Form of Work
Książki
(31)
Publikacje fachowe
(28)
Publikacje dydaktyczne
(9)
Publikacje naukowe
(3)
Poradniki i przewodniki
(2)
Status
only on-site
(24)
available
(21)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia
(24)
Author
Wetoszka Dominika
(3)
Błoński Michał
(2)
Grossmann Tomasz
(2)
Gręndzińska Joanna
(2)
Ambroziewicz Maciej
(1)
Augustyniak Barbara
(1)
Augustyniak Monika
(1)
Baran Beata
(1)
Bartosiewicz Adam
(1)
Borkowska Ines
(1)
Bursztynowicz Michał
(1)
Cempura Aleksandra
(1)
Ciborski Piotr
(1)
Ciecierski Michał
(1)
Ciepła Helena (1939- )
(1)
Dahms Angelika
(1)
Daniel Paweł
(1)
Derlacz Marcin
(1)
Dolnicki Bogdan (1956- )
(1)
Dąbrowski Grzegorz
(1)
Eichstaedt Krzysztof
(1)
Faruga Adrian
(1)
Geburczyk Filip
(1)
Gersdorf Małgorzata (1952- )
(1)
Golaś-Olczak Sylwia
(1)
Gumularz Mirosław
(1)
Głąb Paweł
(1)
Hryc-Ląd Agata
(1)
Janowska Katarzyna
(1)
Jasińska-Cichoń Adrianna
(1)
Jaśkowski Kazimierz
(1)
Jelińska Urszula
(1)
Kaczyński Tomasz
(1)
Kantorowski Piotr
(1)
Karwatowicz Grzegorz
(1)
Kasiński Jarosław
(1)
Kasolik Anna
(1)
Klimkiewicz Luiza
(1)
Knysiak-Sudyka Hanna (1971- )
(1)
Kozik Patrycja
(1)
Krysińska-Wnuk Lena
(1)
Król Małgorzata (1950- )
(1)
Kuba Magdalena
(1)
Kubiak Przemysław
(1)
Kurowski Michał
(1)
Kuszewska-Kłąb Aleksandra
(1)
Kuźniar Jerzy
(1)
Latos-Miłkowska Monika
(1)
Leszczyński Jerzy
(1)
Lewandowski Bartosz
(1)
Lubelczyk Sylwia
(1)
Maciejewska-Adamiak Karolina
(1)
Maniewska Eliza
(1)
Marchaj Roman
(1)
Marciniak Jarosław
(1)
Melezini Andrzej
(1)
Militz Małgorzata
(1)
Misztal Piotr
(1)
Mędrala Małgorzata
(1)
Nowacki Paweł
(1)
Nowak Tomasz
(1)
Piecyk Katarzyna
(1)
Pisarczyk Łukasz
(1)
Przywora Bogusław (1982- )
(1)
Puszkarski Jakub
(1)
Pytlewska-Smółka Mirosława
(1)
Raczkowski Michał
(1)
Rodzik Kamil
(1)
Rycka Magdalena Barbara
(1)
Rydlichowski Maciej
(1)
Rączka Krzysztof
(1)
Rączka Magdalena
(1)
Sendacki Piotr
(1)
Sitniewski Piotr
(1)
Skibińska Małgorzata
(1)
Smerd Agata
(1)
Sobieska Maria
(1)
Sokołowska Anna
(1)
Sornat Michał
(1)
Stojek-Siwińska Magdalena
(1)
Surmacz Marta
(1)
Szczurowski Tomasz
(1)
Szuma Jan
(1)
Szyszkowski Arkadiusz
(1)
Sługocka Martyna
(1)
Teszner Krzysztof
(1)
Wierzbowski Marek (1946- )
(1)
Wołczak Iwona
(1)
Wysoczyńska Małgorzata
(1)
Wąsowska Marzena
(1)
Zagrodnik Jarosław
(1)
Zalewski Dariusz
(1)
Zbrojewska Monika (1972-2015)
(1)
Łabieniec Paweł
(1)
Świecki Dariusz
(1)
Świstak Piotr
(1)
Year
2020 - 2022
(24)
2010 - 2019
(7)
Time Period of Creation
2001-
(31)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(31)
Subject
Prawo pracy
(6)
COVID-19
(4)
Podatek
(3)
Prawo administracyjne
(3)
Prawo karne procesowe
(3)
Skarga (prawo)
(3)
Administracja samorządowa
(2)
Orzecznictwo administracyjne
(2)
Pisma procesowe
(2)
Pomoc publiczna
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Postępowanie sądowe
(2)
Postępowanie sądowoadministracyjne
(2)
Praca zdalna
(2)
Prawo cywilne
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Sądownictwo administracyjne
(2)
Tarcza antykryzysowa (pakiet rządowy)
(2)
Zamówienia publiczne
(2)
Administracja publiczna
(1)
Administracja rządowa
(1)
Adwokaci
(1)
Budowanie wizerunku pracodawcy
(1)
Czas pracy
(1)
Delegowanie pracowników
(1)
Dobre praktyki
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dyskryminacja
(1)
Działalność gospodarcza
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Elektroniczne księgi wieczyste (EUKW)
(1)
Epidemie
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Informacja publiczna
(1)
Kasacja
(1)
Kontrola
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Milczenie i bezczynność administracji
(1)
Mobbing
(1)
Molestowanie seksualne
(1)
Obowiązki obywatelskie
(1)
Obrońca z urzędu
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Opinie prawne
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Polski Fundusz Rozwoju
(1)
Postępowanie dowodowe
(1)
Postępowanie wieczystoksięgowe
(1)
Pozwolenia administracyjne
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawo antydyskryminacyjne
(1)
Prawo cywilne procesowe
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo finansów publicznych
(1)
Prawo gospodarcze publiczne
(1)
Prawo karne finansowe
(1)
Prawo podatkowe
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo zamówień publicznych
(1)
Prawo zobowiązań
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(1)
Przedsiębiorstwo internetowe
(1)
Regulamin pracy
(1)
Rejestr przedsiębiorców
(1)
Reklama internetowa
(1)
Rekrutacja pracowników
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sekretarz (samorząd terytorialny)
(1)
Sklepy internetowe
(1)
Stalking
(1)
Sądownictwo
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Umowa o pracę
(1)
Umowy handlowe
(1)
Urlopy
(1)
Urzędnicy
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zobowiązanie podatkowe
(1)
Subject: time
2001-
(29)
Subject: place
Polska
(29)
Genre/Form
Wzory dokumentów
(31)
Poradnik
(14)
Materiały pomocnicze
(8)
Opracowanie
(8)
Komentarz do ustawy
(3)
Kompendia i repetytoria
(2)
Bibliografia
(1)
Broszura
(1)
Komentarz prawny
(1)
Monografia
(1)
Orzeczenie sądowe
(1)
Pisma procesowe
(1)
Poradniki i przewodniki
(1)
Pozew
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(30)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Zarządzanie i marketing
(2)
31 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prawo Sądowe)
ISBN: 978-83-8235-317-4
Część I. Dowody – komentarz do części ogólnej KPK z orzecznictwem: R. 1 Wyjaśnienia oskarżonego; R. 2 Zeznania świadka; R. 3 Biegli, tłumacze, specjaliści; R. 4 Kontrola i utrwalanie rozmów; R. 5 Pozostałe dowody; R. 6 Zakazy dowodowe. Część II. Postępowanie dowodowe – komentarz do części szczególnej KPK z orzecznictwem: R. 1 Postępowanie przygotowawcze; R. 2 Postępowanie przed sądem I instancji; R. 3 Postępowanie odwoławcze. Część III. Wzory pism procesowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Notariusza)
ISBN: 978-83-8124-618-7
Zawiera: Wykaz skrótów. Wprowadzenie. Rozdział I. Informatyzacja ksiąg wieczystych. I.1. Uwagi ogólne. I.2. Pojęcie i funkcje informatyzacji ksiąg wieczystych. I.3. Wniosek o wpis w księdze wieczystej w systemie informatycznym do 1.07.2016 r. i teleinformatycznym – od 1.07.2016 r. I.4. Wzory wniosków o wpis do księgi wieczystej prowadzonej w systemie teleinformatycznym. Wzór wniosku o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej nieposiadającej dotychczas urządzonej księgi wieczystej przez dołączenie jej do istniejącej księgi wieczystej prowadzonej dla innej nieruchomości tego samego właściciela. Wzór wniosku o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej po jej odłączeniu z innej księgi wieczystej. Wzór wniosku o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej, która miała urządzony zbiór dokumentów. Wzór wniosku o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości lokalowej. Wzór wniosku o założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Wzór wniosku o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej, w skład której wchodzi kilka działek ewidencyjnych (wraz z załącznikiem KW-OZN). Wzór wniosku o wpis zmiany oznaczenia i powierzchni nieruchomości gruntowej. Wzór wniosku o wpis zmiany oznaczenia nieruchomości gruntowej przez ujawnienie podziału działki. Wzór wniosku o wpis prawa własności na zasadach małżeńskiej wspólności majątkowej. Wzór wniosku o wpis spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na rzecz uprawnionego (wraz z załącznikiem KW-PP). Wzór wniosku o wpis prawa wieczystego użytkowania gruntu i prawa własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość (wraz z załącznikiem KW-ZAD). Wzór wniosku o wpis przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności nieruchomości. Wzór wniosku o wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Wzór wniosku o wpis hipoteki umownej. Wzór wniosku o wpis, że wierzytelność banku hipotecznego zabezpieczona hipoteką została wpisana do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych. Wzór wniosku o wpis hipoteki przymusowej. Wzór wniosku o wykreślenie hipoteki (powstałej po dniu 19.02.2011 r.) z żądaniem jednoczesnego wpisu uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. Wzór założenia księgi wieczystej w wyniku wyodrębnienia lokalu (księga nowo zakładana). Wzór założenia księgi wieczystej w wyniku wyodrębnienia lokalu (księga istniejąca zmieniana – budynkowa). Wzór wpisu ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z udziału we współwłasności nieruchomości. Wzór wpisu hipoteki umownej. I.5. Wybrane treści żądań zawartych we wnioskach elektronicznych i odpowiadające im treści wpisów. I.5.1. Uwagi ogólne. I.5.2. Wpisy żądań w dziale I-O dotyczące zmian oznaczenia nieruchomości. I.5.2.1. Treść żądania dotyczącego ujawnienia zmian w dziale I-O przez uaktualnienie. I.5.2.2. Treść żądania dotyczącego ujawnienia zmian w dziale I-O przez ujawnienie podziału nieruchomości. I.5.2.3. Treść żądania o założenie Kw nr ... w wyniku odłączenia z księgi wieczystej jednej lub kilku nieruchomości. I.5.2.4. Treść żądania dotyczącego odłączenia części lub całości nieruchomości z Kw nr ... i przyłączenia do Kw nr. I.5.3. Wpisy żądań w dziale I-Sp powiązanych z wpisami. I.5.3.1. Żądanie ujawnienia w dziale I-Sp praw powiązanych z wpisami w dziale II księgi budynkowej, z której wyodrębniono lokale. I.5.3.2. Wpis uprawnień związanych z prawami wpisanymi w dziale III księgi obejmującej nieruchomość obciążoną. I.6. Wybrane wpisy w dziale II. I.7. Wybrane wpisy w dziale III. I.7.1. Wpis roszczeń z umowy deweloperskiej. I.7.2. Żądanie wpisu zmiany roszczeń w Kw. I.7.3. Żądanie wykreślenia w dziale III Kw praw i roszczeń. I.7.4. Żądania dotyczące wpisów egzekucji w dziale III Kw. I.7.4.1. Żądanie wpisu wzmianki o wszczęciu egzekucji w dziale III Kw. I.7.4.2. Żądanie wpisu w dziale III księgi wzmianki o wszczęciu egzekucji lub przyłączeniu się do wszczętej egzekucji. I.7.4.3. Żądanie wykreślenia w dziale III księgi wzmianki o wszczęciu lub przyłączeniu się do wszczętej egzekucji. I.7.5. Żądanie wpisu w dziale III Kw służebności przesyłu. I.7.6. Żądanie wpisu służebności osobistej w dziale III Kw. I.7.7. Żądanie wpisu w dziale III Kw służebności gruntowej. I.7.8. Żądanie wykreślenia służebności w dziale III Kw. I.7.9. Żądanie wpisu ostrzeżenia w dziale III Kw. I.7.10. Żądanie wpisu zakazu zbywania w dziale III Kw. I.7.11. Żądanie wpisu sposobu korzystania w dziale III Kw. I.8. Wybrane wpisy w dziale IV Kw. I.8.1. Żądanie wpisu hipoteki przymusowej w systemie teleinformatycznym. I.8.2. Żądanie wpisu wykreślenia hipoteki przymusowej w dziale IV Kw. I.8.3. Żądanie wpisu hipoteki w dziale IV Kw. I.8.4. Żądanie wpisu wykreślenia hipoteki w dziale IV Kw. I.8.5. Żądanie wpisu zmiany hipoteki w dziale IV Kw. I.8.6. Żądanie wpisu roszczenia w dziale IV Kw. I.9. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej. I.9.1. Uwagi ogólne. I.9.2. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej w systemie teleinformatycznym. I.10. Rola radcy prawnego i adwokata w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym. I.11. Oznaczanie wniosków i formułowanie żądań. I.11.1. Urzędowy i elektroniczny formularz wniosku. I.11.2. Weryfikacja danych zawartych w projekcie wpisu. I.11.3. Weryfikacja wniosku elektronicznego. I.12. Błędy wniosku elektronicznego. I.13. Podstawy wpisów i podstawy oznaczenia. I.14. Chwila wpływu wniosku do sądu wieczystoksięgowego i kolejność. jego rozpoznawania. I.15. Rejestracja wniosków i oznaczanie żądań. I.16. Błędy w oznaczaniu wniosków i formułowaniu żądań w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym. I.17. Weryfikacja danych z rejestrów publicznych w postępowaniu wieczystoksięgowym i weryfikacja z rejestrami zewnętrznymi. I.18. Rozpoznawanie spraw o wpis w księdze wieczystej. I.19. Wpisy w księdze wieczystej z urzędu. I.20. Obowiązek zawiadomienia sądu wieczystoksięgowego o zmianie właściciela nieruchomości. Rozdział II. Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe. II.1. Uwagi ogólne. II.2. Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe. Rozdział III. Informatyzacja postępowania wieczystoksięgowego. III.1. Uwagi ogólne. III.2. