Source
Książki
(16)
Form of Work
Książki
(16)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(13)
unavailable
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(13)
Author
Gawrońska Beata
(4)
Raczek Emilia
(4)
Bąk Aleksandra
(2)
Chełchowski Wojciech
(2)
Rutkowski Janusz
(2)
Tomczak Anna
(2)
Budniak Alina
(1)
Burakowska Małgorzata
(1)
Cieszyńska Jadwiga
(1)
Cytowska Beata
(1)
Drzycimska Bożena
(1)
Gabzdyl Jolanta
(1)
Guz Sabina
(1)
Hessen Sergiusz
(1)
Kaja Barbara
(1)
Karamuz Karolin
(1)
Karbowniczek Jolanta
(1)
Karpowicz Diana
(1)
Królica Maria
(1)
Kwaśniewska Małgorzata
(1)
Majewska Aleksandra
(1)
Mazur Barbara
(1)
Mieszkowska Blanka
(1)
Okoń Wincenty
(1)
Parczewska Teresa
(1)
Perry Rosemary
(1)
Płuciennik Krzysztof
(1)
Rosołek Karolina
(1)
Siewczyk Agnieszka
(1)
Surma Barbara
(1)
Waloszek Danuta
(1)
Winczura Barbara
(1)
Zieleńczyk Adam
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Wychowanie przedszkolne
(16)
Nauczanie początkowe
(5)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(3)
Pedagogika przedszkolna
(3)
Edukacja ekologiczna
(2)
Pedagogika
(2)
Czytanie
(1)
Drama (pedagog.)
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko upośledzone
(1)
Gry i zabawy
(1)
Happening
(1)
Hessen, Sergiusz (1887-1950)
(1)
Komunikacja
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Praktyki studenckie
(1)
Programy wychowania przedszkolnego
(1)
Przyroda
(1)
Rehabilitacja (med.)
(1)
Rodzina
(1)
Samokształcenie
(1)
Scenariusze zajęć dla przedszkoli
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie moralne
(1)
Wychowanie pozaszkolne
(1)
Zespół Downa
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(5)
Materiały pomocnicze
(3)
Karty pracy ucznia
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(4)
Ochrona środowiska
(1)
16 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-170-8
1. Charakterystyka dramy jako metody edukacji dzieci i młodzieży, 2. Możliwości wykorzystania happeningu w procesie edukacyjnym, 3. Warunki poprawnego stosowania dramy i happeningu w edukacji małego dziecka, 4. Wykorzystanie dramy i happeningu, 5. Stosunek dzieci oraz nauczycieli do dramy i happeningu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86770-41-4
1. Ideał swobodnego wychowania, 2. Karność, wolność, osobowość. Cel wychowania moralnego, 3. Podstawowe zagadnienia wychowania przedszkolnego, 4. Szczebel heteronomii, czyli teoria szkoły. Idea szkoły pracy, 5. Autorytet i swoboda w szkole. Zagadnienie samorządu szkolnego, 6. Zagadnienie szkoły jednolitej, 7. Szczebel wolnego samokształcenia, czyli teoria oświaty pozaszkolnej, 8. Cel wychowania naukowego, 9. Składniki wychowania naukowego, 10. Podstawowe szczeble wychowania naukowego. Szczebel pierwszy: kurs epizodyczny, 11. Podstawowe szczeble wychowania naukowego. Szczeble drugi: kurs systematyczny, 12. Szczebel kursu naukowe, czyli teoria uniwersytetu, 13. Zaganienie wychowania fizycznego. Teoria wychowania a technika psychofizjologiczna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2967-0
1. Ekologia w procesie wychowawczym przedszkola; 2. Kształtowanie postaw ekologicznych; 3. Warunki sprzyjające realizacji treści ekologicznych w przedszkolu; 4. Charakterystyka wybranych ekosystemów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88278-29-0
