierunki kształcenia przyszłych menedżerów informacji w szkolnictwie wyższym, 24. Nauczanie informatyki ekonomicznej dla inżynierów, 25. Klasyfikacja pojęć obszaru distance laerning, 26. Analiza szans oraz zagrożeń związanych z wykorzystaniem Internetu w edukacji, 27. Rola portalu edukacyjnego w procesie nauczania, 28. Idea OpenSource w procesie edukacji na uczelni wyższej, 29. Zastosowanie systemów wnioskujących przez przypadki w inteligentnych systemach autorskich
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Innowacyjność organizacji / red. nauk. Andrzej Pomykalski. - Łódź : Wyższa Szkoła Kupiecka, 2009. - 197, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-89808-31-5
1. Innowacyjność organizacji; 2. Innowacyjność w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami; 3. Zarządzanie innowacjami w globalizacji; 4. Wzrost innowacyjności gospodarki europejskiej warunkiem przeciwdziałania marginalizacji Europy na globalnym rynku; 5. Problemy zarządzania w społeczeństwie nowoczesnym; 6. Wpływ wiedzy i kultury na innowacje w przedsiębiorstwach usługowych; 7. Kreatywność, twórczość i innowacyjność a przyszłość przedsiębiorstw; 8. Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem- wykorzystanie metody Kazein; 9. Czy region łódzki jest innowacyjny czy tylko jego metropolia; 10. Innowacje w e-commerce; 11. Zarządzanie innowacjami w sieci produktowej; 12. Rola komunikacji w kreowaniu rozwoju organizacji; 13. Innowacje i przedsiębiorczość jako determinanty kształtowania nowoczesnej architektury; 14. Klastry nowy sposób na konkurencyjność; 15. Innowacyjne Lokalizacje Hipermarketów w Polce; 16. Strategiczne zarządzanie personelem jako instrument kształtowania innowacyjności w przedsiębiorstwie; 17. Rynkowe uwarunkowania innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-926034-0-5
Cz. I Relacje z projektu: 1. Projekt Inwestycja w Kadry, 2. Perspektywy rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce, 3. Rozwój a koncepcja Liferlong Learning. Cz. II Artykuły problemowe: 1. Rekrutacja i utrzymanie poziomu zatrudnienia. Strategie kadrowe organizacji, 2. Psychologiczne pułapki w ocenie kandydatów do pracy, 3. Zakres kompetencji zawodowych pracownika HR, 4. Zarządzanie skutecznością w przedsiębiorstwie i jej pomiar, 5. Strategie wynagrodzeń za wkład pracownika, 6. Możliwości rozwoju zawodowego w małych i średnich przedsiębiorstwach, 7. Dobre szkolenie - efektowne szkolenie, 8. Zarządzanie ogniem. Metody zapobiegania wypaleniu zawodowemu, 9. Zwalnianie pracowników - jak sobie radzić z redukcją personelu. Cz. III Skrzynka narzędziowa: 1. Zarządzanie strategiczne zasobami ludzkimi, 2. Ocenianie pracowników, 3. Szkolenie pracowników, 4. Nabór pracowników, 5. Ocenianie pracowników
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym / Aleksandra Kowalska. - Warszawa : Difin, 2010. - 295, [1] s. : rys. , tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-322-8
1. Jakość żywności i czynniki kształtujące; 2. Systemy zarządzania jakością stosowane przez polskich producentów rolnych; 3. Konkurencyjność polskich producentów owoców i warzyw; 4. Ocena wpływu systemu rolnictwa ekologicznego na konkurencyjność producentów owoców i warzyw- wyniki badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7278-243-3
1.działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego - skala i źródła finansowania. 2.Wykorzystanie nowych instrumentów zarządzania długiem publicznym w Polsce. 3.System podatkowy - Kierunki ewolucji. 4.tendencje i kierunki zmian w polskiej polityce fiskalnej na drodze do Unii Europejskiej i strefy euro. 5.Realizacja strategii lizbońskiej w sferze pomocy publicznej. 6.Zakres i mozliwości analizy finansowej podmiotów sektora publicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7525-124-1
