Form of Work
Książki
(21)
Status
only on-site
(20)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(20)
Author
Kryńska Elwira Jolanta
(3)
Krajewski Mirosław
(2)
Wojnar Irena
(2)
Chymuk Mariia
(1)
Dormus Katarzyna
(1)
Draus Jan
(1)
Drynda Danuta
(1)
Gaj Jerzy
(1)
Jadczak Stanisław
(1)
Jakubiak Krzysztof
(1)
Kaźmierczak Paweł
(1)
Kubin Jerzy
(1)
Lepalczyk Irena
(1)
Maliszewski Tomasz
(1)
Marynowicz-Hetka Ewa
(1)
Misiejuk Dorota
(1)
Niktorowicz Jerzy
(1)
Pauluk Dorota
(1)
Rutkowska Angelina
(1)
Sobecki Mirosław
(1)
Terlecki Ryszard
(1)
Topa Danuta
(1)
Uberman Marta
(1)
Wołoszyn Stefan
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(19)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
Wychowanie
(13)
Pedagogika
(11)
Oświata
(10)
Szkolnictwo
(4)
Kultura
(2)
Pedagodzy
(2)
Rodzina
(2)
Suchodolski, Bogdan (1903-1992)
(2)
Szkolnictwo specjalne
(2)
Wychowanie do wartości
(2)
Wychowanie seksualne
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Czasopisma kobiece polskie
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Galicja
(1)
Humanizm (postawa)
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Kobieta
(1)
Komisja Edukacji Narodowej
(1)
Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"
(1)
Korczak, Janusz
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kształcenie na odległość
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Macierzyństwo
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele wychowania plastycznego
(1)
Nauka
(1)
Obywatelstwo
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Personalizm
(1)
Pestalozzi, Johann Heinrich
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Publicystyka polska
(1)
Radlińska, Helena (1879-1954)
(1)
Rola społeczna
(1)
Rysunek
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Sport
(1)
Społeczeństwo
(1)
Szkolnictwo niepubliczne
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkolnictwo średnie
(1)
Turystyka
(1)
Turystyka zdrowotna
(1)
Wartość
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Śnieżyński, Marian (1939- )
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1801-
(5)
1901-
(5)
1918-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
33 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-917393-8-4
1. O Profesorze Suchodolskim 2. Profesor Suchodolski w Polskiej Akademii Nauk 3. Profesor Suchodolski w Narodowej Radzie Kultury 4. Humanistyczne przesłanie Bogdana Suchodolskiego 5. W stronę przyszłości 6. O modelu historii nauki Bogdana Suchodolskiego 7. Bogdan Suchodolski jako historyk literatury polskiej 7. Myśl profesora Bogdana Suchodolskiego o technice i kulturze technicznej 8. Wychowanie przez naukę 9. Profesor Suchodolski jako ekspert edukacyjny 10. O relacjach pedagogiki i polityki edukacyjnej 11. Autoedukacja szansą pełni indywidualnego rozwoju człowieka 12. Pedagogika odwagi i nadziei 13. Profesora Bogdana Suchodolskiego idea uspołecznienia kultury: trwałość inspiracji i aktualność ostrzeżeń 14. Bogdana Suchodolskiego propozycja uspołeczniania kultury i jej inspiracje 15. Bogdana Suchoolksiego spojrzenie na naukę i wychowanie przez sztukę 16. Współczesne kontrowersje wokół edukacji estetycznej 17. Pampaedia J. A. Komenskiego w interpretacji Profesora B. Suchodolskiego 18. Europa w refleksjach B. Suchodolskiego 19.Używanie "rozumu" a stan aktualny ludzkości 20. Globalizacja jako iluzja wcielana. Od możliwości świata do świata możliwości 21. Humanistyczne inspiracje wizji swiata, kultury, człowieka 22. Historia jednej pomyłki 23. Rozmowa z Profesorem Bogdanem Suchodolskim 24. Myśliciel i bieg stuleci
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Dzieje turystyki w Polsce / Jerzy Gaj. - Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006. - 257 s., [14] k.tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN: 83-60197-21-0
1. Tradycje turystyczne w dawnej Polsce. 2. U podstaw nowożytnej turystyki. 3. Turystyka na przełomie XIX i XX wieku. 4. Turystyka w Polsce w Dwudziestoleciu Międzywojennym i w latach okupacji. 5. Turystyka w Polsce Ludowej. 6. Turystyka w pierwszych latach III Rzeczypospolitej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 375.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89416-47-6
