Source
Książki
(14)
Form of Work
Książki
(14)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(11)
Author
Nowak Andrzej
(2)
Praszkier Ryszard
(2)
Bezwińska-Walerjan Anna
(1)
Bianga Milena
(1)
Białoszewski Dariusz
(1)
Clarke David
(1)
Colonna-Kasjan Daniela
(1)
Derda Olga
(1)
Dobrakowski Paweł
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Furman Joanna
(1)
Grabowska Tatiana
(1)
Grusiewicz Mirosław
(1)
Grzegorzewska Maria Katarzyna
(1)
Hallada Marek
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Hrynkiewicz Józefina
(1)
Jachnis Anna
(1)
Kamińska-Małek Aleksandra (1976- )
(1)
Karcz-Taranowicz Eugenia
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Klimczak Dariusz Piotr
(1)
Koperek Adam
(1)
Korabiewska Izabela
(1)
Kowalczyk Weronika
(1)
Kowalska Maria
(1)
Kryk Gabriela
(1)
Kulej Wiktoria
(1)
Laskowski Mirosław
(1)
Lewandowska Monika
(1)
Leś Ewa (1953- )
(1)
Lulek Barbara
(1)
Mazaraki Karolina
(1)
Myers David G
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Ostrowska Małgorzata
(1)
Ostrowski Kazimierz
(1)
Ozorowski Edward
(1)
Piasecka Małgorzata
(1)
Przewoźnik Sylwia
(1)
Różańska-Kowal Joanna
(1)
Skowroński Piotr
(1)
Sobieszczyk Maria
(1)
Urban Andrzej
(1)
Urbańska Magda
(1)
Waloszek Danuta (1947- )
(1)
Wereszczyńska Katarzyna
(1)
Wilczek-Rużyczka Ewa
(1)
Wojciechowska Katarzyna
(1)
Wren Kevin
(1)
Łabuz-Roszak Beata
(1)
Żukiewicz Arkadiusz
(1)
Year
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Zachowanie prospołeczne
(12)
Polityka społeczna
(3)
Postawy
(3)
Bezrobocie
(2)
Ekonomia społeczna
(2)
Młodzież
(2)
Przywództwo
(2)
Psychologia społeczna
(2)
Stosunki interpersonalne
(2)
Ubóstwo
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Agresywność
(1)
Akademia Sztuki Wojennej
(1)
Aktywność fizyczna
(1)
Altruizm
(1)
Animaloterapia
(1)
Animatorzy kultury
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Cele życiowe
(1)
Decyzje
(1)
Dogoterapia
(1)
Działalność charytatywna
(1)
Dzieciństwo
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Emergentyzm
(1)
Empatia
(1)
Epidemie
(1)
Felinoterapia
(1)
Hipoterapia
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kompetencje medialne
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Konflikt szkolny
(1)
Konformizm
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kształcenie
(1)
Lekarze
(1)
Mediacja szkolna
(1)
Mediatorzy szkolni
(1)
Motywacja
(1)
Muzykoterapia
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Oficerowie
(1)
Opieka społeczna
(1)
Organizacja
(1)
Organizacje
(1)
Partycypacja społeczna
(1)
Pedagogika muzyki
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Perswazja
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Policja
(1)
Praca
(1)
Praca hybrydowa
(1)
Praca zespołowa
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Profilaktyka zdrowotna
(1)
Przestępczość
(1)
Reformy nauki i szkolnictwa wyższego
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina -- etyka -- materiały konferencyjne
(1)
Socjologia dzieciństwa
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stres
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo wojskowe
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Trudności wychowawcze
(1)
Umuzykalnianie
(1)
Uprzedzenia
(1)
Wady postawy
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wychowanie moralne
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zachowanie
(1)
Zastosowania komputerów w edukacji
(1)
Zawodowa służba wojskowa
(1)
Zwyczaje żywieniowe
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Europa
(1)
Polska
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
