Form of Work
Książki
(2)
Czasopisma
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(2)
only on-site
(1)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(1)
Author
Baran Beata
(1)
Bereszko Wojciech
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Kobza Urszula
(1)
Kopacka Marzena
(1)
Kostur Krystian
(1)
Lityński Adam
(1)
Majewski Kamil
(1)
Moll Tomasz
(1)
Myl Małgorzata
(1)
Napiórkowska Anna
(1)
Nowak Krystian
(1)
Pawska Małgorzata
(1)
Pudło-Jaremek Anna
(1)
Radecki Gabriel
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rokicki Jarosław
(1)
Saks Krystian
(1)
Sendrowski Paweł
(1)
Soszyńska-Purtak Paulina
(1)
Stompel Marek
(1)
Sułkowski Jarosław
(1)
Słapczyński Tomasz
(1)
Wszołek Michał
(1)
Zrałek Jacek
(1)
Śladkowska Ewa
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Zamówienia publiczne
(3)
Konkurencyjność
(2)
Apelacja
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Demokracja pośrednia
(1)
Dotacje unijne
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Geologia
(1)
Górnictwo
(1)
Mandat radnego
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Prawo zamówień publicznych
(1)
Rodzina
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Skargi i zażalenia
(1)
Spółki handlowe
(1)
Spółki komandytowe
(1)
Wolność prasy
(1)
Wybory
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zażalenie (prawo)
(1)
Zbiory muzealne
(1)
Subject: time
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Irlandia
(1)
Norwegia
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Poradnik
(2)
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Komentarz prawny
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
3 results Filter
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 2)
Temat: Międzynarodowa Organizacja Pracy - organizacja - polityka ; Prasa (wydawnictwa) - organizacja - Irlandia ; Wolność prasy - prawo - Irlandia ; Prawo wyborcze - Polska - 2020 r ; Demokracja pośrednia - prawo - Polska - 2020 r ; Wybory - organizacja - zaufanie - Polska - 2020 r ; Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną - prawo wspólnotowe europejskie ; Prawa człowieka - prawo wspólnotowe europejskie ; Rodzina - ochrona - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Rodzina - ochrona - prawo międzynarodowe ; Prawa dziecka - Norwegia ; Rzecznik praw dziecka - Norwegia ; Decentralizacja (adm.) - Ukraina - 21 w ; Wybory samorządowe - Polska - 2018 r ; Mandat radnego - prawo - Polska - 21 w ; Zarządzanie kryzysowe - a samorząd gminny - organizacja ; Zamówienia publiczne - prawo - konkurencyjność ; Nauczyciele akademiccy - a odpowiedzialność dyscyplinarna - prawo - Polska ; Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo - a postępowanie administracyjne - prawo - Polska ; Skargi i zażalenia - a postępowanie administracyjne - prawo - Polska ; Apelacja - postępowanie administracyjne - Polska ; Decyzje administracyjne - a apelacja - prawo - Polska ; Zażalenie (prawo) - postępowanie administracyjne - Polska ; Degradacja środowiska - górnictwo ; Górnictwo - ochrona środowiska - prawo ; Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin - prawo ; Górnictwo - a podatki pośrednie - prawo ; Geologia - a podatki pośrednie - prawo ; Spółki komandytowe - prawo zobowiązaniowe - Polska ; Spółki handlowe - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Zbiory muzealne - ubezpieczenia - prawo ; Zbiory muzealne - a ryzyko ubezpieczenia ; Banki spółdzielcze - organizacja - prawo ; Irlandia - a środki masowego przekazu ; Norwegia - a prawa dziecka - organizacja ; Ukraina - administracja - reforma - 21 w ; Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - wybory samorządowe - 2018 r ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Prawne podstawy wolności mediów w Irlandii; Zmiany w systemie polskiej administracji wyborczej a problem zaufania obywateli do rzetelności i uczciwości procedur wyborczych (kilka refleksji w kontekście świadomości konstytucyjnej wyborców); Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w prawie UE po wyroku TSUE w sprawie Egenberger. Zagadnienia z zakresu ochrony praw człowieka: Prawo do życia rodzinnego z perspektywy europejskich oraz międzyamerykańskich organów ochrony praw człowieka. Zakaz dyskryminacji; Nadzwyczajna skuteczność prawa norweskiego w egzekwowaniu praw dziecka. Z problematyki funkcjonowania administracji publicznej: Decentralizacja a problem federalizacji Ukrainy w kontekście potencjalnych zagrożeń terytorialnych; Wybory samorządowe 2018 (przykład Dąbrowy Górniczej); Wygaśnięcie mandatu radnego – wybrane zagadnienia; Zarządzanie kryzysowe w gminie – wybrane zagadnienia; Konkurencyjność zamówień publicznych do 30 000 euro (na przykładzie Gminy Dąbrowa Górnicza). Zagadnienia proceduralne: Orzeczenia pierwszoinstancyjne w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli akademickich; Przedstawicielstwo w postępowaniu petycyjnym i w postępowaniu w sprawie skarg i wniosków; Instytucja zrzeczenia się prawa odwołania w ogólnym postępowaniu administracyjnym (art. 127a k.p.a.). Prawne aspekty ochrony środowiska: Kilka uwag dotyczących ocen oddziaływania na środowisko w geologii i górnictwie; Fees governed by the Geological and Mining Law in the light of the principle of sustainable development. Z problematyki prawa prywatnego: The Role of the Communist Bloc in the ILO During the Cold War – Selected Issues; Wkłady wspólników spółki komandytowej w kontekście odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki; Definicja siedziby spółki handlowej a procedura jej transgranicznego przeniesienia na terytorium UE; Obowiązek informacyjny oraz obowiązek terminowego powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku w umowie ubezpieczenia dóbr kultury. Glosy, opinie i komentarze: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2017 r., sygn. akt: II GSK 3377/17 (wydanie zezwolenia na utworzenie banku spółdzielczego); Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2018 r., II UK 673/16; Ustawa konstytucyjna Republiki Tadżykistanu o Górskobadachszańskim Wilajecie Autonomicznym z 30 lipca 2007 roku ze zmianami z 2 stycznia 2018 roku (tłumaczenie); Stanisław Grodziski (1929-2020). In memoriam. Sprawozdania: Sprawozdanie z Jubileuszu prof. zw. dr. hab. Adama Lityńskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8124-764-1
R. 1 Zasada konkurencyjności przy wydatkowaniu środków unijnych; R. 2 Rozeznanie rynku jako tryb wydatkowania środków unijnych; R. 3 Procedury konkurencyjne stosowane przy realizacji projektów unijnych; R. 4 Pytania i odpowiedzi; Pismo Urzędu Zamówień Publicznych: Szacowanie wartości udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej; Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 351.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8246-534-1
R. 1 Źródła prawa; R. 2 Szacowanie wartości nieruchomości; R. 3 Rozeznanie rynku; R. 4 Zasada konkurencyjności; R. 5 Wyłączenia procedur konkurencyjnych; R. 6 Beneficjenci będący zamawiającymi w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych a wytyczne z 2020 r.; R. 7 Umowa o zamówienie; R. 8 Wnioskodawcy a udzielanie zamówień w projekcie; R. 9 Korekty finansowe; R. 10 Postępowanie kontradyktoryjne; R. 11 Interpretacje indywidualne wytycznych z 2020 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again