Form of Work
Książki
(63)
E-booki
(7)
IBUK Libra
(7)
Status
only on-site
(55)
available
(23)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(23)
Czytelnia
(56)
Author
Malaczewski Maciej
(3)
zbiorowa Praca
(3)
Bednarczyk Jan L
(2)
Bukowski Sławomir I
(2)
Milo Władysław
(2)
Pajestka Józef
(2)
Piontek Franciszek
(2)
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
(2)
Rudolf Stanisław
(2)
Szafrański Grzegorz
(2)
Wośko Zuzanna
(2)
Woźniak Michał Gabriel
(2)
Zienkowski Leszek
(2)
Balcerowicz Leszek
(1)
Bartkowiak Ryszard
(1)
Bartoszewski Jakub
(1)
Begg David
(1)
Bieńkowski Wojciech
(1)
Brdulak Halina
(1)
Brzozowski Michał
(1)
Budnikowski Adam
(1)
Cotis Jean-Philippe
(1)
Czartoryski Witold
(1)
Czerny Janusz
(1)
Dornbusch Rudiger
(1)
Dymczyk Sławomir
(1)
Dziurbejko Tomasz
(1)
Falkowski Witold
(1)
Felbur Stefan
(1)
Fiedor Bogusław
(1)
Filipiak Beata
(1)
Fischer Stanley
(1)
Gierałtowski Paweł
(1)
Gołębiowski Tomasz
(1)
Gulbicka Bożena
(1)
Guzik Bogusław
(1)
Górzyński Michał
(1)
Harrison Lawrence E
(1)
Henzel Halina
(1)
Herbst Mikołaj
(1)
Hołub-Iwan Joanna
(1)
Huntington Samuel P
(1)
Jakimowicz Aleksander
(1)
Kalukiewicz Amelia
(1)
Klamut Mirosława
(1)
Kmieciak Robert
(1)
Kopczewska Katarzyna
(1)
Korenik Stanisław
(1)
Korol Janusz
(1)
Korzan Kazimierz
(1)
Kostarczyk Andrzej
(1)
Kotyński Juliusz
(1)
Kulawik Jacek
(1)
Kusideł Ewa
(1)
Kusińska Alicja
(1)
Kwasek Mariola
(1)
Mazurkiewicz Eugeniusz
(1)
Małecki Witold
(1)
Milczarek Dominika
(1)
Możejko Eugeniusz
(1)
Nowak Antoni J
(1)
Pakulska Teresa
(1)
Panek Emil
(1)
Penc Józef
(1)
Poniatowska-Jaksch Małgorzata
(1)
Radło Mariusz-Jan
(1)
Rapacki Ryszard
(1)
Rifkin Jeremy
(1)
Rzońca Andrzej
(1)
Siedlecki Juliusz
(1)
Siwińska-Gorzelak Joanna
(1)
Skowrońska Agnieszka
(1)
Sobczak Eugeniusz. Red
(1)
Starke Linda
(1)
Szczuciński Przemysław
(1)
Sztaudynger Jan Jacek
(1)
Tomkiewicz Jacek
(1)
Truskolaski Tadeusz
(1)
Ulrichs Magdalena
(1)
Welfe Władysław
(1)
Witkowski Jarosław
(1)
Wojtyna Andrzej
(1)
Woodward Richard
(1)
Wójcik Piotr
(1)
Węcławski Jerzy
(1)
Yourk Deniz Eylem
(1)
Zachorowska Alfreda
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(50)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(70)
Language
Polish
(69)
English
(1)
Subject
Wzrost gospodarczy
(60)
Gospodarka
(13)
Polska
(11)
Rozwój społeczny
(10)
Unia Europejska
(6)
Ekorozwój
(5)
Globalizacja
(5)
Integracja europejska
(4)
Inwestycje
(4)
Produkcja
(4)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(4)
Przedsiębiorstwo
(4)
Siła robocza
(4)
Euro (pieniądz)
(3)
Finanse publiczne
(3)
Inwestycje zagraniczne
(3)
Makroekonomia
(3)
Modele matematyczne
(3)
Pieniądz
(3)
Produktywność (ekon.)