14 results Filter
Book
In basket
(Prawo i administracja. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki)
ISBN: 978-83-60807-72-9
1. Stan bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości - podstawowe potrzeby społeczności lokalnych: Pojęcie bezpieczeństwa; Podstawowe pojęcia związane z zapobieganiem przestępczości. 2. Kompetencje i zakres działania władz lokalnych w zakresie bezpieczeństwa: Samorząd gminny; Samorząd powiatowy; Policja. 3. Lokalne strategie zapewniania bezpieczeństwa: Strategie działań profilaktycznych; Tendencje w zapobieganiu przestępczości; Klasyfikacja policyjnych programów zapobiegania przestępczości; System zapobiegania przestępczości w skali lokalnej. 4. Zachowania prospołeczne a poprawa bezpieczeństwa: Rządowy program poprawy bezpieczeństwa obywateli; Zachowania aspołeczne i antyspołeczne. 5. Pobudzenie aktywności obywatelskiej na rzecz bezpieczeństwa: Podstawy teoretyczne działalności obywateli na rzecz bezpieczeństwa; Światowe doświadczenia związane aktywnością obywatelską; Doświadczenia polskie. 6. Community policing: Krótki rys historii policji w Polsce i na świecie; Modele działań policyjnych; Charakterystyka modelu community policing; Refleksje praktyczne. 7. Rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych: Metody rozwiązywania problemów; Metoda pięciu kroków CAPS w rozwiązywaniu problemów kryminalnych; Zasady przeprowadzania działań profilaktycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-66165-62-5
Subject
Genre/Form
Wstęp. Część I. Społeczno-kulturowe warunki zmian w edukacji. Rozdział 1. Potencjał kategorii emergencji w rozpoznawaniu kwestii społeczno-humanistycznych. Rozdział 2. Zwrot edukacyjny w perspektywie kulturowej. Rozdział 3. Środowiskowe strategie profilaktyczne jako obszar zainteresowania pedagogiki społecznej. Ewolucja teorii i praktyki pedagogicznej. Część II. Edukacja w okresie dzieciństwa a przyszłe losy człowieka. Rozdział 1. Ochrona dziecka i dzieciństwa? Niektóre, wybrane aspekty. Rozdział 2. Oczekiwania rodziców i nauczycieli w obszarze zaangażowania w proces edukacji dziecka. Afirmacja pozoru współpracy. Rozdział 3. Grupa wielowiekowa szansą na adaptację dziecka do warunków przedszkola. Rozdział 4. Plany życiowe młodszych uczniów. Część III. Zagadnienia dydaktyczno-wychowawcze we współczesnej szkole. Rozdział 1. W kręgu problemów wychowawczych współczesnej szkoły - recepcja postaw uczniów przez nauczycieli wybranych placówek oświatowych. Rozdział 2. Mediator w szkole - szansa na porozumienie w konfliktach szkolnych i rówieśniczych. Rozdział 3. Dlaczego edukacja muzyczna jest ważna? Rozdział 4. Komputer w małej szkole. Rozdział 5. Animatorzy kultury jako wychowawcy dzieci i młodzieży. Część IV. Wychowanie moralne w edukacji człowieka. Rozdział 1. Rola wartości etycznych we współczesnym świecie a wpływy wychowania i środowisko życia jednostki. Rozdział 2. Dialog w wychowaniu do wartości w szkole. Rozdział 3. Przyszłe nauczycielki wobec aktywności prospołecznej jako celu wychowania moralnego ucznia. Część V. Edukacja zdrowotna, profilaktyka i terapia. Rozdział 1. Wybrane aspekty procesu wychowania fizycznego w opinii dzieci i młodzieży bydgoskich szkół. Rozdział 2. Aktywność fizyczna u dzieci w wieku szkolnym jako profilaktyka wad postawy. Rozdział 3. Wiedza i nawyki żywieniowe dzieci w wieku szkolnym w zakresie gospodarki wapniowo-fosforanowej. Rozdział 4. Rola muzyki w wychowaniu, edukacji i terapii uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Rozdział 5. Wybrane metody zooterapii w leczeniu dzieci z autyzmem. Część