Form of Work
Książki
(18)
Czasopisma
(1)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(17)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(17)
Author
Chomczyńska-Rubacha Mariola
(2)
Woynarowska Barbara
(2)
Adamski Franciszek
(1)
Augustyn Józef
(1)
Batiuk Anna
(1)
Białas Marcin
(1)
Białoszewski Dariusz
(1)
Chymuk Mariia
(1)
Cibor Ryszard
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Gawlik Ewa
(1)
Grzelak Szymon
(1)
Izdebski Zbigniew
(1)
Jaczewski Andrzej
(1)
Kalinowski Romuald
(1)
Kamińska Aleksandra
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Korabiewska Izabela
(1)
Kowalkowski Stanisław
(1)
Kozerska Agnieszka
(1)
Kwaśna Anna
(1)
Lewandowska Monika
(1)
Markiewicz-Patkowska Julita
(1)
Marzec-Holka Krystyna
(1)
Michałowski Stanisław
(1)
Murzyn Andrzej
(1)
Musiał Emilia
(1)
Obuchowska Irena
(1)
Oleśniewicz Magdalena
(1)
Oleśniewicz Piotr
(1)
Parczewska Teresa
(1)
Pauluk Dorota
(1)
Pieniążek Marlena
(1)
Piwowarczyk Piotr
(1)
Plieth-Kalinowska Izabela
(1)
Regulska Agnieszka
(1)
Romanowska-Tołłoczko Anna
(1)
Rongies Witold
(1)
Ruszkiewicz Dorota
(1)
Rzepka Jerzy
(1)
Siara Olga
(1)
Sieja Krzysztof
(1)
Sword Rosemary K. M. (1955- )
(1)
Szeligiewicz-Urban Danuta
(1)
Szewczyk-Kowalewska Irena
(1)
Szmitkowski Paweł
(1)
Szopiński Józef
(1)
Topa Danuta
(1)
Tylka Monika
(1)
Wasylewicz Magdalena
(1)
Widawski Krzysztof
(1)
Wrońska Marta
(1)
Wójcik Michał Z
(1)
Zakrzewska Sylwia
(1)
Zielińska Monika
(1)
Zimbardo Philip G. (1933- )
(1)
Łobocki Mieczysław
(1)
Кучинська Ірина
(1)
Шевченко Владимир
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Wychowanie seksualne
(14)
Dziecko
(4)
Młodzież
(4)
Wychowanie w rodzinie
(4)
Edukacja zdrowotna
(3)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(3)
Płeć
(3)
Seksuologia
(3)
Życie seksualne
(3)
AIDS
(2)
Agresywność
(2)
Choroby psychiczne
(2)
Ciąża
(2)
Erotyzm
(2)
Etyka płciowa
(2)
HIV
(2)
Homoseksualizm
(2)
Kobieta
(2)
Miłość
(2)
Nałóg
(2)
Onanizm
(2)
Promocja zdrowia
(2)
Rola społeczna
(2)
Seksuologia -- socjologia -- Polska
(2)
Uczniowie
(2)
Wychowanie
(2)
Wychowanie moralne
(2)
Autorytet
(1)
Biblioterapia
(1)
Chłopcy
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Czystość (etyka)
(1)
Demografia
(1)
Domy dziecka
(1)
Dziewczęta
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Etyka seksualna
(1)
Folklor
(1)
Hormonalne środki antykoncepcyjne
(1)
Instytucja totalna
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Ludzie starzy
(1)
Ludzie starzy w rodzinie
(1)
Macierzyństwo
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodzież -- socjologia -- Polska
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Pedagogika
(1)
Personalizm
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Popularyzacja wiedzy
(1)
Popęd płciowy
(1)
Prezerwatywy
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Przysłowia
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Psychoterapia
(1)
Religia
(1)
Rodzina
(1)
Rynek pracy
(1)
Samoobrona
(1)
Socjalizacja
(1)
Sporty wodne
(1)
Sprawność motoryczna
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Stres
(1)
Studenci
(1)
Szczęście
(1)
Szkolnictwo
(1)
Teatroterapia
(1)
Teoria poznania
(1)
Towarzystwa naukowe
(1)
Tożsamość płciowa
(1)
Uczniowe szkół podstawowych
(1)
Uczucia
(1)
Wartość
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie religijne
(1)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Śnieżyński, Marian (1939- )
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
20 results Filter
No cover
