Form of Work
Książki
(111)
Publikacje fachowe
(13)
Publikacje naukowe
(8)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Czasopisma
(3)
Poradniki i przewodniki
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(85)
available
(63)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(66)
Czytelnia
(85)
Author
Strzyczkowski Kazimierz
(5)
Szyszkowski Arkadiusz
(5)
Blicharz Rafał
(4)
Dzierżanowski Włodzimierz
(4)
Granecki Paweł
(4)
Jerzykowski Jarosław
(4)
Panasiuk Andrzej
(4)
Powałowski Andrzej (1951- )
(4)
Rokicki Jarosław
(4)
Sołtysińska Aleksandra
(4)
Stachowiak Małgorzata
(4)
zbiorowa Praca
(4)
Baran Beata
(3)
Borski Maciej (1975- )
(3)
Majewski Kamil
(3)
Norek Emil
(3)
Nowicki Henryk (1954- )
(3)
Pieróg Jerzy
(3)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(3)
Szustakiewicz Przemysław
(3)
Wawrzyńczak-Jędryka Beata
(3)
Łazowski Adam
(3)
Bereszko Wojciech
(2)
Gawrońska-Baran Andrzela
(2)
Golat Rafał
(2)
Grabowski Jan
(2)
Gurdek Magdalena (1977- )
(2)
Hryc-Ląd Agata
(2)
Koleśnikow Marek
(2)
Lemke Marian
(2)
Lityński Adam
(2)
Moras Małgorzata
(2)
Pawełczyk Mirosław
(2)
Przeszło Ewa
(2)
Płużański Marcin
(2)
Radlak Karolina
(2)
Szostak Ryszard
(2)
Wolska Hanna
(2)
Wójcik Paweł
(2)
Śladkowska Ewa
(2)
Andała-Sępkowska Justyna
(1)
Anusz Jan
(1)
Babczuk Arkadiusz (1973- )
(1)
Bacia Bartosz
(1)
Bajorek-Ziaja Hanna
(1)
Bełdowska Katarzyna
(1)
Bogacz Ludomir
(1)
Boć Jan (1939-2017)
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Bubnowski Michał D
(1)
Butkiewicz Marcin
(1)
Bąkowski Tomasz
(1)
Chlipała Monika
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Chołdecki Mateusz
(1)
Ciesielska Paulina
(1)
Cieśliński Aleksander
(1)
Czapka Mirosław
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Czerwiński Marcin
(1)
Daszkiewicz Nelly
(1)
Dobaczewska Anna (1969- )
(1)
Dobrodziej Elżbieta
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Dziewięcka-Bokun Ludmiła (1946- )
(1)
Fijałkowska-Kopryska Marlena
(1)
Fijałkowski Tadeusz
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Grzegorczyk Filip (1978- )
(1)
Guziński Maciej
(1)
Herc Grzegorz
(1)
Hodt Krzysztof
(1)
Horubski Krzysztof
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Jaś-Nowopolska Magdalena
(1)
Johnson Steven
(1)
Jędrzejewski Rafał
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kania Michał
(1)
Koba Dariusz
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Kobza Urszula
(1)
Komorowski Edward
(1)
Kopacka Marzena
(1)
Kopietz-Unger Janina
(1)
Kopyra Jerzy
(1)
Koroluk Sławomir
(1)
Kostur Krystian
(1)
Kotlewski Dariusz
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Krawiec Grzegorz (1977- )
(1)
Król Karol
(1)
Królikowska-Olczak Maria
(1)
Kuźma Mariusz
(1)
Lemonnier Mariola
(1)
Leszczyński Zbigniew
(1)
Lewandowska Hanna
(1)
Year
2020 - 2022
(18)
2010 - 2019
(25)
2000 - 2009
(75)
Time Period of Creation
2001-
(18)
Country
Poland
(118)
Language
Polish
(117)
English
(1)
Audience Group
Przedsiębiorcy
(2)
Urzędnicy
(2)
Adwokaci
(1)
Pracownicy
(1)
Pracownicy naukowi
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawnicy
(1)
Subject
Zamówienia publiczne
(105)
Przetarg publiczny
(18)
Konkurencja
(17)
Prawo zamówień publicznych
(14)
Umowa
(14)
Prawo gospodarcze
(13)
Prawo wspólnotowe europejskie
(9)
Konsumenci (ekon.)
