Form of Work
Książki
(7)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(8)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(8)
Author
:Langer Maciej
(1)
Baran Beata
(1)
Barrow Colin
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Cieślicki Maciej
(1)
Czermińska Małgorzata
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Dąbrowski Jarosław Filip
(1)
Hadel Maciej
(1)
Huras-Darkowska Agnieszka
(1)
Jakubik Mateusz
(1)
Janus-Hibner Magdalena
(1)
Juranek Alexander
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Księżniak Emilia
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Lis Artur
(1)
Majewski Kamil
(1)
Marszał Kazimierz (1931-2021)
(1)
Marzec Marcin
(1)
Papis Wojciech
(1)
Piasecka Patrycja
(1)
Popławski Wojciech
(1)
Prowancki Maciej
(1)
Pudło-Jaremek Anna
(1)
Romanowska Maria
(1)
Smółka Bartosz
(1)
Sudolska Agata
(1)
Sypecki Piotr
(1)
Sysz Aleksander
(1)
Szabłowski Józef
(1)
Szałkowski Adam
(1)
Trocki Michał
(1)
Wyczik Jakub
(1)
Zadora Katarzyna
(1)
Zastempowski Maciej
(1)
Zieliński Jakub
(1)
Śladkowski Mariusz
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Współdziałanie
(7)
Przedsiębiorstwo
(5)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Zarządzanie
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Apelacja
(1)
Bezpieczeństwo pacjenta
(1)
Błędy medyczne
(1)
COVID-19
(1)
Deepfake
(1)
Donos
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
ISPA
(1)
Innowacje
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kierowcy zawodowi
(1)
Klauzula wykonalności
(1)
Konflikt
(1)
Kooperacja przemysłowa
(1)
Krajowy Plan Odbudowy
(1)
Kurierzy
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Nauka
(1)
Negocjacje
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Opłaty sądowe
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Oskarżenie prywatne
(1)
PHARE
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Polityka rolna
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie dyscyplinarne
(1)
Postępowanie podatkowe
(1)
Postępowanie sądowoadministracyjne
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Prawo
(1)
Prawo do prywatności
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo publiczne
(1)
Produkcja
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Przedsiębiorstwo jednoosobowe
(1)
Roszczenie
(1)
Rozwiązywanie konfliktów
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Rynek
(1)
Rzecznik akademicki
(1)
Równość (prawo)
(1)
SAPARD
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sprawiedliwość proceduralna
(1)
Straż marszałkowska
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Tarcza antykryzysowa (pakiet rządowy)
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zatrudnienie elastyczne
(1)
Zażalenie (prawo)
(1)
Ławnicy
(1)
Światowa Organizacja Handlu (WTO)
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
8 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-88667-54-8
1. Krok do przodu, dwa kroki do tyłu, 2. Nowocześniejszy marketing, 3. Zarządzanie - sztuka zapomniana, 4. Realne pieniądze dla wirtualnych firm, 5. Opuścić okręt!
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-86929-98-6
R.1 Strategie zarządzania przedsiębiorstwem; R.2 Alianse strategiczne jako szczególna forma rozwoju przedsiębiorstw; R.3 Kontrakty inwestorskie; R.4 Sposoby doboru partnera strategicznego na przykładzie wybranych spółek branży telekomunikacyjnej i farmaceutycznej w Polsce (wyniki badań); R.5 Modelowe ujęcie doboru partnera strategicznego; Zakończenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-59-2
1. Programy pomocowe 2. Charakterystyka MSP w Polsce i Unii Europejskiej 3. Podział programów pomocowych 4. Programy pomocowe dla docelowych grup odbiorców 5. Programy dla dużych przedsiębiorstw 6. Fundusze strukturalne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przedsiębiorstwo partnerskie / red. Maria Romanowska, Michał Trocki. - Warszawa : Difin, 2002. - 352 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-7251-265-5