Wychowanie w starożytności; Oświata i wychowanie w średniowieczu; Humanizm w wychowaniu (XV-XVII w.); Oświeceniowa myśl filozoficzna i pedagogiczna (XVII-XVIII w.); Reforma edukacji w Polsce w XVIII w.; XIX-wieczny liberalizm w wychowaniu. Pedagogika naukowa; Myśl pedagogiczna i oświata na ziemiach polskich pod zaborami; Oświata i myśl pedagogiczna na przełomie wieków oraz w latach pierwszej wojny światowej; Europejska myśl pedagogiczna X w.; Myśl pedagogiczna i edukacja w Drugiej Rzeczpospolitej (1918-1939); Tajna oświata w Polsce w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945); Oświata i wychowanie w Polsce Ludowej (1944-1989); Zmiany w polskiej szkole w latach dziewięćdziesiątych XX w.; Reforma ustrojowa systemu edukacji z 1999 r.; Szkolnictwo wyższe w Polsce na przełomie XX i XXI w.; Współcześni polscy pedagodzy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7271-070-8
Słowo o Jubilacie. Bibliografia prac prof. dr hab. Mariana Śnieżyńskiego za lata 1968-2000. Kilka słów wprowadzenia do konferencji. Część I: Edukacja prorodzinna w okresie transformacji. Ewolucyjne przemiany współczesnej rodziny polskiej; Kultura pedagogiczna rodziców: wyzwanie i czynnik stymulacji rozwoju młodego pokolenia Polaków; Osobowościowe determinanty konfliktu międzypokoleniowego w rodzinie; Edukacja pedagogiczna rodziców - ważny element systemu polityki prorodzinnej; O potrzebie przygotowania młodzieży do małżeństwa i rodzicielstwa; Edukacja do życia w rodzinie - stan i potrzeby; Wyzwania przyszłości a wychowanie prorodzinne. Część II: Polska rodzina w dobie przeobrażeń społeczno-kulturowych. Korczak i rodzina; Kościół - rodzina i wychowanie; Katolicki wzór małżeństwa w wychowaniu prorodzinnym; Rola Kościoła katolickiego w przygotowaniu ludzi młodych do świadomego podejmowania ról małżeńskich i rodzicielskich; Rodzina wiejska w dobie zmian społeczno-ustrojowych; Tradycje i obyczaje w wychowaniu rodzinnym; Pomoc państwa rodzinom bezrobotnym; Rodzinne uwarunkowania bezdomności; Aksjologiczne podobieństwa i różnice rodziców i dzieci; Edukacyjne zadania szkoły rodzenia. Część III: Zadania rodziny w realizacji edukacji prorodzinnej. Oddziaływanie wychowawcze rodziny a pola wpływów "pedagogiki prorodzinnej" w warunkach demokracji; Wpływ rodziny na system wartości współczesnej młodzieży; Wychowanie rodzinne do roli matki; Postawy maturzystów wobec dziecka nienarodzonego; Rozwijanie podmiotowości dziecka w rodzinie przygotowaniem do pełnienia odpowiedzialnych ról życiowych; Sąd młodzieży o małżeństwie; Zapomniane dziecko; Znaczenie ciągłej pedagogizacji rodziców dla wychowania prorodzinnego dziecka; Rodzina - skarbnica wzorów spędzania czasu wolnego dzieci klas młodszych; Miejsce rodziny w realizacji zadań współczesnej szkoły z zakresu edukacji zdrowotnej; Rodzina w wypowiedziach werbalnych i plastycznych dzieci; Rola środowiska rodzinnego w wychowaniu dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krakowie. Część IV: Wychowanie psychospołeczne i seksualne w rodzinie. Natura i cel wychowania seksualnego w świetle nauki Kościoła; Wychowanie psychoseksualne w rodzinie; Społeczne funkcjonowanie osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w rolach rodzinnych; Psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodzin z problemem bezrobocia; Powinności państwa względem rodziny w zakresie wychowania seksualnego dzieci i młodzieży. Część V: Zadania szkoły w realizacji edukacji prorodzinnej. Oczekiwania oraz potrzeby uczniów w zakresie przygotowania do życia rodzinnego i seksualnego; Wychowanie prorodzinne w szkole - opinie rodziców i uczniów, oczekiwania młodzieży wobec nowego przedmiotu; Oczekiwania młodzieży w stosunku do przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie"; Umiejętności komunikacyjne nauczyciela - podejmowanie dyskusji o rodzinie w edukacji wczesnoszkolnej; Edukacja prorodzinna w klasach początkowych realizowana poprzez współpracę nauczycieli i rodziców. Część VI: Kształcenie nauczycieli-wychowawców do realizacji edukacji prorodzinnej. Nauczyciel a współuczestnictwo rodziców w procesie edukacji dzieci; Modelowanie w procesie przygotowania nauczycieli do dialogu wychowawczego; Introspekcja psychodydaktyczna nauczyciela wychowania prorodzinnego - propozycja badawcza; Kultura pedagogiczna wychowawców a edukacja prorodzinna; Metody aktywizujące w kształceniu nauczycieli-wychowawców prowadzących zajęcia z zakresu wychowania prorodzinnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-923980-2-5
