Form of Work
Książki
(15)
Publikacje naukowe
(6)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
E-booki
(1)
Status
available
(13)
only on-site
(12)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(12)
Author
Oleksyn Tadeusz (1945- )
(2)
Turek Dariusz
(2)
Barkov Sergej Aleksandrovič
(1)
Bełz Grzegorz
(1)
Biesok Grzegorz (1976- )
(1)
Cichosz Adam
(1)
Fortuna Paweł
(1)
Gut Jerzy
(1)
Haman Wojciech
(1)
Haman Wojciech Psychologia szefa
(1)
Huczek Marian
(1)
Juchnowicz Marta (1948- )
(1)
Kacała Joanna
(1)
Kożusznik Barbara
(1)
Mazurek-Kucharska Beata
(1)
Michalski Eugeniusz (1939- )
(1)
Rożnowski Bohdan
(1)
Staszewska Jolanta (1960- )
(1)
Wurth Anthonie (1967- )
(1)
Wurth Kees (1969- )
(1)
Wyród-Wróbel Jolanta
(1)
Świątek Włodzimierz
(1)
Year
2020 - 2022
(6)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(8)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Zachowanie organizacyjne
(12)
Kultura organizacyjna
(8)
Przywództwo
(6)
Zarządzanie
(5)
Decyzje
(3)
Stosunki interpersonalne
(3)
Zaangażowanie pracowników
(3)
Kadry
(2)
Menedżerowie
(2)
Motywacja pracy
(2)
Praca zespołowa
(2)
Styl kierowania
(2)
Zachowanie
(2)
Działanie
(1)
Kapitał ludzki
(1)
Konflikt interpersonalny
(1)
Mentoring
(1)
Motywacja
(1)
Organizacja
(1)
Organizacje
(1)
Produktywność pracy
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Psychologia biznesu
(1)
Psychologia pracy
(1)
Relacje międzygrupowe
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Siła robocza
(1)
Stres
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Uczenie się
(1)
Wiedza
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(1)
Zaufanie
(1)
Subject: time
2001-
(5)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Monografia
(5)
Podręcznik
(3)
Materiały pomocnicze
(2)
Opracowanie
(2)
Poradnik
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(10)
Psychologia
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8102-476-1
Wprowadzenie; Rozdział 1. Zaufanie 1.1. Pojęcie zaufania 1.2. Typologia zaufania 1.3. Kształtowanie się zaufania 1.4. Znaczenie zaufania w organizacjach 1.5. Zarządzanie zaufaniem i kultura zaufania Rozdział 2. Przywództwo 2.1. Pojęcie przywództwa 2.2. Typologia i paradygmaty przywództwa 2.3. Modele przywództwa i czynniki determinujące jego styl 2.4. Znaczenie przywództwa w rozwoju i doskonaleniu organizacji 2.5. Znaczenie przywództwa w rozwoju człowieka Rozdział 3. Innowacyjność i kreatywność 3.1. Pojęcie innowacyjności, kreatywności i postaw z nimi związanych 3.2. Typologia innowacji i kreatywności 3.3. Czynniki wpływające na innowacyjność, kreatywność 3.4. Bariery kreatywności i innowacyjności 3.5. Znaczenie innowacji w rozwoju człowieka i organizacji Rozdział 4. Praca zespołowa 4.1. Pojęcie zespołu oraz pracy zespołowej 4.2. Podstawowe typologie zespołów 4.3. Role w zespole 4.4. Organizacja pracy zespołowej 4.5. Praca zespołowa a efektywność 4.6. Pozytywne oraz negatywne aspekty związane z koncepcją pracy zespołowej 4.7. Znaczenie komunikacji w kontekście pracy zespołowej 4.8. Powołanie zespołu w sytuacji reklamacji klienta - studium przypadku Rozdział 5. Zaangażowanie w pracę 5.1. Pojęcie zaangażowania w pracę 5.2. Typologia form zaangażowania 5.3. Czynniki determinujące zaangażowanie w pracę i cechy zaangażowanego pracownika 5.4. Badanie zaangażowania pracowników 5.5. Zarządzanie przez zaangażowanie 5.6. Znaczenie zaangażowania pracowników w rozwoju organizacji 5.7. Znaczenie zaangażowania w pracę w rozwoju człowieka i jego samorealizacji Rozdział 6. Satysfakcja z pracy 6.1. Satysfakcja pracownika 6.2. Modele satysfakcji pracownika 6.3. Czynniki wpływające na satysfakcję pracownika 6.4. Satysfakcja jako ważny element budujący lojalność pracownika 6.5. Satysfakcja z pracy jako czynnik wpływający na proces i jakość pracy 6.6. Satysfakcja z pracy a jakość życia Rozdział 7. Kultura organizacyjna jako element wspierający człowieka w organizacji 7.1. Kultura w organizacji 7.2. Klasyfikacja kultur organizacyjnych 7.3. Elementy składowe kultury organizacyjnej 7.4. Funkcje kultury organizacyjnej 7.5. Krytyczne podejście do kultury organizacyjnej; Literatura; Podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-20564-5
