Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(9)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(9)
Author
Sochacka-Krysiak Hanna
(2)
Chochowski Jan
(1)
Karpuś Piotr
(1)
Kowalska Krystyna
(1)
Kozina Andrzej
(1)
Krawiec Franciszek (Frank)
(1)
Lisiński Marek
(1)
Maślanka Tomasz
(1)
Nieborak Tomasz
(1)
Pocztowski Aleksy
(1)
Węcławski Jerzy
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Przedsiębiorstwo
(4)
Zarządzanie
(4)
Gospodarka terenowa
(2)
Rynek finansowy
(2)
Samorząd gminny
(2)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Elektoenergetyka
(1)
Elektroenergetyka
(1)
Energetyka
(1)
Energetyka odnawialna
(1)
Energia
(1)
Finanse
(1)
Giełda
(1)
Globalizacja
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Kadry
(1)
Likwidacja przedsiębiorstwa
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Podatek
(1)
Prywatyzacja
(1)
Rynek pracy
(1)
Ryzyko gospodarcze -- zarządzanie
(1)
Upadłość
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
Pochodne instrumenty finansowe : apsekty prawnopodatkowe / Tomasz Nieborak. - Warszawa : Difin, 2004. - 389 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-473-9
1.Instytucje i instrumenty finansowe w dobie globalizacji, 2.Historia i ogólna charakterystyka pochodnych instrumentów finansowych oraz mozliwości ich wykorzystania w procesie zarządzania ryzykiem, 3.Charakterystyka prawno-ekonomiczna pochodnych instrumentów finansowych, 4.Opodatkowanie instrumentów pochodnych, 5.Regulacja pochodnych instrumentów finansowych - aspekt teoretyczno-prawny, 6.Instrumenty pochodne w prawodawstwie wybranych państw i Unii europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
(Finanse / C.H.Beck. Finanse przedsiębiorstwa)
ISBN: 978-83-255-0239-3
1. Istota i przesłanki wykorzystania przepływów pieniężnych; 2. Ograniczenia tradycyjnej analizy finansowej; 3. Przepływy pieniężne w analizie finansowej; 4. Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości, wycenie oraz ocenie efektywności inwestycji; 5. Wykorzystanie przepływów pieniężnych we wstępnej ocenie przedsiębiorstwa- wyniki badań empirycznych; 6. Przepływy w ocenie płynności, rentowności oraz wypłacalności polskich przedsiębiorstw; 7. Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości polskich przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88936-18-2
1.Polityka restrukturyzacyjna regionów, 2.Restrukturyzacja przedsiębiorstw wybranych gałęzi przemysłu, 3.Rynek pracy w dobie restrukturyzacji, 4.Restrukturyzacja jako proces wdrażania nowych metod zarządzania przedsiębiorstwem
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-035-1
R.1 Teoretyczne podstawy zarządzania gminą; R.2 Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym; R.3 Zarządzanie funkcjonowaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej; R.4 Zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi; R.5 Lokalny rynek nieruchomości; R.6 Zarządzanie finansami w gminach; R.7 Usługi społeczne w gminie; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie gospodarką i finansami gminy : praca zbiorowa / red. Hanna Sochacka-Krysiak. - Wyd.2 uzupeł. i zaktual. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006. - 276 s. : tab., wykresy ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7378-262-4
R.1 Teoretyczne podstawy zarządzania gminą; R.2 Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym; R.3 Zarządzanie funkcjonowaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej; R.4 Zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi; R.5 Lokalny rynek nieruchomości; R.6 Zarządzanie finansami w gminach; R.7 Usługi społeczne w gminie; Podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Projekt Phare-Fiesta II)
ISBN: 83-907998-8-X