Book
In basket
(Nauczyciele-Nauczycielom / red. nauk. Bronisława Dymara ; Tom 7)
ISBN: 83-7308-000-7
1. Czym jest pokusa?: Refleksja nad pokusą w różnych religiach; Pokusa, czyli pragnienie; Pokusa w kierunku naruszenia równowagi; Pokusa ulegania impulsom; Pokusa, aby uciec od wolności u dorosłych u dzieci; 2. Seks jako jedna z pokus: Seks, czyli płeć; Genitalność a seksualność; Seksualność w kontekście egzystencjalizmu Sartre'a; Seksualność w kontekście samorealizacji u dorosłych i dzieci; 3. Psychologia pokusy: Pokusa jako zjawisko psychologiczne; Pokusa w ujęciu behawiorystycznym; Pokusa w koncepcji psychodynamicznej; Pokusa w koncepcji poznawczej; Badania psychologiczne nad pokusą- dorośli a dzieci; 4. Świat pokus dziecka: Pokusy zmieniania świadomości; Pokusa oderwania się od rzeczywistości; Pokusa autodestrukcji; Pokusa oszustwa i kłamstwa; Pokusa agresji; 5. Kształtowanie odporności na pokusy- wybrane metody i formy pracy: Działalność wychowawcza jako wzmacnianie odporności na pokusy w ujęciu pedagogiki personalistycznej; Usprawnianie komunikacji interpersonalnej jako budowanie odporności na pokusy; Ukazywanie sensu i wartości życia młodzieży zaburzonej w świetle logoterapii i Wiktora Emanuela Frankla; Socjoterapia jako pomoc rodzinie i dziecku w pokonywaniu zaburzeń emocjonalno-społecznych; Przegląd programów profilaktycznych i edukacyjno-terapeutycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7271-070-8
Słowo o Jubilacie. Bibliografia prac prof. dr hab. Mariana Śnieżyńskiego za lata 1968-2000. Kilka słów wprowadzenia do konferencji. Część I: Edukacja prorodzinna w okresie transformacji. Ewolucyjne przemiany współczesnej rodziny polskiej; Kultura pedagogiczna rodziców: wyzwanie i czynnik stymulacji rozwoju młodego pokolenia Polaków; Osobowościowe determinanty konfliktu międzypokoleniowego w rodzinie; Edukacja pedagogiczna rodziców - ważny element systemu polityki prorodzinnej; O potrzebie przygotowania młodzieży do małżeństwa i rodzicielstwa; Edukacja do życia w rodzinie - stan i potrzeby; Wyzwania przyszłości a wychowanie prorodzinne. Część II: Polska rodzina w dobie przeobrażeń społeczno-kulturowych. Korczak i rodzina; Kościół - rodzina i wychowanie; Katolicki wzór małżeństwa w wychowaniu prorodzinnym; Rola Kościoła katolickiego w przygotowaniu ludzi młodych do świadomego podejmowania ról małżeńskich i rodzicielskich; Rodzina wiejska w dobie zmian społeczno-ustrojowych; Tradycje i obyczaje w wychowaniu rodzinnym; Pomoc państwa rodzinom bezrobotnym; Rodzinne uwarunkowania bezdomności; Aksjologiczne podobieństwa i różnice rodziców i dzieci; Edukacyjne zadania szkoły rodzenia. Część III: Zadania rodziny w realizacji edukacji prorodzinnej. Oddziaływanie wychowawcze rodziny a pola wpływów "pedagogiki prorodzinnej" w warunkach demokracji; Wpływ rodziny na system wartości współczesnej młodzieży; Wychowanie rodzinne do roli matki; Postawy maturzystów wobec dziecka nienarodzonego; Rozwijanie podmiotowości dziecka w rodzinie przygotowaniem do pełnienia odpowiedzialnych ról życiowych; Sąd młodzieży o małżeństwie; Zapomniane dziecko; Znaczenie ciągłej pedagogizacji rodziców dla wychowania prorodzinnego dziecka; Rodzina - skarbnica wzorów spędzania czasu wolnego dzieci klas młodszych; Miejsce rodziny w realizacji zadań współczesnej szkoły z zakresu edukacji zdrowotnej; Rodzina w wypowiedziach werbalnych i plastycznych dzieci; Rola środowiska rodzinnego w wychowaniu dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krakowie. Część