Form of Work
Książki
(4)
Status
available
(3)
only on-site
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(3)
Author
Borowiecki Ryszard
(3)
Kwieciński Mirosław
(3)
Kaliski Maciej
(2)
Mrozik Przemysław
(2)
Tor Krzysztof
(2)
Żebrowski Andrzej
(2)
Adamczyk Jadwiga
(1)
Aleksnadrowicz Tomasz R
(1)
Binsztok Aleksander
(1)
Bzdek Krzysztof
(1)
Czekaj-Szopa Anna
(1)
Dziura Marek
(1)
Gerszberg Tomasz
(1)
Gołębiowska Ewa
(1)
Grandys Andrzej J
(1)
Głukowski Ryszard
(1)
Haber Lesław H
(1)
Janisz Karina
(1)
Jaskólski Krzysztof
(1)
Kaczmarek Jarosław
(1)
Kafel Tomasz
(1)
Kauf Sabina
(1)
Kiełtyka Leszek
(1)
Kochalski Cezary
(1)
Kolegowicz Konrad
(1)
Kowalczyk Stanisław
(1)
Kruk Anna
(1)
Kuta Małgorzata
(1)
Laskowski Piotr
(1)
Nogalski Bogdan
(1)
Perechuda Kazimierz
(1)
Snowdon Brian
(1)
Sopińska Agnieszka
(1)
Surawski Bartosz M
(1)
Szczygieł Maciej
(1)
Vane Howard R
(1)
Wachowiak Piotr
(1)
Wysłocka Elżbieta
(1)
Zadros Katarzyna
(1)
Łachut Paula
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Wywiad gospodarczy
(4)
Informacja dla zarządzania
(3)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Banki
(1)
Baza danych
(1)
Dane osobowe
(1)
Ekonomiści
(1)
Informacja
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Makroekonomia
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Publicystyka angielska
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Systemy informacyjne
(1)
Ubezpieczenia
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie Ekonomia Marketing)
ISBN: 83-7333-414-9
Cz. I Procesy integracji przepływu informacji: 1.Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik sukcesu i przewagi konkurencyjnej organizacji XXI wieku, 2. Znaczenie wiedzy i informacji w zintegrowanym systemie zarządzania, 3. Rola integratorów przepływu informacji w zarządzaniu, 4. Rola informacji w efektywnym zarządzaniu zmianami poprzez zarządzanie projektami, 4. Zarządzanie w sieci. Wybrane aspekty, 5. Zintegrowana informacja jako źródła przewagi konkurencyjnej (studium przypadku przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej), 6. Przepływ informacji w organizacjach fraktalnych, 7. Funkcja informacyjna metody luki okresów w zarządzaniu ryzykiem płynności finansowej banku komercyjnego, 8. Tendencje zmian znaczenia badań rynkowych i marketingowych w procesie pozyskiwania informacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na polskim rynku artykułów konsumpcyjnych (w świetle wyników badań). Cz. II Kapitał intelektualny i przywództwo w strategii organizacji: 1. Proces twórczy w biznesie i sztuce, 2. Koncepcja wartościowania kapitału intelektualnego organizacji, 3. Pomiar kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie a uwarunkowanie sektorowe. Metodyka pomiaru, 4. Kreowanie wzrostu kapitału intelektualnego organizacji poprzez wdrożenie systemu zarządzania wiedzą ( a przykładzie Górażdże Cement S.A./ HeidelbergCement Group), 5. Empiryczna analiza zachowań konsumpcyjnych menedżerów (wybrane elementy)/ Cz. III Koncepcja wywiadu gospodarczego i ochrony informacji w zarządzaniu wiedza: 1. Identyfikacja potrzeb informacyjnych wywiadu gospodarczego, 2. Mapy wiedzy w koncepcji wywiadu gospodarczego, 3. Rozwój działalności wywiadowi gospodarczych w Polsce w latach 1990-2004 (badania wstępne), 3. Bezpieczeństwo wiedzy - nowy atrybut działalności przedsiębiorstwa, 4. Rola bezpieczeństwa danych w budowie i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej banków internetowych, 5. Rola informacji w kierowaniu bezpieczeństwem państwa, 6. Ochrona i bezpieczeństwo informacji w jednostkach samorządowych. konkurencyjnej organizacji XXI wieku, 2.Znaczenie wie zy i informacji w zintegrowanym systemie zarządzania, 3.Rola integratorów przepływu informacji w zarządzaniu, 4.Rola informacji w efektywnym zarządzaniu zmiana mi poprzez zarządzanie projektami, 5.Zarządzanie w sieci. Wybrane aspekty, 6.Zintegrowana informacja jako źródło przewagi konkurencyjnej (studium przypadku przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej), 7.Przepływ informacji w organizacjach fraktalnych, 8.Funkacja informacyjna metody luki okresów w zarządzaniu ryzykiem płynności finansowej banku komercyjnego, 9.Tendencje zmian znaczenia badań rynkowych i marketingowych w procesie pozyskiwania informacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na polskim rynku artykułów konsumpcyjnych (w świetle wyników badań). Cz.II Kapitał intelektualny i przywództwo w strategii organizacji : 1.Proces twórczy w biznesie i sztuce, 2. Koncepcja wartościowania kapitału intelektualnego organizacji, 3.Pomiar kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie a uwarunkowania