Źródło opisu
Książki
(7)
Forma i typ
Książki
(5)
Czasopisma
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
dostępne
(6)
tylko na miejscu
(3)
Placówka
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(3)
Autor
Szeligiewicz-Urban Danuta (1959- )
(2)
Aszkiełowicz Aleksandra
(1)
Białoszewski Dariusz
(1)
Bielski Janusz (1934-2018)
(1)
Borowiec Ewa
(1)
Brahmi Kamil
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Dusza Bożena
(1)
Gawlik Ewa
(1)
Gerłowska Justyna
(1)
Godawa Grzegorz
(1)
Gomola Joanna
(1)
Gutkowska-Wyrzykowska Ewelina
(1)
Herman Ewa
(1)
Jonkisz Julian
(1)
Jopkiewicz Agata
(1)
Jopkiewicz Maria
(1)
Kaczmarek Żanetta
(1)
Kalemba Marcelina
(1)
Kaliszewska Małgorzata
(1)
Kamińska Aleksandra (1976- )
(1)
Kamińska-Małek Aleksandra (1976- )
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Kocoń-Rychter Katarzyna
(1)
Korabiewska Izabela
(1)
Krajewska Anna
(1)
Krzyśko Grzegorz
(1)
Kłoda Maria
(1)
Lewandowska Monika
(1)
Lewandowski Marek
(1)
Lorenc Joanna
(1)
Madejski Eligiusz
(1)
Majzner Rafał
(1)
Mamroł Andrzej
(1)
Markiewicz-Patkowska Julita
(1)
Matusek Beata (1975- )
(1)
Musiał Emilia
(1)
Niklová Miriam
(1)
Nowak Paweł Fryderyk (1977- )
(1)
Ogrodnik Joanna
(1)
Okulicz-Kozaryn Katarzyna
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Olszewski Jacek
(1)
Ostalak Mateusz
(1)
Plieth-Kalinowska Izabela
(1)
Przybyła Ewa
(1)
Rongies Witold
(1)
Rzewucka Paulina
(1)
Stehlíková Jana
(1)
Szczechowiak Ewelina
(1)
Szopiński Józef
(1)
Szpatowicz Estera
(1)
Trzewicarz Agnieszka
(1)
Waluś Sabina
(1)
Warchoł Krzysztof
(1)
Widawska Grażyna
(1)
Widawski Krzysztof
(1)
Wiendlocha Marek
(1)
Wilczyńska Sylwia
(1)
Wojciechowska Katarzyna
(1)
Węglarz Józef
(1)
Żegnałek Kazimierz
(1)
Żukowska Anna Marta
(1)
Кучинська Іринa
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(7)
Język
polski
(7)
Temat
Wychowanie fizyczne (przedmiot szkolny)
(7)
Metody nauczania
(2)
Nauczyciele wychowania fizycznego
(2)
Badania naukowe
(1)
COVID-19
(1)
Dobrostan psychiczny
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
E-learning
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Egzaminy
(1)
Epidemie
(1)
Gry komputerowe
(1)
Hermeneutyka
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Licea
(1)
Medycyna
(1)
Metodologia
(1)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(1)
Młodzi dorośli
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika
(1)
Perspektywa czasowa (psychologia)
(1)
Podmiotowość
(1)
Postawy
(1)
Postawy rodzicielskie
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Sporty wirtualne
(1)
Spostrzeganie
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Teoria
(1)
Trudne sytuacje życiowe
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Uzależnienie od Internetu
(1)
Wpływ na zdrowie
(1)
Wychowanie
(1)
Zachowania prozdrowotne
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Zarządzanie czasem
(1)
Zwłoka (psychologia)
(1)
Temat: czas
1989-
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(2)
Województwo małopolskie (1999- )
(1)
Gatunek
Podręcznik
(3)
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo pedagogiczne
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(6)
Kultura fizyczna i sport
(3)
Nauka i badania
(1)
7 wyników Filtruj
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 16/2018)
Zawiera: I. TEORETYCZNE PODSTAWY PROBLEMÓW PEDAGOGICZNYCH - DYSKUSJE I POLEMIKI: Indywidualizm współczesnych autorów; Metodologiczny wymiar sztuki w badaniach edukacyjnych; Pedagogiczne implikacje antropologii V.E. Frankla; Nowe trendy w edukacji - koncepcja "głębokiego uczenia się"; Nie czynem, nie głosem, a sercem - rola wartości w zawodzie animatora kultury; Rola analizatora słuchowego w procesie uczenia się dziecka w młodszym wieku szkolnym; Efektywność finansowania polskiego systemu oświaty - analiza porównawcza; Nowa podstawa programowa szkół ponadpodstawowych a oczekiwania pracodawców względem ich absolwentów; Awans zawodowy - samorozwój nauczycieli czy zbędna biurokracja; Znaczenie rodziny w społeczeństwie w perspektywie programu 500+. II PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE EFEKTÓW BADAŃ PEDAGOGICZNYCH: Bariery kreatywności w nauczaniu akademickim; Współpraca nauczycieli z rodzicami - pespektywa nauczycieli (Raport z badań przeprowadzonych wśród nauczycieli klas gimnazjalnych); Błędy wychowawcze popełniane przez rodziców i ich rola w kształtowaniu rozwoju