Form of Work
Książki
(58)
Czasopisma
(1)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(49)
available
(32)
Branch
Wypożyczalnia
(32)
Czytelnia
(49)
Author
Śliwerski Bogusław
(6)
Łobocki Mieczysław
(4)
Górniewicz Józef
(2)
Hessen Sergiusz
(2)
Krajewski Mirosław
(2)
Okoń Wincenty
(2)
Paszkiewicz Angelika
(2)
Zieleńczyk Adam
(2)
Baley Stefan
(1)
Bankowicz Marek
(1)
Batiuk Anna
(1)
Białoszewski Dariusz
(1)
Bielski Janusz
(1)
Bluszcz Grzegorz
(1)
Bourdieu Pierre
(1)
Brühlmeier Arthur
(1)
Błachowski Stefan (1889-1962)
(1)
Błaszczyk Klaudia
(1)
Cieślik Elżbieta
(1)
Claparede Edouardo
(1)
Czerepaniak-Walczak Maria
(1)
Dudzikowa Maria
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Dymara Bronisława
(1)
Dąbrowski Zdzisław
(1)
Eller Helmut
(1)
Ferenz Krystyna
(1)
Gawlik Ewa
(1)
Grzesiak Jan
(1)
Grzybowski Marian
(1)
Głażewski Michał
(1)
Holt John
(1)
Jonkisz Julian
(1)
Kalinowski Romuald
(1)
Kamińska Aleksandra (1976- )
(1)
Karpińska Anna
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Konowrocka Dorota
(1)
Korabiewska Izabela
(1)
Kosiorek Małgorzata
(1)
Kowalkowski Stanisław
(1)
Kozerska Agnieszka
(1)
Kruger Heinz-Hermann
(1)
Krzesińska-Żach Beata
(1)
Kubiak-Szymborska Ewa
(1)
Kupisiewicz Czesław
(1)
Kwaśna Anna
(1)
Kwaśnica Robert
(1)
Kwiek Jadwiga
(1)
Lewandowska Monika
(1)
Lewandowski Marek
(1)
Malewski Mieczysław
(1)
Markiewicz-Patkowska Julita
(1)
Miracki Bartek
(1)
Murzyn Andrzej
(1)
Musiał Emilia
(1)
Musioł Marcin
(1)
Mółka Janusz
(1)
Neyman Elżbieta
(1)
Nowak-Łojewska Agnieszka
(1)
Oleśniewicz Magdalena
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Olubiński Andrzej
(1)
Papież Jan
(1)
Parczewska Teresa
(1)
Passeron Jean-Claude
(1)
Pawelski, Leszek
(1)
Pieniążek Marlena
(1)
Piwowarczyk Piotr
(1)
Plieth-Kalinowska Izabela
(1)
Pulinowa Maria Zofia
(1)
Puślecki Władysław
(1)
Romanowska-Tołłoczko Anna
(1)
Rongies Witold
(1)
Rudek Iwona
(1)
Seredyńska Anna
(1)
Siemieniecki Bronisław
(1)
Skarbek Władysław W
(1)
Sowiński Andrzej J
(1)
Speck Otto
(1)
Stanek Janusz (1968- )
(1)
Stelmach Jerzy
(1)
Stolińska-Pobralska Nella
(1)
Szeligiewicz-Urban Danuta (1959- )
(1)
Szewczyk-Kowalewska Irena
(1)
Szloska Franciszek
(1)
Szmitkowski Paweł
(1)
Szopiński Józef
(1)
Sztobryn Dorota
(1)
Tillmann Klaus-Jurgen
(1)
Tylka Monika
(1)
Tyrała Paweł
(1)
Wasylewicz Magdalena
(1)
Watoła Anna
(1)
Widawski Krzysztof
(1)
Wiśniewski Czesław
(1)
Wojdak-Piątkowska Magdalena
(1)
Woś Tadeusz
(1)
Wrońska Marta
(1)
Wróbel Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(42)
1990 - 1999
(4)
1950 - 1959
(1)
Country
Poland
(60)
Language
Polish
(60)
Subject
Wychowanie
(45)
Pedagogika
(22)
Szkolnictwo
(12)
Nauczyciele
(8)
Rodzina
(6)
Wychowanie moralne
(6)
Dziecko
(4)
Kształcenie
(4)
Nauczanie
(4)
Oświata
(4)
Uczniowie
(4)
Teoria poznania
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Antypedagogika
(2)
Edukacja zdrowotna
(2)
Komputery
(2)
Kształcenie ustawiczne
(2)
Młodzież
(2)
Nauczanie dorosłych
(2)
Opieka społeczna
(2)
Państwo
(2)
Pedagogika pracy
(2)
Społeczeństwo
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Telewizja
(2)
Wychowanie do wartości
(2)
Wychowanie estetyczne
(2)
Wychowanie fizyczne
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Administracja publiczna
(1)
Autorytaryzm
(1)
Biblioterapia
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Demokracja
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Domy dziecka
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko trudne
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja domowa
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Edukacja medialna
(1)
Folklor
(1)
Globalizacja
(1)
Gry i zabawy
(1)
Hessen, Sergiusz (1887-1950)
(1)
Instytucja totalna
(1)
Inteligencja (psychol.)