(3)
Regionalizacja gospodarcza
(3)
Regiony (adm.)
(3)
Rynek kapitałowy
(3)
Bank centralny
(2)
Bezrobocie
(2)
Ekonometria
(2)
Ekonomia
(2)
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
Finanse
(2)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Gospodarka oparta na wiedzy
(2)
Handel międzynarodowy
(2)
Handel zagraniczny
(2)
Innowacje
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Kryzys gospodarczy
(2)
Kursy walutowe
(2)
Miasta
(2)
Osobowość
(2)
Polityka społeczna
(2)
Praca
(2)
Produkt globalny
(2)
Rozwój regionalny
(2)
Rynek pracy
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Spożycie
(2)
Wartość
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
Świętokrzyskie, województwo
(2)
Administracja
(1)
Antropologia filozoficzna
(1)
Benchmarking
(1)
Budownictwo
(1)
Cło
(1)
Ekonomia matematyczna
(1)
Ekonomia polityczna kapitalizmu
(1)
Energetyka
(1)
Giełda
(1)
Godność ludzka
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarka żywnościowa
(1)
Inflacja
(1)
Informatyka
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Interwencjonizm
(1)
Jakość życia
(1)
Kadry
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Komputery
(1)
Kraje gospodarczo rozwinięte
(1)
Kultura
(1)
Ludność
(1)
Meblarstwo
(1)
Mikroekonomia
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauka a wzrost gospodarczy
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Nieruchomości
(1)
Nierówności społeczne -- Polska
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odszkodowanie
(1)
Odzież
(1)
Odżywianie
(1)
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(1)
Oświata - polityka
(1)
PHARE
(1)
PKB
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Podatek
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Popyt
(1)
Postęp
(1)
Postęp techniczny
(1)
Subject: time
1989-
(7)
1901-
(3)
2001-0
(3)
Subject: place
Bałtycki, region
(1)
Polska
(1)
113 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 519)
Cz.I.Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowej i Wschodniej: 1.Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze państw Europy Środkowej i Wschodniej, 2.Napływ kapitału zagranicznego do państw Europy środkowej i Wschodniej, 3.Efektywność gospodarcza podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w przemyśle przetwórczym - wybrane aspekty, 4.Wielkość i efektywność siły roboczej w firmach zagranicznych a restrukturyzacja działalności produkcyjnej. Cz.II Przestrzenna koncentracja kapitału zagranicznego w Polsce : 1.Regionalna koncentracja inwestycji zagranicznych w Polsce, 2.Rola kapitału zagranicznego w gospodarce regionów, 3.Preferencje lokalizacyjne największych inwestorów zagranicznych a rodzaj prowadzonej działalnośći gospodarczej, 8.Inwestycje zagraniczne w regionach o największym zaangażowaniu kapitału, 9.Wpływ koncentracji kapitału zagranicznego na otoczenie - studium przypadku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7383-149-5
Zamierzenia - hipotezy - wyniki. I. Wpływ biurokratycznych barier wzrostu na rozwój gospodarczy - analiza empiryczna. II. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Jak daleko Europie Środkowowschodniej do liderów? III. Analiza czynników instytucjonalnych na wykorzystanie zasobów pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-660-4
R.I Podstawy rozwoju przestrzennego w końcu XX w. - as pekt teoretyczny, R.II Region jako podstawowy element podziału funkcjonalnego kraju, R.III Ogólna ocena regi onów polskich, R.4 Wybrane dziedziny zróżnicowania re gionalnego kraju, R.5 Dysproporcje wewnątrzregionalne na przykładzie Dolnego Śląska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