I. Wychowanie przedszkolne w polityce oświatowej: Wychowania przedszkolne w polityce edukacyjnej Unii Europejskiej; Problem upowszechniania wychowania przedszkolnego w świetle raportów oświatowych; Dzieciństwo jako wartość- dylematy, rozstrzygnięcia końca XX wieku, propozycje; Polityka oświatowa gmin wobec edukacji przedszkolnej na początku lat dziewięćdziesiątych. Demistyfikacja mitów i złudzeń; Przedszkole elementem polityki społecznej; II. Nauczyciele przedszkola- kształcenie i doskonalenie zawodowe: Od ochroniarki do profesjonalnego wychowawcy przedszkolnego; Samokształcenie nauczycieli wychowania przedszkolnego wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku; Działalność informacyjno-edukacyjna przedszkola w kształtowaniu postaw wychowawczych rodziców; III. Edukacja przedszkolna dzieci niepełnosprawnych: Kształcenie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach specjalnych; Integracyjna edukacja w przedszkolu; IV. Rozwój i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym: 1. Rozwój i wychowanie umysłowe: Znaczenie metody Marii Montessori dla rozwoju integracji sensoryczno-motorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym; Innowacyjne działania przedszkola w zakresie wprowadzania dziecka trzyletniego w świat pisma; 2. Osiągnięcia dzieci w rozwoju społecznym: Przystosowanie dzieci trzyletnich do przedszkola; Współpraca i wzajemna pomoc w kontaktach dzieci pięcioletnich; Obraz własnej osoby a kompetencje poznawcze i funkcjonowanie społeczne dzieci kończących edukację przedszkolną; Preorientacja zawodowa dzieci w wieku przedszkolnym; 3. Rozwój i wychowanie estetyczne i techniczne dzieci: Animacja społeczno-kulturalna w edukacji przedszkolnej; Rola nauczyciela w inspirowaniu twórczości plastycznej dzieci przedszkolnych w świetle opinii nauczycieli; Uzdolnienia, zainteresowania i umijetności muzyczne dzieci sześcioletnich; Komputer w przedszkolu; 4. Diagnozowanie rozwoju dzieci: Poznawanie rozwoju dziecka- możliwości diagnostyczne i profilaktyczne przedszkola.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8095-261-4
Zawiera: Wstęp; Rozdział 1 Środowisko i człowiek: 1.1. Środowisko - wyjaśnienie pojęć; 1.2. Składniki środowiska i ich charakterystyka; 1.3. Środowisko a zdrowie; Zadania. Rozdział 2 Poznawanie przyrody - edukacja o środowisku, w środowisku i dla środowiska: 2.1. Poznawanie przyrody przez dzieci; 2.2. Fazy poznawania przyrody; 2.3. Zasady nauczania o środowisku; Zadania. Rozdział 3 Cele, zadania i treści edukacji środowiskowej. Planowanie zajęć zintegrowanych: 3.1. Cele edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu i klasach początkowych; 3.2. Zadania edukacji środowiskowej; 3.3. Porównanie tradycyjnej i holistycznej edukacji środowiskowej; 3.4. Przygotowanie nauczyciela do zajęć; 3.5. Planowanie zajęć edukacji środowiskowej; 3.6. Sytuacje edukacyjne i ich elementy składowe; 3.7. Treści edukacji przyrodniczej jako czynnik integrujący w edukacji początkowej; Zadania. Rozdział 4 Metody edukacji środowiskowej i ich charakterystyka Formy aktywności dzieci w kontaktach ze środowiskiem. Pomoce dydaktyczne w edukacji społeczno-przyrodniczej: 4.1. Metody edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; 4.2. Wybrane klasyfikacje metod; 4.3. Strategia wielostronnego kształcenia; 4.4. Cechy charakterystyczne wybranych metod edukacji społeczno-przyrodniczej; 4.5. Formy zajęć edukacji środowiskowej wykorzystywane