Wprowadzenie; 1. Wykonywanie pracy jako klucz do zrozumienia efektów organizacyjnych 1.1. Wykonywanie pracy jako przedmiot badań na gruncie nauk o zarządzaniu 1.2. Problematyka wykonywania pracy - przegląd wybranych podejść badawczych 1.3. Wykonywanie pracy jako konstrukt wielowymiarowy 1.3A. Behawioralny wymiar wykonywania pracy 1.4. Wykonywanie pracy - konceptualizacja modelu teoretycznego 1.5. Wykonywanie pracy a efektywność, wydajność i produktywność pracy Rozdział 2. Organizacyjny kontekst wykonywania pracy 2.1. Uwarunkowania wykonywania pracy - refleksje wprowadzające 2.2. Wewnętrzny kontekst organizacyjny jako pryzmat do wyjaśniania procesów wykonywania pracy 2.3. Cechy destruktywnego kontekstu organizacyjnego - konceptualizacja modelu teoretycznego 3. Mechanizm tłumaczący oddziaływanie destruktywnego kontekstu organizacyjnego na wykonywanie pracy 3.1. Teoretyczne perspektywy tłumaczenia związków pomiędzy kontekstem organizacyjnym a wykonywaniem pracy 3.2. Rola postaw pracowniczych w wyjaśnianiu związków pomiędzy kontekstem organizacyjnym a procesami wykonywania pracy 3.3. Postawy wobec pracy jako mediator relacji pomiędzy destruktywnym kontekstem organizacyjnym a wykonywaniem pracy - konceptualizacja modelu teoretycznego 4. Założenia, cele i strategia badania wykonywania pracy w destruktywnym kontekście organizacji 4.1. Cele, problemy badawcze i ich uzasadnienie 4.2. Założenia dotyczące testowania modelu teoretycznego 4.3. Przyjęta strategia badawcza 4.4. Metodyka analizy danych i procedury kontroli jakości badań 5. Wykonywanie pracy - charakterystyka zjawiska w perspektywie badań własnych 5.1. Cele badania i problemy badawcze 5.2. Metoda i przebieg badania 5.3. Postrzeganie wykonywania pracy - wyniki badania jakościowego FGI 5.4. Estymacja modelu wykonywania pracy - wyniki badania ilościowego 6. Zasoby organizacyjne i indywidualne a wykonywanie pracy - weryfikacja modelu 1 6.1. Cele badania i teoretyczny model badawczy 6.2. Związek zasobów organizacyjnych i indywidualnych z wykonywaniem pracy w perspektywie badań ilościowych 6.3. Związek zasobów organizacyjnych i indywidualnych z wykonywaniem pracy w perspektywie badań jakościowych 7. Klimat pracy i przywództwo a wykonywanie pracy - weryfikacja modelu 2 7.1. Cele badania i teoretyczny model badawczy 7.2. Związek destruktywnego klimatu i przywództwa z wykonywaniem pracy w perspektywie badań ilościowych 7.3. Związek destruktywnego klimatu i przywództwa z wykonywaniem pracy w perspektywie badań jakościowych 8. Wnioski z badań i rekomendacje praktyczne w zakresie wiedzy o efektach zawodowych pracowników funkcjonujących w destruktywnych kontekstach organizacyjnych 8.1. Wnioski z badań w kontekście dotychczasowej wiedzy o efektach zawodowych 8.2. Rekomendacje praktyczne dla zarządzania pracownikami; Bibliografia; Spis tabel; Spis rysunków; ANEKSY; Aneks 1. Scenariusz wywiadu FGI z ekspertami ZZL. Aneks 2. Scenariusz wywiadu IDI z pracownikami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-2297-7
1. Koncepcja pomiaru jakościowych wymiarów kapitału ludzkiego w organizacji; 2. Kompetencyjny wymiar kapitału ludzkiego w organizacji; 3. Pomiar kluczowych postaw pracowników; 4. Pomiar kontaktów interpersonalnych; 5. Klimat organizacyjny jako wymiar kapitału ludzkiego; 6. Kulturowy wymiar kapitału ludzkiego w organizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-8187-312-3
Wstęp do polskiego wydania; Wprowadzenie; Udało nam się!; Część 1. Zrozumieć wzmocnienie, aby osiągnąć zmianę zachowania Rozdział 1. Ochota na złoto Rozdział 2. Czym jest wzmocnienie? Rozdział 3. Zmiana zachowania jest decydująca Rozdział 4. Oddziaływanie na zmianę zachowania Część 2. Tworzenie fundamentów Rozdział 5. Ogólne informacje na temat 7 zasad wzmocnienia Rozdział 6. Zasada 1: Opanuj 3 fazy, aby uzyskać rezultaty Rozdział 7. Zasada 2: Zlikwiduj 5 luk wzmocnienia Rozdział 8. Zasada 3: Osiągnij mierzalną zmianę zachowania Rozdział 9. Podsumowanie tworzenia fundamentów Część 3. Zaangażowanie Rozdział 10. Zasada 4: Zapewnij idealny efekt push and pull Rozdział 11. Zasada 5: Wytwórz tarcie i wyznacz kierunek Rozdział 12. Zasada 6: Płyń z przepływem wzmocnienia Rozdział 13. Podsumowanie zaangażowania Rozdział 14. Zasada 7: Umieść uczestnika szkolenia centrum Część 4. Analiza twojego programu wzmocnienia Rozdział 15. Znajdowanie równowagi dzięki dźwigni wzmocnienia Rozdział 16. Tworzenie komunikatów wzmacniających Rozdział 17. Wzmocnienie dla różnych rodzajów szkoleń Rozdział 18. Wprowadzanie Twojego programu wzmocnienia Rozdział 19. Sore -Made Załącznik. Narzędzia do stworzenia programu wzmocnienia; Źródła; O autorach; O Mindmarker; Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Bakalavr. Akademičeskij kurs.)
