Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(14)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(14)
Author
Adamczyk Artur
(1)
Auleytner Julian
(1)
Backer Roman
(1)
Balazas Artur
(1)
Banach Czesław
(1)
Borkowski Jan
(1)
Bylicki Andrzej
(1)
Dobrzyńska Ewa
(1)
Goban-Klas Tomasz
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Gruca Andrzej
(1)
Harasymiuk Marian
(1)
Jaraczewska Anna
(1)
Jasiński Andrzej H
(1)
Jaworek Małgorzata
(1)
Jeleński Andrzej
(1)
Kabaj Mieczysław
(1)
Kaczmarek Tomasz
(1)
Karpiński Andrzej
(1)
Kleer Jerzy
(1)
Kolasiński Marek Krzysztof
(1)
Kosecki Marek
(1)
Kotyński Juliusz
(1)
Kozłowski Stefan
(1)
Kuczyński Janusz
(1)
Kukliński Antoni
(1)
Kuźnicki Leszek
(1)
Kwaśniewski Aleksander
(1)
Madej Zbigniew
(1)
Marciniak Stefan
(1)
Marszałek-Kawa Joanna
(1)
Misala Józef
(1)
Modrzyńska Joanna
(1)
Olszewski Leon
(1)
Pakulska Teresa
(1)
Parzymies Stanisław
(1)
Plawgo Bogusław
(1)
Poniatowska-Jaksch Małgorzata
(1)
Rafalski Leszek
(1)
Rajkiewicz Antoni
(1)
Sadowski Zdzisław
(1)
Schimanek Tomasz
(1)
Sisiński Andrzej
(1)
Stadtmüller Elżbieta
(1)
Stępniak Andrzej
(1)
Sysło Maciej M
(1)
Tomczak Franciszek
(1)
Truszczyński Marian
(1)
Trzebski Andrzej
(1)
Wierzbicki Andrzej P
(1)
Wójtowicz Krzysztof
(1)
Zacher Lech W
(1)
Zając Justyna
(1)
Zięba Ryszard
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Współpraca gospodarcza
(14)
Gospodarka
(4)
Polska
(4)
Integracja europejska
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Unia Europejska
(3)
Euro (pieniądz)
(2)
Europa
(2)
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
PHARE
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Regiony przygraniczne
(2)
Administracja
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Farmacja
(1)
Fundusze pożyczkowe
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Fundusze wspierania przedsiębiorczości
(1)
Globalizacja
(1)
Innowacje
(1)
Konkurencja
(1)
Niemcy
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(1)
Pieniądz
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Samorząd terytorialny -- socjologia
(1)
Siła robocza
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
UNIDO
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
Współdziałanie
(1)
Współpraca kulturalna
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Subject: time
1989-
(1)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 519)
Cz.I.Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowej i Wschodniej: 1.Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze państw Europy Środkowej i Wschodniej, 2.Napływ kapitału zagranicznego do państw Europy środkowej i Wschodniej, 3.Efektywność gospodarcza podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w przemyśle przetwórczym - wybrane aspekty, 4.Wielkość i efektywność siły roboczej w firmach zagranicznych a restrukturyzacja działalności produkcyjnej. Cz.II Przestrzenna koncentracja kapitału zagranicznego w Polsce : 1.Regionalna koncentracja inwestycji zagranicznych w Polsce, 2.Rola kapitału zagranicznego w gospodarce regionów, 3.Preferencje lokalizacyjne największych inwestorów zagranicznych a rodzaj prowadzonej działalnośći gospodarczej, 8.Inwestycje zagraniczne w regionach o największym zaangażowaniu kapitału, 9.Wpływ koncentracji kapitału zagranicznego na otoczenie - studium przypadku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-295-3
1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii. 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a prywatyzacja gospodarki. 3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. 4. Ekonomiczne i społeczne aspekty udziału bezpośrednich inwestycji zagranicznych w prywatyzacji polskiej gospodarki. 5. Efekty prywatyzacji przedsiębiorstw z udziałem inwestorów zagranicznych - wyniki badania. 6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji sektora farmaceutycznego - studium przypadków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki / Stefan Marciniak. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 189, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
