Source
Książki
(20)
IBUK Libra
(1)
Form of Work
Książki
(19)
Publikacje fachowe
(2)
Czasopisma
(1)
E-booki
(1)
Status
only on-site
(17)
available
(10)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(17)
Author
Chomczyńska-Rubacha Mariola
(2)
Woynarowska Barbara
(2)
Adamski Franciszek
(1)
Augustyn Józef
(1)
Batiuk Anna
(1)
Białas Marcin
(1)
Białoszewski Dariusz
(1)
Chymuk Mariia
(1)
Cibor Ryszard
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Gawlik Ewa
(1)
Grzelak Szymon
(1)
Izdebski Zbigniew
(1)
Jaczewski Andrzej
(1)
Jorg Daria
(1)
Kalinowski Romuald
(1)
Kamińska Aleksandra (1976- )
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Korabiewska Izabela
(1)
Kowalkowski Stanisław
(1)
Kozerska Agnieszka
(1)
Kwaśna Anna
(1)
Lewandowska Monika
(1)
Markiewicz-Patkowska Julita
(1)
Michałowski Stanisław
(1)
Murzyn Andrzej
(1)
Musiał Emilia
(1)
Obuchowska Irena
(1)
Oleśniewicz Magdalena
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Parczewska Teresa
(1)
Pauluk Dorota
(1)
Pieniążek Marlena
(1)
Piwowarczyk Piotr
(1)
Plieth-Kalinowska Izabela
(1)
Regulska Agnieszka
(1)
Romanowska-Tołłoczko Anna
(1)
Rongies Witold
(1)
Ruszkiewicz Dorota
(1)
Rzepka Jerzy
(1)
Siara Olga
(1)
Sieja Krzysztof
(1)
Skrzypulec-Plinta Violetta (1959- )
(1)
Sword Rosemary K. M. (1955- )
(1)
Szeligiewicz-Urban Danuta (1959- )
(1)
Szewczyk-Kowalewska Irena
(1)
Szmitkowski Paweł
(1)
Szopiński Józef
(1)
Topa Danuta
(1)
Tylka Monika
(1)
Wasylewicz Magdalena
(1)
Widawski Krzysztof
(1)
Wrońska Marta
(1)
Wójcik Michał Z
(1)
Zakrzewska Sylwia
(1)
Zborowska Katarzyna
(1)
Zielińska Monika
(1)
Zimbardo Philip G. (1933- )
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łobocki Mieczysław (1929-2012)
(1)
Кучинська Ірина
(1)
Шевченко Владимир
(1)
Year
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(20)
English
(1)
Subject
Wychowanie seksualne
(15)
Wychowanie w rodzinie
(4)
Życie seksualne
(4)
Dziecko
(3)
Edukacja zdrowotna
(3)
Młodzież
(3)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(3)
Płeć
(3)
Seksuologia
(3)
AIDS
(2)
Agresywność
(2)
Choroby psychiczne
(2)
Ciąża
(2)
Erotyzm
(2)
Etyka płciowa
(2)
HIV
(2)
Homoseksualizm
(2)
Kobieta
(2)
Miłość
(2)
Nałóg
(2)
Onanizm
(2)
Promocja zdrowia
(2)
Rola społeczna
(2)
Seksuologia -- socjologia -- Polska
(2)
Tożsamość płciowa
(2)
Uczniowie
(2)
Wychowanie
(2)
Wychowanie do wartości
(2)
Wychowanie moralne
(2)
Atrakcyjność fizyczna
(1)
Autorytet
(1)
Biblioterapia
(1)
Chłopcy
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Czystość (etyka)
(1)
Demografia
(1)
Domy dziecka
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Dziewczęta
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Etyka seksualna
(1)
Folklor
(1)
Hormonalne środki antykoncepcyjne
(1)
Inicjacja seksualna
(1)
Instytucja totalna
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Jakość życia
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Ludzie starzy
(1)
Ludzie starzy w rodzinie
(1)
Macierzyństwo
(1)
Małżeństwo
(1)
Molestowanie seksualne
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodzież -- socjologia -- Polska
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Obraz własnego ciała
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Pedagogika
(1)
Personalizm
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Popularyzacja wiedzy
(1)
Popęd płciowy
(1)
Prezerwatywy
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Przysłowia
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Psychoterapia
(1)
Religia
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Rozwój psychofizyczny młodzieży
(1)
Rynek pracy
(1)
Różnicowanie płciowe
(1)
Samoobrona
(1)
Satysfakcja (psychologia)
(1)
Seksualność
(1)
Socjalizacja
(1)
Sporty wodne
(1)
Sprawność motoryczna
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Stres
(1)
Studenci
(1)
Szczęście
(1)
Szkolnictwo