(1)
Język
(1)
Kara (psychol.)
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kultura
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Kuznowicz, Mieczysław (1874-1945)
(1)
Ludzie starzy
(1)
Ludzie starzy w rodzinie
(1)
Małżeństwo
(1)
Metodologia
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Nowacki, Tadeusz Wacław
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Ojcostwo
(1)
Osobowość
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagogika medialna
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika porównawcza
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika rodziny
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pedagogika zabawy
(1)
Pedaogogika
(1)
Pestalozzi, Johann Heinrich (1746-1827)
(1)
Pielęgniarstwo społeczne
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Polityka
(1)
Pomoce dydaktyczne
(1)
Popularyzacja wiedzy
(1)
Postmodernizm
(1)
Poznanie
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Przysłowia
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Płeć
(1)
Racjonalizm
(1)
Rynek pracy
(1)
Samokształcenie
(1)
Samoobrona
(1)
Serial filmowy
(1)
Subject: time
1901-
(3)
1801-
(2)
1701-
(1)
1945-
(1)
1989-
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
60 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy - red. nauk. Henryk Bednarczyk , t.171)
ISBN: 978-83-7204-659-8
1. 95 lat życia i 70 lat pracy naukowej Profesora Tadeusza w. Nowackiego: O Nestorze pedagogów polskich w kontekście jego 95-lecia; Przyczynek do historii pedagogiki pracy; Profesor Tadeusz Witold Nowacki- humanista i niezwykła osobowość; Profesor Tadeusz Witold Nowacki jako uczony współczesnej i przyszłej pedagogiki; Fascynacje Profesora Tadeusza Nowackiego Polską; Profesor Tadeusz W. Nowacki- doktor honoris causa Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego; Pedagogika senioralnych wartości- prawdy o Profesorze Tadeuszu Nowackim; Inspiracje i perspektywa badawcza pedagogiki pracy; Spotkania z Profesorem Tadeuszem Nowackim; Problemy społeczne wyzwaniem dla pedagogiki pracy; Wychowanie w świetle wyzwań cywilizacji technicznej aktualnym problemem pedagogiki; Fascynacja Profesora Tadeusza W. Nowackiego człowiekiem; Fascynacja Profesora Tadeusza W. Nowackiego praca; Zaufanie a podejrzliwość jako podstawa metodologiczna; Fascynacja Profesora Tadeusza W. Nowackiego- mój spolegliwy opiekun naukowy; Szkoła naukowa Profesora Tadeusza Nowackiego; Recenzja Tadeusz Nowacki "Dydaktyka wojskowa"; O "Zawodoznawstwie" zawodoznawcy Fascynacja Profesora Tadeusza W. Nowackiego; Nauczyciel techniki i jego rozwój zawodowy w aspekcie doradztwa pedagogicznego; Tadeusz Nowacki: człowiek- badacz- pedagog; Twierdzenie psychologiczne Fascynacja Profesora Tadeusza W. Nowackiego; 2. Pisarstwo naukowe: zasady i rodzaje: Pisarstwo naukowe jako przejaw twórczego rozwoju człowieka; Pisarstwo naukowe a upowszechnianie wiedzy; Pisarstwo naukowe- cele, etapy, zasady; Kilka uwag o redagowaniu tekstów; 3. Subiektywizm i obiektywizm w badaniach naukowych: Subiektywizm w badaniach społecznych i humanistycznych; O subiektywizmie w naukach społecznych; Samoocena- subiektywizm czy obiektywizm w badaniach pedagogicznych; Prawda i fałsz w pracach promocyjnych; Obiektywizm i subiektywizm. Wielość znaczeń na gruncie filozofii i przykłady ich zastosowań w pedagogice; Problemy obiektywizmu i subiektywizmu w psychologii; Bliżej obiektywizmu w