Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(8)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(8)
Author
Barcik Jacek
(1)
Doliwa-Klepacki Zbigniew M
(1)
Dunin-Wąsowicz Maria
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Latoszek Ewa
(1)
Pietraś Ziemowit Jacek
(1)
Ruszkowski Janusz
(1)
Tosiek Piotr
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Unia Europejska
(7)
Instytucje europejskie
(6)
Wspólnota Europejska
(6)
Integracja europejska
(5)
Prawo wspólnotowe europejskie
(5)
Polska
(4)
Polityka społeczna
(2)
Dylomacja
(1)
Europa
(1)
Globalizacja
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Nauki polityczne -- podręcznik akademicki
(1)
Nauki społeczne
(1)
Negocjacje
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo
(1)
Polityka
(1)
Polityka Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych UE
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka strukturalna UE
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(1)
Rolnictwo
(1)
Rosja
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
System obronny państwa
(1)
Traktat amsterdamski (1997)
(1)
Traktat nicejski (2000)
(1)
Traktat o Unii Europejskiej
(1)
Traktaty rzymskie (1957)
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Wspólnota Niepodległych Państw
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87545-78-3
1.Misja Unii Europejskiej, I.Zakończenie negocjacji i co po akcesji: debata : Europa Przyszłosci - polska perspektywa, Podsumowanie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską: od rokowań do Trkatatu Akcesyjnego Polski w UE, , II.Jak rozmawiać: polityka informacyjna w poszerzonej UE : Za i przeciw - Polska opinia publiczna o Unii Europejskiej, III.Europa jutra : Jaka przyszłość Unii Europejskiej? Debata w konwencie europejskim, W poszukiwaniu legitymizacji instytucji europejskich: poszerzenie a deficyt demokratyczny Unii Europejskiej, IV. Nowi członkowie UE, Czy jest jakiś europejski koniec historii? W stronę wspólnoty narodów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89620-09-7-X
Cz Wstępna Pojęcie integracji międzynarodowej jej geneza oraz historia : 1.Pojęcie, geneza oraz modele i formy współczesnej integracji gospodarczej, 2.Historia idei i procesów integracyjnych w Europie. CZ.I Integracja w ramach Unii Europejskiej : 1.Historia powstania Unii Europejskiej, 2.Podstawy prawne funkcjonowania, 3.Kontrola i przestrzeganie prawa unijnego, 4.Członkowstwo i stosunki zewnętrzne, 5.Polska a Uni Europejska, 6.Organy, 7.Założenia integracyjne i ich realizacja w ramach filaru pierwszego, 8.Założenia i procesy integracyjne w ramach drugiego filaru, 9.Założenia i procesy integracyjne w ramach trzeciego filaru, 10.Symbole UE, 11.Fundusze, 12.Finanse Unii Europejskiej, 13.Przyszłość UE. CZ.II Integracja w ramach innych niż Unia Europejska, europejskich ugrupowań integracyjnych : 1.Integracja krajów Beneluksu, 2.Integracja krajów nordyckich, 3.Integracja w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), 4.Europejski Obszar Gospodarczy (EEA), 5.Współpraca i integracja krajów Europey Środkowo-Wschodniej po 1989 r., 6.Integracja w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). CZ.III Wybrane dokumenty dotyczące Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-05-13483-5