IV: Wychowanie psychospołeczne i seksualne w rodzinie. Natura i cel wychowania seksualnego w świetle nauki Kościoła; Wychowanie psychoseksualne w rodzinie; Społeczne funkcjonowanie osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w rolach rodzinnych; Psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodzin z problemem bezrobocia; Powinności państwa względem rodziny w zakresie wychowania seksualnego dzieci i młodzieży. Część V: Zadania szkoły w realizacji edukacji prorodzinnej. Oczekiwania oraz potrzeby uczniów w zakresie przygotowania do życia rodzinnego i seksualnego; Wychowanie prorodzinne w szkole - opinie rodziców i uczniów, oczekiwania młodzieży wobec nowego przedmiotu; Oczekiwania młodzieży w stosunku do przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie"; Umiejętności komunikacyjne nauczyciela - podejmowanie dyskusji o rodzinie w edukacji wczesnoszkolnej; Edukacja prorodzinna w klasach początkowych realizowana poprzez współpracę nauczycieli i rodziców. Część VI: Kształcenie nauczycieli-wychowawców do realizacji edukacji prorodzinnej. Nauczyciel a współuczestnictwo rodziców w procesie edukacji dzieci; Modelowanie w procesie przygotowania nauczycieli do dialogu wychowawczego; Introspekcja psychodydaktyczna nauczyciela wychowania prorodzinnego - propozycja badawcza; Kultura pedagogiczna wychowawców a edukacja prorodzinna; Metody aktywizujące w kształceniu nauczycieli-wychowawców prowadzących zajęcia z zakresu wychowania prorodzinnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15167-6
I. Edukacja zdrowotna - podstawy teoretyczne i metodyczne 1. Zdrowie 2. Czynniki warunkujące zdrowie i dbałość o zdrowie 3. Z dziejów edukacji zdrowotnej w Polsce 4. Koncepcje i podstawy teoretyczne edukacji zdrowotnej 5. Edukacja zdrowotna a terapia i profilaktyka chorób oraz promocja zdrowia 6. Metodyka edukacji zdrowotnej 7. Współpraca z mass mediami w edukacji zdrowotnej 8. Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach II. Wybrane zagadnienia edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 1. Dbałość o ciało 2. Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna 3. Bezepieczeństwo - zapobieganie urazom 4. Seksualność - wybrane zagadnienia 5. Zdrowie psychospołeczne - wybrane zagadnienia 6. Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych 7. Przeciwdziałanie agresji i przemocy wsród uczniów 8. Propozycje cwiczeń i zabaw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (4 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15167-6
I. Edukacja zdrowotna - podstawy teoretyczne i metodyczne 1. Zdrowie 2. Czynniki warunkujące zdrowie i dbałość o zdrowie 3. Z dziejów edukacji zdrowotnej w Polsce 4. Koncepcje i podstawy teoretyczne edukacji zdrowotnej 5. Edukacja zdrowotna a terapia i profilaktyka chorób oraz promocja zdrowia 6. Metodyka edukacji zdrowotnej 7. Współpraca z mass mediami w edukacji zdrowotnej 8. Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach II. Wybrane zagadnienia edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 1. Dbałość o ciało 2. Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna 3. Bezepieczeństwo - zapobieganie urazom 4. Seksualność - wybrane zagadnienia 5. Zdrowie psychospołeczne - wybrane zagadnienia 6. Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych 7. Przeciwdziałanie agresji i przemocy wsród uczniów 8. Propozycje cwiczeń i zabaw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka życia duchowego)
ISBN: 83-7318-386-8