badaniach pedagogicznych; Wymogi stawiane problemom badawczym i hipotezom roboczym z myslą o obiektywizmie w badaniach naukowych; Obserwacja- cechy subiektywne i obiektywne; Obiektywizm i subiektywizm w odbiorze tekstu literackiego w szkole; 4. Analizy teoretyczne i empiryczne: Pedagogika empiryczna; Poznanie podstawą wychowania i rozwoju człowieka; Rzeczywistość medialna i wirtualna w badaniach naukowych; Edukacja medialna w opinii rodziców; Jakościowe badania rozumienia; Intuicja w teorii i praktyce edukacyjnej; Krytyczne studiowanie literatury i dokumentów jako metoda poznania i badania naukowego; Kompetencje pedagogiczne nauczyciela; Aspiracje życiowe mieszkańców pogranicza polsko-ukraińskiego; Założenia Procesu Bolońskiego jako problem badawczy; Obiektywizm w badaniach nad obroną cywilna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Współczesnych Problemów Edukacji / pod red. Tadeusz Lewowicki)
ISBN: 83-89120-82-8
1. Koniec wychowania? 2. Chaos w wychowaniu. 3. Trudności wychowawcze a zmiany społeczno-kulturowe. 4. Socjalizacja dzisiaj. 5. Przyczyny trudności wychowawczych. 6. Autonomia i moralność. 7. Koncepcje wychowania do samostanowienia w ujęciu historycznym. 8. Znaczenie i rozwój autonomii. 9. Autonomia i wychowanie. 10. Konsekwencje pedagogiczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika Plus / pod red. nauk. Zbigniew Kwieciński)
ISBN: 978-83-89518-60-6
Cz. I Racjonalność jako kategoria egzystencjalna: 1. Pojęcie racjonalności i perspektywa myślowa rozważań, 2. Kategorie opisu racjonalności. Cz.II Działanie instrumentalne i działanie komunikacyjne jako drogi kształtowania się racjonalności: 1. Pojęcie działania instrumentalnego i działania komunikacyjnego, 2. Geneza i funkcje działania instrumentalnego i komunikacyjnego, 3. Logika działania instrumentalnego i komunikacyjnego, 4. Perspektywa interpretacyjna działania instrumentalnego i komunikacyjnego. Cz.III Dwie racjonalności jako alternatywne koncepcje doświadczania świata: 1. Racjonalność adaptacyjna, 2. Racjonalność emancypacyjna, 3. Racjonalność adaptacyjna a racjonalność emancypacyjna (różnice i problem wzajemnych relacji). Cz.IV Dwie racjonalnośći a wiedza o wychowaniu: 1. Dwie interpretacje sporu o koncepcję wychowania, 2. Ponad sporem o koncepcję wychowania i poza paradygmatem pedagogiki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauczyciele-Nauczycielom / red. nauk. Bronisława Dymara ; Tom 15)
ISBN: 83-7308-000-7
1. Poszukiwanie ładu umysłu i serca, czyli życie według wartości; 2. Pedagogika serca jako podstawa życia według wartości; 3. Ziemia jako wartość w edukacji dziecka; 4. Media i świat informacji jako szansa i zagrożenie dla wartości dziecka; 5. Wartości w uczeniu się- nauczaniu kompleksowym- kruszenie stereotypów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89416-47-6
Wychowanie w starożytności; Oświata i wychowanie w średniowieczu; Humanizm w wychowaniu (XV-XVII w.); Oświeceniowa myśl filozoficzna i pedagogiczna (XVII-XVIII w.); Reforma edukacji w Polsce w XVIII w.; XIX-wieczny liberalizm w wychowaniu. Pedagogika naukowa; Myśl pedagogiczna i oświata na ziemiach polskich pod zaborami; Oświata i myśl pedagogiczna na przełomie wieków oraz w latach pierwszej wojny światowej; Europejska myśl pedagogiczna X w.; Myśl pedagogiczna i edukacja w Drugiej Rzeczpospolitej (1918-1939); Tajna oświata w Polsce w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945); Oświata i wychowanie w Polsce Ludowej (1944-1989); Zmiany w polskiej szkole w latach dziewięćdziesiątych XX w.; Reforma ustrojowa systemu edukacji z 1999 r.; Szkolnictwo wyższe w Polsce na przełomie XX i XXI w.; Współcześni polscy pedagodzy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86770-41-4
