Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(15)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(15)
Author
Doliwa-Klepacki Zbigniew M
(2)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(2)
Barabasz Adam
(1)
Bidzińska-Jakubowska Barbara
(1)
Doliwa-Klepacka Anna
(1)
Domagała Arkadiusz
(1)
Dunin-Wąsowicz Maria
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Kaczorowski Włodzimierz
(1)
Kołodziejczyk-Konarska Katarzyna
(1)
Latoszek Ewa
(1)
Maksimczuk Aleksander
(1)
Malinowski Ludwik
(1)
Mik Cezary
(1)
Ruszkowski Janusz
(1)
Rymarczyk Jerzy
(1)
Sidorowicz Leszek
(1)
Stadniczeńko Stanisław Leszek
(1)
Wilk Marian
(1)
Wojtaszek-Mik Ewa
(1)
Year
2000 - 2009
(16)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Polska
(13)
Wspólnota Europejska
(13)
Unia Europejska
(11)
Integracja europejska
(8)
Instytucje europejskie
(4)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Europa
(2)
Konstytucja Europejska
(2)
Polityka społeczna
(2)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(2)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(2)
Współpraca gospodarcza
(2)
Dylomacja
(1)
Emigracja
(1)
Estonia
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Finlandia
(1)
Francja
(1)
Globalizacja
(1)
Granice
(1)
Grecja
(1)
Handel
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Hiszpania
(1)
Holandia
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Irlandia
(1)
Konkurencja
(1)
Kościoły partykularne
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Litwa
(1)
Luksemburg
(1)
Malta
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Nauki polityczne -- podręcznik akademicki
(1)
Nauki społeczne
(1)
Negocjacje
(1)
Niemcy
(1)
Obrót towarowy
(1)
Orzeczenie sądowe
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Polityka
(1)
Polityka Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych UE
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka strukturalna UE
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Portugalia
(1)
Postępowanie cywilne międzynarodowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Przestępczość
(1)
Rolnictwo
(1)
Rosja
(1)
Ruchliwość społeczna
(1)
Rumunia
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
System obronny państwa
(1)
Szwecja
(1)
Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich
(1)
Sądownictwo międzynarodowe
(1)
Sędziowie rodzinni
(1)
Słowacja
(1)
Słowenia
(1)
Służba celna
(1)
Traktat amsterdamski (1997)
(1)
Traktat nicejski (2000)
(1)
Traktat o Unii Europejskiej
(1)
Traktaty rzymskie (1957)
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Wojna
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Wspólnota Niepodległych Państw
(1)
Wspólnota mieszkaniowa
(1)
Łotwa
(1)
Subject: time
1901-
(1)
Subject: place
Austria
(1)
Belgia
(1)
Bułgaria
(1)
Cypr
(1)
Czechy
(1)
Dania
(1)
Wielka Brytania
(1)
Węgry
(1)
Włochy
(1)
19 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89620-30-9
Część I: Członkostwo zwyczajne. 1. Zakres podmiotowy. 2. Zakres terytorialny. 3. Negocjacje w sprawie przystąpienia. 5. Prawa i obowiązki państw członkowskich. 6. Wystąpienie z Unii Europejskiej. 7. Zawieszenie w prawach członkowskich. 8. Wykluczenie członka z Unii Europejskiej. 9. Perspektywa poszerzenia się Unii Europejskiej o nowych członków. Część II: Polska a Unia Europejska. Rozdział 1. Stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi. 1. Geneza stowarzyszenia. 2. Zasady stowarzyszenia. 3. Ocena założeń i zasad stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi. 4. Funkcjonowanie stowarzyszenia w praktyce. 5. Pozytywne i negatywne aspekty stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi dla polskiej gospodarki i społeczeństwa. Rozdział II: Polska w Unii Europejskiej. 1. Przedsięwzięcia na rzecz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 2. Negocjacje w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 3. Stosunek społeczeństwa polskiego do kwestii wejścia Polski do Unii Europejskiej. 4. Dokumenty akcesyjne. 5. Zasady, na jakich Polska weszła do Unii Europejskiej. 6. Ocena Traktatu w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej. 7. Ocena pierwszych trzech lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej (1.05.2004 r. - 30.04.2007 r.). 8. Pozycja Polski w Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87545-78-3