(1)
Teatroterapia
(1)
Teoria poznania
(1)
Towarzystwa naukowe
(1)
Uczniowe szkół podstawowych
(1)
Uczucia
(1)
Wychowanie religijne
(1)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Zdrowie reprodukcyjne
(1)
Śnieżyński, Marian (1939- )
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Podręcznik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Medycyna i zdrowie
(1)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
21 results Filter
Book
In basket
(Nauczyciele-Nauczycielom / red. nauk. Bronisława Dymara ; Tom 7)
ISBN: 83-7308-000-7
1. Czym jest pokusa?: Refleksja nad pokusą w różnych religiach; Pokusa, czyli pragnienie; Pokusa w kierunku naruszenia równowagi; Pokusa ulegania impulsom; Pokusa, aby uciec od wolności u dorosłych u dzieci; 2. Seks jako jedna z pokus: Seks, czyli płeć; Genitalność a seksualność; Seksualność w kontekście egzystencjalizmu Sartre'a; Seksualność w kontekście samorealizacji u dorosłych i dzieci; 3. Psychologia pokusy: Pokusa jako zjawisko psychologiczne; Pokusa w ujęciu behawiorystycznym; Pokusa w koncepcji psychodynamicznej; Pokusa w koncepcji poznawczej; Badania psychologiczne nad pokusą- dorośli a dzieci; 4. Świat pokus dziecka: Pokusy zmieniania świadomości; Pokusa oderwania się od rzeczywistości; Pokusa autodestrukcji; Pokusa oszustwa i kłamstwa; Pokusa agresji; 5. Kształtowanie odporności na pokusy- wybrane metody i formy pracy: Działalność wychowawcza jako wzmacnianie odporności na pokusy w ujęciu pedagogiki personalistycznej; Usprawnianie komunikacji interpersonalnej jako budowanie odporności na pokusy; Ukazywanie sensu i wartości życia młodzieży zaburzonej w świetle logoterapii i Wiktora Emanuela Frankla; Socjoterapia jako pomoc rodzinie i dziecku w pokonywaniu zaburzeń emocjonalno-społecznych; Przegląd programów profilaktycznych i edukacyjno-terapeutycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7271-070-8
Słowo o Jubilacie. Bibliografia prac prof. dr hab. Mariana Śnieżyńskiego za lata 1968-2000. Kilka słów wprowadzenia do konferencji. Część I: Edukacja prorodzinna w okresie transformacji. Ewolucyjne przemiany współczesnej rodziny polskiej; Kultura pedagogiczna rodziców: wyzwanie i czynnik stymulacji rozwoju młodego pokolenia Polaków; Osobowościowe determinanty konfliktu międzypokoleniowego w rodzinie; Edukacja pedagogiczna rodziców - ważny element systemu polityki prorodzinnej; O potrzebie przygotowania młodzieży do małżeństwa i rodzicielstwa; Edukacja do życia w rodzinie - stan i potrzeby; Wyzwania przyszłości a wychowanie prorodzinne. Część II: Polska rodzina w dobie przeobrażeń społeczno-kulturowych. Korczak i rodzina; Kościół - rodzina i wychowanie; Katolicki wzór małżeństwa w wychowaniu prorodzinnym; Rola Kościoła katolickiego w przygotowaniu ludzi młodych do świadomego podejmowania ról małżeńskich i rodzicielskich; Rodzina wiejska w dobie zmian społeczno-ustrojowych; Tradycje i obyczaje w wychowaniu rodzinnym; Pomoc państwa rodzinom bezrobotnym; Rodzinne uwarunkowania bezdomności; Aksjologiczne podobieństwa i różnice rodziców i dzieci; Edukacyjne zadania szkoły rodzenia. Część III: Zadania rodziny w realizacji edukacji prorodzinnej. Oddziaływanie wychowawcze rodziny a pola wpływów "pedagogiki prorodzinnej" w warunkach demokracji; Wpływ rodziny na system wartości współczesnej młodzieży; Wychowanie rodzinne do roli matki; Postawy maturzystów wobec dziecka nienarodzonego; Rozwijanie podmiotowości dziecka w rodzinie przygotowaniem do pełnienia odpowiedzialnych ról życiowych; Sąd młodzieży o małżeństwie; Zapomniane dziecko; Znaczenie ciągłej pedagogizacji rodziców dla wychowania prorodzinnego dziecka; Rodzina - skarbnica wzorów spędzania czasu wolnego dzieci klas młodszych; Miejsce rodziny w realizacji zadań współczesnej szkoły z zakresu edukacji zdrowotnej; Rodzina w wypowiedziach werbalnych i plastycznych