(Uczelnie Techniczne)
ISBN: 978-83-255-1531-7
1. Twórcza destrukcja a innowacje i innowacyjność; 2. Zmiana paradygmatu w teorii innowacji; 3. Kapitał ludzki a innowacyjność gospodarki; 4. Innowacyjność w krajach OCED i w Polsce; 5. Innowacyjność gospodarki a konkurencyjność międzynarodowa; 6. Małe i średnie przedsiębiorstwa a innowacyjność
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7383-109-6
Cz.I Wielostronna współpraca polityczna : 1.Główne tendencje i problemy wielostronnej współpracy politycznej w nowej Europie, 2.Polityka zagraniczna Unii europejskiej, 3.Mechanizm podejmowania decyzji w zakresie Wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii europejskiej, 4.Neutralność jako podstawa zinstytucjonalizowanej współpracy wielostronnej w Europie, 5.Instytucjonalizacja wielostronnej wspólpracy na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, 6.Rosja wobec instytucjonalizacji wspólpracy międzynarodowej w Europie, 7.Stany Zjednoczone a instytucjonalizacjia relacji transatlantyckich. Cz.II Wielostronna współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony : 1.Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony, 3.Problemy współpracy transatlantyckiej w dziedzinie politycznej i bezpieczeństwa, 4.Instytucjonalizacjia wspólpracy międzynarodowej w dziedzinie zwalczania terroryzmu w Europie, 5.Instytucjonalizacjia procesu ograniczaenia broni konwencjonalnej w Europie, 6.KBWE/OBWE jako forma instytucjonalizacji współpracy międzynarodowej w dziedzinie bezpieczeństwa, 7.Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy eurośródziemnomoraskiej na rzecz bezpieczeństwa. Cz.III Wielostronna współpraca gospodarcza : 1.Instytucjonalizacja międzynarodowej współpracy gospodarczej, 2.Instytucjonalizacja Unii Gospodarczo-Walutowej, 3.Unia Europejska wobec braku stabilności światowego systemu finansowego, 4.Euro jako instrument instytucjonalizacji mechanizmów prowzrostowych w gospodarce światowej. Cz.IV Wielostronna współpraca w dziedzinach prawa, kultury i ochrony środowiska : 1.Instytucjonalizacja współpracy europejskiej dotyczącej promocji i ochrony demokracji, praw człowieka i rządów prawa, 2.Proces instytucjonalizacji współpracy w zakresie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości w strukturze i systemie instytucjonalnym Unii europejskiej, 3.Współpraca europejska w dziedzine własności intelektualnej i mediów masowych, 4.Instytucjaonalizacja wielostronnej wspólpracy kulturalnej w Europie, 5.Religijny wymiar współpracy międzynarodowej w Europie, 6.Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-478-0
1. Ogólna charakterystyka obowiązku współpracy gospodarczej w prawie antymonopolowym: Zarys konstrukcji obowiązku współpracy gospodarczej w prawie antymonopolowym; Umowa, której zawarcia dotyczy obowiązek współpracy gospodarczej w prawie antymonopolowym; Cywilnoprawna ochrona beneficjentów obowiązku współpracy gospodarczej w prawie antymonopolowym; Antymonopolowy obowiązek współpracy gospodarczej zasad swobody umów, ochrony własności i własności intelektualnej; Znaczenie zasady proporcjonalności dla obowiązku współpracy gospodarczej w prawie antymonopolowym; Interes publiczny uzasadniający funkcjonowanie instytucji obowiązku współpracy gospodarczej w prawie antymonopolowym - analiza aksjologiczna; Antymonopolowy obowiązek współpracy gospodarczej w analizie funkcjonalno-ekonomicznej. 2. Normatyw źródła obowiązku współpracy gospodarczej w prawie antymonopolowym: Normatywne źródła obowiązku współpracy gospodarczej w prawie antymonopolowym Stanów Zjednoczonych; Normatywne źródła antymonopolowego obowiązku współpracy gospodarczej w systemie europejskim; Normatywne źródła antymonopolowego obowiązku współpracy gospodarczej w innych wybranych systemach prawnych. 