Form of Work
Książki
(5)
Czasopisma
(2)
Status
available
(6)
only on-site
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(6)
Author
Fleszer Dorota (1971- )
(2)
Huczek Marian
(2)
Janczewski Jerzy
(2)
Lemańska-Majdzik Anna
(2)
Smolarek Małgorzata
(2)
Znańska-Kozłowska Katarzyna
(2)
Bakonyi Jadwiga
(1)
Balina Rafał
(1)
Bylok Felicjan
(1)
Dudzik-Lewicka Irena
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Fengler Jorg
(1)
Gajewska Paulina
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Idasz-Balina Marta
(1)
Kajstura Maciej
(1)
Kamińska Barbara
(1)
Karney Janina E
(1)
Klimczok Monika
(1)
Kocot Damian
(1)
Kocot Maria
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Kraczala Madalena
(1)
Krakowczyková Mariola
(1)
Kucęba Robert
(1)
Kędzior Jolanta
(1)
Lebioda Gabriel
(1)
Marcinkiewicz Cezary
(1)
Młynarska-Jurczuk Agata
(1)
Novotný Jan
(1)
Okła Wiesława
(1)
Pabian Arnold
(1)
Paradowski Mariusz
(1)
Pietruszewski Kazimierz
(1)
Piskořová Irena
(1)
Pochopień Jolanta
(1)
Rybicka Karolina
(1)
Seroka-Stolka Oksana
(1)
Smul Patrycja
(1)
Sobieraj Aneta
(1)
Szatan Małgorzata
(1)
Szewczyk Irena
(1)
Tomczyk Anna
(1)
Tomski Piotr
(1)
Trojanowski Tomasz
(1)
Trzcieniecka-Green Anna
(1)
Tucholska Stanisława
(1)
Walczuk Katarzyna
(1)
Zasępa Piotr
(1)
Zawada Marcin
(1)
Złoto-Małolepszy Monika
(1)
Ładyżyński Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Wypalenie zawodowe
(7)
Audyt wewnętrzny
(2)
Motywacja pracy
(2)
Osobowość
(2)
Psychoterapia
(2)
Zawód
(2)
Agroturystyka
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Ból
(1)
Choroby
(1)
Choroby psychosomatyczne
(1)
Chorzy
(1)
Ciąża
(1)
Globalizacja
(1)
Holdingi
(1)
Kobieta
(1)
Ludzie starzy
(1)
Macierzyństwo
(1)
Oceny pracowników
(1)
Opieka społeczna
(1)
Organizacja
(1)
Outsourcing
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Praca
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia kliniczna
(1)
Rodzina
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Stres
(1)
Studenci
(1)
Służba zdrowia
(1)
Usługi
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(2)
Czasopismo naukowe
(2)
Domain
Zarządzanie i marketing
(2)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
(Problemy Współczesnej Psychoterapii)
(Problemy Współczesnej Psychoterapii)
ISBN: 83-87957-03-8
Pomaganie, Obciążenie, Zawodowa deformacja osobowości, Pokonywanie problemów, Spotkanie z samym sobą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-242-0753-8
1. Wprowadzenie, 2. Podstawowe pojęcia psychologiczne: procesy poznawcze (spostrzeganie, uwaga, pamięć, myślenie, inteligencja), emocje i motywacja, 3. Wybrane teorie osobowości, 4. Świat jako system - o systemowym spojrzeniu na człowieka, 5. W drodze do zdrowia - koncepcja salutogenezy i poczucia koherencji Arrona Antonovsky'ego, 6. Tajemnica związku umysłu z ciałem - psychsomatyka w ujęciu historycznym i współczesnym, 7. Choroba w życiu człowieka, 8. Istota i funkcje bólu, 9. Psychologia kobiety, 10. Psychologiczne aspekty ciąży i macierzyństwa, 11. Komunikacja z pacjentem, 12. Stres i radzenie sobie ze stresem, 13. Wypalenie zawodowe, 14. Jak pomagać? - pomoc psychologiczna a psychoterapia, 15. Psychologia w służbie zdrowia - nowe wyzwania. Przykłady psychologicznych programów stosowanych w profilaktyce i leczeniu pacjentów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89501-66-0
1. Współczesna pedagogika pracy - problemy interdyscyplinarne, 2. Pracownik w organizacji, 3. Badanie pracy i zawodów, 4. Organizacja czasu pracy, 4. Przedsiębiorczość, 5. Psychologiczne mechanizmy zachowania człowieka w organizacji, 7. Przystosowanie do pracy i dobór zawodowy, 8. Motywacja do pracy, 9. Edukacja dorosłych w organizacji, 10. Sztuka bycia pracownikiem, 11. Style zachowania dorosłych, 12. Autorytet przełożonego, 13. Zjawiska patologiczne we współczesnym przedsiębiorstwie, 14. Pedagogika pracy XXI wieku - koncepcje, badania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-516-3