1. Ideał swobodnego wychowania, 2. Karność, wolność, osobowość. Cel wychowania moralnego, 3. Podstawowe zagadnienia wychowania przedszkolnego, 4. Szczebel heteronomii, czyli teoria szkoły. Idea szkoły pracy, 5. Autorytet i swoboda w szkole. Zagadnienie samorządu szkolnego, 6. Zagadnienie szkoły jednolitej, 7. Szczebel wolnego samokształcenia, czyli teoria oświaty pozaszkolnej, 8. Cel wychowania naukowego, 9. Składniki wychowania naukowego, 10. Podstawowe szczeble wychowania naukowego. Szczebel pierwszy: kurs epizodyczny, 11. Podstawowe szczeble wychowania naukowego. Szczeble drugi: kurs systematyczny, 12. Szczebel kursu naukowe, czyli teoria uniwersytetu, 13. Zaganienie wychowania fizycznego. Teoria wychowania a technika psychofizjologiczna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86770-45-7
1. Kryzys demokracji a najnowsza ewolucja ustrojów szkolnych, 2. Idea szkoły pracy i system daltoński, 3. Teoria wychowania Johna Deweya, 4. Spuścizna Jerzego Kerschensteinera, 5. Angielska tradycja wychowania, 6. Szkolnictwo i państwo we Francji i Anglii, 7. Włoska pedagogika idealizmu aktualistycznego, 8. Reforma szkolna w Czechosłowacji, 9. Polska reforma szkolna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89190-17-6
Edukacja-kluczem do nowych wyzwań, 1. Edukacja wobec problemów XXI wieku, Edukacja "toczących się" reform, Globalizacja jako źródło przesileń w edukacji, Konsekwencje procesu globalizacji dla edukacji, Globalny cel edukacji-realizacja idei uczenia się przez całe życie, Globalne procesy zmieniające świat wyzwaniem dla pedagogiki i edukacji, Nauczyciel w okowach czasu globalizacji, Nauczyciel w zreformowanym kształceniu zawodowym, Szkoła XXI wieku-wybrane idee i strategie edukacji dla przyszłości, Perspektywy szkoły jako organizacji uczącej się, "Ucząca się szkoła"-przykład porozumienia nauczycieli,uczniów i rodziców, Edukacja-między misją a komercją, Rynkowa transformacja szkolnictwa wyższego w polsce.Szanse i zagrożenia, 2. Wybrane aspekty dialogu o wychowaniu, Kariera kategorii "wychowanie jako rozwój" we współczesnej architekturze przestrzeni pedagogicznej, Znaczenie koncepcji "społeczeństwa wychowującego" Floriana Znanieckiego na początku XXI wieku, Funkcjonowanie ucznia w środowisku wychowawczym szkoły, Problematyka zdrowia uczniów w pracy pedagogicznej szkoły podstawowej, Działania edukacyjne w nowoczesnej profilaktyce społecznej, Akceptacja normy "trzeźwość" wyzwaniem dla wychowania, Aktualne tendencje w kształceniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, trójkąd władzy w oświacie:kuratur-gmina-dyrektor szkoły, Dylematy edukacji w obliczu problemów XXI wieku, Zręby instytucjonalizacji edukacji jutra w realiach ponowoczesnego świata.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-26-5
Cz. I Teoretyczne i metodologiczne podstawy badań w obszarze teorii wychowania, Cz. II Etapy postępowania badawczego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89416-76-X