1. Międzynarodowa integracja gospodarcza - wybrane zagadnienia teoretyczne, 2. Wspólnoty europejskie jako najbardziej zaawansowana forma integracji międzynarodowej, 3. Członkowstwo pełne w Unii Europejskiej, 4. Instytucje wspólnot europejskich oraz lobbing w unii Europejskiej, 5. Wspólna polityka handlowa wspólnoty europejskiej i jej skutki dla polskiego handlu zagranicznego w warunkach pełnego członkowstwa w UE, 6. Wspólna polityka rolna w Unii Europejskiej. Warunki uczestnictwa Polski w jej realizacji, 7. Wspólnotowa polityka społeczna, 8. Polityka strukturalna wspólnot europejskich, 9. Zasady i wielkość pomocy finansowej Unii Europejskiej dla Polski w ramach polityki strukturalnej, 10. Unia gospodarcza i walutowa, 11. Polska a Unia Gospodarcza i Walutowa, 12. Uregulowania prawne wspólnoty europejskiej dotyczące współpracy w dziedzinie kultury, 13. Założenia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa - udział WE w cywilnych i wojskowych operacjach zarządzania kryzysowego, 14. Trzeci filar Unii Europejskiej - współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2705-8
Wstęp, I. Decydowanie we wspólnocie europejskiej, 1.1. System decyzyjny Wspólnoty Europejskiej, 1.2. Komitety w systemie decyzyjnym Wspólnoty Europejskiej, 1.3. Komitologia w systemie decyzyjnym Wspólnoty Europejskiej, II. Decydowanie komitologiczne w prawie wspólnotowym, 2.1. faza przedkonsolidacyjna, 2.2. Pierwsza faza konsolidacyjne, 2.3. Druga faza konsolidacyjna, III. Decydowanie komitologiczne w orzecznictwie wspólnotowym, 3.1. Problemy materialne, 3.2. Problemy międzyinstytucjonalne, 3.3. Problemy proceduralne, IV. Decydowanie komitologiczne w praktyce wspolnotowej, 4.1. Wymiar strukturalny, 4.2. Wymiar funkcjonalny, 4.3. Wymiar ewaluacyjny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
1. Koncepcje i plany integracji europejskiej. 2. Traktat Paryski i Traktaty Rzymskie. 3. Rozszerzenia Wspólnot Europejskich. 4. Rynek wewnętrzny i wspólna waluta. 6. Jednolity Akt Europejski. 7. Instytucje Unii Europejskiej. 8. Akty prawne Wspólnot Europejskich. 9. Traktat z Amsterdamu. 10. Traktat nicejski. 11. Stosunki pomiędzy Polską a Unią Europejską.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo Unii Europejskiej / Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska. - Warszawa : C.H.Beck , 2014. - 755, [1] s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-5588-7
1. Zarys historii integracji europejskiej; 2. Charakter prawny Unii Europejskiej; 3. Aksjologia Unii Europejskiej; 4. Prawa podstawowe w Unii Europejskiej; 5. Struktura instytucjonalna Unii Europejskiej; 6. Pojęcie i źródła prawa Unii Europejskiej; 7. Stanowienie prawa Unii Europejskiej; 8. Stosowanie prawa Unii Europejskiej; 9. Prawo UE wobec prawa międzynarodowego i prawa krajowego; 10. Sądowy system ochrony prawnej w Unii Europejskiej; 11. Pozasądowy system ochrony prawnej w Unii Europejskiej; 12. Finansowanie Unii Europejskiej; 13. Polityki i działania wewnętrzne Unii Europejskiej; 14. Swobody rynku wewnętrznego; 15. Unia Gospodarcza i Walutowa; 16. Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości; 17. Działania zewnętrzne Unii Europejskiej; 18. Polska w Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2408-X
Cz. I Źródła Europejskiego Prawa Wspólnotowego; 1. Hybrydowa istota Europejskiego Prawa Wspólnotowego, 2. Pisane prawo pierwotne, 3. Niepisane prawo pierwotne, 4. Zewnętrzne prawo pochodne, 5. Wewnętrzne prawo pochodne. Cz. II Europejskie Prawo Wspólnotowe a prawo krajowe; 6. Zasada supremacji, 7. Zasada bezpośredniej skuteczności, 8. Suwerenność państw a proces integracyjny. Cz. III Instytucje i procesy decyzyjne; 9. Polityczne instytucje wspólnotowe, 10. Sądowe instytucje wspólnotowe, 11. Procedury decyzyjne, 12. Procedura budżetowa. Cz. IV Prawo materialne: 13. Pierwszy filar -Wspólny Rynek oraz Unia Gospodarcza i Walutowa, 14. Drugi filar - Wspólna polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, 15. Trzeci filar - Współpraca Policyjna i Sądowa w Sprawach Karnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-012-5