1. Kultura i klimat organizacyjny - zarys problematyki, 2. Kultura organizacyjna a system wartości pracowników z róznych typów organizacji, 3. Klimat organizacyjny jako wyznacznik stylu sprawowania władzy w układzie przełożony - podwładny, 4. Klimat organizacyjny a preferowane style komunikowanie się w środowisku pracy, 5. Klimat organizacyjny a postawy pracowników wobec zmian, 6. Postrzeganie stresu roli zawodowej w kontekscie kliamtu organizacyjnego i rozwoju zawodowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-7526-681-8
Cz.I Relacje kultury organizacyjnej i zarządzania kapitałem ludzkim: Relacja kultura organizacyjna a funkcja personalna. Rozważania systemowe; Kultura adhokracji a instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi; relację między kulturą organizacyjna a kapitałem intelektualnym - spojrzenie z perspektywy interesariuszy; Wpływ czynników kulturowych na pomiar kapitału ludzkiego; Cz.II Kulturowe wyzwania wobec zarządzania kapitałe ludzkim: Zarządzania różnorodnością kulturową; Postawy wobec różnorodności - uwarunkowania, próba typologii, implikacje; Implementacja zmian w przedsiębiorstwie a zmiany kultury organizacyjnej; Niezamierzone konsekwencje prokonsumenckiej kultury usług - wyzwanie dla ZZL; Kultura organizacyjna jako determinanta działań społecznie odpowiedzialnych; Zrozumieć pokolenie Y - wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi; Autodefinicje tożsamościowe pracowników wiedzy jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach; Postawy młodzieży a pożądane cechy jej przyszłej pracy - na podstawie badań sondażowych studentów zarządzania. Cz.III Emocjonalne aspekty zarządzania kapitałem ludzkim: Duchowy wymiar zarządzania zasobami ludzkimi; Kultura zaufania wyzwaniem współczesnego zarządzania kapitałem ludzkim; Satysfakcja z pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi; Dualizm polskiej kultury narodowej w praktyce organizacyjnej korporacji międzynarodowych w Polsce; Cz.IV Wpływ kultury organizacyjnej na instrumentarium ZKL: Rola strategii zatrudnienia w kształtowaniu kultury współczesnej organizacji - wybrane aspekty; Możliwości wykorzystania narzędzi ZZL do kształtowania optymalnej kultury organizacyjnej w zmieniającym się otoczeniu przedsiębiorstw w Polsce; Zależności pomiędzy nieformalnymi politykami rekrutacji i selekcji a efektywnością organizacji. Moderująca rola wdrukowanych zasad socjalistycznych; Kultura organizacyjna podstawą formowania partycypacji pracowniczej w organizacjach; Uwarunkowania socjokulturowe pracy zespołowej; Kulturowe determinanty innowacyjności przedsiębiorstwa; Kulturowe uwarunkowania sposobów komunikowania się w organizacjach - priorytety i zaniedbania; Cz.V Systemy motywacyjne w realiach kulturowych: Wpływ kultury organizacyjnej na zmiany systemu motywowania. Doświadczenia badawcze; Kulturowe uwarunkowania systemów motywacyjnych w przedsiębiorstwach z udziałem kapitału zagranicznego; Różnice kulturowe w zakresie motywowania - na podstawie analizy motywatorów w dwóch firmach: duńskiej i polskiej; Systemy wynagradzania a cechy kultury organizacyjnej; Wewnętrzna sprawiedliwość czy zewnętrzna konkurencyjność jako dylemat polityki płac (z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych); Cz.VI Kulturowe determinanty organizacji rozwoju zawodowego: Wpływ kultury organizacyjnej na budowę programów rozwoju kompetencji w organizacji; Kulturowe uwarunkowania rozwoju zawodowego pracowników przedsiębiorstw; Szkolenia jako narzędzia kształtowania kultury organizacyjnej; Adaptacja rozwoju kariery do kultury organizacyjnej; Strategie rozwoju kariery zawodowej polskich emigrantów