E-book
In basket
Kolejny, trzeci numer czasopisma „Ekonomia – Economics” do rąk Czytelników oddajemy w 2013 roku. Zawiera jedenaście artykułów naukowych. Zeszyt otwiera opracowanie autorstwa Marcina Mrowca. Paradygmat szkoły austriackiej oraz krytyka keynesizmu i monetaryzmu. Autor przedstawia w nim kluczowe założenia paradygmatu austriackiej szkoły ekonomii (ASE), by wskazać podstawowe różnice między przeglądami ASE a keynesizmem oraz monetaryzmem. Opracowanie Agnieszki Domańskiej nakreśla charakter współczesnych zaawansowanych modeli analizy gospodarki światowej z punktu widzenia ich przydatności do badania międzynarodowej transmisji impulsów polityki gospodarczej, powstających pod wpływem wykorzystania jej obu ważnych instrumentów, tj. polityki fiskalnej i monetarnej. Artykuł Marty Ostrawskiej, Mariki Lach i Karoliny Wójcickiej zwraca uwagę na ważne dla rozwoju gospodarczego relacje pomiędzy rozwojem systemu finansowego a wzrostem gospodarczym. Doświadczenia kryzysu finansowego 2007-2012 wywarły wpływ na wiele instytucji funkcjonujących w globalnej gospodarce rynkowej. Również doświadczenia ostatniego kryzysu przyczyniły się do ewolucji funkcji agencji ratingowych. O determinantach tego naturalnego efektu dostosowawczego pisze Justyna Brzezicka. Niniejszy zeszyt obok opracowań na temat zjawisk o charakterze makroekonomicznym zawiera także siedem artykułów charakteryzujących ciekawe zjawiska o charakterze mikroekonomicznym. Michał Ginter skupia swoją uwagę na analizie uwarunkowań, które hamowały rozwój firm przemysłowych pod względem wprowadzanych innowacji produktowych i technologicznych w latach 2006-2011. Problematyka rozwoju regionalnego jest przedmiotem analizy Małgorzaty Podogrodzkiej, która bada uwarunkowania rozwoju klasy kreatywnej w regionach. Potencjał klasy kreatywnej jest bardzo ważnym czynnikiem rozwoju regionalnego. Michał Głuszak oraz Bartłomiej Marona na podstawie badań literaturowych przygotowali interesujący artykuł, w którym dzielą się wynikami badania popytu na mieszkanie na obszarze metropolitarnym. Piotr Staniszewski analizuje kwestię regulacji z obszaru prawa własności, ograniczających koszty transakcyjne związane z efektami zewnętrznymi zagospodarowania nieruchomości. Paweł Dziekański zaproponował nowe rozwiązanie metodyczne do oceny efektywności działań finansowych samorządowych gmin wiejskich. Zeszyt zamyka opracowanie Ewy Mazur-Wierzbickiej Autorka rozważa konsekwencje wpływu zmian demograficznych w postaci przyrostu naturalnego, wydłużającego się czasu życia, postępu medycyny itp. na powstawanie problemów środowiskowych; zależności te ilustruje doświadczeniami Europy, Azji oraz Afryki.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W niniejszym numerze czasopisma Czytelnik może zapoznać się z artykułami o dosyć szerokim przekroju tematycznym. Dotyczą one zarówno problematyki o charakterze makroekonomicznym, takiej jak bezrobocie czy polityka fiskalna, jak i zagadnień szczegółowych, związanych z poziomem wynagrodzeń, wynalazczością, kapitałem niematerialnym. Pierwszy z tekstów, autorstwa M. Maziarza, zawiera krytyczny przegląd najnowszych badań związanych z kwestią cięć budżetowych i prezentuje wyniki analizy literatury kliometrycznej poświęconej problemowi wysokiego długu publicznego, zjawiska obecnie charakterystycznego dla wielu krajów. W kolejnym opracowaniu, zatytułowanym Stopa bezrobocia – mankamenty pomiaru i próba ich