ISBN: 978-5-534-00926-2
Zawiera: Раздел I. МИКРОПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ПОВЕДЕНИЮ. ЛИЧНОСТЬ И КОЛЛЕКТИВ: Глава 1. Человеческие отношения на работе как основа организационного поведения; Глава 2. Индивидуальное поведение в организации; Глава 3. Коммуникативное поведение в организации; Глава 4. Групповое поведение в организации; Глава 5. Лидерство в организации; Глава 6. Мотивация персонала. Раздел II. СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ: Глава 7. Организационный дизайн и проектирование организаций; Глава 8. Организационная культура и корпоративный патриотизм; Глава 9. Власть и властные отношения; Глава 10. Конфликты и их влияние на поведение человека в организации; Глава 11. Управление изменениями и нововведениями в организации. Раздел III. МАКРОПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ПОВЕДЕНИЮ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВНЕШНЕЕ ОКРУЖЕНИЕ: Глава 12. Поведение организации как целостной системы; Глава 13. Современные аспекты организационного поведения; Глава 14. Особенности организационного поведения в России; Глава 15. Организационное поведение в международном бизнесе
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
E-book
In basket
Zainteresowanie naukowców, badaczy i przedsiębiorców procesem doskonalenia organizacji oraz wdrażania zmian organizacyjnych w firmach skłoniło nas do zastanowienia się nad znalezieniem wspólnego dla wszystkich forum wymiany myśli, pomysłów, koncepcji. Wieloletnie doświadczenie w wydawaniu Prac Naukowych pt. Zmiana warunkiem sukcesu, jak również analiza potrzeb i zainteresowań czytelników ze świata zarówno nauki, jak i biznesu były podstawą do stworzenia nowego zeszytu – „Management Forum”, wydawanego w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Mamy nadzieję, że stanie się on platformą wymiany wyników badań oraz wynikających stąd rozważań, dyskusji i polemik w obszarze nauk o zarządzaniu. Pierwszy numer poświęcono tematyce koncepcji doskonałości i doskonalenia organizacji. Jest ona rozumiana nie tyle jako możliwy do osiągnięcia stan idealny, ale jako droga, którą w swej strategii rozwoju i zmian może obrać przedsiębiorstwo. W pierwszej części autorzy podjęli próbę zdefiniowania pojęcia doskonałości w zarządzaniu organizacją. Na poziomie strategicznym organizacji doskonałość została przedstawiona nie tylko jako stan stabilny organizacji, ale przede wszystkim jako proces dynamiczny, do którego należy dążyć, uwzględniając dynamikę otoczenia, przesuwającą perspektywę doskonałości poza horyzont możliwości jej stabilizacji. W podejściu operacyjnym liczby, dane i fakty są podstawą do definiowania celów procesów doskonalących oraz ich pomiaru. Autor stawia tezę, iż metodyczne, ustrukturyzowane podejście do doskonalenia organizacji daje przewagę w stosunku do działań nieustrukturyzowanych, sytuacyjnie lub intuicyjnie krytycznych, wynikających z konieczności podjęcia działań doskonalących w określonym obszarze organizacji. Definiowanie doskonałości na poziomie projektowym stawia przed organizacjami pytanie, czy odpowiednio wysoki poziom doskonałości w zarządzaniu projektami bezpośrednio przekłada się na wysoki poziom jakości obsługi klienta i oferowanych mu produktów. W drugiej części autorzy opisują problem doskonalenia organizacji w kontekście zjawisk kulturowych i procesów psychologicznych w przełamywaniu barier poznawczych i emocjonalnych wśród pracowników. W artykule przyjęto założenie, iż doskonałość organizacji wymaga uznania umowności pojęcia „doskonałość”. W przeciwnym wypadku próby realizacji jakiegokolwiek modelu doskonałości będą rodzić napięcia i powodować trudności w codziennym funkcjonowaniu każdej organizacji. Powinni być tego świadomi przede wszystkim przedstawiciele kadry kierowniczej. Im częściej założenie o doskonałości traktują dosłownie, tym więcej trudności pojawia się w codziennym funkcjonowaniu organizacji. Autor kolejnego artykułu zwraca uwagę na to, jak zachowania obywatelskie przejawiane przez pracowników wpływają na powodzenie procesu ciągłego doskonalenia oraz osiągnięcie przez przedsiębiorstwo oczekiwanego poziomu doskonałości. W ostatnim artykule zaprezentowano mierniki efektywności podnoszenia kompetencji pracowników, dokonano ich krytycznej oceny, jak również zaproponowano ranking najlepszych mierników. Na koniec przedstawiono badania dotyczące stosowania tych mierników przez przedsiębiorstwa działające na polskim rynku.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 978-83-8175-078-3
Wprowadzenie; Rozdział 1. Koncepcja przywództwa w działaniu 1.1. Charakterystyka działań przywódczych 1.2. Przywództwo i sprawczość 1.3. Przywódcza próżnia 1.4. Warunki do zaistnienia przywództwa 1.5. Możliwości i predyspozycje do bycia przywódcą 1.6. Istota i natura działań przywódczych 1.7. Ego i władza lidera 1.8. Problemy z uznawaniem przywództwa 1.9. Model Acts of Leadership na tle innych koncepcji Rozdział 2. Przywództwo w niepewnym świecie 2.1. Zwinne zarządzanie kluczem do sukcesu 2.2. Lider jako facylitator 2.3. Kształcenie liderów innowacyjnych zespołów 2.4. Zagrożenia dla innowacyjnych zespołów Rozdział 3. Przywództwo dla trwałego rozwoju 3.1. Jakiego przywództwa potrzebuje współczesny świat? 3.2. Dokąd zmierza współczesne przywództwo? 3.3. Przywództwo etyczne jako priorytet Rozdział 4. Przywództwo i jego przyszłość w świetle badań 4.1. Co mówią nam raporty o przywództwie? 4.2. Umiejętności przywódcze 4.3. Strategie przywódcze 4.4. Przywództwo i nowe technologie 4.5. Rozwój liderów nowej generacji 4.6. Rola przywództwa kobiet 4.7. Przywództwo a kultura coachingu 4.8. Mentoring dla liderów 4.9. Przywództwo i współpraca zespołowa 4.10. Przywództwo w świecie dynamicznych zmian 4.11. Zaangażowanie a efektywność liderów 4.12. Trendy i korzyści dotyczące przywództwa przyszłości 4.13. Czy przywództwo nadąża za zachodzącymi zmianami? 4.14. Liderzy i ich zwinne zespoły w niepewnych czasach Rozdział 5. Przywództwo i jego przyszłość w badaniach własnych 5.1. Metoda i założenia badawcze 5.2. Przywództwo i jego postrzeganie przez liderów 5.3. Osoba i rola lidera 5.3.1. Podsumowanie 5.4. Działania przywódcze 5.5. Efektywność lidera 5.6. Relacje lidera z zespołem i przełożonymi 5.7. Rozwój osobisty i profesjonalny lidera oraz jego zespołu 5.8. Wyzwania dla przywództwa organizacyjnego Rozdział 6. Przywództwo w działaniu wobec dysfunkcjonalnych zachowań liderów 6.1. Ciemna strona przywództwa 6.2. Model Dark Triad – klucz do dysfunkcjonalnych osobowości 6.3. Model Dark Triad a przywództwo 6.4. Dlaczego liderzy przegrywają? 6.5. Liderzy jako ofiary ciemnej strony przywództwa 6.6. Jak przezwyciężyć ciemną stronę przywództwa? Rozdział 7. Przywództwo w działaniu i kierunki jego rozwoju 7.1. Demokratyczny wymiar działań przywódczych 7.2. Maski przywództwa jako zagrożenie dla demokracji 7.3. Przywództwo w działaniu a edukacja liderów nowej generacji 7.4. Przywództwo w działaniu i jego dalszy rozwój; Bibliografia; Zakończenie. Filozoficzny i pragmatyczny aspekt działań przywódczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia biznesu : psychologia w biznesie / red. nauk. Bohdan Rożnowski, Paweł Fortuna. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2020. - XXI, [1], 590 s. : fotografie, ilustracje, wykres ; 29 cm.