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. III.3. Wszczęcie postępowania wieczystoksięgowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. III.4. Rejestracja wniosków i oznaczanie żądań w elektronicznym postępowaniu. III.5. Składanie przez notariusza wniosku elektronicznego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. III.6. Określanie wysokości opłat od wniosków o wpis. III.7. Redagowanie i składanie wniosków za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Rozdział IV. Podstawy wpisu do księgi wieczystej w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym. IV.1. Uwagi ogólne. IV.2. Rodzaje podstaw wpisu. IV.2.1. Umowy cywilnoprawne. IV.2.2. Decyzje administracyjne. IV.2.3. Orzeczenia sądowe. IV.2.4. Dokumenty bankowe. IV.2.4.1. Uwagi ogólne. IV.2.4.2. Dokument bankowy a opróżnione miejsce hipoteczne. IV.2.5. Inne dokumenty. IV.2.5.1. Uwagi ogólne. IV.2.5.2. Postanowienia i decyzje Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. IV.2.6. Przepis prawa jako podstawa wpisu. IV.2.7. Dokument bankowy jako podstawa wpisu hipoteki na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu. Rozdział V. Redagowanie i składanie wniosków za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. V.1. Wymagania formalne wniosków składanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. V.2. Błędy w oznaczaniu wniosków i formułowaniu żądań w postępowaniu teleinformatycznym. V.3. Wybór żądań zawartych we wnioskach składanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. V.4. Redagowanie wniosków. V.5. Walidacja wniosków. V.6. Składanie wniosków za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. V.7. Rejestracja szczegółowa wniosków. V.8. Wzmianki uprawnionych podmiotów. V.9. Wzmianki sądowe. V.10. Prawidłowe odczytywanie wzmianek. V.11. Znaczenie wzmianek. Rozdział VI. Rozpoznawanie wniosków w EPW. VI.1. Zasady oznaczania wniosków i formułowanie żądań.VI.2. Zależność treści wpisu od prawidłowego oznaczenia wniosku i sformułowania żądania. Rozdział VII. Środki odwoławcze i środki zaskarżenia w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym. VII.1. Doręczanie zawiadomień. VII.2. Skarga na orzeczenie referendarza. VII.3. Apelacja. VII.4. Skarga kasacyjna. Wnioski de lege ferenda. Wykaz literatury. Załączniki. Ustawa z 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Ustawa z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (wyciąg). Ustawa z 9.03.2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa. Ustawa z 14.02.2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (wyciąg). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21.11.2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15.02.2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20.08.2003 r. w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Meritum)
ISBN: 978-83-8160-805-3
Zawiera: Część ogólna Rozdział I Zagadnienia ogólne. Rozdział II Naczelne zasady procesowe Zasada prawdy materialnej. Zasada swobodnej oceny dowodów. Zasada obiektywizmu. Zasada bezpośredniości. Zasada skargowości i zasada postępowania z urzędu. Zasada kontradyktoryjności i zasada śledcza. Zasada równouprawnienia stron. Zasada legalizmu. Zasada domniemania niewinności. Zasada in dubio pro reo. Zasada ciężaru dowodu. Zasada prawa do obrony. Zasada jawności. Zasada ustności i pisemności. Zasada koncentracji. Rozdział III Przesłanki procesowe. Rozdział IV Organy procesowe Sąd i referendarz sądowy. Prokurator i organy nieprokuratorskie. Pomocnicy procesowi. Rozdział V Strony i quasi strony. Rozdział VI Przedstawiciele procesowi stron i inni uczestnicy postępowania. Rozdział VII Czynności procesowe. Rozdział VIII Dowody i postępowanie dowodowe. Dowód z opinii biegłego. Rozdział IX Środki przymusu. Część szczególna Rozdział X Postępowanie przygotowawcze. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym. Rozdział XI Postępowanie przed sądem pierwszej instancji - Posiedzenia sądowe. - Rozprawa główna. - Posiedzenie organizacyjne. - Umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy. Rozdział XII Postępowanie odwoławcze. Rozdział XIII Postępowania szczególne. Rozdział XIV Nadzwyczajne środki zaskarżenia. Rozdział XV Postępowanie po uprawomocnieniu się wyroku. Rozdział XVI Postępowanie ze stosunków międzynarodowych. Rozdział XVII Postępowanie w sprawach wojskowych. Rozdział XVIII Koszty procesu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Meritum)
ISBN: 978-83-8223-718-4
Zawiera: Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy. 1. Katalog danych osobowych – uregulowania prawne. 2. Wstępne badania lekarskie. 3. Przyjęcie pracownika do pracy – sposób postępowania. Rozdział II. Strony stosunku pracy. 1. Pracodawca. 2. Pracownik. Rozdział III. Umowa o pracę. 1. Umowa o pracę. 2. Umowa o pracę na okres próbny. 3. Umowa o pracę na czas określony. 4. Umowa o pracę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 5. Umowa na czas wykonania określonej pracy – przepisy przejściowe. 6. Umowa o pracę na czas nieokreślony. Rozdział IV. Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług w Unii Europejskiej. 1. Delegowanie pracowników – uregulowania prawne. 2. Delegowanie na podstawie dyrektywy 96/71. 3. Delegowanie pracowników do Polski w ramach świadczenia usług w UE. 4. Dochodzenie roszczeń z tytułu delegowania przed sądem. 5. Zabezpieczenie społeczne pracowników wykonujących pracę najemną na terenie UE. 6. Zatrudnienie cudzoziemca spoza obszaru UE. Rozdział V. Pozostałe formy świadczenia pracy. 1. Kodeksowe. 2. Cywilnoprawne. 3. Elastyczne formy pracy. Rozdział VI. Zatrudnianie telepracowników. 1. Uwagi wprowadzające i ważniejsze pojęcia. 2. Warunki stosowania telepracy. 3. Praca zdalna. Rozdział VII. Zatrudnianie pracowników tymczasowych. 1. Ogólna charakterystyka pracy tymczasowej i najważniejsze definicje. 2. Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych i kierowania tych pracowników do wykonywania pracy tymczasowej. 3. Realizacja zatrudnienia tymczasowego. 4. Rozwiązanie stosunku pracy tymczasowej. Rezygnacja z pracy pracownika tymczasowego. Rozdział VIII. Obowiązki pracodawcy. 1. Zakres obowiązków pracodawcy – zagadnienia ogólne. 2. Katalog obowiązków pracodawcy. 3. Regulamin pracy. 4. Zapewnienie bhp. Rozdział IX. Obowiązki pracownika 1. Obowiązek wykonywania pracy. 2. Szczegółowe obowiązki pracownika. Rozdział X. Odpowiedzialność w stosunkach pracy 1. Odpowiedzialność pracowników. 2. Odpowiedzialność pracodawcy. Rozdział XI. Wynagrodzenie za pracę. 1. Ogólna charakterystyka wynagrodzenia za pracę. 2. Składniki wynagrodzenia za pracę. 3. Ustalanie warunków wynagrodzenia za pracę. 4. Ochrona wynagrodzenia za pracę. 5. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy. 6. Wynagrodzenie za pracę wadliwą. 7. Inne świadczenia związane z pracą. 8. Odszkodowania przysługujące pracownikom. 9. Roszczenia o wynagrodzenie za pracę. 10. Rola organów Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie realizacji prawa do wynagrodzenia za pracę. 11. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu pojednawczym. 12. Sądowe dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie za pracę. 13. Przedawnienie roszczeń o wynagrodzenie za pracę. Rozdział XII. Czas pracy 1. Zagadnienia ogólne. 2. Przepisy o czasie pracy. 3. Kluczowe pojęcia dotyczące czasu pracy. 4. Okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy. 5. Okresy niewliczane do czasu pracy. 6. Okresy odpoczynku od pracy. 7. Systemy czasu pracy. 8. Praca w godzinach nadliczbowych. 9. Praca w nocy. 10. Praca w dni wolne od pracy. 11. Szczególne regulacje czasu pracy wybranych grup zawodowych. 12. Kumulacja zatrudnienia a czas pracy. 13. Tryb wprowadzania i zmiany systemów oraz rozkładów czasu pracy. 14. Planowanie i rozliczanie czasu pracy. 15. Ewidencja czasu pracy. 16. Naruszenie przepisów o czasie pracy. Rozdział XIII. Urlopy pracownicze 1. Urlop wypoczynkowy. 2. Urlop bezpłatny. 3. Urlopy szkoleniowe. 4. Urlopy okolicznościowe. Rozdział XIV. Uprawnienia pracownika-rodzica 1. Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży. 2. Urlop macierzyński. 3. Urlop wychowawczy. 4. Pozostałe uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem. 5. Zasiłek opiekuńczy. Rozdział XV. Zatrudnianie pracowników młodocianych 1. Zagadnienia wstępne. 2. Wiek pracowników młodocianych. 3. Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. 4. Prawo do refundacji. 5. Praktyki absolwenckie. Rozdział XVI. Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych 1. Zagadnienia ogólne. 2. Osoba niepełnosprawna. 3. Rehabilitacja społeczna. 4. Typy pracodawców. 5. Adaptacja środowiska pracy. 6. Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych, 7. Wpłaty na PFRON, 8. Formy wsparcia dla pracodawców. 9. Wspieranie samozatrudnienia. 10. Pomoc publiczna. 11. Odpowiedzialność wykroczeniowa. 12. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 13. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 14. Rady konsultacyjne do spraw osób niepełnosprawnych. 15. Rada Dostępności. 16. Zespół do spraw opracowania rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin. 17. Międzyresortowy Zespół do Spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy. 18. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Rozdział XVII. Środki prawne aktywizacji zawodowej i zatrudniania osób bezrobotnych. 1. Pojęcie bezrobotnego. 2. Środki aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. 3. Instrumenty wspierające zatrudnianie osób bezrobotnych. 4. Formy zatrudnienia subsydiowanego osób bezrobotnych. 5. Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej jako instrument wspierania samozatrudnienia osób bezrobotnych. 6. Zasiłek dla bezrobotnych jako zastępcza forma wspierania osób bezrobotnych. 7. Uprawnienia przysługujące pracodawcom w związku z zatrudnianiem osób bezrobotnych. 8. Uwagi końcowe. Rozdział XVIII. Zmiana treści stosunku pracy. 1. Porozumienie zmieniające. 2. Wypowiedzenie zmieniające. 3. Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy. Rozdział XIX. Ustanie umowy o pracę 1. Wprowadzenie. 2. Rozwiązanie umowy o pracę – zagadnienia ogólne. 3. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron. 4. Rozwiązanie umów terminowych. 5. Wypowiedzenie umowy o pracę. 6. Procedura zwolnień grupowych. 7. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia. 8. Wygaśnięcie stosunku pracy. 9. Uprawnienia pracownicze towarzyszące ustaniu umowy o pracę. 10. Świadectwo pracy. Rozdział XX. Rozwiązywanie indywidualnych sporów ze stosunku pracy. 1. Zagadnienia ogólne. 2. Terminy do dochodzenia roszczeń w sprawach z zakresu prawa pracy. 3. Wykonalność orzeczeń z zakresu prawa pracy. 4. Zaskarżanie orzeczeń. 5. Skarga na przewlekłość postępowania. 6. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Rozdział XXI. Zbiorowe prawo pracy. 1. Układy zbiorowe pracy. 2. Związek zawodowy u pracodawcy. 3. Rady pracowników. Rozdział XXII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe – ubezpieczenie wypadkowe. 1. Ustawa wypadkowa – nowe przepisy. 2. Choroby zawodowe. 3. Wypadki i choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach. Rozdział XXIII. Kontrola pracowników. 1. Zakres prawny dopuszczalności kontroli. 2. Kontrola bezpośrednia sposobu i efektywności wykonywanej pracy. 3. Sankcje dla pracodawcy. Rozdział XXIV. Sygnalizowanie nieprawidłowości. 1. Zagadnienia wstępne. 2. System zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing). 3. Ochrona sygnalistów na gruncie obowiązującego prawa zatrudnienia. 4. Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii Europejskiej – tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów. Aneks. Indeks rzeczowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Metodyka sporządzania umów gospodarczych / Aleksandra Cempura, Anna Kasolik. - Wyd. 8, Stan prawny na 25.08.2021 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2021. - 851 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-8246-416-0
R. 1 Ogólne regulacje dotyczące zobowiązań umownych; R. 2 Komparycja umowy; R. 3 Podstawowe postanowienia umowne; R. 4 Klauzule umowne; R. 5 Umowy podstawowe; R. 6 Przykładowe umowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Mobbing, dyskryminacja, molestowanie : przeciwdziałanie w praktyce / Jarosław Marciniak. - Wyd. 3 Stan prawny na 1.03.2020 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2020. - 308 s. : tab. ; 21 cm.
