Form of Work
Książki
(72)
Publikacje fachowe
(12)
Publikacje naukowe
(7)
Czasopisma
(3)
Poradniki i przewodniki
(2)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(52)
available
(43)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(45)
Czytelnia
(52)
Author
Strzyczkowski Kazimierz
(5)
Szyszkowski Arkadiusz
(5)
Blicharz Rafał
(4)
Dzierżanowski Włodzimierz
(4)
Jerzykowski Jarosław
(4)
Panasiuk Andrzej
(4)
Stachowiak Małgorzata
(4)
Baran Beata
(3)
Borski Maciej (1975- )
(3)
Granecki Paweł
(3)
Majewski Kamil
(3)
Nowicki Henryk (1954- )
(3)
Powałowski Andrzej (1951- )
(3)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(3)
Rokicki Jarosław
(3)
Szustakiewicz Przemysław
(3)
Bereszko Wojciech
(2)
Golat Rafał
(2)
Grabowski Jan
(2)
Gurdek Magdalena (1977- )
(2)
Lityński Adam
(2)
Moras Małgorzata
(2)
Norek Emil
(2)
Pawełczyk Mirosław
(2)
Pieróg Jerzy
(2)
Przeszło Ewa
(2)
Płużański Marcin
(2)
Radlak Karolina
(2)
Sołtysińska Aleksandra
(2)
Szostak Ryszard
(2)
Wolska Hanna
(2)
Śladkowska Ewa
(2)
Andała-Sępkowska Justyna
(1)
Babczuk Arkadiusz (1973- )
(1)
Bacia Bartosz
(1)
Bogacz Ludomir
(1)
Bubnowski Michał D
(1)
Butkiewicz Marcin
(1)
Bąkowski Tomasz
(1)
Chlipała Monika
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Chołdecki Mateusz
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Czerwiński Marcin
(1)
Dobaczewska Anna (1969- )
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Fijałkowska-Kopryska Marlena
(1)
Fijałkowski Tadeusz
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gawrońska-Baran Andrzela
(1)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Grzegorczyk Filip (1978- )
(1)
Guziński Maciej
(1)
Herc Grzegorz
(1)
Horubski Krzysztof
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Hryc-Ląd Agata
(1)
Jaś-Nowopolska Magdalena
(1)
Jędrzejewski Rafał
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kania Michał
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Kobza Urszula
(1)
Koleśnikow Marek
(1)
Komorowski Edward
(1)
Kopacka Marzena
(1)
Kopyra Jerzy
(1)
Kostur Krystian
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Krawiec Grzegorz (1977- )
(1)
Król Karol
(1)
Kuźma Mariusz
(1)
Leszczyński Zbigniew
(1)
Liput Jacek
(1)
Małecka Elżbieta
(1)
Małecka-Łyszczek Magdalena
(1)
Mikołajczyk Agata
(1)
Miłkowski Tomasz (1970- )
(1)
Mokrysz-Olszyńska Anna
(1)
Moll Tomasz
(1)
Moras-Olaś Kinga
(1)
Myl Małgorzata
(1)
Napiórkowska Anna
(1)
Niczyporuk Janusz
(1)
Nowak Krystian
(1)
Nowakowski Bartosz
(1)
Nowicka Urszula
(1)
Nowicki Paweł
(1)
Nyka Maciej
(1)
Olma Małgorzata
(1)
Olszewska Agnieszka
(1)
Olszewska Justyna
(1)
Olszewska-Stompel Justyna
(1)
Owczarczuk Sławomir
(1)
Partyk Aleksandra
(1)
Pawska Małgorzata
(1)
Pietrzykowski Tomasz
(1)
Piątek Stanisław
(1)
Year
2020 - 2022
(16)
2010 - 2019
(19)
2000 - 2009
(41)
Time Period of Creation
2001-
(16)
Country
Poland
(76)
Language
Polish
(75)
English
(1)
Audience Group
Przedsiębiorcy
(2)
Urzędnicy
(2)
Adwokaci
(1)
Pracownicy
(1)
Pracownicy naukowi
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawnicy
(1)
Subject
Zamówienia publiczne
(67)
Prawo zamówień publicznych
(13)
Umowa
(13)
Przetarg publiczny
(11)
Prawo gospodarcze
(10)
Konkurencja
(9)
Konsumenci (ekon.)
(6)
Poczta
(6)
Energetyka
(5)
Pomoc publiczna
(5)
Samorząd terytorialny
(5)
Nieruchomości
(4)
Prawo wspólnotowe europejskie
(4)
Sektor publiczny
(4)
Telekomunikacja
(4)
Orzecznictwo gospodarcze
(3)
Upadłość
(3)
Administracja
(2)
Arbitraż gospodarczy
(2)
Cudzoziemcy
(2)
Elektroniczne zamówienia publiczne
(2)
Gospodarka komunalna
(2)
Konkurencyjność
(2)
Kontrola
(2)
Mandat radnego
(2)
Monopol
(2)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(2)
Polska
(2)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
(2)
Prawa dziecka
(2)
Prawo finansowe
(2)
Prawo rzeczowe
(2)
Prawo zobowiązaniowe
(2)
Prywatyzacja
(2)
Przedsiębiorstwo państwowe
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Samorząd gminny
(2)
Służba więzienna
(2)
Abolicja podatkowa
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Administracja publiczna
(1)
Administracja rządowa
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Apelacja
(1)
Asystenci sędziów
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bezpieczeństwo prawne
(1)
Broń palna
(1)
Budownictwo
(1)
Centralne Biuro Antykorupcyjne
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Demokracja pośrednia
(1)
Dietetyczne środki spożywcze
(1)
Dotacje unijne
(1)
Dyscyplina finansów publicznych
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Emerytura
(1)
Europejska Karta Społeczna
(1)
Faktura elektroniczna
(1)
Farmacja
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(1)
Geologia
(1)
Globalizacja
(1)
Górnictwo
(1)
Informatyka
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Internet
(1)
Kadry
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Konsorcjum (ekonomia)
(1)
Kontrola zarządcza
(1)
Kozioł ofiarny (socjol.)
