Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(10)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(10)
Author
Badziukiewicz Beata
(1)
Błędowski Piotr
(1)
Czerepaniak-Walczak Maria
(1)
Dudek Mieczysław
(1)
Dudzikowa Maria
(1)
Jarosz Ewa
(1)
Konarzewski Krzysztof
(1)
Kruger Heinz-Hermann
(1)
Myśliwczyk Iwona
(1)
Puślecki Władysław
(1)
Sałasiński Mirosław
(1)
Stopolska Joanna
(1)
Sztobryn Dorota
(1)
Watoła Anna
(1)
Wysocka Ewa
(1)
Wężyk Agata
(1)
Śliwerski Bogusław
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Wychowanie
(6)
Pedagogika
(3)
Rodzina
(3)
Uczniowie
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Dziecko z ADHD
(2)
Kształcenie
(2)
Nauczanie
(2)
Rodzice
(2)
Szkolnictwo
(2)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Dyslekcja i dysgrafia
(1)
Dziecko
(1)
Gimnazja
(1)
Jakość życia
(1)
Klasa szkolna (socjol.)
(1)
Komputery
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Oświata
(1)
Pedagodzy szkolni
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Skala Postaw Rodzicielskich
(1)
Socjometria
(1)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Życie codzienne
(1)
Subject: time
1801-
(1)
1901-
(1)
12 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-89501-52-X
I. Podstawy diagnozy psychopedagogicznej 1. Diagnoza psychopedagogiczna - ogólne założenia teoretyczne 2. Uwarunkowania procesu diagnostycznego 3. Podstawowe techniki diagnostyczne w psychologii i pedagogice II. Główne obszary diagnozy psychopedagogicznej - założenia teoretyczne i rozwiązania metodologiczne 1. Diagnoza środowiska wychowawczego rodziny - założenia teoretyczne 2. Wybrane koncepcje i środki diagnozy rodziny 3. Diagnoza niektórych problemów funkcjonowania rodziny jako środowiska wychowawczego - przemoc i zaniedbywanie dzieci 4. Sytuacja szkolna jako przedmiot diagnozy psychopedagogicznej 5. Diagnoza dojrzałości szkolnej jako podstawa prognozy funkcjonowania dziecka w sytuacji szkolnej 6. Diagnoza funkcjonowania dziecka w szkole 7. Diagnoza dysleksji rozwojowej jako postawa prognozy trudności w uczeniu się - model psychopedagogiczny 8. Odmowa chodzenia do szkoły jako zaburzenie funkcjonowania dziecka w sytuacji szkolnej 9. Błąd wychowawczy jako kategoria diagnozy sytuacji szkolnej i jakości środowiska rodzinnego 10. Diagnoza sytuacji społecznej w klasie szkolnej 11. Techniki projekcyjne w psychopedagogicznym diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8019-150-1
Zawiera: Rozdział I: Charakterystyka syndromu ADHD gimnazjalistów; Rozdział II: Rodzina jako środowisko wychowawcze; Rozdział III: Pomoc rodzinom z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju; Rozdział IV: Metodologia badań własnych; Rozdział V: Funkcjonowanie systemów rodzinnych osób badanych w świetle wyników uzyskanych w skali AŚR RW autorstwa M. Ryś – analiza porównawcza; Rozdział VI: Style wychowawcze w rodzinach badanych osób w świetle wyników uzyskanych w skali ASW RW autorstwa M. Ryś – analiza porównawcza; Rozdział VII: Postawy gimnazjalistów wobec rodziny, siebie i otoczenia mierzone dyferencjałem semantycznym a nasilenie objawów ADHD – analiza porównawcza; Rozdział VIII: Funkcjonowanie systemy rodzinnego badanych osób mierzone skalą profil rodziny Z. Gasia – analiza porównawcza; Rozdział IX: Postawy rodzicielskie wobec osób badanych mierzone skalą SPR autorstwa M. Plopy – analiza porównawcza; Rozdział X: Rodzinne korelaty nasilenia objawów ADHD gimnazjalistów; Rozdział XI: Podsumowanie wyników badań i implikacje praktyczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka "The New Educational Review" / red. Stanisław Juszczyk)