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-8187-576-9
Wykaz skrótów; Wprowadzenie; Rozdział 1. Przejawy mobbingu w zakładzie pracy 1.1. Definicje mobbingu a praktyka 1.2. Zjawisko mobbingu – próba uchwycenia kluczowych elementów 1.3. Tendencje w postrzeganiu zjawiska mobbingu 1.4. Tendencje w prawie pracy 1.5. Mobbing a stalking Rozdział 2. Mobbing a dyskryminacja 2.1. Charakterystyka pojęcia dyskryminacji 2.2. Walka z dyskryminacją w UE 2.3. Przepisy dotyczące dyskryminacji podstawowymi zasadami prawa pracy 2.4. Zmiany przepisów – konkretyzacja i uszczegółowienie 2.5. Ciężar dowodu w sprawach o dyskryminację 2.6. Prawo a praktyka Rozdział 3. Dyskryminacja a molestowanie 3.1. Definicja molestowania 3.2. Czym jest, a czym nie jest molestowanie seksualne? 3.3. Czy wszystko może być molestowaniem? 3.4. Co to oznacza dla ofiary? 3.5. Dynamika i formy molestowania 3.6. Cechy molestowania seksualnego i specyficzne zachowania sprawcy 3.7. Podejście pracodawców 3.8. Rady dla molestowanego pracownika Rozdział 4. Jak może dojść do mobbingu i innych patologii? 4.1. Konflikty podłożem problemów interpersonalnych i patologii w firmie 4.2. Ewolucja od konfliktu do mobbingu 4.3. Etapy narastania zjawisk 4.4. Kiedy na pewno mamy do czynienia z mobbingiem, a kiedy z dyskryminacją? Rozdział 5. Czynniki sprzyjające powstawaniu niepożądanych zjawisk 5.1. Organizacja i struktura 5.2. Zarządzanie firmą 5.3. Pracownicy i zespoły – kto może być mobberem? 5.4. Kto może zostać ofiarą? 5.5. Czynniki zewnętrzne Rozdział 6. Konsekwencje mobbingu, dyskryminacji, molestowania dla zakładu pracy 6.1. Konsekwencje prawne 6.2. Praktyka sądowa – tendencje w orzecznictwie i przykłady orzeczeń 6.3. Konsekwencje zarządcze 6.4. Konsekwencje społeczne 6.5. Konsekwencje indywidualne Rozdział 7. Prawdopodobieństwo zagrożenia mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem 7.1. Rzeczywista skala zjawiska w Polsce 7.2. Na co powinni zwracać uwagę pracodawcy? Rozdział 8. Istota przeciwdziałania patologiom 8.1. Konieczność przełożenia prawnych zapisów na praktykę zarządzania – 15 lat polityki antymobbingowej w Polsce 8.2. Wytyczne Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy dotyczące działań antymobbingowych 8.3. Zakres działań wynikający z obowiązku pracodawcy 8.4. Czy w ogóle można przeciwdziałać mobbingowi? Rozdział 9. Przeciwdziałanie w praktyce 9.1. Punkt wyjścia – deklaracja woli pracodawcy 9.2. Działania diagnostyczne 9.3. Przykład ankiety antymobbingowej 9.4. Działania informacyjne oraz uświadamiające 9.5. Rozwiązania systemowe – procedury i polityki antymobbingowe 9.6. Inne rozwiązania systemowe – oceny pracowników, szkolenia 9.7. Szczegółowe rekomendacje dotyczące obszaru rekrutacji 9.8. Kryteria merytoryczne i wymagania osobowościowe 9.9. Ustalenie zakresu i treści informacji dla kandydatów 9.10. Inne działania – rozwiązania indywidualne 9.11. Pomoc psychologiczna ofiarom mobbingu Rozdział 10. Przykłady dokumentów wewnątrzorganizacyjnych 10.1. Przykład regulacji wewnętrznej (1) 10.2. Przykład regulacji wewnętrznej (2) 10.3. Przykład regulacji wewnętrznej (3) 10.4. Przykład regulacji wewnętrznej (4) 10.5. Regulacja dotycząca molestowania seksualnego; Zakończenie; Literatura; Orzecznictwo.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nowe obowiązki zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych / Agata Hryc-Ląd, Agata Smerd. - Stan prawny: kwiecień 2021. - Warszawa : C.H.Beck , 2021. - XIII, [1], 132 s. ; 24 cm.
(Sektor Publiczny w Praktyce. Zamówienia Publiczne)
ISBN: 978-83-8235-548-2
Zawiera: R. 1 Nowe obowiązki zamawiającego związane z przygotowaniem postępowania; R. 2 Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie planu postępowań; R. 3 Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie szacowania wartości zamówienia; R. 4 Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie przygotowania, publikacji i zamieszczania nowych ogłoszeń oraz w zakresie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; R. 5 Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie wadium; R. 6 Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie terminu związania ofertą; R. 7 Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie składania i otwarcia ofert oraz związanych z tym czynności – udostępniania ofert oraz informowania Prezesa UZP o złożonych ofertach; R. 8 Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej, kryteriów oceny ofert oraz czynności po wyborze oferty najkorzystniejszej; R. 9 Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie protokołowania postępowań, pozyskiwania oświadczeń wymaganych w toku postępowania oraz w zakresie obowiązków statystycznych; R. 10 Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie oceny realizacji umowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nowoczesny nabór i employer branding w administracji publicznej / Kamil Rodzik. - Stan prawny na 27.04.2021 r. - Wrocław : PRESSCOM Sp. z o.o., 2021. - 259, [3] s. : il. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-66248-74-8
Wykaz skrótów; Wstęp; Rozdział 1. Ramy definicyjne 1.1. Administracja publiczna i jej szczeble 1.2. Nabór, rekrutacja i selekcja 1.3. Employer branding Rozdział 2. Ramy formalnoprawne naborów w administracji publicznej 2.1. Ramy ustawowe 2.2. Ramy wewnętrzne Rozdział 3. Ramy organizacyjne naborów w administracji publicznej 3.1. Odpowiedzialność za proces naboru 3.2. Opis stanowiska pracy Rozdział 4. Rekrutacyjny employer branding 4.1. Ogłoszenia o naborze 4.2. Formularze aplikacyjne 4.3. Zakładki dotyczące kariery na stronach internetowych 4.4. Media społecznościowe 4.5. Spotkania, targi, seminaria 4.6. Filmy promujące pracodawcę 4.7. Newsletter naborowy Rozdział 5. Selekcyjny employer branding 5.1. Komunikacja z kandydatami 5.2. Weryfikacja kompetencji miękkich 5.3. Rozmowa kwalifikacyjna Rozdział 6. Employer branding od zakończenia naboru do zatrudnienia pracownika 6.1. Kontakt z pracodawcą 6.2. Pierwszy dzień w nowej pracy Rozdział 7. Podsumowanie Kandydaci – seniorzy Kandydaci – osoby z niepełnosprawnościami Siła Internetu Last but not least Rozdział 8. Dobre przykłady 8.1. Wewnętrzne regulaminy dotyczące naboru 8.2. Opisy stanowisk pracy 8.3. Ogłoszenia o pracy 8.4. Formularze aplikacyjne 8.5. Zakładki dotyczące kariery na stronach internetowych 8.6. Poradniki dla kandydatów Rozdział 9. Przydatne wzory – wiadomości wysyłane do kandydatów 9.1. Informacja do kandydatów po otrzymaniu aplikacji 9.2. Zaproszenie do kolejnego etapu naboru po weryfikacji formalnej ofert 9.3. Zaproszenie do kolejnego etapu naboru przeprowadzonego w formie online 9.4. Informacja o niespełnieniu wymagań formalnych 9.5. Prośba o uzupełnienie aplikacji wraz z zaproszeniem do kolejnego etapu naboru 9.6. Informacja w sytuacji przedłużającego się rozstrzygnięcia naboru Rozdział 10. Podstawowe akty i przepisy prawa 10.1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 10.2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 10.3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 10.4. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych; Bibliografia; Akty prawne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Metodyki)
ISBN: 978-83-8187-242-3
Wykaz skrótów; Wstęp; Rozdział I Podstawowe założenia udziału obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym i procesie karnym skarbowym: 1. Uwagi wprowadzające 2. Pozycja prawna i granice działania obrońcy w procesie karnym i procesie karnym skarbowym 2.1. Pozycja procesowa obrońcy 2.2. Granice legalności działania obrońcy 3. Pozycja prawna i granice działania pełnomocnika w procesie karnym i procesie karnym skarbowym 3.1. Pozycja procesowa pełnomocnika 3.2. Granice legalności działania pełnomocnika 4. Tajemnica zawodowa adwokata i radcy prawnego 4.1. Uwagi wprowadzające 4.2. Bezwzględny zakaz przesłuchiwania adwokata lub radcy prawnego w charakterze świadka ze względu na tajemnicę obrończą (art. 178 pkt 1 k.p.k.) 4.3. Względny zakaz przesłuchiwania radcy prawnego w charakterze świadka ze względu na tajemnicę adwokacką lub radcowską (art. 180 § 2 k.p.k.) 4.4. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej a składanie wyjaśnień przez adwokata lub radcę prawnego 4.5. Ochrona tajemnicy adwokackiej lub radcowskiej w związku z czynnością przeszukania 5. Obrona i pełnomocnictwo obligatoryjne 6. Sposoby zawiązania stosunku obrony i stosunku pełnomocnictwa 6.1. Ustanowienie obrońcy lub pełnomocnika z wyboru 6.2. Wyznaczenie obrońcy lub pełnomocnika z urzędu 7. Zakres umocowania do działania w roli obrońcy lub pełnomocnika 8. Udzielenie substytucji przez obrońcę lub pełnomocnika Rozdział II Obrońca i pełnomocnik w postępowaniu przygotowawczym: 1. Uwagi wprowadzające 2. Działalność adwokata i radcy prawnego w postępowaniu przygotowawczym w fazie in rem 2.1. Działalność pełnomocnika związana z zainaugurowaniem procesu karnego i procesu karnego skarbowego 2.2. Aktywność adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu w przedmiocie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w sprawach karnych skarbowych 2.3. Działalność adwokata i radcy prawnego w związku z zatrzymaniem właściwym 3. Działalność obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym skierowanym przeciwko osobie 3.1. Rola obrońcy w związku z przedstawieniem zarzutów podejrzanemu 3.2. Uprawnienia obrońcy i pełnomocnika do przeglądania akt sprawy 3.3. Udział obrońcy i pełnomocnika w czynnościach dowodowych w postępowaniu przygotowawczym 3.4. Udział obrońcy i pełnomocnika w czynnościach dowodowych wynikających z końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania przygotowawczego 3.5. Udział obrońcy i pełnomocnika w innych czynnościach procesowych w postępowaniu przygotowawczym 3.6. Wnioski obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym 3.7. Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów lub informacji o charakterze dowodowym przez obrońcę i pełnomocnika 3.8. Działalność obrońcy w związku z zastosowaniem i przedłużeniem tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym 3.9. Prawo do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia Rozdział III Działalność obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu przed sądem I instancji: 1. Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w ramach wstępnej kontroli oskarżenia 1.1. Uwagi wprowadzające 1.2. Czynności obrońcy i pełnomocnika na etapie kontroli warunków formalnych aktu oskarżenia 1.3. Doręczenie aktu oskarżenia. Odpowiedź na akt oskarżenia 1.4. Działalność obrońcy i pełnomocnika w ramach wstępnego badania sprawy przez sąd 2. Dostęp obrońcy i pełnomocnika do akt sprawy w postępowaniu sądowym 3. Udział obrońcy w czynnościach związanych z przygotowaniem rozprawy głównej. Posiedzenie przygotowawcze 4. Działalność obrońcy i pełnomocnika w toku rozprawy głównej 4.1. Uwagi wprowadzające 4.2. Porządek rozprawy głównej 4.3. Udział obrońcy i pełnomocnika w części wstępnej rozprawy głównej 4.4. Wyłączenie jawności rozprawy głównej 4.5. Przewód sądowy 4.6. Głosy (przemówienia) końcowe obrońcy i pełnomocnika 5. Czynności końcowe w sądzie I instancji 5.1. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie 5.2. Uzupełnienie wyroku 5.3. Klauzula wykonalności Rozdział IV Obrońca i pełnomocnik w postępowaniu apelacyjnym: 1. Nowy model postępowania apelacyjnego 2. Dopuszczalność skargi apelacyjnej i legitymacja procesowa do jej wniesienia 3. Termin do wniesienia skargi apelacyjnej 4. Wymagania formalne skargi apelacyjnej obrońcy i pełnomocnika 4.1. Uwagi wprowadzające 4.2. Uzupełnienie apelacji na podstawie art. 449a § 3 k.p.k. 4.3. Wyznaczniki granic kontroli odwoławczej i zakresu orzekania w instancji odwoławczej 4.4. Zakres zaskarżenia 4.5. Zarzuty odwoławcze 4.6. Wnioski odwoławcze 4.7. Uzasadnienie skargi apelacyjnej 5. Odpowiedź na apelację 6. Modyfikacja skargi apelacyjnej 7. Cofnięcie skargi apelacyjnej 8. Kierunek środka odwoławczego. Zakaz reformationis in peius 8.1. Kierunek środka odwoławczego a zakres orzekania w instancji odwoławczej 8.2. Bezpośredni zakaz reformationis in peius 8.3. Pośredni zakaz reformationis in peius 8.4. Wyłączenie gwarancji płynącej z zakazu reformationis in peius 9. Rozprawa apelacyjna 9.1. Uwagi wprowadzające 9.2. Udział obrońcy i pełnomocnika w rozprawie apelacyjnej 9.3. Część wstępna rozprawy apelacyjnej 9.4. Przewód sądowy 9.5. Głosy (przemówienia) końcowe obrońcy i pełnomocnika na rozprawie apelacyjnej 10. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie Rozdział V Inicjowanie nadzwyczajnej kontroli orzeczenia przez obrońcę i pełnomocnika: 1. Uwagi wprowadzające 2. Kasacja 2.1. Uwagi wprowadzające 2.2. Dopuszczalność wniesienia kasacji przez stronę 2.3. Podstawy kasacji 2.4. Termin do wniesienia kasacji 2.5. Wymagania formalne skargi kasacyjnej 2.6. Kontrola formalna kasacji stron. Czynności obrońcy lub pełnomocnika w „postępowaniu okołokasacyjnym” 2.7. Udział i aktywność procesowa obrońcy i pełnomocnika w ramach rozprawy kasacyjnej 3. Wniosek o wznowienie postępowania 3.1. Uwagi wprowadzające 3.2. Dopuszczalność wniosku o wznowienie postępowania 3.3. Podstawy wznowienia postępowania na wniosek 3.4. Warunki formalne wniosku o wznowienie postępowania 4. Skarga na wyrok sądu odwoławczego 4.1. Uwagi wprowadzające 4.2. Dopuszczalność wniesienia skargi na wyrok sądu odwoławczego i termin do jej wniesienia 4.3. Podstawy skargi na wyrok sądu odwoławczego 4.4. Termin do wniesienia skargi na wyrok sądu odwoławczego 4.5. Wymagania formalne skargi na wyrok sądu odwoławczego Bibliografia; Orzecznictwo; Wzory pism.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8160-395-9
Zawiera: Wykaz skrótów. Część I: Podziały danych osobowych objętych kontrolą: 1. Dane osobowe wrażliwe (szczególne kategorie danych), dane o karalności oraz dane osobowe zwykłe; 2. Dane osobowe podane, zaobserwowane, pochodne oraz wywnioskowane; 3. Dane uporządkowane oraz nieuporządkowane: 3.1. Ogólne informacje; 3.2. Uporządkowanie a ustrukturyzowanie; 4. Dane identyfikowalne oraz nieidentyfikowalne: 4.1. Dwie normy wynikające z art. 11 RODO; 4.2. Artykuł 11 RODO a definicja danych osobowych; 4.3. Krótkotrwałe i długotrwałe przetwarzanie danych; Część II: Pytania i odpowiedzi: 1. Czym jest RODO?; 2. Jakie sankcje administracyjne i karne mogą grozić za naruszenie RODO?; 3. Jakich kategorii danych dotyczy kontrola/postępowanie?; 4. Kiedy przepisy RODO nie będą miały zastosowania?; 5. Jakie podmioty podlegają kontroli / mogą być adresatem decyzji w ramach postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych?; 6. Kiedy prowadzona jest kontrola, a kiedy prowadzi się postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych?; 7. Czy do kontroli uzupełniającej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (w tym przepisy gwarancyjne)?; 8. Jaka jest relacja pomiędzy przepisami o kontroli w RODO a przepisami prawa przedsiębiorców?; 9. Jak należy rozumieć pojęcie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych?; 10. Jakie są tryby kontroli? Czy kontrole mogą być niezapowiedziane?; 11. Jakie są obowiązki kontrolowanego w trakcie kontroli i co grozi za ich naruszenie?; 12. Czy można kwestionować wszczęcie kontroli lub inne czynności w toku kontroli?; 13. Czy można kwestionować wszczęcie postępowania administracyjnego lub inne czynności w jego toku?; 14. Jaka jest relacja zasady rozliczalności do obowiązku zebrania materiału dowodowego przez organ nadzorczy (art. 77 k.p.a.)?; 15. Jak ustalić moment wszczęcia postępowania administracyjnego?; 16. Jakie dokumenty inicjują kontrolę?; 17. Czy i jak chroniona jest tajemnica przedsiębiorstwa?; 18. Czy i w jakim zakresie Prezes UODO może mieć dostęp do tajemnic prawnie chronionych w toku kontroli i postępowania administracyjnego, na przykładzie poszczególnych tajemnic?; 19. Jakie są konsekwencje naruszenia wymogów co do treści upoważnienia do kontroli?; 20. Czy kontrola może być realizowana wyłącznie w zakresie upoważnienia?; 21. Czy pracownicy kontrolowanego administratora /podmiotu przetwarzającego podlegają kontroli? 22. Czy można odpowiadać dyscyplinarnie za naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych?; 23. Jak długo może być prowadzona kontrola?; 24. Kto prowadzi kontrolę?; 25. Kto może brać udział w kontroli? Czy można prowadzić kontrolę pod nieobecność kontrolowanego?; 26. Czy sektor publiczny objęty jest także kontrolą?; 27. Czy można prowadzić kontrolę u procesora (podmiotu przetwarzającego)?; 28. Jakie uprawnienia ma kontrolujący?; 29. Jaka jest rola osoby, której dane dotyczą, w ramach kontroli i postępowania?; 30. W jaki formalny sposób dochodzi do zakończenia kontroli?; 31. W jaki sposób można kwestionować treść protokołu kontroli?; 32. Czy protokół kontroli i materiał dowodowy kontroli stają się automatycznie częścią materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym?; 33. Czy czynności w toku kontroli są utrwalane jedynie w protokole?; 34. Czy wadliwość czynności w toku kontroli może mieć wpływ na postępowanie administracyjne?; 35. Kto jest stroną w postępowaniu administracyjnym?; 36. Kiedy postępowanie administracyjne może być umorzone?; 37. Jakie są rodzaje rozstrzygnięć co do istoty sprawy w ramach postępowania w przedmiocie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych?; 38. Jakie są skutki doręczenia decyzji Prezesa UODO?; 39. Jaki środek przysługuje w postępowaniu administracyjnym w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie?; 40. Czy decyzja Prezesa UODO w postępowaniu w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych jest natychmiastowo wykonalna?; 41. Jak można kwestionować (skarżyć) decyzję Prezesa UODO?; 42. Czy niekorzystny wyrok WSA można zakwestionować?; 43. Czy do postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych stosuje się reguły dotyczące milczącego załatwienia sprawy?; 44. Jakie są podstawy wyłączenia kontrolera/ pracownika organu prowadzącego postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych?; 45. Jakie są administracyjne kary pieniężne w sektorze prywatnym , a jakie w sektorze publicznym? 46. Jakie są kryteria miarkowania kary w ramach decyzji kończącej postępowanie?; 47. Czy można nałożyć karę pieniężną bez postępowania/ decyzji?; 48. Czy administracyjne kary pieniężne ulegają przedawnieniu?; 49. W jakim terminie należy zapłacić karę?; 50. Czy można starać się o rozłożenie kary na raty, odroczenie terminu płatności lub o ulgę w jej wykonaniu?; 51. Jaka jest wysokość opłaty w przypadku skargi do WSA na decyzję Prezesa UODO?; 52. Relacje pomiędzy kontrolą/postępowaniem w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych a postępowaniem cywilnym; 53. Jaka jest rola inspektora ochrona danych w toku kontroli i postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych?; 54. Jaka jest rola pełnomocników profesjonalnych w toku kontroli i postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych?; 55. Jakie przepisy znajdą zastosowanie do kontroli i postępowania administracyjnego wszczętych przed 25.05.2018 r.?; 56. Czy organy nadzorcze z poszczególnych państw członkowskich mogą prowadzić wspólne postępowania?; 57. Czy wiadomo u kogo będzie prowadzona kontrola w 2019 roku?; Część III: Jak przygotować się do kontroli? Rozdział I: Kategorie obowiązków: wymogi bezpośrednie i metawymogi; Rozdział II: Jak zapewnić i udokumentować zgodność; 1. Zapewnienie rozliczalności w ramach przygotowania do kontroli – wprowadzenie; 2. Rozliczalność na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r.; 3. Rozliczalność w RODO; 4. Znaczenie rozliczalności w aspekcie kontroli; 5. Zakres rozliczalności; 6. Realizacja rozliczalności; 7. Inne przykłady realizacji rozliczalności; 8. Dokumentowanie w ramach rozliczalności; 9. Dokumentowanie naruszeń ochrony danych osobowych; 10. Obowiązki dokumentacyjne związane z realizacją obowiązków informacyjnych oraz praw podmiotów danych; 11. Obowiązki dokumentacyjne związane z korzystaniem z podmiotu przetwarzającego; 12. Rejestrowanie czynności przetwarzania; 13. Ocena skutków i uprzednie konsultacje; 14. Inne obowiązki dokumentacyjne; 15. Obowiązki dokumentacyjne w RODO a dotychczasowe dokumenty; 16. Rozliczalność w opiniach i wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych; 17. Podsumowanie; Rozdział III: Ocena ryzyka; 1. Ocena ryzyka w RODO; 1.1. Normatywny kontekst analizy ryzyka w RODO (kiedy ocena ryzyka jest wymagana?); 1.2. Ogólny wymóg monitorowania ryzyka dla praw lub wolności (art. 24 ust. 1 RODO); 1.3. Ocena ryzyka w fazie projektowania (art. 25 ust. 1 RODO); 1.4. Ocena ryzyka pod kątem obowiązku prowadzenia rejestru czynności (art. 30 ust. 5 RODO); 1.5. Ocena ryzyka w ramach oceny środków służących bezpieczeństwu (art. 32 ust. 1–2 RODO); 1.6. Ocena ryzyka w ramach oceny incydentów bezpieczeństwa danych osobowych pod kątem obowiązku zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu (art. 33 ust. 1 RODO); 1.7. Ocena ryzyka w ramach oceny potrzeby zawiadamiania osoby, której dane dotyczą, w przypadku incydentu (art. 34 ust. 1 RODO); 1.8. Ocena ryzyka w ramach oceny skutków dla ochrony danych osobowych (art. 35 ust. 1 RODO); 1.9. Ocena ryzyka a funkcjonowanie inspektora ochrony danych (art. 39 ust. 2 RODO); 1.10. Założenia wstępne; 2. Ramy analizy ryzyka; 2.1. Ryzyko naruszenia praw lub wolności; 2.2. Przykłady ryzyk; 2.3. Etapy oceny ryzyka; 2.4. Zagrożenie a ryzyko; 2.4.1. Waga zagrożenia a waga ryzyka; 2.4.2. Prawdopodobieństwo zagrożenia i prawdopodobieństwo ryzyka; 2.5. Obiektywność oceny; 2.6. Kryteria postępowania z ryzykiem; 2.7. Rola podmiotu przetwarzającego; 3. Ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje; 3.1. Ocena skutków – wstęp; 3.2. Kiedy ocena skutków może być wymagana?; 3.3. Powiązanie oceny ryzyka i oceny skutków; 3.4. Kiedy należy się konsultować z organem nadzorczym?; 3.5. Elementy dokumentacyjne oceny skutków; 3.6. Ocena ryzyka a inspektor ochrony danych; 4. Podsumowanie; Część IV: Tabele. Część V: Wzory pism. Bibliografia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8198-142-2
