Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(5)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(5)
Author
Flejterski Stanisław
(1)
Kurowski Witold
(1)
Michalski Marek
(1)
Pluskota Przemysław
(1)
Rudnicki Stanisław
(1)
Stangret Anna
(1)
Szymczak Iwona
(1)
Włodarska Karolina
(1)
Zdziebkowski Radosław R
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Zabezpieczenie wierzytelności
(6)
Wierzytelność
(3)
Dług
(2)
Rynek finansowy
(2)
Zastaw
(2)
Dłużnicy
(1)
Hipoteka
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Kredyt
(1)
Kredyt -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Orzeczenie sądowe -- zagadnienia
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Poręczenie
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko kredytowe
(1)
Własność
(1)
Świadczenia -- prawo międzynarodowe-- stan na 2005 r
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego UJ)
ISBN: 83-7444-063-5
1.Wprowadzenie do problemtyki, 2.Blokada autonomiczna - zagadnienia ogólne, 3.Podmioty stosunku blokady autonomicznej, 4.Charkateystyka wierzytelności zabezpieczanych blokadą autonomiczną, 5.Ustanowienie blokady na rachunku papierów wartościowych, 6.Pełnomocnictwo nieodwołalne i niewygasające na wypadek śmierci jako instrument realizacji zabezpieczenia w postaci blokady autonomicznej, 7.Skutki ustanowienia blokady autonomicznej, 8.Przelew wierzytelności zabezpieczonej blokadą autonomiczną, 9.Sposoby zaspokajania roszczeń wierzyciela uprawnionego z tytułu blokady autnomicznej, 10.Zniesienie blokady autonomicznej, 11.Blokada autonomiczna w przypadku upadłości lub egzekucji z majątku posiadacza rachunku, 12.Ocena skutecznosci i efektywności blokady autonomicznej jako sposobu zabezpieczenia wierzytelności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-497-7
R.1 Rodowód obowiązujących przepisów o hipotece; R.2 Wierzytelność jako przedmiot hipoteki zwykłej; R.3 Przedmiot hipoteki; R.4 Ustanowienie hipoteki umownej; R.5 Hipoteka łączna; R.6 Przelew wierzytelności; R.7 Zmiana wierzytelności hipotecznej; R.8 Zakres obciążenia hipoteką; R.9 Ochrona hipoteki; R.10 Wygaśnięcie hipoteki; R.11 Pierwszeństwo hipoteki; R.12 Hipoteka kaucyjna; R.13 Hipoteka na wierzytelności hipotecznej; R.14 Hipoteka przymusowa; R.15 Zaspokojenie wierzycie la hipotecznego w drodze egzekucji; R.16 Hipoteka w projekcie ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-569-1
1. Zabezpieczenia kredytów i ich rodzaje, 2. Charkaterystyka poręczenia w świetle przepisów kodeksu cywilnego, 3. Rynek usług poręczeniowych w Polsce, 4. Konsekwencje rozwoju usług poręczeniowych dla rynku finansowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-180-1
1.Uwagi wprowadzające, 2.Unormowania kolizyjne przelewu wierzytelności, 3.Poszukiwania prawa właściwego dla przelewu wierzytelności, 4.Przesłanki ważności umowy przelewu wierzytelności z kolizyjnoprawnego punktu widzenia, 5.Zakres statutu przelewu wierzytelności. Rozgraniczenie statutów, 6.Ochrona osób trzecich w związku z przelewem wierzytelności, Zestawienie orzeczeń
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych / Marek Michalski, Radosław R. Zdziebkowski. - Stan prawny na 1.01.2005 r. - Warszawa : TWIGGER, 2005. - 393 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
ISBN: 83-88904-55-8
1.Rynek finansowy i ryzyko finansowe, 2.Zabezpiecznia finansowe, 3.Netting likwidacyjny, 4.Działania legislacyjne w ramach UE, 5.Ogólna charkaterystyka postanowień Dyrektywy, 6.Prace legislacyjne w Polsce i ich uzasadnienie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-503-5
1. Prawa zastawnicze ze szczególnym uwzględnieniem zastawu, 2. Zastaw na wierzytelnościach w prawie państw obcych, 3. Status banku jako zastawnika, 4. Dłużnik banku w świetle art. 97 prawa bankowego, 5. Zastaw na wierzytelnościach na rzecz banku w prawie polskim, 6. Wierzytelność zabezpieczona zastawem, 7. Ustanowienie na rzecz banku zastawu na wierzytelnościach, 8. Wierzytelność będąca przedmiotem zastawu, 9. Zaspokojenie banku-zastawnika, 10. Wygaśnięcie zastawu ustanowionego na rzecz banku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again