1. Studia nad możliwościami człowieka, 2. Jedność kultury i wielkość kultur, 3. Wartości i obszary kultury, 4. Edukacja sprawą człowieka w świecie, 5. Humanistyczne wizje jakości życia, 6. Świat i przyszłość, 7. Badania nowego człowieka, 8. Humanistyka i humanizm - nauka czy postawa, 9. Model wykształconego Polaka, 10. Wartości morlane a postawy grup społecznych, 11. Strategia życia - dyskusja: Wychowanie - inspiracją czy formowaniem?, 12. Edukacja kulturalna a egzystencja człowieka, 13. Dwie cywilizacje uniwersalne, 14. Wychowanie i diabeł entropii, 15. Uwagi o ekstremalnych zjawiskach w kulturze współczesnej, 16. Wychowanie przez naukę
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89190-97-0
Wstęp, 1. Etniczność i obywatelskość- konteksty teoretyczne, Prognozy nowej Europy w kontekście realizowania zadań edukacji międzykulturowej, Etniczność i obywatelskość trudnym problemem edukacyjnym nie tylko "Nowej Europy", Obywatelstwo i tożsamość społeczna na pograniczach w warunkach Unii Europejskiej, Tożsamość Europejczyka-fakt czy artefakt?, Etniczności a obywatelskość, Europejska obywatelskość- strefa elit, czy worek bez dna?, Tożsamośc społeczna w "innej nowoczesności", 2. Etniczność i obywatelskość w warunkach Drugiej Rzeczpospolitej, Świadomość narodowa mniejszości na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej, Absolwent prywatenj świeckiej szkoły żydowskiej jako obywatel Drugiej Rzeczpospolitej, Bikulturowość a wychowanie obywatelskie w działalności Żydowskiego Klubu Myśli Państwowej w Wilnie 1929-1939, Źródła wychowania państwowego Tatarów polskich w latach 1918-1939, Idea obywatelska w Drugiej Rzeczpospolitej w kontekście rodziny chłopskiej, 3. Etniczność i obywatelskość jako kategorie w kształceniu i wychowaniu, Wychowanie obywatelskie współczesnego dziecka-w perspektywie edukacji szkolnej oraz globalizacji mediów elektronicznych, Służebna rola pedagogiki ponowoczesnej, Stałość i zmienność. Poczucie tożsamości narodowej młodzieży i nowy wymiar edukacji obywatelskiej, Wychowanie obywatelskie-konteksty dydaktyczne, Działalność stowarzyszeń młodzieżowych,a wychowanie obywatelskie młodego pokolenia Polaków na przykładzie "Parlamentu Młodzieży" z Przemyśla, Obywatelskość jako wartość ceniona przez studentów kierunków nauczycielskich Uniwersytetu w Białymstoku w ich systemie wartości oraz w procesie wychowania, Strategia kształcenia a szacunek wobec zróżnicowania etnicznego, Sztuka w kontekstach kreowania wspólnot społecznych, obywatelskich, etnicznych i narodowych, 4. Etniczność i obywatelskość na pograniczu kultur, Obywatelskie zasady postrzegania mniejszości narodowych, Miejsce polskiej mniejszości narodowej w społeczeństwie obywatelskim Republiki Litewskiej, Potomkowie wypędzonych, Obywatel Europy?, Proces socjalizacji do grupy mniejszościowej a wartości kultury na przykładzie tożsamości kulturowej Białorusinów w Polsce, Edukacja Międzynarodowa w Niemczech na przykładzie współpracy polsko-niemiejciej, Tożsamość młodzieży zaolziańskiej-konsekwencja konformizmu czy buntu, Tożsamość etniczna jednostki w kontekście pogranicza, Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, Mniejszości w szkolnictwie krajów skandynawskich-studium z pedagogiki porównawczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-33-8
Polskie tradycje szkolnictwa prywatnego; Polityka oświatowa władz szkolnych wobec szkolnictwa prywatnego w II Rzeczypospolitej; Szkolnictwo prywatne w różnych regionach II Rzeczypospolitej; Szkoły prywatne II Rzeczypospolitej we wspomnieniach i pamiętnikach; Pozalekcyjna działalność wychowawcza w II Rzeczypospolitej; Współczesne szkolnictwo niepubliczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Helena Radlińska. Życie i twórczość / Irena Lepalczyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002. - 270, XVII s. : faks., fot. ; 23 cm.