1. Wychowanie w starożytności 2. Oświata i wychowanie w średniowieczu 3. Humanizm w wychowaniu (XV-XVII wiek) 4. Oświeceniowa myśl filozoficzna i pedagogiczna (XVII-XVIII w.) 5. Reforma edukacji w Polsce w XVIII wieku 6. XIX-wieczny liberalizm w wychowaniu. Narodziny pedagogiki naukowej 7. Myśl pedagogiczna i oświata na ziemiach polskich pod zaborami 8. Oświata i myśl pedagogiczna na przełomie wieków oraz w latach pierwszej wojny światowej 9. Światowa myśl pedagogiczna w XX wieku 10. Myśl pedagogiczna i edukacja w Drugiej Rzeczpospolitej (1918-1939) 11. Tajna oświata w Polsce w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945) 12. Oświata i wychowanie w Polsce Ludowej (1944-1989) 13. Zmiany w polskiej szkole w latach dziewięćdziesiątych XX wieku 14. Reforma ustrojowa systemu edukacji z 1999 r. 15. Szkolnictwo wyższe w Polsce na przełomie XX i XXI wieku 16. Pedagodzy polscy przełomu XX i XXI wieku. Zainteresowania i osiągnięcia badawcze
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka "The New Educational Review" / red. Stanisław Juszczyk)
ISBN: 978-83-7441-291-9
I. Sylwetka psychofizyczna dziecka sześcioletniego II. Gotowość a dojrzałość szkolna - kodyfikacja pojęć i procesów III. Analiza procesu kształtowania gotowości szkolnej IV. Czynniki wspierające lub spowalniające proces osiągania gotowości szkolnej V. Komputer w przedszkolu VI. Koncepcja metodologiczna badań własnych VII. Ogólna charakterystyka edukacyjnych programów komputerowych wykorzystanych w trakcie realizacji eksperymentu pedagogicznego VIII. Teren badań IX. Analiza wyników badań własnych X. Poziom gotowości szkolnej dzieci w świetle badań początkowych XI. Kierunek zmian poziomu gotowości szkolnej dzieci w trakcie trwania eksperymentu XII. Poziom gotowości szkolnej w świetle badań końcowych XIII. Komputer w zabawie i nauce dzieci sześcioletnich w przedszkolu w świetle badań początkowych i końcowych dzieci z grupy eksperymentalnej; Wnioski końcowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88209-99-X
Wstęp, 1. Historycze i teoretyczne tło działalności Mieczysława Kuznowicza, 2. Życie i działalność społeczno-opiekuńcza Mieczysława Kuznowicza, 3. Podstawowe założenia i cele koncepcji wychowawczej Mieczysława Kuznowicza, 4. Zasady,sposoby,i formy w koncepcji wychowawczej Mieczysława Kuznowicza, 5. Aktualność i perspektywy koncpecji wychowawczej Mieczysława Kuznowicza,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-709-0
Kształcenie w duchu Pestalozziego; Podstawowa zasada Pestalozziego: zgodność z naturą/potencjalne akty łamania zasad; Problemy z wartościowaniem/odwaga wartościowania; Istota i konieczność osiągnięć uczniów; Wartości i normy/forma i treść; Idea harmonijnego, elementarnego kształcenia według Pestalozziego; Misja wychowawcza szkoły/możliwości kształcenia duchowego; Znaczenie, formy i problemy ćwiczenia/umiejętności i wiedza; Zasada kompletności i jej konsekwencje; Otwartość warunkiem kształcenia; Uzasadnienie posłuszeństwa/znaczenie dla szkoły; Dyscyplina jako skupienie na zadaniu; Zasada bliskości/konsekwencje dla szkoły; Życie jako przygotowanie do zajęć szkolnych; Uwzględnianie dziecięcego obrazu świata; Radzenie sobie z prawdziwym i rzekomym nawałem materiału; O rozwoju zdolności manualnych; Teoria człowieka według Pestalozziego; Przemoc w szkole, koncepcje rozwiązań; Rozwiązywanie konfliktów: przykład z życia; Władza i autorytet w wychowaniu; Wychowanie językowe jako holistyczna misja szkoły; Problematyka przesadnego wykorzystywania urządzeń elektronicznych; Podstawowe problemy nauczania arytmetyki; Potencjalna pozycja nauczania religii w szkole państwowej; Znaczenie nauczyciela/kształcenie i doskonalenie nauczycieli; Wykaz cytatów z dzieł Jana Henryka Pestalozziego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-85543-99-6