eliminacji, D. Głuszczuk i A. Raszkowski podejmują próbę odpowiedzi na pytanie, jak można zwiększyć wiarygodność statystyk poziomu zatrudnienia. W tym kontekście wskazują przede wszystkim na trudność ujednolicenia definicji osoby bezrobotnej i pracującej oraz wynikające z tego rozbieżności wartości obliczanych wskaźników. Zagadnieniom związanym z wysokością wynagrodzeń poświęcone zostały trzy kolejne artykuły. K. Natalii skupia się na metodach wyznaczania funkcji wynagrodzeń, a także na sposobach szacowania okresu i stopy zwrotu inwestycji w wyższe wykształcenie. Przedstawia wady i zalety poszczególnych metod i proponuje w tym zakresie rozwiązania jego zdaniem najbardziej efektywne. M. Szczepanik analizuje z kolei wpływ wykształcenia wyższego na wysokość płac w sektorze przedsiębiorstw w Polsce. Podchodzi do tego zagadnienia na poziomie makroekonomicznym, badając korelację liniową pomiędzy zmiennymi. Przedmiotem opracowania A. Wieczorek jest polityka zmiennych składników wynagrodzeń w domach maklerskich. Autorka stawia sobie za cel przybliżenie bieżących regulacji dotyczących sposobów wynagradzania kadry kierowniczej najwyższego szczebla w instytucjach tego typu i bada, w jakim stopniu domy maklerskie w Polsce wdrożyły nowe przepisy. W kolejnym artykule M. Wachowska omawia znaczenie ośrodków akademickich dla poziomu wynalazczości polskich przedsiębiorstw. Stara się wskazać, w jakim zakresie wynalazki opierają się na wiedzy uniwersyteckiej i czy firmy, które korzystają z tego rodzaju wiedzy, stają się bardziej innowacyjne. Autorka stosuje w tym celu metodę tzw. cytowań patentowych. Z kolei Ł. Cywiński i R. Harasym poruszają kwestię inwestycji w kapitał niematerialny w gospodarkach średnio rozwiniętych. Celem ich badania jest pomiar tego rodzaju inwestycji w Polsce i porównanie wyników z rezultatami innych krajów europejskich. J. Ząbkowicz, w przedostatnim opracowaniu niniejszego numeru, stara się zwrócić uwagę na dokonujący się proces przewartościowania hierarchii zadań przypisanych w Unii Europejskiej usługom użyteczności publicznej. W tym kontekście wskazuje również na różnice w podejściach do tej kwestii władz unijnych oraz krajów członkowskich. Podkreślony został także wymiar tego rodzaju usług jako instrumentu inwestowania w zdolności rozwojowe i konkurencyjność Wspólnoty. F. Kapusta z kolei w swoim artykule ukazuje miejsce i rolę zbóż w gospodarce Polski na początku XXI wieku oraz przedstawia wyniki analizy zmian powierzchni upraw zbóż oraz rozmiarów i struktury ich produkcji w latach 1938-2013. Podejmuje również próbę wykonania bilansów zbóż oraz określenia samowystarczalności Polski w tym zakresie, a także dokonuje charakterystyki przemian w przeznaczeniu zbóż i w zakresie interwencji państwa na rynku tego dobra. Ufam, że Czytelnik odnajdzie wśród prezentowanych tekstów takie, które go zainteresują, i w imieniu Komitetu Redakcyjnego życzę inspirującej lektury. Wawrzyniec Michalczyk
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Oddajemy w ręce Czytelników kolejny numer „Ekonomii XXI Wieku”, charaktery-zujący się dużym zróżnicowaniem tematycznym prezentowanych tekstów. Dotyczą one zarówno zagadnień o charakterze mikroekonomicznym, jak i skali makro; poru-szają nie tylko kwestie charakterystyczne dla gospodarki polskiej, ale także sprawy ważne z punktu widzenia międzynarodowych stosunków gospodarczych i analiz prowadzonych na poziomie globalnym. Równie daleko idącą dywersyfikację można zauważyć w zakresie afiliacji Autorów artykułów, którzy reprezentują