w przedszkolu i klasach I-III; 4.6. Wycieczka i spacer w edukacji przyrodniczej i społecznej; 4.7. Prace domowe o tematyce społeczno-przyrodniczej; 4.8. Rola pomocy dydaktycznych w edukacji społeczno-przyrodniczej; Zadania. Rozdział 5 Poznawanie otoczenia społecznego: 5.1. Dziecko wśród ludzi; 5.2. Przygotowanie dziecka do życia w społeczeństwie; 5.3. Praca ludzi w rożnych zawodach - produkcja i wytwarzanie; 5.4. Poznawanie przeszłości - treści historyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; 5.5. Przedmioty w otoczeniu dziecka i ich poznawanie; 5.6. Tradycje, zwyczaje i obrzędy jako przykład wrastania w kulturę; Zadania. Rozdział 6 Higiena osobista i otoczenia dziecka. Odżywianie: 6.1. Zdrowie, higiena - podstawowe pojęcia; 6.2. Czynniki warunkujące zdrowie; 6.3. Wychowanie zdrowotne i edukacja zdrowotna; 6.4. Zasady edukacji zdrowotnej; 6.5. Edukacja zdrowotna dzieci; 6.6. Treści edukacji zdrowotnej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; Zadania. Rozdział 7 Bezpieczeństwo dziecka w ruchu drogowym, w przedszkolu, szkole, w czasie zabaw: 7.1. Przygotowanie dziecka do przestrzegania norm i zasad bezpieczeństwa; 7.2. Problematyka bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym; 7.3. Cele i zadania edukacji komunikacyjno-drogowej dzieci w wieku 3-10 lat; 7.4. Bezpieczeństwo dzieci w domu, przedszkolu, szkole i w czasie zabaw; Zadania. Rozdział 8 Poznawanie roślin i zwierząt przez dzieci: 8.1. Poznawanie roślin i zwierząt w ujęciu programu; 8.2. Znaczenie poznawania świata roślin i zwierząt przez dzieci; 8.3. Znaczenie hodowli roślin i zwierząt w edukacji; Zadania. Rozdział 9 Ochrona przyrody i krajobrazu: 9.1. Zasoby przyrody a człowiek; 9.2. Ochrona środowiska - ustalenia terminologiczne; 9.3. Tradycje ochrony przyrody na świecie i w Polsce; 9.4. Formy ochrony przyrody w Polsce; 9.5. Tematy związane z ochroną przyrody i krajobrazu realizowane w przedszkolu i klasach początkowych; Zadania. Rozdział 10 Edukacja ekologiczna dzieci młodszych a zagrożenia środowiska naturalnego: 10.1. Pojęcie ekologii i jej cechy charakterystyczne jako nauki; 10.2. Zagrożenia środowiska a człowiek; 10.3. Cele i zadania edukacji ekologicznej; 10.4. Treści, metody i formy edukacji ekologicznej w przedszkolu i klasach początkowych; 10.5. Kształtowanie postaw proekologicznych; Zadania. Rozdział 11 Pogoda i klimat. Obserwacja pogody: 11.1. Pogoda, klimat, mikroklimat - meteorologia i klimatologia; 11.2. Elementy pogody i sposoby ich pomiaru; 11.3. Obserwowanie pogody z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym; 11.4. Fenologiczne, klimatyczne i astronomiczne pory roku; 11.5. Specyfika klimatu Polski; Zadania. Rozdział 12 Doświadczenia, eksperymenty i obserwacje zjawisk fizycznych, chemicznych i przyrodniczych: 12.1. Konieczność stosowania doświadczeń i eksperymentów przyrodniczych w pracy z dziećmi w wieku 3-10 lat; 12.2. Kształtowanie umiejętności obserwacji; 12.3. Badanie otaczającego świata - rola doświadczeń i eksperymentów przyrodniczych w poznawaniu praw rządzących przyrodą; 12.4. Podstawowe wskazówki metodyczne dotyczące organizacji działań eksperymentalnych dzieci młodszych; Zadania. Rozdział 13 Turystyka i krajoznawstwo w edukacji dzieci młodszych: 13.1. Znaczenie turystyki i krajoznawstwa; 13.2. Wyznaczanie kierunków w terenie i na mapie; 13.3. Mapa i plan - znaki umowne na planie i mapie; 13.4. Rodzaje map i ich wykorzystanie w edukacji; 13.5. Krajobrazy i ich charakterystyka; 13.6. Treści gospodarcze i administracyjne w programach edukacji wczesnoszkolnej; Zadania. Aneks: Załącznik 1. Pytania dzieci; Załącznik 2. Wynalazki; Załącznik 3. Rośliny; Załącznik 4. Zwierzęta; Załącznik 5. Zjawiska pogodowe; Załącznik 6. Przykładowy konspekt (scenariusz) zajęć zintegrowanych dla klasy I; Załącznik 7. Wykaz literatury na temat doświadczeń i eksperymentów dla dzieci młodszych; Załącznik 8. Wykaz literatury na temat wynalazków; Załącznik 9. Wykaz literatury zawierającej odpowiedzi na dziecięce pytania; Załącznik 10. Wykaz literatury na temat bezpieczeństwa dzieci.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60730-34-8
Cz. I : 1. Społeczne wyznaczniki komunikacji w edukacji , 2. Osobowościowe aspekty komunikacji , 3. Psychopedagogiczne uwarunkowania funkcjonowania dziecka w rodzinie , 4. Kulturowe uwarunkowania komunikacji i edukacji , Cz. II : Komunikacja w procesach edukacji - wybrane zagadnienia : 1. Nauczycil i uczeń w komunikacji dydaktycznej , 2. Komunikacja w edukacji przedszkolnej i elementarnej , 3. Komunikacja w procesie socjalizacji i resocjalizacji , 4. Komunikacyjne aspekty w penitencjarystyce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7271-303-0
1. Dysleksja- ustalenia terminologiczne; 2. Nauka czytania w świetle badań naukowych; 3. Mózgowa organizacja funkcji językowych; 4. Diagnozowanie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym; 5. Diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu; 6. Praca terapeutyczna z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; Nr 449)
ISBN: 83-7271-397-9
1. Historyczno- epistemologiczne podstawy pedagogiki przedszkolnej; 2. Metodologiczne problemy pedagogiki przedszkolnej; 3. Wybrane teorie człowieka jako podstawa pedagogiki i edukacji w dzieciństwie; 4. Cele w edukacji dzieci- pojecie, rodzaje, źródła; 5. Zabawa jako problem pedagogiczny; 6. Zadaniowa strategia w edukacji; 7. Dzieciństwo zapomniane i niczyje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7614-011-7 (Ignatianum)
1. Z historii wychowania przedszkolnego; 2. Aktualny stan wychowania przedszkolnego w Polsce; 3. Uczestnicy (podmioty) procesu edukacyjnego w przedszkolu; 4. Placówki wychowania przedszkolnego w Polsce; 5. Założenia metodyczne pracy pedagogicznej w przedszkolu; 6. Planowanie pracy pedagogicznej w przedszkolu; 7. Diagnozowanie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-02-07780-1
1. Praktyki nauczycielskie w instytucjach wczesnej edukacji; 2. Sposoby poznawania i rozumienia dzieci; 3. Program edukacji; 4. Tworzenie środowiska uczenia się i nauczania; 5. Rozwój teorii osobistej i umiejętności praktycznych; 6. Współpraca z dorosłymi w instytucjach wczesnej edukacji; 7. Maksymalne wykorzystanie doświadczeń z praktyki nauczycielskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-02-16991-5 (część 2)
9. Na starej fotografii; 10. Jesienna muzyka; 11. Mali artyści; 12. Ciepło i miło; 13. Świąteczne pocztówki; 14. Zwierzęta zimą; 15. Spotkanie przy wigilijnym stole; 16. Świąteczne zwyczaje; 17. Skok w Nowy Rok; 18. Wszędzie biało; 19. Babcia i dziadek; 20. Zimowe zabawy; Cykl wychowawczy; Scenariusze eksperymentów; Teksty i nuty piosenek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 37 (Instytut Pedagogiki) (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-02-16992-2 (część 3)
