Form of Work
Książki
(60)
Czasopisma
(3)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(48)
available
(35)
Branch
Wypożyczalnia
(35)
Czytelnia
(48)
Author
Strzyczkowski Kazimierz
(5)
Dzierżanowski Włodzimierz
(4)
Jerzykowski Jarosław
(4)
Panasiuk Andrzej
(4)
Stachowiak Małgorzata
(4)
Baran Beata
(3)
Blicharz Rafał
(3)
Borski Maciej (1975- )
(3)
Granecki Paweł
(3)
Majewski Kamil
(3)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(3)
Rokicki Jarosław
(3)
Szustakiewicz Przemysław
(3)
Szyszkowski Arkadiusz
(3)
Golat Rafał
(2)
Grabowski Jan
(2)
Gurdek Magdalena (1977- )
(2)
Lityński Adam
(2)
Norek Emil
(2)
Nowicki Henryk
(2)
Pieróg Jerzy
(2)
Powałowski Andrzej
(2)
Płużański Marcin
(2)
Radlak Karolina
(2)
Szostak Ryszard
(2)
Śladkowska Ewa
(2)
Bacia Bartosz
(1)
Bogacz Ludomir
(1)
Bubnowski Michał D
(1)
Butkiewicz Marcin
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Czerwiński Marcin
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Fijałkowska-Kopryska Marlena
(1)
Fijałkowski Tadeusz
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Guziński Maciej
(1)
Herc Grzegorz
(1)
Horubski Krzysztof
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Jędrzejewski Rafał
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Koleśnikow Marek
(1)
Komorowski Edward
(1)
Kopyra Jerzy
(1)
Kostur Krystian
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Krawiec Grzegorz
(1)
Król Karol
(1)
Kuźma Mariusz
(1)
Leszczyński Zbigniew
(1)
Liput Jacek
(1)
Małecka Elżbieta
(1)
Mikołajczyk Agata
(1)
Miłkowski Tomasz
(1)
Mokrysz-Olszyńska Anna
(1)
Moll Tomasz
(1)
Moras Małgorzata
(1)
Moras-Olaś Kinga
(1)
Myl Małgorzata
(1)
Napiórkowska Anna
(1)
Niczyporuk Janusz
(1)
Nowak Krystian
(1)
Nowakowski Bartosz
(1)
Nowicka Urszula
(1)
Nowicki Paweł
(1)
Olma Małgorzata
(1)
Olszewska Agnieszka
(1)
Olszewska Justyna
(1)
Olszewska-Stompel Justyna
(1)
Owczarczuk Sławomir
(1)
Partyk Aleksandra
(1)
Pawełczyk Mirosław
(1)
Pawska Małgorzata
(1)
Pietrzykowski Tomasz
(1)
Pogłódek Andrzej
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Przeklasa Dorota
(1)
Przywora Bogusław
(1)
Pudło-Jaremek Anna
(1)
Pyliński Grzegorz
(1)
Pysiak Anna
(1)
Półtorak Magdalena
(1)
Radecki Gabriel
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Sadowy Jacek
(1)
Serpina-Forkasiewicz Anna
(1)
Siedlecki Tomasz
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sobol-Kołodziejczyk Piotr
(1)
Sołtysińska Aleksandra
(1)
Storczyński Jarosław
(1)
Strzępek Łukasz
(1)
Stych Marek
(1)
Suska Magdalena
(1)
Year
2020 - 2021
(4)
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(41)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(63)
Language
Polish
(63)
Audience Group
Przedsiębiorcy
(2)
Urzędnicy
(2)
Adwokaci
(1)
Pracownicy
(1)
Pracownicy naukowi
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawnicy
(1)
Subject
Zamówienia publiczne
(62)
Umowa
(13)
Prawo gospodarcze
(11)
Przetarg publiczny
(11)
Konkurencja
(9)
Poczta
(7)
Konsumenci (ekon.)