VI. Edukacja wyższa w toku przemian cywilizacyjnych. Rozdział 1. Przemiany szkolnictwa wyższego - między globalnymi procesami a tradycją. Rozdział 2. Czas pandemii czasem innowacyjności, kreatywności i próby nauczyciela akademickiego. Rozdział 3. Wolność, Tomku, w swoim domku? Uwarunkowania warsztatu pracy i nauki na studiach pedagogicznych w czasach pandemii. Rozdział 4. Przygotowanie zawodowe kadry oficerskiej polskich sił zbrojnych. Rozdział 5. Badania losów absolwentów Akademii Sztuki Wojennej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-341-2
1. Nieletni w świetle przepisów prawnych i badań kryminologicznych; 2. Charakterystyka psychologiczna motywacji; 3. Zachowania antyspołeczne w ujęciu psychologicznym, pedagogicznym i prawnym; 4. Zachowania prospołeczne- indywidualny i społeczny kontekst pomagania innym; 5. Metodologia badań własnych; 6. Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych młodzieży- cechy procesu motywacyjnego; 7. osobowościowe tło motywacyjne zachowań prospołecznych i antyspołecznych; 8. Środowiskowe tło motywacyjne- znaczenie społecznego uczenia się, dynamiki grupowej i więzi emocjonalnych w genezie zachowań prospołecznych i antyspołecznych; 9. Sytuacyjne tło motywacyjne zachowań prospołecznych i antyspołecznych; 10. Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich- podsumowanie wyników, kierunki dalszych badań
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7151-346-1
Pojęcie, status i funkcje organizacji społecznych; Religijne i świeckie instytucje filantropijne: od wieków średnich do okresu preindustrialnego; ewolucja towarzystw filantropijnych: od rewolucji przemysłowej do wybuchu II wojny światowej; Organizacje społeczne w okresie dominacji państwowej doktryny opiekuńczości (lata 1950-1975); Zmieniająca się rola organizacji społecznych w okresie transformacji Państwa opiekuńczego i wykształcenie się formuły pomocniczości; Organizacje społeczne w Polsce w okresie przejścia od modelu etatystyczno- kolektywistycznego do modelu neoliberalno-etatystycz- nego polityki społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88594-37-0
Część I: Społeczny zasięg ubóstwa i bezrobocia. Inicjatywy obywatelskie łagodzące ich przejawy; Demograficzne i przestrzenne aspekty ubóstwa; Współpraca administracji i organizacji pozarządowych w zakresie polityki społecznej w społecznościach lokalnych krajów postkomunistycznych; Rola organizacji obywatelskich w świetle przygotowywanych prawnych regulacji działalności pożytku publicznego; Część II: Monografie wybranych inicjatyw lokalnych Cele i założenia projektu badawczego; Inicjatywa Szkoły Podstawowej w Okartowie; Fundacja "Przeciw bezradności" w Warszawie; Stoworzyszenie Pasmo - Aktywni i Bezrobotni w Chełmie; Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym w Warszawie; Fundacje "odzew" w Lesznie; Radomskie Stowarzyszenie Dobroczynności; Ruch charytatywny "Rodzina" przy parafii NSPJ; Przyczyny porażek i sukcesów inicjatyw obywatelskich w Polsce; Część III: Wyniki badań; Typologie organizacji pozarządowych w świetle badań i odniesień teoretycznych; Lokalne inicjatywy przeciwdziałające bezrobociu. Analiza wybranych wyników badań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-0746-8
1. Przedsiębiorczość społeczna; 2. Dynamika zmian społecznych; 3. Kapitał społeczny budowany przez przedsiębiorców społecznych; 4. Nowy styl przywództwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-0746-8
1. Przedsiębiorczośc społeczna; 2. Dynamika zmian społecznych; 3. Kapitał społeczny budowany przez przedsiębiorców społecznych; 4. Nowy styl przywództwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-815-6