(1)
Krajowy Rejestr Sądowy
(1)
Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016)
(1)
Macierzyństwo
(1)
Majątek wspólny małżonków
(1)
Małżeństwo
(1)
Migracje
(1)
Milczenie i bezczynność administracji
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nieodpłatna pomoc prawna
(1)
Nieruchomości miejskie
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Obowiązek udzielenia informacji
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ochrona informacji niejawnych
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Ojcostwo
(1)
Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Osoby z zaburzeniami psychicznymi
(1)
Parlament
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Subject: time
2001-
(12)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(17)
Cypr
(1)
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Irlandia
(1)
Norwegia
(1)
Genre/Form
Poradnik
(7)
Monografia
(5)
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo prawnicze
(2)
Opracowanie
(2)
Wzory dokumentów
(2)
Komentarz do ustawy
(1)
Komentarz prawny
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Podręcznik
(1)
Poradniki i przewodniki
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(18)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
76 results Filter
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 9788381280013
Zawiera: Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające: 1. Realizacja zamówienia publicznego jako zagadnienie prawazamówień publicznych;2. Zakres prawa zamówień publicznych; 3. Pojęcie procesu dochodzenia zamówienia publicznego do skutku; 4. Pojęcie instrumentu administracyjnoprawnego; 5. Podsumowanie. Rozdział II. Struktura prawa zamówień publicznych: 1. Prawo zamówień publicznych jako prawo publiczne; 2. Prawo zamówień publicznych w perspektywie gałęziowego podziału prawa; 3. Podstawowe instrumenty cywilnoprawne prawa zamówień publicznych – wybrane zagadnienia; 4. Instrumenty administracyjnoprawne w prawie zamówień publicznych; 5. Instrumenty „pogranicza” prawa administracyjnego oraz karnego w prawie zamówień publicznych; 6. Podsumowanie. Rozdział IV. Ograniczenia w obszarze podmiotowych zmian umów w sprawach zamówień publicznych: 1. Zakazy w obszarze podmiotowych zmian umów w sprawach zamówień; 2. Zmiany podmiotowe w orzecznictwie TS UE oraz w regulacji dyrektyw unijnego prawa zamówień publicznych; 3. Zagadnienie dopuszczalności zmian podmiotowych umowy w sprawie zamówienia w prawie polskim – uwagi ogólne; 4. Zmiana podmiotowa umowy po stronie wykonawcy a sukcesja generalna; 5. Zmiany podmiotowe przewidywane na podstawie klauzul umownych; 6. Przejęcie długu wykonawcy zamówienia publicznego; 7. Przejęcie przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy wobec podwykonawców; 8. Przelew wierzytelności wykonawcy z umowy w sprawie zamówienia; 9. Kumulatywne przystąpienie do długu wykonawcy zamówienia publicznego; 10. Sprzedaż przedsiębiorstwa a zmiana wykonawcy zamówienia publicznego; 11. Podsumowanie. Rozdział V. Kontrola zarządcza w realizacji zamówień publicznych: 1. Koncepcja i pojęcie kontroli zarządczej; 2. Reżim prawny kontroli zarządczej; 3. Organizacja kontroli zarządczej na etapie wykonywania zamówienia publicznego. Wstępna kontrola operacji finansowych i gospodarczych; 4. Procedury wewnętrzne w kontroli zarządczej zamówień publicznych; 5. Podsumowanie. Rozdział VI. Obowiązek dochodzenia roszczeń: 1. Źródła obowiązku dochodzenia roszczeń; 2. Pojęcie roszczenia. Pierwotne (podstawowe) i wtórne roszczenia wynikające z umów w sprawach zamówień; 3. Obowiązek dochodzenia roszczeń pierwotnych z umowy w sprawie zamówienia – realne wykonanie zamówienia; 4. Obowiązek dochodzenia roszczeń wtórnych z umowy w sprawie zamówienia; 5. Podsumowanie. Rozdział VII. Odpowiedzialność za naruszenie prawa zamówień publicznych: 1.Pojęcie odpowiedzialności prawnej; 2. Cechy odpowiedzialności administracyjnoprawnej; 3. Problem obiektywizacji odpowiedzialności administracyjnej; 4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wykonywaniu zamówień publicznych; 5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy PrZamPublprzy wykonywaniu zamówienia publicznego; 6. Podsumowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 1)