Stosunki partnerskie na ścieżce ekonomicznej, Przedsiębiorstwo jako organizacja służąca otoczeniu, Architektura biznesu - nowe struktury działalności gospodarczej, Producent i detalista w zintegrowanym łańcuchu dostaw, Stosunki partnerskie w łańcuchu dystrybucji, Współpraca z dostawcami - polskie doświadczenia, Partnerstwo z dostawcami i klientami firmy Terrazyt, jakość partnerstwa a sukces outsourcing'u w przedsiębiorstwie, Organizacje sieciowe, Współdziałanie konkurentów - porozumienia i alianse, Alianse strategiczne w świetle koncepcji zasobowej, Porozumienia miedzy przedsiębiorstwami a rozwój konkurencji, Współdziałanie banków i instytucji ubezpieczeniowych w Polsce, Franczyza jako sposób rozwoju przedsiębiorstwa, Partnerstwo wewnątrzorganizacyjne, Organizacja w otoczeniu pozabiznesowym, Przedsiębiorstwo przyjazne dla środowiska, Fiński model współdziałania nauki z przemysłem, Współdziałanie przedsiębiorstw z firmami konsultingowymi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 4)
Wstęp. Badania nad genezą i efektywnością prawa: Prawo i scena. Zagadnienia prawa publicznego: European Union in WTO’s Dispute Settlement System; Risk assessment (ML/FT) of the obliged entities – comments in the context of art. 27 of the AML Act; Podstawy prawne i realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w Polsce na przykładzie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich; Poszukiwanie podstaw prawnych roszczeń odszkodowawczych przedsiębiorców za szkody spowodowane ograniczeniami działalności gospodarczej w celu zwalczania COVID-19 – część I; Współdziałanie samorządów lokalnych ze szkołami wyższymi jako forma wzmacniania prowadzonych wyborów samorządowych; Prawo ochrony danych osobowych – prawo prywatne czy publiczne? Zagadnienia proceduralne: Between formalism and flexibility. Dilemmas of the reform of the administrative and court-administrative procedurę in Poland from a comparative legal perspective; Wszczęcie postępowania karnego z oskarżenia prywatnego a przesłanki odwołania ławnika z pełnionej funkcji; Fundamentalne standardy sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej; Analiza rozbieżności w stosowaniu prawa przez sądy rejonowe w zakresie opłaty sądowej od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu administracyjnego; Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w postępowaniu z udziałem pełnomocnika podatnika – uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 marca 2019 roku, sygn. akt I FPS 3/18; Apelacja i zażalenie w postepowaniu cywilnym po zmianach dokonanych ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku. Z problematyki prawa prywatnego: Legal aspects of Deepfake; Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych; Alternatywne wobec drogi sądowej formy rozwiązywania sporów – uwagi ogólne na temat negocjacji i mediacji w prawie polskim; Równość w zatrudnieniu – próba definicji; Status stron cyfrowych stosunków prawnych: casus firmy przewozowej Uber; Whistleblowing w środowisku akademickim – uwagi de lege lata i de lege ferenda. Glosy, opinie i komentarze: Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2019 r., sygnatura akt II OPS 1/19; Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2017 r., III CZP 65/17; Glosa aprobująca do wyroku WSA w Szczecinie z dnia 22 sierpnia 2019 r., sygn.. akt II SA/Sz 597/19; Działania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w interesie publicznym konsumentów – glosa do wyroku Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 7 stycznia 2020 r., XVII AmA 14/18. Artykuły recenzyjne: Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej – rozważania dra Adama Ploszki nad statusem prawnym jednostki. Wspomnienia: In memoriam Henryk Misztal (10 IV 1936 – 28 X 2020). Sprawozdania: Sprawozdanie z X seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7252-262-6
1. Uwarunkowania rozwoju organizacji, 2. Kapitał intelektualny organizacji, 3. Koncepcja uczącej się organizacji, 4. Partycypacja pracowników w zarządzaniu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87256-84-6