dziecka; Samodzielność dzieci w systemie edukacji tradycyjnej i alternatywnej na przykładzie badań własnych; Kompetencje wychowawcze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w opiniach studentów; Sukces dziecka sukcesem nauczyciela w teorii i praktyce edukacyjnej. Studium indywidualnych przypadków; Rzeczywistość edukacyjna osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną; Przydatność szkolnej interwencji profilaktycznej w placówce edukacyjnej. Wyniki badań ewaluacyjnych; Ocena stanu wiedzy licealistów na temat dopalaczy; Wiedza muzyczna absolwentów szkół średnich - kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji; Wiedza studentów fizjoterapii na temat zawodowego kodeksu etycznego; Edukacyjna funkcja turystyki senioralnej. III. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH W WYMIARZE MIĘDZYNARODOWYM: Professional certainty (gewissenheit) versus uncertainty (ungewissenheit) as components of educator's hermeneutic competence; From knowledge to wisdom. Around the conditionings of hermeneutic competences of pedagogy students - future pedagogues; The self-efficacy of physical education teacher candidates; Preparation of teachers for teaching physical education at first educational stage; The role of emotions, mnemonic techniques, and memory in developing children's L2 skills; Benefits and threats resulting from the use of cyberspace by children of early school age; The patriotism of Polish youth of the 21st century; Civic education of children and youth in the realities of the present day; Some aspects of changing attitudes toward mass culture and popular literature which a teacher should know; The conditions of the health education process of children at the preschool age in terms of safety rules compliance; Self-evaluation and self-esteem of children with syndrome can; Clinical communication as a need or obligation in teaching physiotherapy students; Correlations between forms of emotional health and coping with stress in the context of health education people who experienced malignant tumours.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 23/2021)
Wstęp; I. Teoretyczne podstawy problemów pedagogicznych – dyskusje i polemiki 1. Aktywne uczenie się studentów – potrzeba czy konieczność w kształceniu on-line; 2. E-sport – zajęcia godne polecenia czy bezpieczna przystań dla uzależnionych graczy komputerowych; 3. Wpływ kwarantanny na prokrastynacje wśród studentów polskich uczelni medycznych – teoretyczne założenia projektu badawczego. II. Praktyczne zastosowanie efektów badań pedagogicznych 1. Egzaminowanie w edukacji zdalnej a kształtowanie podmiotowości studentów kierunków nauczycielskich; 2. Wychowanie fizyczne w zdalnym nauczaniu w pandemii COVID-19 w opiniach licealistów; 3. Świadomość zagrożeń cyfrowych wśród opinii rodziców – badanie empiryczne. III. Współczesne problemy badań pedagogicznych w wymiarze międzynarodowym 1. The young adults’ adaptation strategies to the pandemic world.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7587-015-2
Zawiera: 1. Teoria wychowania jako dyscyplina pedagogiczna; 2. Kultura fizyczna; 3. Wychowanie fizyczne; 4. Cele wychowania fizycznego; 5. Czynniki, środki i warunki wychowania fizycznego; 6. Funkcje ruchu; 7. Rozwój fizyczny człowieka; 8. Motoryczność ludzka; 9. Metody kształcenia i wychowania fizycznego; 10. Uwarunkowania efektywności pracy pedagogicznej nauczyciela wychowania fizycznego; 11. Przygotowanie nauczyciela do zawodu; 12. Rozwój zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego; 13. Aktywność fizyczna ucznia w czasie wolnym.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1.Wychowanie fizyczne według założeń reformy programowej systemu edukacji; 2. Metody w procesie wychowania fizycznego; 3. Formy organizacyjne procesu wychowania fizycznego; 4. Zasady nauczania – uczenia się; 5. Lekcja wychowania fizycznego; 6. Tok lekcji wychowania fizycznego; 7. Ocena osiągnięć ucznia w szkolnym wychowaniu fizycznym – próba refleksji teoretycznej i praktycznej; 8. Sport szkolny w procesie wychowania fizycznego; 9. Hospitacja w procesie wychowania fizycznego; 10. Środki dydaktyczne w procesie wychowania fizycznego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Postawy nauczycieli wychowania fizycznego wobec edukacji zdrowotnej / Paweł F. Nowak. - Warszawa : Difin SA , 2019. - 210 stron : ilustracje, wykresy ; 23 cm.
