Form of Work
Książki
(15)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(15)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(15)
Author
Banaszak Bogusław (1955-2018)
(1)
CZaplicki Kazimierz W
(1)
Dauter Bogusław
(1)
Dobek-Ostrowska Bogusława
(1)
Dydak Elżbieta
(1)
Jaworski Stefan J
(1)
Kasińska-Metryka Agnieszka
(1)
Kisielewicz Andrzej
(1)
Kownacki Tomasz
(1)
Pankowski Krzysztof
(1)
Peszyński Wojciech
(1)
Piontek Dorota
(1)
Rymarz Ferdynand
(1)
Tosiek Piotr
(1)
Wicha Monika
(1)
Wiszniowski Robert
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Wybory do Parlamentu Europejskiego
(15)
Parlament Europejski
(6)
Wybory
(5)
Kampania wyborcza
(3)
Wybory prezydenckie
(3)
Parlament
(2)
Prawo wyborcze
(2)
Unia Europejska
(2)
Wybory parlamentarne
(2)
Wybory samorządowe
(2)
Ankieta
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Kamoania wyborcza
(1)
Kampania Wyborcza
(1)
Komunikacja polityczna
(1)
Marketing polityczny
(1)
Opinia publiczna
(1)
Polityka
(1)
Polska
(1)
Referendum
(1)
Reklama telewizyjna
(1)
Społeczeństwo
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Wielka Brytania
(1)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 3037)
ISBN: 978-83-229-2890-5
1. Kategoria europejskiej przestrzeni politycznej, 2. Instytucjonalny wymiar europejskiej rywalizacji wyborczej, 3. Zachowania wyborcze a europejska przestrzeń rywalizacji politycznej, 4. Dynamika rywalizacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, 5. Charakterystyka europejskich zachowań wyborczych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-11-7
1. Kampania w referendum europejskim w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego 2. Prace legislacyjne nad ordynacją wyborczą do Parlamentu Europejskiego 3. Debata publiczna oraz referendum w Finlandii przed wejściem do UE 4. Zjawisko polityzacji informacji w kampanii informacyjnej w okresie przedreferndalnym 5. Jaka Polska w jakiej Europie? - analiza telewizyjnych audycji referendalnych 6. Kampania referndalna w prasie lokalnej na przykładzie "Panoramy Leszczyńskiej" 7. Style autoprezentacyjne polskich kandydatów na eurodeputowanych. Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. 8. "Gorące" euroreferndum, "letnie" eurowybory czyli o partycypacji Polaków w unijnych turniejach politycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2744)
ISBN: 83-229-2590-5
R.1 Profesjonalizacja kampanii wyborczych we współczesnym świecie i jej konsekwencje; R.2 Media masowe w amerykańskich wyborach prezydenckich; R.3 Rola telewizji w wyborach. Przykład niemiecki; R.4 Negatywna telewizyjna reklama polityczna. Doświadczenia amerykańskie i polskie; R.5 Proces planowania strategii wyborczej. Studium przypadku; R.6 Wizerunek polityczny jako element strategii wyborczej; R.7 Kampania zmarnowanych szans - polskie doświadczenia z wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2004 r.; R.8 Pozycjonowanie oferty politycznej na przykładzie wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2004 r.; R.9 Wizualna kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2004 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Komentarz Lex)
ISBN: 978-83-264-3277-4
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy; 1. Przepisy wstępne; 2. Organy wyborcze; 3. Wybory do Sejmu; 4. Wybory do Senatu; 5. Wybory do Parlamentu Europejskiego; 7. Wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego; 8. Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks wyborczy : komentarz / Bogusław Banaszak. - Warszawa : C.H.Beck , 2014. - 740, [3] s. ; 21 cm.
(Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-255-5552-8
1. Przepisy wstępny; 2. Organy wyborcze; 3. Wybory do Sejmu; 4. Wybory do Senatu; 5. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej; 6. Wybory do Parlamentu Europejskiego; 7. Wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego; 8. Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta; 9. Przepisy karne; 10. Przepis końcowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2700-3
1. System instytucjonalny Unii Europejskiej, 2. Struktura Parlamentu Europejskiego, 3. Funkcje Parlamentu Europejskiego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 83-88594-28-1
Wstęp, 1. Postrzeganie instytucji władzy w Polsce, 2. Postrzeganie instytucji międzynarodowych i unijnych, 3. Wpływ przystąpienia do Unii Europejskiej na instytucje
władzy w Polsce, 4.Wiedza o Parlamencie Europejskim, 5.Wybory do Parlamentu Europejskiego i oczekiwania wob ec przyszłych parlamentarzystów, 6.Wyobrażenia o miejc u Polski w Unii europejskiej, 7.Jaki model Europy-ku federacji czy "Europie ojczyzn"?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Unia Europejska / przewod. rady Konstanty Adam Wojtaszczyk)
ISBN: 978-83-7059-774-0
1. Zarys historii Parlamentu Europejskiego, 2. Prawne podstawy działania Parlamentu Europejskiego, 3. Wybory do Parlamentu Europejskiego, 4. Struktura organizacyjna Parlamentu Europejskiego, 5. Funkcje Parlamentu europejskiego, 6. Posłowie w Parlamencie Europejskim, 7. Uwarunkowania pracy posłów w Parlamencie Europejskim, 8. Relacje Parlamentu Europejskiego ze środowiskiem zewnętrznym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-784-6
I. Specyfika wyborów do Parlamentu Europejskiego w systemie politycznym RP, II. Podstawy prawne wyborów do PE w Polsce, 1. Pozycja prawna posła PE, 2. Przebieg prac nad polską ustawą wyborczą do Parlamentu Europejskiego, 3. Reguły prawne wyborów na podstawie ustawy "Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego" z 23 stycznia 2004 roku, III. Sytuacja polityczna, społeczno-gospodarcza oraz międzynarodowa pozycja Polski w przededniu akcesji, 1. Sytuacja polityczna, 2. Sytuacja społeczno-gospodarcza, 3. Międzynarodowe położenie Polski, IV. Programy komitetów wyborczych i przebieg kampanii, 1. Programy komitetów wyborczych, 2. Główni kandydaci i działania komitetów wyborczych w czasie kampanii, V. Rezultaty wyborów, 1. Przyczyny wysokiej absencji Polaków w wyborach do Parlamentu Europejskiego, 2. Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego i ich wpływ na sytuację polityczną, 3. Wybory do Parlamentu Europejskiego w innych państwach Unii Europejskiej, Zakończenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
E-book
In basket
„Studia Wyborcze” to półrocznik ukazujący się od 2006 r. Jest to interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i poglądów w zakresie szeroko pojętej tematyki wyborczej i referendalnej: na jego łamach publikują prawnicy, socjologowie oraz politolodzy i jako takie jest unikalne na polskim rynku wydawniczym. Teksty ukazujące się w „Studiach Wyborczych” stanowią źródło wiedzy o prawie wyborczym, systemach wyborczych oraz referendum i praktycznych aspektach funkcjonowania określonych rozwiązań w Polsce i na świecie. Czasopismo to stanowi także forum wymiany myśli i poglądów na temat obowiązujących i postulowanych rozwiązań, adresowane nie tylko dla osób zajmujących się naukowo zagadnieniami wyborczymi, ale i także dla tych, którzy zgłaszają postulaty zmian w zakresie rozwiązań prawa wyborczego i referendalnego, obowiązującego w Polsce. W „Studiach Wyborczych” publikują nie tylko autorzy rodzimi, ale znaczna część tekstów nadsyłana jest przez autorów z innych państw. Taka perspektywa pozwala czytelnikowi spojrzeć z dystansem na rozwiązania polskie i dyskusję, jaka toczy się na temat prawa wyborczego i wyborów oraz instytucji referendum wśród polskich przedstawicieli nauki, polityków i dziennikarzy. Głównym odbiorcą jest jednak krajowe i zagraniczne środowisko naukowe.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
Studia Wyborcze. Tom 9/2010. - Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2010. - 166, [2] s. : tab. ; 24 cm.
(Studia Wyborcze / Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; red. nacz. Krzysztof Skotnicki ISSN 1898-00-82 ; Tom 9/2010)
1. Dylematy wyboru systemu wyborczego we współczesnych demokracjach- kontekst ordynacji do Sejmu i Senatu RP; 2. Zastosowanie wybranych metod statystycznych w badaniach systemów wyborczych; 3. Wybory- obywatelskim głosem czy martwą literą prawa?; 4. Polacy w wyborach do Parlamentu Europejskiego; 5. Prawa wyborcze młodzieży; 6. Wpływ węgierskiego systemu wyborczego na wyniki wyborów do Zgromadzenia Krajowego i Parlamentu Europejskiego w latach 1990-2009.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Studia Wyborcze. Tom 10/2010. - Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2010. - 144, [4] s. : rys. ; 24 cm.