1.Teoretyczne podstawy kształcenia wyzwalającego: Istota kształcenia wyzwalającego; Standardy walucji a podmiotowość i tożsamość; Osobowość w ujęciu C. Rogera; Prekursorzy kształcenia wyzwalającego; Twórcy systemów kształcenia w wolności; Dialog i relacje dialogowe w procesie kształcenia; 2. Koncepcja kształcenia wyzwalającego: Dezyderaty kształcenia wyzwalającego skierowane do nauczyciela; Upodmiotowiające zajęcia dydaktyczne; Przechodzenie od heterogennych do podmiotowych celów kształcenia; Podmiotowe cele kształcenia i strategie ich uzewnętrzniania; Teologiczne strategie w modelach upodmiotowiających zajęć dydaktycznych; Kształcenie wyzwalające jako systemowe zmiany w procesie dydaktycznym i interakcjach społecznych jago uczestników; 3. Stan doświadczania podmiotowości ucznia w edukacji wczesnoszkolnej: Organizacja badań i charakterystyka badanych; Metody opracowania zgromadzonego materiału; Nauka szkolna bez leku; Wpływ uczniów na proces uczenia się; Wyzwalanie motywów uczenia się; Pobudzanie i wspieranie zainteresowań; Postawa nauczyciela; Ogólny stan poczucia podmiotowości klas I-III w procesie kształcenia; 4. Próba zastosowania koncepcji kształcenia wyzwalającego w edukacji wczesnoszkolnej: Podstawy metodologiczne badań nad skutecznością kształcenia wyzwalającego; Stwarzanie warunków spełniających założenia kształcenia wyzwalającego; Treści programowe i ich realizacja; Realizacja identycznego tematu z zastosowaniem teleologicznej strategii O E i D; 5. Wpływ kształcenia wyzwalającego na rozwój uczniów w młodszym wieku szkolnym: Osiągnięcia szkolne uczniów grup porównawczych w badaniach końcowych i dystansowych; Efektywność kształcenia wyzwalającego w świetle danych pochodzących z obserwacji; Podmiotowość w procesie kształcenia w ocenie uczniów grup porównawczych; Kształcenie wyzwalające w ocenie uczestników eksperymentu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka "The New Educational Review" / red. Stanisław Juszczyk)
ISBN: 978-83-7441-336-7
R.I Media, ich wartości wychowawcze i zagrożenia: 1. Prezentacja, 2. Tablica, 3. Projektoskop, 4. Telewizja, 5. Przekaz podprogowy, 6. Komputer, 7. Inne media, 8. Wpływ przekazów medialnych na dzieci i młodzież. R.II Wychowanie, jego znaczenie i problemy: 1. Pojęcie wychowania, 2. Cele wychowania, 3. Metody wychowania, 4. Techniki wychowania. R.III Media w rodzinie: 1. Funkcje rodziny, 2. Typy rodzin, 3. Wpływ mediów na życie rodzinne, 4. Twórczy rozwój dzieci wspomagany mediami, 5. Media a czas wolny dzieci i młodzieży, 6. Edukacja medialna rodziców. R.IV Media w szkole i innych instytucjach wychowawczych: 1. Edukacja medialna, 2. Media w procesie kształcenia, 3. Media wspomagające proces wychowania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika Waldorfska)
ISBN: 978-83-7308-786-6
Prolog. Początek szkoły; Zajęcia główne i zasada cykliczności; Pierwszy rok nauki szkolnej; Rodzice i nauczyciele pracują razem. Kiedy pojawiają się problemy; Drugi rok nauki; Wymagania i oczekiwania wobec nauczyciela wychowawcy; Trzeci rok nauki szkolnej; Czwarty rok nauki szkolnej; Nauczyciel wychowawca i jego przygotowanie; Piaty rok nauki; Szósty rok nauki szkolnej; Siódmy rok nauki szkolnej; Ósmy rok nauki szkolnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografia Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych ; Nr 6)