(6)
Pomoc publiczna
(6)
Energetyka
(5)
Telekomunikacja
(5)
Nieruchomości
(4)
Samorząd terytorialny
(4)
Monopol
(3)
Orzecznictwo gospodarcze
(3)
Prawo zamówień publicznych
(3)
Sektor publiczny
(3)
Upadłość
(3)
Administracja
(2)
Arbitraż gospodarczy
(2)
Cudzoziemcy
(2)
Gospodarka komunalna
(2)
Mandat radnego
(2)
Polska
(2)
Prawa dziecka
(2)
Prawo finansowe
(2)
Prawo rzeczowe
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Prawo zobowiązaniowe
(2)
Prywatyzacja
(2)
Przedsiębiorstwo państwowe
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Samorząd gminny
(2)
Służba więzienna
(2)
Transport
(2)
Abolicja podatkowa
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Administracja publiczna
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Apelacja
(1)
Asystenci sędziów
(1)
Banki
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bezpieczeństwo prawne
(1)
Broń palna
(1)
Budownictwo
(1)
Centralne Biuro Antykorupcyjne
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Demokracja pośrednia
(1)
Dietetyczne środki spożywcze
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Elektroniczne zamówienia publiczne
(1)
Emerytura
(1)
Europejska Karta Społeczna
(1)
Faktura elektroniczna
(1)
Farmacja
(1)
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(1)
Geologia
(1)
Globalizacja
(1)
Górnictwo
(1)
Informatyka
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Internet
(1)
Kadry
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Konsorcjum (ekonomia)
(1)
Kontrola
(1)
Kozioł ofiarny (socjol.)
(1)
Krajowy Rejestr Sądowy
(1)
Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016)
(1)
Macierzyństwo
(1)
Majątek wspólny małżonków
(1)
Małżeństwo
(1)
Migracje
(1)
Milczenie i bezczynność administracji
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nieodpłatna pomoc prawna
(1)
Nieruchomości miejskie
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Obowiązek udzielenia informacji
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ochrona informacji niejawnych
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Ojcostwo
(1)
Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Osoby z zaburzeniami psychicznymi
(1)
Parlament
(1)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Podatek
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Polityka bezpieczeństwa
(1)
Polityka migracyjna
(1)
Porty
(1)
Subject: time
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Cypr
(1)
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Irlandia
(1)
Norwegia
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo prawnicze
(2)
Monografia
(2)
Opracowanie
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(5)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
63 results Filter
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 9788381280013
Zawiera: Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające: 1. Realizacja zamówienia publicznego jako zagadnienie prawazamówień publicznych;2. Zakres prawa zamówień publicznych; 3. Pojęcie procesu dochodzenia zamówienia publicznego do skutku; 4. Pojęcie instrumentu administracyjnoprawnego; 5. Podsumowanie. Rozdział II. Struktura prawa zamówień publicznych: 1. Prawo zamówień publicznych jako prawo publiczne; 2. Prawo zamówień publicznych w perspektywie gałęziowego podziału prawa; 3. Podstawowe instrumenty cywilnoprawne prawa zamówień publicznych – wybrane zagadnienia; 4. Instrumenty administracyjnoprawne w prawie zamówień publicznych; 5. Instrumenty „pogranicza” prawa administracyjnego oraz karnego w prawie zamówień publicznych; 6. Podsumowanie. Rozdział IV. Ograniczenia w obszarze podmiotowych zmian umów w sprawach zamówień publicznych: 1. Zakazy w obszarze podmiotowych zmian umów w sprawach zamówień; 2. Zmiany podmiotowe w orzecznictwie TS UE oraz w regulacji dyrektyw unijnego prawa zamówień publicznych; 3. Zagadnienie dopuszczalności zmian podmiotowych umowy w sprawie zamówienia w prawie polskim – uwagi ogólne; 4. Zmiana podmiotowa umowy po stronie wykonawcy a sukcesja generalna; 5. Zmiany podmiotowe przewidywane na podstawie klauzul umownych; 6. Przejęcie długu wykonawcy zamówienia publicznego; 7. Przejęcie przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy wobec podwykonawców; 8. Przelew wierzytelności wykonawcy z umowy w sprawie