ISBN: 978-83-7441-291-9
I. Sylwetka psychofizyczna dziecka sześcioletniego II. Gotowość a dojrzałość szkolna - kodyfikacja pojęć i procesów III. Analiza procesu kształtowania gotowości szkolnej IV. Czynniki wspierające lub spowalniające proces osiągania gotowości szkolnej V. Komputer w przedszkolu VI. Koncepcja metodologiczna badań własnych VII. Ogólna charakterystyka edukacyjnych programów komputerowych wykorzystanych w trakcie realizacji eksperymentu pedagogicznego VIII. Teren badań IX. Analiza wyników badań własnych X. Poziom gotowości szkolnej dzieci w świetle badań początkowych XI. Kierunek zmian poziomu gotowości szkolnej dzieci w trakcie trwania eksperymentu XII. Poziom gotowości szkolnej w świetle badań końcowych XIII. Komputer w zabawie i nauce dzieci sześcioletnich w przedszkolu w świetle badań początkowych i końcowych dzieci z grupy eksperymentalnej; Wnioski końcowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 83-88594-83-4
1. Warunki kształcenie, 2. Osiągnięcia szkolne, 3. Problemy wychowawcze, 4. Zmiany w szkołach: opinie nauczycieli, 4. Zmiany w szkołach: opinie gimnazjalistów, 5. Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-85543-99-6
1.Teoretyczne podstawy kształcenia wyzwalającego: Istota kształcenia wyzwalającego; Standardy walucji a podmiotowość i tożsamość; Osobowość w ujęciu C. Rogera; Prekursorzy kształcenia wyzwalającego; Twórcy systemów kształcenia w wolności; Dialog i relacje dialogowe w procesie kształcenia; 2. Koncepcja kształcenia wyzwalającego: Dezyderaty kształcenia wyzwalającego skierowane do nauczyciela; Upodmiotowiające zajęcia dydaktyczne; Przechodzenie od heterogennych do podmiotowych celów kształcenia; Podmiotowe cele kształcenia i strategie ich uzewnętrzniania; Teologiczne strategie w modelach upodmiotowiających zajęć dydaktycznych; Kształcenie wyzwalające jako systemowe zmiany w procesie dydaktycznym i interakcjach społecznych jago uczestników; 3. Stan doświadczania podmiotowości ucznia w edukacji wczesnoszkolnej: Organizacja badań i charakterystyka badanych; Metody opracowania zgromadzonego materiału; Nauka szkolna bez leku; Wpływ uczniów na proces uczenia się; Wyzwalanie motywów uczenia się; Pobudzanie i wspieranie zainteresowań; Postawa nauczyciela; Ogólny stan poczucia podmiotowości klas I-III w procesie kształcenia; 4. Próba zastosowania koncepcji kształcenia wyzwalającego w edukacji wczesnoszkolnej: Podstawy metodologiczne badań nad skutecznością kształcenia wyzwalającego; Stwarzanie warunków spełniających założenia kształcenia wyzwalającego; Treści programowe i ich realizacja; Realizacja identycznego tematu z zastosowaniem teleologicznej strategii O E i D; 5. Wpływ kształcenia wyzwalającego na rozwój uczniów w młodszym wieku szkolnym: Osiągnięcia szkolne uczniów grup porównawczych w badaniach końcowych i dystansowych; Efektywność kształcenia wyzwalającego w świetle danych pochodzących z obserwacji; Podmiotowość w procesie kształcenia w ocenie uczniów grup porównawczych; Kształcenie wyzwalające w ocenie uczestników eksperymentu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61121-37-4
1. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD; 2. Diagnoza i terapia dziecka z zespołem ADHD; 3. Sytuacja rodzinna i szkolna dziecka z ADHD; 4. Metodologia badań własnych; 5. Retrospekcja doświadczeń biograficznych rodziców; 6. Sytuacja rodzinna dziecka z zespołem ADHD; 7. Sytuacja rodzinna dziecka z zespołem ADHD