ISBN: 978-83-01-21177-6
Wstęp Część I. Historia psychologii biznesu 1. Między dociekaniem i manipulacją. zarys historii związków psychologii i biznesu 1.1. Geneza relacji psychologia – biznes 1.2. Wpływ dziedzictwa funkcjonalistów na rozwój psychologii biznesu 1.3. Początki relacji psychologia – biznes w Europie i Polsce Część II. Kwestie etyczne 2. Etyczne aspekty pracy psychologa biznesu w obszarze HR 2.1. Podstawowe wartości etyczne 2.2. Kto jest klientem? – problem odbiorcy i podmiotu oddziaływania 2.3. Kto decyduje o metodach diagnozy? 2.4. Kto może mieć dostęp do informacji uzyskanych w trakcie badań? 2.5. Jak zapewnić anonimowość w badaniach wewnątrz organizacji? 2.6. Jak wprowadzać zmiany organizacyjne? 2.7. Podsumowanie Część III. Kwestie metodologiczne 3. Psychologiczna diagnoza zachowań i zjawisk w organizacji 3.1. Wstęp 3.2. Czym jest diagnozowanie? 3.3. Metody badawcze w psychologii biznesu 3.4. Metody gromadzenia danych na potrzeby organizacji 3.5. W jaki sposób przeprowadzać diagnozę w organizacjach? 4. Badanie jakościowe zachowań w organizacji 4.1. Zamiast wstępu – ostrzeżenie 4.2. Jakościowe badania organizacji jako przedsięwzięcie humanistyczne 4.3. Krytycyzm i zaangażowanie – sedno metodologii jakościowej 4.4. Badanie etnograficzne na gruncie organizacji – praktyczna (i krótka) instrukcja obsługi 4.5. Zakończenie: naukowość i poezja 5. Cechy intelektu i osobowości w przewidywaniu funkcjonowania pracowników 5.1. Opis funkcjonowania człowieka przez konfigurację cech 5.2. Rozumienie cech intelektu; inteligencja ogólna, zdolności specjalne 5.2.1. Badania nad związkiem cech intelektu z funkcjonowaniem w pracy 5.3. Rozumienie cech osobowości; modele cech podstawowych i tzw. wąskie cechy osobowości 5.4. Zainteresowania zawodowe: między intelektem a osobowością 5.5. Podsumowanie Część IV. Kariera zawodowa 6. Wzory karier i ich rozwój 6.1. Wstęp 6.2. Klasyczne teorie kariery 6.3. Współczesne teorie kariery 6.4. Wzory kariery 7. Indywidualny rozwój pracownika: formalne i nieformalne uczenie się w miejscu pracy 7.1. Rozwój osobisty i uczenie się osób dorosłych w świetle teorii 7.2. Specyfika uczenia się w organizacji 7.3. Efektywny proces formalnego uczenia się w miejscu pracy 7.4. Ułatwianie nieformalnego uczenia się w miejscu pracy 8. zmiany na rynku pracy, utrata zatrudnienia i związane z tym wyzwania dla współczesnego pracownika 8.1. Wstęp 8.2. Istota i aspekty utraty pracy 8.3. Funkcjonowanie człowieka w sytuacji bezrobocia 8.4. Powrót do pracy 8.5. Podsumowanie 9. Psychologia przedsiębiorczości 9.1. Wstęp 9.2. Czym jest przedsiębiorczość? 9.3. Analizy teoretyczne przedsiębiorczości i badania jej psychologicznych uwarunkowań Część V. Psychologia pracy 10. Praca ludzka i jej analiza 10.1. Praca ludzka w ujęciu psychologii pracy i psychologii organizacji 10.2. Pojęcie pracy 10.3. Znaczenie pracy 10.4. Rodzaje pracy 10.5. Analiza pracy 10.6. Zastosowanie analizy pracy 11. Błędy w procesie pracy i sposoby im zapobiegania 11.1. Błędy w pracy jako problem społeczny 11.2. Błędy i ich rodzaje w procesie pracy 11.3. Charakterystyka błędów w ujęciu Jamesa Reasona 11.4. Afektywne konsekwencje wystąpienia błędów w pracy 11.5. Odziaływanie z perspektywy indywidualnej. Edukacyjna funkcja błędów 11.6. Odziaływanie z perspektywy systemowej 12. Proces doboru personelu: procedury i metody 12.1. Procedura doboru pracowników: podstawowy schemat i uwarunkowania 12.2. Pojęcie predyktora i kryterium – problem trafności decyzji selekcyjnych 12.3. Poszukiwanie kandydatów 12.4. Metody używane do badania kandydatów 12.5. Planowanie procedury: kolejność metod, łączenie wyników i wyciąganie wniosków 12.6. Podsumowanie 13. Ocena pracy – ewaluacja efektywności i potencjału pracowników 13.1. Wstęp 13.2. Efektywność zawodowa 13.3. Funkcje i cele ocen pracowniczych 13.4. Problem trafności ocen pracowniczych 13.5. Wprowadzanie systemów ocen w organizacji 13.6. Techniki pomiaru efektywności pracy i ewaluacji potencjału pracowników 13.7. Rola informacji zwrotnych 13.8. Nowe trendy w ocenianiu pracy Część VI. Organizacja 14. Psychologiczne wizje organizacji i ich konsekwencje dla funkcjonowania firm i pracowników 14.1. Wstęp 14.2. Czym jest organizacja i kim są jej członkowie? 14.3. Metafory organizacji 14.4. Tożsamość organizacyjna jako rodzaj tożsamości społecznej i rozumienie fenomenu tożsamości społecznej 14.5. Tożsamość organizacyjna a funkcjonowanie 15. Różnorodność kulturowa w miejscu pracy – perspektywa psychologiczna 15.1. Wstęp 15.2. Europejski kontekst zarządzania wielokulturowego – mobilność i migracja 15.3. Czym jest „kultura”? 