Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(13)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(13)
Author
Bagrowicz Jerzy
(1)
Celary Ireneusz
(1)
Ferfoglia Susi
(1)
Kaźmierczak Paweł
(1)
Kornas-Biela Dorota
(1)
Luber Dorota
(1)
Marek Zbigniew
(1)
Mastalski Janusz
(1)
Nowak Władysław
(1)
Ostrowska Krystyna
(1)
Polok Grzegorz
(1)
Regulska Agnieszka
(1)
Rzepka Jerzy
(1)
Starnawski Witold
(1)
Szymczak Wioletta
(1)
Tunkiewicz Michał
(1)
Year
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(5)
Wychowanie
(5)
Rodzina
(4)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Godność ludzka
(2)
Młodzież
(2)
Wartość
(2)
Wychowanie do wartości
(2)
Wychowanie moralne
(2)
Wychowanie religijne
(2)
AIDS
(1)
Antropologia filozoficzna
(1)
Czystość (etyka)
(1)
Demografia
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko niedosłyszące
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Erotyzm
(1)
Etyka chrześcijańska
(1)
Etyka płciowa
(1)
Etyka seksualna
(1)
HIV
(1)
Katecheza
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura
(1)
Małżeństwo
(1)
Młodzieć
(1)
Młodzież -- socjologia -- Polska
(1)
Osobowość
(1)
Personalizm
(1)
Prawda
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Płeć
(1)
Religia
(1)
Seksuologia -- socjologia -- Polska
(1)
Społeczeństwo
(1)
Szkolnictwo
(1)
Ubóstwo
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Wykształcenie
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
1901-
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88508-54-7
R. I.: Związki pomiędzy ubóstwem a edukacją. 1. Ubóstwo. 2. Edukacja a psychospołeczne aspekty ubóstwa. 3. Przezwyciężanie ubóstwa. R. II.: Integralny rozwój człowieka jako podstawowe zadanie edukacji. 1. Paradygmaty osoby w edukacji. 2. Moralność i religijność w edukacji. 3. Edukacja warunkiem uczestnictwa. R. III.: Zadania podmiotów edukujących i odpowiedzialnych za edukację. 1. Rola podmiotów edukujących. 2. Edukacja wyzwaniem dla społeczeństwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7299-502-5
Słowo wstępne, I. Wychowanie do wartości, Współczesne zagrożenia godności ludzkiej według adhortacji apostolskiej Jana Pawła II "Ecclesia in Europa", Miłość małżeńska, Jan Paweł II jako Papież rodziny, "Agape" jako wartość w pedagogii rodzinnej w myśli Jana Pawła II, Etos rodziny katolickiej, Podmiot i przestrzeń duchowa wczesnej formacji prorodzinnej, Religijny wymiar wychowania seksualnego, II. Godność i zagrożenia, Zagrożenia rozwoju psychicznego w dzieciństwie, Rodzina wobec zagrożeń sekt, Narkomania i AIDS-zagrożenia współczesnej cywilizacji, Rodzina i prawo, III. Rodzina i ekonomia, Przedsiębiorczość małych i średnich firm-biznesów rodzinnych, Miejsce świadczeń rodzinnych w polityce państwa, Polityka prorodzinna w województwie warmińsko-mazurskim, Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7422-116-0
Cz. I Kultura i wychowanie: 1. Filozofia kultury u podłoża filozofii wychowania, 2. Podstawowe współczesne dokumenty Kościoła katolickiego o chrystianizującej roli kultury. Cz. II Jana Pawła II myślenie o kulturze: 3. Od filozofii człowieka do filozofii kultury, 4. Kultura na rozdrożu, 5. Wokół pionowego wymiaru kultury, 6. "Kultura życia" drogą humanizacji kultury
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89032-25-2
