Form of Work
Książki
(4)
Czasopisma
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(4)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(4)
Author
Grzegorzewska Maria Katarzyna
(2)
Kamińska Aleksandra (1976- )
(2)
Laskowski Mirosław
(2)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(2)
Colonna-Kasjan Daniela
(1)
Czerepaniak-Walczak Maria
(1)
Denek Kazimierz (1932-2016)
(1)
Dobrakowski Paweł
(1)
Domalewska Dorota
(1)
Dudzikowa Maria
(1)
Dymara Bronisława
(1)
Gawlik Ewa
(1)
Godawa Grzegorz
(1)
Grusiewicz Mirosław
(1)
Jelinek Jan Amos
(1)
Kaczmarek Żanetta
(1)
Kaiser Izabella
(1)
Kaliszewska Małgorzata
(1)
Kamińska-Małek Aleksandra (1976- )
(1)
Kochanowska Ewa
(1)
Kocoń-Rychter Katarzyna
(1)
Kocór Maria
(1)
Korzeniowska Wiesława
(1)
Kowalewski Michał
(1)
Kowalska-Kantyka Małgorzata
(1)
Kołodziej Małgorzata
(1)
Krajewska Anna
(1)
Krakowski Krzysztof
(1)
Kraus Ewa (1971- )
(1)
Kulmatycki Lesław
(1)
Lewandowski Marek
(1)
Leśniewski Zbigniew
(1)
Lisiecka Alina
(1)
Lorenc Joanna
(1)
Machnio Dominika
(1)
Majewski Tomasz
(1)
Majzner Rafał
(1)
Marks Mirosława
(1)
Mateja Agnieszka
(1)
Mańkowska Anna
(1)
Morbitzer Janusz
(1)
Nidecka Bogusława
(1)
Nycz Edward
(1)
Ostolski Paweł
(1)
Parczewska Teresa
(1)
Rachwaniec-Szczecińska Żaneta
(1)
Romanowska-Tołłoczko Anna
(1)
Rosół Adam
(1)
Szopa Dorota
(1)
Szulc Bogdan M
(1)
Tobuła Kamila
(1)
Urych Ilona
(1)
Wilczyńska Sylwia
(1)
Łabuz-Roszak Beata
(1)
Ślęczka Kazimierz
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Wychowanie patriotyczne
(5)
Wychowanie obywatelskie
(4)
Edukacja regionalna
(2)
Kształcenie
(2)
Nauczanie zintegrowane
(2)
Nauczyciele
(2)
Szkolnictwo
(2)
Wychowanie
(2)
Wychowanie moralne
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Adler, Alfred
(1)
Andragogika
(1)
Antypedagogika
(1)
Autyzm
(1)
Cele wychowania
(1)
Demokracja
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dieta cukrzycowa
(1)
Dietetyka
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko przewlekle chore
(1)
E-zdrowie
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja kulturalna
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Historia wychowania
(1)
Improwizacja muzyczna
(1)
Klasa wojskowa
(1)
Kobieta ciężarna
(1)
Kompetencje kulturowe
(1)
Mentoring
(1)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie
(1)
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim
(1)
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Ojczyzna
(1)
Opieka nad osobami niesamodzielnymi
(1)
Opieka wytchnieniowa
(1)
Osiągnięcia szkolne
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Postawy rodzicielskie
(1)
Praca
(1)
Próba samobójcza
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój moralny
(1)
Ruskin, John
(1)
Samobójstwo
(1)
Socjalizacja
(1)
Szkolenie wojskowe
(1)
Szkoły średnie
(1)
Telemedycyna
(1)
Tożsamość narodowa
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Umuzykalnianie
(1)
Usamodzielnianie wychowanków
(1)
Utopia
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie obywatelski
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: work
Wychowanie Fizyczne (czasopismo ; Poznań)
(1)
Subject: time
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Anglia (Wielka Brytania)
(1)
Europa
(1)
Polska
(1)
Województwo opolskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
5 results Filter
Book
In basket
(Nauczyciele-Nauczycielom / red. nauk. Bronisława Dymara ; Tom 20)
ISBN: 978-83-7308-000-3
Zawiera: Cz. I. Poszukiwanie drogi: Pojęcie Ojczyzny, jej rodzaje, funkcje i odniesienia; Moja mała Ojczyzna; Desygnat Ojczyzny; Najwyższa wartość. Cz. II. Kulturowe przemiany w obrębie wielkich i małych Ojczyzn: Mała i wielka Ojczyzna wobec współczesnych trendów unifikacyjnych; Mała ojczyzna i jej wybrane „obszary szczególne” (na przykładzie Górnego Śląska); „By czas nie zaćmił i niepamięć”. Świat dziecka - światem wielkiej i małej Ojczyzny. Cz. III. Mała i wielka Ojczyzna w humanistycznej edukacji: Wielka Ojczyzna i małe ojczyzny - śladami różnych znaczeń i kontekstów; Ojczyzna i ojczyźniane klimaty w tekstach szkolnych podręczników; Różne barwy polskości w kompleksowej edukacji. Problemy - Poszukiwania - Inspiracje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-65682-57-4