Cz. I Rozwój seksualny w okresie dzieciństwa i dojrzewania; 1. Rozwój seksualny dziecka przed okresem dojrzewania, 2. Rozwój seksualny dziecka w okresie dojrzewania. Cz. II Wychowanie seksualne; 1. Potrzeba wychowania seksualnego, 2. Wychowanie seksualne przed okresem dojrzewania, 3. Wychowanie seksualne w okresie dojrzewania. Cz. III Integralne spojrzenie na ludzką seksualność; 1. Istota integracji seksualnej, 2. Związek seksualności ze światem uczuć, 3.Więzi międzyosobowe. Cz. IV wychowanie do miłości; 1. Wychowanie do małżeństwa, 2. Wychowanie do celibatu. Cz. V Zranienia emocjonalno-seksualne i ich uzdrowienie; 1. Zranienia emocjonalno-seksualne i ich skutki, 2. Uzdrowienie zranień seksualnych. Cz. VI Zagadnienia szczegółowe; 1. Ciekawość seksualna, 2. Niektóre mechanizmy emocjonalne ludzkiej seksualności, 3. Masturbacja, 4. Homoseksualizm
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-233-2036-5
I. Kobieta w polskiej tradycji życia rodzinnego i społecznego II. Społeczna pozycja i miejsce kobiety w ideologii i praktyce socjalizmu III. Między tradycyjnym a współczesnym ujęciem ról kobiety w Polsce po 1989 roku IV. Problematyka, podstawa empiryczna i metoda badań V. Od unifikacji do zróżnicowania ról - przygotowanie kobiety do funkcji małżeńsko-rodzinnych VI. Kobieta jako istota płciowa VII. Kobieta w roli matki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-246-7
R. I. : Próba usystematyzowania pojęcia miłości: Miłość w naukach Jana Pawła II; Miłość wiktymologiczna jako pułapka współuzależnienia; Miłość w różnych okresach życia; Rozmaitości myślenia o miłości; Miłosne manewry na łamach wybranych czasopism młodzieżowych. Nauki pedagogiczne wobec wyzwań kultury masowej; R. II. : Wychowanie do miłości w rodzinie i szkole: Geniusz miłości w życiu kobiety- żony i matki; Realizacja praw dziecka wyrazem rodzicielskiej miłości; Deprywacja potrzeby miłości w rodzinie a funkcjonowanie emocjonalne dzieci i młodzieży; Miłość jako środek i najwyższy cel wychowania; Wychowanie w miłości i do miłości; Dziecko i jego poczucie wartości w domu rodzinnym; W poszukiwaniu miłości. Strategie szukania partnera przez osoby żyjące w pojedynkę; Wychowanie do wartości miłości w edukacji zintegrowanej; R. III. : Seksualny aspekt miłości: Fizyczny wymiar miłości osób żyjących w pojedynkę; "Świnki", czyli miłość na sprzedaż; R. IV. Miłość w służbie niepełnosprawnym: W poszukiwaniu utraconej miłości; Dorosły jako pośrednik w procesie interioryzacji systemu językowego przez dziecko z uszkodzonym słuchem; Wolontariat wyrazem miłości do człowieka niepełnosprawnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 15/2017)
Zawiera: TEORETYCZNE UJĘCIA PROBLEMÓW PEDAGOGICZNYCH - DYSKUSJE I POLEMIKI: Współtworzenie wiedzy między ewolucją a rewolucją epistemologii pedagogicznej; Towarzystwa naukowe w przestrzeni edukacji całożyciowej; Samoobrona powszechna społeczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej; Teraźniejszość i przyszłość edukacji dla bezpieczeństwa; Jakość kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej - uwarunkowania i wyzwania; Szkolenia obronne w administracji publicznej jako istotny element edukacji dla bezpieczeństwa w RP; Ikonosfera w komunikacji a prywatność współczesnej młodzieży; Bezpieczeństwo w rodzinie - osamotniona starość; Magia literatury i teatru - zapomniane pojęcia w terapii i wspieraniu dziecka zdrowego i dotkniętego chorobą; Wybrane psychologiczne koncepcje mądrości z perspektywy badań nad uczeniem się w okresie późnej dorosłości. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE EFEKTÓW BADAŃ PEDAGOGICZNYCH: E-meryt, czyli blogujący senior - raport z badań; Wolontariat jako forma aktywności prospołecznej młodzieży studenckiej; Wybrane motywy aktywności ruchowej w środowisku wodnym w świetle wartości; Aktywność fizyczna w czasie wolnym na przykładzie uczniów w środowisku wiejskim; W stronę przyrody: o norweskich praktykach edukacji na zewnątrz; Wpływ informacji graficznej oraz negatywnego afektu na ocenę ryzyka zachowań seksualnych. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH W WYMIARZE MIĘDZYNARODOWYM: Pedagogical reflection on the usefulness of popular proverbs in a hermeneutic exploration of the world; An employee of generation Y in the face of changes in the global labour market; Characteristics of total institution based on the example of educational care; Motor skills assessment of youth aged 13-14; Eating habits of primary and middle school students; Vulnerability in Family and Creativity Support by Living-Learning Workshops; Parents’ psychological absence in upbringing children: causes, consequences, pedagogical implications; Феликс Францевич Мовчановский - основатель Александровского училища-хутора глухонемых; Духовно-моральний розвиток особистості у педагогічній спадщині Івана Огієнка.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Wykłady z pedagogiki / PWN Wydaw. Nauk.)
ISBN: 978-83-01-16500-0
Wprowadzenie: Pedagogiczne współrzędne wyjaśniania edukacji rodzajowej; 1. Kryteria analizy teorii wyjaśniających praktykę edukacji rodzajowej- metodologiczne podstawy badania; 2. Treściowe właściwości teorii; 3. Metaanaliza badań nad osiągnięciami szkolnymi i ustrojem rodzajowym szkół; 4. Teorie i rzeczywistość- diagnoza potencjału interpretacyjnego teorii; 5. Pedagogika rodzaju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7383-187-8
Cz. I. Profilaktyka w zakresie zachowań seksualnych młodzieży 1. Wybrane problemy zdrowia publicznego związane z seksualnością 2. Programy profilaktyczne dotyczące obszaru seksualności 3. Badania ewaluacyjne dotyczące obszaru seksualności 4. Kierunki profilaktyki młodzieżowej w obszarze seksualności w świetle wyników badań epidemiologicznych w wybranych krajach Cz. II. Polskie badania ewaluacyjne programów profilaktyki młodzieżowej z dziedziny seksualności 5. Program "Płciowość i Odpowiedzialność Nastolatków" i pierwsze próby jego ewaluacji 6. Rozszerzone badania nad seksualnością programu PiON 7. Program "Wyspa Skarbów" i badania nad jego skutecznością 8. Podsumowanie wyników polskich badań ewaluacyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7587-607-9
„Przemoc seksualna wobec dziecka. Studium pedagogiczno – kryminologiczne”, prezentuje współczesną analizę podejścia do przestępstw seksualnych naruszających nietykalność osobistą dziecka. Autorka ukazuje rozmiar krzywd wyrządzonych dziecku przez jego seksualne wykorzystywanie, popełnianych w środowisku wychowawczym; rodzinnym i dziecku środowisku lokalnym. W części teoretycznej pracy zostały omówione; przestępstwa seksualne dokonywane na nieletnich w świetle kodyfikacji prawnej Kodeksu Karnego, aktywność seksualna sprawców czynów lubieżnych, gwałtów i dewiacje społeczne z perspektywy patologii, kryminologii, teorii przemocy w rodzinie, kazirodztwo i pedofilia, strategie przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu w środowisku lokalnym. Część empiryczna zawiera analizę