Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(8)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(8)
Author
Cotis Jean-Philippe
(1)
Guzik Bogusław
(1)
Jakimowicz Aleksander
(1)
Malaczewski Maciej
(1)
Milo Władysław
(1)
Panek Emil
(1)
Siedlecki Juliusz
(1)
Sobczak Eugeniusz. Red
(1)
Szafrański Grzegorz
(1)
Sztaudynger Jan Jacek
(1)
Ulrichs Magdalena
(1)
Wośko Zuzanna
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Wzrost gospodarczy
(9)
Modele matematyczne
(3)
Ekonometria
(2)
Ekorozwój
(2)
Gospodarka
(2)
Rozwój społeczny
(2)
Ekonomia matematyczna
(1)
Ekonomia polityczna kapitalizmu
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Makroekonomia
(1)
Mikroekonomia
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Nierówności społeczne -- Polska
(1)
Odszkodowanie
(1)
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(1)
PKB
(1)
Praca
(1)
Produkcja
(1)
Produkt globalny
(1)
Produktywność (ekon.)
(1)
Produktywność pracy
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Siła robocza
(1)
Stopa życiowa
(1)
Struktura społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
9 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-01-12151-3
Wstęp; Stabilność stanu równowagi konkurencyjnej; Równowaga i wzrost w systemach typu input-output; Magistrala kapitałowa, produkcyjna i konsumpcyjna; Dodatki matematyczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7171-650-8
1.Funkcje produkcji i wydajności pracy, 2.Funkcja nierównowagi czynników produkcji - "wąskich gardeł", 3.Funkcja wydajności z parametrem zależnym od deprecjacji środków trwałych, 4.Ekonomiczne szacowanie efektów prywatyzacji oraz inflacji, 5.Wydajność jako logistyczna funkcja stopy inwestycji, 6.Kapitał społeczny a wzrost gospodarczy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-914243-5-9
1.Wzrost gospodarczy, regulacje monetarne i fiskalne w procesie generowania nierówności, 2.Systemow uwarunko wania nierówności, 3.Małe i średnie przedsiębiorstwa w rozwiązywaniu problemów nierówności i wzrostu gospodar czego, 4.Nierówności i wzrost w wymiarze regionalym i lokalnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7417-368-1
1. Wprowadzenie do metod DEA; 2. Technologia i efektywność w DEA; 3. Model CCR; 4. Tradycyjne analizy na podstawie modelu CCR; 5. Dodatkowe analizy na podstawie modelu CCR; 6. Standardowy model DEA a niektóre własności materiału empirycznego; 7. Model CCR- uzupełnienia; 8. Model nadefektywności DEA; 9. Główne możliwości analityczne modelu nadefektywności DEA; 10. Model nieradialnej DEA; 11. Analizy na podstawie modelu nieradnialnej CCR; 12. Model nadefektywnej nieradialnej DEA; 13. Analizy na podstawie modelu nadefektywnej nieradialnej CCR; 14. Modele z karami za luzy nakładów i rezultatów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
Równowaga a wzrost gospodarczy / Juliusz Siedlecki. - Warszawa; Wrocław : PWN Wydaw. Nauk., 2000. - 126 s. : wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-13162-4
R.1 Równowaga ekonomiczna. R.2 Równowaga a optymalność R.3 Metody wyznaczania równowagi. R.4 Wzrost i rozwój gospodarki. R.5 Równowaga regionalnego wzrostu gospo darczego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesna ekonomia)
ISBN: 978-83-01-16350-1
1. Problemy analizy modeli rynków kapitałowych i ich stabilności; 2. Charakterystyki poszczególnych form kapitału; 3. Stabilność rynków kapitału fizycznego i finansowego; 4. Stabilność rynków kapitału ludzkiego i społecznego; 5. Stabilność rynków kapitałów a wzrost gospodarczy- ujęcie empiryczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7814-479-3
Zagadnienia zrównoważonego rozwoju w prawie międzynarodowym; Ocena rozwoju powiatów w ramach województw; Cel publiczny jako element zrównoważonego rozwoju; Kapitał ludzki, społeczny, kreatywny w rozwoju społeczno-gospodarczym gminy; Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy; Dylematy budżetowania partycypacyjnego – perspektywa polska; Finanse samorządów jako element zrównoważonego rozwoju oraz słów parę o budżecie partycypacyjnym; Jawność i przejrzystość finansów lokalnych jako element zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego; Analiza barier absorpcji funduszy europejskich w procesie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2013; Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości w związku z budową dróg – wybrane problemy; Zróżnicowanie etniczne jako źródło regresji, stagnacji i rozwoju small businessu w społecznościach lokalnych na przykładzie Berlina.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89355-78-7
Wzrost gospodarczy w krajach OECD; Analiza na poziomie makroekonomicznym: rola polityki ekonomicznej i innych czynników strukturalnych; Analiza na poziomie btanży: dynamika rynku a produktywność; Analiza na poziomie firmy: produktywność i uwarunkowania polityki;Ttechnologie informatyczne; Makroekonomiczne wskaźniki wzrostu gospodarczego; Model wzrostu uwzględniający oddziaływanie polityki ekonomicznej i uwarunkowania instytucjonalne; Metodologiczne aspekty analizy. empirycznej dotyczącej całkowitej produktywności czynników produkcji na poziomie branży; Dane z poziomu firm - aspekty metodologiczne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesna ekonomia)
ISBN: 978-83-01-16181-1
1. Teoremat pajęczyny; 2. Teoria wyboru konsumenta; model Rickera; 3. Teoria monopolu; 4. Stan badań nad oligopolem; 5. Dynamika duopolu; 6. Oligopol z trzema przedsiębiorstwami; 7. Identyfikacja nieliniowości i chaosu w ekonomicznych szeregach czasowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again