(Studia Wyborcze / Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; red. nacz. Krzysztof Skotnicki ISSN 1898-00-82 ; Tom 10/2010)
1. Dlaczego obecny model podziału na okręgi wyborcze do Parlamentu Europejskiego w Polsce jest wadliwy i czy jest dla niego alternatywa?; 2. Klasyfikacje systemów wyborczych państw pokomunistycznych: porównawczych: porównanie mocy analitycznej i predykcyjnej; 3. Wpływ dziewiętnastowiecznych reform wyborczych na rozwój brytyjskiego parlamentaryzmu; 4. Projekty reform sposobu głosowania w wyborach do izby Gmin i kadencji parlamentu w Wielki Brytanii; 5. Poglądy Sądu Konstytucyjnego Republiki Słowackiej na sprawy wyborcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Europejska ; 30)
ISBN: 83-89218-93-3
Powstanie Parlamentu; Siedziba i posiedzenia; Organy Parlamentu; Komisje; Sekretariat; Deputowani i ordynacja wyborcza; Praca deputowanych do Parlamentu; Frakcje polityczne; Wybory do Parlamentu w roku 2004; Udział Polaków w wyborach do Parlamentu w roku 2004; Polska ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego; Składanie petycji do Parlamentu Europejskiego; Funkcje Parlamentu Europejskiego (Funkcja prawodawcza; Funkcja kontrolna; Funkcja kreacyjna; Funkcja budżetowa);Uprawnienia Parlamentu w zakresie demokratycznej kontroli; Parlament, Komisja i Rada; Parlamentu i Rada; Parlament i Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa; Parlament a współpraca w zakresie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych; Parlament a demokratyczna kontrola unii ekonomicznej i monetarnej; Oficjalne dokumenty Parlamentu Europejskiego; Zasady proceduralne Parlamentu Europejskiego z indeksem; Podstawowe informacje na temat Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Europejska ; 33)
ISBN: 83-89972-32-8
1.Programy wyborcze i debata polityczna w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, 2.Media w wybory do Parlamentu Europejskiego. Wyniki analizy treści artykułów prasowych i programów telewizyjnych, 3.Opinia społeczna przed wyborami i po wyborach do Parlamentu Europejskiego, 4.Zachowania wyborcze Polaków w referendum i w wyborach do Parlamentu Europejskiego, 5.Opinie i oczekiwania społeczeństwa polskiego związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego (TNS OBOP), 6.Wyniki badań opinii społecznej po wyborach do Parlamentu Europejskiego (CBOS), 7.Opinia społeczna w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88495-97-6
R.1 Rys historyczny; R.2 Podobieństwa i różnice krajowych procedur wyborczych do Parlamentu Europejskiego; R.3 Prace nad wprowadzeniem wspólnej ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego; R.4 Tendencje dot. wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w latach 1979-99; R.5 Wpływ wyborów do Parlamentu Europejskiego na formowanie się europejskiego systemu partii; Zakończenie. Załączniki: 1.Lista krajowych ustaw wyborczych do Parlamentu Europejskiego; 2.Bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego (1994r.); 3.Zestawienie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w latach 1979-1999; 4.Wykaz skrótów nazw partii i koalicji wyborczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7133-310-2
Idea wybieralności władz w warunkach unifikacji świata; Absencja wyborcza w III RP - główne uwarunkowania; Polacy i Szwedzi - stereotypy i uprzedzenia; Partie polityczne i społeczeństwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2004 r.; Wybory parlamentarne 2001 - kampania wyborcza, preferencje wyborcze, wyniki; Zachowania wyborcze społeczeństw Europy Środkowej i Wschodniej po 1990 r.; Zmiany myślenia politycznego Polaków a możliwości kreatywnych zachowań wyborczych po 1989 r.; Postawy i zachowania społeczne w okresie transformacji - nadzieje a rzeczywistość; Absencja wyborcza w wyborach parlamentarnych w Polsce po 1989 r.; Indeks zmiany poparcia wyborczego "netto" - konstrukcja i zastosowanie; Komunikacja wyborcza i jej modele; Symbolika, rola i funkcje koloru w komunikacji politycznej; Referenda gminne w województwie kieleckim w latach 1990-1998 jako przejaw zachowań wyborczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again