jakościową dokumentów osobistych oraz oficjalnych dokumentów sądowych i prokuratorskich sprawców przestępstw seksualnych oraz ich ofiar. Zastosowanie tej metody pozwoliło Autorce na rekonstrukcję pogłębionej diagnozy etiologii przestępstw seksualnych – funkcjonowania sprawców w okresie popełnianych czynów i dramatu ofiary przemocy seksualnej. Na uwagę zasługuje konstrukcja rozdziałów empirycznych, bowiem prezentowane indywidualne przypadki zawierają analizę retrospektywną działalności przestępczej jednostek na tle ich biografii i wskazuje, iż wykorzystywane seksualne dzieci to działalność zaspokajająca potrzeby badanych sprawców, których nie mogli bądź nie potrafili zaspokoić w sposób społecznie akceptowany. Analiza przebiegu zachowania przestępczego badanych pozwoliła na ukazanie wiedzy o dziecku ofierze przestępstwa, jego bezradności i traumy trwającej niejednokrotnie latami, bowiem osobą krzywdzącą był ojciec kazirodca lub znana osoba z sąsiedztwa. Praca koncentruje się na diagnozie przemocy seksualnej oraz innych form przemocy ukrytych głównie w rodzinie. Należy dodać, iż wartość opracowania stanowią także materiał kryminologiczny dotyczący sprawcy oraz ustalenia z postępowania sądowego w przypadkach wyroków skazujących. Z treścią i uzasadnieniem wyroków Czytelnik może się zapoznać, bowiem zostały zamieszczone w pracy. Na uwagę zasługują także treści zawierające diagnozę i możliwości współczesnego leczenia psychiatrycznego pedofilii (zgodnie z nowelizacją Kodeksu Karnego z 8 czerwca 2010) oraz treści poświęcone resocjalizacji penitencjarnej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-218-4
Cz.I Wzorce ról płciowych w kulturze: 1. Poglądy przedstawicieli Kościoła na temat miejsca i roli kobiet we współczesnym świecie - spojrzenie przez pryzmat feminizmu, 2. Wizerunki kobiet w mass mediach i reklamie a autostereotypy, 3. Ekspresja kobiecości w sztuce, 4. O wybranych problemach społecznego rynku książek dla dziewczynek i chłopców w Polsce i na świecie, 5. "Harry Potter" i tradycyjny świat podziałów płciowych, 6. Kościół, kino, rówieśnicy - determinanty socjalizacji w filmie Perdo Almodovara Złe wychowanie. Cz.II Edukacja a role płciowe: 1. Wpływ działań edukacyjnych na spostrzeganie stereotypów płciowych, 2. Socjalizacja rodzajowa dziewcząt i chłopców a ukryty program edukacji szkolnej, 3. Doświadczenia socjalizacyjne młodych kobiet i mężczyzn w zakresie domowej edukacji seksualnej, 4. Kontrowersje wokół wzorców kobiet w podręcznikach do wychowania seksualnego - próba poszukiwania kompromisowych rozwiązań
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88149-90-3
1. Biologiczne uwarunkowania rozwoju seksualnego, 2. Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju erotycznego, 3. Zewnętrzne przejawy rozwoju erotycznego dzieci i młodzieży, 4. Nieprawidłowości zachowań seksualnych dzieci i młodzieży, 5. Rodzaje nieprawidłowych zachowań seksualnych, 6. Wychowanie i uświadamianie seksualne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7481-054-8
1. Metodologia badań porównawczych dotyczących HIV/AIDS, 2. Opinie i wiedza na temat HIV/AIDS, 3. Aktywność seksualna i jej postrzeganie, 4. Stosunek do używania prezerwatywy, 5. Wychowanie seksualne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89701-07-7