zamówienia; 9. Kumulatywne przystąpienie do długu wykonawcy zamówienia publicznego; 10. Sprzedaż przedsiębiorstwa a zmiana wykonawcy zamówienia publicznego; 11. Podsumowanie. Rozdział V. Kontrola zarządcza w realizacji zamówień publicznych: 1. Koncepcja i pojęcie kontroli zarządczej; 2. Reżim prawny kontroli zarządczej; 3. Organizacja kontroli zarządczej na etapie wykonywania zamówienia publicznego. Wstępna kontrola operacji finansowych i gospodarczych; 4. Procedury wewnętrzne w kontroli zarządczej zamówień publicznych; 5. Podsumowanie. Rozdział VI. Obowiązek dochodzenia roszczeń: 1. Źródła obowiązku dochodzenia roszczeń; 2. Pojęcie roszczenia. Pierwotne (podstawowe) i wtórne roszczenia wynikające z umów w sprawach zamówień; 3. Obowiązek dochodzenia roszczeń pierwotnych z umowy w sprawie zamówienia – realne wykonanie zamówienia; 4. Obowiązek dochodzenia roszczeń wtórnych z umowy w sprawie zamówienia; 5. Podsumowanie. Rozdział VII. Odpowiedzialność za naruszenie prawa zamówień publicznych: 1.Pojęcie odpowiedzialności prawnej; 2. Cechy odpowiedzialności administracyjnoprawnej; 3. Problem obiektywizacji odpowiedzialności administracyjnej; 4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wykonywaniu zamówień publicznych; 5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy PrZamPublprzy wykonywaniu zamówienia publicznego; 6. Podsumowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 1)
Temat: Polityka bezpieczeństwa ; Prawo miejscowe ; Samorząd terytorialny ; Wspólnota samorządowa ; Cudzoziemcy ; Prawo o cudzoziemcach ; Nieodpłatna pomoc prawna ; Prawo wspólnotowe europejskie ; Prawo międzynarodowe ; Migracje ; Globalizacja ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Społeczeństwo obywatelskie ; Małżeństwo ; Osoby z zaburzeniami psychicznymi ; Emerytura ; Prawo rodzinne ; Świadczenia rodzinne ; Macierzyństwo ; Służba więzienna ; Stosunek służbowy służb mundurowych ; Transport kolejowy ; Urząd Transportu Kolejowego ; Administracja samorządowa ; Zamówienia publiczne ; Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016) ; Światowy Pakt w sprawie Migracji (2018) ; Uchodźcy ; Polityka migracyjna ; Bezpieczeństwo prawne ; Prawo podatkowe ; Podatek od towarów i usług ; Samorząd gminny ; Umowa ; Obowiązek udzielenia informacji ; Ochrona informacji niejawnych ; Administracja publiczna ; Postępowanie administracyjne ; Broń palna ; Prawo administracyjne ; Asystenci sędziów ; Postępowanie cywilne ; Prawo o ustroju sądów powszechnych ; Milczenie i bezczynność administracji ; Zaświadczenia ; Przedsiębiorcy ; Sprzeciw w postępowaniu administracyjnym ; Postępowanie sądowoadministracyjne ; Majątek wspólny małżonków ; Ustrój majątkowy małżeński ; Zabezpieczenie wierzytelności ; Prawo zobowiązań ; Osoby z niepełnosprawnością ; Transport pasażerski ; Przepisy porządkowe ; Wykluczenie społeczne ; Prawodawstwo ; Samorząd województwa ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Legal-constitutional and theoretical issues: Local government and security - national solutions based on a decentralized unitary state; Free legal assistance as an instrument in protecting the rights of foreigners in the Republic of Poland - a contribution to the discussion; Global population migrations as a threat to the existence and proper functioning of civil society institutions. Selected issues; Is the ban on entering into marriage for people with mental disorders and impaired mental capacity necessary to ensure adequate protection for marriage and the family?; A few remarks on legal aspects regarding the so-called “Maternity pension”. Public law issues: The expiration of the service relationship of an officer of the Prison Service in the Polish legal system; Rights of the President of the Office of Rail Transport Regarding the Supervision Over Maintaining the Administrator’s Independence in the Light of the Draft of Amendment to the Law on Rail Transport (UC139); Local government servicing units as a central contracting authority; Educational (?) function of international law. A few notes based on Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration and Global Compact on Refugees. Legal-financial issues: Reliable taxpayer = safe taxpayer?; Conclusion of a civil law contract as a premise for the