21. Nasze ulubione baśnie; 22. Karnawał; 23. W dawnych czasach; 24. Kiedy patrzę w niebo; 25. Oznaki wiosny; 26. Wszystko rośnie; 27. Pracowita wiosna; 28. Święta Wielkanocne; 29. Na wsi; 30. Praca rolnika; 31. Chronimy środowisko; 32. Kto ty jesteś?; Cykl wychowawczy; Scenariusze eksperymentów; Teksty i nuty piosenek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 37 (Instytut Pedagogiki) (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (Instytut Pedagogiki) (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7308-719-4
1. Dziecko w procesie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju: Idea wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka; Postępowanie interwencyjne i wczesna terapia na oddziałach noworodkowych i niemowlęcych; Możliwości interwencji dietetycznej w terapii wielu schorzeń; Wybrane aspekty diagnozy psychologicznej dziecka z zaburzeniami rozwojowymi; Małe dziecko w procesie terapeutycznym; Problematyka relacji terapeutycznej we wczesnej interwencji u niemowląt i małych dzieci; Wczesne wspomaganie rozwoju- najczęściej popełniane błędy; 2. Wspomaganie rozwoju dziecka w jego najbliższym środowisku: Stymulowanie rozwoju niemowląt; Wczesne komunikowanie się dziecka. Narodziny miłości; Rodzicielskie wsparcie szansą dla rozwoju małego dziecka; Wspomaganie rozwoju małego dziecka w wieku przedszkolnym- propozycje rozwiązań metodycznych; Zabawa tematyczna istotnym czynnikiem wspomagającym rozwój małego dziecka; Rozpoznawanie kolorów przez dzieci w wieku przedszkolnym. Przyczyny nadmiernych trudności; Znaczenie wczesnej interwencji szkolnej wobec ucznia z niepełnosprawnością intelektualna dla jego dalszej drogi edukacyjnej; 3. Wczesna stymulacja rozwoju małego dziecka: Metoda NDT- Bobach w usprawnianiu dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego; Diagnostyka i terapia metodą Volty we wczesnej interwencji. Zaburzenia ośrodkowej koordynacji ruchowej; Podstawowe zasady obserwacji i terapii zaburzeń integracji sensorycznej u małego dziecka; Wczesna interwencja logopedyczna w przypadku dzieci z rozszczepem podniebienia; 4. Wczesna interwencja wobec dziecka zaburzonego w rozwoju: Wczesna rehabilitacja dzieci z wadą słuchu; Badanie kompetencji językowych u małych dzieci z wadą słuchu; Postępowanie terapeutyczno- wychowawcze wobec dziecka niepełnosprawnego wzrokowo; Wspomaganie rozwoju małego dziecka z uszkodzonym wzrokiem poprzez działania muzykoterapeutyczne; Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem Downa w wieku przedszkolnym; Wczesna rehabilitacja mowy i jej znaczenie u dzieci z zespołem Downa; Wczesna interwencja terapeutyczna u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym ze pomocą systemu nauczania Retta w opinii rodziców; Wczesne wykrywanie zaburzeń autystycznych w świetle koncepcji teorii umysłu; "Mali profesorowie" czy inteligentni autyści? Wczesna diagnoza dziecka z zespołem Aspergera; 5. Pomoc dzieciom z problemami emocjonalnymi i trudnościami w zachowaniu: Wczesna interwencja wobec problemów emocjonalnych dziecka związanych z adaptacją do przedszkola; Diagnoza i wczesna interwencja traumy dziecięcej; Zaburzenia w zachowaniu dzieci. Możliwości wczesnej interwencji terapeutycznej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7096-373-0