15.4. Problemy integracji pracowników odmiennych kulturowo – szok kulturowy 15.5. Praktyczne zastosowanie umiejętności międzykulturowych w miejscu pracy – edukacja międzykulturowa 16. Kultura organizacji i klimat organizacyjny 16.1. Wstęp 16.2. Przegląd wybranych teorii oraz modeli kultury i klimatu organizacyjnego 16.3. Badanie kultury i klimatu organizacyjnego 16.4. Kultura i klimat organizacyjny – implikacje dla praktyki 17. Sprawiedliwość w organizacjach: teoria, metody i zastosowania 17.1. Co rozumiemy przez pojęcie sprawiedliwości organizacyjnej? 17.2. Jak formułowane są sądy o sprawiedliwości? 17.3. Czynniki organizacyjne i osobowe a sądy o sprawiedliwości 17.4. Konsekwencje (nie)sprawiedliwości w organizacji 17.5. Budowanie sprawiedliwego miejsca pracy – aplikacja teorii 18. Społeczna odpowiedzialność biznesu 18.1. Wstęp 18.2. Geneza i ewolucja pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu 18.3. Współczesne uwarunkowania rozwoju CSR – CSR w Polsce 18.4. Sposoby ujęcia i obszary CSR 18.5. Teoretyczne modele CSR i ich klasyfikacja 18.6. Aplikacje teorii. Instrumenty i metody pomiaru CSR 18.7. Psychologiczne aspekty CSR. Badania i perspektywy badawcze 19. Przywództwo w organizacji 19.1. Wstęp 19.2. Przywództwo a kierowanie 19.3. Teorie cech 19.4. Teorie zachowań 19.5. Zależnościowe modele kierowania 19.6. Model Full Range of Leadership Avolio i Bassa 19.7. Przywództwo charyzmatyczne 19.8. Teoria wymiany między przywódcą a członkiem zespołu i model tworzenia przywództwa 19.9. Przywództwo autentyczne 19.10. Przywództwo współdzielone 19.11. Przywództwo służebne 19.12. Przywództwo piątego stopnia 19.13. Koncepcje przywództwa dla biznesu 19.14. Wyzwania wobec przywództwa. Ciemna strona triada przywództwa 19.15. Związki przywództwa z dobrostanem pracowników 19.16. Czasopisma dotyczące przywództwa 19.17. Centra badań nad przywództwem 20. Komunikacja w organizacji 20.1. Wstęp 20.2. Tradycje w teoriach komunikacji 20.3. Komunikacja w zespołach 20.4. Przyszłe kierunki badań 21. Zespół pracowniczy 21.1. Wstęp 21.2. Pojęcie zespołu 21.3. Czynniki funkcjonowania zespołu 21.4. Klasyczne modele efektywności zespołu 21.5. Wielopoziomowe uwarunkowania efektywności zespołu 21.6. Tradycyjne formy współpracy zespołowej 21.7. Multizespołowość 21.8. Nowe struktury zespołowe 22. Innowacyjność w procesie pracy i w organizacji 22.1. Wstęp – innowacja w kontekście procesu twórczego 22.2. Psychologiczna specyfika innowacji – dwa modele 22.3. Innowacyjność jako właściwość pracownika 22.4. Innowacyjność jako właściwość grup i zespołów 22.5. Innowacyjność a kontekst organizacyjny 22.6. Konieczność różnicowania i wzbogacania modeli innowacji 23. Psychologiczne aspekty zmiany organizacyjnej 23.1. Wstęp 23.2. Globalne trendy w zmianie charakteru pracy 23.3. Rozumienie zmiany organizacyjnej i oporu wobec zmian 23.4. Indywidualne i organizacyjne uwarunkowania reakcji pracowniczych na zmianę Część VII. Człowiek w organizacji 24. Kontrakt psychologiczny w organizacji 24.1. Wstęp 24.2. Koncepcja kontraktu psychologicznego 24.3. Właściwości kontraktu psychologicznego 24.4. Treść kontraktu psychologicznego 24.5. Wyznaczniki treści kontraktu psychologicznego 24.6. Naruszenie i złamanie kontraktu psychologicznego 24.7. Konsekwencje naruszenia kontraktu psychologicznego 24.8. Kontrakt psychologiczny w przyszłości: nierozstrzygnięte pytania 25. zachowania organizacyjne „poza rolą” 25.1. Wstęp 25.2. Definicja zachowań „poza rolą” i ich cechy osiowe 25.3. Typologia organizacyjnych zachowań „poza rolą” 25.4. Typologie zachowań kontrproduktywnych 25.5. Modele teoretyczne wyjaśniające źródła zachowań „poza rolą” 25.6. Teorie odwetowe 25.7. Model stresory – emocje 25.8. Problemy metodologiczne 26. Motywacja do pracy 26.1. Wstęp 26.2. Motywacja do pracy – wczesne podejścia badawcze 26.3. Osobowościowe uwarunkowania motywacji – w kierunku autodeterminacji 27. Dobrostan zawodowy 27.1. Wstęp 27.2. Hedonistyczna perspektywa dobrostanu zawodowego – zadowolenie, satysfakcja i emocje w pracy 27.3. Eudaimonistyczna perspektywa dobrostanu zawodowego – poczucie sensu i ważności pracy 27.4. Podsumowanie Część VIII. Psychologia konsumpcji 28. Psychologia zachowań konsumenckich 28.1. Wstęp 28.2. Zachowania konsumenckie z perspektywy psychologii 28.3. Psychologiczne aspekty posiadania 28.4. Psychologiczne aspekty oddziaływania marki 28.5. Relacja konsument – marka 28.6. Konsumpcja na pokaz 29. Psychologia w marketingu 29.1. Wstęp 29.2. Modele zachowań konsumentów 29.3. Zastosowanie psychologii w polityce produktowej 29.4. Zastosowanie psychologii w polityce cenowej 29.5. Zastosowanie psychologii w dystrybucji 29.6. Zastosowanie psychologii w akcjach promocyjnych i reklamie; Bibliografia; Indeks rzeczowy; O Autorach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
Sztuka kierowania / Tadeusz Oleksyn. - Wyd. 3 rozsz. - Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2001. - 324, [4] s. : tab, rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-906710-5-0