1. Wartość czystości seksualnej dla osoby ludzkiej: Zarys personalistycznej koncepcji człowieka; Wartość ludzkiej płciowości; Czystość seksualna wartością na miarę osoby; Czystość seksualna a miłość-dar; 2. Wychowanie do czystości seksualnej w dzieciństwie i w okresie dojrzewania: Dzieciństwo; Okres dojrzewania; Seksualność jako szczególny obszar wychowania; 3. Realizacja czystości seksualnej w życiu małżeńskim i w celibacie: Małżeństwo; Celibat; 4. Znaczenie czystości seksualnej la okresu starości: Aspekty starości; Starość a seksualność; Starość a czystość seksualna; 5. Płaszczyzna pedagogiczna czystości seksualnej: Wychowanie personalistyczne; Integralność seksualności w osobie; Praktyka wychowawcza w aspekcie czystości seksualnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86670-82-7
1. Naukowe podstawy życia seksualnego człowieka, 2. Wybrane zagadnienia edukacji seksualnej, 3. Zagrożenia zdrowotne związane z życiem seksualnym, 4. Konsekwencje życia płciowego młodego człowieka, 5. Przestępstwa o charakterze seksualnym w świetle prawa, 6. Metody leczenia farmakologicznego przestępców seksualnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Wychowanie moralne w zarysie / Mieczysław Łobocki. - Wyd.2. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006. - 214, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7308-687-6
1. Charakterystyka wychowania moralnego i jego uwarunkowania 2. Rozwój moralny dzieci i młodzieży 3. Wartości tworzywem wychowania moralnego 4. Autorytet w wychowaniu moralnym 5. Nauczanie religii a wychowanie moralne 6. Wychowanie seksualne a wychowanie moralne 7. Czynniki dezorganizujące wychowanie moralne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7318-584-4
Cz. I Człowiek - osoba podmiotem wychowania: 1. Człowiek - dramat natury i osoby, 2. Cielesno - duchowy wymiar człowieka, 3. Duchowa rzeczywistość czyniąca człowieka osobą, 4. Transcendentne odniesienie człowieka, 5. Człowiek istotą seksualną, 6. Płciowość między naturą i kulturą, 7. Człowiek a aspekcie społecznym. Cz. II Od filozofii człowieka do filozofii wychowania: 1. Filozofia człowieka podstawą filozofii wychowania, 2. Wychowanie chrześcijańskie - wychowaniem personalistycznym, 3. Racje za personalistyczną filozofią wychowania, 4. Godność osoby fundamentem wychowania, 5. Wychowanie jako spotkanie osób. Cz. III Wychowanie ukierunkowane na wartości: 1. Wartości u podstaw wychowania personalistycznego, 2. Tolerancja a wychowanie, 3. Granice tolerancji, 4.Zdrowie w wymiarze aksjologicznym i wychowawczym, 5. Pluralizm wartości i wychowanie, 6. Wychowanie do wyboru wartości, 7. Wychowywać do urzeczywistniania wartości, Cz. IV Wychowanie personalistyczne wychowaniem integralnym: 1. Prawda jako zasada życia społecznego i zadanie wychowania, 2. Wychowanie moralne jako istotny element wychowania, 3. Rola edukacji religijnej i wychowania religijnego, 4. Wychowanie do wolności i odpowiedzialności, 5. Wychowanie do miłości - miłości trzeba się uczyć, 6. Wychowanie seksualne częścią wychowania człowieka, 7. Argumentacja i motywacja w wychowaniu młodzieży do czystości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87252-00-X
1. Prorodzinna edukacja seksuologiczna, 2. Problematyka historyczna wychowania seksualnego, 3. Obraz zachowań seksualnych ludzkości i Polaków, 4. Sytuacja demograficzna, 5. Biologiczne uwarunkowania zachowań seksualnych, 6. Psychologia płci, 7. Seksualizm w rozwoju ontogenetycznym, 8. Typowość i inność, 9. Seksuologia jako nauka i praktyka, 10. Podstawy prawne w seksuologii, 11. Choroby przenoszone droga płciową. HIV/AIDS, 12. Metody regulacji urodzeń
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-19839-8