1. Analiza psychologiczna pracy w organizacji, 2. Podejmowanie decyzji w organizacji, 3. Motywacja w organizacji, 4. Przywództwo i jego wpływ na organizację, 5. Stres w organizacji, 6. Postawy wobec pracy, organizacji i ludzi, 7. Funkcjonowanie grup w organizacji i praca zespołowa, 8. Zachowania prospołeczne, kooperacja i konflikt w organizacji, 9. Patologie związane z pracą w organizacji: pracoholizm i mobbing
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7150-694-5
Zawiera: R. 1 Wprowadzenie do psychologii społecznej: Psychologia społeczna a nauki pokrewne; Psychologia społeczna a wartości; Wiedziałem to wszystko przedtem, czyli co różni psychologię społeczna od wiedzy potocznej; Jak uprawia się psychologię społeczną? Cz. I. Myślenie społeczne R. 2 „Ja” w rzeczywistości społecznej: Pojęcie „Ja”; Poczucie sprawstwa; Stronniczość w służbie ego; Autoprezentacja. R. 3 Sądy i przekonania społeczne: Wyjaśnianie zachowań innych; Ocenianie innych; Samospełniające się proroctwa; Wnioski. R. 4 Postawy a zachowanie: Czy postawy definiują zachowanie?; Czy zachowanie determinuje postawy?; Dlaczego zachowanie wpływa na postawy? R. 5 Poznanie społeczne a ludzki dobrostan: Tworzenie sądów klinicznych; Społeczne rozpoznawanie zaburzonych zachowań; Podejście psychologii społecznej do procesu terapii. Cz. II. Wpływ społeczny R. 6 Płeć, geny a kultura: Różnice i podobieństwa między płciami; Ewolucja zachowanie; Kultura a zachowanie; Wnioski. R. 7 Konformizm: Badania klasyczne; Kiedy ludzie się konformizują?; Dlaczego pojawia się konformizm?; Kto się konformizuje?; Przeciwstawianie się naciskom społecznym. R.8 Perswazja: Dwie strategie perswazji; Składniki perswazji; Studia przypadków w badaniach nad perswazją; Przeciwstawianie się perswazji: uodpornianie postaw. R. 9 Wpływ grupy: Czym jest grupa?; Facylitacja społeczna; Próżniactwo społeczne; Deindywidualizacja; Polaryzacja grupy; Myślenie grupowe; Wpływ mniejszości. R.10 Psychologia społeczna na Sali sądowej: Co wpływa na sądy; Sędziowie przysięgli jako jednostki; ława przysięgłych jako grupa; Między laboratorium a prawdziwym życiem: zainscenizowane a autentyczne rozprawy. Cz. III Relacje społeczne: R. 11 Uprzedzenia: nielubienie innych: Istota i siła uprzedzenia; Społeczne źródła uprzedzeń; Emocjonalne źródła uprzedzeń; Poznawcze źródła uprzedzeń. R. 12 Agresja: ranienie innych ludzi: Czym jest agresja? Teorie agresji; Uwarunkowania agresji; Zmniejszenie agresji. R. 13 Atrakcyjność a bliskość (intimacy): przynależność a dobrostan; Przyjaźń; Miłość; Podtrzymywanie bliskich więzi; Rozpad związku. R. 14 Altruizm: pomaganie innym: Dlaczego pomagamy?; kiedy pomożemy?; Komu pomagamy?; Jak zwiększać gotowość do działań pomocnych? R. 15 Konflikt i jego rozwiązywanie: Konflikt; Czynniki wpływające na rozwiązywanie konfliktu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87981-17-6
Cz.I Wartość życia rodzinnego : 1. Nieprzemijalna wartość rodziny, 2. Etyczne problemy życia rodzinnego, 3. Dokumenty Magisterium Kościoła o roli rodziny w społeczeństwie, 4. Rodzina w Biblii, 5. Blaski i cienie rodziny polskiej w XVIII wieku, 5. Przygotowanie do życia w rodzinie. Cz.II Pomoc rodzinie: Polityka rodzinna w Polsce w XXI w., 2. Problemy polityki rodzinnej w Polsce na przełomie wieków, 3. Aksjologiczne aspekty polityki rodzinnej, 4. Pomoc społeczna rodzinie wielodzietnej, 5. Wybrane aspekty zabezpieczenia rodziny w polskim systemie ubezpieczeń społecznych, 6. Formy wsparcia społecznego dla rodzin dotkniętych