Temat: Polityka bezpieczeństwa ; Prawo miejscowe ; Samorząd terytorialny ; Wspólnota samorządowa ; Cudzoziemcy ; Prawo o cudzoziemcach ; Nieodpłatna pomoc prawna ; Prawo wspólnotowe europejskie ; Prawo międzynarodowe ; Migracje ; Globalizacja ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Społeczeństwo obywatelskie ; Małżeństwo ; Osoby z zaburzeniami psychicznymi ; Emerytura ; Prawo rodzinne ; Świadczenia rodzinne ; Macierzyństwo ; Służba więzienna ; Stosunek służbowy służb mundurowych ; Transport kolejowy ; Urząd Transportu Kolejowego ; Administracja samorządowa ; Zamówienia publiczne ; Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016) ; Światowy Pakt w sprawie Migracji (2018) ; Uchodźcy ; Polityka migracyjna ; Bezpieczeństwo prawne ; Prawo podatkowe ; Podatek od towarów i usług ; Samorząd gminny ; Umowa ; Obowiązek udzielenia informacji ; Ochrona informacji niejawnych ; Administracja publiczna ; Postępowanie administracyjne ; Broń palna ; Prawo administracyjne ; Asystenci sędziów ; Postępowanie cywilne ; Prawo o ustroju sądów powszechnych ; Milczenie i bezczynność administracji ; Zaświadczenia ; Przedsiębiorcy ; Sprzeciw w postępowaniu administracyjnym ; Postępowanie sądowoadministracyjne ; Majątek wspólny małżonków ; Ustrój majątkowy małżeński ; Zabezpieczenie wierzytelności ; Prawo zobowiązań ; Osoby z niepełnosprawnością ; Transport pasażerski ; Przepisy porządkowe ; Wykluczenie społeczne ; Prawodawstwo ; Samorząd województwa ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Legal-constitutional and theoretical issues: Local government and security - national solutions based on a decentralized unitary state; Free legal assistance as an instrument in protecting the rights of foreigners in the Republic of Poland - a contribution to the discussion; Global population migrations as a threat to the existence and proper functioning of civil society institutions. Selected issues; Is the ban on entering into marriage for people with mental disorders and impaired mental capacity necessary to ensure adequate protection for marriage and the family?; A few remarks on legal aspects regarding the so-called “Maternity pension”. Public law issues: The expiration of the service relationship of an officer of the Prison Service in the Polish legal system; Rights of the President of the Office of Rail Transport Regarding the Supervision Over Maintaining the Administrator’s Independence in the Light of the Draft of Amendment to the Law on Rail Transport (UC139); Local government servicing units as a central contracting authority; Educational (?) function of international law. A few notes based on Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration and Global Compact on Refugees. Legal-financial issues: Reliable taxpayer = safe taxpayer?; Conclusion of a civil law contract as a premise for the municipality to act as a taxable person of tax on goods and services (VAT). Procedural issues: Obligations of public administration to provide information from the case file; Administrative seizure of firearms. Legislative policy of the state in relation to citizens legally possessing firearms; On the power of judge’s assistants to issue orders - comments pursuant to Article 47(2) of the Code of Civil Procedure; About the certifying decision - comments under art. 122f Code of Administrative Procedure; The rights of the entrepreneur under audit to use protection measures before an administrative court. Private law issues: Liability of spouses remaining in the system of joint property for the obligations of one of them and anti-enforcement actions as a means of substantive defence of the debtor’s spouse; Legal status of the succession manager; Gloss to the judgment of the Provincial Administrative Court in Szczecin of 22 August 2019, file ref. No.: II SA / Sz 597/19 (critical gloss).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
Dyscyplina finansów publicznych : aktualne problemy w systemie odpowiedzialności / red. nauk. Joanna M. Salachna, Klaudia Stelmaszczyk, Arkadiusz Babczuk. - Stan prawny na 1.05.2020 r. z uwzględnieniem zmian wynikających ze specustawy o COVID-19 oraz wprowadzonych do niej nowelizacji. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2020. - 334 s. : tab. ; 21 cm.