1. Kierowanie jako sztuka. Podstawowe terminy: Dlaczego kierowanie stało się sztuką?; Zarządzanie-kierowanie -przywództwo. Kierownik-menedżer-lider.; Ważniejsze konkluzje. 2. Role kierownicze: Role organizacyjne; Specyfika różnych poziomów kierowania i związanych z nimi kompetencji; Ważniejsze konkluzje. 3. Zarządzanie czasem: Strategiczne znaczenie czasu; Zarządzanie czasem jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy; Jak oszczędzać i lepiej wykorzystywać czas? 4. Wybrane techniki (metody) zarządzania: Model kierowniczy i techniki zarządzania; Zarządzanie przez cele; Zarządzanie przez wyniki; Zarządzanie ofensywne; Zarządzanie przez jakość; Zarządzanie przez marketing; Zarządzane przez wyjątki; Zarządzanie przez animację; Ważniejsze konkluzje. 5. Style kierowania (przywództwa); Ważniejsze konkluzje. 6. Tworzenie zespołów: Dobór ludzi do zespołu; Integracja, Rozwój zawodowy i społeczny zespołu; Reorganizacja zespołów i restrukturyzacja zatrudnienia; Rozpiętość kierowania; Ważniejsze konkluzje. 7. Kierowanie rozwojem: Rozwój zawodowy kierownika; Rozwój zawodowy pracowników; Ważniejsze konkluzje. 8. Sztuka decydowania: Proces podejmowania decyzji; Centralizacja, czy decentralizacja decyzji?; Bariery w podejmowaniu racjonalnych decyzji; Decyzje indywidualne czy grupowe?; Metody decyzyjne w rozwiązywaniu trudnych problemów; Ważniejsze konkluzje. 9. Kształtowanie misji, tożsamości i kultury organizacji: Misja organizacji; Misja a uniwersalne cele przedsiębiorstw; Misja a strategia firmy i techniki zarządzania; Tożsamość organizacji; Kultura organizacji; Ważniejsze konkluzje. 10. Kierowanie zmianami: Podstawowe pytania dot. zmian polityka i proces zmian; Bariery zmian i ich pokonywa nie; Ważniejsze konkluzje. 11. Sztuka postępowania z pracownikami; Ważniejsze konkluzje. 12. Sztuka komunikacji: Istota i zasady komunikacji; Komunikacja formalna i nieformalna; Mowa ciała; Ważniejsze konkluzje. 13. Sztuka motywacji: Istota i znaczenie motywowania; Motywowanie a wynagradzanie. Struktura i ranga motywatorów; Systemy motywacyjne i systemy wynagradzania; Godziwe wynagrodzenie- wielkie wyzwanie; Kilka rad na temat skutecznego i etycznego motywowania; Ważniejsze konkluzje. 14. Etyk a w kierowaniu: Czy cel uświęca środki?; Czego należy się wystrzegać?; Kilka powodów, dla których warto być etycznym kierownikiem; Bez zbędnej retoryki i hipokryzji; Kodeksy etycznego postępowania; Etyka a dobre obyczaje i etykieta; Ważniejsze konkluzje. 15. Specyfika narodowych cech kierowania: Postawy etnocentryczne, policentryczne i geocentryczne; Amerykanie a Europejczycy; Specyfika japońskiego zarządza nie; Ważniejsze konkluzje. 16. Wyzwania globalizacji: Istota i geneza globalizacji; Globalizacja czy regionalizacja? Megafirmy i ich strategie; Blaski i cienie oraz perspektywy globalizacji; Wyzwania dla zarządzających, związane z globalizacją; Ważniejsze konkluzje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-906710-5-0
1. Kierowanie jako sztuka. Podstawowe terminy: Dlaczego kierowanie stało się sztuką?; Zarządzanie-kierowanie -przywództwo. Kierownik-menedżer-lider.; Ważniejsze konkluzje. 2. Role kierownicze: Role organizacyjne; Specyfika różnych poziomów kierowania i związanych z nimi kompetencji; Ważniejsze konkluzje. 3. Zarządzanie czasem: Strategiczne znaczenie czasu; Zarządzanie czasem jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy; Jak oszczędzać i lepiej wykorzystywać czas? 4. Wybrane techniki (metody) zarządzania: Model kierowniczy i techniki zarządzania; Zarządzanie przez cele; Zarządzanie przez wyniki; Zarządzanie ofensywne; Zarządzanie przez jakość; Zarządzanie przez marketing; Zarządzane przez wyjątki; Zarządzanie przez animację; Ważniejsze konkluzje. 5. Style kierowania (przywództwa); Ważniejsze konkluzje. 6. Tworzenie zespołów: Dobór ludzi do zespołu; Integracja, Rozwój zawodowy i społeczny zespołu; Reorganizacja zespołów i restrukturyzacja zatrudnienia; Rozpiętość kierowania; Ważniejsze konkluzje. 7. Kierowanie rozwojem: Rozwój zawodowy kierownika; Rozwój zawodowy pracowników; Ważniejsze konkluzje. 8. Sztuka decydowania: Proces podejmowania decyzji; Centralizacja, czy decentralizacja decyzji?; Bariery w podejmowaniu racjonalnych decyzji; Decyzje indywidualne czy grupowe?; Metody decyzyjne w rozwiązywaniu trudnych problemów; Ważniejsze konkluzje. 9. Kształtowanie misji, tożsamości i kultury organizacji: Misja organizacji; Misja a uniwersalne cele przedsiębiorstw; Misja a strategia firmy i techniki zarządzania; Tożsamość organizacji; Kultura organizacji; Ważniejsze konkluzje. 10. Kierowanie zmianami: Podstawowe pytania dot. zmian polityka i proces zmian; Bariery zmian i ich pokonywa nie; Ważniejsze konkluzje. 11. Sztuka postępowania z pracownikami; Ważniejsze konkluzje. 