sektorowe. Metodyka pomiaru, 4.Kreowanie wzrostu kapitału intelektualnego organizacji poprzez wdrożenie systemu zarządzania wiedzą (na przykładzie Górażdże Cement S.A./HeidelbergCement Group), 5.Empiryczna analiza zachowań komunikacyjnych menedżer ów (wybrane elementy). Cz.III Koncepcja wywiadu gospodarczego i ochrony informacji w zarządzaniu wiedzą : 1. Identyfikacja potrzeb informacyjnych wywiadu gospodarczego, 2. Mapa wiedzy w koncepcji wywiadu gospodarczego, 3.Rozwój działalności wywiadowni gospodarczych w Polsce w latach 1990-2004 (badania wstępne), 4.Bezpieczeństwo wiedzy-nowy atrybut działalności przedsiębiorstwa, 5.Rola bezpieczeństwa danych w budowie i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej banków internetowych, 6. Rola informacji w kierowaniu bezpieczeństwem państwa, 7. Ochrona i bezpieczeństwo informacji w jednostkach samorządowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie Ekonomia Marketing)
ISBN: 83-7333-175-1
Cz.I Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie- współ czesne koncepcje i dylematy: -Globalizacja gospodarki a nowe tendencje zarządzania przedsiębiorstwem; -Nowe funkcje informacji we współczesnych koncepcjach zarządzania; -Wartość informacji a koszty jej przechowywania i ochrony; -Analiza ekonomiczna jako źródło informacji o przedsiębiorstwie; -Ocena ekspercka jako źródło informacji w procesie projektowania i realizacji zmian w przedsiębiorstwie; -Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa model pomiaru; -Umiejętności przyszłej kadry inżynieryjnej w wykorzystaniu zasobów informacji w przedsiębiorstwach "trzeciej fali"; -Korzyści dobrej praktyki w kształtowaniu przejrzystości systemu informacyjnego spółek publicznych; -Komunikacja w zarządzaniu procesem zmian organizacyjnych. Cz.II Pozyskiwanie oraz bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie i państwie: -Informacja strategiczna i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem; -Ochrona i bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwach; -Zarządzanie wiedzą a bezpieczeństwo transferu informacji w nowoczesnych organizacjach; -Niektóre czynniki wpływające na zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorcy; -Niektóre uwarunkowania prawne prowadzenia wywiadu gospodarczego w Polsce; -Bezpieczeństwo infrastruktury informacyjnej; -Zarządzanie bezpieczeństwem finansowym państwa. Cz.III Wybrane problemy zarządzania informacją w praktyce działalności przedsiębiorstw i instytucji: -Tworzenie efektywnego systemu wywiadu gospodarczego; -Eksperymentalne środowisko profilowanego wywiadu sieciowego; -Zintegrowane systemy informacyjne jako narzędzie wspomagające integrację marketingu i logistyki; -Metody wspomagające zarządzanie informacją w organizacjach non-profit; -Ochrona zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa (na przykładzie PPHU "MEX"); -Zagadnienia ochrony danych osobowych w działalności zakładów ubezpieczeń i zakładów opieki zdrowotnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie Ekonomia Marketing)
ISBN: 83-7333-246-4
Informacja w monitorowaniu otoczeniu organizacji; Informacja ryzykiem procesu decyzyjnego; System informacji strategicznej przedsiębiorstwa w procesie fuzji i przejęć; Koncepcja wywiadu gospodarczego - w stronę inteligencji przedsiębiorstwa; Problemy niezawodności w przetwarzaniu informacji na potrzeby wywiadu gospodarczego z zastosowaniem metod rozmytych; Rola informacji kosztowej w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem przemysłowym; Problemy niezawodności i dostępności usług w e-biznesie; Informatyczne systemy rozliczeń międzybankowych; Zarządzanie informacją w sektorze ubezpieczeń na poziomie organizacja ubezpieczeniowa-klient; Zarządzanie informacją finansową w jednostkach samorządu terytorialnego pozyskujących środki z funduszy Unii Europejskiej; Koncepcja przeciwdziałania przestępstwom popełnianym na szkodę przedsiębiorców w Polsce; Prawo do informacji czy monopol informacji - uwagi o sytuacji prawnej przedsiębiorców wykonujących usługi informatyczne; Polityka bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie - aspekty praktyczne. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Myśli Ekonomicznej / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne)
ISBN: 83-11-09566-3
1. Główne tendencje we współczesnej makroekonomii, 2 .Makroekonomia u progu nowego milenium : czy istnieje konsensus?, 3. Wywiady
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Authority data
Wywiad gospodarczy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wywiad przemysłowy
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again