w Londynie - raport z badań Polish Psychologists" Club; Kultura kraju pochodzenia kapitału jako determinanta systemu okresowych ocen pracowników w bankach z udziałem kapitał zagranicznego; Zmiana kultury organizacyjnej poprzez coaching utalentowanego pracowników; Tworzenie kultury organizacyjnej wspierającej zarządzanie talentami w organizacji; CZ.VII Menedżerowie wobec wyzwań kulturowych: Kultura organizacyjna a kreatywność pracowników; Kompetencje przedsiębiorcy a internacjonalizacja działalności jego przedsiębiorstwa - case research; Rola menedżerów-ekspatriantów w transferze praktyk ZZL w przedsiębiorstwach międzynarodowych; Rola kultury organizacyjnej w kształtowaniu wizerunku pracodawcy; Współczesny menedżer HR w zarządzaniu przedsiębiorstwem wielokulturowym; Cz.VIII Specyfika kultur organizacyjnych: Uwarunkowania kulturowe zarządzania kapitałem ludzkim w Korpusie Służby Cywilnej (KSC); Próba diagnozy kultury organizacyjnej przedsiębiorstw w województwie śląskim w świetle wyników badań; Kwestionariusz ankiety "Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-565-6
1.Uczelnia niepubliczna jako organizacja; 2. Motywacja w zarządzaniu czynnikiem ludzkim w uczelniach niepublicznych; 3. Motywacja w funkcjonowaniu uczelni niepublicznych; 4. Narzędzia motywacji w kształtowaniu stosunków pracy w uczelniach niepublicznych; 5. Uwarunkowania i motywacja pracowników w badanych uczelniach niepublicznych; Wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-928226-1-5
Kierunki rozwoju zarządzania przedsiębiorstwem: Znaczenie zarządzania wiedzą dla organizacji; Zarządzanie przedsiębiorstwem w obliczu sytuacji kryzysowej; Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w świetle badań ankietowych MSP; System CRM jako narzędzie wspomagające proces zarządzania przedsiębiorstwem; Samouzdrowianie organizacji metodą BM (Barona Munhausena); Próba aktywizacji zawodowej osób objętych wykluczeniem społecznym na przykładzie Wodzisławia Śląskiego; 2. Wybrane czynniki rozwoju współczesnych przedsiębiorstw: Strategia organizacji w turbulentnym otoczeniu; Identyfikacja wybranych czynników wpływających na wzrost przedsiębiorstw. Studium przypadku na przykładzie przedsiębiorstw turystycznych Mezoregionu Beskid Zachodni; Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym; Dystrykt przemysłowy- identyfikacja cech; 3. Ryzyko a bezpieczeństwo rozwoju współczesnych przedsiębiorstw: Procesy innowacyjne przedsiębiorstw w kontekście bezpieczeństwa; Bezpieczeństwo w łańcuchach dostaw; Łańcuch wartości w systemach logistycznych współczesnej organizacji; Polityka bezpieczeństwa informacji na przykładzie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1944-1
Cz.1 Finanse publiczne w warunkach kryzysu: Zasady budżetowe w warunkach kryzysu finansów publicznych; Stabilność systemu zasilania finansowego a nowatorskie zarządzanie podmiotami publicznymi w warunkach kryzysu; Trudności Francji i Polski w równoważeniu finansów publicznych; Polityka podatkowa jako jeden z elementów zarządzania finansami publicznymi; VAT jako instrument polityki fiskalnej w warunkach kryzysu gospodarczego; Pomoc publiczna a inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych - koncepcja zmian; Pomoc publiczna w dobie kryzysu finansów publicznych - perspektywa Unii Europejskiej; Prywatyzacja jako narzędzie oddziaływania na sytuację fiskalną państwa; Rola przedsiębiorców w zasilaniu budżetu państwa; Racjonalizacja wydatków budżetowych z wykorzystaniem metodologii ZWRE; Istota i zakres reorganizacji sektora finansów publicznych w świetle nowej regulacji ustawowej; Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej; Koncepcja reformy ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych. Cz.2 