1. Droga życia i posługi Jana Pawła II jako kontekst jego nauczania podczas VII pielgrzymki: Droga Karola Wojtyły do kapłaństwa; Realizacja misji Apostolskiej na Stolicy Piotrowej; Wybrane zagadnienia misyjne z nauczania papieskiego. 2. Idea i praktyka pielgrzymowania Jana Pawła II jako uwarunkowanie jego nauczania w czasie VII pielgrzymki: Pojęcie pielgrzymki w aspekcie chrześcijańskim; Kalendarium pielgrzymek Karola Wojtyły do Ojczyzny; Główne wątki nauczania Ojca Świętego podczas pobytu w Polsce. 3. Aspekty pedagogiczne i duszpasterskie VII papieskiej wizyty w kraju - Jan Paweł II katecheta i pielgrzym nadziei: Tło przemian ustrojowych jako droga misyjna Papieża; Katecheza jako droga sprawowania apostolstwa; Sposoby i środki posługi katechetycznej Ojca Świętego - metodyka katechezy. 4. Wartość edukacyjna katechez Jana Pawła II wygłoszonych do Polaków podczas VII pielgrzymki do ojczyzny: W obronie godności człowieka; Rodzina środowiskiem wychowania do wartości; Solidarność podstawą wyzwolenia człowieka i tożsamości podmiotowej w relacji z Bogiem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Pedagogiczne / pod red. Franciszek Rzepka)
ISBN: 83-88209-54-X
1. Personalistyczne założenia koncepcji wychowania, 2. Wychowanie do pełni człowieczeństwa przez wartości, 3. Środowisko wychowawcze osoby jako communio personarium, 4. Personalistyczne aspekty samowychwalania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka "Horyzontów Wychowania" / pod red. Wit Pasierbek, Ryszard Terlecki ; 3)
ISBN: 83-89631-05-9
1. Podmiot wychowania moralnego, 2. Przedmiot wychowania moralnego, 3. Uwarunkowania procesów wychowania moralnego, 4. Zadania wychowania moralnego, 5. Motywy w procesach wychowania moralnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7072-517-4
Część I: Założenia metodologiczno-poznawcze. 1. Fundament poznawczy - doświadczenie człowieka. 2. Teoretyczny i praktyczny aspekt pedagogii. 3. Metoda pedagogii - aspekt poznawczy. Część II: Doświadczenie wychowania jako źródło pedagogii. 1. Ontyczno-antropologiczne implikacje doświadczenia wychowania. 2. Wychowanie integralne. 3. Charakterystyka doświadczenia wychowania. Część III: Filozoficzne wymiary prawdy. 1. Prawda poznawcza, ontyczna i absolutna. 2. Doświadczalny aspekt prawdy. 3. Osobowy aspekt prawdy. Część IV: Moc prawdy. 1. Poznawcza moc prawdy. 2. Normatywna moc prawdy. 3. Osobowa moc prawdy - świadectwo. 4. Siła fałszu. 5. Milczenie prawdy. Część V: Prawda jako czynnik wyzwalający. 1. Związek prawdy i wolności w osobie - zniewolenie i wyzwolenie. 2. Człowiek jako byt zadany sobie - doskonalenie. 3. "Prawdziwość osoby". 4. "Zniewolenie" przez prawdę. Część VI: Prawda jako zasada wpływu wychowawczego. 1. Charakter wpływu wychowawczego. 2. Metafizyczne ujęcie wpływu. 3. Osobowe ujęcie wpływu. 4. Spotkanie - dynamiczny aspekt wpływu. 5. Subiektywne warunki efektywności wpływu. 6. Zasada prawdy a przymus w wychowaniu. Część VII: Wychowanie prawdziwościowe. 1. Podstawy wychowania prawdziwościowego. 2. Naśladowanie jako metoda pedagogii. 3. Wychowanie prawdziwościowe we wspólnocie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 63)
ISBN: 83-7306-012-X
Część I: Wartość rodziny we współczesnym świecie. Rodzina wobec współczesnych zagrożeń; Wyzwania kultury śmierci - wolność i prawo, za czy przeciw życiu; Małżeństwo, rodzina i dziecko w systemie norm i wartości współczesnych społeczeństw europejskich; Rodzina wobec wartości: rozpad czy transformacja; rodzina w opinii młodego pokolenia Polaków. Częśc II: Rodzicielstwo jako zadanie. Teologiczne podstawy odpowiedzialnego rodzicielstwa. Na kanwie nauczania Jana Pawła II; Płciowość jako dar i zadanie; Zgoda na płodność - umieć żyć z płodnością; Rola rodziny w kształtowaniu postaw wobec własnego rozwoju; Rodzice i dzieci: jak mogą pomagać sobie nawzajem w sytuacjach trudnych? Część III: System wartości rodziców i dzieci jako zadanie rozwojowe; Rola rodziny w kształtowaniu postawy wobec życia jako fundamentalnej wartości; Rodzina środowiskiem wychowania prospołecznego; Rola rodziny w kształtowaniu