(Monografie)
ISBN: 978-83-8187-741-1
Wykaz skrótów. Przedmowa. Rozdział 1. Definicje legalne w regulacjach finansów publicznych – zagadnienia wprowadzające. 1.1. Uwagi ogólne. 1.2. Wybór obszaru podlegającego definiowaniu w regulacji finansów publicznych. 1.3. Determinanty wprowadzania definicji legalnych dla ograniczenia obszaru nieostrości w regulacji finansów publicznych. 1.4. Podsumowanie. Rozdział 2. Zwroty niedookreślone (nieostre) w tekście aktu prawnego na przykładzie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – analiza wybranych zagadnień. 2.1. Uwagi ogólne. 2.2. Zwroty niedookreślone i nieostre w tekście aktu prawnego. 2.3. Zwroty niedookreślone w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na przykładzie „szkodliwości czynu dla finansów publicznych”. 2.4. Aspekty praktyczne badanej problematyki. 2.4.1. Wykładnia przepisów o charakterze sankcyjnym. 2.4.2. Odtworzenie toku rozumowania komisji orzekającej. 2.4.3. Szkoda dla finansów publicznych. Stopień szkodliwości czynu dla finansów publicznych (znikomy, nieznaczny, znaczny, rażący). Rozdział 3. Dostęp do informacji publicznej w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 3.1. Uwagi ogólne. 3.2. Jawność na gruncie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 3.3. Dostęp do niektórych informacji. 3.4. Podsumowanie. Rozdział 4. Wina jako przesłanka odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 4.1. Uwagi ogólne. 4.2. Pojęcie winy jako przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 4.3. Przesłanki przypisania winy. 4.4. Funkcje winy. 4.4.1. Funkcja legitymizująca winy. 4.4.2. Funkcja winy w procesie wymiaru kary. 4.5. Dodatek praktyczny – wybór tez z orzecznictwa. Rozdział 5. Adekwatność kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – wybrane zagadnienia. 5.1. Uwagi ogólne. 5.2. Czyny powodujące stratę finansową dla sektora finansów publicznych. 5.3. Czyny niepowodujące straty finansowej dla sektora finansów publicznych. 5.4. Katalog kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 5.5. Koszty postępowania. 5.6. Podsumowanie. Rozdział 6. Rola obrońcy w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 6.1. Uwagi ogólne. 6.2. Umocowanie obrońcy. 6.3. Tajemnica. 6.4. Relacja pomiędzy obwinionym a obrońcą. Kolizja interesów. 6.5. Podsumowanie. Rozdział 7. Prawidłowość ugody w przedmiocie należności cywilnoprawnej jako warunek wyłączający bezprawność gospodarowania środkami publicznymi. 7.1. Uwagi ogólne. 7.2. Obowiązujące unormowania. Podstawowe warunki zawarcia ugody i ich systemowa analiza. 7.3. Ocena skutków zawarcia ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej – zasady. 7.4. Schemat oceny skutków zawarcia ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej. 7.5. Zawieranie ugód a wymogi kontroli zarządczej. Zmodyfikowany schemat oceny skutków ugody. 7.6. Formuła zawarcia ugody. 7.7. Względna dobrowolność zawarcia ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych (okoliczności wskazujące na obligatoryjność ugodzenia się). 7.8. Podsumowanie. Rozdział 8. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych a udzielanie ulg w spłacie należności jednostek sektora finansów publicznych. 8.1. Uwagi ogólne. 8.2. Zakres regulacji prawnych. 8.3. Pojęcie należności jednostek sektora finansów publicznych. 8.4. Pojęcie niezgodnego z przepisami udzielania ulg. 8.5. Podsumowanie. Rozdział 9. Upoważnienie jako podstawa do nabycia zdolności dyscyplinarnej za czyny naruszające dyscyplinę finansów publicznych. 9.1. Uwagi ogólne. 9.2. Kierownik jednostki sektora finansów publicznych jako podmiot potencjalnie odpowiedzialny za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 9.3. Powierzenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej. 9.4. Powierzenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych określonych obowiązków głównemu księgowemu. 9.5. Upoważnienie a pełnomocnictwo. 9.6. Prawidłowy rozdział zadań pomiędzy pracowników a nienależyte wykonywanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej. 9.7. Podsumowanie. Rozdział 10. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z dokonywaniem wydatków i zaciąganiem zobowiązań – próba systematyzacji i oceny. 10.1. Uwagi ogólne. 10.2. Dokonanie wydatku bez upoważnienia lub z przekroczeniem zakresu upoważnienia. 10.3. Dokonanie wydatku z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków. 10.4. Zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania zobowiązań. 10.5. Podsumowanie. Rozdział 11. Konstrukcja prawna odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych związana z dokonywaniem wydatków publicznych w formie dotacji na realizację zadań publicznych. 11.1. Uwagi ogólne. 11.2. Wadliwe udzielenie lub przekazanie dotacji – art. 8 pkt 1 u.o.n.d.f.p. 11.3. Niezatwierdzenie w terminie przedstawionego rozliczenia dotacji – art. 8 pkt 2 u.o.n.d.f.p. 11.4. Nieustalenie kwoty do zwrotu – art. 8 pkt 3 u.o.n.d.f.p. 11.5. Podsumowanie. Rozdział 12. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z nierozliczeniem w terminie otrzymanej dotacji. 