dzieci; Rola środowiska rodzinnego w wychowaniu dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krakowie. Część IV: Wychowanie psychospołeczne i seksualne w rodzinie. Natura i cel wychowania seksualnego w świetle nauki Kościoła; Wychowanie psychoseksualne w rodzinie; Społeczne funkcjonowanie osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w rolach rodzinnych; Psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodzin z problemem bezrobocia; Powinności państwa względem rodziny w zakresie wychowania seksualnego dzieci i młodzieży. Część V: Zadania szkoły w realizacji edukacji prorodzinnej. Oczekiwania oraz potrzeby uczniów w zakresie przygotowania do życia rodzinnego i seksualnego; Wychowanie prorodzinne w szkole - opinie rodziców i uczniów, oczekiwania młodzieży wobec nowego przedmiotu; Oczekiwania młodzieży w stosunku do przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie"; Umiejętności komunikacyjne nauczyciela - podejmowanie dyskusji o rodzinie w edukacji wczesnoszkolnej; Edukacja prorodzinna w klasach początkowych realizowana poprzez współpracę nauczycieli i rodziców. Część VI: Kształcenie nauczycieli-wychowawców do realizacji edukacji prorodzinnej. Nauczyciel a współuczestnictwo rodziców w procesie edukacji dzieci; Modelowanie w procesie przygotowania nauczycieli do dialogu wychowawczego; Introspekcja psychodydaktyczna nauczyciela wychowania prorodzinnego - propozycja badawcza; Kultura pedagogiczna wychowawców a edukacja prorodzinna; Metody aktywizujące w kształceniu nauczycieli-wychowawców prowadzących zajęcia z zakresu wychowania prorodzinnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15167-6
I. Edukacja zdrowotna - podstawy teoretyczne i metodyczne 1. Zdrowie 2. Czynniki warunkujące zdrowie i dbałość o zdrowie 3. Z dziejów edukacji zdrowotnej w Polsce 4. Koncepcje i podstawy teoretyczne edukacji zdrowotnej 5. Edukacja zdrowotna a terapia i profilaktyka chorób oraz promocja zdrowia 6. Metodyka edukacji zdrowotnej 7. Współpraca z mass mediami w edukacji zdrowotnej 8. Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach II. Wybrane zagadnienia edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 1. Dbałość o ciało 2. Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna 3. Bezepieczeństwo - zapobieganie urazom 4. Seksualność - wybrane zagadnienia 5. Zdrowie psychospołeczne - wybrane zagadnienia 6. Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych 7. Przeciwdziałanie agresji i przemocy wsród uczniów 8. Propozycje cwiczeń i zabaw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (4 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15167-6
I. Edukacja zdrowotna - podstawy teoretyczne i metodyczne 1. Zdrowie 2. Czynniki warunkujące zdrowie i dbałość o zdrowie 3. Z dziejów edukacji zdrowotnej w Polsce 4. Koncepcje i podstawy teoretyczne edukacji zdrowotnej 5. Edukacja zdrowotna a terapia i profilaktyka chorób oraz promocja zdrowia 6. Metodyka edukacji zdrowotnej 7. Współpraca z mass mediami w edukacji zdrowotnej 8. Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach II. Wybrane zagadnienia edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 1. Dbałość o ciało 2. Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna 3. Bezepieczeństwo - zapobieganie urazom 4. Seksualność - wybrane zagadnienia 5. Zdrowie psychospołeczne - wybrane zagadnienia 6. Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych 7. Przeciwdziałanie agresji i przemocy wsród uczniów 8. Propozycje cwiczeń i zabaw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka życia duchowego)
ISBN: 83-7318-386-8