umiejętności psychospołecznych u dzieci; Doświadczenie osamotnienia u młodzieży a postawy rodzicielskie; Style reagowania na stres w kontekście postaw rodzicielskich. Badania młodzieży wnoszone do rodziny przez dziadków. Część IV: Trudne rodzicielstwo. Osoba niepełnosprawna, chora, cierpiąca: nauczanie Jana Pawła II; Wsparcie społeczne rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym i jego uwarunkowania; Trudności przeżywane przez rodzinę dziecka z niepełnosprawnym i jego uwarunkowania; Trudności przeżywane przez rodzinę dziecka z nepełnosprawnością umysłową; Rola rodziców we wspomaganiu rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu; Rodzinne i społeczne uwarunkowania jadłowstrętu psychicznego. Część V: Rodzicielstwo wymagające szczególnych umiejętności. O potrzebie pomocy dla rodzin wychowujących dzieci z uszkodzeniami słuchu; Rodzice wobec diagnozy uszkodzenia słuchu u dziecka. Doświadczenia rodziców, pomoc profesjonalistów; Trudne wybory rodziców wychowujących dzieci niesłyszące; Rola języka migowego w życiu rodziny dziecka niesłyszącego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7438-135-2
Zawiera: Rozdział I Kontekst rozwjowy: 1. Wybrane koncepcje rozwoju człowieka; 2. Rozwój fizyczny i poznawczy; 3.Rozwój emocjonalny i społeczny; Rozwój moralny i religijny. Rozdział II Nastolatek w rodzinie: 1. Czynniki utrudniające życie rodzinne; 2. Niepokojące zjawiska rodzinne; 3. Konflikt pokoleń; 4. Nastolatek wobec rodzeństwa. Rozdział III Niechciana Szkoła: 1. Szkoła jako przykry obowiązek; 2. Nauczyciel "złem koniecznym"; 3. Przemoc i agresja szkolna; 4. Problemy z "innością". Rozdział IV Zagubienie w edukacji: 1. Aksjologiczne aspekty wychowania; 2. Relatywizm w świecie wartości; 3. Implozja procesu edukacyjnego; 4. Globalizacja a edukacja. Rozdział V Uzależnienia cywilizacyjne: 1. Choroby XXI wieku; 2. Zniewolenie komunikacyjne; 3. W poszukiwanu tożsamości; 4. W szponach bezsensu. Rozdział VI Przeciwdziałanie samotności: 1. Dowartościowanie tradycyjnego modelu rodziny; 2. Model przyjaznej szkoły; 3. Kościół w służbie młodzieży; 4. Zasady wychowawcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Scripta Theologica Thoruniensia ; 3)
ISBN: 978-83-231-2215-9
1. Biblijna myśl wychowawcza jako źródło i podstawa edukacji: Istota i cel wychowania według Biblii; Podstawy biblijnej myśli wychowawczej; Istotne elementy pedagogii przymierza; Pedagogia patriarchów; Prorocy - wychowawcy Izraela; Jezus Chrystus - Nauczyciel i Wychowawca; Aktualność biblijnej myśli wychowawczej. 2. Godność osoby fundamentem wychowania: Doświadczenie czasów - zagrożenie godności człowiek; Godność jako podstawa podmiotowego charakteru osoby- podstawy antropologiczne; Etyczne aspekty godności osoby; Biblijno-teologiczne podstawy godności osoby; Godność osoby w praktyce wychowawczej; Wychowanie do uszanowania godności osoby; Godność człowieka jako fundament wartości europejskich oraz podstawa dialogu kultur religii. 3. Wychowanie sumienia: O naturze sumienia, Dojrzewanie ludzkiego sumienia; Znaczenie wychowania moralnego w kształtowaniu sumienie; Inicjacja jako droga formacji sumienia;4. Autorytet w wychowaniu: Pojęcie autorytetu i jego miejsce w kulturze; Autorytet w nauce i wychowaniu; Relacja mistrz - uczeń. 5. Doświadczenia religijne jako problem pedagogiczny: Próba wyjaśnienia pojęć; Aspekty pedagogiczno-katechetyczne; 6. Edukacja religijna dorosłych: Czym jest edukacja religijna dorosłych?; Formacja religijna dorosłych w ciągu wieku; Uwarunkowania edukacji religijnej dorosłych w czasach najnowszych; Współczesne formy edukacji dorosłych. 