1.Misja Unii Europejskiej, I.Zakończenie negocjacji i co po akcesji: debata : Europa Przyszłosci - polska perspektywa, Podsumowanie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską: od rokowań do Trkatatu Akcesyjnego Polski w UE, , II.Jak rozmawiać: polityka informacyjna w poszerzonej UE : Za i przeciw - Polska opinia publiczna o Unii Europejskiej, III.Europa jutra : Jaka przyszłość Unii Europejskiej? Debata w konwencie europejskim, W poszukiwaniu legitymizacji instytucji europejskich: poszerzenie a deficyt demokratyczny Unii Europejskiej, IV. Nowi członkowie UE, Czy jest jakiś europejski koniec historii? W stronę wspólnoty narodów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60902-04-2
1. Europa - legenda i współczesnosć, 2. Krótka historia integracji europejskiej, 3. Wojny i totalitarne zagrozenia w Europie w XX wieku, 4. Narodziny Wspólnoty, 5. Unia Europejska, 6. Polska w unii Europejskiej, 7. Nauka i kultura, 8. Podstawowe informacje o państach Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89620-09-7-X
Cz Wstępna Pojęcie integracji międzynarodowej jej geneza oraz historia : 1.Pojęcie, geneza oraz modele i formy współczesnej integracji gospodarczej, 2.Historia idei i procesów integracyjnych w Europie. CZ.I Integracja w ramach Unii Europejskiej : 1.Historia powstania Unii Europejskiej, 2.Podstawy prawne funkcjonowania, 3.Kontrola i przestrzeganie prawa unijnego, 4.Członkowstwo i stosunki zewnętrzne, 5.Polska a Uni Europejska, 6.Organy, 7.Założenia integracyjne i ich realizacja w ramach filaru pierwszego, 8.Założenia i procesy integracyjne w ramach drugiego filaru, 9.Założenia i procesy integracyjne w ramach trzeciego filaru, 10.Symbole UE, 11.Fundusze, 12.Finanse Unii Europejskiej, 13.Przyszłość UE. CZ.II Integracja w ramach innych niż Unia Europejska, europejskich ugrupowań integracyjnych : 1.Integracja krajów Beneluksu, 2.Integracja krajów nordyckich, 3.Integracja w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), 4.Europejski Obszar Gospodarczy (EEA), 5.Współpraca i integracja krajów Europey Środkowo-Wschodniej po 1989 r., 6.Integracja w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). CZ.III Wybrane dokumenty dotyczące Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-05-13483-5
1. Międzynarodowa integracja gospodarcza - wybrane zagadnienia teoretyczne, 2. Wspólnoty europejskie jako najbardziej zaawansowana forma integracji międzynarodowej, 3. Członkowstwo pełne w Unii Europejskiej, 4. Instytucje wspólnot europejskich oraz lobbing w unii Europejskiej, 5. Wspólna polityka handlowa wspólnoty europejskiej i jej skutki dla polskiego handlu zagranicznego w warunkach pełnego członkowstwa w UE, 6. Wspólna polityka rolna w Unii Europejskiej. Warunki uczestnictwa Polski w jej realizacji, 7. Wspólnotowa polityka społeczna, 8. Polityka strukturalna wspólnot europejskich, 9. Zasady i wielkość pomocy finansowej Unii Europejskiej dla Polski w ramach polityki strukturalnej, 10. Unia gospodarcza i walutowa, 11. Polska a Unia Gospodarcza i Walutowa, 12. Uregulowania prawne wspólnoty europejskiej dotyczące współpracy w dziedzinie kultury, 13. Założenia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa - udział WE w cywilnych i wojskowych operacjach zarządzania kryzysowego, 14. Trzeci filar Unii Europejskiej - współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia europejskie. Podręcznik akademicki / przewodniczący rady nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk)
ISBN: 978-83-60501-90-0