(8)
Sektor publiczny
(7)
Poczta
(6)
Pomoc publiczna
(6)
Energetyka
(5)
Monopol
(5)
Samorząd terytorialny
(5)
Nieruchomości
(4)
Orzecznictwo gospodarcze
(4)
Polska
(4)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(4)
Telekomunikacja
(4)
Upadłość
(4)
Arbitraż gospodarczy
(3)
Handel międzynarodowy
(3)
Instytucje europejskie
(3)
Prawo finansowe
(3)
Swobodny przepływ kapitału
(3)
Swobodny przepływ osób
(3)
Swobodny przepływ usług
(3)
Unia Europejska
(3)
Współpraca gospodarcza
(3)
Własność przemysłowa
(3)
Administracja
(2)
Cudzoziemcy
(2)
Elektroniczne zamówienia publiczne
(2)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Gospodarka
(2)
Gospodarka komunalna
(2)
Internet
(2)
Konkurencyjność
(2)
Kontrola
(2)
Kontrola zarządcza
(2)
Mandat radnego
(2)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(2)
Podatek
(2)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
(2)
Prawa dziecka
(2)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(2)
Prawo rzeczowe
(2)
Prawo zobowiązaniowe
(2)
Prywatyzacja
(2)
Przedsiębiorstwo państwowe
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Samorząd gminny
(2)
Swobodny przepływ towarów
(2)
Służba więzienna
(2)
Układ z Schengen (1985)
(2)
Uznawalność wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
(2)
Abolicja podatkowa
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Administracja publiczna
(1)
Administracja rządowa
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Apelacja
(1)
Asystenci sędziów
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bezpieczeństwo prawne
(1)
Broń palna
(1)
Budownictwo
(1)
Centralne Biuro Antykorupcyjne
(1)
Ceny
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Demokracja pośrednia
(1)
Dietetyczne środki spożywcze
(1)
Dotacje unijne
(1)
Dyscyplina finansów publicznych
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Emerytura
(1)
Energia elektryczna
(1)
Europejska Karta Społeczna
(1)
Europejskie rady zakładowe
(1)
Faktura elektroniczna
(1)
Farmacja
(1)
Finanse publiczne
(1)
Franchising
(1)
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(1)
Geologia
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Górnictwo
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Informatyka
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Kadry
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Konsorcjum (ekonomia)
(1)
Kozioł ofiarny (socjol.)
(1)
Krajowy Rejestr Sądowy
(1)
Subject: time
2001-
(14)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(18)
Cypr
(1)
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Irlandia
(1)
Norwegia
(1)
Genre/Form
Poradnik
(7)
Monografia
(5)
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo prawnicze
(2)
Komentarz do ustawy
(2)
Materiały pomocnicze
(2)
Opracowanie
(2)
Wzory dokumentów
(2)
Komentarz prawny
(1)
Podręcznik
(1)
Poradniki i przewodniki
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(19)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(4)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
118 results Filter
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 9788381280013
Zawiera: Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające: 1. Realizacja zamówienia publicznego jako zagadnienie prawazamówień publicznych;2. Zakres prawa zamówień publicznych; 3. Pojęcie procesu dochodzenia zamówienia publicznego do skutku; 4. Pojęcie instrumentu administracyjnoprawnego; 5. Podsumowanie. Rozdział II. Struktura prawa zamówień publicznych: 1. Prawo zamówień publicznych jako prawo publiczne; 2. Prawo zamówień publicznych w perspektywie gałęziowego podziału prawa; 3. Podstawowe instrumenty cywilnoprawne prawa zamówień publicznych – wybrane zagadnienia; 4. Instrumenty administracyjnoprawne w prawie zamówień publicznych; 5. Instrumenty „pogranicza” prawa administracyjnego oraz karnego w prawie zamówień publicznych; 6. Podsumowanie. Rozdział IV. Ograniczenia w obszarze podmiotowych zmian umów w sprawach zamówień publicznych: 1. Zakazy w obszarze podmiotowych zmian umów w sprawach zamówień; 2. Zmiany podmiotowe w orzecznictwie TS UE oraz w regulacji dyrektyw unijnego prawa zamówień publicznych; 3. Zagadnienie dopuszczalności zmian podmiotowych umowy w sprawie zamówienia w prawie polskim – uwagi ogólne; 4. Zmiana podmiotowa umowy po stronie wykonawcy a sukcesja generalna; 5. Zmiany podmiotowe przewidywane na podstawie klauzul umownych; 6. Przejęcie długu wykonawcy zamówienia publicznego; 7. Przejęcie przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy wobec podwykonawców; 8. Przelew wierzytelności wykonawcy z umowy w sprawie zamówienia; 9. Kumulatywne przystąpienie do długu wykonawcy zamówienia publicznego; 10. Sprzedaż przedsiębiorstwa a zmiana wykonawcy zamówienia publicznego; 11. Podsumowanie. Rozdział V. Kontrola zarządcza w realizacji zamówień publicznych: 1. Koncepcja i pojęcie kontroli zarządczej; 2. Reżim prawny kontroli zarządczej; 3. Organizacja kontroli zarządczej na etapie wykonywania zamówienia publicznego. Wstępna kontrola operacji finansowych i gospodarczych; 4. Procedury wewnętrzne w kontroli zarządczej zamówień publicznych; 5. Podsumowanie. Rozdział VI. Obowiązek dochodzenia roszczeń: 1. Źródła obowiązku dochodzenia roszczeń; 2. Pojęcie roszczenia. Pierwotne (podstawowe) i wtórne roszczenia wynikające z umów w sprawach zamówień; 3. Obowiązek dochodzenia roszczeń pierwotnych z umowy w sprawie zamówienia – realne wykonanie zamówienia; 4. Obowiązek dochodzenia roszczeń wtórnych z umowy w sprawie zamówienia; 5. Podsumowanie. Rozdział VII. Odpowiedzialność za naruszenie prawa zamówień publicznych: 1.Pojęcie odpowiedzialności prawnej; 2. Cechy odpowiedzialności administracyjnoprawnej; 3. Problem obiektywizacji odpowiedzialności administracyjnej; 4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wykonywaniu zamówień publicznych; 5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy PrZamPublprzy wykonywaniu zamówienia publicznego; 6. Podsumowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 1)
Temat: Polityka bezpieczeństwa ; Prawo miejscowe ; Samorząd terytorialny ; Wspólnota samorządowa ; Cudzoziemcy ; Prawo o cudzoziemcach ; Nieodpłatna pomoc prawna ; Prawo wspólnotowe europejskie ; Prawo międzynarodowe ; Migracje ; Globalizacja ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Społeczeństwo obywatelskie ; Małżeństwo ; Osoby z zaburzeniami psychicznymi ; Emerytura ; Prawo rodzinne ; Świadczenia rodzinne ; Macierzyństwo ; Służba więzienna ; Stosunek służbowy służb mundurowych ; Transport kolejowy ; Urząd Transportu Kolejowego ; Administracja samorządowa ; Zamówienia publiczne ; Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016) ; Światowy Pakt w sprawie Migracji (2018) ; Uchodźcy ; Polityka migracyjna ; Bezpieczeństwo prawne ; Prawo podatkowe ; Podatek od towarów i usług ; Samorząd gminny ; Umowa ; Obowiązek udzielenia informacji ; Ochrona informacji niejawnych ; Administracja publiczna ; Postępowanie administracyjne ; Broń palna ; Prawo administracyjne ; Asystenci sędziów ; Postępowanie cywilne ; Prawo o ustroju sądów powszechnych ; Milczenie i bezczynność administracji ; Zaświadczenia ; Przedsiębiorcy ; Sprzeciw w postępowaniu administracyjnym ; Postępowanie sądowoadministracyjne ; Majątek wspólny małżonków ; Ustrój majątkowy małżeński ; Zabezpieczenie wierzytelności ; Prawo zobowiązań ; Osoby z niepełnosprawnością ; Transport pasażerski ; Przepisy porządkowe ; Wykluczenie społeczne ; Prawodawstwo ; Samorząd województwa ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Legal-constitutional and theoretical issues: Local government and security - national solutions based on a decentralized unitary state; Free legal assistance as an instrument in protecting the rights of foreigners in the Republic of Poland - a contribution to the discussion; Global population migrations as a threat to the existence and proper functioning of civil society institutions. Selected issues; Is the ban on entering into marriage for people with mental disorders and impaired mental capacity necessary to ensure adequate protection for marriage and the family?; A few remarks on legal aspects regarding the so-called “Maternity pension”. Public law issues: The expiration of the service relationship of an officer of the Prison Service in the Polish legal system; Rights of the President of the Office of Rail Transport Regarding the Supervision Over Maintaining the Administrator’s Independence in the Light of the Draft of Amendment to the Law on Rail Transport (UC139); Local government servicing units as a central contracting authority; Educational (?) function of international law. A few notes based on Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration and Global Compact on Refugees. Legal-financial issues: Reliable taxpayer = safe taxpayer?; Conclusion of a civil law contract as a premise for the municipality to act as a taxable person of tax on goods and services (VAT). Procedural issues: Obligations of