7. Podręcznik do nauki religii - uwagi pedagogiczne: Teoria dydaktyczna a podręcznik do nauki religii - aspekty historyczne; Przemiany modelu podręcznika do nauki religii; Podstawowe funkcje podręcznika do nauki religii; Między uczniem a nauczycielem; Ku nowym formom podręcznika do nauki religii. 8. "By człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem" - istotne elementy wychowania człowieka według Jana Pawła II: Kontekst społeczno-kulturowy i pedagogiczny myśli wychowawczej Jana Pawła II; Prawda o człowieku jako podstawa wizji wychowania; Ku integralnemu wychowaniu człowieka; Spotkania, które wychowują.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88725-68-8
1. Człowiek a religia, 2. Spotkania z Biblią : Poznajemy Boga, Poznajemy siebie, Pokonujemy własną słabość, Między ludźmi, Sprawy codzienne, Przekraczamy siebie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89701-07-7
1. Wartość czystości seksualnej dla osoby ludzkiej: Zarys personalistycznej koncepcji człowieka; Wartość ludzkiej płciowości; Czystość seksualna wartością na miarę osoby; Czystość seksualna a miłość-dar; 2. Wychowanie do czystości seksualnej w dzieciństwie i w okresie dojrzewania: Dzieciństwo; Okres dojrzewania; Seksualność jako szczególny obszar wychowania; 3. Realizacja czystości seksualnej w życiu małżeńskim i w celibacie: Małżeństwo; Celibat; 4. Znaczenie czystości seksualnej la okresu starości: Aspekty starości; Starość a seksualność; Starość a czystość seksualna; 5. Płaszczyzna pedagogiczna czystości seksualnej: Wychowanie personalistyczne; Integralność seksualności w osobie; Praktyka wychowawcza w aspekcie czystości seksualnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87252-00-X
1. Prorodzinna edukacja seksuologiczna, 2. Problematyka historyczna wychowania seksualnego, 3. Obraz zachowań seksualnych ludzkości i Polaków, 4. Sytuacja demograficzna, 5. Biologiczne uwarunkowania zachowań seksualnych, 6. Psychologia płci, 7. Seksualizm w rozwoju ontogenetycznym, 8. Typowość i inność, 9. Seksuologia jako nauka i praktyka, 10. Podstawy prawne w seksuologii, 11. Choroby przenoszone droga płciową. HIV/AIDS, 12. Metody regulacji urodzeń
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-513-4
Rodzina w sieci apersonalnych relacji; Kościół Katolicki wobec współczesnych zagrożeń rodziny polskiej; Jak pomóc rodzinie? Przygotowanie do małżeństwa; Znaczenie rodziny chrześcijańskiej jako podstawowego środowiska wychowawczego; dziecko z niepełnosprawnością intelektualną - sytuacja kryzysowa rodziny; Antropologiczne aspekty wierności; Udział dziadków w życiu młodego pokolenia; Miłość i rodzina najważniejszymi wartościami studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach na podstawie prowadzonych badań; Rola rodziny w kształtowaniu śląskiego etosu pracy; Kryzys wychowania - kryzysem rodziny; Rodzinne gospodarstwa domowe w Polsce i województwie śląskim - stagnacja czy zmiana; Perspektywy zrównoważonego rozwoju w Polsce i wybranych kraja wobec procesu zastępowalności pokoleń; Statystyka małżeństw i rozwodów w Polsce; Polska rodzina a polityka prorodzinna państwa; Rola organizacji pozarządowych w ramach koncepcji społecznej odpowiedzialności; Czy rozwój standardów zabezpieczenia społecznego może zagrażać rodzinie? Przykład Szwecji; Gmina społecznie odpowiedzialna: formy pomocy społecznej realizowane w gminie wobec osób starszych; Spożywanie posiłków poza domem a potrzeby człowieka na tle relacji rodzinnych; Pedagogiczne znaczenie projektowania dialogu międzypokoleniowego w rodzinie świadomej współczesnych zagrożeń; Model pracy z rodziną doświadczającą przemocy; Korcz dumnie, nie biegnij - terapia dorosłych dzieci alkoholików.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again