municipality to act as a taxable person of tax on goods and services (VAT). Procedural issues: Obligations of public administration to provide information from the case file; Administrative seizure of firearms. Legislative policy of the state in relation to citizens legally possessing firearms; On the power of judge’s assistants to issue orders - comments pursuant to Article 47(2) of the Code of Civil Procedure; About the certifying decision - comments under art. 122f Code of Administrative Procedure; The rights of the entrepreneur under audit to use protection measures before an administrative court. Private law issues: Liability of spouses remaining in the system of joint property for the obligations of one of them and anti-enforcement actions as a means of substantive defence of the debtor’s spouse; Legal status of the succession manager; Gloss to the judgment of the Provincial Administrative Court in Szczecin of 22 August 2019, file ref. No.: II SA / Sz 597/19 (critical gloss).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8223-027-7
Zawiera: 1. Wprowadzenie – po co jest ta cała elektronizacja? 2. Obowiązek elektronizacji zamówień, wyłączenia; 3. Środki komunikacji elektronicznej; 4. Platforma e-Zamówienia; 5. Podpisy i pieczęci elektroniczne; 6. Elektroniczne dowody doręczeń; Obowiązki informacyjne zamawiających; 8. Komunikacja w formie elektronicznej powyżej progu unijnego; 9. Komunikacja w formie elektronicznej w trybach poniżej progu unijnego (postepowania krajowe); 10. Komunikacja w formie elektronicznej w postepowaniach bagatelnych; 11. Komunikacja w formie elektronicznej i forma dokumentów elektronicznych; 12. Otwarcie ofert elektronicznych; 13. Pełnomocnictwo w przetargach; 14. Katalog elektroniczny; 15. Dynamiczny system zakupów; 16. Aukcje elektroniczne; 17. Wykonawcy występujący wspólnie; 18. Wadium; 19. Kryteria i sposoby oceny ofert z uwzględnieniem zautomatyzowanych funkcji systemów; 20. Przesłanki odrzucenia oferty; 21. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego; 22. E-Faktury; 23. Wgląd do protokołu postępowania; 24. Środki ochrony prawnej w dobie elektronizacji; 25. Archiwum elektroniczne; 26. Ochrona danych osobowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
Book
In basket
Grupa wykonawców w prawie zamówień publicznych / Marcin Czerwiński. - Stan prawny na 31.12.2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2020. - 698, [2] s. ; 25 cm.
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-8187-313-0
Zawiera: R. 1 Zagadnienia ogólne; R. 2 Grupa wykonawców w prawie Unii Europejskiej; R. 3 Grupa wykonawców i jej różne postacie w prawie wybranych państw Unii Europejskiej; R. 4 Konsorcjum i spółka cywilna w polskim systemie prawnym; R. 5 Udział grupy wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; R. 6 Kwalifikacja podmiotowa współwykonawców; R. 7 Realizacja umowy o zamówienie publiczne przez grupę wykonawców; R. 8 Zmiany podmiotowe w grupie wykonawców; Wnioski podsumowujące.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-573-5
1 Podpis elektroniczny 2. Korzystanie z Internetu w administracji 3. Internet a sądy 4. Informatyzacja zamówień 5. Elektroniczne podatki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88686-25-9
R.1 Wstęp, 1. Podstawowe informacje dotyczące udzielania zamówień publicznych, 2. Funkcjonowanie Urzędu Zamówień Publicznych w latach 1997-2001-raport, 3. Sprawo zdanie o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w200 r. i w pierwszej połowie roku 2001, 4. Przewodnik po Urzędzie zamówień Publicznych. R.2 Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, 1. Przewodnik po nowelizacjach ustawy o zamówieniach publicznych, 2. Ujednolicony tekst ustawy o zamówieniach publicznych, 3. Komentarze dotyczące nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. R.3 Zjawiska Patologiczne w zamówieniach publicznych; 1. Wstęp, 2. Zjawiska systemowe, 3. Naruszenie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. R.4 Opinie prawne. R.5 wyroki sądowe R.6 zamówienia publiczne za granicą
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wykłady Specjalizacyjne)
ISBN: 978-83-255-2454-8