Cz. I Rozwój seksualny w okresie dzieciństwa i dojrzewania; 1. Rozwój seksualny dziecka przed okresem dojrzewania, 2. Rozwój seksualny dziecka w okresie dojrzewania. Cz. II Wychowanie seksualne; 1. Potrzeba wychowania seksualnego, 2. Wychowanie seksualne przed okresem dojrzewania, 3. Wychowanie seksualne w okresie dojrzewania. Cz. III Integralne spojrzenie na ludzką seksualność; 1. Istota integracji seksualnej, 2. Związek seksualności ze światem uczuć, 3.Więzi międzyosobowe. Cz. IV wychowanie do miłości; 1. Wychowanie do małżeństwa, 2. Wychowanie do celibatu. Cz. V Zranienia emocjonalno-seksualne i ich uzdrowienie; 1. Zranienia emocjonalno-seksualne i ich skutki, 2. Uzdrowienie zranień seksualnych. Cz. VI Zagadnienia szczegółowe; 1. Ciekawość seksualna, 2. Niektóre mechanizmy emocjonalne ludzkiej seksualności, 3. Masturbacja, 4. Homoseksualizm
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-233-2036-5
I. Kobieta w polskiej tradycji życia rodzinnego i społecznego II. Społeczna pozycja i miejsce kobiety w ideologii i praktyce socjalizmu III. Między tradycyjnym a współczesnym ujęciem ról kobiety w Polsce po 1989 roku IV. Problematyka, podstawa empiryczna i metoda badań V. Od unifikacji do zróżnicowania ról - przygotowanie kobiety do funkcji małżeńsko-rodzinnych VI. Kobieta jako istota płciowa VII. Kobieta w roli matki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-246-7
R. I. : Próba usystematyzowania pojęcia miłości: Miłość w naukach Jana Pawła II; Miłość wiktymologiczna jako pułapka współuzależnienia; Miłość w różnych okresach życia; Rozmaitości myślenia o miłości; Miłosne manewry na łamach wybranych czasopism młodzieżowych. Nauki pedagogiczne wobec wyzwań kultury masowej; R. II. : Wychowanie do miłości w rodzinie i szkole: Geniusz miłości w życiu kobiety- żony i matki; Realizacja praw dziecka wyrazem rodzicielskiej miłości; Deprywacja potrzeby miłości w rodzinie a funkcjonowanie emocjonalne dzieci i młodzieży; Miłość jako środek i najwyższy cel wychowania; Wychowanie w miłości i do miłości; Dziecko i jego poczucie wartości w domu rodzinnym; W poszukiwaniu miłości. Strategie szukania partnera przez osoby żyjące w pojedynkę; Wychowanie do wartości miłości w edukacji zintegrowanej; R. III. : Seksualny aspekt miłości: Fizyczny wymiar miłości osób żyjących w pojedynkę; "Świnki", czyli miłość na sprzedaż; R. IV. Miłość w służbie niepełnosprawnym: W poszukiwaniu utraconej miłości; Dorosły jako pośrednik w procesie interioryzacji systemu językowego przez dziecko z uszkodzonym słuchem; Wolontariat wyrazem miłości do człowieka niepełnosprawnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 15/2017)
Zawiera: TEORETYCZNE UJĘCIA PROBLEMÓW PEDAGOGICZNYCH - DYSKUSJE I POLEMIKI: Współtworzenie wiedzy między ewolucją a rewolucją epistemologii pedagogicznej; Towarzystwa naukowe w przestrzeni edukacji całożyciowej; Samoobrona powszechna społeczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej; Teraźniejszość i przyszłość edukacji dla bezpieczeństwa; Jakość kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej - uwarunkowania i wyzwania; Szkolenia obronne w administracji publicznej jako istotny element edukacji dla bezpieczeństwa w RP; Ikonosfera w komunikacji a prywatność współczesnej młodzieży; Bezpieczeństwo w rodzinie - osamotniona starość; Magia literatury i teatru - zapomniane pojęcia w terapii i wspieraniu dziecka zdrowego i dotkniętego chorobą; Wybrane psychologiczne koncepcje mądrości z perspektywy badań nad uczeniem się w okresie późnej dorosłości. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE EFEKTÓW BADAŃ PEDAGOGICZNYCH: E-meryt, czyli blogujący senior - raport z badań; Wolontariat jako forma aktywności prospołecznej młodzieży studenckiej; Wybrane motywy aktywności ruchowej w środowisku wodnym w świetle wartości; Aktywność fizyczna w czasie wolnym na przykładzie uczniów w środowisku wiejskim; W stronę przyrody: o norweskich praktykach edukacji na zewnątrz; Wpływ informacji graficznej oraz negatywnego afektu na ocenę ryzyka zachowań seksualnych. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH W WYMIARZE MIĘDZYNARODOWYM: Pedagogical reflection on the usefulness of popular proverbs in a hermeneutic exploration of the world; An employee of generation Y in the face of changes in the global labour market; Characteristics of total institution based on the example of educational care; Motor skills assessment of youth aged 13-14; Eating habits of primary and middle school students; Vulnerability in Family and Creativity Support by Living-Learning Workshops; Parents’ psychological absence in upbringing children: causes, consequences, pedagogical implications; Феликс Францевич Мовчановский - основатель Александровского училища-хутора глухонемых; Духовно-моральний розвиток особистості у педагогічній спадщині Івана Огієнка.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Wykłady z pedagogiki / PWN Wydaw. Nauk.)
ISBN: 978-83-01-16500-0
Wprowadzenie: Pedagogiczne współrzędne wyjaśniania edukacji rodzajowej; 1. Kryteria analizy teorii wyjaśniających praktykę edukacji rodzajowej- metodologiczne podstawy badania; 2. Treściowe właściwości teorii; 3. Metaanaliza badań nad osiągnięciami szkolnymi i ustrojem rodzajowym szkół; 4. Teorie i rzeczywistość- diagnoza potencjału interpretacyjnego teorii; 5. Pedagogika rodzaju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7383-187-8
Cz. I. Profilaktyka w zakresie zachowań seksualnych młodzieży 1. Wybrane problemy zdrowia publicznego związane z seksualnością 2. Programy profilaktyczne dotyczące obszaru seksualności 3. Badania ewaluacyjne dotyczące obszaru seksualności 4. Kierunki profilaktyki młodzieżowej w obszarze seksualności w świetle wyników badań epidemiologicznych w wybranych krajach Cz. II. Polskie badania ewaluacyjne programów profilaktyki młodzieżowej z dziedziny seksualności 5. Program "Płciowość i Odpowiedzialność Nastolatków" i pierwsze próby jego ewaluacji 6. Rozszerzone badania nad seksualnością programu PiON 7. Program "Wyspa Skarbów" i badania nad jego skutecznością 8. Podsumowanie wyników polskich badań ewaluacyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
E-book
In basket
Form of Work

This issue of Sociological Review commemorates the 25th anniversary of the adoption by the UN General Assembly of The Convention on the Rights of the Child on November 20, 1989. It should be recalled that the beginnings of children’s studies and the sociology of childhood coincided in time with the introduction of this treaty, which established international standards for children’s protection and development. The Convention aims at safeguarding the youngest society members from different forms of abuse, exploitation and violence, as well as at promoting their rights to a decent standard of living and to broad social participation. The authors of the articles presented herein, representing the current sociological attitude towards children and youth, follow these assumptions. The articles thus mirror some important attributes of contemporary children’s studies – its cognitive multidimensionality, differentiated quantitative and qualitative methodologies, the shift from “research on children” to “research with children”, scholars’ interest in the results of comparative studies (especially the results of natural sciences), and the concern about the practical implementation of research outcomes. The main topics tackled in this collection of texts are children’s poverty and social inequalities rooted in the first phase of their life cycle, suffering and various risks experienced by children and teenagers, framed in both the national and international contexts, as well as children’s quality of life, youngsters’ well-being, youth participation, civic engagement and the new concept of investing in children. Children, considered as equal social actors and citizens – although still most vulnerable to abuse, discrimination and social exclusion – are presented in the framework of their complicated networks of relationships with peers, adults, collectivities and societies, the welfare state, social policy institutions and other organizations, with the notion to important factors decisive for their present life and their future.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-218-4