ISBN: 83-7322-074-7
1. Warszawa 1879-1906 2. W Krakowie w latach 1906-1918 okres najszczęśliwszy 3. Warszawa 1918-1945 Okres największej twórczości 4. Łódź 5. Uczniowie, współpracownicy i przyjciele
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-76-2
Narodziny i rozwój historii wychowania w Polsce, jej twórcy i przedstawiciele. 2. O koncepcjach historii wychowania - jako dyscypliny naukowej w Polsce drugiej połowy XX wieku. 3. Dzieje edukacji w starożytności klasycznej. 4. Oświata i wychowanie w wiekach średnich. 5. Wychowanie i kultura w epoce renesansu. 6. Korzenie szkoły i pedagogiki współczesnej - XVII/XVIII wiek. 7. Reformy szkolne w czasach saskich. 8. Komisja Edukacji Narodowej i jej rola w rozwoju szkoły. 9. Szkoła i wychowanie na ziemiach polskich w okresie zaborów. 10. Polska myśl pedagogiczna przełomu XIX i XX wieku oraz okresu II Rzeczypospolitej. 11. Oświata i szkolnictwo w okresie II Rzeczypospolitej. 12. Jawne i tajne szkolnictwo polskie w okresie okupacji 1939-1945. 13. Szkoła i wychowanie po drugiej wojnie światowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89416-76-X
1. Wychowanie w starożytności 2. Oświata i wychowanie w średniowieczu 3. Humanizm w wychowaniu (XV-XVII wiek) 4. Oświeceniowa myśl filozoficzna i pedagogiczna (XVII-XVIII w.) 5. Reforma edukacji w Polsce w XVIII wieku 6. XIX-wieczny liberalizm w wychowaniu. Narodziny pedagogiki naukowej 7. Myśl pedagogiczna i oświata na ziemiach polskich pod zaborami 8. Oświata i myśl pedagogiczna na przełomie wieków oraz w latach pierwszej wojny światowej 9. Światowa myśl pedagogiczna w XX wieku 10. Myśl pedagogiczna i edukacja w Drugiej Rzeczpospolitej (1918-1939) 11. Tajna oświata w Polsce w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945) 12. Oświata i wychowanie w Polsce Ludowej (1944-1989) 13. Zmiany w polskiej szkole w latach dziewięćdziesiątych XX wieku 14. Reforma ustrojowa systemu edukacji z 1999 r. 15. Szkolnictwo wyższe w Polsce na przełomie XX i XXI wieku 16. Pedagodzy polscy przełomu XX i XXI wieku. Zainteresowania i osiągnięcia badawcze
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7318-634-4
1. Wiek XIX - początek cywilizacji przemysłowej 2. Systemy szkolne w XIX wieku 3. Rozwój nauk pedagogicznych w XIX wieku 4. Polska oświata pod zaborami 5. Polska myśl pedagogiczna w dobie rozbiorów 6. Wielka wojna i jej skutki 7. Świat między wojnami 8. Idee i wychowanie 9. Powojenne przyspieszenie 10. Opieka nad dzieckiem 11. Szkolnictwo 12. Szkolnictwo specjalne 13. Oświata dorosłych 14. Sport i rekreacja 15. Współczesne koncepcje pedagogiczne 16. Polska wobec wyzwań XX wieku
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-71-0
Etos generacji. Typy generowania etosu i ich wartość w procesie kierowania tożsamości kulturowej. Ideał wychowania a wzór osobowy. Niektóre typy uznawanych wzorów osobowych w XIX i XX wieku. Etos wychowania w Polsce pod zaborami (XIX wiek): Idea narodowa w działalności misyjnej Maksymiliana Ryłło SJ: 1802-1848. Wychowanie ziemiaństwa polskiego na Litwie w XIX wieku w świetle pamiętnika Garjeli Puzyniny. Kobieta aktywna zawodowo w XIX wieku na przykładzie Klementyny z Tańskich Hoffmanowej. Etos Polski w okresie międzypowstaniowym (1831-1862). Etos wychowania w życiu i działalności pasterskiej Biskupa Lubelskiego Mariana Leona Fulmana. Bogdan Jański - przyjaciel i duchowy przewodnik artystów. Etos dobroczynności w pracach Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Ideały