Rozdział I. Zagadninia wstępne. Rozdział II. Kontrola najwyższej izby kontroli. Rozdział III. Kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Rozdział IV. Kontrola regionalnych izb obrachunkowych. Rozdział V. Kontrola skarbowa. Rozdział VI. Kontrola Prezesa RM. Rozdział VII. Kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Rozdział VIII. Kontrola Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-3823-3
1. Zamówienia publiczne a konkurencja; 2. Konkurencja jako wartość w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej; 3. Organizacja ochrony konkurencji w systemie zamówień publicznych; 4. Ograniczenie ochrony konkurencji; 5. Ochrona konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6. Ochrona konkurencji przy zastosowaniu przepisów dyspozytywnych; 7. Ochrona konkurencji przy realizacji umów o zamówienia publiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89073-98-6
1. Cele zamówień publicznych w Polsce, ewolucja systemu, 2. Efektywność prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 3. Władcza ingerencja administracji publicznej w proces kontraktowania zamówień publicznych, jej cele i skutki, 4. Finalna postać umowy jako przejaw zamówienia publicznego, 5. Dokumentacja przetargowa jako element dyskryminujący wykonawców, mogących wpływać na ograniczenie swobody kontraktowania, 6. Rozwiązania prawne zmierzające o preferencyjnego traktowania wybranych kategorii wykonawców i ich wpływ na proces udzielania zamówienia publicznego, 7. Proceduralne bariery swobody kontraktowania, 8. Czynnik ludzki wpływający na ograniczenie swobody kontraktowania, 9. Aspekty ekologiczno-społeczne zamówień publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
I.1. Obwieszczenie Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.10.10.2000r. w sprawie ogłoszenia jednolite go tekstu ustawy- Prawo budowlane;. II. Ustawa z dn.15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz.42). III. Ustawa z dn.7.07.1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym;. IV. Ustawa z dn.27.04.2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627, Nr 115, poz.1229)(wyciąg). V. Ustawa z dn.10.06.1994r. o zamówieniach publicznych VI. Ustawa z dn.11.08.2001r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołów (Dz.U. Nr 84, poz.906);
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-391-1
R.I Wprowadzenie, R.II Źródła prawa gospodarczego publicznego, R.III Zasady prawa gospodarczego publicznego, R.IV Podmioty prawa gospodarczego publicznego, R.V Zadania (funkcje) administracji gospodarczej, R.VI Instrumenty prawne organów administracji gospodarczej, R.VII Prawo działalności gospodarczej, R.VIII Publiczna działalność gospodarcza, R.IX Prawo ochrony konkurencji i konsumentów, R.X Prawo pomocy publicznej, R.XI Prawo energetyczne, R.XII Prawo telekomunikacyjne, R.XIII Prawo pocztowe, R.XIV Prawo zamówień publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-789-2
1. Wprowadzenie, 2. Zasady prawa gospodarczego publicznego, 3. Podmioty prawa gospodarczego publicznego, 4. Funkcje organów administracyji gospodarczej, 5. Środki i formy prawne organów administracji gospodarczej, 6. Prawo działalności gospodarczej, 7. Prawo publicznej działalności gospodarczej, 8. Prawo ochrony konkurencji i konsumentów, 9. Prawo pomocy publicznej, 10. Prawo pocztowe, 11. Prawo energetyczne, 12. Prawo telekomunikacyjne, 13. Prawo zamówień publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-789-2
1. Wprowadzenie, 2. Zasady prawa gospodarczego publicznego, 3. Podmioty prawa gospodarczego publicznego, 4. Funkcje organów administracyji gospodarczej, 5. Środki i formy prawne organów administracji gospodarczej, 6. Prawo działalności gospodarczej, 7. Prawo publicznej działalności gospodarczej, 8. Prawo ochrony konkurencji i konsumentów, 9. Prawo pomocy publicznej, 10. Prawo pocztowe, 11. Prawo energetyczne, 12. Prawo telekomunikacyjne, 13. Prawo zamówień publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo gospodarcze publiczne / Kazimierz Strzyczkowski. - Wyd. 5 Stan prawny na 17.08.2009 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2009. - 677 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7620-257-0