12. Sztuka komunikacji: Istota i zasady komunikacji; Komunikacja formalna i nieformalna; Mowa ciała; Ważniejsze konkluzje. 13. Sztuka motywacji: Istota i znaczenie motywowania; Motywowanie a wynagradzanie. Struktura i ranga motywatorów; Systemy motywacyjne i systemy wynagradzania; Godziwe wynagrodzenie- wielkie wyzwanie; Kilka rad na temat skutecznego i etycznego motywowania; Ważniejsze konkluzje. 14. Etyk a w kierowaniu: Czy cel uświęca środki?; Czego należy się wystrzegać?; Kilka powodów, dla których warto być etycznym kierownikiem; Bez zbędnej retoryki i hipokryzji; Kodeksy etycznego postępowania; Etyka a dobre obyczaje i etykieta; Ważniejsze konkluzje. 15. Specyfika narodowych cech kierowania: Postawy etnocentryczne, policentryczne i geocentryczne; Amerykanie a Europejczycy; Specyfika japońskiego zarządza nie; Ważniejsze konkluzje. 16. Wyzwania globalizacji: Istota i geneza globalizacji; Globalizacja czy regionalizacja? Megafirmy i ich strategie; Blaski i cienie oraz perspektywy globalizacji; Wyzwania dla zarządzających, związane z globalizacją; Ważniejsze konkluzje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Zachowania człowieka w organizacji / Barbara Kożusznik. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - 317, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-2100-1
1. Uwarunkowania zachowań organizacyjnych. 2. Indywidualne mechanizmy zaangażowania człowieka w organizacji. 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. 4. Grupa. Problemy współpracy i godzenia interesów. 5. Zespoły w organizacji. 6. Koncepcje efektywnego kierowania. 7. Przywództwo jako specyficzny sposób kierowania ludźmi. 8. Komunikowanie się w organizacji. 9. Efektywność organizacji a konieczność ciągłej zmiany. 10. Kultura organizacyjna. 11. Nowe modele kultury organizacyjnej otwarte na potencjał ludzki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-913509-0-8
Wprowadzenie do zachowań w organizacji; Charaktery- styka zachowań indywidualnych; Podejmowanie decyzji; Motywacja; Podstawy zachowań grupowych; Zespoły robocze; Przywództwo; Komunikacja; Podstawy struktury organizacji; Cele organizacji; Kultura organizacyjna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-66165-81-6
Zawiera: 1. Zachowania organizacyjne – rola jednostki 1.1. Koncepcja zachowań organizacyjnych 1.2. Jednostka w organizacji 1.3. Stosunki między jednostką a organizacją 1.4. Osobowość jednostki 1.5. Postawa jednostki 1.6. Percepcja jednostki 1.7. Stres jednostki 1.8. Kreatywność jednostki 1.9. Skuteczność zachowania jednostki 2. Zachowania grupowe 2.1. Pojęcie grupy 2.2. Teorie, normy, zachowania grupowe i decyzje w grupie 2.3. Konflikty 2.4. Komunikacja w grupie 3. Zachowania międzyorganizacyjne 3.1. Specyfika zachowań międzyorganizacyjnych 3.2. Rola negocjacji w zachowaniach międzyorganizacyjnych 3.3. Kultura organizacyjna a zachowania organizacyjne 4. Praktyka zachowań organizacyjnych 4.1. Badanie zachowań organizacyjnych w przedsiębiorstwie 4.2. Badanie zachowań organizacyjnych pracowników – rola lidera 4.3. Testowanie zachowań organizacyjnych – przykłady.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie przedsiębiorstwem : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. - Wyd. 2. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2022. - 403, [5] s. : rys., tab., wykresy ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-22115-7
Wstęp; ROZDZIAŁ 1. Podstawy zarządzania 1.1. Koncepcja zarządzania 1.2. Funkcje zarządzania 1.3. Istota przedsiębiorstwa 1.4. Efektywność zarządzania przedsiębiorstwem 1.5. Role i umiejętności kierownika 1.6. Paradygmat kompetencji kierownika 1.7. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku ROZDZIAŁ 2. Ewolucja teorii zarządzania 2.1. Rys historyczny zarządzania 2.2. Klasyczne teorie zarządzania 2.3. Teorie zarządzania behawioralnego 2.4. Specyficzne podejścia do zarządzania 2.5. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku ROZDZIAŁ 3. Społeczny kontekst działalności przedsiębiorstwa 3.1. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa 3.2. Zakres odpowiedzialności 3.3. Ochrona środowiska naturalnego 3.4. Kultura przedsiębiorstwa 3.5. Dylematy etyczne 3.6. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku ROZDZIAŁ 4. Środowisko przedsiębiorstwa 4.1. Czynniki środowiskowe 4.2. Wpływ środowiska ogólnego na przedsiębiorstwo 4.3. Specyficzne środowisko przedsiębiorstwa 4.4. Krajowy system społeczno-gospodarczy 4.5. Działalność międzynarodowa przedsiębiorstwa 4.6. Zarządzanie działalnością międzynarodową 4.7. Współczesne wyzwania przedsiębiorstwa 4.8. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku ROZDZIAŁ 5. Podejmowanie decyzji 5.1. Podejmowanie decyzji jako istota zarządzania 5.2. Proces podejmowania decyzji 5.3. Racjonalność decyzji 5.4. Decyzje grupowe 5.5. Ilościowe metody wspomagania decyzji 5.6. Informacyjne wspieranie decyzji 5.7. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku ROZDZIAŁ 6. Planowanie 6.1. Koncepcja i zakres planowania 6.2. Planowanie działalności przedsiębiorstwa 6.3. Planowanie strategiczne 6.4. Analiza SWOT 6.5. Metody planowania strategicznego 6.6. Techniki wspierania planowania 6.7. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku ROZDZIAŁ 7. Organizowanie 7.1. Tworzenie organizacji 7.2. Formowanie stanowisk pracy 7.3. Warianty struktury organizacyjnej 7.4. Projektowa struktura organizacyjna 7.5. Hierarchiczny układ struktury organizacyjnej 7.6. Funkcjonowanie i modyfikowanie struktury organizacyjnej 7.7. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku ROZDZIAŁ 8. Zarządzanie kadrami 8.1. Proces zarządzania kadrami 8.2. Projektowanie stanowisk pracy 8.3. Nabór pracowników 8.4. Wybór między kandydatami na pracowników 8.5. Polityka kadrowa 8.6. Współczesne trendy zatrudnienia 8.7. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku ROZDZIAŁ 9. Zachowania organizacyjne 9.1. Przesłanki zachowań organizacyjnych 9.2. Osobowość pracownika 9.3. Zachowania grupowe 9.4. Efektywność pracy zespołowej 9.5. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku ROZDZIAŁ 10. Przewodzenie 10.1. Rola przywódcza kierownika 10.2. Style przewodzenia 10.3. Teorie przywództwa 10.4. Motywowanie 10.5. Podłoże i techniki załagodzenia konfliktu 10.6. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku ROZDZIAŁ 11. Przedsiębiorczość 11.1. Przesłanki przedsiębiorczości 11.2. Zakładanie przedsiębiorstwa 11.3. Rozwój przedsiębiorstwa 11.4. Tworzenie planu biznesowego 11.5. Konstrukcja planu biznesowego 11.6. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku ROZDZIAŁ 12. Zarządzanie biznesem elektronicznym 12.1. Geneza biznesu elektronicznego 12.2. Zastosowanie Internetu w biznesie elektronicznym 12.3. Modele biznesu elektronicznego 12.4. Zarządzanie relacjami przedsiębiorstwa z klientami 12.5. Strategie biznesu elektronicznego 12.6. Pytania kontrolne, kwestie dyskusyjne i studium przypadku ROZDZIAŁ 13. Zarządzanie jakością, wprowadzanie innowacji i zmian 13.1. Kompleksowe zarządzanie jakością 13.2. Stymulowanie innowacji 13.3. Determinanty zmiany działalności 13.4. Rodzaje i sekwencje zmiany 13.5. Przezwyciężanie stresu 13.6. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku ROZDZIAŁ 14. Zarządzanie produkcją 14.1. Proces produkcyjny 14.2. Planowanie produkcji 14.3. Metody planowania produkcji 14.4. Analiza wyników produkcji 14.5. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku ROZDZIAŁ 15. Kontrolowanie 15.1. Funkcje kontroli 15.2. Proces kontrolny 15.3. Techniki kontroli finansowej 15.4. Efektywność kontroli 15.5. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku; Bibliografia; Indeks rzeczowy; O Autorze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie stresem w organizacji / Adam Cichosz. - Warszawa : Difin SA, 2018. - 279, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-8085-657-8
Wstęp; Rozdział I. Wszechobecny stres 1.1. Człowiek i jego świat wartości 1.2. Emocje wobec zjawisk natury, cywilizacji, kultury 1.3. Homeostaza 1.4. Zdolność wyznaczania i osiągania celów 1.5. Tworzenie i doskonalenie zasobów ludzkich 1.6. Stres w stanach wzburzonej emocji 1.7. Następstwa najczęściej występujących problemów w organizacji 1.8. Stresogenne podłoże konfliktów 1.9. Fizjologia stresu Rozdział II. Przyczyny i źródła stresu 2.1. Uwarunkowania przyczynowe i ich rodzaje 2.2. Niepewne otoczenie w świadomości osobniczej 2.3. Lęk i niepokój sygnałem zaburzonych emocji 2.4. Stres w relacjach ról społecznych (zwierzchnictwo i podległość) 2.5. Uwarunkowania środowiskowe postaw i zachowań 2.6. Modyfikowanie funkcjonowania organizacyjnego (aktywność, kreatywność) Rozdział III. Stres organizacyny i jego przejawy 3.1. Poglądy, postawy i zachowania w organizacji 3.2. Funkcjonowanie osobnicze w sytuacjach trudnych 3.3. Lęk w oczekiwaniu przyszłości. Anatomia egzystencji 3.4. W trosce o zdrowie jednostki i społeczeństwa Rozdział IV. Zjawiska stresogenne, sposoby przezwyciężania sytuacji trudnych 4.1. Celowa działalność osobnicza 4.2. Ryzyko strukturalne w podejmowaniu decyzji 4.3. Instytucjonalne wzory przeciwdziałania sytuacjom trudnym 4.4. Przejawy przemocy emocjonalnej 4.5. Przyczyny zaburzeń w postrzeganiu rzeczywistości Rozdział V. Jednostka na tle grupy w organizacji 5.1. Problemy stresu w organizacji 5.2. Od narodzin do późnej starości 5.3. Lęk i stres - postęp czy regres 5.4. W relacjach z najbliższym otoczeniem 5.5. W rodzinie, w środowisku społecznym, biofizycznym i bioklimatycznym 5.6. Pokonywanie przeciwności w stresie organizacyjnym 5.7. Istota władzy zwierzchniej i podporządkowanie się wymogom; Zakończenie; Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again