Cz.I Wzorce ról płciowych w kulturze: 1. Poglądy przedstawicieli Kościoła na temat miejsca i roli kobiet we współczesnym świecie - spojrzenie przez pryzmat feminizmu, 2. Wizerunki kobiet w mass mediach i reklamie a autostereotypy, 3. Ekspresja kobiecości w sztuce, 4. O wybranych problemach społecznego rynku książek dla dziewczynek i chłopców w Polsce i na świecie, 5. "Harry Potter" i tradycyjny świat podziałów płciowych, 6. Kościół, kino, rówieśnicy - determinanty socjalizacji w filmie Perdo Almodovara Złe wychowanie. Cz.II Edukacja a role płciowe: 1. Wpływ działań edukacyjnych na spostrzeganie stereotypów płciowych, 2. Socjalizacja rodzajowa dziewcząt i chłopców a ukryty program edukacji szkolnej, 3. Doświadczenia socjalizacyjne młodych kobiet i mężczyzn w zakresie domowej edukacji seksualnej, 4. Kontrowersje wokół wzorców kobiet w podręcznikach do wychowania seksualnego - próba poszukiwania kompromisowych rozwiązań
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88149-90-3
1. Biologiczne uwarunkowania rozwoju seksualnego, 2. Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju erotycznego, 3. Zewnętrzne przejawy rozwoju erotycznego dzieci i młodzieży, 4. Nieprawidłowości zachowań seksualnych dzieci i młodzieży, 5. Rodzaje nieprawidłowych zachowań seksualnych, 6. Wychowanie i uświadamianie seksualne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7481-054-8
1. Metodologia badań porównawczych dotyczących HIV/AIDS, 2. Opinie i wiedza na temat HIV/AIDS, 3. Aktywność seksualna i jej postrzeganie, 4. Stosunek do używania prezerwatywy, 5. Wychowanie seksualne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89701-07-7
1. Wartość czystości seksualnej dla osoby ludzkiej: Zarys personalistycznej koncepcji człowieka; Wartość ludzkiej płciowości; Czystość seksualna wartością na miarę osoby; Czystość seksualna a miłość-dar; 2. Wychowanie do czystości seksualnej w dzieciństwie i w okresie dojrzewania: Dzieciństwo; Okres dojrzewania; Seksualność jako szczególny obszar wychowania; 3. Realizacja czystości seksualnej w życiu małżeńskim i w celibacie: Małżeństwo; Celibat; 4. Znaczenie czystości seksualnej la okresu starości: Aspekty starości; Starość a seksualność; Starość a czystość seksualna; 5. Płaszczyzna pedagogiczna czystości seksualnej: Wychowanie personalistyczne; Integralność seksualności w osobie; Praktyka wychowawcza w aspekcie czystości seksualnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86670-82-7
1. Naukowe podstawy życia seksualnego człowieka, 2. Wybrane zagadnienia edukacji seksualnej, 3. Zagrożenia zdrowotne związane z życiem seksualnym, 4. Konsekwencje życia płciowego młodego człowieka, 5. Przestępstwa o charakterze seksualnym w świetle prawa, 6. Metody leczenia farmakologicznego przestępców seksualnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7509-404-6
Zawiera: 1. Współczesne rozumienie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego; 2. Edukacja seksualna – fakty i mity; 3. Edukacja seksualna w mediach – wiedza i opinia młodych dorosłych; 4. Funkcjonowanie heteroseksualnych kobiet i mężczyzn w bliskich związkach; 5. Funkcjonowanie kobiet i mężczyzn w bliskich związkach w kontekście wybranych charakterystyk osobowych; 6. Zdrowie osób LGBT; 7. Homofobia i dyskryminacja z powodu orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Wiedza i opinia studentów uczelni medycznych; 8. Seks i erotyka Wschodu; 9. Pomiędzy terminologią