Zawiera: Cz. I Opinia prawna jako metoda pracy prawnika: R. 1 Opinia prawna jako przedstawienie wiedzy o prawie; R. 2 Prawnicy i ich metody pracy; R. 3 Typologia opinii prawnych. Cz. II Metodyka sporządzania opinii prawnych: R. 1 Struktura opinii prawnych; R. 2 Profesjonalne opinie prawne; R. Opinie prawne w klinikach prawa. Cz. III Etyczne aspekty sporządzania opinii prawnych: R. 1 Dylematy etyczne związane z opiniami prawnymi; R. 2 Respektowanie praw osób trzecich przy formułowaniu opinii prawnych; R. 3 Tajemnica zawodowa i zaufanie; R. 4 Audyt wewnętrzny jakości opinii prawnych. Cz. IV Psychologiczne aspekty przygotowania opinii prawnych: R. 1 Dobry kontakt z klientem; R. 2 Umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. Cz. V Opinie prawne w praktyce – podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
(Wzory Pism)
ISBN: 978-83-8223-154-0
Wykaz skrótów; Wprowadzenie; I Interpretacje przepisów prawa podatkowego; II Zobowiązania podatkowe; III Odpowiedzialność podatnika, płatnika, inkasenta; IV Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych; V Terminy płatności; VI Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna; VII Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych; VIII Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych; IX Nadpłata; X Podpisywanie deklaracji; XI Informacje podatkowe; XII Informacje o schematach podatkowych; XIII Prawa i obowiązki następców prawnych; XIV Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich; XV Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania; XVI Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych; XVII Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego; XVIII Strona; XIX Pełnomocnictwa; XX Załatwianie spraw; XXI Doręczenia; XXII Wezwania; XXIII Przywrócenie terminu; XXIV Wszczęcie postępowania; XXV Metryka, protokoły i adnotacja; XXVI Udostępnianie akt; XXVII Dowody; XXVIII Rozprawa; XXIX Zawieszenie postępowania; XXX Decyzje; XXXI Postanowienia; XXXII Odwołania; XXXIII Skarga i skarga kasacyjna do sądu administracyjnego; XXXIV Wykonanie decyzji; XXXV Wznowienie postępowania; XXXVI Stwierdzenie nieważności decyzji; XXXVII Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej; XXXVIII Wygaśnięcie decyzji; XXXIX Odpowiedzialność odszkodowawcza; XL Kary porządkowe; XLI Koszty postępowania; XLII Czynności sprawdzające; XLIII Kontrola podatkowa; XLIV Tajemnica skarbowa; XLV Zaświadczenia; Bibliografia; Autorzy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
CD
In basket
Organ administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym / Paweł Daniel, Filip Geburczyk, Jan Szuma. - Stan prawny: maj 2018 r. - Warszawa : C.H.Beck , 2018. - XXIV, 148 s. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
(Sektor Publiczny w Praktyce. Ustrój i Organizacja)
ISBN: 978-83-812-8904-7
Zawiera: Wykaz skrótów; Wykaz literatury; O Autorach; Wstęp; Rozdział I. Pojęcie, cechy organu oraz reprezentacja organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (Paweł Daniel): 1. Wprowadzenie; 2. Pojęcie organu w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; 3. Kryterium przedmiotowe sądowej kontroli administracji – formy działań podmiotów wykonujących funkcje z zakresu administracji publicznej poddane sądowej kontroli; 3.1. Decyzja administracyjna jako przedmiot skargi; 3.2. Skarga na postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym; 3.3. Skarga na postanowienie wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym; 3.4. Skarga na inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej; 3.5. Skarga na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających; 3.6. Skarga na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej; 3.7. Skarga na inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków; 3.8. Skarga na akt nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego; 3.9. Skarga na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania; 3.10. Skarga w innych sytuacjach; 4. Zdolność sądowa i procesowa organu w rozumieniu art. 32 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; 5. Reprezentacja organu w rozumieniu art. 32 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; 5.1. Reprezentacja organu jednoosobowego; 5.2. Reprezentacja organu kolegialnego; 5.3. Reprezentacja przez pełnomocnika; Rozdział II. Organ, którego działanie lub bezczynność (przewlekłość) jest przedmiotem skargi w postępowaniu przed wojewódzkim sądemadministracyjnym (Filip Geburczyk); 1. Czynności organu w związku z wniesieniem skargi do sądu administracyjnego: 1.1. Pouczenie stron o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego; 1.2. Przekazanie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z aktami sprawy; 1.3. Sporządzenie odpowiedzi na skargę; 1.4. Przeprowadzenie autokontroli przez organ administracji publicznej; 1.5. Zawieszenie postępowania w przedmiocie zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania; 1.6. Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności; 2. Uprawnienia organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi; 2.1. Zasada równości stron w postępowaniu przed sądem administracyjnym; 2.2. Uzyskiwanie wskazówek co do czynności procesowych oraz bycia pouczonym o skutkach prawnych czynności i skutkach ich zaniedbań; 2.3. Zgłaszanie wniosków dowodowych; 2.4. Wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego i uproszczonego; 2.5. Wniosek o zawieszenie postępowania; 2.6. Wniesienie zażalenia; 2.7. Wniosek o sprostowanie oraz uzupełnienie wyroku; 3. Wzory: 3.1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku; 3.2. Postanowienie o wstrzymaniu decyzji; 3.3. Odpowiedź na skargę; 3.4. Decyzja uwzględniająca skargę strony (w trybie autokontroli); 3.5. Wniosek o sprostowanie wyroku; Rozdział III. Organ administracji publicznej jako podmiot inicjujący postępowanie sądowoadministracyjne (Jan Szuma): 1. Wprowadzenie; 2. Kompetencje władcze a reprezentacja podmiotu poszukującego ochrony prawnej; 2.1. Geneza; 2.2. Zbieg władztwa administracyjnego oraz uprawnień do reprezentacji podmiotu; 3. Konstytucyjna zasada prawa do sądu a prawo do ochrony samodzielności jednostki samorządu terytorialnego; 3.1. Zagadnienia ogólne; 3.2. Legitymacja skargowa jednostki samorządu terytorialnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego; 4. Ograniczenie uprawnień do reprezentacji podmiotu ze względu na pierwszeństwo kompetencji władczych przysługujących organowi; 4.1. Stanowisko dominujące w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego; 4.2. Dopuszczalność skargi jednostki samorządu terytorialnego na decyzję wydaną w postępowaniu nieważnościowym, która dotyczy rozstrzygnięcia organu tej jednostki; 4.3. Problem pierwszeństwa kompetencji władczych na tle przepisów szczególnych; 4.4. Podsumowanie; 5. Ograniczenie legitymacji skargowej organu współdziałającego w postępowaniu administracyjnym; 6. Inicjatywy ustawodawcze – próby wyposażenia jednostek samorządu terytorialnego w uprawnienia do reprezentacji ich interesów, mimo posiadania kompetencji władczych przez ich organy; 7. Organy administracji uprawnione do składania skarg na podstawie przepisów szczególnych; 7.1. Zagadnienia ogólne; 7.2. Legitymacja skargowa organów Inspekcji Ochrony Środowiska; 7.3. Legitymacja skargowa Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska; 7.4. Wojewoda jako organ legitymowany do złożenia skargi na bezczynność przed sądem administracyjnym; 8. Skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze jako szczególny środek ochrony prawnej dostępnej organowi; 8.1. Zagadnienia ogólne; 8.2. Problemy proceduralne na tle ustaw samorządowych; 8.3. Legitymacja czynna jednostki samorządu terytorialnego; 8.4. Specyficzne uwarunkowania działania skarżącego; 8.5. Warunki materialne wniesienia skargi; 8.6. Warunki dotyczące procedowania ze skargą; 9. Skarga na zarządzenie zastępcze; 10. Skarga wojewody; 11. Wzory; 11.1. Skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody; 11.2. Uchwała rady gminy o wniesieniu skargi; 11.3. Skarga na zarządzenie zastępcze; 11.4. Skarga wojewody na akt jednostki samorządu terytorialnego; 11.5. Odpowiedź gminy na skargę organu nadzoru (wojewody).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Aplikacje Prawnicze)
ISBN: 978-83-8198-090-6