Cz.I Uwarunkowania i przesłanki integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi: 1. Sytuacja międzynarodowa na przełomie lat 80 i 90 XX wieku, 2. Polska po 1989 roku: sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna, 3. Stosunek Wspólnoty Europejskiej do poszerzenia na Wschód. Cz.II Instytucjonalno-prawne ramy procesu integracyjnego w okresie przedakcesyjnym: 1. Układ o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi: geneza i główne postanowienia, 2. Ocena ex ante umowy o stowarzyszeniu, 3. Przygotowania Unii Europejskiej do poszerzenia, 4. Przygotowania Polski do integracji z Unią europejską. Cz.III Dynamika i wybrane problemy procesu integracyjnego: 1. Stosunki ekonomiczne Poslki z Unią Europejską, 2. Haromizacja prawa polskiego z acquis communautaire, 3. Opinia publiczna a integracja Polski z UE, 4. Antycypacja korzyści i kosztów jako determinanta, 5. Pomoc przedakcesyjna i jej znaczenie dla integracji Polski z UE, Cz.IV Przebieg i wyniki negocjacji akcesyjnych: 1. Wybrane formalnoprawne i polityczne aspekty negocjacji akcesyjnych, 2. Przebieg negocjacji akcesyjnych Polski z unią Europejską. Cz.V Polska w Unii Europejskiej: 1. Przystąpienie Poslki do Unii Europejskiej, 2. Skutki integracji Polski z Unią Europejską, 3. Prawne aspekty integracji z Unią Europejską. Cz.VI Polityka Polski w Unii Europejskiej: 1. Polska polityka zagraniczna po 2004 roku, 2. Polska wobec problemów rozwoju Unii Europejskiej, 3. Polska wobec Unii Gospodarczej i Walutowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-722-9
Cz. I Ochrona granic a międzynarodowy ruch osobowy: 1. Mobilność terytorialna ludności w świecie, 2. Wspólnota Europejska a problemy ochrony granic - wybrane zagadnienia, 3. Ochrona polskiej granicy państwowej jako wewnętrznej i zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Cz. II Obsługa graniczna obrotu towarowego: 4. Polska wymiana towarowa w warunkach wspólnotowych rynku europejskiego, 5. Zasady polskiego handlu zagranicznego w warunkach europejskiej integracji gospodarczej, 6. Służba celna a ochrona wspólnego rynku Unii Europejskiej, 7. Graniczna kontrola weterynaryjna, sanitarna, fitosanitara i kontrola jakości żywności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Opolskie Studia Administracyjno-Prawne / Uniwersytet Opolski ISSN 1731-8297 ; 2)
Zawiera: Prawo europejskie: Instytucja Rzecznika Generalnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji; Kościoły lokalne po integracji europejskiej; Znajomość standardów międzynarodowych przez sędziów rodzinnych okręgu opolskiego; Udział regionów polskich w procesach integracyjnych. Prawo cywilne: Kilka uwag na temat wykonalności i skuteczności postanowień Sądu Pierwszej Instancji w procesie cywilnym; Jurysdykcja krajowa w międzynarodowym postępowaniu cywilnym - właściwość a kompetencja. Prawo karne: O czynnej napaści i znieważeniu Prezydenta RP; The formal logic and the law: from science to the genre of detective fiction (art. w jęz. ros.); Koncepcja system zapobiegania przestępczości w Polsce; Prawo karne a pauperyzacja społeczeństwa. Prawo administracyjne: Pozycja prawna wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniu administracyjnym; Prawny system nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową powiatu na tle działalności Regionalnej Izby Obrachunkowej - zarys problematyki. Historia praw: Akt koronacji Władysława IV Wazy; Inwentarz wsi Komorniki na ziemi wieluńskiej z roku 1789; Pius XI i Kościół katolicki wobec antyreligijnej polityki Meksyku w latach 1917-1937.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
1. Koncepcje i plany integracji europejskiej. 2. Traktat Paryski i Traktaty Rzymskie. 3. Rozszerzenia Wspólnot Europejskich. 4. Rynek wewnętrzny i wspólna waluta. 6. Jednolity Akt Europejski. 7. Instytucje Unii Europejskiej. 8. Akty prawne Wspólnot Europejskich. 9. Traktat z Amsterdamu. 10. Traktat nicejski. 11. Stosunki pomiędzy Polską a Unią Europejską.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-070-7