public administration to provide information from the case file; Administrative seizure of firearms. Legislative policy of the state in relation to citizens legally possessing firearms; On the power of judge’s assistants to issue orders - comments pursuant to Article 47(2) of the Code of Civil Procedure; About the certifying decision - comments under art. 122f Code of Administrative Procedure; The rights of the entrepreneur under audit to use protection measures before an administrative court. Private law issues: Liability of spouses remaining in the system of joint property for the obligations of one of them and anti-enforcement actions as a means of substantive defence of the debtor’s spouse; Legal status of the succession manager; Gloss to the judgment of the Provincial Administrative Court in Szczecin of 22 August 2019, file ref. No.: II SA / Sz 597/19 (critical gloss).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych / red. nauk. Joanna Przybylska. - Dodruk - Warszawa : CeDeWu, 2021. - 180 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-8102-309-2
Zawiera: Rozdział 1. Audyt wewnętrzny w świetle teorii agencji i behawioralnej teorii przedsiębiorstwa 1.2. Teoria agencji a audyt wewnętrzny 1.3. Audyt wewnętrzny w świetle teorii behawioralnej Rozdział 2. Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych - zagadnienia wprowadzające 2.1. Definicja audytu wewnętrznego - zmiana podejścia 2.2. Kwalifikacje zawodowe oraz cechy osobowe audytora wewnętrznego Rozdział 3. Komunikacyjne aspekty pracy audytora 3.1. Komunikowanie w pracy audytora 3.2. Komunikowanie niewerbalne w pracy audytora 3.3. Komunikowanie werbalne w pracy audytora 3.4. Agresja i konflikt w pracy audytora Rozdział 4. Audyt wewnętrzny a ochrona zaufania i reputacji organizacji w sytuacjach kryzysowych 4.2. Znaczenie reputacji 4.3. Podatność sektorów i branż na powstawanie sytuacji kryzysowych i utratę reputacji 4.4. Znaczenie obszaru ryzyka utraty reputacji w pracy audytora 4.5. Informacja i jej percepcja 4.6. Zachowania interesariuszy w sytuacjach kryzysowych 4.7. Sytuacja kryzysowa i strategie informacyjne organizacji 4.8. Działania informacyjne i odbudowa zaufania w fazie sanacji Rozdział 5. Metodyka audytu w zakresie występowania pomocy publicznej w projektach dofinansowanych z funduszów Unii Europejskiej 5.2. Pojęcie i rodzaje pomocy publicznej 5.3. Wyłączenia blokowe 5.4. Schemat oceny występowania pomocy publicznej Rozdział 6. Wybrane zagadnienia audytu wewnętrznego obszaru zamówień publicznych 6.2. Warunki udziału w postępowaniu, ich zakres oraz zasady konstruowania, naruszenia zasady proporcjonalności 6.3. Kryteria oceny ofert oraz metodologia ich oceny, kryteria podmiotowe i kontrowersje związane z ich stosowaniem 6.4. Żądanie dokumentów nieuprawnionych, naruszenia zasady uczciwej konkurencji 6.5. Błędy w procedurach natury formalnej organizacyjnej 6.6. Wadium - formy i zasady wnoszenia, błędy dotyczące jego zwrotu Rozdział 7. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w badaniu audytowym na przykładzie MS Excel, pakietu SAS i języka programowania R 7.1. Techniki audytu wewnętrznego 7.2. Metody statystyczne wykorzystywane w badaniu audytowym 7.3. Dobór próby i estymacja 7.4. Narzędzia informatyczne wspierające statystyczny obszar pracy audytora 7.5. Zastosowanie wybranych narzędzi informatycznych w badaniu audytowym Rozdział 8. Zadanie audytowe jako narzędzie oceny działalności jednostki i doradztwa dla jej kierownika (na przykładzie Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu) 8.1. Zadania zapewniające jako narzędzie oceny działalności jednostki 8.2. Czynności doradcze jako narzędzie doradztwa kierownika jednostki 8.3. Charakterystyka Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu 8.4. Komórka audytu wewnętrznego w strukturze organizacyjnej poznańskiej Izby Administracji Skarbowej 8.5. Zadania zapewniające a czynności doradcze w badanej jednostce; Bibliografia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej / Urząd Zamówień Publicznych)
ISBN: 83-88686-20-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Dyscyplina finansów publicznych : aktualne problemy w systemie odpowiedzialności / red. nauk. Joanna M. Salachna, Klaudia Stelmaszczyk, Arkadiusz Babczuk. - Stan prawny na 1.05.2020 r. z uwzględnieniem zmian wynikających ze specustawy o COVID-19 oraz wprowadzonych do niej nowelizacji. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2020. - 334 s. : tab. ; 21 cm.