Rozdział 1. Jak perspektywa postrzegania czasu wpływa na twoje życie: Fundamenty negatywnego nastawienia; Stres: matka naszych dolegliwości; Zaburzenia lękowe: dzieci stresu; Depresja: pasierbica stresu; Geneza perspektyw postrzegania czasu; Wypełnij ten kwestionariusz; Sześć głównych perspektyw postrzegania czasu; Zrównoważona perspektywa postrzegania czasu przynosi większą stabilizację; Pozytywne skutki. Rozdział 2. Jak twoja perspektywa postrzegania czasu skazuje cię na toksyczne relacje - i co możesz z tym zrobić: Różne twarze toksycznych relacji; Przeszła negatywna perspektywa postrzegania czasu a toksyczna relacja; Osobowość narcystyczna; Tłumienie emocji; Pięć oznak, że jesteś w toksycznej relacji; Co się stało z Jennifer?; Reakcja bierno-agresywna; Bierna agresja jako reakcja na dręczenie; Działania prewencyjne - zdrowe sposoby reakcji; Nie myl dobrego serca z bierną agresją; Sekrety i kłamstwa; Kłamać uczymy się w dzieciństwie; A co z tajnymi agentami i facetami z kilkoma rodzinami, które o sobie nie wiedzą?; Kończenie toksycznej relacji w pięciu krokach; Uwolnij się od negatywnej przeszłości i wpuść do swojego życia miłość. Rozdział 3. Dręczyciele i ich ofiary: Skąd się biorą dręczyciele?; A co z ofiarami?; Jak rozpoznać potencjalną ofiarę dręczenia; Studium przypadku dręczenia w szkole; Dręczenie w miejscu pracy; Skrajne przypadki dręczenia; Zbrodnie z nienawiści i bohater; Najpotężniejsza broń: edukacja. Rozdział 4. Ostracyzm - ostateczne odrzucenie: Trwałe szkody; Współpraca w społecznościach ssaków z rzędu naczelnych; Perspektywa Jane Goodall; Skokowy rozwój ostracyzmu; Przypadek ostracyzmu religijnego; Przypadki ostracyzmu w miejscu pracy; Poczucie „braku”; Jak przejąć kontrolę. Rozdział 5. Seks a perspektywy postrzegania czasu; Perspektywa przeszła negatywna: Seks nie był przyjemnym doświadczeniem; Perspektywa przeszła pozytywna: Wow! To było super!; Teraźniejszy hedonizm: Zróbmy to teraz!; Teraźniejszy fatalizm: Będzie, co ma być; Przyszły seks: Lęk przed nieznanym; Przyszła transcendentalna perspektywa postrzegania czasu; Jaka jest idealna perspektywa postrzegania czasu w odniesieniu do seksu?; Mężczyźni, seks i perspektywy postrzegania czasu; Kobiety, seks i ich perspektywy postrzegania czasu; Prognozy są bardzo dobre. Rozdział 6. Wychowanie dzieci a perspektywy postrzegania czasu: Bezwarunkowa miłość; Lęk rodzicielski; Współczesne czynniki stresogenne; Dyscyplina; Granice; Pracująca mama; Pracujący tata; Odnaleźć równowagę; Samotne wychowanie dziecka; Pytania i odpowiedzi; Syndrom pustego gniazda; Ciesz się na myśl o świetlanej przyszłości; Bogactwo możliwości. Rozdział 7. Jak stres wpływa na twoją perspektywę postrzegania czasu - i co możesz z tym zrobić; Stres a twoje serce; Stres a choroba pośpiechu; Stres przedświąteczny: gwiazdkowa chandra czy choroba afektywna sezonowa?; Jedzenie a stres; Stres wynikający z nienaturalnych zachowań w kulturze współczesnej; Efekt widza; Rozładowywanie stresu wywołanego wyrzutami sumienia. Rozdział 8. Szczęście i życie, które ma sens: Dążenie do szczęścia; Poszukiwanie sensu; Szczęście kontra sens; Jesteś plusem czy minusem?; Praca z misją; Życie, które ma sens; Życzliwość jest najważniejsza; Perspektywy postrzegania czasu i nasz sposób widzenia świata; Miłość to życzliwość, a życzliwość to siła; Jak nasz pośpieszny styl życia niszczy kulturę uprzejmości; Nadszedł twój czas; Twoja jaśniejsza przyszłość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again