bezrobociem. Cz.III Warunki życia rodzin ; 1. Statystyczny wizerunek rodziny polskiej w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002, 2. Perspektywy wzrostu gospodarki polskiej, 3. Sytuacja ekonomiczna i oczekiwania zawodowe osób bezrobotnych w świetle badań w województwie podlaskim, 4. Wpływ nielegalnej pracy na emigracji na życie rodziny wiejskiej, 5. Warunki życia ludności wiejskiej w Polsce w świetle statystyki publicznej, 6. Rodzina polska wobec bezrobocia i ubóstwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Wprowadzenie do psychologii. Psychologia społeczna / red. Wiesław Łukaszewski)
ISBN: 83-89574-88-8
1.Posłuszeństwo, .Konformizm, 3.Zachowania niezależne, 4.Zachowania zbiorowe, 5.Przywództwo, 6.Pomoce naukowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2607-6
Syndrom wypalenia zawodowego: Pojęcie wypalenia zawodowego; Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego; Narzędzia pomiaru wypalenia zawodowego; Wypalenie zawodowe u lekarzy i pielęgniarek; Zapobieganie wypaleniu zawodowemu w ujęciu wielowymiarowym. Pojęcie empatii w świetle różnych koncepcji: Geneza empatii; Psychologiczne poglądy dotyczące empatii; Mechanizmy rozwoju empatii; Empatia w kontakcie z pacjentem i w pomaganiu; empatia u lekarzy i pielęgniarek wobec cierpienia; Syndrom wypalenia zawodowego a empatia. Problematyka badań. Organizacja badań. Wyniki badan. Dyskusja i podsumowanie wyników
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-927297-0-9
1. Wokół kategorii uczestnictwa i zaangażowania obywatelskiego w życiu publicznym: Przyczyny braku uczestnictwa obywateli w życiu publicznym; Podstawowe zasady uczestnictwa obywateli w życiu społeczna; Elementy uczestnictwa obywatelskiego; Aktywne uczestnictwo w życiu publicznym cechą społeczeństwa demokratycznego. 2. Etos obywatelski elementem wychowania prospołecznego do uczestnictwa i zaangażowania w życiu publicznym: Personalizacja podstawą socjalizacji i wychowania do uczestnictwa obywateli w życiu publicznym; Kształtowanie świadomości obywatelskiej - etos jako stan świadomości; Kształtowanie postaw prospołecznych - obywatelskich. 3. Miejsce i rola rodziny w kształtowaniu postaw obywatelskich: Wychowanie prospołeczne w rodzinie przygotowaniem do życia w innych społecznościach; Uspołecznienie jako postawa obywatelska celem wychowania prospołecznego w rodzinie. 4. Znaczenie instytucji państwowych w wychowaniu prospołecznym obywateli do udziału i zaangażowania w życiu publicznym: Szkoła miejscem wychowania prospołecznego. 5. Rola kościoła w wychowaniu prospołecznym do partycypacji obywatelskiej w życiu publicznym: Obecność Kościoła w życiu publicznym poprzez działalność społeczną
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Wprowadzenie do psychologii. Psychologia społeczna / red. Wiesław Łukaszewski)
ISBN: 83-89574-89-6
1. Wprowadzenie. Część I: Zachowania prospołeczne. 2. Tradycyjne wyjaśnienia zachowań prostpołecznych. 3. Psychospołeczne teorie zachowań prospołecznych. 4. Osobowościowe i środowiskowe wyjaśnienia zachowań prospołecznych. 5. Wpływ efektu obojętnego przechodnia na zachowania prospołeczne. Część II: Zachowania antyspołeczne. 6. Tradycyjne wyjaśnienia zachowań antyspołecznych. 7. Psychospołeczne teorie zachowań antyspołecznych. 8. Osobowościowe i środowiskowe wyjaśnienia zachowań antyspołecznych. 9. Ograniczenia i kontrolowanie zachowań antyspołecznych. Część III: Wpływ mediów na zachowania prospołeczne i antyspołeczne. 10. Zachowania prospołeczne i antyspołeczne a media. 11. Pomoce naukowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again