ISBN: 978-83-8085-771-1
Zawiera: Wstęp; I. Psychologiczna charakterystyka postaw; II. Nauczyciel – profesja, misja, pasja, prestiż; III. Problemy współczesnego ideału; IV. Nauczyciel wychowania fizycznego – specyficzność profesji; V. Potencjał wychowania fizycznego w kreacji zdrowia; VI. Nauczyciel wychowania fizycznego jako promotor zdrowia; VII. O potrzebie intelektualizacji wychowania fizycznego; VIII. O potrzebie szkolnej edukacji zdrowotnej; IX. Edukowanie o zdrowiu w podstawie programowej wychowania fizycznego; X. Strategia badań (Cel badań; Metody, techniki i narzędzia badawcze; Organizacja i przebieg badań; Charakterystyka badanych); XI. Poczucie misji społecznej realizowanej w nauczycielskiej profesji; XII. Postawy nauczycieli wobec edukacji zdrowotnej. Struktura postawy wobec edukacji zdrowotnej (Komponent poznawczy: Sposób rozumienia edukacji zdrowotnej; Edukacja zdrowotna – możliwości realizacji; Stereotypy związane z włączeniem edukacji zdrowotnej w lekcje wychowania fizycznego; Komponent emocjonalny: Edukator zdrowia – odczucia związane z przyjęciem roli lidera promocji zdrowia w szkole; Nauczyciel – pomiędzy prosportowym a prozdrowotnym podejściem do wychowania fizycznego; Komponent behawioralny: Charakterystyka działań systemowych; Działania bezpośredniego organu sprawującego nadzór pedagogiczny a postawy nauczycieli wobec edukacji zdrowotnej; Indywidualna działalność praktyczna w ramach edukowania o zdrowiu społeczności szkolnej); XIII. Dyskusja; XIV. Uogólnione wyniki i wnioski.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 9788378501985
1. Programowanie, planowanie i realizacja zajęć wychowania fizycznego; 2. Współczesny nauczyciel wychowania fizycznego; 3. Uczeń w nowoczesnym systemie fizycznej edukacji; 4. Badanie jakości pracy zreformowanej szkoły w zakresie kultury; 5. Ocena jakości pracy ucznia w zakresie wychowania fizycznego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7374-010-4
Zawiera: Przedmowa: Kształcenie i wychowanie między pierwszym a drugim etapem wdrażania reformy edukacji szkolnej. I.Wielowymiarowość integracji w procesie kształcenia i wychowania: Edukacja integracyjna w reformującej się szkole; Integracja procesów kształcenia i wychowania w gimnazjum; Wielowymiarowość współczesnych idei kształcenia zintegrowanego; O spójności procesu nauczania i wychowania; Szanse i zagrożenia edukacji fizycznej w zintegrowanym kształceniu wczesnoszkolnym; Blaski i cienie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej; Indywidualizacja w doborze form i środków oddziaływania na ucznia niepełnosprawnego na lekcjach wychowania fizycznego w szkole integracyjnej; Wybrane formy aktywności artystycznej a percepcja muzyki (na polu integracji międzyprzedmiotowej na poziomie gimnazjum); Problemy edukacji zintegrowanej; Wykorzystanie piłek edukacyjnych Edubal w kształceniu zintegrowanym; Finanse i edukacja zintegrowana. II.Oczekiwanie i rzeczywiste efekty edukacji szkolnej: Pedagogika kultury fizycznej w szkole i pozaszkolnym obszarze wychowawczym; Edukacja jako wartość nadrzędna cywilizowanych społeczeństw; Edukacja estetyczna młodzieży upośledzonej - możliwości i sposoby organizacji zajęć (wstępna analiza wyników badań); Opinie uczniów klas VI o edukacji fizycznej - raport z badania w jednej szkole podstawowej; Źródła pozaszkolnej wiedzy o kulturze fizycznej oraz formy spędzania czasu wolnego przez gimnazjalistów; Wychowanie do rekreacji ruchowej w reformującej się szkole (wybrane zagadnienia); Aktywność ruchowa młodzieży gimnazjum i liceum małego miasta w czasie wolnym; Aktywność ruchowa w czasie wolnym uczniów z wybranych szkół wiejskich byłego