Etyczne aspekty pracy służb społecznych: dylematy i drogowskazy, Kwestie społeczne w systemie prawnym Unii Europejskiej, Problemy pracowników socjalnych sektora publicznego pomocy społecznej, Podmiotowość pracownika socjalnego a podmiotowość klienta pomocy społecznej, Interpretacje pojęcia "opieka" jako czynnik konstytuujący podejście do pracy socjalnej, Rodzina jako wyzwanie polityki społecznej, Współczesna rodzina jako podmiot pracy socjalnej, Rodzina w prawodawstwie Unii Europejskiej-zagrożenia i nadzieje, Wpływ globalizacji na zachowania społeczne młodzieży. Nowe wyzwania dla pracy socjalnej, Instytucjonalne formy wsparcia społecznego. Samorząd lokalny wobec problemu niepełnosprawności, Odpowiedzialna aktywizacja społeczności lokalnej osób niepełnosprawnych na przykładzie powiatu milickiego, Organizowanie pracy z wolontariuszami-wskazówki metodyczne dla wychowawców, Wybrane aspekty starzenia się i starości w perspektywie gerontologii i geragogiki, Starość i śmierć w perspektywie psychologicznej, Problem wypalenia zawodowego pracowników socjalnych. Diagnoza i profilaktyka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Problemy psychologii klinicznej i osobowości / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Psychologii Klinicznej KUL ; 7)
ISBN: 83-7306-257-2
1. Funkcja koherencji w percepcji własnej osoby, 2. Relacje interpersonalne studentów o różnym poziomie inteligencji emocjonalnej, 3. Obraz siebie u osób o różnym poziomie inteligencji emocjonalnej, 4. Obraz siebie u studentów o różnym poziomie aprobaty społecznej, 5. Orientacja życiowa a dyspozycje do zachowań społecznych, 6. Jakość życia i obraz siebie u kobiet po rozwodzie, 7. Osobowościowe uwarunkowania zespołu wypalenia u formatorów, 8. Zespół wypalenia sił u policjantów o różnym poziomie samoakceptacji, 9. Poczucie satysfakcji z pracy a wypalenie sił u lekarzy medycyny weterynaryjnej, 10. Obraz siebie a zespół wypalenia zawodowego nauczycieli szkół średnich, 11. Wartości w rozwoju osoby i w sztuce pomagania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Zeszyt 1/2013)
1.Orientacja na klienta czynnikiem zapobiegania kryzysowi w przedsiębiorstwie; 2. Rozwój i stan polskiej agroturystyki; 3. Wybrane aspekty doboru personelu w administracji publicznej; 4. Powody prowadzenia własnej działalności gospodarczej małych firm; 5. Wykorzystanie outsourcingu w wybranych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa; 6. Problemy związane z zastosowaniem outsourcingu w sektorze MSP; 7. Problematyka zarządzania logistycznego strumieniami powrotnymi; 8. Wykorzystanie Internetu w sprzedaży i promocji usług turystycznych; 9. Wypalenie zawodowe- pojęcie, przyczyny i objawy; 10. Globalizacja- szansa czy zagrożenie dla współczesnego świata; 11. Teoretyczne i praktyczne aspekty komunikacji społecznej na przykładzie wybranych zagadnień socjologicznych; 12. Kontrola zarządcza instrumentem zarządzania jednostką finansów publicznych; 13. Kalkulacja kosztu jednostkowego elementem zarządzania spółką X; 14. Zasady opodatkowania osób prawnych w Polsce i Niemczech- analiza porównawcza; Recenzja książki S. Kassay "Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość, tom I, Środowisko biznesowe. Zmiany struktur własnościowych w okresie transformacji ekonomicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Zeszyt 2/2013)
Wpływ motywacji na rozwój aktywności innowacyjnej pracowników; Specyfika zarządzania personelem w przedsiębiorstwach rodzinnych; Ocenianie pracowników jako element rozwoju kapitału ludzkiego w organizacji; Wypalenie zawodowe jako efekt długotrwałego stresu; Studia podyplomowe, szkolenia i kursy jako równoległe formy podnoszenia kwalifikacji; Ocena usług w edukacji dorosłych; Specyfika zarządzania przedsiębiorstwem w czasie kryzysu; Kontrola wewnętrzna jako istotna funkcja zarządzania w jednostkach administracji publicznej; Efekty społeczne działania grup kapitałowych w Polsce; Controlling w przedsiębiorstwie transportowym; Wczesna internacjonalizacja polskich firm typu "born global"; CRS- koncepcja odpowiedzialnego biznesu w świetle zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie; Analiza związku narzędzi promocji z satysfakcją nabywcy- model Kano; Zarządzanie poczuciem winy jako środek wpływu w reklamie; Zarządzanie wiedzą ekologiczną konsumentów poprzez akcje i kampanie społeczne; Jakość jako determinanta w procesie zakupu; Funkcjonowanie odwrotnych oraz lewarowanych funduszy typu Exchange-Trade Fund; Zadania banków zrzeszających i ich znaczenie w opinii zarządzających bankami spółdzielczymi; Charakterystyka przedsiębiorstwa obsługujących w zakresie pośrednictwa na rynku nieruchomości; Procesy nabywania nieruchomości przez cudzoziemców; Konkurencja na rynku energii elektrycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again