12.1. Uwagi ogólne. 12.2. Obowiązek rozliczenia jako signum specificum dotacji. 12.3. Konstrukcja prawna wybranych rodzajów dotacji a odpowiedzialność na podstawie art. 9 pkt 2 u.o.n.d.f.p. 12.4. Podsumowanie. Rozdział 13. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie wydatkowania subwencji przez publiczne uczelnie akademickie. 13.1. Uwagi ogólne. 13.2. Geneza i charakterystyka przepisu art. 9a u.o.n.d.f.p. 13.3. Charakter prawny subwencji dla publicznej uczelni akademickiej. 13.4. Dysponowanie subwencją przez publiczne uczelnie akademickie a znamiona czynu z art. 9a pkt 2 u.o.n.d.f.p. 13.5. Pierwsza interpretacja (szeroka). 13.6. Druga interpretacja (wąska). 13.7. Problemy praktyczne. Rozdział 14. O konieczności nowelizacji art. 14 u.o.n.d.f.p. 14.1. Uwagi ogólne. 14.2. Delikt finansowy z art. 14 pkt 1 u.o.n.d.f.p. 14.3. Artykuł 14 pkt 1 a art. 16 ust. 1 u.o.n.d.f.p. 14.4. Ład finansów ubezpieczeń społecznych a ZUS. 14.5. Aspekty praktyczne – wybrane orzecznictwo. Rozdział 15. Nowe Prawo zamówień publicznych – wyzwania dla orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 15.1. Uwagi ogólne. 15.2. Znaczenie nowych unormowań zamówień publicznych. 15.3. Zmiany przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych dotyczących naruszeń w obszarze zamówień publicznych. 15.4. Podsumowanie. Rozdział 16. Dylematy zamówień podprogowych z perspektywy odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 16.1. Uwagi ogólne. 16.2. Zamówienia podprogowe – definicja i ich rodzaje. 16.3. Zasady udzielania zamówień do progu 30 000 euro. 16.4. Konsekwencje naruszenia zasad wydatkowania środków publicznych. 16.5. Podsumowanie. Rozdział 17. Delikt określenia kryteriów oceny ofert w sposób niezgodny z przepisami o zamówieniach publicznych. 17.1. Uwagi ogólne. 17.2. Pojęcie kryteriów oceny ofert w zamówieniach publicznych. 17.3. Pojęcie określenia kryteriów oceny ofert. 17.4. Pojęcie niezgodności z przepisami o zamówieniach publicznych jako kwalifikacji określenia kryteriów oceny ofert. 17.5. Naruszenia przepisów dotyczące doboru poszczególnych rodzajów kryteriów oceny ofert. 17.5.1. Naruszenie zasady określającej konieczność określania kryteriów oceny ofert związanych z przedmiotem zamówienia. 17.5.2. Naruszenie zasady ograniczonego zastosowania jedynego lub dominującego kryterium cenowego. 17.6. Naruszenia dotyczące sposobu (metody) formułowania dobranych kryteriów oceny ofert. 17.7. Podsumowanie. Rozdział 18. Naruszanie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej. Aspekty prawne i ekonomiczne. 18.1. Uwagi ogólne. 18.2. Znaczenie i funkcje sprawozdawczości w systemie finansów publicznych. 18.3. Zasady zapewniające jakość prezentowanych danych. 18.4. Zakres i podstawy prawne sprawozdawczości w sektorze publicznym. 18.5. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości. 18.6. Wykazanie danych niezgodnych z danymi z ewidencji księgowej. 18.7. Sporządzenie sprawozdania na podstawie błędnej ewidencji. 18.8. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej a uszczerbek dla finansów publicznych. Sankcje za nieprawidłowości w sprawozdawczości. 18.9. Podsumowanie. Rozdział 19. Zmiana umowy o zamówienie publiczne a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w czasie epidemii. 19.1. Uwagi ogólne. 19.2. Zmiana umowy na gruncie Prawa zamówień publicznych a dopuszczalna zmiana umowy na podstawie przepisów specustawy o COVID-19. 19.3. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych jako następstwo zmiany umowy o zamówienie publiczne w trybie przepisów specustawy o COVID-19. 19.4. Podsumowanie. Wykaz aktów prawnych. Bibliografia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8223-027-7
Zawiera: 1. Wprowadzenie – po co jest ta cała elektronizacja? 2. Obowiązek elektronizacji zamówień, wyłączenia; 3. Środki komunikacji elektronicznej; 4. Platforma e-Zamówienia; 5. Podpisy i pieczęci elektroniczne; 6. Elektroniczne dowody doręczeń; Obowiązki informacyjne zamawiających; 8. Komunikacja w formie elektronicznej powyżej progu unijnego; 9. Komunikacja w formie elektronicznej w trybach poniżej progu unijnego (postepowania krajowe); 10. Komunikacja w formie elektronicznej w postepowaniach bagatelnych; 11. Komunikacja w formie elektronicznej i forma dokumentów elektronicznych; 12. Otwarcie ofert elektronicznych; 13. Pełnomocnictwo w przetargach; 14. Katalog elektroniczny; 15. Dynamiczny system zakupów; 16. Aukcje elektroniczne; 17. Wykonawcy występujący wspólnie; 18. Wadium; 19. Kryteria i sposoby oceny ofert z uwzględnieniem zautomatyzowanych funkcji systemów; 20. Przesłanki odrzucenia oferty; 21. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego; 22. E-Faktury; 23. Wgląd do protokołu postępowania; 24. Środki ochrony prawnej w dobie elektronizacji; 25. Archiwum elektroniczne; 26. Ochrona danych osobowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
Book
In basket
Grupa wykonawców w prawie zamówień publicznych / Marcin Czerwiński. - Stan prawny na 31.12.2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2020. - 698, [2] s. ; 25 cm.