Zawiera: Wstęp. Wykaz skrótów. Rozdział I. Wymogi formalne pisma procesowego w sprawach rodzinnych. 1. Sprawy rodzinne. 2. Tryb postępowania w sprawach rodzinnych. 2.1. Tryb procesowy. 2.1.1. Postępowanie w sprawach małżeńskich. 2.1.1.1. Postępowanie w sprawie o unieważnienie małżeństwa. 2.1.1.2. Postępowanie o ustalenie istnienia/nieistnienia małżeństwa. 2.1.1.3. Postępowanie o rozwód. 2.1.1.4. Postępowanie w sprawie o separację na żądanie jednego z małżonków. 2.1.2. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi. 2.1.2.1. Postępowanie w sprawie o ustalenie macierzyństwa. 2.1.2.2. Postępowanie w sprawie o ustalenie ojcostwa. 2.1.2.3. Postępowanie w sprawie o zaprzeczenie macierzyństwa. 2.1.2.4. Postępowanie w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa. 2.1.2.5. Postępowanie w sprawie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. 2.1.2.6. Postępowanie w sprawie o rozwiązanie przysposobienia. 3. Właściwość sądu. 4. Strony postępowania. 4.1. Prokurator. 5. Pełnomocnicy. 5.1. Adwokaci i radcowie prawni. 5.2. Osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony. 5.3. Współuczestnik sporu, małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. 5.4. Kurator. 6. Wymogi formalne pisma procesowego. 7. Pozew. 7.1. Elementy pozwu. 7.2. Oznaczenie sądu. 7.3. Określenie stron postępowania i ich pełnomocników. 7.4. Wartość przedmiotu sporu. 7.5. Oznaczenie rodzaju pisma i przedmiotu sporu. 7.6. Dokładnie określone żądanie. 7.7. Wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu. 7.8. Dowody na poparcie wskazanych faktów. 7.9. Informacja czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. 7.10. Fakultatywne elementy pozwu. 7.10.1. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. 7.10.2. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. 7.10.3. Wniosek o zabezpieczenie powództwa. 7.10.4. Wniosek o zabezpieczenie dowodu. 7.10.5. Wniosek o ustanowienie kuratora dla pozwanego, którego miejsce pobytu jest nieznane. 7.10.6. Wniosek o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności. 7.10.7. Wniosek o rozpoznanie sprawy pod nieobecność powoda. 7.11. Podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. 7.12. Wymienienie załączników. 7.13. Odpis pozwu wraz z załącznikami. 7.13.1. Pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. 7.13.2. Opłata od pozwu. 7.13.3. Dokumenty powołane w pozwie. 7.13.4. Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. 8. Wniosek. 8.1. Właściwość sądu. 8.2. Strony postępowania. 8.3. Wymogi formalne wniosku. 9. Apelacja. 9.1. Wymagania apelacji w sprawach rodzinnych. 9.1.1. Uwagi ogólne. 9.1.2. Dopuszczalność wniesienia apelacji. 9.1.3. Termin wniesienia apelacji. 9.1.4. Pełnomocnictwo do wniesienia apelacji. 9.1.5. Wymogi formalne apelacji. 9.1.6. Wymagania przewidziane dla pisma procesowego. 9.1.6.1. Oznaczenie sądu, do którego jest skierowana. 9.1.6.2. Oznaczenie stron. 9.1.6.3. Sygnatura akt. 9.1.6.4. Wartość przedmiotu zaskarżenia. 9.1.6.5. Oznaczenie rodzaju pisma. 9.2. Wymagania konstrukcyjne apelacji. 9.2.1. Oznaczenie zaskarżonego wyroku. 9.2.2. Zakres zaskarżenia. 9.2.3. Zwięzłe przedstawienie zarzutów. 9.2.4. Naruszenie prawa materialnego. 9.2.5. Naruszenie przepisów prawa procesowego. 9.2.6. Sprzeczność istotnych ustaleń stanu faktycznego sądu I instancji z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego. 9.2.7. Nierozpoznanie istoty sprawy. 9.2.8. Wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia. 9.2.8.1. Wniosek o zmianę wyroku. 9.2.8.2. Wniosek o uchylenie wyroku. 9.2.8.3. Wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku na podstawie art. 386 § 2 KPC. 9.2.8.4. Wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku na podstawie art. 386 § 3 KPC. 9.2.8.5. Wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku na podstawie art. 386 § 4 KPC. 9.2.9. Wniosek o rozpoznanie postanowień sądu I instancji, które nie podlegały zaskarżeniu w drodze zażalenia, a miały wpływ na rozstrzygnięcie. 9.2.10. Wniosek o zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego. 9.2.11. Uzasadnienie zarzutów apelacji. 9.2.12. Powołanie nowych faktów i dowodów. 9.2.13. Podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. 9.2.14. Wymienienie załączników. 9.2.15. Odpis apelacji wraz z załącznikami. 9.2.16. Pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. 9.2.17. Opłata od apelacji. 9.2.18. Zwolnienie od kosztów sądowych. 9.3. Rozpoznanie apelacji przez sąd odwoławczy. Rozdział II. Pozew o rozwód. 1. Pozew o rozwód bez orzekania o winie. Stan faktyczny. Wzór pozwu. Komentarz. 1. Podstawa prawna. 2. Właściwość sądu. 3. Strony postępowania. 4. Tryb postępowania. 5. Żądanie pozwu. 6. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy. 7. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. 8. Dowody. 9. Załączniki. 10. Opłata od pozwu. 2. Pozew o rozwód z orzekaniem o winie. Stan faktyczny. Wzór pozwu. Komentarz. 1. Podstawa prawna. 2. Właściwość sądu. 3. Strony postępowania. 4. Tryb postępowania. 5. Żądanie pozwu. 6. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy. 7. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. 8. Dowody. 9. Załączniki. 10. Opłata od pozwu. Rozdział III. Apelacja od wyroku w sprawie o rozwód. Wyrok. Wzór apelacji. Komentarz. 1. Wartość przedmiotu zaskarżenia. 2. Oznaczenie rodzaju pisma i oznaczenie zaskarżonego wyroku. 3. Zakres zaskarżenia. 4. Zarzuty. 5. Wnioski apelacji. 6. Powołanie nowych faktów i dowodów. 7. Odpis apelacji wraz z załącznikami. 8. Opłata od apelacji. Rozdział IV. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Stan faktyczny. Wzór pozwu. Komentarz. 1. Podstawa prawna. 2. Właściwość sądu. 3. Strony postępowania. 4. Tryb postępowania. 5. Żądanie pozwu. 6. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy. 7. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. 8. Dowody. 9. Załączniki. 10. Opłata od pozwu. Rozdział V. Apelacja od wyroku o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Wyrok. Wzór apelacji. Komentarz. 1. Wartość przedmiotu zaskarżenia. 2. Oznaczenie rodzaju pisma i oznaczenie zaskarżonego wyroku. 3. Zakres zaskarżenia. 4. Zarzuty. 5. Wnioski apelacji. 6. Powołanie nowych faktów i dowodów. 7. Odpis apelacji wraz z załącznikami. 8. Opłata od apelacji. Rozdział VI. Pozew o separację. Stan faktyczny. Wzór pozwu. Komentarz. 1. Podstawa prawna. 2. Właściwość sądu. 3. Strony postępowania. 4. Tryb postępowania. 5. Żądanie pozwu. 6. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy. 7. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. 8. Dowody. 9. Załączniki. 10. Opłata od pozwu. Rozdział VII. Wniosek o zniesienie separacji. Wzór wniosku. Komentarz. 1. Podstawa prawna. 2. Właściwość sądu. 3. Strony postępowania. 4. Tryb postępowania. 5. Żądanie wniosku. 6. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy. 7. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. 8. Dowody. 9. Załączniki. 10. Opłata od wniosku. Rozdział VIII. Pozew o unieważnienie małżeństwa. Stan faktyczny. Wzór pozwu. Komentarz. 1. Podstawa prawna. 2. Właściwość sądu. 3. Strony postępowania. 4. Tryb postępowania. 5. Żądanie pozwu. 6. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy. 7. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. 8. Dowody. 9. Załączniki. 10. Opłata od pozwu. Rozdział IX. Wniosek o podział majątku wspólnego. Stan faktyczny. Wzór wniosku. Komentarz. 1. Podstawa prawna. 2. Właściwość sądu. 3. Strony postępowania. 4. Tryb postępowania. 5. Żądanie wniosku. 6. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy. 7. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. 8. Dowody. 9. Załączniki. 10. Opłata od wniosku. Rozdział X. Pozew o alimenty. Stan faktyczny. Wzór pozwu. Komentarz. 1. Podstawa prawna. 2. Właściwość sądu. 3. Strony postępowania. 4. Tryb postępowania. 5. Żądanie pozwu. 6. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy. 7. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. 8. Dowody. 9. Załączniki. 10. Opłata od pozwu. Rozdział XI. Apelacja od wyroku w sprawie o alimenty. Wyrok. Wzór apelacji. Komentarz. 1. Wartość przedmiotu zaskarżenia. 2. Oznaczenie rodzaju pisma i oznaczenie zaskarżonego wyroku. 3. Zakres zaskarżenia. 4. Zarzuty. 5. Wnioski apelacji. 6. Powołanie nowych faktów i dowodów. 7. Odpis apelacji wraz z załącznikami. 8. Opłata od apelacji. Rozdział XII. Pozew o stwierdzanie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Stan faktyczny. Wzór pozwu. Komentarz. 1. Podstawa prawna. 2. Właściwość sądu. 3. Strony postępowania. 4. Tryb postępowania. 5. Żądanie pozwu. 6. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy. 7. Dowody. 8. Załączniki. 9. Opłata od pozwu. Rozdział XIII. Pozew o ustalenie ojcostwa. Stan faktyczny. Wzór pozwu. Komentarz. 1. Podstawa prawna. 2. Właściwość sądu. 3. Strony postępowania. 4. Tryb postępowania. 5. Żądanie pozwu. 6. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy. 7. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. 8. Dowody. 9. Załączniki. 10. Opłata od pozwu. Rozdział XIV. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa. Stan faktyczny. Wzór pozwu. Komentarz. 1. Podstawa prawna. 2. Właściwość sądu. 3. Strony postępowania. 4. Tryb postępowania. 5. Żądanie pozwu. 6. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy. 7. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. 8. Dowody. 9. Załączniki. 10. Opłata od pozwu. Rozdział XV. Pozew o ustalenie macierzyństwa. Stan faktyczny. Wzór pozwu. Komentarz. 1. Podstawa prawna. 2. Właściwość sądu. 3. Strony postępowania. 4. Tryb postępowania. 5. Żądanie pozwu. 6. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy. 7. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. 8. Dowody. 9. Załączniki. 10. Opłata od pozwu. Rozdział XVI. Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa. Stan faktyczny. Wzór pozwu. Komentarz. 1. Podstawa prawna. 2. Właściwość sądu. 3. Strony postępowania. 4. Tryb postępowania. 5. Żądanie pozwu. 6. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy. 7. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. 8. Dowody. 9. Załączniki. 10. Opłata od pozwu. Rozdział XVII. Wniosek o ubezwłasnowolnienie. Stan faktyczny. Wzór wniosku. Komentarz. 1. Podstawa prawna. 2. Właściwość sądu. 3. Strony postępowania. 4. Tryb postępowania. 5. Żądanie wniosku. 6. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy. 7. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. 8. Dowody. 9. Załączniki. 10. Opłata od wniosku. Rozdział XVIII. Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Stan faktyczny. Wzór wniosku. Komentarz. 1. Podstawa prawna. 2. Właściwość sądu. 3. Strony postępowania. 4. Tryb postępowania. 5. Żądanie wniosku. 6. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy. 7. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. 8. Dowody. 9. Załączniki. 10. Opłata od wniosku. Rozdział XIX. Apelacja od postanowienia w sprawie ograniczenia władzy rodzicielskiej. Postanowienie. Wzór apelacji. Komentarz. 