Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(11)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(11)
Author
Dyoniziak Ryszard
(2)
Kvale Steinar
(2)
Amsterdamski Stefan
(1)
Barbaro Bogdan de
(1)
Barbaro Maria de
(1)
Budzyna-Dawidowski Przemysław
(1)
Chołoniewski Jacek
(1)
Drożdżowicz Lucyna
(1)
Dziuban Agata
(1)
Gruszczyński Leszek A
(1)
Głowacka-Grajper Małgorzata
(1)
Józefik Barbara
(1)
Konecki Krzysztof Tomasz
(1)
Kossakowska Anna
(1)
Kołbik Ilona
(1)
Maison Dominika
(1)
Mangione Thomas W
(1)
Milic-Czerniak Róża
(1)
Mościchowska Iga
(1)
Mynarski Stefan
(1)
Oppenheim A.N
(1)
Ostoja-Zawadzka Krystyna
(1)
Ostrowska Joanna
(1)
Rogoś-Turek Barbara
(1)
Rychliński Stanisław
(1)
Silverman David
(1)
Zabielski Stanisław
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Wywiad socjologiczny
(12)
Ankieta
(7)
Marketing
(4)
Socjologia
(4)
Nauki społeczne
(3)
Opinia publiczna
(3)
Reklama
(3)
Rynek
(3)
Etyka społeczna
(2)
Socjotechnika
(2)
Dane statystyczne
(1)
Eksperyment
(1)
Interfejs użytkownika
(1)
Internet
(1)
Jakość
(1)
Lojalność konsumentów
(1)
Metodologia
(1)
Rodzina
(1)
Społeczeństwo
(1)
Teoria systemów
(1)
Żałoba
(1)
Subject: time
1901-
(1)
24 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-01-12850-X
Przedmowa; Wprowadzenie; Układanie pytań; Dobór próby; Jak skłonić respondentów do odpowiedzi na an- kietę; Kilka dodatkowych sposobów nakłonienia respon- dentów do odpowiedzi; Korzyści z dobrego zarządzania i dbałości o estetykę; Przygotowanie danych do analiz; Podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-18315-8
Rola badań w procesie projektowania user experience rozwiązań interaktywnych; Przygotowanie do badań z użytkownikami; Badania potrzeb w projektowaniu produktów; Ewaluacja, czyli jak sprawdzić user experience projektu; Optymalizacja, czyli jak doskonalić projekt; Analiza danych i raportowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15158-4
Cz.I Teoria i praktyka badań jakościowych: 1. Rozpoczynanie badań, 2. Czym są badania jakościowe? Cz.II Metody: 3. Etnografia i obserwacja, 4. Wywiady, 5. Teksty, 6. Rozmowa naturalna, 7. Obrazy wizualne. Cz.III Implikacje: 8. Wiarygodność badań jakościowych, 9. Sens i etyka badań jakościowych, 10. Możliwości badań jakościowych: podsumowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89190-32-X
Cz.I Wprowadzenie : 1. Wywiad jako badanie. Cz.II Pojęcie procesu badawczego : 2. Wywiad jako rozmowa, 3. Myśl ponowoczesna, hermeneutyka, fenomenologia i dialektyka, 4. Badania jakościowe w nauce i praktyce. Cz.III Siedem stadiów wywiadu badawczego : 5. Ustalenie tematu i planowanie wywiadu, 6. Kwestie etyczne w prowadzeniu wywiadu, 7. Sytuacja wywiadu, 8. Jakość wywiadu, 9. Od mowy do tekstu, 10. Problem 1000 stron, 11. Metody analizy, 12. Wielość interpretacji, 13. Społeczne konstruowanie trafności, 14. Doskonalenie raportów z wywiadów. Cz.IV Wnioski : 15. Rozmowy o wywiadach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 577)
(Skrypty Uniwersytetu Śląskiego, ISSN 0239-6432; nr 577)
ISBN: 83-226-1103-X
1. Miejsce i rola kwestionariuszy w socjologii; 2. Kwestionariusz jako narzędzie badawcze; 3. Badania pilotażowe; 4. Materiały pomocnicze; 5. Instrukcja kodowa i graficzne opracowanie kwestionariusza. Posłowie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7298-621-5
Przedmowa. Podziękowania. Wprowadzenie do planowania badań sondażowych; Planowanie sondaży analitycznych; Planowanie sondaży opisowych; Badania pilotażowe; Wywiad o charakterze eksploracyjnym; Wywiady standaryzowane; Projektowanie kwestionariuszy; Formułowanie pytań; Podstawy teorii pomiaru; Konstruowanie stwierdzeń dotyczących postaw; Skalowanie postaw; Metody projekcyjne w badaniu postaw; Odmiany i zastosowania; Przetwarzanie danych; Analiza statystyczna. Dodatek I: Testy statystyczne. Dodatek II: Nomografy do sprawdzania statystycznej istotności różnic między odsetkami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Lustracje społeczne / Stanisław Rychliński. - Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, 2001. - 109, [3] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-88766-23-6