Zawiera: Wstęp: zarys obszarów tematycznych poznawania, badania i projektowanie edukacji jutra. Cz. I. Wartości we współczesnej edukacji: Aksjologia w teorii i praktyce edukacyjnej; Młodzież akademicka i jej świat wartości. Komunikat z badań; Wartości moralne uznawane prze studentów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; Praca w kategorii wartości. Cz. II. Edukacja kulturowa, patriotyczna i obywatelska: Oblicza współczesnego patriotyzmu i męstwa w kontekście edukacyjnym; Edukacja patriotyczna i obywatelska kanwą praktyk pedagogicznych przyszłego nauczyciela wczesnej edukacji - możliwości, propozycje, rozwiązania praktyczne; Edukacja regionalna - w poszukiwaniu tego, co zapomniane; Istota i znaczenie edukacji w warunkach wielokulturowości; kultura narodu i zadania edukacyjne szkoły wyższej. Cz. III. Wielowymiarowość kształcenia w edukacji wyższej: Nauczanie uczenia się - węzłowy problem edukacji i pedagogiki (z myślą o edukacji jutra…); Skuteczność stosowania kar i nagród w procesie kształcenia w opinii przyszłych nauczycieli; Kompetencje społeczne studentów edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego; Kształtowanie potrzeb poznawczych młodzieży w społeczeństwie opartym na wiedzy. Cz. IV. Kierunki w kształceniu osób dorosłych: Edukacja jutra - edukacją ludzi dorosłych; Miejsce i rola szkolenia obronnego w doskonaleniu zawodowym kadr administracji publicznej i samorządowej; Aktualności w zakresie doskonalenia zawodowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. V. Kształcenie w systemie edukacji szkolnej: Determinanty rozwoju uczniów zdolnych; Preferencje motywacyjne uczniów na różnych poziomach edukacyjnych; Proces kształcenia młodszych uczniów - rzeczywistość a potrzeby edukacyjne; Nauczyciel języka polskiego a przemiany edukacyjne w polskim systemie oświatowym po 1989 roku. Cz. VI. Wychowanie dzieci i młodzieży w świecie współczesnym: Kapitał tożsamościowy młodego pokolenia. Próba rozeznania zjawiska w zmieniającej się rzeczywistości; Relacja nauczyciela z uczniem jako przestrzeń manipulacji wychowawczej; Ruch harcerski Nieprzetarty Szlak - doświadczenia historyczne dla Edukacji Jutra; Konsumpcja dopalaczy przez młodzież w wieku ponadgimnazjalnym; Jak zatrzymać niepożądane zachowania nastolatków? Trening zastępowania agresji według Goldsteina w pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej. Cz. VII. Znaczenie dorosłych w wychowaniu dziecka: Rola rodziców w procesie adaptacji dzieci do przedszkola w kontekście Edukacji Jutra; Rodzina sprzymierzeńcem w drodze do podmiotowości dziecka w wieku wczesnoszkolnym; Znaczenie środowiska w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej dziecka. Cz. VIII. Pomoc pedagogiczna i psychologiczna w ramach zorganizowanych instytucji wychowawczych: Propozycja działań ochronnych na rzecz dzieci w wieku szkolnym w kontekście zmian w systemie szkolnictwa; Z teorii i praktyki organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole podstawowej; Kompetencje nauczyciela pracującego z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych; Znaczenie i możliwość wykorzystania wyobraźni w pracy pedagogicznej z jednostkami i grupami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7523-779-5 (całość)
Wstęp. Część I. Obraz i wyzwania współczesnej edukacji. Rozdział 1. Zmiana społeczna a edukacja. Rozdział 2. Cele i zadania edukacji jutra – dyskurs interdyscyplinarny. Rozdział 3. Metody i formy aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych. Część II. Kultura u podstaw edukacji. Rozdział 1. Wpływ edukacji kulturowej z pogranicza dziedzin na profilaktykę stresu i kierunki rozwoju edukacji jutra. Rozdział 2. „Piękno uspołecznione”. Poglądy Johna Ruskina na społeczeństwo i wychowanie. Rozdział 3. Nauczyciel kształcenia zintegrowanego jako przewodnik po kulturze – raport z badania. Rozdział 4. Założenia organizacyjno-metodyczne edukacji muzycznej dzieci młodszych a praktyka szkolna. Rozdział 5. Możliwości wykorzystania technik muzykoterapii w edukacji. Część III. Edukacja moralna i etyczna w rozwoju jednostki i instytucji. Rozdział 1. Wychowanie moralne i jego konsekwencje w poglądach i zachowaniach młodzieży. Rozdział 2. Wyobraźnia moralna dzieci w kontekście rozważań nad wychowaniem moralnym. Część IV. Patriotyzm i edukacja obronna w rozwiązywaniu problemów współczesnego świata. Rozdział 1. Wychowawca i działanie wychowawcze w wychowaniu patriotycznym. Rozdział 2. Tożsamość narodowa i patriotyzm uczniów klas wojskowych w Polsce i studentów wojskowej uczelni wyższej jako istotne elementy bezpieczeństwa narodowego. Rozdział 3. Treści szkolenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 4. Edukacja wojskowa w opinii uczniów pierwszej edycji programu certyfikowanych wojskowych klas mundurowych – porównanie. Rozdział 5. Selected problems of defence training in Poland. Część V. Przyszłość i przeszłość w edukacji zdrowotnej. Rozdział 1. Medycyna cyfrowa – nowe wyzwania społeczne. Rozdział 2. Czy edukacja zmienia świadomość żywieniową chorych na cukrzycę? Rozdział 3. Wiedza kobiet w wieku prokreacyjnym na temat zdrowego odżywania w ciąży. Rozdział 4. „Dach czy fundamenta?” – problematyka zdrowotna na łamach „Wychowania Fizycznego” z lat 1920-1939 w perspektywie przełomu dwoistości w pedagogice. Część VI. Rola wsparcia edukacyjnego w eliminowaniu zagrożeń społecznych. Rozdział 1. Społeczne uwarunkowania świadomości młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy. Rozdział 2. Postawy rodzicielskie jako czynnik ryzyka wystąpienia depresji wśród młodzieży. Rozdział 3. Obraz nastoletniego samobójcy. Rozdział 4. Wsparcie rodzin z dzieckiem ze spektrum autyzmu we wczesnym wspomaganiu w teorii i praktyce. Rozdział 5. Znaczenie opieki wytchnieniowej dla rodziców osób o niepełnej sprawności jako formy wsparcia – rozważania wstępne. Rozdział 6. Przygotowanie uczniów z umiarkowana i znaczną niepełnosprawnością intelektualną do samodzielności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 19/2019)
Zawiera: I. Theoretical foundations of pedagogical problems - discussion and polemics: The crisis of global neoliberalism and education; The potential of an (un)intimidated teacher; On the need of change in thinking about school and its causative power; The perspective and conditions of pupil supportive assessment in theory and educational school practice; New faces of a contemporary student - digital e-migrant; Traditional communication goals in the educational strategy of shaping the student; Moral education in China - cultural context, history, and contemporary practice; Conclusions from the alfred adler concept for the analysis of the meaning of life in contemporary pedagogy; Feminist critique of multiculturalism. Pedagogical aspects of debates on S. Okin paper „Is multiculturalism bad for women”? II. Practical application of pedagogical research results: The authority of an early childhood education teacher in the perception of children and parents; The potential of a child’s personal knowledge in the awareness of early childhood teachers - practical implications; The effectiveness of peer tutoring in the field of teaching basic astronomical concepts among older preschoolers and younger pupils. A quantitative analysis; The educational potential of the impact of music on integrated teaching; Early school mathematics education from the perspective of future teachers. Reflections after practical teaching placement; Circumstances constricting the didactic cooperation of teachers and students in their assessment; Profiles of social competence of academic teachers of military universities; Emotional intelligence - an indispensable competence in teaching and physiotherapist practice.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak ; Tom 4)
ISBN: 978-83-7489-095-3
1. O niebezpieczeństwie manipulacji pamięci 2. Nieznośny ciężar kompleksów. Uwagi o wychowaniu patriotycznym z przeszłością w tle 3. Wychowanie obywatelskie - nowy przedmiot nauczania w Anglii 4. Rodzaje patriotyzmu. Czy i jak osobiste doświadczenia oraz wychowanie różnicują postawy narodowe? 5. Bóg, Honor i Ojczyzna w recepcji współczesnej młodzieży - refleksje pedagoga 6. Oświatowy remanent, czyli o ideologicznym majsterkowaniu polityków oświatowych w latach 1989-2006 7. Wychowanie w kontekście zmieniającej się polityki oświatowej - czyli o ideologii do ideologii...8. Demokracja bez partycypacji, o konieczności zaangażowania obywatelskiego uczniów 9. Erozja kapitału społecznego w szkole w kulturze nieufności 10. Nie myśl, bądź posłuszny - dyskursy władzy w szkole 11. Prawo jako czynnik oddziaływania wychowawczego 12. Dylematy szkolnej demokracji, 13. Czy możliwa jest szkoła demokratyczna? z doświadczeń praktyka 14. Grzeczne dziewczynki, niegrzeczni chłopcy - wytwarzanie różnic rodzajowych w dadaktyczno-wychowawczej pracy szkoły 15." Nie masz kasy, jesteś nikim ". O pogłębianiu nierówności przez szkołę 16. Lepiej urodzeni - lepiej kształceni.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again