I. Polska w koncepcjach integracji europejskiej w latach 1915-1939: Mitteleuropa Friedricha Naumanna jako niemiecka próba organizacji Europy Środkowej i Wschodniej; Miejsce Polski w ramach projektu Paneuropy Richarda Coudenhove-Calergiego; Federacja Europejska Aristida Brianda; Nazistowski "nowy porządek europejski"; Inne projekty integracyjne. II. Elity polityczne i intelektualne w kraju i na wychodźstwie wobec projektów integracji europejskiej w latach 1939-1945: Europejskie projekty federacyjne i konfederacyjne wysuwane przez najważniejsze partie i ugrupowania polityczne w kraju i na wychodźstwie w latach 1939-1945; Projekt Konfederacji Polsko-Czechosłowackiej Władysława Sikorskiego; Federacja Państw Europy Centralnej i Południowej; Federacja Europejska w myśli politycznej Rowmunda Piłsudskiego i ugrupowania Polski Ruch Wolnościowy "Niepodległość i Demokracja". III. Budowa zjednoczonej Europy w myśli politycznej emigracji polskiej w latach 1945-1957: Przeobrażenie ekonomiczne i polityczne w Europie Zachodniej po 1945 roku; Stanowisko paryskiej "Kultury" wobec europejskich procesów zjednoczeniowych w latach 1947-1957; Józef Retinger - polski inicjator ruchów zjednoczonych; Stanowisko londyńskich środowisk emigracyjnych wobec projektów integracji europejskiej w latach 1945-1957. IV. Polska Ludowa wobec powojennych inicjatyw integracyjnych w latach 1945-1957: Polska Ludowa wobec genezy i rozwoju procesu integracji europejskiej w latach 1946-1951; Plan Schumana jako przejaw uzależnienia Europy Zachodniej od imperialnej polityki Stanów Zjednoczonych; Europejska Wspólnota Obronna i próby stworzenia armii europejskiej; Europejska Wspólnota Gospodarcza i Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-028-6
1. Traktaty wspólnotowe i procedury ich ratyfikacji, 2. Umowy międzynarodowe w systemie prawa wspólnotowego, 3. Procedura reformy traktatowej, Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gracja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska , Portugalia, rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-012-5
Cz.I Polityka jako zjawisko społeczne: 1. Polityka w życiu społecznym, 2. Kultura polityczna społeczeństwa, 3. Typy i funkcje kultury politycznej, 4. Historia polityki. Cz.II Psychologiczne aspekty polityki: 5. Człowiek przedmiotem poznania, 6. Czynniki regulujące postępowanie człowieka, 7. Człowiek w grupie, 8. Struktura społeczna, 9. Naród w sensie etnicznym i politycznym, 10. Człowiek w sensie polityki. Cz.III Instytucjonalne aspekty polityki: Dz.I Elementy teorii państwa: 11. Państwo jako organizator życia społecznego, 12. Początki państwa, 13 .Historyczny rozwój państw, 14. Dylematy konstytucyjne państw, 15. Struktura współczesnego państwa, Dz.II Partycypacja polityczna: 16.Tradycje i zasady demokracji liberalnej, 17. Idea społeczeństwa obywatelskiego, 18. Aktywność polityczna obywateli w systemie demokratycznym, 19. Kryteria demokratyzmu postaw społecznych , stosunków politycznych i państwa, 20. Przywództwo i elity polityczne, 21. Media masowe w życiu społecznym, 22. Szanse i zagrożenia dla ładu demokratycznego, Dz.III Współczesne systemy polityczne: 23. System polityczny państwa, 24. Dynamika systemu rządów w państwach demokratycznych, 25. Transformacja ustrojowa państw postsocjalistycznych, 26. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, 27. Systemy polityczne państw Europy nie będących członkami Unii Europejskiej, 28 .Systemy polityczne państw WNP, 29. Systemy polityczne wybranych państw pozaeuropejskich, 30. Ustrój Stolicy Apostolskiej i Zakonu Maltańskiego, Cz.IV Symboliczno-kulturowe aspekty polityki: 31.Religia w życiu społecznym, 32.Kultura popularna w życiu społecznym, 33. Współczesna myśl polityczna, Cz.V Międzynarodowe aspekty polityki : 34. Stosunki międzynarodowe i ich uwarunkowania, 35. Czynniki rozwoju, aktywności i zmienności społeczności międzynarodowej, 36. Międzynarodowe stosunki polityczne, 37 .Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, 38. Międzynarodowe stosunki kulturalne, 39. Zjawiska i problemy globalne. Cz.VI Ponadnarodowe aspekty polityki. Dz.1 Integracja europejska: 40. Europejskie ład polityczny XIX i XX wieku, 41. Idea integracji europejskiej, 42. Integracja gospodarcza państw Unii Europejskiej, 43. Unia Europejska jako wspólnota ponadnarodowa, 44. Instytucje Unii Europejskiej, 45. System prawa Unii Europejskiej, 46. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 47. Trzeci filar Unii Europejskiej - przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Dz.II Postradziecka przestrzeń polityczna: 48. Geneza i działalność Wspólnoty Niepodległych Państw, 49 .Stosunki Unii europejskiej z Federacją Rosyjską, 50. Integracja gospodarcza w ramach Wspólnoty niepodległych Państw, Dz.III Globalizacja i regionalizmy we współczesnym świecie: 51. Globalizacja we współczesnym świecie, 52. Ruchy regionalistyczne jako forma nacjonalizmu we współczesnej Europie i ich możliwy wpływ na ideę zjednoczonej Europy, Cz.VII System polityczny współczesnej Polski, Dz.I Uwarunkowania historyczne: 53. Polskie tradycje polityczne - liberalizm i romantyzm, 54. Polskie tradycje konstytucyjne, 55. Tradycje polskiej kultury politycznej XIX i XX wieku, 56. Dziedzictwo Polskie Ludowej, 57. Psychologiczne aspekty transformacji systemowej, Dz.II Aspekty polityczno ustrojowe: 58. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i naczelne zasady ustrojowe państwa, 59. Ustrój organów władzy państwowej w RP, 60.System samorządu lokalnego w RP, 61. Partie i system partyjny w RP, 62. Instytucje bezpieczeństwa narodowego RP, 63. Polska polityka zagraniczna, Dz.III Aspekty społeczno-socjalne: 64. Demokracja gospodarcza i dialog społeczny. Wybrane problemy, 65. Polityka społeczna i kwestie społeczne w okresie transformacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7444-115-1
1. Traktaty konstytuujące Wspólnoty Europejskie i Unię Europejską jako specyficzny reżim prawny. Cz. I Traktaty założycielskie Unii Europejskiej i Wspólnoty Europejskiej wraz z protokołami dodatkowymi; Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Protokoły dołączone do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, Protokoły dołączone do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Protokoły dołączone do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Cz. II Inne traktaty i dokumenty Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej. Cz. III Traktat o przystąpieniu do Unii Europejskiej z dnia 16 kwietnia 2003 roku wraz z aktem o przystąpieniu i wybranymi dokumentami towarzyszącymi: Dokumenty dołączone do Aktu o Przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (wybór). Cz. IV Traktat Ustanawiający Konstytucję dla Europy, Cz. V Załączniki do zbioru dokumentów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7395-052-4
Wstęp; R.1 System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej; R.2 I Filar Unii Europejskiej - Wspólnoty Europejskie; R.3 II Filar Unii Europejskiej. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE (WPZiB); R.4 III Filar Unii Europejskiej. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych; R.5 Integracja Polski z Unią Europejską.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Unia Europejska / przewod. rady Konstanty Adam Wojtaszczyk)
ISBN: 83-7059-660-6
1.Pierwsze formy współpracy walutowej krajów EWG, 2.Etapy przygotowania unii gospodarczo-walutowej, 3.Na drodze do wspólnej waluty, 4.Perspektywa członkowstwa Polski w unii gospodarczo-walutowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60011-13-3
1.Międzyanrodowe Stosunki Gospodarcze. Wymiana handlowa UE z wybranymi regionami świata, 2.Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej, 3.Wspólnotowy System Powszechnych Preferencji Celnych, 4.Konsekwencje przyjęcia przez Polskę wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej, 5.Konkurencyjność i wymiana handlowa UE po rozszerzeniu - rola i znaczenie nowych państw członkowskich, 6.Stosunki handlowe UE z państwami EFTA. Europejski Obszar Gospodarczy, 7.Stosunki gospodarcze Unia Europejska - USA, 8.Relacje handlowe Unia Europejska - Japonia, 9.Współpraca gospodarcza Unia Europejska - Federacja Rosyjska, 10.Stosunki handlowe Unia Europejska - Chiny, 11.Współpraca gospodarcza Unii Europejskiej z państwami Mercosuru, 12.Polityka handlowa Wspólnoty Europejskiej wobec państwa basenu Morza Śródziemnego, 13.Unie celne zawarte pomiędzy Wspólnotami Europejskimi a państwami nie członkowskimi - przypadek Turcji, 14.Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Indiami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Authority data
Polska - a Wspólnota Europejska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Wspólnota Europejska - a Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again