rozproszone po całym kraju ośrodki zajmujące się badaniami na polu nauk ekonomicznych. Otwierające niniejsze wydanie czasopisma opracowanie, przygotowane przez R. Ciborowskiego, skupia się na prezentacji wybranych aspektów kapitału jako czynnika postępu technicznego. Autor słusznie odnotowuje istotny wzajemny wpływ kapitału na postęp oraz formułuje na tej płaszczyźnie ważne wnioski i zalecenia. Podobną tematykę, związaną z kapitałem i rozwojem, choć z nieco innego punktu widzenia, porusza także P. Folfas w swoim artykule. Dotyczy on bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ich związku ze wzrostem gospodarczym w państwach G-5 i BRICS. Autor dokonuje ekonometrycznej analizy danych, próbując doszukać się między tymi zjawiskami przyczynowości. Zauważa jednak, że zależności te nie mogą być uogólniane i że są odmienne dla różnych gospodarek, a wpływ na nie ma wiele specyficznych czynników czy nawet dobór badanego okresu. Kolejne opracowanie, autorstwa W. Nowak, dotyczy udzielania pomocy rozwo-jowej przez kraje BASIC, a więc zjawiska, które dopiero w ostatnich latach nabrało szczególnego znaczenia. Celem artykułu jest przedstawienie wniosków z analizy poziomu i strategii tego rodzaju wsparcia w przypadku Chin, Indii, Brazylii i RPA. Zagadnienia o charakterze międzynarodowym dotyka również kolejny tekst, przy-gotowany przez A. Niewiadomską i E. Sobolewską-Poniedziałek, poświęcony tzw. srebrnej gospodarce, będącej wizją rozwoju Europy. Autorki podejmują udaną próbę udowodnienia tezy, że odpowiednio sformułowana strategia rozwoju, która uwzględnia potrzeby starzejącej się populacji, pozwala na poprawę jakości życia zarówno osób starszych, jak i wszystkich członków społeczeństwa. Kolejne dwa artykuły poruszają problemy mające wymiar krajowy. F. Kapusta skupia się na przeobrażeniach rolnictwa polskiego w latach 2003-2013, w szczegól¬ności pod wpływem funduszy wypłacanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Autor wskazuje, że na tej płaszczyźnie zachodzą istotne przemiany strukturalne, naj¬bardziej widoczne w przypadku czynników produkcji, organizacji wytwarzania, efektywności i samowystarczalności żywnościowej. A. Turczak i P. Zwiech przepro¬wadziły z kolei analizę podobieństwa polskich województw pod kątem rozkładu wydatków mieszkańców. Ich zamierzeniem badawczym było sprawdzenie, czy roz¬kład ten jest identyczny w każdym regionie. Ponieważ okazało się, że tak nie jest, Autorki dokonały również podziału województw na grupy o najbardziej podobnych rozkładach. Ostatnie prezentowane w numerze opracowania odnoszą się do specjalistycz¬nych zagadnień interdyscyplinarnych, umiejscowionych na pograniczu ekonomii i finansów. M. Chmieliński szuka odpowiedzi na pytanie, gdzie w Polsce i przy jakich warunkach jest uzasadnione pod względem ekonomicznym budowanie elek¬trowni fotowoltaicznych, wytwarzających energię na potrzeby własne. Dochodzi do interesującego wniosku, że w większości analizowanych przez niego przypadków niezbyt wysokie nakłady pozwalają na opłacalną realizację tego typu inwestycji w gospodarstwach domowych, jeśli tylko będą one zużywać energię na własne potrzeby. Natomiast tekst A. Wieczorek wskazuje na nowatorski składnik wynagrodzenia kadry najwyższego szczebla w polskim sektorze bankowym, jakim są tzw. akcje fantomowe. Autorka zauważa, że ich zastosowanie jest obecnie niewiel¬kie, ale posiadają one istotny potencjał jako narzędzie motywacyjne, które może być wykorzystywane na coraz większą skalę w polskich instytucjach finansowych. Życzymy Czytelnikom owocnej i inspirującej lektury, mając nadzie (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ; 6)
ISBN: 83-88690-55-8
1.Determinanty efektywności ekonomiczno-społecznej, 2.Wzrost realnego i potencjalnego PKB (1970-2002), 3.Postęp techniczny a wzrost gospodarczy (1970-2002), 4.Ekonomiczna efektywność gospodarowania, 5.Rachunek efektywności ekonomiczno-społecznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-12151-3
Wstęp; Stabilność stanu równowagi konkurencyjnej; Równowaga i wzrost w systemach typu input-output; Magistrala kapitałowa, produkcyjna i konsumpcyjna; Dodatki matematyczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-206-4
Struktura gospodarcza, kierunki jej zmian i uwarunkowania; Uwarunkowania i wspomaganie zmian struktur gospodarczych krajów wysoko rozwiniętych w okresie międzywojennym i w latach odbudowy po drugiej wojnie światowej; Zmiany strukturalne a rozwinięta interwencja Państwa (lata 1950-1974); Dostosowania strukturalne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88463-46-2
1.Polska w drodze do strefy EURO, 2.Finanse publiczne a rozwój polskiej gospodarki, 3.Koordynacja polityki fiskalnej i monetarnej na drodze do EURO, 4.Członkowstwo w UE a polski system finansów publicznych, 5.Przyczyny zmian strukturalnych w strukturze budżetu wspólnotowego UE, 6.Wieś i rolnictwo wobec reformy finansów publicznych. Dylematy wokół rozwoju gospodarczego, 7.Rola polityki podatkowej w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 8.Polityka fiskalna a proces formowania się kapitału w gospodarkach postsocjalistycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-777-7
Informacja o Polskim Stowarzyszeniu Finansów i Bankowości, Wstęp, I. Sektor finansowy w kreowaniu rozwoju polskiej gospodarki, 1. Ewolucja rynku usług finansowych w Polsce. 2. Regulacyjna rola polityki pieniężnej NBP przełomu XX i XXI wieku, 3. Rozwój rynku finansowego a wzrost gospodarczy w Polsce, 4. Bankowe inwestycje na rynku skarbowych instrumentów dłużnych elementem rozwoju polskiej gospodarki, 5. Nowe tendencje na polskim rynku funduszy inwestycyjnych, 6. Rynek pozaskarbowych walorów dłużnych w Polsce-stan obecny i perspektywy jego rozwoju, 7. Ubezpieczenia finansowe jako instrument zabezpieczający należności eksportowe polskich przedsiębiorstw, 8. Działalnośc europejskiego banku odbudowy i rozwoju w Polsce, II. Sektor finansów publicznych a rozwój polskiej gospodarki, 9. Sektor publiczny a sektor prywatny w państwie-wzajemne relacje organizacyjne i finansowe, 10. Modele finansowania rozwoju gospodarczego regionów, 11. Znaczenie polityki regionalnej Unii Europejskiej w rozwoju polskiej gospodarki, 12. Polska polityka ludnościowa jako czynnik rozwoju gospodasrki i jej odzwierciedlenie w planach finansowych państwa, 13. Cele polityki gospodarczej państwa realizowanej z wykorzystaniem specjalnych stref ekonomicznych.Implikacje dla Polski, 14. Pożądane kierunki zmian w procesie planowania i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 15. Gospodarka finansowa Narodowego Funduszu Zdrowia jako pozabudżetowego funduszu celowego, 16. Wykorzystanie instrumentów pomocy publicznej do wspierania rozwoju gospodarki polskiej, III. Finanse a kreowanie rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw, 17. Nauka finansów a rozwoj gospodarki polskiej-główne współzaleznowści i rekomendacje, 18. Kompozycja instrumentów finansowania wzrostu przedsiębiorstw, 19. Finanse w ochronie środowiska a rozwój gospodarki polskiej, 20. Znaczenie pozabankowych źródeł finansowania