1. Wartość przedmiotu zaskarżenia. 2. Oznaczenie rodzaju pisma i oznaczenie zaskarżonego wyroku. 3. Zakres zaskarżenia. 4. Zarzuty. 5. Wnioski apelacji. 6. Powołanie nowych faktów i dowodów. 7. Odpis apelacji wraz z załącznikami. 8. Opłata od apelacji. Rozdział XX. Wniosek o uregulowanie kontaktów z małoletnim. Stan faktyczny. Wzór wniosku. Komentarz. 1. Podstawa prawna. 2. Właściwość sądu. 3. Strony postępowania. 4. Tryb postępowania. 5. Żądanie wniosku. 6. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy. 7. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. 8. Dowody. 9. Załączniki. 10. Opłata od wniosku. Rozdział XXI. Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów z małoletnim na czas trwania postępowania. Postanowienie. Wzór zażalenia. Komentarz. 1. Wartość przedmiotu zaskarżenia. 2. Oznaczenie rodzaju pisma i oznaczenie zaskarżonego orzeczenia. 3. Zakres zaskarżenia. 4. Zarzuty. 5. Wnioski zażalenia. 6. Powołanie nowych faktów i dowodów. 7. Odpis zażalenia wraz z załącznikami. 8. Opłata od zażalenia. Rozdział XXII. Apelacja od postanowienia o uregulowanie kontaktów z małoletnim. Postanowienie. Wzór apelacji. Komentarz. 1. Wartość przedmiotu zaskarżenia. 2. Oznaczenie rodzaju pisma i oznaczenie zaskarżonego wyroku. 3. Zakres zaskarżenia. 4. Zarzuty. 5. Wnioski apelacji. 6. Powołanie nowych faktów i dowodów. 7. Odpis apelacji wraz z załącznikami. 8. Opłata od apelacji. Rozdział XXIII. Wniosek o zezwolenie na dokonanie przez rodziców czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Stan faktyczny. Wzór wniosku. Komentarz. 1. Podstawa prawna. 2. Właściwość sądu. 3. Strony postępowania. 4. Tryb postępowania. 5. Żądanie wniosku. 6. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy. 7. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. 8. Dowody. 9. Załączniki. 10. Opłata od wniosku. Rozdział XXIV. Wniosek o wydanie dziecka. Stan faktyczny. Wzór wniosku. Komentarz. 1. Podstawa prawna. 2. Właściwość sądu. 3. Strony postępowania. 4. Tryb postępowania. 5. Żądanie wniosku. 6. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy. 7. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. 8. Dowody. 9. Załączniki. 10. Opłata od wniosku. Rozdział XXV. Pozew o rozwiązanie przysposobienia. Stan faktyczny. Wzór pozwu. Komentarz. 1. Podstawa prawna. 2. Właściwość sądu. 3. Strony postępowania. 4. Tryb postępowania. 5. Żądanie pozwu. 6. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy. 7. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. 8. Dowody. 9. Załączniki. 10. Opłata od pozwu. Rozdział XXVI. Wniosek o ustanowienie opieki. Stan faktyczny. Wzór wniosku. Komentarz. 1. Podstawa prawna. 2. Właściwość sądu. 3. Strony postępowania. 4. Tryb postępowania. 5. Żądanie wniosku. 6. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy. 7. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. 8. Dowody. 9. Załączniki. 10. Opłata od wniosku. Rozdział XXVII. Wniosek o ustanowienie kuratora do zarządu majątkiem małoletniego. Stan faktyczny. Wzór wniosku. Komentarz. 1. Podstawa prawna. 2. Właściwość sądu. 3. Strony postępowania. 4. Tryb postępowania. 5. Żądanie wniosku. 6. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy. 7. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. 8. Dowody. 9. Załączniki. 10. Opłata od wniosku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Problemowe)
ISBN: 978-83-8187-648-3
Część I. Komentarz do wybranych przepisów ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.): Dział I. Przepisy ogólne; Dział II. Postępowanie; Nadzwyczajne tryby postępowania; Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych; Dział IV. Udział prokuratora; Dział IVa. Administracyjne kary pieniężne; Działy V-VI. (uchylone); Dział VII. Wydawanie zaświadczeń; Dział VIII. Skargi i wnioski. Część II. Postępowanie z trudnym klientem. Część III. Wzory.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Meritum)
ISBN: 978-83-8286-328-4
Zawiera: Część I. Kodeks postępowania administracyjnego Rozdział I. Przepisy ogólne 1. Zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego 2. Zasady ogólne 3. Organy wyższego stopnia 4. Organy naczelne 5. Właściwość organów administracji 6. Wyłączenie pracownika organu 7. Strona 8. Załatwianie spraw 9. Doręczenia 10. Wezwania 11. Terminy Rozdział II. Postępowanie 1. Wszczęcie postępowania 2. Metryki, protokoły i adnotacje 3. Udostępnianie akt 4. Dowody 5. Rozprawa administracyjna 6. Mediacja 7. Zawieszenie postępowania 8. Decyzje 9. Ugoda 10. Milczące załatwienie sprawy 11. Postanowienia 12. Odwołania 13. Zażalenia 14. Wznowienie postępowania administracyjnego 15. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji Rozdział III. Przepisy szczególne w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych 1. Zasady ogólne stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych 2. Postępowanie odwoławcze w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych Rozdział IV. Udział prokuratora 1. Uwagi ogólne 2. Pozycja prokuratora w postępowaniu 3. Właściwość prokuratury Rozdział V. Administracyjne kary pieniężne 1. Zakres regulacji 2. Reguły kolizyjne w zakresie nakładania administracyjnych kar pieniężnych 3. Zasada zastosowania przepisu względniejszego dla strony 4. Przesłanki nakładania administracyjnej kary pieniężnej 5. Kryterium „siły wyższej” 6. Przypadki warunkujące odstąpienie od nałożenia kary 7. Przedawnienie ukarania 8. Zaległa administracyjna kara pieniężna 9. Przerwanie biegu terminu przedawnienia oraz udzielanie ulg w realizacji kary Rozdział VI. Wydawanie zaświadczeń 1. Charakter prawny zaświadczeń 2. Podstawa uzyskania zaświadczenia 3. Terminy 4. Odmowa wydania zaświadczenia Rozdział VII. Europejska współpraca administracyjna 1. Pojęcie i koncepcja europejskiej współpracy administracyjnej 2. Forma udzielenia pomocy organowi administracji państwa członkowskiego 3. Ustalanie właściwości miejscowej, rzeczowej i funkcjonalnej 4. Obowiązki organu udzielającego pomocy 5. Zasady rozpoznawania wniosków o udzielenie pomocy 6. Preferowana droga elektroniczna do korzystania z europejskiej współpracy administracyjnej 7. Ponoszenie kosztów udzielenia pomocy 8. Rozszerzenie stosowania przepisów poza kraje UE 9. Przykłady faktycznego stosowania współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi Rozdział VIII. Opłaty i koszty postępowania 1. Rodzaje należności w postępowaniu administracyjnym 2. Ponoszenie opłat, kosztów i innych należności Część II. Szczególne postępowania administracyjne Rozdział IX. Szczególne postępowania administracyjne 1. Postępowanie przed Prezesem UOKiK 2. Postępowania przed organami regulacyjnymi Część III. Postępowanie egzekucyjne Rozdział X. Postępowanie egzekucyjne 1. Podstawa prawna i zakres regulacji 2. Kryteria warunkujące dopuszczalność egzekucji administracyjnej 3. Postępowanie egzekucyjne a egzekucja 4. Zasady postępowania egzekucyjnego 5. Podmioty postępowania egzekucyjnego 6. Tryb wszczęcia oraz tok postępowania egzekucyjnego 7. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym Część IV. Ustrój sądów administracyjnych Rozdział XI. Ustrój sądów administracyjnych 1. Zagadnienia ogólne 2. Wojewódzkie sądy administracyjne 3. Naczelny Sąd Administracyjny Część V. Postępowanie przed sądami administracyjnymi Rozdział XII. Przepisy wstępne 1. Przepisy ogólne ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 2. Właściwość wojewódzkich sądów administracyjnych 3. Zakres właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego 4. Skład sądu 5. Wyłączenie sędziego Rozdział XIII. Strony 1. Zdolność sądowa i procesowa 2. Strony i uczestnicy postępowania 3. Pełnomocnicy Rozdział XIV. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym 1. Pisma w postępowaniu sądowym 2. Skarga 3. Wniosek o wszczęcie postępowania (art. 63–64 p.p.s.a.) 4. Sprzeciw 5. Doręczenia 6. Terminy 7. Uchybienie i przywrócenie terminu 8. Posiedzenia sądowe 9. Postępowanie mediacyjne i uproszczone 10. Zawieszenie i podjęcie postępowania 11. Orzeczenia sądowe 12. Prawomocność orzeczeń Rozdział XV. Środki odwoławcze 1. Skarga kasacyjna 2. Zażalenie Rozdział XVI. Koszty postępowania 1. Zwroty kosztów postępowania między stronami 2. Koszty sądowe 3. Zwolnienie od kosztów sądowych Rozdział XVII. Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego 1. Uwagi wprowadzające 2. Zainicjowanie procedury uchwałodawczej 3. Składy sędziowskie 4. Uchwały abstrakcyjne 5. Uchwały konkretne 6. Moc wiążąca uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego 7. Odmowa wydania uchwały Rozdział XVIII. Wznowienie postępowania 1. Wyjątkowość instytucji wznowienia postępowania 2. Przesłanki wznowienia postępowania 3. Tryb wznowienia postępowania Rozdział XIX. Wykonywanie orzeczeń sądowych 1. Zwrot akt po uprawomocnieniu orzeczenia 2. Termin załatwienia sprawy przez organ Rozdział XX. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt 1. Uwagi wstępne 2. Uproszczony tryb postępowania 3. Zwykły tryb postępowania Rozdział XXI. Przepisy z zakresu postępowania w obrocie zagranicznym 1. Doręczanie pism podmiotom zagranicznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Aplikacje Prawnicze : przykłady i wzory)
ISBN: 978-83-8235-499-7