wychowania Bolesława Prusa. Wpływ ideologii pozytywizmu na poglądy pedagogiczne nauczycieli zatrudnionych w rządowych szkołach średnich Królestwa Polskiego w latach 1862-1873. Bohaterowie żydowscy w XIX-wiecznych syntezach i podręcznikach dziejów Polski. patriotyczna postawa Dzieci Wrzesińskich jako swoisty etos wychowania w dziejach narodu polskiego. Tradycje narodowe u progu niepodległości: Wartości i tradycje narodowe w nauczaniu domowym w Wielkopolsce W drugiej połowie XIX i początkach XX wieku w świetle ówczesnej prasy. "Ojczyzna, Nauka, Cnota" etosem wychowawczym młodzieży polskiej z Prus Zachodnich w XIX i na początku XX wieku. Wychowawcze aspekty działalności ochronek na Lubelszczyźnie w początkach XX wieku. Maria Skłodowska - Curie (1867-1934). Wzór ponadczasowych postaw i ideałów. Wkład nauczycieli Zakładu dla Głuchoniemych we Lwowie w tworzenie modelu nauczyciela szkoły specjalnej (1830-1914). Perła w koronie. U źródeł górnośląskiego etosu wychowania. Józef Piłsudski - inicjator i przywódca ruchu strzeleckiego. Józef Piłsudski - bojownik o wyzwolenie Ojczyzny - romantyk nowego pokolenia. Etos wychowania tatarskiego na przykładzie Aleksandra Sulkiewicza. Źródła etosu wychowania harcerskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-72-9
Polska niepodległa (1918-1939): Spory o koncepcje wychowania w debatach parlamentarnych w Drugiej Rzeczypospolitej. Stosunek Wychowania państwowego do wychowania narodowego w opinii twórców ideologii wychowawczej sanacji. Józef Piłsudski - wzór osobowy nakreślony na podstawie czynów, pism i przemówień. Etos polskiego wychowania wojskowego w XX wieku. Nowy człowiek i nowy obywatel - wychowawcza wizja Janusza Jędrzejewicza. Udział Janusza Jędrzejewicza w wypracowaniu i upowszechnianiu doktryny wychowania państwowego. Wolna osobowość. Aksjocentryczny ideał człowieka w międzywojennej pedagogice kultury, "Czas wyzwolić rozum". Maria Grzegorzewska i jej wizja dobrego nauczyciela. Ignacy Solarz (1891-1940) ludowiec - wychowawca młodzieży wiejskiej i spółdzielca. Ojciec Jarek Woroniecki (1878-1949) jako wychowawca inteligencji katolickiej. W służbie narodu polskiego. Joachim Bartoszewicz na polu działalności wychowawczej i patriotycznej. "Europejczyk, et quidem Polak". Z dziejów edukacji w szkołach jezuickich Drugiej Rzeczpospolitej. Rola polskich wzorców narodowych w procesie kształcenia postawy młodzieży ukraińskiej w Drugiej Rzeczypospolitej. Górnośląskie założenia wychowawcze czasów pruskich a cele wychowania państwowego realizowane w szkolnictwie powszechnym międzywojennego województwa śląskiego. Etos wychowawczy szkół prywatnych w województwie białostockim w Drugiej Rzeczypospolitej. Radomscy nauczyciele szkół średnich ogólnokształcących jako lokalni wychowawcy Polski Odrodzonej. W służbie państwa i obywateli. Wzorzec osobowy policjanta w Drugiej Rzeczpospolitej. Okupacja i Polka Ludowa: Meandry wychowawcze okresu okupacji 1939-1945. Pomniki w słowach - o nieznanych bohaterach drugiej wojny światowej. Próby kształtowania młodego pokolenia w PRL na przykładzie działań ZMS. Etos działalności wychowawczej księdza Aleksandra Zienkiewicza w warunkach zmian ustrojowych państwa polskiego. Wartości wychowania chłopskiego w okresie transformacji ustrojowych przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku w Polsce. Sprawa wychowania na Zjeździe Oświatowym 2-5 maja 1957 roku. Uczyć dobrej