Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(14)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(14)
Author
Zienkowski Leszek
(2)
Dziurbejko Tomasz
(1)
Herbst Mikołaj
(1)
Hołub-Iwan Joanna
(1)
Kmieciak Robert
(1)
Kusińska Alicja
(1)
Malaczewski Maciej
(1)
Milo Władysław
(1)
Pajestka Józef
(1)
Pakulska Teresa
(1)
Penc Józef
(1)
Poniatowska-Jaksch Małgorzata
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Szafrański Grzegorz
(1)
Tomkiewicz Jacek
(1)
Ulrichs Magdalena
(1)
Wośko Zuzanna
(1)
Woźniak Michał Gabriel
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Wzrost gospodarczy
(13)
Polska
(4)
Siła robocza
(3)
Unia Europejska
(3)
Gospodarka
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Rozwój społeczny
(2)
Administracja
(1)
Ekonometria
(1)
Ekorozwój
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Innowacje
(1)
Inwestycje
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kadry
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Miasta
(1)
Nierówności społeczne -- Polska
(1)
Oświata - polityka
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Podatek
(1)
Praca
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Spożycie
(1)
Stopa życiowa
(1)
Struktura społeczna
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Świętokrzyskie, województwo
(1)
Subject: time
1989-
(6)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 519)
Cz.I.Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowej i Wschodniej: 1.Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze państw Europy Środkowej i Wschodniej, 2.Napływ kapitału zagranicznego do państw Europy środkowej i Wschodniej, 3.Efektywność gospodarcza podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w przemyśle przetwórczym - wybrane aspekty, 4.Wielkość i efektywność siły roboczej w firmach zagranicznych a restrukturyzacja działalności produkcyjnej. Cz.II Przestrzenna koncentracja kapitału zagranicznego w Polsce : 1.Regionalna koncentracja inwestycji zagranicznych w Polsce, 2.Rola kapitału zagranicznego w gospodarce regionów, 3.Preferencje lokalizacyjne największych inwestorów zagranicznych a rodzaj prowadzonej działalnośći gospodarczej, 8.Inwestycje zagraniczne w regionach o największym zaangażowaniu kapitału, 9.Wpływ koncentracji kapitału zagranicznego na otoczenie - studium przypadku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7383-149-5
Zamierzenia - hipotezy - wyniki. I. Wpływ biurokratycznych barier wzrostu na rozwój gospodarczy - analiza empiryczna. II. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Jak daleko Europie Środkowowschodniej do liderów? III. Analiza czynników instytucjonalnych na wykorzystanie zasobów pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88463-46-2
1.Polska w drodze do strefy EURO, 2.Finanse publiczne a rozwój polskiej gospodarki, 3.Koordynacja polityki fiskalnej i monetarnej na drodze do EURO, 4.Członkowstwo w UE a polski system finansów publicznych, 5.Przyczyny zmian strukturalnych w strukturze budżetu wspólnotowego UE, 6.Wieś i rolnictwo wobec reformy finansów publicznych. Dylematy wokół rozwoju gospodarczego, 7.Rola polityki podatkowej w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 8.Polityka fiskalna a proces formowania się kapitału w gospodarkach postsocjalistycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-2751-8
I. Współczesna gospodarka a innowacje: 1. Rola państwa i rządu w kształtowaniu innowacyjnej gospodarki; 2. Istota współczesnych innowacji- specyfika, kierunki, trendy; 3. Innowacje w przepisach prawnych; 4. Finansowanie innowacji; 5. Problemy w finansowaniu nauki i innowacji w Polsce; II. Innowacje w obszarze marketingu, logistyki i obsługi klienta w procesie budowania przewagi konkurencyjnej; 6. Przewaga konkurencyjna gospodarki jutra; Kreatywność usług; Marketing innowacji i innowacje w marketingu; Jakość produktu jako element przewagi konkurencyjnej w marketingu; 10. Innowacje w obsłudze logistycznej klienta; 11. Wdrażanie innowacji nietechnologicznych w sektorze MSP w Polsce; III. Wspomaganie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw: Organizacyjne uwarunkowania innowacji w przedsiębiorstwie; Instytucje wsparcia biznesu i innowacji w Polsce; 14. Parki technologiczne; 15. Partnerstwo publiczno-prywatne; 16. Klastry jako forma integracji przedsiębiorstw; 17. Utrzymanie klienta dzięki zastosowaniu interakcyjności na przykładzie rozgłośni radiowej; 18. E-biznes - główne obszary innowacji; 19. Innowacyjne działania marketingowe w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przez promocję Marek miast i regionów; 20. Założenia tworzenia prywatnych zakładów klinicznych oraz innowacje w obsłudze pacjentów (doświadczenia niemieckie); 21. Ramowy program finansowania innowacji transportowych w województwie zachodniopomorskim do 2015 r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-210-7
1. Wprowadzenie. O czym jest ta książka, 2. Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, 3. Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, 4. Kapitał ludzki, dochód i wzrost gospodarczy w badaniach empirycznych, 5. Nierówności regionalne w Polsce na tle neoklasycznych modeli wzrostu, 6. Wpływ kapitału ludzkiego i społecznego na (krótkookresowy) wzrost gospodarczy w polskich podregionach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-2002-7
1. Konsumpcja we współczesnej gospodarce; 2. Ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania konsumpcji w regionach; 3. Poziom i struktura konsumpcji gospodarstw domowych w regionach; 4. Pozaekonomiczne uwarunkowania konsumpcji w regionach; 5. Zachowania rynkowe konsumentów w regionach; 6. Trendy konsumpcji i zachowań polskich konsumentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-914243-5-9