Wprowadzenie; "Happy Days"; Bank Inicjatyw Gospodarczych SA. Zastosowanie metody scenariuszy stanów otoczenia do analizy otoczenia firmy; Wydawnictwo Muza SA Analiza kluczowych czynników sukcesu; Działalność DAEWOO MOTOR w Polsce. Ocena atrakcyjności sektora; Narodowy Fundusz Inwestycyjny. Zastosowanie macierzy Mckinseya do analizy i oceny portfela inwestycyjnego firmy; Optymalizacja portfela produkcji przedsiębiorstwa w celu uzyskania strategicznej przewagi konkurencyjnej. Przykład produkcji ALPEX KARLINO SA; Wykorzystanie analizy sektorowej w określeniu strategii firmy Analiza strategiczna Kopalni Kamienia "Czatkowice" sp. z o.o.; Czy prezydent powinien być zadowolony? Zastosowanie metody SPACE do analizy strategicznej firmy; "Jak się buduje imperium prasowe w Polsce, czyli strategie rozwoju organizacji medialnej na przykładzie koncernu Orkla Media Polska"; Przesłanki i skutki prze kształcenia stoczni Szczecińskiej w Holding; Zastosowanie systemu MRP II do planowania produkcji w OPTIMUS SA; Jak wydać płytę kompaktową-Gamma sc.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-859-0
Cz.I Wybrane problemy zarządzania w energetyce: 1. Liberalizacja rynku energii elektrycznej, 2. Stan i kierunki postępującej transformacji poslkiego sektora elektroenergetycznego, 3. Prognozowanie zapotrzebowania na energię, 4. Koncepcja i metody planowania rozwoju elektroenergetyki, 5. Problemy poslkiego ciepłownictwa - stan obecny i kierunki zmian. Cz.II Odnawialne źródła energii: 6. Mała energetyka wodna, 7. Energetyka wiatrowa, 8. Enegetyka słoneczna, 9. Energia geotermiczna, 10. Biomasa w energetyce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Projekt Phare-Fiesta II)
ISBN: 83-907998-7-1
Wprowadzenie; Polityka personalna jako element zmian strategicznych; Formułowanie strategii personalnej firmy; Organizacja zarządzania personelem; Rola komór ki ds. personalnych w procesie rozwoju firmy; "Outpla cement" w Zakładach Przemysłu Tytoniowego w Krakowie SA; Analiza kosztów pracy w przedsiębiorstwie "ASTRA" SA; System motywacyjny na przykładzie Huty Szkła; System wynagrodzeń na przykładzie Firmy Handlowej "Krak Chemia" SA; Wynagradzanie pracowników w Rejonowym Urzędzie Pracy; Planowanie karier w ZPC "Wawel" SA. Podejście współdziałające; "Awans czy ucieczka", czyli cykl rozwoju pracownika w wydawnictwie; Techniki szkolenia i treningu w koncernie prasowym na przykładzie "Orkla Media Polska"; Szkolenie personelu w procesie wdrażania systemu zapewnienia jakości; Negocjacje w sprawie zakupu maszyny dziewiarskiej przez Firmę "Oczko" Sc. od partnera niemieckiego; Negocjacje Kolpoltera z Wydawcą "RUCH" SA kontra "ALEKS" Sp. z o.o.; Uszyj spodnie - negocjacje "Vistula" SA z kontrahentem
niemieckim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Projekt Phare-Fiesta II)
ISBN: 83-907998-9-8
Cz.1 Zarządzanie rozwojem firmy: Strategia rozwojowa firmy; Zmiany organizacyjne i rozwój PPHU "Mag" w Bochni; Powstanie i strategia rozwoju Radia "Łan" Proszowice; Diagnozowanie rozwoju Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A.; Ocena zdolności firmy do rozwoju na przykładzie "Mostostalu" Kraków S.A.; Łącka śliwowica. Cz.2 Restrukturyzacja przedsiębiorstw: Program restrukturyzacji pięciu kopalń węgla kamiennego w ramach Holdingu Węglowego S.A.; Restrukturyzacja organizacyjna Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego "Nowy Sącz" S.A Zmiany ekonomiczno-produkcyjne w procesie przekształceń Krakowskiej Fabryki Aparatów Pomiarowych S.A.; Opis sytuacji Przedsiębiorstwa "Ogród" pod katem formułowania programu restrukturyzacji; Założenia programu naprawczego dla Zakładu Hutniczego. Cz.3 Doskonalenie struktur organizacyjnych: Diagnoza i projekt struktury organizacyjnej Zakładu Energetycznego Analiza i usprawnienie struktury organizacyjnej Przedsiębiorstwa Usług Socjalnych "HUT-PUS" S.A.; Analiza wybranych aspektów struktury organizacyjnej Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Vistula" S.A.
na skróty przywiedzie cię do sukcesu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again