roboty, na co dzień - postać i koncepcje postaw Tadeusza Kotarbińskiego. Współpraca Polskiego Związku i Sekcji Szkolnictwa Specjalnego ZNP na rzecz osób głuchych. Współczesny etos wychowania: Znaczenie etosy wychowania - w ujęciu Jana Pawła II. Etos wychowawczy w nauczaniu Jana Pawła II. Józef Tischner - wychowawca społeczeństwa obywatelskiego. Etos dzieciństwa w kontekście współczesnych uwarunkowań rodzinnych i globalnych. Dziecko i dzieciństwo na przestrzeni wieków - czy od obojętności do etosu? Etos ojcostwa w kontekście zagrożeń współczesnej rodziny. Podsumowanie: Etos młodych Polaków postulowany i praktykowany - w kontekście wiedzy o ulubionych lekturach 500 gimnazjalistów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-233-2036-5
I. Kobieta w polskiej tradycji życia rodzinnego i społecznego II. Społeczna pozycja i miejsce kobiety w ideologii i praktyce socjalizmu III. Między tradycyjnym a współczesnym ujęciem ról kobiety w Polsce po 1989 roku IV. Problematyka, podstawa empiryczna i metoda badań V. Od unifikacji do zróżnicowania ról - przygotowanie kobiety do funkcji małżeńsko-rodzinnych VI. Kobieta jako istota płciowa VII. Kobieta w roli matki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14847-8
Cz. I Debata o dyscyplinie, jej zmienności i paradygmacie (tach): 1. Kształtowanie się dyscypliny - główne nurty polskiej pedagogiki społecznej w ujęciu historycznym, 2. Pedagogika społeczna, jej wyzwania na początku XXI w., 3. Pedagogika społeczna w społeczeństwie postmonocentrycznym - problemy i perspektywy rozwoju, 4. Pedagogika społeczna wobec kryzysu świata wartości, więzi i instytucji, 5. Pedagogika społeczna- pytania o tożsamość i przyszłość, 6 Przyszłość pedagogiki społecznej - o nowy paradygmat. Cz. II Debata o związkach pedagogiki społecznej z innymi (sub)dyscyplinami nauk o wychowaniu, o kulturze i społeczeństwie: 7. Pedagogika społeczna w kontekście sporów o przedmiot i strukturę pedagogiki oraz jej związki z innymi dyscyplinami, 8. Pytanie o pogranicze pedagogiki społecznej, 9. Pedagogika społeczna a inne obszary wiedzy naukowej, 10. Funkcje związków i ruchów młodzieży z perspektywy współczesnej teorii wychowania, 11. Od próżniaczenia do zniewolenia - w poszukiwaniu dyskursów czasu wolnego, 12. Wychowanie uwrażliwiające na inność w warunkach wielokulturowości, 13. Praca socjalno-opiekuńcza i pedagogika społeczna, 14. Ja zapewniać byt wartościom - wspólne pytanie polityków społecznych i pedagogów społecznych, 15. Uniwersalne przesłanki andragogiczne refleksji Heleny Radlińskiej. Cz. III Debata o odmianach społeczno - pedagogicznego punktu widzenia w innych krajach. 16. Edukacja do obywatelskości. Od pedagogiki socjalnej do pedagogiki społecznej, 17. Polityka społeczna a pedagogika społeczna/praca socjalna z perspektywy historyczno-socjalnej, 18. Równość płci i praca przedstawicieli zawodów pomocowych, 19. Przemiany myśli społeczno - pedagogicznej w Niemczech, 20.Koncepcja edukacji społecznej we francuskiej myśli społecznej XIX w. i idee kształtowania się pedagogiki społecznej Heleny Radlińskiej - analiza porównawcza, 21. Pedagogika społeczna w Republice Słowackiej i Republice Czeskiej na progu nowego tysiąclecia, 22. Pedagogika społeczna na Bałkanach. Cz. IV Debata na temat pól działania pedagoga społecznego, 23. Modernizacja środowisk lokalnych w świetle zmiany społecznej,24. Edukacja jako pomoc w rozwoju w ujęciu andragogiki i gerontologii, 25. Pomoc przez