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-21-2
1. Streszczenie; 2. Wprowadzenie; 3. Praktyki pedagogiczne w procesie kształcenia nauczycieli; 4. Metodologia analizy desk-research przeprowadzonej w ramach projektu; 5. Wyniki analizy desk-research programu praktyk pedagogicznych; 6. Wnioski z analizy programów praktyk pedagogicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-02-08760-2
1. Pedagog szkolny w świetle prawa oświatowego, 2. Pedagog szkolny w swojej szkole, 3. Być sobą, 4. Co robić, czyli możliwe i niemożliwe kierunki działania, 5. Wychowanie i profilaktyka - rola pedagoga szkolnego, 6. Pomoc psychologiczna a pomoc życiowa(dwutorowość działań i ich uzupełnianie się ), 7. Pomoc materialna, 8. Odpowiedzialność pedagoga szkolnego, 9. Czy chcesz porozmawiać?, 10. Pokój pedagoga szkolnego, 11. Pedagog szkolny i uczniowie, 12. Pedagog szkolny i rodzice, 13. Pedagog szkolny i nauczyciele, 14. Najczęstsze problemy szkolne, 15. Najczęstsze problemy rodzinne, 16. Najczęstsze problemy osobiste, 17. Kiedy kierować do specjalisty?, 18. Dysleksja, 19. Godziny wychowawcze, 20. Prawo niezbędne w pracy pedagoga szkolnego, 21. Metody oraz techniki badawcze i diagnostyczne, 22. Samodoskonalenie zawodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89574-20-9
1. Teoretyczne koncepcje i stanowiska w naukach o wychowaniu, 2. Metody badań w naukach o wychowaniu, 3. Pedagogika refleksyjna a krytyczne badania oświatowe - spojrzenie w przyszłość
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak ; Tom 5)
ISBN: 978-83-7489-229-2
1. Codzienność jako fenomen i kategoria badacza: Codzienność - niecodzienność- święto; Wydziedziczenie z codzienności. Esej o pedagogicznych implikacjach twórczości Herty Muller; Życie codzienne jako kategoria interdyscyplinarna; Emancypacja w codzienności i przez codzienność. Egzemplifikacje edukacyjne; Innowacyjność w codzienności szkolnej i badawczej; Badacz w szkole - o rekonstruowaniu edukacyjnej codzienności; Codzienność ucznia niepełnosprawnego - perspektywa badacza; Pat socjalizacyjny? Kontrowersje wokół społecznych konstrukcji kobiecości i męskości. 2. Kategorie analityczne w badaniu codzienności: Esej o codzienności szkolnej z perspektywy metafory; Codzienność szkolna w optyce rytuałów (codzienne rytuały szkolne w perspektywie common sense); Zmienne koleje teorii stylów życia; Szkoła jako przestrzeń praktyki oporu codziennego; Dzień jak co dzień. O barierach zmiany kultury szkoły. Szkolny habitus. Rzecz nie tylko o mundurkach szkolnych. 3. Z badań codzienności: Rozmowa jako relikt w codzienności szkolnej; Pokój nauczycielski jako przestrzeń dyskursu edukacyjnego; Przerwa lekcyjna jako fragment codzienności szkolnej uczniów; Współcześni licealiści. Badanie sposobów bycia w roli ucznia (z wykorzystaniem koncepcji Floriana Znanieckiego); Strategie licealistów. Badanie szkolnej codzienności z wykorzystaniem koncepcji Roberta K. Merona; Anarchista w szkole. Buntownik, konformista czy outsider?; Empiryczne typologie stylów życia młodzieży po 1989 roku; Rekreacyje uczniowskie, czyli o tym, co robili dawni uczniowie poza nauką i modlitwą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Authority data
Wychowanie - metody - badanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again