Cz.I Polityka jako zjawisko społeczne: 1. Polityka w życiu społecznym, 2. Kultura polityczna społeczeństwa, 3. Typy i funkcje kultury politycznej, 4. Historia polityki. Cz.II Psychologiczne aspekty polityki: 5. Człowiek przedmiotem poznania, 6. Czynniki regulujące postępowanie człowieka, 7. Człowiek w grupie, 8. Struktura społeczna, 9. Naród w sensie etnicznym i politycznym, 10. Człowiek w sensie polityki. Cz.III Instytucjonalne aspekty polityki: Dz.I Elementy teorii państwa: 11. Państwo jako organizator życia społecznego, 12. Początki państwa, 13 .Historyczny rozwój państw, 14. Dylematy konstytucyjne państw, 15. Struktura współczesnego państwa, Dz.II Partycypacja polityczna: 16.Tradycje i zasady demokracji liberalnej, 17. Idea społeczeństwa obywatelskiego, 18. Aktywność polityczna obywateli w systemie demokratycznym, 19. Kryteria demokratyzmu postaw społecznych , stosunków politycznych i państwa, 20. Przywództwo i elity polityczne, 21. Media masowe w życiu społecznym, 22. Szanse i zagrożenia dla ładu demokratycznego, Dz.III Współczesne systemy polityczne: 23. System polityczny państwa, 24. Dynamika systemu rządów w państwach demokratycznych, 25. Transformacja ustrojowa państw postsocjalistycznych, 26. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, 27. Systemy polityczne państw Europy nie będących członkami Unii Europejskiej, 28 .Systemy polityczne państw WNP, 29. Systemy polityczne wybranych państw pozaeuropejskich, 30. Ustrój Stolicy Apostolskiej i Zakonu Maltańskiego, Cz.IV Symboliczno-kulturowe aspekty polityki: 31.Religia w życiu społecznym, 32.Kultura popularna w życiu społecznym, 33. Współczesna myśl polityczna, Cz.V Międzynarodowe aspekty polityki : 34. Stosunki międzynarodowe i ich uwarunkowania, 35. Czynniki rozwoju, aktywności i zmienności społeczności międzynarodowej, 36. Międzynarodowe stosunki polityczne, 37 .Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, 38. Międzynarodowe stosunki kulturalne, 39. Zjawiska i problemy globalne. Cz.VI Ponadnarodowe aspekty polityki. Dz.1 Integracja europejska: 40. Europejskie ład polityczny XIX i XX wieku, 41. Idea integracji europejskiej, 42. Integracja gospodarcza państw Unii Europejskiej, 43. Unia Europejska jako wspólnota ponadnarodowa, 44. Instytucje Unii Europejskiej, 45. System prawa Unii Europejskiej, 46. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 47. Trzeci filar Unii Europejskiej - przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Dz.II Postradziecka przestrzeń polityczna: 48. Geneza i działalność Wspólnoty Niepodległych Państw, 49 .Stosunki Unii europejskiej z Federacją Rosyjską, 50. Integracja gospodarcza w ramach Wspólnoty niepodległych Państw, Dz.III Globalizacja i regionalizmy we współczesnym świecie: 51. Globalizacja we współczesnym świecie, 52. Ruchy regionalistyczne jako forma nacjonalizmu we współczesnej Europie i ich możliwy wpływ na ideę zjednoczonej Europy, Cz.VII System polityczny współczesnej Polski, Dz.I Uwarunkowania historyczne: 53. Polskie tradycje polityczne - liberalizm i romantyzm, 54. Polskie tradycje konstytucyjne, 55. Tradycje polskiej kultury politycznej XIX i XX wieku, 56. Dziedzictwo Polskie Ludowej, 57. Psychologiczne aspekty transformacji systemowej, Dz.II Aspekty polityczno ustrojowe: 58. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i naczelne zasady ustrojowe państwa, 59. Ustrój organów władzy państwowej w RP, 60.System samorządu lokalnego w RP, 61. Partie i system partyjny w RP, 62. Instytucje bezpieczeństwa narodowego RP, 63. Polska polityka zagraniczna, Dz.III Aspekty społeczno-socjalne: 64. Demokracja gospodarcza i dialog społeczny. Wybrane problemy, 65. Polityka społeczna i kwestie społeczne w okresie transformacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again