3. Zakres obowiązku współpracy gospodarczej w prawie antymonopolowym: Podmiotowy zakres obowiązku współpracy gospodarczej w prawie antymonopolowym; Podmiotowy zakres obowiązku współpracy gospodarczej w prawie antymonopolowym - analiza pojęcia niezbędności dostępu dóbr. 4. Ograniczenia antymonopolowego obowiązku współpracy gospodarczej: Obiektywne uzasadnienie odmowy współpracy gospodarczej; Obowiązek współpracy gospodarczej w prawie antymonopolowym a regulacje sektorowe. 5. Antymonopolowy obowiązek współpracy gospodarczej w sferze własności intelektualnej: Obowiązek współpracy gospodarczej w prawie antymonopolowym a ogólne zasady integracji prawa konkurencji w sferę własności intelektualnej; Obiektywne uzasadnienie odmowy współpracy gospodarczej a ochrona własności intelektualnej w prawie Stanów Zjednoczonych; Problem dopuszczalności nałożenia przez wspólnotowe prawo konkurencji obowiązku współpracy gospodarczej na uprawnionego z krajowych praw własności intelektualnej; Kształtowanie się partykularyzmu przesłanek powstania antymonopolowego obowiązku współpracy gospodarczej w sferze własności intelektualnej w prawie wspólnotowym; Zarys aktualnej linii orzecznictwa i decyzyjnej instytucji wspólnotowych; Analiza stanowiska instytucji wspólnotowych; Antymonopolowy obowiązek współpracy w postaci obowiązku zawarcia umowy licencyjnej a import równoległy we Wspólnocie Europejskiej ; Zakończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89886-04-9
1. Perspektywy integracji europejskiej: Szanse i zagrożenia procesu kształtowania się politycznej tożsamości Europy; Znaczenie referendum w procesie integracji europejskiej; Wizerunek i cele Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony; Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE - ewolucja i perspektywy; Polska wobec rozwoju Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony; Perspektywy integracji Turcji z Unią Europejską; System zachodni wobec "kryzysu irackiego" (wrzesień 2001 - marzec 2003 r.); EUROJUST - współpraca Prokuratury RP z organami prokuratorskimi państw Unii Europejskiej; Obywatelstwo Unii Europejskiej w świetle Europejskiej Karty Praw Podstawowych; Ustawa o wyborach do Parlamentu Europejskiego. Analiza pracowa. 2. Regionalizm a samorządność w Unii Europejskiej: Kultura administracyjna Unii Europejskiej; Mechanizm lobbingu władz regionalnych w Unii Europejskiej; Analiza porównawcza europejskich samorządów terytorialnych na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec, Szwecji i Hiszpanii; Równowaga między rozszerzeniem wzrostu uprawnień Unii Europejskiej przy jednoczesnym zachowaniu narodowej kontroli w strefach wyznaczonych przez zasadę subsydiarności; Wybrane hiszpańskie partie polityczne wobec procesu integracji europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2689)
ISBN: 83-229-2587-5
1.Makroekonomiczne aspekty procesów globalizacji i regionalizacji, 2.Współpraca regionalna, 3.Prawne i ekonomiczne aspekty stosunków polsko-niemieckich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7204-051-6
1.Wstęp; 2. Program PHARE; 3. Programy i projekty finansowane przez innych darczyńców; 4. Organizacje międzynarodowe; 5. Pożyczki i linie kredytowe; 6. Fundusze polskich banków komercyjnych; Inne fundusze; Fundacje jako pozabankowe źródła finansowania rozwoju MSP.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7351-243-6
Cz.I Podstawowe problemy kształtowania się międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej Polski i wybranych krajów Europy: 1. Ocena konkurencyjności polskiej gospodarki w 2006 roku, 2. Zarys rozwoju powiązań gospodarczych Polski ze wschodnimi krajami sąsiedzkimi oraz Estonią, Łotwą i Mołgową w okresie transformacji, 3. Międzynarodowa konkurencyjność Rosji. Cz.II Dotychczasowy stan i perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej Polski z wybranymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej: 1. Główne problemy rozowju współpracy gospodarczej Polski z Niemcami i Rosją, 2. Stosunki gospodarcze Poslki z Republiką Czeską w 2005 i 2006 roku, 3. Rozwój wymiany hnadlowej Polski ze Słowenią i Węgrami oraz