porady. Statyczna versus procesuralna struktura poradnictwa w przestrzeni życia społecznego, 25. Wychowawcze i edukacyjne funkcje regionalizmu, 27. Pedagogika społeczna i raca socjalna w procesie społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności, 8. Pedagogika społeczna i rodzina - obszary badań, 29. Mass media i multimedia - dominująca przestrzeń życia dziecka, 30. Styl życia a zagrożenie zdrowia jednostki i społeczeństwa w rozwijającej się cywilizacji, 31. Uwagi na zakończenie - w kierunku transwersalności pedagogiki społecznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Pedagogiczne / pod red. Franciszek Rzepka)
ISBN: 83-88209-54-X
1. Personalistyczne założenia koncepcji wychowania, 2. Wychowanie do pełni człowieczeństwa przez wartości, 3. Środowisko wychowawcze osoby jako communio personarium, 4. Personalistyczne aspekty samowychwalania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie z dziejów oświaty / pod red. Józef Miąso ; Instytut Historii Nauki PAN. Zakład Dziejów Oświaty ISSN 0077-0558 ; T. 40)
ISBN: 83-86062-62-2
1. Prasa kobieca w Galicji od początku XIX w. do końca I wojny światowej 2. Początek rozważań o usamowolnieniu kobiet - 1826-lata 60-te XIX w. 3. "Pierwszą więc krzywdą jest brak oświaty..." prasa kobieca w rozkwicie - lata około 1870-1914 4. "... A stanie się szkoła, jekiej chcemy" - lata wojny 1914-1918 5. Ewolucja najważniejszych wątków tematycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Szkoła - Państwo - Społeczeństwo ; T. 1)
ISBN: 978-83-7587-504-1
Cz. I.: Szkoła Polska - dziedzictwo przeszłości: Szkolnictwo gdańskie na tle szkolnictwa Rzeczypospolitej w okresie przedrozbiorowym; Szkoła a państwo w polskiej nowożytnej myśli pedagogicznej; Szkoła polska bez własnego państwa (na przykładzie jej losów w Królestwie Polskim); Obraz reform oświatowych XVIII i XIX w. w polskich podręcznikach do historii wychowania; Cz. II.: Z historii kształcenia elit: Wykształcenie wojskowe hetmanów Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w.; Czy w XVIII w. w Krakowie kształcono elity władzy?; Zespoły Kształceniowe w Sulechowie i ich związki z ziemiami polskimi w XVIII/XIX w. w aspekcie kształcenia elit; Początki szkolnictwa żeńskiego - Instytut Guwernantek; Rola społeczeństwa galicyjskiego jako organizatora średniego szkolnictwa prywatnego w okresie autonomii; Szkolnictwo gospodarczo-rolnicze ziemianek Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX w. Między tradycją a nowoczesnością; Cz. III.: W kręgu szkolnictwa i działalności opiekuńczej instytucji religijnych: Przyczyny powstania i rozwój sieci szkół kościelnych w średniowiecznej Wielkopolsce; Parafialne szkolnictwo bożogrobowców na tle procesu alfabetyzacji społeczeństwa na ziemiach polskich w średniowieczu; Szkolnictwo we Lwowie w okresie przedrozbiorowym; Początki szkolnictwa ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim na przykładzie Szkoły słuckiej w XVII w.; Edukacja dziewcząt w szkołach klasztornych w XVIII w.; Społeczna działalność opiekuńczo-edukacyjna na Litwie na przełomie XVIII i XIX w. i jej podstawy materialne; Ewangelickie Szkoły wyznaniowe na Lubelszczyźnie przełomu XIX i XX w.; Cz. IV: Kultura i oświata w okresie zaborów: Oświata Szkolna w programach stronnictw ludowych założonych na ziemiach polskich w okresie zaborów; Edukacja małego dziecka w Galicji doby autonomicznej; Wkład galicyjskich towarzystw oświatowo-kulturalnych w rozwój