Zarządzanie finansami publicznymi: Paradygmat zarządzania finansami publicznymi; Doskonalenie i rozwój budżetu zadaniowego w Polsce jako narzędzia efektywnego zarządzania finansami publicznymi; Wieloletnie planowanie budżetowe a jakość finansów publicznych; Budżet zadaniowy jako instrument zarządzania finansami sądów powszechnych i edukacji ekonomicznej; Pomiar sprawności realizacji zadań publicznych na przykładzie powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury; Finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych w świetle nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi; Odpowiedzialność za szkody spowodowane decyzjami w sektorze finansów publicznych; O potrzebie poprawy efektywności wydatków na budowlane zamówienia publiczne; Partnerstwo publiczno-prywatne a nowe finanse publiczne; Rachunkowość zadaniowa jako narzędzie wspomagające budżetowanie wydatków w ujęciu zadaniowym; Problemy implementacji budżetu zadaniowego w powiatach; Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej jako instrument zarządzania finansami publicznymi w warunkach kryzysu. Cz.3 Finanse samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu: Filozofia nowego zarządzania publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego a praktyczne implikacje; System prawno-finansowy samorządu terytorialnego a kryzys finansów lokalnych - uwagi teoretyczne i polskie doświadczenia; Uwarunkowania racjonalizacji wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego; Sytuacja finansowa JST w Polsce w warunkach kryzysu sektora finansów publicznych; Elastyczność zarządzania finansami samorządowymi w warunkach wahań koniunkturalnych; Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu; Zmienność dochodów podatkowych gmin a możliwość oddziaływania na gospodarkę lokalną w warunkach kryzysu; Wpływ kryzysu finansowego na dochody wyrównawcze jednostek samorządu terytorialnego; Zarządzanie długiem jednostki samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu; Ocena procedur zaciąganie długu przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle utrzymania płynności finansowej; Ocena przydatności wskaźnika dochodów podatkowych do wyznaczania kwot subwencji wyrównawczej dla gmin (na przykładzie gmin powiatu siedleckiego); Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej jako źródła zagrożenia sytuacji finansowej samorządów powiatowych i wojewódzkiego na Dolnym Śląsku; Analiza zależności pomiędzy saldami bieżącymi, majątkowymi i ogólnymi budżetów gmin w latach 2004-2008; Podatki i opłaty ekologiczne w Polsce w świetle definicji i klasyfikacji Eurostatu; Współfinansowanie przez wykonawców budowy obiektów administracji samorządowej wobec limitów zadłużenia JST; Efektywność usług publicznych w świetle badań nad powiatami dolnośląskimi; Zewnętrzne źródła finansowania samorządu gminnego w Niemczech - wybrane aspekty.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-523-9
1. Analiza systemów bezpieczeństwa w Polsce; 2. Stany nadzwyczajne; 3. Plan reagowania kryzysowego; 4. Fazy zarządzania kryzysowego; 5. Zarządzanie progresywne i konserwatywne; 6. Poziomy reagowania; 7. Studia i plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce; 8. Domeny bezpieczeństwa; 9. Planowanie cywilne; 10. Obrona cywilna; 11. Definicje kryzysu; 12. Społeczne przestrzeganie zagrożeń; 13. Organizacja i funkcjonowanie służb bezpieczeństwa; 14. Organizacja i metodyka pracy służb bezpieczeństwa i higieny pracy; 15. Współpraca cywilno-wojskowa; 16. Narzędzia komputerowe i systemy informacji przestrzennej w projektowaniu bezpieczeństwa. Organizacja informowania, ostrzegania i alarmowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