działalności gospodarczej w Polsce, 21. Wpływ niewypłacalności,bankructwa i upadłości osób fizycznych na zjawisko wykluczenia społecznego i jego skutki dla gospodarki, 22. Mierzenie ryzyka stopy procentowej portfela polskich obligacji skarbowych o stalym oprocentowaniu z wykorzystaniem duration wieloczynnikowego, 23. Wybrane problemy transferu ryzyka kredytowego w formie syndykacji wtórnej oraz ich wpływ na rozwój gospodarki polskiej, 24. Wyzwanie gospodarki informacyjnej w obszarze poszukiwania nowych instrumentów płatniczych-polska droga do pieniądza elektronicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1572-X
Wprowadzenie; Tendencje do globalizacji i integracji regionalnej a ryzyko makroekonomiczne i wzrost gospodarczy; Szanse i zagrożenia związane z rozwojem konkurencyjności polskiej gospodarki i społeczeństwa w Unii Europejskiej; Racjonalne wybory ekonomiczne w gospodarce otwartej w kontekście integracji polskiej gospodarki z rynkiem Unii Europejskiej - identyfikacja i zarządzanie ryzykiem ekonomicznym; Globalne zagrożenia finansowe a integracja europejska; Szanse i zagrożenia dla sektora finansowego, stabilizacji i wzrostu związane z członkostwem Polski w Unii Eurorpejskiej i wprowadzeniem euro.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60283-93-6
Globalizacja finansowa a wzrost gospodarczy nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej; Integracja i rozwój rynków kapitałowych a wzrost gospodarczy. Przykład Polski; Banki centralne a globalizacja; Ewolucja zadłużenia zagranicznego Polski w okresie transformacji w perspektywie globalizacji finansów międzynarodowych; Globalizacja rynków finansowych a polityka kursu walutowego w Polsce; Wpływ globalizacji na politykę fiskalną krajów Unii Europejskiej. Szkic zależności; Międzynarodowy Fundusz Walutowy a globalizacja rynków finansowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1731-7
1. Przesłanki modelowania gospodarki opartej na wiedzy, 2. Podażowe determiannty wzrostu gosporadczego, 3. Makroekonometryczne modele gospodarki opartej na wiedzy, 4. Łaćzna produktywność czynników produkcji. Ucieleśniony kapitał wiedzy, 5. Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy, 6. Modelowanie zintegrowanych szeregów przekrojowo-czasowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 534)
1.Paradygmat w nauce, paradygmat ekonomii, 2.Proces wytwórczy, 3.Neoklasyczny paradygmat ekonomii, 4.Uzasadnienie neoklasycznego paradygmatu ekonomii, 5.Wątpliwości dotyczące neoklasycznego paradygmatu ekonomii, 6.Przewidywany rozwój ludnosci świata, 7.Terytorialno-przyrodnicze granice wzrostu gospodarczego, 8.Dualizm gospodarki światowej: dualizm ekonomii, 9.Jedność gospodarki światowej: nowy paradygmat ekonomii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Polska Akademia Nauk, Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 0860-8296 ; 40)
ISBN: 83-902762-9-1
1. Transhumanizm. Główne idee, 2. Humanistyczny wymiar kategorii "rozwój", 3. Kategoria "rozwój" w alternatywnych koncepcjach jego urzeczywistniania, 4. Kategoria "rozwój" na przykładzie euroregionu Karpaty, 5. Antropologiczne podstawy koncepcji zrównoważonego rozwoju z perspektywy ekonomicznej: od homo oeconomicus do homo sustinens. Przyczynek do dyskusji, 6. Aksjologiczne podstawy rozwoju, 7. Komunia osób źródłem rozwoju osoby w nieskończoność, 8. Rozwój a ochrona środowiska naturalnego człowieka, 9. Rozwój społeczny człowieka i zbiorowości ludzkich, 10. Postęp jako czynnik hamujący rozwój, 11. Cechy systemu instytucjonalnego i mechanizmu regulacyjnego trwałego rozwoju