Zawiera: Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Wymagania formalne pism procesowych w sprawach cywilnych 1. Sprawy cywilne 2. Rodzaje postępowania cywilnego 3. Tryb postępowania 3.1. Tryb procesowy 3.2. Tryb nieprocesowy 4. Właściwość sądu 5. Strony postępowania 5.1. Osoby fizyczne 5.2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi 5.3. Skarb Państwa 6. Pełnomocnicy stron 6.1. Adwokaci i radcowie prawni 6.2. Rzecznicy patentowi 6.3. Pracownik jednostki organu lub jej organu nadrzędnego 6.4. Osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony 6.5. Osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia 6.6. Współuczestnik sporu, małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia 7. Wymogi formalne pisma procesowego 7.1. Elementy pozwu 7.2. Oznaczenie sądu 7.3. Określenie stron postępowania, przedstawicieli ustawowych i pełnomocników 7.4. Wartość przedmiotu sporu 7.5. Oznaczenie rodzaju pisma i przedmiotu sporu 7.6. Dokładnie określone żądanie 7.7. Data wymagalności roszczenia 7.8. Wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu 7.9. Wskazanie dowodów na wykazanie faktów 7.10. Fakultatywne elementy pozwu 7.11. Informacja, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto − wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia 7.12. Podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika 7.13. Wymienienie załączników 7.14. Odpis pozwu wraz z załącznikami Rozdział II. Pozew o zapłatę z weksla w postępowaniu nakazowym Stan faktyczny Wzór pozwu Komentarz 1. Podstawa prawna 2. Właściwość sądu 3. Strony postępowania 4. Tryb postępowania 5. Żądanie pozwu 6. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy 7. Informacja, czy strony podjęły próbę mediacji 8. Dowody 9. Załączniki 10. Opłata od pozwu 11. Szczególne wymogi formalne pozwu 12. Przedawnienie Rozdział III. Pozew o zapłatę z uznania roszczenia w postępowaniu nakazowym Stan faktyczny Wzór pozwu Komentarz 1. Właściwość sądu 2. Oznaczenie stron 3. Wartość przedmiotu sporu 4. Data wymagalności roszczenia 5. Żądanie i uzasadnienie pozwu 6. Skutki rozpoznania sprawy w postępowaniu nakazowym 7. Opłata od pozwu Rozdział IV. Pozew o naruszenie dóbr osobistych Stan faktyczny Wzór pozwu Komentarz 1. Właściwość sądu 2. Oznaczenie stron 3. Wartość przedmiotu sporu 4. Żądanie i uzasadnienie pozwu 5. Opłata od pozwu VII Spis treści Rozdział V. Pozew o zawarcie umowy przyrzeczonej Stan faktyczny Wzór pozwu Komentarz 1. Podstawa prawna 2. Właściwość sądu 3. Strony postępowania 4. Tryb postępowania 5. Żądanie pozwu 6. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy 7. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności 8. Informacja, czy strony podjęły próbę mediacji 9. Dowody 10. Załączniki 11. Opłata od pozwu 12. Przedawnienie Rozdział VI. Pozew o eksmisję Stan faktyczny Wzór pozwu Komentarz 1. Właściwość sądu 2. Oznaczenie stron 3. Wartość przedmiotu sporu 4. Żądanie i uzasadnienie pozwu 5. Opłata od pozwu Rozdział VII. Pozew o zapłatę z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia Stan faktyczny Wzór pozwu Komentarz 1. Podstawa prawna 2. Właściwość sądu 3. Strony postępowania 4. Tryb postępowania 5. Żądanie pozwu 6. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy 7. Informacja, czy strony podjęły próbę mediacji 8. Dowody 9. Załączniki 10. Opłata od pozwu 11. Przedawnienie Rozdział VIII. Pozew o naprawienie szkody z tytułu niewykonania zobowiązania Stan faktyczny Wzór pozwu Komentarz 1. Właściwość sądu 2. Oznaczenie stron 3. Wartość przedmiotu sporu 4. Data wymagalności roszczenia 5. Żądanie i uzasadnienie pozwu 6. Opłata od pozwu Rozdział IX. Pozew o rozwiązanie spółki cywilnej Stan faktyczny Wzór pozwu Komentarz 1. Właściwość sądu 2. Oznaczenie stron 3. Wartość przedmiotu sporu 4. Żądanie i uzasadnienie pozwu 5. Opłata od pozwu Rozdział X. Pozew o zwrot przedmiotu darowizny Stan faktyczny Wzór pozwu Komentarz 1. Podstawa prawna 2. Właściwość sądu 3. Strony postępowania 4. Tryb postępowania 5. Żądanie pozwu 6. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy 7. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności 8. Informacja, czy strony podjęły próbę mediacji 9. Dowody 10. Załączniki 11. Opłata od pozwu 12. Przedawnienie Rozdział XI. Pozew o wydanie przedmiotu dzierżawy Stan faktyczny Wzór pozwu Komentarz 1. Podstawa prawna 2. Właściwość sądu 3. Strony postępowania 4. Tryb postępowania 5. Żądanie pozwu 6. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda 7. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności 8. Informacja, czy strony podjęły próbę mediacji 9. Dowody 10. Załączniki 11. Opłata od pozwu 12. Przedawnienie Rozdział XII. Pozew o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń Stan faktyczny Wzór pozwu Komentarz 1. Podstawa prawna 2. Właściwość sądu 3. Strony postępowania 4. Tryb postępowania 5. Żądanie pozwu 6. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy 7. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności 8. Informacja, czy strony podjęły próbę mediacji 9. Dowody 10. Załączniki 11. Opłata od pozwu 12. Przedawnienie Rozdział XIII. Pozew o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym Stan faktyczny Wzór pozwu Komentarz 1. Podstawa prawna 2. Właściwość sądu 3. Strony postępowania 4. Tryb postępowania 5. Żądanie pozwu 6. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy 7. Informacja, czy strony podjęły próbę mediacji 8. Dowody 9. Załączniki 10. Opłata od pozwu 11. Przedawnienie Rozdział XIV. Pozew o zadośćuczynienie Stan faktyczny Wzór pozwu Komentarz 1. Podstawa prawna 2. Właściwość sądu 3. Strony postępowania 4. Tryb postępowania 5. Żądanie pozwu 6. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy 7. Informacja, czy strony podjęły próbę mediacji 8. Dowody 9. Załączniki 10. Opłata od pozwu 11. Przedawnienie Rozdział XV. Pozew wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercy o zapłatę Stan faktyczny Wzór pozwu Komentarz 1. Podstawa prawna 2. Właściwość sądu 3. Strony postępowania 4. Tryb postępowania 5. Żądanie pozwu 6. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy 7. Informacja, czy strony podjęły próbę mediacji 8. Dowody 9. Załączniki 10. Opłata od pozwu 11. Przedawnienie Bibliografia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Pozwy z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach / Dominika Wetoszka, Joanna Gręndzińska, Maciej Rydlichowski. - Wyd. 2, Stan prawny wrzesień 2018 r., uwzględnia zmiany wynikające z projektu KPC / redakcja i aktualizacje Grzegorz Dąbrowski - Warszawa : C.H.Beck, 2018. - XVI, 210 s. ; 24 cm.
(Aplikacje Prawnicze : wzory pism)
ISBN: 978-83-815-8046-5
Zawiera: Wstęp Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Wymagania pism procesowych w sprawach gospodarczych 1.Sprawy gospodarcze 2.Właściwość sądu 3.Tryb postępowania 3.1.Tryb nakazowy 3.2.Tryb upominawczy 3.3.Tryb uproszczony 4.Strony postępowania 4.1.Osoby fizyczne 4.2.Osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi 4.3.Podmioty zagraniczne 4.4.Skarb Państwa 5.Pełnomocnicy stron 5.1.Adwokaci i radcowie prawni 5.2.Rzecznicy patentowi 5.3.Prokurent 5.4.Doradca restrukturyzacyjny 5.5.Pracownik jednostki organu lub jej organu nadrzędnego 5.6.Pełnomocnik podmiotu procesowego 6.Wymogi formalne pisma procesowego 6.1.Elementy pozwu 6.2.Oznaczenie sądu 6.3.Określenie stron postępowania i ich pełnomocników 6.4.Wartość przedmiotu sporu 6.5.Oznaczenie rodzaju pisma i przedmiotu sporu 6.6.Dokładnie określone żądanie 6.7.Wskazanie faktów, na których powód opiera swe żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu 6.8.Dowody na poparcie przytoczonych okoliczności 6.9.Fakultatywne elementy pozwu 6.10.Oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia 6.11.Informacje, czy strony podjęły prośbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia 6.12.Podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika 6.13.Wymienienie załączników 6.14.Odpis pozwu wraz z załącznikami Rozdział II. Pozew o zapłatę Rozdział III. Skarga pauliańska Rozdział IV. Pozew z art. 299 KSH Rozdział V. Pozew o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników Rozdział VI. Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały Rozdział VII. Pozew o ustalenie Rozdział VIII. Pozew o wydanie ruchomości Rozdział IX. Pozew o nakazanie złożenia oświadczenia woli Rozdział X. Pozew o ochronę dóbr osobistych Rozdział XI. Pozew o obniżenie ceny z tytuły wady rzeczy sprzedanej Rozdział XII. Pozew o dokonanie dopłat Rozdział XIII. Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki Rozdział XIV. Pozew o ustalenie wartości bilansowej akcji Rozdział XV. Pozew o zapłatę z powodu zawyżenia wartości aportu Rozdział XVI. Powództwa przeciwegzekucyjne 1.Powództwo opozycyjne 2.Powództwo ekscydencyjne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8246-241-8
Zawiera: Wykaz najważniejszych skrótów. Wstęp. Pojęcia telepracy i pracy zdalnej. Dotychczasowe doświadczenia i regulacje prawne. Polecenie pracy zdalnej. Podporządkowanie pracownika co do miejsca świadczenia pracy w pracy zdalnej. Ryzyko pracodawcy związane z pracą zdalną. Czas pracy a praca zdalna. Prawo do bycia offline a praca zdalna. Dialog społeczny a praca zdalna. Problematyka dyskryminacji pracowników w pracy zdalnej. Praca zdalna a monitoring pracownika. Ochrona danych osobowych w kontekście pracy zdalnej – wybrane zagadnienia. Bezpieczeństwo i higiena pracy zdalnej. Wypadek przy pracy a praca zdalna. Praca zdalna w kontekście życia rodzinnego. Praca zdalna a wykluczenie społeczne. Opodatkowanie dochodów z pracy zdalnej. Transgraniczne aspekty zdalnego świadczenia pracy. Praca zdalna a umowy cywilnoprawne. Praca zdalna a prawo autorskie w kontekście rozwoju AI i technologicznych przemian. Adaptacja pracowników w sytuacji pracy zdalnej. Wzory pism. Autorzy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-4488-3
I.Powództwo: Powództwo – wzór ogólny; 1. Powództwo – elementy; 2. Właściwość rzeczowa sądu; Właściwość miejscowa sądu; 4. Strony. Skarb Państwa. Pełnomocnicy; 5. Wartość przedmiotu sporu. Odsetki. Kumulacja przedmiotowa; 6.Przykłady sformułowań użytych w petitum żądania pozwu; 7. Wpływ ogłoszenia upadłości przed wniesieniem pozwu na jego kształt w sprawie dotyczącej masy upadłości; 8. Wnioski dodatkowe – fakultatywne elementy pozwu; 9. Uzasadnienie żądania pozwu – budowa; 10. Wnioski dowodowe; 11. Podpis i pełnomocnictwo; 12. Opłaty oraz koszty; 13. Załączniki; 14. Postępowanie odrębne. II. Apelacja: 1. Apelacja – elementy; 2. Dopuszczalność apelacji; 3. Właściwość sądu instancyjna i miejscowa; 4. Termin wniesienia apelacji; 5. Sposób wniesienia apelacji; 6. Zarzuty apelacyjne dotyczące naruszenia właściwości sądu; 7. Wartość przedmiotu zaskarżenia; 8. Opłata sądowa w postępowaniu apelacyjnym; 9. Zakres zaskarżenia – zaskarżam; 10. Wskazanie zarzutów apelacyjnych – zarzucam; 11. Zarzut naruszenia prawa materialnego; 12. Naruszenie prawa procesowego; 13. Zarzut przedawnienia w postępowaniu apelacyjnym; 14. Wnoszę – wniosek apelacyjny; 15. Uzasadnienie apelacji; 16. Podpis, pełnomocnik oraz załącznik apelacji; 17. Postępowanie odrębne i nieprocesowe; 18. Skarga na czynności referendarza; 19. Sporządzanie opinii prawnej o braku podstaw wniesienia apelacji na podstawie opracowanych na potrzeby egzaminu akt lub na podstawie przedstawionego stanu faktycznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again