1. Zagadnienia metodologiczne kreowania strategii rozwoju produkcji. Problemy zarządzania strategicznego; Proces tworzenia i elementy składowe strategii produkcji; Strategie produkcji przedsiębiorstw w otoczeniu międzynarodowym; Aksjologiczne podstawy procesu innowacji; Metoda wielokryterialnej analizy decyzyjnej problemu. 2. Rola wiedzy w kształtowaniu strategii produkcji. Kierunki rozwoju wiedzy w dobie globalizacji; Kapitał ludzki a perspektywy gospodarki opartej o wiedzę na przykładzie Białegostoku; Rola wiedzy w kształtowaniu innowacyjnej strategii produkcji; Rola współpracy w tworzeniu innowacji w gospodarce opartej na wiedzy; Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach wysokiej techniki; Dyferencyjność organizacji uczących się w warunkach gospodarki opartej na wiedzy; Rola edukacji w gospodarce opartej na wiedzy. 3. Społeczne, ekonomiczne i techniczne uwarunkowania strategii rozwoju produkcji. Cechy charakterystycznej strategii przedsiębiorstw w warunkach kształtowania się nowej ekonomii (na przykładzie UE, Białorusi i Rosji); Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw produkcyjnych; Nauczanie współpracy i zarządzania konfliktem w programach studiów wyższych uczelni; Konkurencyjne priorytety białoruskiej gospodarki w kontekście rozwoju i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych i kapitału ludzkiego; Podstawowe założenia kulturowe w zarządzaniu produkcją; Strategie finansowania inwestycji zagranicznych; Ochrona kapitału intelektualnego jako konieczny warunek innowacyjnego rozwoju gospodarki narodowej. 4. Doświadczenia zagraniczne w zakresie kształtowania produkcji i poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw. Znaczenie zwiększania wydajności w warunkach globalnej konkurencji; Czynniki konkurencyjności niemieckich przedsiębiorstw na rynkach globalnych; Polityka kształtowania produkcji i handlu na przykładzie gospodarki argentyńskiej przed i po kryzysie; Relacje pomiędzy innowacjami w organizacji, satysfakcja z pracy oraz podnoszeniem kwalifikacji na przykładzie Eti Mining Corporation Bandirma Boron and Acid (Boracite) Factory; Rola rynku w rozwoju systemu edukacji Białorusi w okresie transformacji; Konkurencyjność przygranicznych regionów (W oparciu o badania empiryczne przeprowadzone w Polsce, Litwie, Łotwie i na Białorusi); Strategiczne problemy zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie w gospodarce narodowej Białorusi; Aktywna polityka na rynku pracy w systemie innowacyjnych priorytetów realizacji narodowej strategii ustawicznego rozwoju republiki Białoruś; Międzynarodowe alianse strategiczne jako instrument rozwoju innowacyjnego. 5. Strategie produktowe i kształtowania struktury asortymentowej. Opinie respondentów o koncepcji produktów ekologicznych w regionie Polski północno-wschodniej; Postęp produktowy jako czynnik kształtowania strategii produkcji; Strategia innowacji produktu na rynku międzynarodowym; Venture capital jako forma finansowania innowacji produktowych; Zarządzanie wartością firmy (VBM) podstawą kształtowania strategii asortymentu produkcji w przedsiębiorstwie uczącym się; Kształtowanie asortymentu a pozycjonowanie firmy na rynku. 6. Strategie procesowe. Strategia i ekonomika technologii jako podstawa postępowego państwa; Wzrost efektywności procesu produkcyjnego jako warunek funkcjonowania przedsiębiorstwa (na przykładzie metodyki pracy grupy roboczej w Biazet S.A.); "Centra doskonałości" jako alternatywa dla tradycyjnego zarządzania produkcją; Taśma produkcyjna nowej gospodarki - modele zarządzania procesami biznesowymi; Outsourcing produkcji jako źródło przewagi; Wizualizacja jako narzędzie w zarządzaniu procesem produkcyjnym. 7. Strategie kształtowania jakości produkcji, powiększania zdolności produkcyjnych i logistyki. Strategie zdolności produkcyjnych. Studium przypadku; Podstawy sformułowania polityki zarządzania zapasami materiałów na bazie modelu probabilistycznego; Problematyka zarządzania jakością w procesach wytwórczych; Standard SA8000 a strategia produkcji przedsiębiorstwa; Podnoszenie jakości produktów przy wykorzystaniu macierzy cech produktu i jej wybranych modyfikacji; Logistyczne strategie produkcji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-358-5
1. Istota uwarunkowania współpracy w budowaniu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw; 2. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw; 3. Czynniki wpływające na podejmowanie współpracy przez przedsiębiorstwa w Polsce; 4. Stan i potrzeba współpracy przedsiębiorstw w Polsce; 5. Ocena składników potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w Polsce; 6. Czynniki wpływające na budowanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w Polsce; 7. Współpraca przedsiębiorstw w Polsce a budowanie ich potencjału innowacyjnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again