(Monografie)
ISBN: 978-83-8187-741-1
Wykaz skrótów. Przedmowa. Rozdział 1. Definicje legalne w regulacjach finansów publicznych – zagadnienia wprowadzające. 1.1. Uwagi ogólne. 1.2. Wybór obszaru podlegającego definiowaniu w regulacji finansów publicznych. 1.3. Determinanty wprowadzania definicji legalnych dla ograniczenia obszaru nieostrości w regulacji finansów publicznych. 1.4. Podsumowanie. Rozdział 2. Zwroty niedookreślone (nieostre) w tekście aktu prawnego na przykładzie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – analiza wybranych zagadnień. 2.1. Uwagi ogólne. 2.2. Zwroty niedookreślone i nieostre w tekście aktu prawnego. 2.3. Zwroty niedookreślone w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na przykładzie „szkodliwości czynu dla finansów publicznych”. 2.4. Aspekty praktyczne badanej problematyki. 2.4.1. Wykładnia przepisów o charakterze sankcyjnym. 2.4.2. Odtworzenie toku rozumowania komisji orzekającej. 2.4.3. Szkoda dla finansów publicznych. Stopień szkodliwości czynu dla finansów publicznych (znikomy, nieznaczny, znaczny, rażący). Rozdział 3. Dostęp do informacji publicznej w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 3.1. Uwagi ogólne. 3.2. Jawność na gruncie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 3.3. Dostęp do niektórych informacji. 3.4. Podsumowanie. Rozdział 4. Wina jako przesłanka odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 4.1. Uwagi ogólne. 4.2. Pojęcie winy jako przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 4.3. Przesłanki przypisania winy. 4.4. Funkcje winy. 4.4.1. Funkcja legitymizująca winy. 4.4.2. Funkcja winy w procesie wymiaru kary. 4.5. Dodatek praktyczny – wybór tez z orzecznictwa. Rozdział 5. Adekwatność kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – wybrane zagadnienia. 5.1. Uwagi ogólne. 5.2. Czyny powodujące stratę finansową dla sektora finansów publicznych. 5.3. Czyny niepowodujące straty finansowej dla sektora finansów publicznych. 5.4. Katalog kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 5.5. Koszty postępowania. 5.6. Podsumowanie. Rozdział 6. Rola obrońcy w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 6.1. Uwagi ogólne. 6.2. Umocowanie obrońcy. 6.3. Tajemnica. 6.4. Relacja pomiędzy obwinionym a obrońcą. Kolizja interesów. 6.5. Podsumowanie. Rozdział 7. Prawidłowość ugody w przedmiocie należności cywilnoprawnej jako warunek wyłączający bezprawność gospodarowania środkami publicznymi. 7.1. Uwagi ogólne. 7.2. Obowiązujące unormowania. Podstawowe warunki zawarcia ugody i ich systemowa analiza. 7.3. Ocena skutków zawarcia ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej – zasady. 7.4. Schemat oceny skutków zawarcia ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej. 7.5. Zawieranie ugód a wymogi kontroli zarządczej. Zmodyfikowany schemat oceny skutków ugody. 7.6. Formuła zawarcia ugody. 7.7. Względna dobrowolność zawarcia ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych (okoliczności wskazujące na obligatoryjność ugodzenia się). 7.8. Podsumowanie. Rozdział 8. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych a udzielanie ulg w spłacie należności jednostek sektora finansów publicznych. 8.1. Uwagi ogólne. 8.2. Zakres regulacji prawnych. 8.3. Pojęcie należności jednostek sektora finansów publicznych. 8.4. Pojęcie niezgodnego z przepisami udzielania ulg. 8.5. Podsumowanie. Rozdział 9. Upoważnienie jako podstawa do nabycia zdolności dyscyplinarnej za czyny naruszające dyscyplinę finansów publicznych. 9.1. Uwagi ogólne. 9.2. Kierownik jednostki sektora finansów publicznych jako podmiot potencjalnie odpowiedzialny za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 9.3. Powierzenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej. 9.4. Powierzenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych określonych obowiązków głównemu księgowemu. 9.5. Upoważnienie a pełnomocnictwo. 9.6. Prawidłowy rozdział zadań pomiędzy pracowników a nienależyte wykonywanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej. 9.7. Podsumowanie. Rozdział 10. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z dokonywaniem wydatków i zaciąganiem zobowiązań – próba systematyzacji i oceny. 10.1. Uwagi ogólne. 10.2. Dokonanie wydatku bez upoważnienia lub z przekroczeniem zakresu upoważnienia. 10.3. Dokonanie wydatku z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków. 10.4. Zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania zobowiązań. 10.5. Podsumowanie. Rozdział 11. Konstrukcja prawna odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych związana z dokonywaniem wydatków publicznych w formie dotacji na realizację zadań publicznych. 11.1. Uwagi ogólne. 11.2. Wadliwe udzielenie lub przekazanie dotacji – art. 8 pkt 1 u.o.n.d.f.p. 11.3. Niezatwierdzenie w terminie przedstawionego rozliczenia dotacji – art. 8 pkt 2 u.o.n.d.f.p. 11.4. Nieustalenie kwoty do zwrotu – art. 8 pkt 3 u.o.n.d.f.p. 11.5. Podsumowanie. Rozdział 12. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z nierozliczeniem w terminie otrzymanej dotacji. 12.1. Uwagi ogólne. 12.2. Obowiązek rozliczenia jako signum specificum dotacji. 12.3. Konstrukcja prawna wybranych rodzajów dotacji a odpowiedzialność na podstawie art. 9 pkt 2 u.o.n.d.f.p. 12.4. Podsumowanie. Rozdział 13. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie wydatkowania subwencji przez publiczne uczelnie akademickie. 13.1. Uwagi ogólne. 13.2. Geneza i charakterystyka przepisu art. 9a u.o.n.d.f.p. 13.3. Charakter prawny subwencji dla publicznej uczelni akademickiej. 13.4. Dysponowanie subwencją przez publiczne uczelnie akademickie a znamiona czynu z art. 9a pkt 2 u.o.n.d.f.p. 13.5. Pierwsza interpretacja (szeroka). 13.6. Druga interpretacja (wąska). 13.7. Problemy praktyczne. Rozdział 14. O konieczności nowelizacji art. 14 u.o.n.d.f.p. 14.1. Uwagi ogólne. 14.2. Delikt finansowy z art. 14 pkt 1 u.o.n.d.f.p. 14.3. Artykuł 14 pkt 1 a art. 16 ust. 1 u.o.n.d.f.p. 14.4. Ład finansów ubezpieczeń społecznych a ZUS. 14.5. Aspekty praktyczne – wybrane orzecznictwo. Rozdział 15. Nowe Prawo zamówień publicznych – wyzwania dla orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 15.1. Uwagi ogólne. 15.2. Znaczenie nowych unormowań zamówień publicznych. 15.3. Zmiany przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych dotyczących naruszeń w obszarze zamówień publicznych. 15.4. Podsumowanie. Rozdział 16. Dylematy zamówień podprogowych z perspektywy odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 16.1. Uwagi ogólne. 16.2. Zamówienia podprogowe – definicja i ich rodzaje. 16.3. Zasady udzielania zamówień do progu 30 000 euro. 16.4. Konsekwencje naruszenia zasad wydatkowania środków publicznych. 16.5. Podsumowanie. Rozdział 17. Delikt określenia kryteriów oceny ofert w sposób niezgodny z przepisami o zamówieniach publicznych. 17.1. Uwagi ogólne. 17.2. Pojęcie kryteriów oceny ofert w zamówieniach publicznych. 17.3. Pojęcie określenia kryteriów oceny ofert. 17.4. Pojęcie niezgodności z przepisami o zamówieniach publicznych jako kwalifikacji określenia kryteriów oceny ofert. 17.5. Naruszenia przepisów dotyczące doboru poszczególnych rodzajów kryteriów oceny ofert. 17.5.1. Naruszenie zasady określającej konieczność określania kryteriów oceny ofert związanych z przedmiotem zamówienia. 17.5.2. Naruszenie zasady ograniczonego zastosowania jedynego lub dominującego kryterium cenowego. 17.6. Naruszenia dotyczące sposobu (metody) formułowania dobranych kryteriów oceny ofert. 17.7. Podsumowanie. Rozdział 18. Naruszanie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej. Aspekty prawne i ekonomiczne. 18.1. Uwagi ogólne. 18.2. Znaczenie i funkcje sprawozdawczości w systemie finansów publicznych. 18.3. Zasady zapewniające jakość prezentowanych danych. 18.4. Zakres i podstawy prawne sprawozdawczości w sektorze publicznym. 18.5. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości. 18.6. Wykazanie danych niezgodnych z danymi z ewidencji księgowej. 18.7. Sporządzenie sprawozdania na podstawie błędnej ewidencji. 18.8. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej a uszczerbek dla finansów publicznych. Sankcje za nieprawidłowości w sprawozdawczości. 18.9. Podsumowanie. Rozdział 19. Zmiana umowy o zamówienie publiczne a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w czasie epidemii. 19.1. Uwagi ogólne. 19.2. Zmiana umowy na gruncie Prawa zamówień publicznych a dopuszczalna zmiana umowy na podstawie przepisów specustawy o COVID-19. 19.3. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych jako następstwo zmiany umowy o zamówienie publiczne w trybie przepisów specustawy o COVID-19. 19.4. Podsumowanie. Wykaz aktów prawnych. Bibliografia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
E-procurement. System elektronicznych zamówień publicznych / Oskar Szumski. - Warszawa : Difin, 2007. - 184 s. : rys., tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-760-9
1. Analiza porównawcza systemów przeprowadzania postępowań przetargowych drogą elektroniczną (e-procurement) w wybranych państwach. 2. Analiza obecnego stanu administracji elektronicznej (e-government) w Polsce. 3. Model systemu zamówień publicznych przeprowadzanych drogą elektroniczną w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
E-book
In basket
Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer czasopisma „Ekonomia XXI Wieku”, na który składają się artykuły o zróżnicowanej tematyce ekonomicznej dotyczącej: zamówień publicznych, przepływów inwestycji portfelowych, edukacji, Brexitu, gospodarki kreatywnej, filozofii ekonomii i zagadnień konwergencji w krajach Unii Europejskiej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 978-83-8223-027-7