województwa sieradzkiego; Przyczyny i niechęci do uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego w opinii uczennic na różnych szczeblach edukacji (raport z badań); Stan świadomości prozdrowotnej rodziców z zakresu profilaktyki i korekcji wad postawy ciała; Wiek rozwojowy a ocena szkolna z wychowania fizycznego; Wielkość asymetrii dynamicznej a postępy edukacyjne uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej; Rzeczywiste efekty reformy oświaty a nierówności edukacyjne w percepcji nauczycieli. III.Nauczyciel, uczeń i rodzice wobec perspektyw oraz zagrożeń edukacyjnych: Blaski i cienie rywalizacji. Orientacja społeczna a ustosunkowanie się do innych ludzi, czyli o dwóch typach egoizmu; Sytuacja interpersonalna uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze; Kompetencje wychowawcy w rzeczywistości szkolnej po reformie; Oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli wobec pedagoga szkolnego; Samorząd uczniowski w szkole, jego zadania i perspektywy rozwoju w ocenach nauczycieli; Reakcja uczniów i rodziców na podręcznik do wychowania fizycznego (studium dwóch przypadków); Współpraca przedszkolna z rodzicami wyzwaniem współczesnej edukacji (sprawozdanie z badań). IV.Nauczyciel i jego miejsce w reformowaniu systemu kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży: Nauczyciel wychowania fizycznego w oczekiwaniach uczniów a potrzeby wychowania i socjalizacji w reformującej się szkole; Kilka krytycznych uwag na temat systemu kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego; Nauczyciel wychowania fizycznego animatorem rekreacji ruchowej w reformowanej szkole; Nauczyciel wychowania fizycznego a współczesne postulaty pedeutologiczne; Opinie studentek wybranych uczelni na temat wartości i cech koniecznych u nauczyciela wychowania fizycznego; Nauczyciel wczesnej edukacji - autokrata, demokrata czy liberał?; Nauczyciel a kształtowanie się obrazu siebie ucznia; Autorytet nauczyciela wychowania fizycznego w opinii uczniów; Nauczycielskie przejawy zachowań empatycznych w procesie kontrolowania i oceniania osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego; Nauczyciel i ocenianie z wychowania fizycznego w opinii uczniów; Zainteresowania społeczno-kulturalne i predyspozycje głosowe studentów I roku Wydziału Wychowania Fizycznego AWF we Wrocławiu. V.Kształcenie i wychowanie fizyczne oraz zdrowotne w edukacji człowieka: Partnerzy edukacyjnej interakcji wobec potrzeby promocji aktywności fizycznej i zdrowia w szkole i środowisku; Wielopodmiotowe gry z piłką środkiem aktywizacji procesu socjalizacji uczniów; Optymalizacja procesu kształtowania postawy ciała u dzieci w młodszym wieku szkolnym z wykorzystaniem technologii komputerowych; Sport szkolny i olimpizm szansą edukacyjną reformującej się szkoły; Sport jako dziedzina edukacyjna dostępna dla każdego; Edukacja zdrowotna w klasach młodszych - potrzeby i możliwości; Poziom wiedzy o zdrowiu i bezpieczeństwie wybranych uczniów szkół szczecińskich; Rozpoznanie właściwości poznawczych i motorycznych uczniów warunkiem modyfikowania procesu wychowania fizycznego; Modelowanie procesu nauczania a efektywność uczenia się motorycznego; Aktywność ruchowa z piłkami jako wartość wzbogacająca wiedzę o uczniu i środek w osiąganiu różnych celów dydaktycznych; Technologia komputerowa w różnicowaniu procesu wychowania fizycznego - multimedialny program „aquatrener”; Zainteresowania sportowe rodziców uczniów klas sportowych i szkół mistrzostwa sportowego; Sposób na bezpieczną przerwę śródlekcyjną.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37 (2 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej