Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(8)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(8)
Author
Borowska Elżbieta
(1)
Bożyk Stanisław
(1)
Dudek Antoni
(1)
Itrich-Drabarek Jolanta
(1)
Jeziński Marek
(1)
Kowalczyk Krzysztof
(1)
Maciejewska Katarzyna
(1)
Mazur Marek
(1)
Migalski Marek
(1)
Morawski Antoni
(1)
Przastek Daniel
(1)
Tomczak Łukasz
(1)
Wojtasik Waldemar
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Wybory parlamentarne
(7)
Partie polityczne
(3)
Polityka
(2)
Polska
(2)
Kampania wyborcza
(1)
Koalicja polityczna
(1)
Kobieta
(1)
Konferencja Okrągłego Stołu (1989 ; Warszawa)
(1)
Konstytucja
(1)
Kontrola parlamentarna
(1)
Kwaśniewski, Aleksander (1954- )
(1)
Lewica (polit.)
(1)
Marketing polityczny
(1)
Mazowiecki, Tadeusz (1927- )
(1)
NSZZ "Solidarność" Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
(1)
Polska -- od 1989 r.
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prawica (polit.)
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Referendum lokalne
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Wałęsa, Lech (1943- )
(1)
Wybory
(1)
Wybory prezydenckie
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1989-
(1)
8 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-89706-40-7
1.Marketing w politycznym zwierciadle, 2.Planowanie strategii komunikacyjnej partii politycznej. Analiza marketingowa, 3.Marketing polityczny w kampaniach wyborczych, 4.Wizerunek lidera politycznego, 5.Rekalma polityczna, 6.Polityczna reklama negatywna, 7.Czarny Public Relations - brutalna kampania czy profesjonalizacja rynku wyborczego??, 8.Kolor i symbol jako wizualne środki emocjonalnego oddziaływania w polityce, 9.Miejsce retoryki we współczesnej polityce, 10.Telewizja jako istotny czynniki kształtujący role aktorów politycznych oraz widzów, 11.Podmioty lobbingu w Unii Europejskiej na przykładzie UNICE, 12.Door-to-door jako instrument aktywizacji wyborców, 13.Kobiety w polityce, 14.Sojusz Lewicy Demokratycznej w kampanii wyborczej, przed wyborami parlamentarnymi 2001 roku, 15.Platforma Obywatelska-nowa jakość w polityce?, 16.Kampania wyborcza komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w wyborach w 2001 roku, 17.Ewolucja wizerunku Polskiego stronnictwa Ludowego, 18.Andrzej Lepper - polityk z przypadku czy profesjonalista?, 19.Liga Polsich Rodzin - prawica polskiej sceny politycznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-672-6
Model organizacyjny partii politycznych. Tendencje zmian w Europie Zachodniej a polska rzeczywistość partyjna; Kierunki ewolucji polskiego systemu wyborczego a interesy partii politycznych; Czynniki zmian polskiego systemu partyjnego po 1989 roku; Prawne podstawy finansowe partii politycznych w Polsce (stan aktualny i propozycje zmian); Lewica w polskim systemie partyjnym; Polska lewica w świetle wyników parlamentarnych, samorządowych i europejskich w latach 2001-2005; Polska "lewica" czy "centrolewica"? Problemy procesu konsolidacji; Kształtowanie się partii i ugrupowań prawicowych w Polsce po 1989 roku; Partie polskiej prawicy parlamentarnej - oferta programowa, stan i perspektywy; Wizje państwa w koncepcjach ideowo-programowych wybranych polskich ugrupowań nacjonalistycznych; Ugrupowania kontrakulturacyjne w polskim systemie partyjnym; Rola Partii Demokratycznej - demokratów.pl na polskiej scenie politycznej; Partia Demokratyczne - demokraci.pl w III RP; Partie polityczne w wyborach 2005 roku w Polsce; Wybory parlamentarne w Polsce w 2005 roku na łamach tygodników opiniotwórczych. Analiza porównawcza; Wybory parlamentarne i prezydenckie w Polsce w 2005 roku w świetle współczesnych doktryn politycznych. Wybrane problemy i perspektywy; Wymiar sprawiedliwości w programach wyborczych partii politycznych; Młodzieżowe zaplecze partii. Analiza terminu "młodzieżówka" oraz działalności młodzieżówek partii politycznych w Polsce, które dostały się do parlamentu po wyborach w 2005 roku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
Partie polityczne a Sejm RP / Stanisław Bożyk. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2006. - 180,[2] s. ; 20 cm.
(Wiedza o Sejmie)
ISBN: 978-83-7059-793-1
R.1 Status partii politycznych w świetle konstytucyjnych zasad ustrojowych RP; R.2 Partie polityczne a organizacja wyborów parlamentarnych; R.3 Wpływ zasad ustalania wyników wyborów na układ sił politycznych w Sejmie; R.4 Kluby i koła parlamentarne w Sejmie RP; R.5 Wpływ partii politycznych na organizację wewnętrzną Sejmu i procedury parlamentarne; R.6 Udział partii politycznych w pełnieniu przez Sejm RP funkcji ustawodawczej; R.7 Partie polityczne a formy realziacji przez Sejm RP kontroli parlamentarnej; Zakończenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86225-64-5
1.Droga do okrągłego stołu, 2.Wybory czerwcowe, 3.Rząd mazowieckiego, 4.Kryzys i rozpad obozu solidarnościowego, 5.Pierwsze powszechne wybory prezydenckie, 6.W cieniu Belwederu, 7.Wolne wybory parlamentarne, 8.Porażka prawicy, 9.Schyłek rządów solidarnościowych, 10.Zwycięstwo postkomunistów, 21.Polska we władzy SLD i PSL, 22.Prezydent Kwaśniewski, 23.Polska w latach 1996-2001
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14845-4
R.1 Status prawny partii politycznych w Polsce; R.2 Polskie ugrupowania parlamentarne na tle diady lewica-prawica; R.3 Wpływ ordynacji wyborczych na kształtowanie się polskiego systemu partyjnego; R.4 Funkcje partii politycznych w Polsce po 1989 r.; R.5 Stosunek polskich ugrupowań parlamentarnych do integracji z Unią Europejską; R.6 Typologie systemów partyjnych - przypadek Polski; R.7 Wybory prezydenckie a kształtowanie się systemu partyjnego; R.8 Profesjonalizacja kampanii parlamentarnych w III Rzeczypospolitej; R.9 Gabinety koalicyjne w Polsce w latach 1989-2005; R.10 Polski system partyjny na tle wybranych koncepcji ewolucji politycznej i społecznej; R.11 Wielki wstrząs polskiej polityki?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Oblicza Mediów / red. Joanna Marszałek-Kawa)
ISBN: 978-83-61185-46-8
R.I. Prasa lokalna i jej odbiorcy - rozważania teoretyczne. R. II. Prasa lokalna w warunkach przemian ustrojowych w Polsce. R. III. Odbicie przebiegu prezydenckich kampanii wyborczych na łamach prasy lokalnej w regionie warmińsko - mazurskim. R. IV. Kampanie wyborcze do parlamentu i ich percepcja w prasie lokalnej regionu warmińsko - mazurskiego. R. V. Specyfika samorządowych kampanii wyborczych na łamach prasy lokalnej regionu warmińsko - mazurskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8017-081-0
Koncepcje ogólnopaństwowej izby samorządowej w polskiej myśli politycznej międzywojnia i ich współczesne aspekty; Restytucja samorządu terytorialnego po okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej; Nowe trendy modernizacji samorządów lokalnych w III RP; Zasada adekwatności; Instytucja burmistrza w systemie komunalnym Niemiec; Samorząd terytorialny w Japonii; Bezpośrednie wybory organu wykonawczego gminy we Włoszech - w świetle uregulowań prawnych i praktyki ustrojowej; Zarządzanie kryzysowe jako wyzwanie dla samorządu gminnego; Partykularyzm lokalny - pojecie, przykłady, zagrożenia; Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego - wybrane aspekty; Nieodzowność zmiany paradygmatu wykorzystywania instrumentów zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego; E-kampania wyborcza w wyborach do samorządu w 2014 roku; Analiza wyborów samorządowych - implikacje, prognozy; Prezydent na lata? Analiza władzy miasta przed wyborami oraz po wyborach samorządowych w 2014 roku; Młodzi w wyborach samorządowych 2014.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Studia Wyborcze. Tom 12/2011. - Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2011. - 147, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Studia Wyborcze / Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; red. nacz. Krzysztof Skotnicki ISSN 1898-00-82 ; Tom 12/2011)
1. Wpływ funkcji wyborów na kryteria oceny sprawiedliwości podziału mandatów; 2. Przedmiotowy zakres referendum lokalnego w Polsce; 3. Głosowanie ludowe jako forma demokracji bezpośredniej w Republice Słowackiej; 4. Ewolucja amerykańskiego prawa wyborczego; 5. Wpływ wyborów z 4 czerwca 1989 roku na polski system polityczny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again