czynniki determinujące, 4. Współpraca gospodarcza Polski z Ukrainą, 5. Handel zagraniczny i przepływy bezpośrednich inwestycji zagranciznych między Polską i Litwą w okresie 1996-2005, 6. Współpraca gospodarcza Polski z Łotwą, 7. Współpraca gospodarcza Polski z Estonią, Cz.III Wybrnae zagadnienia rozowju gospodarczego Polski i krajów sąsiedzkich: 1. Stsunki Unia Europejska - Ukraina po pomarańczowej rewolucji, 2. Współpraca polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej na przełomie XX i XXI wieku, 3. Kulturowe uwarunkowania rosyjskiego biznesu, 4. Euroregion jako element współpracy transgranicznej i międzynarodowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7151-508-1
Wystąpienie Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego na otwarcie konferencji; Gł. problemy polityki rozwoju kraju po akcesji do UE - Zdzisław Sadowski. SESJA I. Czynniki napędowe rozwoju: -Rola techniki informacyjnych i infrastruktury teleinformatycznej w procesie integracji z UE; -Być albo nie być. Nauka w Polsce w latach 2004-2015; -Strategia wejścia Polski do strefy euro; -Wykorzystanie zasobów pracy, zwłaszcza młodzieży, w interesie Polski i UE; -Rola rozwoju infrastruktury transportowej w przyspieszeniu rozwoju kraju. SESJA II. Gospodarka: -Konkurencyjność gospodarki Polski w UE i szanse jej podniesienia; -Strategia rozwiązywania problemu cywilizacyjnego opóźnienia wsi polskiej w warunkach integracji z UE. SESJA III. Społeczeństwo: -Wkład Polski w sferze społecznej i kulturowej do UE; -Najpilniejsze sprawy do rozwiązania w systemie edukacji w latach 2004-2015; -Szanse polskich regionów w integrowanej Europie. Dyskusja po sesji I; Dyskusja po sesji II; Dyskusja po sesji III; Wypowiedzi nadesłane.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Geografia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 70)
ISBN: 83-232-1501-4
1. Wstęp, 2. Własności struktur terytorialno - administracyjnych, 3. Koncepcja analizy reform terytorialno-administracyjnych, 4. Charakter, przebieg i rezultaty reform gminnych, 5. Istota i kierunki reform regionalnych, 6. Alternatywy dla reform. Formy kooperacji międzyterytorialnej, 7. Transgraniczna i zagraniczna współpraca jednostek administracyjnych, 8. Perspektywiczne czynniki zmian struktur terytorialnych, 9. Zasady kształtowania podziału terytorialnego, 10. Podsumowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86308-41-9
Wstęp; "Małe państwo" w stosunkach międzynarodowych i nauce. Doświadczenia europejskie; Konflikty zbrojne w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 90.; Perspektywy integracji polityczno-wojskowej UE w świetle teorii stosunków międzynarodowych; Polityka regionalna UE; Nowa tożsamość zjednoczonych Niemiec; Dania wobec poszerzenia i pogłębienia UE w drugiej połowie lat 90.; Prawno- instytucjonalne i polityczne aspekty uczestnictwa Austrii w UE; Problem mniejszości w telewizji brytyjskiej; Uwarunkowania i perspektywy demokracji afrykańskiej a stosunki pomiędzy UE i krajami subsaharyjskiej Afryki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88594-32-X
R.1 Bezzwrotna pomoc zagraniczna dla Polski po roku 1990. R.2 Koordynacja i mechanizmy świadczenia bezzwrotnej pomocy zagranicznej. R.3 Samorząd lokalny jako od biorca pomocy technicznej finansowanej ze środków pomocowych. R.4 Perspektywy, wnioski i rekomendacje dotyczące bezzwrotnej pomocy zagranicznej dla Polski. R.5 Informacje o źródłach bezzwrotnej pomocy zagranicznej dla Polski. R.6 Przykłady projektów adresowanych do samo rządów lokalnych, współfinansowanych ze źródeł zagranicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86929-91-X
1. Międzynarodowa konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw a procesy internacjonalizacji, 2. Strategie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, 3. Zachowania eksportowe małych i średnich przedsiębiorstw, 4. Rozwój kooperacji jako kluczowa determinanta internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again