Outsourcing : model zarządzania w podmiotach sektora ochrony zdrowia / Hanna Lewandowska. - Warszawa : Difin, 2010. - 254, [2] s. : rys. , tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-339-6
1. Outsourcing w podmiotach sektora ochrony zdrowia w świetle teorii i doświadczeń praktycznych na świecie; 2. Outsourcing w podmiotach sektora ochrony zdrowia w Polsce; 3. Metody i narzędzia oceny efektywności outsourcingu w podmiotach sektora ochrony zdrowia; 4. Ocena outsourcingu w wybranych podmiotach sektora ochrony zdrowia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7571-086-1
1. Kryzys społeczny a kryzys organizacji- ujęcie teoretyczne; 2. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych- uwarunkowania, organizacja, procesy; 3. Ratownictwo w systemie zarządzania kryzysowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-599-3
Wstęp; 1. Nowoczesna koncepcja świadczenia usług publicznych - zmiana w kierunku nowego zarządzania publicznego; 2. Pojmowanie efektywności organizacji - definiowanie, pomiar; 3. Pomiar efektywności w organizacjach ochrony zdrowia; 4. Ocena efektywności wybranych działań podejmowanych w systemie ochrony zdrowia i jego podmiotach; 5. Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia - wyniki badań ilościowych; 6. Zastosowanie karty monitorowania strategii do zarządzania publiczną jednostką ochrony zdrowia - studium przypadku; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-7526-700-6
1. Wpływ postaw na podejmowanie decyzji w organizacji; 2. Etos pracy Polaków; 3. Elastyczność zawodowa Polaków jako determinanta decyzji zatrudnieniowych; 4. Organizacyjne uwarunkowania zaangażowania; 5. Paradygmat człowieka usatysfakcjonowanego w polskich realiach; 6. Skłonność polaków do współrządzenia zakładem pracy; 7. Postawy Polaków wobec autorytetu w relacjach zawodowych; 8. Oczekiwania bezrobotnej młodzieży wobec przyszłej pacy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 4)
Cz. I Współczesne problemy ekonomii i polityki ekonomicznej: 1.Konkurencje jako podstawa systemu gospodarczego w doktrynie Fridricha Augusta von Hayeka, 2.Wybrane czynniki zmian wydajności pracy w sektorze publicznym i prywatnym, 3.Przedstawicielstwo pracownicze w polskich radach nadzorczych, 4.Zasada zrównoważonego rozwoju jako priorytet polskiej polityki społecznej i gospodarczej oraz jako zasada ogólna systemu prawa, 5.Przyczyny protekcjonizmu rolnego w Polsce w okresie transformacji systemowej. Cz. II Orientacja marketingowa : 1.Orienatacja marketingowa a rozumienie strategii marketingowej, 2.Pozycjonowanie przedsiębiorstwa poprzez kreatywne kształtowanie wizerunku rynkowego, 3.Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorców, 3.Idea tożsamości firmy - koncepcja Corporate Identity, 5.Pozyskiwanie inwestorów zagranicznych jako ważny element strategii rozwoju gospodarczego miasta Glasgow. Cz. III Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw: 1.Różnice w krajowych systemach rachunkowości oraz jej harmonizacja i standaryzacja, 2.Analiza kosztów przedsiębiorstwa w układzie rodzajowym, 3.Ocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw budowlanych określana za pomocą rozmytej metody analizy skupień, 4.Problem implementacji controllingu operatywnego i jego informatyzacja we współczesnym przedsiębiorstwie, 5.Analiza punktów krytycznych jako narzędzie wyboru optymalnej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Cz.IV Problemy politologii: 1.O pojęciu potęgi państw (jednostek politycznych), 2.Grupy narodowe i etniczne a polityka multikulturalizmu w Kanadzie, 3.Altywne wykorzystanie Internetu w polityce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-822-5