medyczną a mową codzienną: nomenklatura seksualna Polaków w kontekście tabu; 10. Inicjacja seksualna w Polsce – przegląd literatury; 11. Obraz ciała i atrakcyjność seksualna kobiet; 12. Problemy seksualne kobiet w okresie menopauzy; 13. Chemseks; 14. Zaburzenia funkcji seksualnych u kobiet; 15. Gwałt; 16. Wpływ ciąży, porodu i karmienia piersią na seksualność kobiety w tych okresach – aspekt teoretyczny; 17. Jakość życia seksualnego w poszczególnych trymestrach ciąży – perspektywa badawcza; 18. Satysfakcja seksualna w poszczególnych trymestrach ciąży – perspektywa badawcza; 19. Zaburzenia emocjonalne okresu poporodowego; 20. Infekcja SARS-CoV-2 – postępowanie u kobiet ciężarnych oraz u kobiet w okresie okołoporodowym; 21. Aktualne standardy postępowania w podmiotach leczniczych w obliczu pandemii COVID-19; 22. Analiza stężeń chemokin MIP-la i MIP-lb pozyskanych z supernatantów hodowli limfocytarnych jako czynników determinujących agresję przebiegu endometriozy; 23. Analiza profilu limfocytarnego u kobiet chorujących na endometriozę; 24. Dieta jako element terapii w endometriozie; 25. Używki a endometrioza; 26. Obrzezanie w kulturach świata; 27. Porównanie składu jednorazowych i wielorazowych artykułów higieny intymnej oraz ich wpływu na zdrowie kobiety.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Wychowanie moralne w zarysie / Mieczysław Łobocki. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006. - 214, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7308-687-6
1. Charakterystyka wychowania moralnego i jego uwarunkowania 2. Rozwój moralny dzieci i młodzieży 3. Wartości tworzywem wychowania moralnego 4. Autorytet w wychowaniu moralnym 5. Nauczanie religii a wychowanie moralne 6. Wychowanie seksualne a wychowanie moralne 7. Czynniki dezorganizujące wychowanie moralne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7318-584-4
Cz. I Człowiek - osoba podmiotem wychowania: 1. Człowiek - dramat natury i osoby, 2. Cielesno - duchowy wymiar człowieka, 3. Duchowa rzeczywistość czyniąca człowieka osobą, 4. Transcendentne odniesienie człowieka, 5. Człowiek istotą seksualną, 6. Płciowość między naturą i kulturą, 7. Człowiek a aspekcie społecznym. Cz. II Od filozofii człowieka do filozofii wychowania: 1. Filozofia człowieka podstawą filozofii wychowania, 2. Wychowanie chrześcijańskie - wychowaniem personalistycznym, 3. Racje za personalistyczną filozofią wychowania, 4. Godność osoby fundamentem wychowania, 5. Wychowanie jako spotkanie osób. Cz. III Wychowanie ukierunkowane na wartości: 1. Wartości u podstaw wychowania personalistycznego, 2. Tolerancja a wychowanie, 3. Granice tolerancji, 4.Zdrowie w wymiarze aksjologicznym i wychowawczym, 5. Pluralizm wartości i wychowanie, 6. Wychowanie do wyboru wartości, 7. Wychowywać do urzeczywistniania wartości, Cz. IV Wychowanie personalistyczne wychowaniem integralnym: 1. Prawda jako zasada życia społecznego i zadanie wychowania, 2. Wychowanie moralne jako istotny element wychowania, 3. Rola edukacji religijnej i wychowania religijnego, 4. Wychowanie do wolności i odpowiedzialności, 5. Wychowanie do miłości - miłości trzeba się uczyć, 6. Wychowanie seksualne częścią wychowania człowieka, 7. Argumentacja i motywacja w wychowaniu młodzieży do czystości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87252-00-X
1. Prorodzinna edukacja seksuologiczna, 2. Problematyka historyczna wychowania seksualnego, 3. Obraz zachowań seksualnych ludzkości i Polaków, 4. Sytuacja demograficzna, 5. Biologiczne uwarunkowania zachowań seksualnych, 6. Psychologia płci, 7. Seksualizm w rozwoju ontogenetycznym, 8. Typowość i inność, 9. Seksuologia jako nauka i praktyka, 10. Podstawy prawne w seksuologii, 11. Choroby przenoszone droga płciową. HIV/AIDS, 12. Metody regulacji urodzeń
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again