teorii i praktyk andragogicznej XIX i XX w.; Społeczne inicjatywy edukacyjne w drugiej połowie XIX w. w świetle źródeł publicystycznych; Czy program nauczania w gimnazjach rosyjskich na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX w. można uznać za część polityki rusyfikacji mniejszości; Szkoła a ludzie Stosunek ludności polskiej Prus Zachodnich do szkoły pruskiej na przełomie XIX i XX w.; Od zmierzchu monarchii austriackiej do narodzin Rzeczypospolitej - życie codzienne polskiej szkoły średniej w Galicji u progu niepodległości (1914-1918); Warunki zdrowotne i higieniczne w szkołach na początku XX w.; Cz. V.: Wychowanie w rodzinie w perspektywie dziejowej: Polska rodzina szlachecka XVI-XVIII w. i źródła jej oddziaływań wychowawczych; Środowisko rodzinne a edukacja twórczych Polek w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX w. Wybrane przykłady; Wychowanie patriotyczne w polskiej rodzinie ziemiańskiej w latach 1864-1914. Wizje i rzeczywistość, tradycja i przemiany; Wychowanie patriotyczne w rodzinie polskiej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w. w świetle pamiętników; Rodzina w kontekście współczesnych problemów egzystencjonalnych i pedagogicznych; Cz. VI.: Pedagodzy przeszłości i ich koncepcje w konfrontacji z rzeczywistością: Jan Amos Komeński w kontekście dziejów komunikacji społecznej; Rola rodziny, religii i społeczeństwa w wychowaniu człowieka według Erazma Glicznera; Nauczanie filozofii praktycznej w Gdańskim Gimnazjum Akademickim w koncepcji Barłomieja Keckermanna; Stanisław Konarski a pijarska reforma oświatowa z XVIII w.; Publicystyka pedagogiczna Ignacego Boczylińskiego na kartach "Dziennika Powszechnego" w latach 1861-1862; Twórcy koncepcji wychowania narodowego w Galicji w okresie autonomii. Zarys problemu; Szkoła i próba jej reformowania w opinii Eugenii Schwarzwald.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-470-5
1. Zarys kształcenia nauczycieli rysunku w latach 1918-1939; 2. Kształcenie nauczycieli rysunku w latach 1944-1961; 3. Kształcenie nauczycieli wychowania plastycznego w latach 1961-1973; 4. Kształcenie nauczycieli plastyki w latach 1973-1989
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe. Pedagogia , ISSN 1634-7071 ; Nr 4)
Zawiera: Wystąpienie otwierające uroczystość inauguracji roku akademickiego 2003/2004; Szkolnictwo polskie na progu XXI wieku. Próba aktualizacji „Strategii rozwoju oświaty do roku 2020”; Jan Henryk Pestalozzi „Ojciec elementarnej szkoły ludowej”; Janusz Korczak jako humanista XX wieku; Historia wobec zagadnień świadomości społecznej; Kilka refleksji na temat definicji, przedmiotu i zadań dydaktyki ogólnej w kontekście współczesnych badań niemieckich; Szkolnictwo specjalne w państwach Unii Europejskiej i w Polsce; Kształcenie języka w społeczeństwie wielokulturowym; Edukacja odpowiedzialna - imperatywem kompetentnych działań czy oczekiwaniem dialektycznych zmian?; Problemy wychowawcze współczesnej rodziny; Kształcenie na odległość w Polsce; Problematyka pedagogiki specjalnej na łamach „Kwartalnika Pedagogicznego” w latach 1956-2003; W 100-lecie urodzin profesora Bogdana Suchodolskiego - Trwałość inspiracji; „Szkolnictwo w Belgii a integracja europejska” Bruksela, 11-18 listopada 2003 roku; Priorytety polityki edukacyjnej Unii Europejskiej; Krajowa Konferencja poświęcona Procesowi Bolońskiemu Warszawa, 20 listopada 2003 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again