(Monografie)
ISBN: 978-83-8187-313-0
Zawiera: R. 1 Zagadnienia ogólne; R. 2 Grupa wykonawców w prawie Unii Europejskiej; R. 3 Grupa wykonawców i jej różne postacie w prawie wybranych państw Unii Europejskiej; R. 4 Konsorcjum i spółka cywilna w polskim systemie prawnym; R. 5 Udział grupy wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; R. 6 Kwalifikacja podmiotowa współwykonawców; R. 7 Realizacja umowy o zamówienie publiczne przez grupę wykonawców; R. 8 Zmiany podmiotowe w grupie wykonawców; Wnioski podsumowujące.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-8158-253-7
Zawiera: Wykaz skrótów; Wstęp; Bibliografia; Rozdział I. System zamówień publicznych (Ewa Przeszło): 1. Wprowadzenie; 2. Pojęcie systemu w kontekście różnych dziedzin nauki; 3. System zamówień publicznych w regulacjach Unii Europejskiej; 4. Polski system zamówień publicznych – próba zdefiniowania; Rozdział II. Charakterystyka i znaczenie instytucji kontroli (Ewa Przeszło): 1. Wprowadzenie; 2. Pojęcie i istota kontroli; 3. Pozaprawne ujęcie kontroli; Rozdział III. Rodzaje kontroli w systemie prawa zamówień publicznych (Ewa Przeszło): 1. Wprowadzenie; 2. Kontrola państwowa; 3. Kontrola w prawie administracyjnym; 4. Kontrola jako element nadzoru; 5. Kontrola w prawie finansowym; 6. Czynności sprawdzające jako tzw. quasi-kontrola; Rozdział IV. Kontrola obywatelska (Ewa Przeszło): 1. Wprowadzenie; 2. Kontrola społeczna; 3. Kontrola medialna; Rozdział V. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych jako organ kontroli w systemie zamówień publicznych (Andrzej Powałowski): 1. Wprowadzenie; 2. Zadania i charakter prawny Prezesa UZP; 3. Uprawnienia kontrolne Prezesa UZP; 4. Urząd Zamówień Publicznych jako organ pomocniczy Prezesa UZP; Rozdział VI. Państwowe organy kontroli (Andrzej Powałowski): 1. Wprowadzenie; 2. Charakter prawny, znaczenie i kompetencje Najwyższej Izby Kontroli; 3. Kontrola sprawowana przez Regionalne Izby Obrachunkowe; 4. Kontrola administracji rządowej; Rozdział VII. Organy ochrony prawnej i ścigania a kontrola systemu zamówień publicznych (Andrzej Powałowski): 1. Wprowadzenie; 2. Kontrola przeprowadzana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne; 3. Rola Policji i prokuratury w sferze kontroli; 3.1. Policja; 3.2. Prokuratura; Rozdział VIII. Krajowa Izba Odwoławcza i sądy jako podmioty kontroli (Andrzej Powałowski): 1. Wprowadzenie; 2. Krajowa Izba Odwoławcza; 3. Rola sądów; Rozdział IX. Instrumenty kontroli w ustawie – Prawo zamówień publicznych (Hanna Wolska): 1. Wprowadzenie; 2. Środki ochrony prawnej; 2.1. Podmioty legitymowane do wnoszenia środków ochrony Prawnej; 2.2. Środki ochrony prawnej w postępowaniach powyżej progów unijnych; 2.3. Środki ochrony prawnej w postępowaniach poniżej progów unijnych; 2.4. Instytucja przystąpienia; 3. Elementy nadzoru w zamówieniach publicznych; Rozdział X. Środki ochrony prawnej, jako instrument kontroli w ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Hanna Wolska): 1. Wprowadzenie; 2. Podmioty legitymowane do wnoszenia środków ochrony prawnej; 3. Odwołanie i skarga; Rozdział XI. Kontrola w partnerstwie publiczno-prywatnym (Hanna Wolska): 1. Wprowadzenie; 2. Środki ochrony prawnej w partnerstwie publiczno–prywatnym jako instrument kontroli; 3. Kontrola realizacji przedsięwzięcia; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-573-5
1 Podpis elektroniczny 2. Korzystanie z Internetu w administracji 3. Internet a sądy 4. Informatyzacja zamówień 5. Elektroniczne podatki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88686-25-9
R.1 Wstęp, 1. Podstawowe informacje dotyczące udzielania zamówień publicznych, 2. Funkcjonowanie Urzędu Zamówień Publicznych w latach 1997-2001-raport, 3. Sprawo zdanie o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w200 r. i w pierwszej połowie roku 2001, 4. Przewodnik po Urzędzie zamówień Publicznych. R.2 Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, 1. Przewodnik po nowelizacjach ustawy o zamówieniach publicznych, 2. Ujednolicony tekst ustawy o zamówieniach publicznych, 3. Komentarze dotyczące nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. R.3 Zjawiska Patologiczne w zamówieniach publicznych; 1. Wstęp, 2. Zjawiska systemowe, 3. Naruszenie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. R.4 Opinie prawne. R.5 wyroki sądowe R.6 zamówienia publiczne za granicą
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-8198-779-0
R. 1 Zagadnienia ogólne; R. 2 Kontrola zarządcza w zamówieniach publicznych; R. 3 Nowe regulacje kontroli na gruncie prawa zamówień publicznych; R. 4 Kontrola sprawowana przez Prezesa UZP; R. 5 Kontrola zamówień publicznych w administracji rządowej; R. 6 Kontrola zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego; R. 7 Kontrola zamówień finansowych ze środków europejskich; R. 8 Kontrola wyspecjalizowana w zamówieniach publicznych; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 351.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wykłady Specjalizacyjne)
ISBN: 978-83-255-2454-8
Rozdział I. Zagadninia wstępne. Rozdział II. Kontrola najwyższej izby kontroli. Rozdział III. Kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Rozdział IV. Kontrola regionalnych izb obrachunkowych. Rozdział V. Kontrola skarbowa. Rozdział VI. Kontrola Prezesa RM. Rozdział VII. Kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Rozdział VIII. Kontrola Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
Book
In basket
Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych : praktyczna analiza zmian / Mariusz Stepaniuk. - Wyd. 2 Stan prawny: marzec 2021 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2021. - XIV, 338 s. ; 24 cm.