Zawiera: 1. Wprowadzenie – po co jest ta cała elektronizacja? 2. Obowiązek elektronizacji zamówień, wyłączenia; 3. Środki komunikacji elektronicznej; 4. Platforma e-Zamówienia; 5. Podpisy i pieczęci elektroniczne; 6. Elektroniczne dowody doręczeń; Obowiązki informacyjne zamawiających; 8. Komunikacja w formie elektronicznej powyżej progu unijnego; 9. Komunikacja w formie elektronicznej w trybach poniżej progu unijnego (postepowania krajowe); 10. Komunikacja w formie elektronicznej w postepowaniach bagatelnych; 11. Komunikacja w formie elektronicznej i forma dokumentów elektronicznych; 12. Otwarcie ofert elektronicznych; 13. Pełnomocnictwo w przetargach; 14. Katalog elektroniczny; 15. Dynamiczny system zakupów; 16. Aukcje elektroniczne; 17. Wykonawcy występujący wspólnie; 18. Wadium; 19. Kryteria i sposoby oceny ofert z uwzględnieniem zautomatyzowanych funkcji systemów; 20. Przesłanki odrzucenia oferty; 21. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego; 22. E-Faktury; 23. Wgląd do protokołu postępowania; 24. Środki ochrony prawnej w dobie elektronizacji; 25. Archiwum elektroniczne; 26. Ochrona danych osobowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87585-03-3
Cz. I Porządek prawny Wspólnot Europejskich: Pojęcie prawa europejskiego; Tworzenie prawa wspólnotowego; Źródła prawa europejskiego; Implementacja prawa wspólnotowego. Cz. II Pojęcie i rodzaje integracji ekonomicznej: Klasyczne formy integracji ekonomicznej; Formy pogłębionej integracji ekonomicznej. Cz. III Wybrane polityki gospodarcze UE: Wolny przepływ towarów; Swoboda świadczenia usług; Swoboda przepływu pracowników; Europejskie prawo zamówień publicznych; Sposoby udzielania pomocy publicznej; Europejskie prawo konsumenckie; Zakończenie. Akty prawne (wyciągi): -Traktat o Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany z uwzględnienie zmian wprowadzonych Traktatem z Nicei; -Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską - tekst skonsolidowany z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Traktatem z Nicei.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Zakamycza)
ISBN: 83-7444-203-4
Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Tytuł I: Definicje i zasady ogólne. Tytuł II: Reguły dotyczące zamówień publicznych. Tytuł III: Reguły dotyczące koncesji na roboty budowlane. Tytuł IV: Reguły dotyczące konkursów. Tytuł V: Obowiązki statystyczne, uprawnienia wykonawcze oraz przepisy końcowe. Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Tytuł I: Ogólne postanowienia dotyczące zamówień i konkursów. Tytuł II: Zasady stosowane do zamówień. Tytuł III: Reguły dotyczące konkursów na usługi. Tytuł IV: Obowiązki statystyczne, uprawnienia wykonawcze oraz postanowienia końcowe. Dyrektywa Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane. Dyrektywa Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynująca przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Grupa wykonawców w prawie zamówień publicznych / Marcin Czerwiński. - Stan prawny na 31.12.2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2020. - 698, [2] s. ; 25 cm.
(Monografie)
ISBN: 978-83-8187-313-0
Zawiera: R. 1 Zagadnienia ogólne; R. 2 Grupa wykonawców w prawie Unii Europejskiej; R. 3 Grupa wykonawców i jej różne postacie w prawie wybranych państw Unii Europejskiej; R. 4 Konsorcjum i spółka cywilna w polskim systemie prawnym; R. 5 Udział grupy wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; R. 6 Kwalifikacja podmiotowa współwykonawców; R. 7 Realizacja umowy o zamówienie publiczne przez grupę wykonawców; R. 8 Zmiany podmiotowe w grupie wykonawców; Wnioski podsumowujące.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-8158-253-7
Zawiera: Wykaz skrótów; Wstęp; Bibliografia; Rozdział I. System zamówień publicznych (Ewa Przeszło): 1. Wprowadzenie; 2. Pojęcie systemu w kontekście różnych dziedzin nauki; 3. System zamówień publicznych w regulacjach Unii Europejskiej; 4. Polski system zamówień publicznych – próba zdefiniowania; Rozdział II. Charakterystyka i znaczenie instytucji kontroli (Ewa Przeszło): 1. Wprowadzenie; 2. Pojęcie i istota kontroli; 3. Pozaprawne ujęcie kontroli; Rozdział III. Rodzaje kontroli w systemie prawa zamówień publicznych (Ewa Przeszło): 1. Wprowadzenie; 2. Kontrola państwowa; 3. Kontrola w prawie administracyjnym; 4. Kontrola jako element nadzoru; 5. Kontrola w prawie finansowym; 6. Czynności sprawdzające jako tzw. quasi-kontrola; Rozdział IV. Kontrola obywatelska (Ewa Przeszło): 1. Wprowadzenie; 2. Kontrola społeczna; 3. Kontrola medialna; Rozdział V. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych jako organ kontroli w systemie zamówień publicznych (Andrzej Powałowski): 1. Wprowadzenie; 2. Zadania i charakter prawny Prezesa UZP; 3. Uprawnienia kontrolne Prezesa UZP; 4. Urząd Zamówień Publicznych jako organ pomocniczy Prezesa UZP; Rozdział VI. Państwowe organy kontroli (Andrzej Powałowski): 1. Wprowadzenie; 2. Charakter prawny, znaczenie i kompetencje Najwyższej Izby Kontroli; 3. Kontrola sprawowana przez Regionalne Izby Obrachunkowe; 4. Kontrola administracji rządowej; Rozdział VII. Organy ochrony prawnej i ścigania a kontrola systemu zamówień publicznych (Andrzej Powałowski): 1. Wprowadzenie; 2. Kontrola przeprowadzana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne; 3. Rola Policji i prokuratury w sferze kontroli; 3.1. Policja; 3.2. Prokuratura; Rozdział VIII. Krajowa Izba Odwoławcza i sądy jako podmioty kontroli (Andrzej Powałowski): 1. Wprowadzenie; 2. Krajowa Izba Odwoławcza; 3. Rola sądów; Rozdział IX. Instrumenty kontroli w ustawie – Prawo zamówień publicznych (Hanna Wolska): 1. Wprowadzenie; 2. Środki ochrony prawnej; 2.1. Podmioty legitymowane do wnoszenia środków ochrony Prawnej; 2.2. Środki ochrony prawnej w postępowaniach powyżej progów unijnych; 2.3. Środki ochrony prawnej w postępowaniach poniżej progów unijnych; 2.4. Instytucja przystąpienia; 3. Elementy nadzoru w zamówieniach publicznych; Rozdział X. Środki ochrony prawnej, jako instrument kontroli w ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Hanna Wolska): 1. Wprowadzenie; 2. Podmioty legitymowane do wnoszenia środków ochrony prawnej; 3. Odwołanie i skarga; Rozdział XI. Kontrola w partnerstwie publiczno-prywatnym (Hanna Wolska): 1. Wprowadzenie; 2. Środki ochrony prawnej w partnerstwie publiczno–prywatnym jako instrument kontroli; 3. Kontrola realizacji przedsięwzięcia; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-573-5
1 Podpis elektroniczny 2. Korzystanie z Internetu w administracji 3. Internet a sądy 4. Informatyzacja zamówień 5. Elektroniczne podatki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-902008-9-9
1. Informacje wstępne, 2. Tryby udzielania zamówień, 3. Inne ważne uregulowania, 4. Zamknięcie procedur, 5. Kontrola i środki ochrony prawnej, Ustawa - Prawo zamówień publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88686-25-9
R.1 Wstęp, 1. Podstawowe informacje dotyczące udzielania zamówień publicznych, 2. Funkcjonowanie Urzędu Zamówień Publicznych w latach 1997-2001-raport, 3. Sprawo zdanie o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w200 r. i w pierwszej połowie roku 2001, 4. Przewodnik po Urzędzie zamówień Publicznych. R.2 Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, 1. Przewodnik po nowelizacjach ustawy o zamówieniach publicznych, 2. Ujednolicony tekst ustawy o zamówieniach publicznych, 3. Komentarze dotyczące nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. R.3 Zjawiska Patologiczne w zamówieniach publicznych; 1. Wstęp, 2. Zjawiska systemowe, 3. Naruszenie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. R.4 Opinie prawne. R.5 wyroki sądowe R.6 zamówienia publiczne za granicą
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Konkurencja / red. Zdzisław Brodecki. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2004. - 623 s. : tab. ; 23 cm.
(Acquis communautaire)
ISBN: 83-7334-283-4
Cz. I Zrozumieć Unię Europejską: Podstawowe założenia teorii konkurencji; Konkurencja na jednolitym rynku; Traktat Akcesyjny - ogólna ocena. Cz. II Porządek prawny Unii Europejskiej: Zagadnienia ogólne; Traktat; Prawo antymonopolowe; Prawo pomocy publicznej dla przedsiębiorców; Zamówienia publiczne; Małe i średnie przedsiębiorstwa; Rolnictwo i rybołówstwo; Współpraca międzynarodowa w zakresie reguł konkurencji. Cz. III Porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej: Zbliżanie przepisów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej do acquis communautaire; Traktat Akcesyjny - rozwiązania przejściowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-8198-779-0
R. 1 Zagadnienia ogólne; R. 2 Kontrola zarządcza w zamówieniach publicznych; R. 3 Nowe regulacje kontroli na gruncie prawa zamówień publicznych; R. 4 Kontrola sprawowana przez Prezesa UZP; R. 5 Kontrola zamówień publicznych w administracji rządowej; R. 6 Kontrola zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego; R. 7 Kontrola zamówień finansowych ze środków europejskich; R. 8 Kontrola wyspecjalizowana w zamówieniach publicznych; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 351.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wykłady Specjalizacyjne)
ISBN: 978-83-255-2454-8
Rozdział I. Zagadninia wstępne. Rozdział II. Kontrola najwyższej izby kontroli. Rozdział III. Kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Rozdział IV. Kontrola regionalnych izb obrachunkowych. Rozdział V. Kontrola skarbowa. Rozdział VI. Kontrola Prezesa RM. Rozdział VII. Kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Rozdział VIII. Kontrola Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again