1.Wzrost gospodarczy, regulacje monetarne i fiskalne w procesie generowania nierówności, 2.Systemow uwarunko wania nierówności, 3.Małe i średnie przedsiębiorstwa w rozwiązywaniu problemów nierówności i wzrostu gospodar czego, 4.Nierówności i wzrost w wymiarze regionalym i lokalnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-616-2
1. Organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania zarządzania jednostkami samorządu gminnego, 2. Planowanie rozwoju gminy, 3. Programy pomocowe Unii Europejskiej jako instrumenty realizacji polityki rozwoju, 4. Praktyczne aspekty pozyskiwania funduszy strukturalnych a metody planowania rozwoju gminy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7066-039-8
1. Wstępny komentarz; 2. Wybuch problematyki globalnej; 3. Obserwacje o teoretyzowaniu w kwestiach globalnych; 4. Proces ewolucji cywilizacyjnej; 5. Doświadczenie niepowodzeń mutacji socjalistycznej; 6. Filozofia transformacji systemowej; 7. Włączenie kraju w główny nurt postępu cywilizacyjnego; 8. Nowe tendencje układu globalnego w stosunkach międzynarodowych. Wnioski dla Polski; 9. Wyniesienie i upadek doktryny liberalizmu ekonomicznego; 10. O niektórych czynnikach większej rozumności działań państwowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyt Studencki Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 1)
1. Rozwój gospodarczy regionu świętokrzyskiego: Charakterystyka gospodarcza Kielc od średniowiecza do 1939 r. w świetle statystyki dochodów miasta; Przemiany zachodzące w gminie jako jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Masłów; Inwestycje w gminie Sitówka - Nowiny jako czynnik stymulujący jej rozwój; Lokalny rozwój gospodarczy na przykładzie gminy Michałów; Aktywne formy ograniczania bezrobocia absolwentów wyższych uczelni województwa świętokrzyskiego. 2. Marketingowe zarządzanie miastem i regionem: Wpływ działalności targowej na promocję miasta na przykładzie Kielc; Marketing a potrzeby sukcesu gminy Zagnańsk; Kanały w procesie dystrybucji; Produkty markowe na przykładzie turystyki aktywnej; Restrukturyzacja przedsiębiorstwa Chemar S.A. w Kielcach. 3. Problemy Unii Europejskiej: Polityczne i gospodarcze efekty przystąpienia Polski do UE; Szanse i zagrożenia dla Polski wynikające z integracji z UE; Polska na tle krajów UE w świetle syntetycznych miar potęgi w latach 1990-2000; Specjalne strefy ekonomiczne a UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7252-323-1
1. Problemy wyodrębniania sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 2. Przesłanki rozwoju sektora MŚP, 3. Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 1989-2004 a rozwój sektora MŚP, 4. Bariery i siły napędowe rozwoju sektora MŚP w Polsce w perspektywie akcesji do Unii Europejskiej, 5. Rozwój sektora MŚP w świetle programu strategii rządu "Przedsiębiorczość - Rozwój - Praca"
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7780-897-9
Zawiera: Współpraca samorządu terytorialnego z samorządem gospodarczym w świetle koncepcji wieloszczeblowego zarządzania; Rola samorządu terytorialnego w podnoszeniu konkurencyjności obszaru lokalnego; Przyczyny zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego; Analiza wybranych elementów polityki oświatowej gmin; Procedura zgłaszania kandydatów w wyborach parlamentarnych i samorządowych w Polsce; W służbie władzy czy społeczeństwu? Referendum gminne w Wałbrzychu; Komunikacja jednostek samorządu terytorialnego z otoczeniem społecznym (przykład powiatu tucholskiego); Ewaluacja programów rozwoju gospodarczego społeczności lokalnych; Grupy interesu w polityce lokalnej. Przykład Spółdzielni mieszkaniowej Bródno w warszawskiej dzielnicy Targówek; Skuteczność i spójność. Dwa wymiary idei dobrego zarządzania w praktyce działania polskiej administracji; Walijskie referendum dewolucyjne w 2011 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesna ekonomia)
ISBN: 978-83-01-16350-1
1. Problemy analizy modeli rynków kapitałowych i ich stabilności; 2. Charakterystyki poszczególnych form kapitału; 3. Stabilność rynków kapitału fizycznego i finansowego; 4. Stabilność rynków kapitału ludzkiego i społecznego; 5. Stabilność rynków kapitałów a wzrost gospodarczy- ujęcie empiryczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7151-448-4
Sesja I. Priorytety strategii długookresowej; Strategiczne kierunki działań w gospodarce; Demograficzne uwarunkowania rozwoju; Jak tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy?; Wystąpienie Ministra Jerzego Kropiwnickiego. Sesja II. Polska w obliczu wyzwań globalnych - dwanaście łez; Jak zapewnić wysokie tempo wzrostu?; Jak zwiększyć proeksportowe nastawienie gospodarki w Polsce?; Jak walczyć z ubóstwem i bezrobociem?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
Wiedza a wzrost gospodarczy / red. Leszek Zienkowski. - Warszawa : SCHOLAR Wydaw. Naukowe, 2003. - 216 s. : tab., wykresy, mapy ; 23 cm.
ISBN: 83-7383-052-9
Wprowadzenie R.1 Gospodarka "oparta na wiedzy" - mit czy rzeczywistość?; R.2 "Knowledge economy" - jak daleko Polsce do Unii Europejskiej?; R.3 Korzenie polskie go zacofania; R.4 Nakłady na przyszły rozwój (NPR) w okresie transformacji; R.5 Innowacyjny potencjał polskich regionów; R.6 Kierunki i organizacja badań naukowych w Polsce w porównaniu z innymi krajami (nauka, technika, zarządzanie); R.7 Scenariusze rozwoju sektora wiedzy w Polsce do roku 2040.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again