I. Oddziaływanie terapeutyczno-wychowawcze (terapia pedagogiczna) - problemy teoretyczne 1. Problematyka terapii pedagogicznej, jej miejsce i znaczenie w procesie wychowania 1.1 Wprowadzenie 1.2 Analiza poglądów na istotę terapii pedagogicznej 1.2.1 Terapia pedagogiczna jako specjalne nauczanie i wychowanie upośledzonych osób 1.2.2 Terapia pedagogiczna jako czynnik pomocniczy w psychoterapii 1.2.3 Terapia pedagogiczna jako likwidowanie objawów 1.2.4 Terapia pedagogiczna jako oddziaływanie oparte na interferencji i teorii uczenia się 1.2.5 Oddziaływanie terapetyczno-wychowawcze jako proces ukierunkowany na osobowość wychowanka 2. Próba sformułowania teoretycznych podstaw oddziaływań terapeutyczno-wychowawczych 2.1 Założenia wyjściowe 2.2 Zarys podstaw teoretycznych oddziaływań terapeutyczno-wychowawczych 2.2.1 Wymiary sytuacji terapeutyczno-wychowawczych 2.2.2 Kategorie wpływów terapeutycznych 2.3 Oddziaływanie terapeutyczno-wychowawcze a proces wychowania 2.4 Oddziaływanie terapeutyczno-wychowawcze a formy psychoterapii - podsumowanie II. Metody stosowane w terapii dzieci 1. Techniki relaksacyjne 1.1 Technika relaksacyjna wg Jacobsona w wersji B. Kaji 1.2 Relaksacja wg Wintreberta 1.3 Relaksacja oparta na treningu autogennym w wersji A. Polender 2. Polskie modyfikacje Metody Bon Depart 2.1 Metoda Dobrego Startu 2.2 Alfabet Piosenek 2.3 Śpiewane litery 3. Metoda Symboli Dźwiękowych (zajęcia o charakterze muzykoterapetycznym) 3.1 Główe założenia Metody Symboli Dźwiękowych 3.2 Tok postępowania metodycznego podczas terapii Metodą Symboli Dźwiękowych 3.3 Planowanie zajęć 4. Techniki parateatralne 4.1 Technika zamiany ról 4.2 Inne techniki parateatralne 5. Metoda malowania dziesięcioma palcami 5.1 Przygotowanie do zajęć 5.2 Technika wykonania 5.3 Analiza zachowania się dziecka 6. System percepcyjno-motoryczny Kepharta 6.1 Główne założenia metody Kepharta 6.2 Rozpoznawanie zaburzeń rozwoju percepcyjno-motorycznego 6.3 Ćwieczenia usprawniające rozwój percepcyjno-motoryczny 7. Metoda Weroniki Sherborne 7.1 Założenia ogólne 7.2 Przykłady cwiczeń 8. Niedyrektywna metoda poradnictwa dla rodziców 8.1 Podstawowe założenia poradnictwa dla rodziców 8.2 Metoda prowadzenia indywidualnych rozmów z rodzicami III. Praca terapeutyczna z dziećmi przejawiającymi trudności w czytaniu i psaniu 1. Teoretyczne podstawy terapii z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu 1.1 Uwagi wstępne 1.2 Główne założenia koncepcji teoretycznej H. Spionek a problem pracy korekcyjno-kompensacyjnej 1.3 Dysleksja - specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu 1.3.1 Objawy dysleksji rozwojowej 1.3.2 Etiologia i patomechanizm powstawania dysleksji 1.3.3 Typy dysleksji 1.4 Zasady prowadzenia terapii z dziećmi przejawiającymi trudnosci w czytaniu i pisaniu 2. Organizacja pracy w zespole korekcyjno-kompensacyjnym 2.1 Zasady organizowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 2.2 Dokumentacja 2.3 Współpraca z rodzicami 3. Programowanie pracy korekcyjno-kompensacyjnej 3.1 Ogólne założenia dotyczące programowania zajęć 3.2 Program ogólny jako punkt wyjścia do opracowywania programów indywidualnych 3.3 Konstruowanie programów indywidualnych 3.4 Przebieg zajęć korekcyjno-kompensacyjnych - analiza wybranych konspektów IV Aneksy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again