Source
Książki
(3)
Form of Work
Czasopisma
(2)
Książki
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Author
Borski Maciej (1975- )
(2)
Hołubko Wiktor
(2)
Lityński Adam (1940- )
(2)
Majewski Kamil
(2)
Radecki Gabriel
(2)
Baran Beata
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Gendźwiłł Adam
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Grudecki Michał
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kil Jan
(1)
Kleszcz Magdalena
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Kostur Krystian
(1)
Krawiec Grzegorz (1977- )
(1)
Kępa Marcin
(1)
Maj Elżbieta
(1)
Moll Tomasz
(1)
Mołek Sebastian
(1)
Myl Małgorzata
(1)
Napiórkowska Anna
(1)
Niemczuk Przemysław
(1)
Nodżak Agata
(1)
Nowak Krystian
(1)
Papis Wojciech
(1)
Paradowski Mariusz
(1)
Partyk Aleksandra
(1)
Paw Barbara
(1)
Pawska Małgorzata
(1)
Pudło-Jaremek Anna
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rokicki Jarosław
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Sułkowski Jarosław
(1)
Słapczyński Tomasz
(1)
Wroniewska Wiktoria
(1)
Wszołek Michał
(1)
Zrałek Jacek
(1)
Śladkowska Ewa
(1)
Śladkowski Mariusz
(1)
Żurek Jakub
(1)
Year
2020 - 2023
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Wybory samorządowe w Polsce (2018)
(3)
Prawo wyborcze
(2)
Administracja elektroniczna
(1)
Apelacja
(1)
Autonomia (politologia)
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Decentralizacja (administracja)
(1)
Decyzja administracyjna
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Demokracja pośrednia
(1)
Dobro prawne
(1)
Doręczenie pisma
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Geologia
(1)
Godność pracownicza
(1)
Górnictwo
(1)
Kary majątkowe
(1)
Kasacja
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Konstytucja Polski (1997)
(1)
Kontratypy (prawo)
(1)
Lockdown
(1)
Mandat radnego
(1)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)
(1)
Mobbing
(1)
Naruszenie prawa
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Obrona konieczna
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
PRL
(1)
Parlamentarzyści
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Podział administracyjny
(1)
Polityka prorodzinna
(1)
Polityka przestrzenna
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie egzekucyjne
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo geologiczne i górnicze
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo parlamentarne
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo prasowe
(1)
Prawo socjalne
(1)
Prawo ubezpieczeniowe
(1)
Prawo zagospodarowania przestrzennego
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Przestrzeń publiczna (prawo)
(1)
Przetwarzanie danych
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina 500 plus (program rządowy)
(1)
Ryzyko ubezpieczeniowe
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
SL2014 (system informatyczny)
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sankcja administracyjna
(1)
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- )
(1)
Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1989- )
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Skarga nadzwyczajna
(1)
Skargi i zażalenia
(1)
Sowietyzacja
(1)
Spółki handlowe
(1)
Spółki komandytowe
(1)
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP)
(1)
Sądownictwo
(1)
Testy genetyczne
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Umowa ubezpieczenia
(1)
Wierzyciele
(1)
Wina (prawo)
(1)
Więziennictwo
(1)
Więźniowie
(1)
Wojewódzki Sąd Administracyjny (Łódź)
(1)
Wolność mediów
(1)
Wybory
(1)
Wybory samorządowe w Polsce (1990)
(1)
Wybory samorządowe w Polsce (1994)
(1)
Wybory samorządowe w Polsce (1998)
(1)
Wybory samorządowe w Polsce (2002)
(1)
Wybory samorządowe w Polsce (2006)
(1)
Wybory samorządowe w Polsce (2010)
(1)
Wybory samorządowe w Polsce (2014)
(1)
Zachowania wyborcze
(1)
Zakłady ubezpieczeniowe
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Subject: time
1901-2000
(2)
2001-
(2)
1801-1900
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Irlandia
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kraje byłego ZSRR
(1)
Norwegia
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Monografia
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
3 results Filter
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 2)
Zawiera: Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Prawne podstawy wolności mediów w Irlandii; Zmiany w systemie polskiej administracji wyborczej a problem zaufania obywateli do rzetelności i uczciwości procedur wyborczych (kilka refleksji w kontekście świadomości konstytucyjnej wyborców); Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w prawie UE po wyroku TSUE w sprawie Egenberger. Zagadnienia z zakresu ochrony praw człowieka: Prawo do życia rodzinnego z perspektywy europejskich oraz międzyamerykańskich organów ochrony praw człowieka. Zakaz dyskryminacji; Nadzwyczajna skuteczność prawa norweskiego w egzekwowaniu praw dziecka. Z problematyki funkcjonowania administracji publicznej: Decentralizacja a problem federalizacji Ukrainy w kontekście potencjalnych zagrożeń terytorialnych; Wybory samorządowe 2018 (przykład Dąbrowy Górniczej); Wygaśnięcie mandatu radnego – wybrane zagadnienia; Zarządzanie kryzysowe w gminie – wybrane zagadnienia; Konkurencyjność zamówień publicznych do 30 000 euro (na przykładzie Gminy Dąbrowa Górnicza). Zagadnienia proceduralne: Orzeczenia pierwszoinstancyjne w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli akademickich; Przedstawicielstwo w postępowaniu petycyjnym i w postępowaniu w sprawie skarg i wniosków; Instytucja zrzeczenia się prawa odwołania w ogólnym postępowaniu administracyjnym (art. 127a k.p.a.). Prawne aspekty ochrony środowiska: Kilka uwag dotyczących ocen oddziaływania na środowisko w geologii i górnictwie; Fees governed by the Geological and Mining Law in the light of the principle of sustainable development. Z problematyki prawa prywatnego: The Role of the Communist Bloc in the ILO During the Cold War – Selected Issues; Wkłady wspólników spółki komandytowej w kontekście odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki; Definicja siedziby spółki handlowej a procedura jej transgranicznego przeniesienia na terytorium UE; Obowiązek informacyjny oraz obowiązek terminowego powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku w umowie ubezpieczenia dóbr kultury. Glosy, opinie i komentarze: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2017 r., sygn. akt: II GSK 3377/17 (wydanie zezwolenia na utworzenie banku spółdzielczego); Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2018 r., II UK 673/16; Ustawa konstytucyjna Republiki Tadżykistanu o Górskobadachszańskim Wilajecie Autonomicznym z 30 lipca 2007 roku ze zmianami z 2 stycznia 2018 roku (tłumaczenie); Stanisław Grodziski (1929-2020). In memoriam. Sprawozdania: Sprawozdanie z Jubileuszu prof. zw. dr. hab. Adama Lityńskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 3)
Form of Work
Subject
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) Wojewódzki Sąd Administracyjny (Łódź) Prezydentura (urząd) Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Rzecznik praw obywatelskich Prawa i obowiązki obywatelskie Konstytucja Polski (1997) Prawo parlamentarne Parlamentarzyści Polityka prorodzinna Rodzina 500 plus (program rządowy) Naruszenie prawa Prawo wyborcze Więźniowie Więziennictwo Sowietyzacja PRL Sądownictwo Bezpieczeństwo społeczne Opieka społeczna Prawo socjalne Dobro prawne Kontratypy (prawo) Obrona konieczna Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Polityka przestrzenna Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) Przestrzeń publiczna (prawo) Prawo zagospodarowania przestrzennego Sankcja administracyjna Kary majątkowe Prawo geologiczne i górnicze Postępowanie administracyjne Wina (prawo) Wybory samorządowe w Polsce (2018) Przetwarzanie danych Ochrona danych osobowych Administracja elektroniczna Fundusze strukturalne UE Lockdown SL2014 (system informatyczny) Autonomia (politologia) Podział administracyjny Samorząd terytorialny Egzekucja sądowa Komornicy sądowi Postępowanie egzekucyjne Skarga (prawo) Egzekucja administracyjna Wierzyciele Skarga nadzwyczajna Prawo karne Kasacja Godność pracownicza Mobbing Prawo konstytucyjne Prawo pracy Testy genetyczne Ryzyko ubezpieczeniowe Umowa ubezpieczenia Zakłady ubezpieczeniowe Orzecznictwo administracyjne Doręczenie pisma Kraje byłego ZSRR Polska
Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Instytucja prezydenta w kontekście transformacji ustrojowych państw postradzieckich; The Organizational Model, Constitutive Features and Scope of Activities of Polish Ombudsman in Protection of Rights and Freedoms of Individuals; Zespoły Parlamentarne w Sejmie i Senacie. Postulaty de lege ferenda. Varia; Zasada dobra rodziny contra zasada równości na przykładzie bonu wychowawczego; Łamanie czynnego prawa wyborczego osób osadzonych w zakładach karnych- zagadnienia wybrane. Zagadnienia historycznoprawne: Sowietyzacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce 1944-1950; Administracyjnoprawny system bezpieczeństwa społecznego - od Galicji do III RP. Wybrane zagadnienia. Zagadnienia prawa publicznego: Pozbawienie życia napastnika w obronie koniecznej a katalog dóbr prawnych podlegających ochronie; Zapobieganie przestępczości w planowaniu przestrzennym; Stosowanie przepisów o administracyjnych karach pieniężnych do opłat podwyższonej i dodatkowej uregulowanych Prawem geologicznym i górniczym; Wina jako przesłanka wymierzania administracyjnych kar pieniężnych; Problem ochrony danych osobowych w wyborach samorządowych w 2018 roku; O czarnych łabędziach, e-administracji i funduszach europejskich - realizacja zadań publicznych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego; Public interest as a determinant of territorial autonomy. Zagadnienia proceduralne: Skarga na czynności komornika jako środek ochrony w toku postępowania egzekucyjnego; Modernizacja administracyjnego postępowania egzekucyjnego w świetle nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 2019 r.; W obronie skargi nadzwyczajnej w sprawach karnych. Z problematyki prawa prywatnego: Prawna ochrona przed mobbingiem; Dopuszczalność wykorzystywania wyników badań genetycznych przez zakłady ubezpieczeń w Polsce. Glosy, opinie i komentarze: Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 maja 2019 r., sygn. akt: III SA/Łd 1089/18 (doręczenie drogą elektroniczną - art. 391 k.p.a.); Termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika z wyboru, jeśli pełnomocnik z urzędu omówi jej sporządzenia. Glosa krytyczna do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., IV CZ 115/19. Recenzje: Małgorzata Bednarek, Sytuacja prawna cmentarzy żydowskich w Polsce 1944 - 2019, Wydawnictwo Austeria. Kraków - Budapeszt - Syrakuzy 2020, ss. 600/
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-66470-26-2
Zawiera: Rozdział 1. Specyficzne – czyli jakie? Model wyborów lokalnych 1.2. Wybory i ich miejsce w demokracji 1.3. Wybory lokalne jako przedmiot badań 1.4. Teoria wyborów drugorzędnych i jej ograniczenia 1.5. Wybory w demokracjach małej skali 1.6. Wielopoziomowy model wyborów lokalnych: wybory drugiego szczebla (second-tier elections) 1.7. Model wyborów lokalnych: ramy dalszych analiz 1.8. Czy na pewno drugorzędne? Uwarunkowania pozycji wyborów lokalnych w systemie politycznym 1.9. Horyzontalne zróżnicowania aren wyborczych: demokracje różnej skali Rozdział 2. Reguły 2.2. Dostęp 2.3. Parametry systemu wyborczego w wyborach do rad gmin 2.4. Parametry systemu wyborczego w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2.5. Lokalny system wyborczy w Polsce w perspektywie porównawczej 2.6. Personalizacja – niespełniona obietnica lokalnego systemu wyborczego 2.7. Konsekwencje zmian reguł wyborczych: JOW-y w wyborach lokalnych Rozdział 3. Kto głosuje? Uczestnictwo w wyborach lokalnych 3.2. Zróżnicowania międzynarodowe lokalnej partycypacji wyborczej: Polska na tle innych krajów Europy 3.3. Zróżnicowania uczestnictwa wyborczego między gminami 3.4. Wielopoziomowe modele uczestnictwa wyborczego: kim są wyborcy lokalni? Rozdział 4. Kto jest wybierany? Podaż, selekcja kandydatów i konkurencja w wyborach lokalnych 4.2. Profil kandydatów i przedstawicieli – deskryptywna reprezentacja polityczna w wyborach lokalnych 4.3. Deskryptywna reprezentacja kobiet i osób młodych – wzorzec zróżnicowań horyzontalnych 4.4. Konkurencyjność wyborów lokalnych 4.5. Rozmiar gmin a konkurencyjność wyborów lokalnych Rozdział 5. Partie polityczne w wyborach lokalnych. Nacjonalizacja lokalnych systemów partyjnych 5.2. Partie i niezależne listy lokalne w wyborach lokalnych 5.3. Podobieństwo lokalnych systemów partyjnych 5.4. Rozpowszechnienie partii politycznych w radach gmin – zróżnicowania horyzontalne Rozdział 6. Zakończenie. Kierunki dalszych badań; Cytowana literatura; Załącznik A: Obwieszczenia o wynikach wyborów lokalnych; Załącznik B: Definicje niektórych zmiennych wykorzystywanych w modelach; Spis tabel; Spis rycin; Indeks nazwisk.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again