ISBN: 978-83-925552-4-7
O lepszą jakość procesu kształcenia; Polska szkołą- wyzwania i oczekiwania; Proces dydaktyczny analizowany od strony teorii chaosu; Monotonia dydaktyczna wyzwaniem szkoły XXI wieku; Płaszczyzny działań dydaktycznych a kompetencje zawodowe nauczyciela; Systemowe podejście w edukacji i wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; Determinanty uczenie się i nie tylko, a psychologia; Przyczyny słabych wyników egzaminów zewnętrznych w gimnazjum; Niektóre słabości uczelni wyższych- głos w dyskusji; Rola dyrektora w zarządzaniu placówką- strategie w drodze ku globalnej efektywności edukacyjnej; Od przymusu do kompetencji kluczowych; Nauczyciel współczesnej szkoły; Formy kontaktu szkoły z rodzicami ucznia; Nauczanie zróżnicowane nieco zapomniane; O potrzebie dydaktyki epoki cyfrowej; Dydaktyka- a poprawa jakości kształcenia; Edukacyjne funkcje Muzeum Hymnu Narodowego w B dominie; Elementy arteterapii w pracy z dziećmi przedszkolnymi; Wybrane zagadnienia strategii i dydaktyki szkolnictwa policyjnego; Sylwetki pedagogów: Profesor Jolanta Szempruch- nauczyciel, akademicki, pedeutolog, dydaktyk; Profesor Bogusław Śliwerski- praktyk i teoretyk wychowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7308-930-3
1. Ideowo-filozoficzne, społeczno-kulturowe i psychologiczne załozenia totalitaryzmu i autorytatyzmu, 2. Pedagogika autorytarna w Poslce w latach 1948-1989 , 3. Współczesne teorie i ideologie wychowania autorytarnego, 4. Perspektywy rozwoju oraz miejsce pedagogiki autorytarnej we współczesnej systematyce pedagogicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15156-0
Cz.I Media a cywilizacja : 1. Komuniakcja a społeczeństwo, 2. Media w wymairze społecznym i indywidualnym, 3. Media wytworem i kreatorem współczesnej kultury - kulturowe uwarunkowania mediów. Cz.II Media w pedagogice: 1. Przedmiot i zadania mediów w komuniakcji, 2. Media w katalogu środków dydaktycznych, 3. Wybrane modele komunikowania, 4. Wychowanie a media, 5. Media a patologie, 6. Metodologia badań w pedagogice medialnej. Cz.III Zarys kognitywistyczno-konstruktywistycznej teorii pedagogiki medialnej: 1. Problemy pedagogiki medialnej, 2. Teoria kognitywistyczna w edukacji wspieranej mediami, 3. Konstruktywizm w edukacji wspieranej mediami
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Pedagogika ogólna : podstawowe prawidłowości / Bogusław Śliwerski. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls" , 2012. - 384 s. : rys., tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7587-905-6
1. Etymologia pojęcia "wychowania"; 2. Systematyzowanie wiedzy o wychowaniu; Teleologia o wychowaniu; Aksjonormatywny status wychowania; Zasady wychowania; Wychowanie jako działanie; Wychowanie jako intersubiektywny efekt jedności działania- doznawania; Wychowania jako spotkanie; Wychowanie w ujęciu systemowych; Wychowanie jako pielęgnacja, piecza; Wychowanie jako proces; Wychowanie jako pomoc (wspieranie, wspomaganie, terapia); Wychowanie jako samorealizacja, samowychowanie; Wychowanie jako formacja duchowa; Wychowanie jako ideologizacja i indoktrynacja; Granice wychowania; Pseudowychowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again