1. Wprowadzenie; 2. Źródła i zasady prawa gospodarczego publicznego; 3. Podmioty prawa gospodarczego publicznego; 4. Funkcje organów administracji gospodarczej; 5. Środki i prawne formy działania administracji gospodarczej; 6. Prawo działalności gospodarczej; 7. Prawo publicznej działalności gospodarczej; 8. Prawo ochrony konkurencji i konsumentów; 9. Prawo pomocy publicznej; 10. Prawo pocztowe; 11. Prawo energetyczne; 12. Prawo telekomunikacyjne; 13. Prawo zamówień publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-519-9
1. Wprowadzenie, 2. Źródła i zasady prawa gospodaczego publicznego, 3. Pomioty prawa gospodarczego publicznego, 4. Funkcje organów administracji gospodarczej, 5. Środki prawne formy działania administracji gospodarczej, 6. Prawo działalności gospodarczej, 7. Prawo przedsiębiorstw publicznych, 8. Prawo ochrony konkurencji i konsumentów, 9. Prawo pomocy publicznej, 10. Prawo pocztowe, 11. Prawo energetyczne, 12. Prawo telekomunikacyjne, 13. Prawo zamówień publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - 707, [1] s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-2571-2
1. Wprowadzenie; 2. Prawo energetyczne; 3. Prawo pocztowe; 4. Prawo telekomunikacyjne; 5. Prawo transportowe; 6. Prawo farmaceutyczne; 7. Publiczne prawo gospodarki rolnej i przetwórczej; 8. Publicznoprawna regulacja bankowości i ubezpieczeń; 9. Prawo i ochrona konkurencji; 10. Nadzór państwa nad rynkiem kapitałowym; 11. Kształtowanie ładu przestrzennego na potrzeby gospodarki; 12. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców; 13. Prawo zamówień publicznych; 14. Koncesje na roboty budowlane i usługi; 15. Partnerstwo publiczno-prywatne; 16. Specjalne strefy i obszary gospodarcze; 17. Przekształceni własnościowe w gospodarce; 18. Organizacja i funkcjonowanie gospodarki komunalnej; 19. Reglamentacja obszaru towarowego z zagranicą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo gospodarcze publiczne / red. Andrzej Powałowski. - Wyd. 3. - Warszawa : C.H.Beck, 2015. - 604 s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-7266-2
1. Wprowadzenie; 2. Prawo energetyczne; 3. Prawo pocztowe; 4. Prawo telekomunikacyjne; 5. Prawo transportowe; 6. Prawo farmaceutyczne; 7. Publiczne prawo gospodarki rolnej i przetwórczej; 8. Publicznoprawna regulacja bankowości i ubezpieczeń; 9. Prawo i ochrona konkurencji; 10. Nadzór państwa nad rynkiem kapitałowym; 11. Kształtowanie ładu przestrzennego na potrzeby gospodarki; 12. Pomoc publiczna; 13. Prawo zamówień publicznych; 14. Koncesje na roboty budowlane i usługi; 15. Partnerstwo publiczno-prywatne; 16. Specjalne strefy i obszary gospodarcze; 17. Przekształceni własnościowe w gospodarce; 18. Organizacja i funkcjonowanie gospodarki komunalnej; 19. Reglamentacja obszaru towarowego z zagranicą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo nieruchomości / red. Jerzy Kopyra. - Warszawa : Poltext , 2009. - 271, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Nieruchomości - Poltext.)
ISBN: 978-83-7561-029-1
I. Prawo cywilne: 1. Część ogólna; 2. Prawo rzeczowe; 3. Prawo zobowiązań; 4. Prawo spadkowe; 5. Prawo rodzinne i opiekuńcze; 6. Postępowanie egzekucyjne; II. Prawo administracyjne: 1. Prawo administracyjne materialne i procesowe; 2. Gospodarka nieruchomościami; 3. Zamówienia publiczne; 4. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców; 5. Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych; III. Prawo spółdzielcze; IV. Prawo upadłościowe i naprawcze; V. Prawo spółek; VI. Prawo finansowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nieruchomości / Poltext)
ISBN: 978-83-7561-167-0
1. Prawo cywilne: Część ogólna; Prawo rzeczowe; Prawo zobowiązań; Prawo rodzinne i opiekuńcze oraz spadkowe; 2. Prawo administracyjne: Prawo administracyjne materialne i procesowe; Gospodarka nieruchomościami; Gospodarka przestrzenna; Gospodarka rolna, leśna i wodna; Zamówienia publiczne; Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców; Podstawowe informacje z zakresu danych osobowych; 3. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7333-412-2
Cz. I Wprowadzenie, Wykaz skrótów, Uwagi ogólne, R.1 Część ogólna, R.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia, R.3 Wybór oferty najkorzystniejszej, R.4 Postępowanie szczególne, R.5 Środki ochrony prawnej, R.6 Umowy w sprawach zamówień publicznych. Cz. II Wybrane akty prawne, Wykaz aktów wykonawczych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again