(Prawo w Praktyce. Zamówienia Publiczne)
ISBN: 978-83-8235-425-6
Zawiera: Wykaz skrótów; Wprowadzenie; Rozdział I. 34 najważniejsze zmiany w prawie zamówień publicznych wprowadzone nową ustawą. Rozdział II. Nowe instytucje oraz najważniejsze zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach: 1. Próg stosowania przepisów PZP; 2. Podział zamawiających; 3. Nowy słownik ustawy; 4. Terminy i sposoby ich obliczania; 5. Rozwiązywanie sporów na drodze mediacji; 6. Nowe określenie pozycji Prezesa UZP; 7. Orzekanie w sporach powstałych na tle procesu udzielania zamówień publicznych; 8. Zmiany w zakresie publikacji planu postępowań o udzielenie zamówień w BZP; 9. Zmiany dotyczące szacowania wartości zamówienia (art. 28–36 PZP); 10. Analiza potrzeb – nowa instytucja wspomagająca planowanie zamówień unijnych; 11. Wstępne konsultacje rynkowe; 12. Wykluczenia z postępowania – zmiany przesłanek wykluczenia (art. 108 i 109 PZP); 13. Zmiany w zakresie wadium; 14. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym (art. 113 PZP); 15. Szczegółowe regulacje dotyczące spełniania warunków przez konsorcjantów (art. 117 PZP); 16. Udostępnienie zasobów również w celu wykazania kryteriów selekcji (art. 118 PZP); Rozdział III. Nowa ustawa – omówienie szczegółowe: 1. Udzielanie zamówień o wartości poniżej 130 000 zł; 2. Zasady udzielania zamówień (art. 16–20 PZP); 3. Polityka zakupowa państwa oraz plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych (art. 21–23 PZP); 4. Stosowanie przepisów ustawy do zamówień o charakterze mieszanym (art. 24−27 PZP); 5. Szacowanie wartości zamówienia i konkursu (art. 28−36 PZP); 6. Zamawiający i wykonawcy; 6.1. Zamawiający. Pomocnicze działania zakupowe (art. 37−56 PZP); 6.2. Wykonawcy (art. 57–60 PZP); 7. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami (art. 61–70 PZP); 8. Dokumentowanie przebiegu postępowania (art. 71−82 PZP); 9. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne; 9.1. Przygotowanie postępowania; 9.2. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców; 9.3. Tryby udzielania zamówień; 9.4. Składanie, otwarcie ofert i ocena (art. 218–226 PZP); 9.5. Aukcja elektroniczna (art. 227–238 PZP); 9.6. Wybór najkorzystniejszej oferty (art. 239–253 PZP); 9.7. Zakończenie postępowania (art. 254–265 PZP); 10. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne (art. 266–310 PZP); 11. Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych; 11.1. Umowa ramowa (art. 311–315 PZP); 11.2. Dynamiczny system zakupów (art. 316–324 PZP); 11.3. Konkurs (art. 325–358 PZP); 11.4. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (art. 359–361 PZP); 12. Zamówienia sektorowe (art. 362–394 PZP); 13. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (art. 395–430 PZP); 14. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie (art. 431–465 PZP); 15. Organy właściwe w sprawach zamówień publicznych; 15.1. Prezes UZP (art. 466–472 PZP); 15.2. Krajowa Izba Odwoławcza; 15.3. Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych (art. 493–499 PZP); 15.4. Rada Zamówień Publicznych (art. 500–504 PZP); 16. Środki ochrony prawnej; 16.1. Przepisy wspólne (art. 505 PZP); 16.2. Postępowanie odwoławcze; 16.3. Postępowanie skargowe (art. 579–590 PZP);; 17. Pozasądowe rozwiązywanie sporów (art. 591−595 PZP) 18. Kontrola udzielania zamówień publicznych (art. 596–602 PZP); Aneks. Akty prawne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nowe obowiązki zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych / Agata Hryc-Ląd, Agata Smerd. - Stan prawny: kwiecień 2021. - Warszawa : C.H.Beck , 2021. - XIII, [1], 132 s. ; 24 cm.