1. Organizacja doskonaląca się. 2. Konteksty zarządzania zasobami ludzkimi w procesie pracy. 3. Kompetencje zawodowe a kompetencje osobiste. 4. Współczesne tendencje w motywowaniu do pracy. 5. Jakość w systemie opieki zdrowotnej. 6. Odpowiedzialność za jakość działań w zakładzie opieki zdrowotnej. 7. Budowanie projektów podnoszących jakość działań. 8. Zakład opieki zdrowotnej podstawowym ogniwem systemu. Aspekty organizacyjno-ekonomiczne. 9. Identyfikowanie misji i celów działań w zakładzie opieki zdrowotnej. 10. Czynniki obciążające w pracy w ochronie zdrowia. 11. Wymierne versus niewymierne źródła satysfakcji z pracy. 12. Szpital jako miejsce pracy. 13. Źródła i mierniki satysfakcji pacjenta. 14. Teoretyczne aspekty analizy zatrudnienia. 15. Formy zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej. 16. Rekrutacja i selekcja pracowników. 17. Planowanie ścieżki rozwoju zawodowego. 18. Analiza błędów procesu zarządzania kadrami. 19. Oceny pracownicze. 20. Wypalenie zawodowe jako czynnik zmieniający efektywność pracownika.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Doktoraty Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
ISBN: 978-83-7285-503-9
1. Projekty w działalności przedsiębiorstw; 2. Charakterystyka koncepcji zarządzania w ujęciu tradycyjnym; 3. Czynniki powodzenia projektów; 4. Metodyka badań empirycznych w przedsiębiorstwach; 5. Skuteczność zarządzania projektami w świetle badań empirycznych; 6. Inicjatywy przedsiębiorstw na rzecz doskonałości projektowej- studia przypadków; 7. Model skutecznego zarządzania projektami i rekomendacje dla kierowników projektów- zamiast zakończenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-341-8
1. Systemy zarządzania w ochronie zdrowia narzędziem podnoszenia skuteczności i efektywności pracy jednostek ochrony zdrowia: Miejsce jakości usług w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej; Wdrażanie i monitorowanie systemu zarządzania jakością w Dziecięcym Szpitalu AM w Białymstoku- doświadczenia własne; Kierunki integrowania systemów zarządzania w organizacjach ochrony zdrowia; Wpływ wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego na wyniki finansowe i efektywność działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Balickiego w Łodzi; Certyfikacja czy akredytacja systemów zarządzania jakością usług zdrowotnych? A może systemy zharmonizowane?; 2. Organizacyjne możliwości poprawy jakości klinicznej w Zakładzie Opieki Zdrowotnych: Wybrane metody oceny jakości klinicznej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej; Wybrane zagadnienia jakości życia chorych na nowotwory; Jakość i standardy usług w opiece pielęgniarskiej; 3. W poszukiwaniu działań doskonalących w jednostkach opieki zdrowotnej- wybrane kwestie: Potencjał systemu społecznego przesłanką podnoszenia jakości i innowacyjności organizacji; Controlling jako narzędzie gospodarowania środkami finansowymi w organizacjach ochrony zdrowia; Zarządzanie jakością usług zdrowotnych w treściach nauczania na kierunku zdrowie publiczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-0297-5
1. Komunikowanie się w kryzysie: Komunikowanie się wobec rozwoju mediów; Definicje i klasyfikacja sytuacji kryzysowych; Wystąpienie kryzysu w organizacji- kryzys w mediach; Przebieg sytuacji kryzysowej w szkole; Komunikacja niewerbalna; Narzędzia w komunikowaniu kryzysowym; Podsumowanie; 2. Relacje z mediami w praktyce: Zarządzanie relacjami medialnymi w szkołach publicznych na przykładzie katowickich szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół specjalnych; 3. Przyczyny kryzysów w praktyce: Agresja w szkole; Segregacja w szkole; Komunikacja międzykulturowa w szkole; Narkotyki i alkohol w szkole
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again