I. Środowisko a praca społeczna, II. Lustracje społeczne: Lustracja społeczna jako rodszaj badań dokumentacyjnych, Przygotowanie do badań, Montowanie badania, Nawiązanie kontaktu ze środowiskiem, Metody badań - obserwacja, Wywiad, Ankiety, Opracowanie wyników
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-484-4
Wprowadzenie; Telemetria jako podstawa badań oglądalności programów telewizyjnych i reklam; Zastosowanie metod panelowych w zakresie monitorowania wielkości sprzedaży i udziału w rynkuw sieci handlu detalicznego; Korzystanie z Internetu w świetle badan typu omnibus; Zmiany zachowań klientów banków w świetle badań typu omnibus; Badanie lojalności konsusmentów na rynku z wykorzystaniem metody TRI*M; Wywiad osobisty i telefoniczny w badaniu specyfiki zachowań zamożnych klientów usług bankowych; Badanie skuteczności reklamy metodą posttestu; Badanie ankietowe w analizie zmian świadomości marki; Zasady i sposób analizy wyników badania przeprowadzonegometodą grupowego wywiadu zogniskowanego (FGI); Zastosowanie wywiadu pogłębionego w Internecie w poznawaniu nałogowych zachowa nabywczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie Ekonomia Marketing)
ISBN: 83-88114-68-9
R.1 Proces i procedura badań; R.2 Dobór próby do badań; R.3 Określenie liczebności próby; R.4 Błędy losowe i nielosowe; R.5 Pomiar danych empirycznych; R.6 Analiza niezależności; R.7 Analiza zależności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
(Niezbędnik badacza)
ISBN: 978-83-01-16293-1
1. Wprowadzenie do badań z zastosowaniem techniki wywiadu; 2. Epistemologiczne problemy związane z prowadzeniem wywiadów; 3. Etyczne problemy związane z prowadzeniem wywiadów; 4. Planowanie badań z wykorzystaniem technik wywiadu; 5. Prowadzenie wywiadu; 6. Rodzaje wywiadów; 7. Jakość wywiadu; 8. Transkrypcja wywiadów; 10. Weryfikacja i uogólnienie wiedzy uzyskanej za pomocą wywiadów; 11. Przedstawianie wiedzy uzyskanej w badaniu; 12. Udoskonalanie jakości wywiadu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-224-3
Uwagi wstępne, Podstawy teoretyczne badań nad opinią publiczną, Sondaże a manipulacja, diagnozy i prognozy na temat roli Kościoła w społeczeństwie, Najczęstsze błędy w sondażach, Kilka refleksji na temat antysemityzmu w badaniach sondażowych, rynek i reklama, Sondaże a prawidłowość życia politycznego, Sondaże zagraniczne, Uwagi końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-224-3
Uwagi wstępne, Podstawy teoretyczne badań nad opinią publiczną, Sondaże a manipulacja, diagnozy i prognozy na temat roli Kościoła w społeczeństwie, Najczęstsze błędy w sondażach, Kilka refleksji na temat antysemityzmu w badaniach sondażowych, rynek i reklama, Sondaże a prawidłowość życia politycznego, Sondaże zagraniczne, Uwagi końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-233-1184-6
1. Ogólna teoria systemów, 2. Cykl życia rodzinnego, 3. Procesy emocjonalne w rodzinie, 4. Struktura rodziny, 5. Komunikacja w rodzinie, 6. Strategie rodzinne, 7. Lojalność rodzinna, 8. Mity rodzinne, 9. Żałoba w rodzinie, 10. Wywiad rodzinny z użyciem genogramu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-13336-8
Co to jest zogniskowany wywiad grupowy; Zasadnicze etapy zogniskowanych wywiadów grupowych; Zasady prowa- dzenia wywiadu; Zastosowanie technik projekcyjnych i technik wspomagających.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Authority data
Ankieta - a wywiad socjologiczny (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Marketing - wywiad socjologiczny (hasło przedmiotowe)
Authority data
Wywiad socjologiczny (hasło przedmiotowe)
Authority data
Wywiad socjologiczny - a rodzina (hasło przedmiotowe)
Authority data
Wywiad socjologiczny - metody (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again