(Sektor Publiczny w Praktyce. Zamówienia Publiczne)
ISBN: 978-83-8235-548-2
Zawiera: R. 1 Nowe obowiązki zamawiającego związane z przygotowaniem postępowania; R. 2 Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie planu postępowań; R. 3 Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie szacowania wartości zamówienia; R. 4 Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie przygotowania, publikacji i zamieszczania nowych ogłoszeń oraz w zakresie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; R. 5 Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie wadium; R. 6 Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie terminu związania ofertą; R. 7 Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie składania i otwarcia ofert oraz związanych z tym czynności – udostępniania ofert oraz informowania Prezesa UZP o złożonych ofertach; R. 8 Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej, kryteriów oceny ofert oraz czynności po wyborze oferty najkorzystniejszej; R. 9 Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie protokołowania postępowań, pozyskiwania oświadczeń wymaganych w toku postępowania oraz w zakresie obowiązków statystycznych; R. 10 Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie oceny realizacji umowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-3823-3
1. Zamówienia publiczne a konkurencja; 2. Konkurencja jako wartość w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej; 3. Organizacja ochrony konkurencji w systemie zamówień publicznych; 4. Ograniczenie ochrony konkurencji; 5. Ochrona konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6. Ochrona konkurencji przy zastosowaniu przepisów dyspozytywnych; 7. Ochrona konkurencji przy realizacji umów o zamówienia publiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89073-98-6
1. Cele zamówień publicznych w Polsce, ewolucja systemu, 2. Efektywność prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 3. Władcza ingerencja administracji publicznej w proces kontraktowania zamówień publicznych, jej cele i skutki, 4. Finalna postać umowy jako przejaw zamówienia publicznego, 5. Dokumentacja przetargowa jako element dyskryminujący wykonawców, mogących wpływać na ograniczenie swobody kontraktowania, 6. Rozwiązania prawne zmierzające o preferencyjnego traktowania wybranych kategorii wykonawców i ich wpływ na proces udzielania zamówienia publicznego, 7. Proceduralne bariery swobody kontraktowania, 8. Czynnik ludzki wpływający na ograniczenie swobody kontraktowania, 9. Aspekty ekologiczno-społeczne zamówień publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
I.1. Obwieszczenie Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.10.10.2000r. w sprawie ogłoszenia jednolite go tekstu ustawy- Prawo budowlane;. II. Ustawa z dn.15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz.42). III. Ustawa z dn.7.07.1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym;. IV. Ustawa z dn.27.04.2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627, Nr 115, poz.1229)(wyciąg). V. Ustawa z dn.10.06.1994r. o zamówieniach publicznych VI. Ustawa z dn.11.08.2001r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołów (Dz.U. Nr 84, poz.906);
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-391-1
R.I Wprowadzenie, R.II Źródła prawa gospodarczego publicznego, R.III Zasady prawa gospodarczego publicznego, R.IV Podmioty prawa gospodarczego publicznego, R.V Zadania (funkcje) administracji gospodarczej, R.VI Instrumenty prawne organów administracji gospodarczej, R.VII Prawo działalności gospodarczej, R.VIII Publiczna działalność gospodarcza, R.IX Prawo ochrony konkurencji i konsumentów, R.X Prawo pomocy publicznej, R.XI Prawo energetyczne, R.XII Prawo telekomunikacyjne, R.XIII Prawo pocztowe, R.XIV Prawo zamówień publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-789-2
1. Wprowadzenie, 2. Zasady prawa gospodarczego publicznego, 3. Podmioty prawa gospodarczego publicznego, 4. Funkcje organów administracyji gospodarczej, 5. Środki i formy prawne organów administracji gospodarczej, 6. Prawo działalności gospodarczej, 7. Prawo publicznej działalności gospodarczej, 8. Prawo ochrony konkurencji i konsumentów, 9. Prawo pomocy publicznej, 10. Prawo pocztowe, 11. Prawo energetyczne, 12. Prawo telekomunikacyjne, 13. Prawo zamówień publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-789-2
1. Wprowadzenie, 2. Zasady prawa gospodarczego publicznego, 3. Podmioty prawa gospodarczego publicznego, 4. Funkcje organów administracyji gospodarczej, 5. Środki i formy prawne organów administracji gospodarczej, 6. Prawo działalności gospodarczej, 7. Prawo publicznej działalności gospodarczej, 8. Prawo ochrony konkurencji i konsumentów, 9. Prawo pomocy publicznej, 10. Prawo pocztowe, 11. Prawo energetyczne, 12. Prawo telekomunikacyjne, 13. Prawo zamówień publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo gospodarcze publiczne / Kazimierz Strzyczkowski. - Wyd. 5 Stan prawny na 17.08.2009 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2009. - 677 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7620-257-0
1. Wprowadzenie; 2. Źródła i zasady prawa gospodarczego publicznego; 3. Podmioty prawa gospodarczego publicznego; 4. Funkcje organów administracji gospodarczej; 5. Środki i prawne formy działania administracji gospodarczej; 6. Prawo działalności gospodarczej; 7. Prawo publicznej działalności gospodarczej; 8. Prawo ochrony konkurencji i konsumentów; 9. Prawo pomocy publicznej; 10. Prawo pocztowe; 11. Prawo energetyczne; 12. Prawo telekomunikacyjne; 13. Prawo zamówień publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-519-9
1. Wprowadzenie, 2. Źródła i zasady prawa gospodaczego publicznego, 3. Pomioty prawa gospodarczego publicznego, 4. Funkcje organów administracji gospodarczej, 5. Środki prawne formy działania administracji gospodarczej, 6. Prawo działalności gospodarczej, 7. Prawo przedsiębiorstw publicznych, 8. Prawo ochrony konkurencji i konsumentów, 9. Prawo pomocy publicznej, 10. Prawo pocztowe, 11. Prawo energetyczne, 12. Prawo telekomunikacyjne, 13. Prawo zamówień publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again