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-2751-8
I. Współczesna gospodarka a innowacje: 1. Rola państwa i rządu w kształtowaniu innowacyjnej gospodarki; 2. Istota współczesnych innowacji- specyfika, kierunki, trendy; 3. Innowacje w przepisach prawnych; 4. Finansowanie innowacji; 5. Problemy w finansowaniu nauki i innowacji w Polsce; II. Innowacje w obszarze marketingu, logistyki i obsługi klienta w procesie budowania przewagi konkurencyjnej; 6. Przewaga konkurencyjna gospodarki jutra; Kreatywność usług; Marketing innowacji i innowacje w marketingu; Jakość produktu jako element przewagi konkurencyjnej w marketingu; 10. Innowacje w obsłudze logistycznej klienta; 11. Wdrażanie innowacji nietechnologicznych w sektorze MSP w Polsce; III. Wspomaganie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw: Organizacyjne uwarunkowania innowacji w przedsiębiorstwie; Instytucje wsparcia biznesu i innowacji w Polsce; 14. Parki technologiczne; 15. Partnerstwo publiczno-prywatne; 16. Klastry jako forma integracji przedsiębiorstw; 17. Utrzymanie klienta dzięki zastosowaniu interakcyjności na przykładzie rozgłośni radiowej; 18. E-biznes - główne obszary innowacji; 19. Innowacyjne działania marketingowe w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przez promocję Marek miast i regionów; 20. Założenia tworzenia prywatnych zakładów klinicznych oraz innowacje w obsłudze pacjentów (doświadczenia niemieckie); 21. Ramowy program finansowania innowacji transportowych w województwie zachodniopomorskim do 2015 r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1740-9
1. Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym.. 2. Populizm jako zagrożenie dla wzrostu gospodarczego w krajach o średnim poziomie rozwoju. 3. Stopień otwarcia gospodarki a proces konwergencji. 4. Znaczenie uwarunkowań instytucjonalnych dla efektywności wykorzystania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w procesie konwergencji. 5. Interakcje między polityką ekonomiczną i reformami instytucjonalnymi a kryzysy finansowe lat dziewięćdziesiątych. 6. Wpływ rozwoju instytucjonalnego rynków finansowych na skuteczność polityki monetarnej. 7. Znaczenie rynków finansowych w procesie wzrostu gospodarczego i konwergencji. 8. Wpływ regulacji rynku pracy na tempo wzrostu gosopdarczego. 9. Wpływ regulacji telekomunikacji na wzrost gospodarczy i procesy konwergencji w krajach rozwijających się.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Badania Ekonomiczne / przewod. komitetu red. Urszula Sztandar-Sztanderska ; Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego)
ISBN: 978-83-235-0394-1
1. Instytucje a wzrost gospodarczy w świetle badań empirycznych, 2. Zmiana instytucjonalna a wzrost gospodarczy w krajach postsocjalistycznych, 3. Znaczenie instytucji budzetowych dla równowagi fiskalnej, 4. Związek między nierównowagą fiskalną a koniunkturą i tempem wzrostu gospodarczego, 5. Niezależność banku centralnego, 6. związek między stopniem restrukturyzacji polityki pienięznej i tempem wzrostu gospdoarczego a niezależnośią banku centralnego w krajach transformujących gospodarki, 7. Ekonomiczne i instytucjonalne determinenty wyboru systemu kursu walutowego w krajach transformacji ustrojowej - przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna, 8. System kursu walutowego a polityka pienięzna i fiskalna oraz wzrost gospodarczy w krajach transformacji ustrojowej - analiza empiryczna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again